NOVENA ÎNDURĂRII DIVINE

 

           Devoţiunea către Îndurarea Divină constituie o autentică mişcare spirituală în cadrul bisericii catolice. Ea a fost promovată de către călugăriţa poloneză Maria Faustina Kowalska (1905-1938), membră a Congregaţiei Surorilor Sfintei Fecioare a Îndurării. Mesajele pe care le-a primit de la Isus reprezintă o continuare a celor revelate de Mîntuitor sfintei Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) la Paray-le-Monial, sfintei Gertrude (1256-1302) şi sfîntului Ioan Evanghelistul.

220px-Divina_Misericordia_(Eugeniusz_Kazimirowski,_1934)

      Împreună cu confesorul său, ea l-a îndrumat pe artistul plastic Eugeniusz  Kazimirowski (1873-1939)  să realizeze prima imagine a lui Isus Îndurător, pictură care a devenit una dintre cele mai cunoscute icoane creştine. Tabloul a avut ca sursă de inspiraţie viziunile şi conversaţiile ei cu Mîntuitorul, care i-a cerut să facă cunoscută lumii Îndurarea Sa.

Beatificată în 18 aprilie 1993 şi canonizată în 30 aprilie 2000, este sărbătorită la 5 octombrie.

După canonizarea ei, Papa Ioan Paul al II-lea a anunţat instituirea sărbătorii Duminicii Îndurării Divine, în prima duminică după Paşti, denumită Duminica Albă (Duminica lui Toma).

Devoţiunea constituie ocazia practică de îndeplinire a mesajului Îndurării Divine, pe care sora Faustina l-a transmis lumii. În această devoţiune sînt cuprinse cererile pe care ni le-a adresat Isus: să cunoaştem Îndurarea Divină, să avem încredere în ea, să primim harul ei şi să-l venerăm, să vorbim despre Îndurarea Divină, să dăm de pomană aproapelui, să implorăm Îndurarea Divină pentru noi şi pentru lumea întreagă.

Devoţiunea constă în:

a) a mulţumi Îndurării Divine, în faţa imaginii lui Isus Îndurător;

b) a recita rozarul şi novena Îndurării Divine din Vinerea Mare pînă la Sărbătoarea Îndurării Divine;

c) a adora Îndurarea Divină cu ocazia sărbătorii care are loc în prima duminică după Paşti.

jesus-misericordieux

„Pictează o imagine a Mea, aşa cum Mă vezi şi scrie sub ea: «Isus, am încredere in Tine!».

Doresc ca această imagine să fie venerată mai întîi în capela voastră şi apoi în lumea întreagă. Promit că sufletul care va cinsti această imagine nu va pieri. Îi promit, de asemenea, victoria asupra duşmanilor săi, încă din lumea aceasta şi mai ales în ora morţii. Eu Însumi îl voi apăra ca pe propria Mea onoare.“

„În prima duminică după Paşti, ziua dedicată sărbătoririi Mele, preoţii să vorbească sufletelor despre infinita Mea Îndurare şi Imaginea Mea să fie expusă solemn în biserici pentru a fi venerată de credincioşi.“

„Fiica Mea, în nesfirşita Mea lubire şi Îndurare, îţi promit că oricine va celebra în mod solemn sărbătoarea Iubirii Mele îndurătoare, cu o adevărată intenţie de iubire, acela va fi primit în Inima Mea cu o deosebită duioşie. Promit să-i dezvălui secretele Mele, îi voi vorbi în inimă şi-1 voi considera confidentul şi prietenul Meu.“

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

„La ora trei imploră-Mi Îndurarea, în special pentru păcătoşi.“

„De fiecare dată cînd auzi ceasul bătînd ora trei, cufundă-te în Îndurarea Mea, venereaz-o şi preamăreşte-o.“

„Vorbeşte lumii despre îndurarea Mea. Lumea întreagă să înveţe să cunoască nepătrunsa Mea Îndurare. Acesta este un avertisment pentru ultimele timpuri.“

„Omenirea nu va găsi pacea atît timp cît nu se va întoarce la izvorul îndurării Mele.“

ROZARUL ÎNDURĂRII DIVINE

Se recită: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria (de 3 ori), Mărire Tatălui.

Pe boabele mari se recită o singură dată: „Veşnice Părinte, Îţi ofer Trupul şi Sîngele, Sufletul şi Divinitatea Preaiubitului Tău Fiu, Domnul nostru Isus Cristos, ca ispăşire pentru păcatele noastre şi ale lumii întregi“.

Pe boabele mici se recită de 10 ori: „Prin Patima Sa dureroasă, ai milă de noi şi de lumea întreagă“.

Se repetă de trei ori: „Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi şi de lumea întreagă“.

Apoi se adaugă de trei ori: „Isus, am încredere în tine!“

Se face semnul crucii.

La sfîrşitul rozarului se pot spune cuvintele rostite de Isus: „Doamne, să fie, nu cum vreau eu, ci conform voinţei Tale.“

De asemenea, dacă rozarul este destinat altei persoane, ne rugăm: „O, Sînge şi Apă, care aţi tîşnit din Inima lui Isus ca izvor de îndurare pentru noi, am încredere în voi.“

„Cînd, cu credinţă şi cu inima căită, îmi vei recita această rugăciune pentru un anumit păcătos, Eu îi voi dărui harul convertirii“ i-a spus Isus sorei Faustina.

În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

 

NOVENA ÎNDURĂRII DIVINE

Ziua întîi – Să cerem îndurare pentru lumea întreagă

Isus: „Adu-Mi astăzi întreaga omenire, mai ales pe cei păcătoşi şi cufundă-i în nemărginita Mea Îndurare. Astfel îmi vei alina tristeţea în care Mă adînceşte pierderea acestor suflete.“

 Preamilostive Isuse, este în firea Ta să ai milă şi iertare faţă de noi, nu privi la păcatele noastre, ci la încrederea pe care o avem în bunătatea Ta nesfîrşită. Primeşte-ne pe toţi în lăcaşul Inimii Tale preamilostive şi nu alunga niciodată pe nimeni de acolo. Te rugăm aceasta, pentru iubirea care Te uneşte cu Tatăl şi cu Spiritul Sfînt.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra lumii întregi şi îndeosebi asupra sărmanilor păcătoşi, a căror unică speranţă este Inima Preamilostivă a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Prin dureroasa Sa Patimă, fă dovada Îndurării Tale, pentru ca toţi împreună să putem preamări în veşnicie atotputernicia Ta. Amin.

Ziua a doua – Să ne rugăm pentru preoţi şi călugări

 Isus: „Adu-Mi astăzi sufletele preoţilor şi călugărilor şi cufundă-le în nepătrunsa Mea Îndurare. Ele mi-au dat puterea de a suferi amara Mea Patimă. Prin ele, ca prin nişte canale, Îndurarea Mea se revarsă asupra lumii întregi.“

 Preamilostive Isuse, care eşti izvorul oricărui bine, sporeşte harurile în sufletele preoţilor Tăi, a călugărilor şi călugăriţelor, ca ei să îndeplinească cu demnitate şi folos faptele de iertare, ca prin cuvînt şi exemplu, să conducă pe aproapele lor să dea Tatălui Îndurării, care este în ceruri, mărirea care i se cuvine.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra aleşilor Viei Tale, preoţii şi călugării şi copleşeşte-i cu deplinătatea binecuvîntării Tale. Prin sentimentele Inimii Fiului Tău, dăruieşte-le lumină şi putere, pentru ca ei să poată călăuzi pe ceilalţi pe drumul mîntuirii şi să preamărească cu ei în veşnicie nemărginita Ta Îndurare. Amin.

Ziua a treia – Să ne rugăm pentru toţi creştinii credincioşi

 Isus: „Adu-Mi astăzi toate sufletele evlavioase şi credincioase, cufundă-le în oceanul Îndurării Mele. Aceste suflete M-au mîngîiat pe drumul calvarului, ele au fost o picătură de alinare într-o mare de amărăciune.“

Preamilostive Isuse, care dăruieşti din belşug tuturor oamenilor haruri din comoara Îndurării Tale, primeşte pe toţi creştinii credincioşi în lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare şi nu ne alunga niciodată de acolo. Te rugăm aceasta pentru dragostea de neînchipuit care arde în inima Ta pentru Tatăl Ceresc.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor credincioase, moştenire a Fiului Tău; prin meritele Patimii Sale dureroase, dăruieşte-le binecuvîntarea Ta şi ocroteşte-le veşnic, pentru ca să nu piardă iubirea şi comoara sfintei credinţe, ci împreună cu corul îngerilor şi al sfinţilor să preamărească în veşnicie nemărginita Ta Îndurare. Amin.

 Ziua a patra – Să ne rugăm pentru păgîni şi necredincioşi

Isus: „Adu-Mi-i astăzi pe păgînii şi pe cei care nu Mă cunosc încă. Şi la ei m-am gîndit în timpul dureroasei Mele Patimi şi zelul lor viitor Mi-a consolat Inima. Cufundă-i în nemărginita Mea Îndurare.“

Preamilostive Isuse, care eşti lumina lumii, primeşte în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele păgînilor şi necredincioşilor care nu Te cunosc încă. Fie ca razele harului Tău să-i lumineze, ca împreună cu noi să poată cînta în veşnicie minunile Îndurării Tale.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor păgînilor şi asupra tuturor acelora care nu Te cunosc încă. Şi ele sînt închise în Inima preamilostivă a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Atrage-le la lumina Evangheliei, ca să înţeleagă cît de mare este bucuria de a Te iubi; fă ca şi ele să preamărească în veşnicie dărnicia Îndurării Tale. Amin.

Ziua a cincea – Să ne rugăm pentru cei care greşesc în credinţă

Isus: „ Adu-mi astăzi sufletele ereticilor şi apostaţilor şi cufundă-le în nemărginita Mea Îndurare. În amara Mea Patimă, ele Mi-au sfîşiat Trupul şi Inima, adică Biserica Mea. Cînd vor reveni la unitatea Bisericii, Rănile Mele se vor vindeca şi în acest fel voi fi mîngîiat în Suferinţa Mea.“

Preamilostive Isuse, care eşti bunătatea însăşi şi care nu refuzi lumina acelora care Ţi-o cer, primeşte în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele ereticilor, apostaţilor şi a tuturor acelora care greşesc în credinţă. Fie ca lumina Ta să-i atragă la unitatea Bisericii. Nu le retrage sprijinul Tău, ci fă ca şi ei să preamărească mărinimia Îndurării Tale.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor ereticilor şi apostaţilor, care, persistînd cu încăpăţînare în greşelile lor, au risipit darurile Tale şi au abuzat de harurile Tale. Nu privi la răutatea lor, ci la iubirea şi Patima dureroasă a Fiului Tău, care Te ruga cu atîta ardoare „pentru ca toţi să fie una“. (loan 17,21).

Fă ca ei să regăsească cît mai repede această unitate ca, împreună cu noi, să preamărească în veşnicie Îndurarea Ta. Amin.

Ziua a şasea – Să ne rugăm pentru copiii şi sufletele blînde

 Isus: „ Adu-mi astăzi sufletele blînde şi umile, precum şi cele ale copilaşilor şi cufundă-le în Îndurarea Mea. Aceste suflete seamănă cel mai mult cu Inima Mea. Ele M-au consolat în amara Mea agonie. Le-am văzut veghind asupra altarelor Mele asemenea unor îngeri tereştri. Asupra lor Eu revărs din belşug harurile Mele. Numai un suflet umil este în stare să primească harul meu, sufletelor umile Eu le dăruiesc încrederea mea.“

Preamilostive Isuse, care ai spus: „Învăţaţi de la Mine, că Eu sînt blînd şi smerit cu Inima“ (Matei 11,29), primeşte în lăcaşul Inimii Tale  preamilostive sufletele blînde şi umile, precum şi cele ale copilaşilor. Ele, care farmecă întregul cer, sînt ţinta unei dragoste speciale a Tatălui Ceresc; ele sînt ca un buchet parfumat în faţa tronului divin, unde Dumnezeu se desfată cu parfumul virtuţilor lor. Fă ca ele să locuiască cu statornicie în Inima Ta, cîntînd fără încetare imnul iubirii şi al Îndurării lui Dumnezeu.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor blînde şi umile şi asupra celor ale copilaşilor, care sînt deosebit de dragi Inimii Fiului Tău. Prin firea lor, ele sînt atît de asemănătoare cu Isus, încît au o putere de neînchipuit înaintea tronului lui Dumnezeu „Tatăl oricărei mîngîieri“ (2 Cor. 1,3). Noi Te rugăm deci, Părinte al Îndurării şi al oricărei bunătăţi, ca prin iubirea pentru aceste suflete în care Ţi-ai găsit plăcerea, să binecuvîntezi lumea întreagă, ca toţi oamenii împreună să poată aduce neîncetat mărire Îndurării Tale. Amin.

Ziua a şaptea – Să ne rugăm pentru cei care cinstesc Îndurarea Divină şi răspîndesc devoţiunea

 Isus: „Adu-mi astăzi sufletele care cinstesc şi preamăresc în mod deosebit Îndurarea Mea şi cufundă-le în ea. Aceste suflete au împărtăşit cel mai mult suferinţele Patimii Mele şi au pătruns cel mai adînc în Sufletul Meu. Ele sînt imaginea vie a Inimii Mele Compătimitoare. În viaţa viitoare, aceste suflete vor străluci de o manieră aparte şi nici unul din ele nu se va duce în infern. Eu le voi apăra, pe fiecare din ele, mai ales, în ora morţii.“

Preamilostive Isuse, a cărui Inimă este iubire, primeşte în Inima Ta îndurătoare sufletele credincioase care cinstesc şi răspîndesc în mod deosebit măreţia Îndurării Tale. Aceste suflete sînt copia vie a Inimii Tale îndurătoare. Înzestrate cu tărie de însuşi Dumnezeu, totdeauna încrezătoare în nepătrunsa Ta Îndurare şi răspunzînd la sfînta voinţă a lui Dumnezeu, ele poartă pe umerii lor întreaga omenire, cerînd pentru ea, fără încetare, Tatălui Ceresc, iertare şi haruri. Fă ca ele să fie statornice pînă la sfîrşit în zelul lor iniţial; în ora morţii nu veni la ele ca Judecător, ci ca Mîntuitor Îndurător.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor care cinstesc şi preamăresc îndeosebi cea mai mare din însuşirile Tale: nepătrunsa Ta Îndurare. Închise în Inima preamilostivă a Fiului Tău, aceste suflete sînt asemenea unei Evanghelii vii; mîinile lor sînt pline de fapte de îndurare şi sufletul lor, copleşit de bucurie, cîntă imnul măririi Tale.

Dumnezeule Îndurător, Te rugăm arată-Ţi faţă de ele milostivirea, după speranţa şi încrederea pe care o au în Tine, pentru ca prin aceasta să se îndeplinească promisiunea Mîntuitorului de a şti că El va ocroti, în timpul vieţii şi în ora morţii, pe oricine care cinsteşte şi răspîndeşte misterul Îndurării Tale. Amin.

Ziua a opta – Să ne rugăm pentru sufletele din purgator

Isus: „Adu-mi astăzi sufletele care sînt în purgator şi cufundă-le în abisul Îndurării Mele. Şuvoaiele Sîngelui Meu să le aline suferinţele. Toate aceste suflete îmi sînt foarte dragi, dar ele satisfac dreptatea Mea. Este în puterea ta să le aduci alinare. Ia din comoara Bisericii mele toate indulgenţele şi oferă-le pentru ele. Oh! Dacă le-ai cunoaşte suferinţa, ai oferi, fără încetare, rugăciuni pentru ele şi ai plăti datoriile pe care le au faţă de dreptatea Mea.“

Preamilostive Isuse, care ai spus „Fiţi milostivi precum Tatăl vostru milostiv este.“ (Luca 6,36), primeşte Te rugăm în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele din purgator, care-Ţi sînt atît de dragi şi care dau satisfacţie dreptăţii divine. Fă ca şuvoaiele de sînge şi apă izvorîte din Inima Ta să stingă flăcările purgatorului, pentru ca şi acolo să se arate puterea Îndurării Tale.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor care suferă în purgator şi pentru meritele Patimii dureroase a Fiului Tău, precum şi pentru amărăciunea de care a fost cuprinsă în acest moment Inima Sa sfîntă, ai milă de cei care sînt acum înaintea dreptăţii Tale.

Te implorăm să nu priveşti aceste suflete decît prin Rănile preaiubitului Tău Fiu, convinşi că bunătatea şi Îndurarea Ta nu au margini. Amin.

Ziua a noua – Să ne rugăm pentru sufletele indiferente

Isus: „Adu-mi astăzi sufletele indiferente şi reci şi cufundă-le în abisul Îndurării Mele. Acestea sînt sufletele care rănesc cel mai dureros Inima Mea. Ele sînt cele care, în Grădina Măslinilor, Mi-au provocat cel mai mare dezgust. Din cauza lor am spus: «Tată, dacă este posibil, să treacă de la mine potirul acesta.» (Luca 22,42) Pentru ele, ultima şansă de mîntuire este să recurgă la Îndurarea Mea.“

Preamilostive Isuse, care eşti bunătatea însăşi, primeşte în lăcaşul Inimii Tale sufletele indiferente. Fie ca aceste suflete reci, adevărate cadavre, care pînă atunci Te dezgustau, să se încălzească la focul Iubirii Tale neprihănite. Preamilostive Isuse, foloseşte atotputernicia Îndurării Tale şi atrage-le şi pe ele în centrul Iubirii Tale, pentru ca să se aprindă din nou de zel, ca şi ele să fie în slujba Ta.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor indiferente, care sînt în egală măsură ţinta iubirii Inimii preamilostive a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Dumnezeule al Îndurării şi al oricărei mîngîieri (2 Cor 1,3), Te implorăm, pentru meritele Patimii dureroase a preaiubitului Tău Fiu şi pentru îngrozitoarea agonie de trei ore pe cruce, fă ca, aprinse de iubire, ele să preamărească încă o dată în veşnicie măreţia Îndurării Tale. Amin.

Bucură-te Regină, Mama milei, viaţa, dulceaţa şi speranţa noastră, bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţii fii ai Evei, către tine suspinăm, gemînd şi plîngînd în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-L pe Isus, binecuvîntatul rod al trupului tău. O, milostivă, o, blîndă, o, dulce Fecioară Maria!  Amin.

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

Posted on 17 februarie 2013, in Îndurarea Divină, Novene and tagged , . Bookmark the permalink. 8 comentarii.

  1. Iertarea este gratis !Aici in aceasta pagina ai descoperit ce-l mai scump dar al lui Dumnezeu pentru omenire de la moartea fiului sau pina-n zilele noastre. Nu te preface ca nu intelegi si baga bine de seama ceea ce decizi, Papa Francisc spunea acum citeva zile; „atentie sa nu deveniti crestini vopsiti! adica cei care au luat doar numele de crestin dar nu si crucea lui Isus”, nu este tirziu niciodata ,profita de marea indurare Divina si viata ta se va schimba. Isuse ma incred in tine!

  1. Pingback: Spiritul Sfînt | Revelaţii ale cerului

  2. Pingback: Duminica Îndurării Divine | Revelaţii ale cerului

  3. Pingback: Duminica Îndurării Divine – indulgenţa plenară | Revelaţii ale cerului

  4. Pingback: Duminica Îndurării Divine – 3 aprilie 2016 – indulgență plenară | Revelaţii ale cerului

  5. Pingback: Duminica Îndurării Divine – 23 aprilie 2017 – indulgență plenară | Revelaţii ale cerului

  6. Pingback: Duminica Îndurării Divine – 28 aprilie 2019 | Revelaţii ale cerului

  7. Pingback: Duminica Îndurării Divine și tripla Binecuvîntare | Revelaţii ale cerului

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: