RUGĂCIUNEA CĂTRE INIMILE UNITE ALE LUI ISUS ŞI ALE MARIEI

78239606_p

PROMISIUNI

(făcute în perioada 8 octombrie 1976 – 23 decembrie 1976)

       Pentru rugăciunea şi consacrarea la Inimile Unite ale Domnului nostru şi ale Sfintei Sale Mame au fost făcute mari promisiuni; Domnul m-a făcut să înţeleg ce haruri mari va dobîndi pentru lume această rugăciune pe care El ne învaţă: „Tu trebuie să o transmiţi lumii, mi-a spus El, ea trebuie să facă înconjurul pămîntului. Ea va reînnoi înfăţişarea sa şi va fi, prin harurile sale, ca o revoluţie în Spiritul Sfint.“ Din întregul înţeles al venerării Inimilor Unite ale lui Isus şi ale Mariei reiese că această promisiune se raportează la misterul unificării: haruri de unificare în familii – familia va putea regăsi un teren sănătos, capabil să dezvolte vocaţii religioase – şi haruri care vor favoriza unirea în Biserică, pentru ca ea să devină o singură turmă sub un singur păstor. În plus promisiuni măreţe au fost făcute pentru mîntuirea noastră personală. Sufletul ispăşitor trăieşte Inimile Unite ale lui Isus şi ale Mariei ca o „Împărăţie de Lumină şi de Mîntuire unde, nici măcar o suflare a celui rău nu poate pătrunde. Aici sînt acumulate puterile vindecării, aici nu este nimic otrăvitor, nimic întunecat. Aici atmosfera este aceea a paradisului unde totul respiră sănătate. lată de ce noi trebuie să intrăm, noi înşine şi grijile noastre, în acest adăpost al mîntuirii printr-o rugăciune plină de încredere. Cu acest mesaj, dragostea lui Dumnezeu a pătruns cu putere în lume. Harul venerării Inimilor Unite ale lui Isus şi ale Mariei fac ca legile naturii şi înclinările rele moştenite să-şi piardă puterea.“ Însăşi Sfînta Scriptură arată că blestemul, care urmează păcatelor părinţilor, se transmite pînă la a treia şi a patra generaţie, dar că binecuvîntarea rămîne vie pînă la a mia generaţie. Prin harurile Inimilor Unite urmările rele ale unui blestem pot fi de asemenea zădărnicite. De cîte ori nu se manifestă la copii tulburări inexplicabile: crize psihice, fizice, nocturne. Rareori, cineva stabileşte o legătură între urmările păcatelor comise în trecut care se răsfrîng asupra urmaşilor. Prin intermediul acestei rugăciuni sufletul ispăşitor a experimentat, în propria sa familie, efectul binefăcător exercitat de aceasta asupra unor asemenea boli ereditare. „Oamenii trebuie să dăruiască şi de asemenea să accepte iubirea aproapelui, deoarece, prin intermediul rugăciunii, Dumnezeu poate să facă mult bine. Am constatat că atunci cînd o fiinţă umană, în ochii noştri cea mai decăzută, ne face un mic serviciu, chiar şi numai din politeţe şi noi recităm pentru ea rugăciunea, cu ajutorul acestei rugăciuni, ea va fi salvată. Asemenea persoane trebuie încurajate să facă mici servicii, chiar şi din politeţe, pentru ca harul rugăciunii să poată lucra în ele. Pentru toţi cei pe care-i întîlnim zilnic trebuie să oferim lui Dumnezeu această rugăciune şi dacă îi întîlnim de o sută de ori, atunci ei au nevoie de aceasta, fie că Dumnezeu vrea să-i facă foarte mari sfinţi, fie că ei sînt încă profund înglodaţi în păcat.“ Sufletul ispăşitor a putut de asemenea să afle cît de eficace este această rugăciune, cum, puţin cîte puţin, ea trezeşte inimi împietrite, cînd ea reuneşte, fară încetare, în acest cîmp de forţă al Inimilor Unite atît pe lucrătorii izolaţi cît şi grupurile organizate. Puterea aceastei rugăciuni de a obţine binecuvîntarea se extinde de asemenea asupra naturii, de exemplu, ea arată puterea vindecătoare a binecuvîntării divine în cazul amestecului pînzelor freatice. Sufletul ispăşitor trebuie învăţat cum să intre cu propriul său corp în cîmpul de forţă al Inimilor Unite, ca într-un loc ceresc de vindecare. „Omenirea nu se mai teme nici de Dumnezeu, nici de păcat, dar ea se teme de cancer. El este biciul Meu“ , spune vocea Domnului sufletului privilegiat. „Oamenii nu ajung să cunoască natura cancerului, pentru că nu trăiesc după voia Mea. Eu nu le-aş ascunde secretele Mele. Ei ascultă de spiritul răului, din cauza orgoliului lor; deoarece acest secret începe deja prin cea mai mică imperfecţiune, prin faptul de a nu trăi conform voinţei lui Dumnezeu, prin a vrea să prevaleze propria voinţă şi propriul orgoliu.“ Aşa cum cancerul începe în cea mai mica celulă a corpului nostru şi creşte cu ea, aşa este şi păcatul. Dacă am reuşi să stăpînim păcatele începînd de la cele mai firave rădăcini ale lor, flagelul cancerului ar fi de asemenea rezolvat. În prezent Dumnezeu, în dragostea Sa şi datorită suferinţelor reparatoare, vrea să ajute omenirea. Prin rugăciunea noastră zilnică de ofertă, alungăm din viaţa noastră răul satanic, putem să primim şi să răspîndim binecuvîntarea lui Dumnezeu asupra trupului, asupra sufletului, asupra celor din jur în timp şi în spaţiu.

 LAUDĂ CĂTRE PREASFINTELE INIMI

Iubite, preamărite, binecuvîntate să fie pretutindeni şi de către toate popoarele Inima Euharistică a lui Isus şi Inima îndurerată şi neprihănită a Mariei.

 RUGĂCIUNE

Părinte Veşnic, am încredere in Tine

Şi Îţi ofer Inimile Unite ale lui Isus şi ale Mariei,

Rănile biruitoare şi însîngerate ale lui Isus şi

Lacrimile Mamei noastre cereşti.

Doamne, facă-se voia Ta !

(Cu permisiunea bisericească de tipărire din 19 martie 1979)

 RUGĂCIUNE DE CONSACRARE

 O, Inimilor Unite ale lui Isus şi ale Mariei, arzînd de iubire, Vouă Vă aparţinem de acum înainte şi în veşnicie. Vă rugăm puneţi-Vă Preasfintele Voastre Inimi în locul inimilor noastre nenorocite, şovăielnice, înclinate spre păcat, pentru ca, trăind şi murind în Voi, toate gîndurile noastre, toate acţiunile noastre să fie sfinţite prin Voi, cu Voi şi în Voi. Fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut, fiecare secundă Vă aparţin. Faceţi din noi ceea ce doriţi, numai nu ne retrageţi niciodată iubirea voastră, ca niciodată să nu mai păcătuim şi astfel viaţa noastră să contribuie la preamărirea Voastră. Amin.

 Inimile Unite ale lui Isus şi ale Mariei: o mărturie conform explicaţiilor unui suflet chemat prin vocaţie la ispăşire de P. Joh. Ev. Gehrer OFMCap. – editura Lins, A-6804 Feldkirch. (Cu permisiunea bisericească de tipărire a Episcopului de Feldkirch, din 17 septembrie 1981).

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

Posted on 22 februarie 2013, in ISUS, Sfînta Fecioară Maria and tagged . Bookmark the permalink. Lasă un comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: