Monthly Archives: martie 2013

Cuvîntul Meu este Hrana Mea

Mesajul lui Isus către JNSR din 9 martie 2013

În Numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfînt

Ascultaţi acest Mister

Acest Mister nu poate fi anunţat de „Biserica închisă“ (Conclavul care s-a reunit să-l aleagă pe noul papă).

Aşadar, Biserica Mea este cea care, totuşi, vi-l va face cunoscut fiecăruia, vouă tuturor copiilor Mei iubiţi care-l urmaţi pe Papa Emerit al Meu: „Voi sînteţi creştinii care iubiţi Biserica şi pe al Meu Papă Emerit.“

Voi sînteţi Mesagerii Veştii Bune: Isus Cristos.

Fiecare dintre voi este un trimis al lui Dumnezeu care să ducă Cuvîntul Său pînă la capătul pămîntului.

FIŢI BINECUVÎNTAŢI!

Nu-ţi pierde încrederea în tine!

Fiindcă am pus în fiecare puterea Mea şi viaţa Mea, şi la semnalul Meu, voi trebuie să Mă ascultaţi!

Este urgent să se depună toate eforturile!

Nimeni nu se mai poate opune „Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pămînt…“ Iată de ce, în prezent, răspîndesc ordinele mele: Du-te şi urmează-mă…Tu nu ştii că voi sînteţi Preaiubiţii Mei, cei care Mă urmaţi?

Nimeni nu va mai putea opri torentul Cuvîntului Meu Viu! „Eu sînt Izvorul.“

Mergeţi fără teamă! Îţi repet, Eu voi fi întotdeauna în faţa celui pe care-l onorez prin Cuvîntul Meu Sfînt.

Dumnezeul vostru a vorbit! Aceştia sînt toţi Îngerii Mei ocrotitori care vă deschid porţile în faţa voastră. Ei primesc acelaşi ordin ca Acela care duce Cuvîntul Meu: „Dacă voi tăceţi, pietrele vor vorbi! Cuvîntul Meu este apăsat.“ Atunci cînd îl dau, el este la fel de curgător ca şi Apa Mea. Deci, el va fi întotdeauna în faţa ta…

„Porţile se vor deschide, fiindcă Domnul te trimite.“ Altfel, de ce m-ai asculta?

Nu te teme de nimic, Timpurile sînt aici şi „Eu sînt Stăpînul Timpului…“ Altfel, totul ar fi încă ascuns!…

Acum Totul se împlineşte!

Biserica Mea, sînteţi voi toţi care-l urmaţi pe Papa Emerit al Meu, căruia îi vorbesc astăzi.

Tot ce primeşti este acceptat de către fiecare Înger care vă urmează, ca să ridice cea mai mică piatră care s-ar afla pe drumul vostru şi care ar putea fi o piedică pentru preaiubiţii Mei.

Du-te fiica Mea aleasă, poartă Împărăţia lui Dumnezeu în inima ta!

Cel care intervine, să ştie că nimic nu poate bloca drumul către Domnul!

Da, vei da acest Mesaj care va fi punctul de plecare al acestui nou drum: „Ajutorul lui Dumnezeu.“

Pun Sigiliul Meu pe Cuvîntul Meu Adevărat, care va deschide Poarta Adevărului Suprem.

 

Isus Cristos, Domnul Oştirilor lui Dumnezeu Părintele nostru

Cei trei arhangheli

Sursa:  http://www.jnsr.be

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

Iată sprijinul vostru

Mesajul lui Isus către JNSR din 5 martie 2013

 Doamne Isuse, Te rog să mă ajuţi să clarific plecarea din Biserică a bunului nostru Papă Benedict al XVI-lea, care s-a eliberat din funcţia papală.

A făcut ce trebuia să facă…

Retrăgîndu-se, el a condus  Biserica în adăpostul în care i-a fost dat să se refugieze „ în rugăciunea şi adorarea lui Dumnezeu“.

Cine este duşmanul Domnului care poate pătrunde în sufletul viu şi entuziast al unui fiu al lui Dumnezeu?

Cine este într-adevăr, creştinul sincer care nu a recunoscut în el, acest adăpost în care duşmanul nu va putea pătrunde?

„El este adăpostul Adevărului“ unde cel mai viclean nu va ajunge niciodată să-l abată de pe drumul său al Crucii, drum pe care îl urmează dintotdeauna şi pe care îl continuă pînă la Crucea unde îl aşteaptă Dumnezeu.

Salvarea tuturor copiilor Mei care cred în Mîntuitorul lor Isus Cristos se află încă  în toate inimile curate îndreptate spre rugăciune şi adorare.

 Du-te copila mea, continuă…

-să-l preamăreşti pe Dumnezeu şi Biserica Sa,

-să te rogi cu fraţii tăi,

-să-i ajuţi pe păcătoşi şi mai ales, să-i iubeşti pe duşmanii tăi, în iertarea lui Dumnezeu.

Şi roagă-te pentru Papa al Meu care este barca spirituală a ajutorului vostru în Dumnezeu. Lui îi încredinţez toate sufletele voastre care îl vor urma în rugăciunea sa de ocrotire.

JNSR ascultîndu-l pe Isus

Benedict 16

Sursa: http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

Filosofia şi practica yoga sînt incompatibile cu creştinismul

J MA

 Părintele James Manjackal

        În calitate de creştin catolic, născut într-o familie catolică tradiţională din Kerala, India, dar trăind printre hinduşi şi acum, în calitate de preot catolic şi predicator carismatic în 60 de ţări de pe toate continentele, mă simt obligat să vorbesc despre efectele nocive ale yoga asupra spiritualităţii şi vieţii creştine.

Ştiu că există în întreaga lume un interes crescînd pentru yoga, chiar şi printre creştini, şi acest interes s-a extins asupra altor practici ezoterice şi ale New Age (curent filosofico-religios ai cărui adepţi afirmă o apropiere mai mare de spiritualitate, ei susţinînd că acest lucru este necesar pentru ca omenirea să poată intra într-o „nouă eră“ a iluminării; o mişcare ocultă îndreptată împotriva religiei creştine-n.t.) ca cele ale reiki (un sistem japonez de vindecare naturală bazată pe canalizarea unei energii vindecătoare prin mîini; acum se foloseşte termenul de „bioenergie“sau „bioenergoterapie“-n.t.), reîncarnării (credinţă filosofico-religioasă conform căreia spiritul supravieţuieşte morţii trupului, pentru a reveni după un interval într-un alt trup-n.t.), acupresurii (metodă terapeutică care constă în presarea sau masarea unor puncte ale tegumentului cu activitate biologică deosebită; presopunctură-n.t.), acupuncturii (metodă terapeutică chineză care constă în înţeparea pielii, în anumite puncte ale corpului cu ace metalice fine-n.t.), vindecării prin prana (metodă de vindecare energetică care recunoaşte existenţa unui corp energetic subtil, aura, care înconjoară şi întrepătrunde corpul fizic-n.t.), reflexologiei (metodă de stimulare a mecanismelor de vindecare a organismului prin masarea anumitor puncte de reflex din picioare, palme sau mîini-n.t.) etc. şi care sînt metode pe care Vaticanul [le] priveşte cu rezervă şi pentru care el [ne] pune în gardă în documentul său „Isus Cristos purtătorul de apă vie“.

Pentru unii, yoga este un instrument de destindere şi relaxare a tensiunilor, pentru alţii este o formă de exerciţiu care contribuie la ameliorarea siluetei şi sănătăţii şi, pentru un număr mai mic,  este un mijloc de vindecare a bolilor.

Există multă confuzie în spiritul unui catolic obişnuit –laici şi călugări- pentru că yoga promovată pentru catolici nu este, pe deplin, nici o disciplină de sănătate, nici o disciplină spirituală, ci cîteodată cînd una, cînd alta şi adesea un amestec al celor două. Dar de fapt, yoga, este înainte de toate o disciplină spirituală şi ştiu, chiar şi preoţi şi călugăriţe din seminarii şi noviciate care îndeamnă la yoga, ca ajutor pentru meditaţie şi rugăciune.

Este trist că în zilele noastre, numeroşi catolici îşi pierd încrederea în marile metode de rugăciuni spirituale şi mistice care le-au fost date prin intermediul marilor sfinţi ca Sfîntul Ignaţiu de Loyola, Sfîntul Francisc de Assisi, Sfîntul Francisc de Sales, Sfînta Tereza de Avila etc. şi sînt acum în căutarea spiritualităţilor orientale şi mistice venind din hinduism şi budism. Acesta este contextul în care un creştin sincer trebuie să se întrebe asupra compatibilităţii yoga cu spiritualitatea creştină, precum şi asupra prudenţei integrării tehnicilor sale în rugăciunea şi meditaţia creştină.

Ce este yoga ? Cuvîntul yoga înseamnă „unire“, scopul yoga este de a uni eul tranzitoriu (temporal) „Jiva“ cu infinitul „Brahman“ conceptul hindus al lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu nu este un Dumnezeu personal, ci o substanţă spirituală impersonală care este una cu natura şi cosmosul. Brahman este o substanţă impersonală divină care „pătrunde, se răspîndeşte şi care se află la baza totului.“ Yoga îşi are rădăcinile în Upanişadele hinduse care urcă în anul 1000 î.C. şi ele vorbesc astfel despre yoga: „uniţi-vă în sînul luminii cu lumina lui Brahman.“

„Absolutul este în sine însuşi“ spune Chandogya Upanişad „Tat tuam asi“, „Tu eşti aceasta“ sau „Thou art that“, „Ceea ce eşti tu“.

Divinul locuieşte în fiecare dintre noi prin reprezentantul său microcosmic, sinele individual numit jiva. În Bhagavad Gita, domnul Krishna (sau protectorul, a doua divinitate a trinităţii hinduse, alături de Brahma, creatorul şi Shiva, distrugătorul-n.t.) descrie jiva ca „o parte a Sinelui suprem“ şi „bucuria yoga vine la yoghinul care este unul cu Brahman.“

În anul 150 d.C., yoghinul Patanjali (compilatorul real sau mitic al culegerii clasice Yoga Sutra, considerat primul codificator al yoga, undeva între anii 300 î.C. şi 500 d.C.-n.t.) explica cele opt mijloace care conduc practicile yoga de la ignoranţă la iluminare (sau trezire). Cele opt etape sînt precum o scară. Ele sînt: stăpînirea de sine, înfrînarea (yama), respectările religioase (niyama), practica postúrilor (asana), exerciţiile respiratorii (pranayama), controlul simţurilor (pratyahara), concentrarea (dharana), contemplarea profundă (dhyana), iluminarea (samadhi).

Este interesant de notat aici că postúrile şi exerciţiile de respiraţie, adesea considerate în occident ca ansamblul yoga, sînt etapele 3 şi 4 spre unirea cu Brahman.

Yoga nu este numai un sistem elaborat de exerciţii fizice, ci este vorba de o disciplină spirituală vizînd să conducă spiritul la samadhi, la unirea totală cu fiinţa divină.

Samadhi este starea în care natura şi divinul devin unul, omul şi Dumnezeu devin unul, fără nici o diferenţă. (Brad Scott: Exerciţiu sau practică religioasă? Yoga: Ceea ce maestrul nu v-a învăţat niciodată în cursul de Hatha Yoga în cartea Watchman Expositor Vol.18, No 2, 2001).

Acest punct de vedere este cu totul contrar religiei creştine care face o distincţie clară între Creator şi creatură, Dumnezeu şi om.

În creştinism Dumnezeu este „Celălalt“ şi niciodată sine însuşi (omul-n.t.). Este trist că anumiţi promotori ai yoga, reiki şi ai altor discipline şi modalităţi, pentru a-şi sprijini argumentele, izolînd anumite pasaje din Biblie, le-au interpretat inexact, cum ar fi „sînteţi templul lui Dumnezeu“, „apa vie ţîşneşte din tine“, „voi veţi fi în mine şi eu voi fi în voi“, „nu mai sînt eu cel care trăieşte, ci Cristos care trăieşte în mine“ etc. fără să înţeleagă contextul şi sensul cuvintelor din Biblie. Există chiar oameni care îl descriu pe Isus ca un yoghin şi noi putem vedea azi asemenea imagini în capelele mănăstirilor şi presbiteriilor, Isus prezentat ca yoghin în poziţii de meditaţie!

A-l numi pe Isus „un yoghin“, este a-i nega Divinitatea Sa intrinsecă, Sfinţenia Sa şi Perfecţiunea Sa şi a sugera că El ar avea o natură decăzută supusă ignoranţei şi iluziei (maya) şi că El a avut nevoie să fie eliberat de  condiţia umană prin practica şi învăţătura yoga.

Yoga este incompatibilă cu spiritualitatea creştină pentru că este panteistă (Dumnezeu este totul şi totul este Dumnezeu) şi susţine că nu este decît o singură realitate şi că tot restul este iluzoriu (maya).

Dacă nu este decît o singură realitate absolută şi tot restul este iluzoriu, nu poate avea o legătură de iubire.

Centrul credinţei creştine este credinţa în Sfînta Treime, Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfînt, trei persoane într-un singur Dumnezeu, modelul pefect al legăturii de iubire. Creştinismul este ansamblul relaţiilor, relaţia cu Dumnezeu şi relaţia dintre oameni. „Să-l  iubeşti  pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău. Aceasta este  cea mai mare şi cea dintîi poruncă. Iar a  doua este asemenea acesteia: Să-l  iubeşti  pe aproapele tău ca pe tine însuţi.“ (Matei 22:37-39)

În hinduism binele şi răul, ca şi durerea şi plăcerea sînt iluzorii (maya) şi deci ireale. Vivekananda (1863-1902, filosof şi maestru spiritual care a introdus hinduismul în lumea  occidentală-n.t.), icoana cea mai respectată a hinduismului modern, a declarat: „binele şi răul sînt unul şi acelaşi lucru.“ (Vivekananda „Yoga şi alte opere“, publicate, Ramakrishna Vivekananda Centre NY 1953)

În creştinism, problema păcatului ca ofensă adusă Sfinţeniei lui Dumnezeu este inseparabilă de credinţa noastră, pentru că păcatul este motivul pentru care noi avem nevoie de un Salvator. Întruparea, Viaţa, Pătimirea, Moartea şi Învierea lui Isus sînt pentru noi mijloacele de mîntuire, pentru a ne elibera de păcat şi de consecinţele lui.

Nu putem ignora această diferenţă fundamentală cu scopul de a absorbi yoga şi alte tehnici orientale de meditaţie în spiritualitatea creştină.

Practica yoga este păgînă în cel mai bun [caz] şi în cel mai rău [caz] ocultă. Este religia lui Anticrist şi pentru prima dată în istorie, ea este practicată de o manieră entuziastă în lumea occidentală şi în America. Este ridicol că tocmai maeştrii yoga purtînd o cruce sau un simbol creştin îi înşală pe oameni spunînd că yoga n-are nimic de-a face cu hinduismul şi spun că este vorba numai de a accepta alte culturi.

Alţii au mascat yoga cu gesturi creştine şi o numesc „yoga creştină“. Aici chestiunea nu este aceea de a accepta cultura unui alt popor, ci aceea de a accepta altă religie care nu are nimic de-a face cu religia noastră şi conceptele noastre religioase.

Este păcat că yoga s-a propagat atît de violent de la grădiniţă pînă la orice fel de de instituţii de medicină, de psihologie etc. considerîndu-se ca o ştiinţă, în timp ce nu este deloc o ştiinţă şi este vîndută sub eticheta „terapie de relaxare“, „autohipnoză“, „vizualizare creativă“, „centering“ (concentrarea activităţii sau energiei asupra unui lucru-n.t.) etc.

Hatha yoga, larg răspîndită în Europa şi în America ca metodă de relaxare şi exerciţii neobositoare, gimnastică uşoară, este unul dintre cele şase sisteme recunoscute în hinduismul ortodox şi prin originile sale religioase şi mistice, este una dintre formele cele mai periculoase de yoga (Dave Hunt „seducţia creştinăţii“, pag.110). Amintiţi-vă cuvintele Sfîntului Paul „Şi nu-i de mirare, de vreme ce  însuşi satana îşi ia chip  de  înger al luminii.“ (2 Co 11:14).

Este adevărat că multe persoane sînt vindecate prin yoga şi prin alte metode orientale de meditaţie şi rugăciune. Aici creştinii trebuie să se întrebe dacă au nevoie de vindecare, de avantaje materiale sau într-adevăr de Dumnezeul lor, Isus Cristos în care cred, care este izvorul oricărei vindecări şi a sănătăţii.

Dorinţa de a deveni Dumnezeu este primul şi cel de-al doilea păcat în istoria creaţiei, raportat cronologic în Biblie: „Dar tu ai zis în cugetul tău: – În cer mă voi sui, deasupra stelelor cerului îmi voi aşeza tronul, pe muntele cel înalt voi şedea, deasupra munţilor înalţi cei dinspre miazănoapte; deasupra norilor mă voi ridica, fi-voi asemenea Celui Preaînalt…“ (Is 14:13-14)

„Atunci şarpele a zis către femeie: «Nu, nu veţi muri; dar Dumnezeu ştie că-n ziua-n care veţi mînca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca nişte Dumnezei, cunoscînd binele şi răul».“ (Gn 3:4-5)

Filosofia şi practica yoga sînt bazate pe credinţa că omul şi Dumnezeu sînt unul. Ea îl instruieşte să se concentreze asupra lui însuşi mai degrabă decît asupra lui Dumnezeu Singur şi Unic. Yoga îi încurajează pe participanţi să caute răspunsurile la problemele de viaţă, în sînul propriului lor spirit şi conştiinţă în loc să găsească soluţiile în Cuvîntul lui Dumnezeu prin intermediul Spiritului Sfînt, cum este cazul în creştinism.

Ea lasă uşa deschisă înşelătoriei duşmanului lui Dumnezeu, care caută victime pentru a le îndepărta de Dumnezeu şi de biserică (1 Ptr 5:8).

În ultimii opt ani am predicat Cuvîntul lui Dumnezeu în principal în ţările Europei, care cîndva era leagănul creştinismului dînd evanghelizatori şi misionari, martiri şi sfinţi. Şi acum vorbind despre Europa, se mai poate vorbi despre o Europă creştină? Nu este adevărat că Europa a şters din viaţa sa toate conceptele şi valorile creştinismului? De ce Europei îi este ruşine să spună că are rădăcini creştine? Unde sînt valorile morale şi eticheta practicate de europeni de secole şi care au fost duse altor ţări şi culturi prin proclamarea curajoasă a Evangheliei lui Cristos? Cunoaştem arborele după fructele sale.

Cred că aceste îndoieli şi confuzii, apostazia şi infidelitatea, răceala şi indiferenţa religioase au sosit în Europa în momentul în care misticismele şi meditaţiile Orientului, ezoterismul şi New Age-ul au fost introduse în Occident. În [momentele] mele de reculegere carismatică, majoritatea participanţilor vin cu probleme de ordin moral, spiritual, mental şi fizic pentru a fi eliberaţi şi vindecaţi şi de a începe o nouă viaţă prin puterea Spiritului Sfînt.

Cu toată sinceritatea, pot să spun că 80-90% dintre participanţi au trecut prin yoga, reiki, au crezut în reîncarnare etc. care sînt practici religioase orientale şi în acest punct şi-au pierdut credinţa în Isus Cristos şi în biserică.

În Croaţia, în Bosnia, în Germania, în Austria şi în Italia am avut cazuri de persoane care erau sub influenţa forţelor întunericului şi care strigau „Eu sînt Reiki“, „Eu sînt Doamna Yoga“, identificîndu-se cu aceste concepte ca persoane, în timp ce eu, tocmai eram pe cale să fac rugăciunile de vindecare pentru ele. Mai tîrziu, a trebuit să mă rog asupra lor cu rugăciunea de eliberare pentru a-i elibera de forţele răului.

Există oameni care spun: „nu este nici un rău în a practica aceste exerciţii, este suficient să nu crezi în filosofia din spatele lor.“ Totodată, promotorii yoga, ai reiki etc. afirmă foarte limpede că filosofia şi practica sînt inseparabile. Iată de ce un creştin nu poate, în nici un caz, să accepte filosofia şi practica yoga, pentru că creştinismul şi yoga au puncte de vedere care se exclud reciproc.

Creştinismul vede păcatul ca principala problemă a omului şi îl consideră ca o încălcare de a se conforma în acelaşi timp caracterului şi normelor unui Dumnezeu perfect din punct de vedere moral. Omul s-a înstrăinat de Dumnezeu şi are nevoie de împăcare. Soluţia este Isus Cristos „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii“.

Datorită morţii lui Isus pe cruce, Dumnezeu a împăcat lumea cu sine însuşi. Acum El îl cheamă pe om să primească gratuit toate beneficiile mîntuirii sale prin credinţa într-un singur Cristos.

Contrar yoga, creştinismul vede răscumpărarea ca un cadou gratuit care poate să fie numai primit şi niciodată să fie cîştigat sau atins prin propriile eforturi sau fapte.

Astăzi, ceea ce este necesar în Europa sau aiurea, este predicarea cu putere a mesajului lui Cristos pornind de la Biblie şi interpretat prin biserică, pentru a împrăştia îndoielile şi confuziile răspîndite de o manieră exagerată printre creştinii occidentali şi de a-i aduce pe Calea, Adevărului şi Vieţii: Isus Cristos.

Numai Adevărul ne poate face liberi.

Sursa: http://www.jmanjackal.net/

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

 

Plîngeţi mai degrabă pentru Biserica Mea

Mesajul lui Isus către JNSR din 12 februarie 2013

Copilaşii mei, Isus este cel care vă vorbeşte…

Cerul este tot atît de tulburat ca fiecare dintre voi, în aceste zile sumbre. Fecioara celor şapte dureri  plînge pe Divina Mea Inimă Sfîntă. Un doliu vine fără a-l putea ocoli şi lumea plînge sfîrşitul precedentului Papă Ioan Paul al II-lea.

Cît despre acest Benedict al XVI-lea, care a luat decizia de a se retrage din Biserică, el îmbrăţişează din toată inima sa „durerea Bisericii“ care se stinge cu ultima sa tresărire. Şi el este acela care o însoţeşte în mormîntul său. El este acela care moare pentru Ea (înaintea Ei). El tocmai i-a dăruit viaţa sa şi o vede deja în agonie „el agonizează cu Ea“…

Acest copil al lui Dumnezeu îşi păstrează integritatea, însoţind în mormîntul său Adevărata Biserică a lui Isus Cristos, care nu mai este (Ea a dispărut înaintea lui), dar Ea va renaşte în curînd cu Isus la viitoarea Sa venire (Adevărata Mea Biserică, cu toţi sfinţii săi care o aşteaptă).

Biserica nu a supravieţuit Papei . Ea îl va preamări în curînd cu Ea. Ea va renaşte din toate suferinţele sfinţilor săi copii care o plîng în acest Papă Sfînt.

Isus, Maria, Iosif în faţa CRUCII  lumii

Sfinta Fecioara

Sursa: http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

 

DOZULÉ

          Dintotdeauna, Părintele Ceresc, în bunătatea sa nesfîrşită, a vegheat cu iubire asupra lumii create de el ocrotind-o şi călăuzind-o. Şi-a ales cu grijă mesagerii care să-i înţeleagă planurile, să le facă cunoscute şi să le transpună în viaţă.

 De multe ori a fost acuzat că şi-a părăsit creaţia, că nu a intervenit în stăvilirea răului care astăzi, mai mult ca niciodată, este prezent pretutindeni.

„Trăiţi timpul supremului efort al răului împotriva lui Cristos. Satana este eliberat din închisoarea sa. El ocupă întreaga suprafaţă a pămîntului.“ (Apariţia nr.12 din 2 noiembrie 1973)

„Fiţi mereu bucuroşi, nu vă plîngeţi de cataclismul general al acestei generaţii, fiindcă toate acestea trebuie să se împlinească. Dar iată că apare pe cer Semnul Fiului Omului. Şi acum trebuie să se împlinească timpul naţiunilor. Toţi îşi vor lovi pieptul. După evanghelizarea lumii întregi, atunci voi reveni în glorie.“ (Apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973)

În Normandia [1], la jumătatea drumului dintre Caen şi Pont d’Éveque, se află Dozulé, o mică localitate de circa 1.900 de locuitori. Aici, între 28 martie 1972 şi 6 octombrie 1978, Madeleine Aumont, croitoreasă, mamă a cinci copii, a avut apariţii şi revelaţii ale Cerului, în care Domnul nostru Isus Cristos i-a vorbit despre faptul că lumea l-a uitat pe Dumnezeu, iar dacă aceasta nu se converteşte se îndreaptă spre propria ei pieire.

Dozule       Viziunile au debutat cu apariţia unei cruci mari, luminoase şi au continuat cu apariţiile Mîntuitorului, ale ostiei şi ale Arhanghelului Mihail. Ele au adesea aceeaşi schemă: mai întîi apariţia unei lumini vii în biserică, care cuprinde întregul Sfînt Sacrament, apoi apariţia lui Isus sau a Sfîntului Mihail şi sînt, sau nu, însoţite de comunicări orale care constituie esenţialul mesajelor.

În mesajele sale Isus i-a cerut Madeleinei Aumont să-i transmită preotului, episcopului şi apoi Papei cererea Lui de a ridica pe Colina Înaltă din Dozulé o Cruce Glorioasă de 738 de metri (înălţimea Golgotei), construirea la picioarele ei a unui sanctuar şi a unui bazin de purificare.

Prin Crucea Glorioasă Dumnezeu vrea să unească toate naţiunile aşteptîndu-le la picioarele ei pentru căinţa mondială şi pentru a primi iertarea lui Dumnezeu.

Episcopul de Bayeux nu a recunoscut aceste mesaje şi a publicat o ordonanţă prin care declară apariţiile ca neautentice şi interzice colectarea de fonduri în vederea construirii Sanctuarului şi a Crucii Glorioase.

În faţa lipsei de înţelegere a clerului, Madeleine Aumont a fost extrem de tulburată. Isus i-a comunicat: „Vă spun, supuneţi-vă superiorului vostru. El singur este însărcinat pe acest pămînt să facă voinţa Tatălui meu, dar vai de lumea în pericol, fiindcă el întîrzie.“ (Apariţia nr.49 din 6 octombrie 1978)

Biserica s-a interesat tîrziu de apariţii. Cei doi episcopi succesivi nu le-au luat în serios şi Vaticanul nu s-a pronunţat.

În acelaşi timp, numeroase asociaţii au preluat mesajul, adesea de o manieră stîngace, voit denaturată, ceea ce a dus la creşterea confuziei. Multe erori, aproximări şi calomnii au fost atribuite mesagerei şi mesajelor.

Subiect de comentariu a constituit şi înălţimea pilonului principal al Crucii Glorioase (738 m), ca şi cum catedralele Evului Mediu nu ar fi fost şi ele foarte înalte faţă de construcţiile din epocă.

S-a pretins că mesajele indicau că singurele persoane care s-ar mîntui ar fi doar acelea care ar merge la Dozulé.

S-a insinuat de asemenea că revelaţiile erau opera unei secte. Dimpotrivă Madeleine Aumont a trăit întotdeauna în umilinţă şi supunere faţă de biserică. Nu a căutat niciodată publicitatea şi abia după nouă ani i-a spus soțului ei despre revelaţiile pe care le-a avut.

Deoarece episcopul i-a ordonat să tacă, Isus şi-a continuat opera prin intermediul altei vizionare, JNSR.

*

download

În 16 iulie 1996, cu ocazia sărbătorii Sfintei Fecioare de pe Muntele Carmel, Isus vrea să-i ofere Preasfintei sale Mame un cadou, împărtăşindu-i această dorinţă lui JNSR.

„Prin intermediul omului, eu vreau să aprind un cîmp de stele pe pămînt […] mii de cruci care se vor ridica în lumea întreagă.“

Delicateţea Inimii lui Isus faţă de Mama sa merge mai departe, Isus vrea să implice toate sufletele în proiectul său de iubire.

„Voi trebuie să ridicaţi [crucile de iubire] pentru ca din fiecare să urce rugăciunile spre cer şi prin fiecare să coboare binecuvîntările lui Dumnezeu.“ (Isus către JNSR în 5 noiembrie 1996)

Astfel Isus le-a încredinţat fraţilor şi surorilor Lui de pe pămînt executarea acestui mare proiect, de realizare a planului de Iubire stabilit de către providenţa divină pentru aceste timpuri care sînt ultimele.

„Refuzaţi Crucea mea Glorioasă pentru că este prea înaltă ? Atunci eu răspîndesc pe întregul pămînt o sumedenie de cruci, a suta parte a acesteia: 738 de centimetri cu braţele de 123 de centimetri. Ele vor fi albastre şi albe în culorile alese de Sfînta mea Mamă, toate drepte şi luminoase, cu braţele deschizîndu-se de la est la vest.“

Cele Două Inimi Sfinte ale lui Isus şi ale Mariei sînt în centrul tuturor acestor cruci şi veţi primi, numai privind spre centrul crucii, binecuvîntarea celor Două Inimi Sfinte Unite ale noastre. Spuneţi: «Isus, Maria, vă iubesc, salvaţi sufletele, salvaţi-i pe cei consacraţi.» Aceste cruci de iubire se înmulţesc pentru a realiza, ce trebuia să facă, într-o clipă, Marea Cruce Glorioasă cerută de Părintele nostru din ceruri. Dar lumea are deja un picior în prăpastie.“ (Isus către JNSR în 18 octombrie 2002)

„Lumina care va izvorî din fiecare din aceste cruci va aminti că eu sînt Lumina Lumii.“ (Isus către JNSR în 26 februarie 2001)

„V-am cerut crucea mea pretutindeni; dar mîna mea va călăuzi alegerea locului…“ (Isus către JNSR în 24 septembrie 1996)

„Nici un amplasament nu a fost ales de către om, totul vine de la Dumnezeu.“ (Isus către JNSR în 3 februarie 1997)

„Fiecare cruce va fi fixată ca o santinelă care veghează asupra voastră, fiindcă oraşul în care va fi ridicată crucea mea va fi sub protecţia mea şi eu îi voi supraveghea cu atenţie sporită pe cei care încă vor ezita să mă urmeze, deoarece trebuie repede să se hotărască. […] Crucile mele se vor înălţa pretutindeni de la pămînt pînă la cer, formînd un baraj, ele se vor împotrivi răului.“(Isus către JNSR în 28 august 1996)

„Mă voi face simţit în fiecare suflet care se va ruga în faţa acestei cruci. Iată de ce le numesc crucile mele de iubire făcute de oameni, nu inventate de către oameni.“(Isus către JNSR în 19 iulie 1997)

*

Madeleine Aumont

Mesajele primite de Madeleine Aumont au originalitatea de a-L prezenta pe Isus în întoarcerea sa în glorie şi constituie, după devoţiunea Îndurării Divine a sorei Faustina Kowalska, al doilea mesaj al secolului 20 centrat pe Isus Cristos.

Ca şi în cazul marilor revelaţii, cum sînt cele ale Inimii Imaculate de la Paray-le-Monial sau Îndurarea Divină, apariţiile de la Dozulé prezintă o nouă devoţiune însoţită de promisiuni şi haruri: devoţiunea la Crucea Glorioasă.

Revelaţia care are în centru Crucea Glorioasă îi atribuie acesteia două sensuri corelative: ea reprezintă totodată Învierea lui Cristos în duminica Paştilor şi Întoarcerea sa în glorie la sfîrşitul timpurilor naţiunilor. Iată de ce mesajul primit de către vizionară este indisociabil devoţional şi escatologic. [2]   

Madeleine Aumont a avut 49 de apariţii în care Isus şi Arhanghelul Mihail i-au vorbit în limbile latină şi franceză, deşi aşa cum mărturisea în apariţia nr.9 din 6 iulie 1973 „Nu am nici o pregătire şi gîndiţi-vă că latina îmi este o limbă cu totul străină.“ De altfel chiar Domnul nostru a precizat : „Veţi spune episcopiei toate cuvintele pe care vi le-am dictat. Şi slujitoarea Domnului va vorbi o limbă care îi este străină.“

„Cei care vor veni în numele meu vor vorbi limbi necunoscute lor.“ (Apariţia nr. 15 din 5 aprilie 1974)

În 1970, ea a participat la vigilia pascală din 28 martie. Dimineaţa a primit Sfînta Împărtăşanie care a ridicat-o într-o admirabilă lumină a lui Dumnezeu cel viu. Aceasta a reprezentat debutul reînnnoirii şi aprofundării vieţii sale spirituale, care este de notat începe sub semnul învierii.

Doi ani mai tîrziu, în marţea sfîntă din 28 martie 1972, în faţa casei apare o cruce mare luminoasă în vîrful Colinei Înalte. Ea a auzit atunci cuvintele: „ Ecce Crucem Domini“ („Iată Crucea Domnului“). Vocea a adăugat: „Veţi face cunoscută această cruce şi o veţi purta.“ (Apariţia nr.1 din 28 martie 1972)

În cea de-a treia apariţie din 7 decembrie l972 Isus i-a comunicat Madeleinei: „Spuneţi-i preotului să înalţe în acest loc Crucea Glorioasă şi la picioarele ei un sanctuar“, iar în apariţia nr. 5 din 20 decembrie 1972 Isus a rugat-o să-i spună preotului: „Crucea Glorioasă înălţată în acest loc să fie comparabilă [cu altitudinea] Ierusalimului.“

„Grăbiţi-vă să anunţaţi lumii ceea ce aţi văzut şi auzit în numele meu. Daţi ordin episcopiei să anunţe legea mea pentru a ridica Crucea Glorioasă şi Sanctuarul Reconcilierii exact în locul în care Madeleine a văzut-o de şase ori şi veniţi toţi aici în procesiune.“

„Cînd această Cruce va fi înălţată de la pămînt, voi atrage totul la mine.“ (Apariţia nr. 8 din 12 iunie 1973)

„Crucea Glorioasă […] înălţată pe Colina Înaltă trebuie să fie comparabilă cu oraşul Ierusalim prin dimensiunea sa verticală. Braţele ei trebuie să fie îndreptate de la răsărit la apus. Ea trebuie să fie de o mare luminozitate.“

„Săpaţi la 100 de metri de locul Crucii Glorioase în direcţia braţului său drept şi va ieşi apă. Veţi veni toţi să vă spălaţi acolo ca semn de purificare.“ (Apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973)

„Crucea Glorioasă trebuie să fie ridicată pe Colina Înaltă, cel mai aproape de limita teritoriului [localităţii] Dozulé, exact în locul unde se află arborele cu fructe, arborele păcatului, fiindcă Crucea Glorioasă va ridica orice păcat. Braţele sale trebuie să se îndrepte de la răsărit la apus. Fiecare braţ trebuie să măsoare 123 de metri şi înălţimea sa (a crucii) de şase ori mai mult. Pornind de la aceşti 123 de metri, loc pe care-l ocupă Crucea, trebuie măsuraţi cei 100 de metri. Apoi săpaţi un bazin de 2 metri pe 1,5 metri şi 1 metru adîncime. Faceţi un gard. Apa va ieşi de acolo.“

„Dacă inima voastră este seacă, puţină apă va fi şi puţini vor fi salvaţi.“ (Apariţia nr.15 din 5 aprilie  1974)

„Preotul nu a greşit, acest arbore aplecat este simbolul păcatului. Smulgeţi-l înainte să apară fructele şi grăbiţi-vă să ridicaţi în loc Crucea Glorioasă, deoarece Crucea Glorioasă va ridica orice păcat.“

„Spuneţi Bisericii să trimită mesaje în lumea întreagă şi să se grăbească să ridice în locul indicat Crucea Glorioasă şi la picioare un sanctuar. Toţi vor veni acolo să se căiască şi să găsească acolo pacea şi bucuria. Crucea Glorioasă, sau Semnul Fiului Omului, este anunţul apropiatei reveniri în glorie a lui Isus înviat.“

„Găsiţi unsprezece persoane în acest oraş binecuvîntat şi sfînt, ele vor fi discipolii mei. Ele vor merge din poartă în poartă în numele meu pentru ridicarea Crucii Glorioase. Şi iată regulile pe care trebuie să le respecte fiecare ucenic:

-lucraţi pînă la ridicarea Crucii Glorioase;

-fiţi umili, răbdători, caritabili pentru ca să se recunoască că voi sînteţi discipolii mei;

-nu căutaţi nici un interes personal, decît acela de a ridica Crucea Glorioasă, deoarece orice om care va veni să se căiască aici va fi mîntuit.“ (Apariţia nr.16 din 3 mai 1974)

Isus „cere ca Crucea Glorioasă şi sanctuarul să fie ridicate la sfîrşitul Anului sfînt pentru că el va fi ultimul An sfînt.

În fiecare an să fie celebrată aici o sărbătoare solemnă în ziua în care Madeleine a văzut Crucea pentru prima dată. Toţi cei care, plini de încredere, vor veni să se căiască aici, vor fi mîntuiţi în această viaţă şi în veşnicie. Satana nu va mai avea putere asupra lor.“

„Adevărat vă spun, Tatăl meu m-a trimis pentru a vă mîntui şi a vă da pacea şi bucuria. Să ştiţi că eu sînt iubire şi compasiune.“ (Apariţia nr.17 din 31 mai 1974)

„Spuneţi preotului: Vreau să revărs în inimile oamenilor îndurarea mea, mai întîi în a acelora care cunosc mesajul şi apoi în lumea întreagă. Cei care au sarcina de a ridica Crucea Glorioasă să nu fie orbi, fiindcă nu va fi un alt semn decît cel al acestei vizionare, care a fost chemată din întuneric la lumină.

Într-adevăr, nu va fi un alt semn, deoarece această generaţie este cea mai ipocrită şi cea mai rea.“ (Apariţia nr.24 din 28 februarie 1975)

„Păcatul a venit în lume din cauza omului. Iată de ce cer omului să ridice Crucea Glorioasă. Spune-le că după aceea voi reveni în glorie şi voi mă veţi vedea aşa cum mă vede această slujitoare.“ (Apariţia nr. 28 din 28 martie 1975)

„Această Cruce Glorioasă trebuie să fie ridicată pînă la sfîrşitul Anului sfînt. Acest An sfînt trebuie să fie prelungit pînă la ridicarea Crucii Glorioase.“ (Apariţia nr.33 din 4 iulie 1975)

„Voi, preoţi şi călugăriţe, responsabili ai mesajului meu nu lăsaţi omenirea să alerge spre pieirea sa. V-am cerut să lucraţi pentru a ridica Crucea Glorioasă. Nu vedeţi că momentul a venit din cauza fenomenelor care urmează. Fiindcă timpul trece şi mesajul meu rămîne în umbră. Dacă este aşa, numărul celor mîntuiţi va fi mic. Dar pentru voi, cei care nu împliniţi cuvîntul Tatălui meu, pedeapsa va fi mare. Deoarece veţi fi judecaţi prin numărul celor mîntuiţi.

Nu folosiţi mijloacele înţelepciunii şi ale reflecţiei, ci ţineţi seama de nebunia mesajului. Deoarece prin intermediul acestui mesaj îi place lui Dumnezeu să salveze lumea.

Nu fiţi precum evreii care cer semne. Însă prin acest mesaj unic şi definitiv pe care Dumnezeu l-a revelat slujitoarei sale -cuvintele care au ieşit din gura ei nu sînt cuvinte omeneşti- dar prin ceea ce a învăţat-o Spiritul, a venit momentul în care eu trebuie să revărs în inimile oamenilor îndurarea mea, însă cei care au responsabilitatea mesajului să ştie bine că ei sînt aceia care mă împiedică, pentru că ei lasă lumea în necunoştinţă de cauză.

Amintiţi-vă, zilele vor fi scurtate din pricina celor aleşi, dar vai de cei care nu îndeplinesc Cuvîntul lui Dumnezeu.“

„Eu sînt Dumnezeul bunătăţii şi al Iubirii. Îndurarea mea este nesfîrşită. Dacă cuvintele mele astăzi sînt crude, nu sînt ca să vă condamne, ci din contră, vreau să salvez lumea prin mesajul meu.“ (Apariţia nr.34 din 19 septembrie 1975)

„În trei zile mergeţi şi spuneţi primarului acestui oraş că Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii, că Împărăţia sa este veşnică şi că el vine să învingă lumea şi timpul. Dacă vă întreabă cine vă trimite, îi veţi spune că Isus din Nazaret, Fiul Omului înviat. Duceţi-i mesajul pe care să-l ia la cunoştinţă.“

„Spuneţi-i că Dumnezeu îl însărcinează să dea Bisericii pămîntul a cărui proprietară trebuie să devină.“ (Apariţia nr.42 din 31 decembrie 1975)

În cea de-a 48-a apariţie din 7 iulie 1978, Isus se revelează Madeleinei ca Judecător suprem, cel care are puterea de a deschide Cartea Vieţii, aşa cum apare în viziunea profetului Daniel sau în Apocalipsul Sfîntului Evanghelist Ioan.

„Îl văd pe Isus aşezat; în faţa lui o masă ca altar, dar altarul care este în capelă nu mai era acolo; era o masă cu totul albă, ca de piatră albă. Pe această masă erau deschise cărţi, şase sau şapte, nu ştiu exact. Apoi o altă carte, de asemenea deschisă, pe care Isus o ţine în mîinile sale.“

„Atenţie, voi toţi cei care ţineţi ascunse cuvintele profetice care v-au fost încredinţate, cartea pe care o ţin în mîinile mele este CARTEA VIEŢII pe care Tatăl meu mi-a dat puterea să o deschid, şi pe acest munte binecuvîntat şi sfînt, loc pe care el l-a ales, se va reînnoi orice lucru. Aici veţi vedea Cetatea sfîntă, noul Ierusalim.

Şi iată că va apărea lăcaşul lui Dumnezeu printre voi. Dar atunci îşi vor lovi pieptul cei care luptă şi refuză să audă cuvintele pe care această slujitoare umilă le-a pronunţat.

Voi, cei cărora v-am cerut să faceţi cunoscut mesajul meu, sînteţi vinovaţi că lăsaţi lumea în necunoştinţă de cauză, de ceea ce trebuie să se întîmple în curînd. Nu vă bazaţi pe propria voastră gîndire. De ce luptaţi dacă eu v-am dăruit harul meu dogmatic ? Din milă, eu vă cer să m-ascultaţi, Inima mea debordează de îndurare.“

„Dar cînd această Cruce va fi ridicată de la pămînt, mă veţi revedea aici. Fiindcă în acel moment, voi dezvălui bisericilor misterele care sînt scrise în CARTEA VIEŢII care tocmai a fost deschisă. Spuneţi episcopului ceea ce aţi văzut şi auzit.“ (Apariţia nr.49 din 6 octombrie 1978)

Un alt capitol important al mesajelor îl reprezintă rugăciunea zilnică şi Devoţiunea la Crucea Glorioasă.

„Doresc ca ei să spună în fiecare zi rugăciunea urmată de o decadă de rozar. Fiecare familie care o va spune cu mare încredere va fi protejată de orice nenorocire, apoi voi revărsa în inimile lor Îndurarea Mea.“ (Apariţia nr.28 din 28 martie l975)

 Rugăciunea i-a fost dictată Madeleinei în cea de-a zecea apariţie din 7 septembrie 1973.

Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii. Împărăţia sa este veşnică. El vine să învingă lumea şi timpul.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care te hulesc, iartă-i că nu ştiu ce fac.

Ai milă Dumnezeul meu, de scandalul lumii, eliberează-i de spiritul satanei.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care te evită, dă-le gustul Sfintei Euharistii.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase, fă ca ei să găsească aici pacea şi bucuria în Dumnezeu, Mîntuitorul nostru.

Ai milă Dumnezeul meu, pentru ca împărăţia ta să vină, dar salvează-i, mai este încă timp… Iar timpul se apropie şi iată că eu vin. Amin. Vino, Doamne Isuse.

Se recită o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui), iar la sfîrşit invocaţia:

„Doamne, revarsă asupra lumii întregi comorile nesfîrşitei tale îndurări.”

„Flăcările Inimii mele mă ard. Mai mult ca nicidată, vreau să le revărs fiecăruia dintre voi. Iată ce promit întregii omeniri cînd va cunoaşte mesajul meu şi îl va pune în practică.“ (Apariţia nr.35 din 5 decembrie 1975)

„Promit sufletelor care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase şi care vor spune în toate zilele rugăciunea pe care le-am transmis-o, că în această viaţă, satana nu va avea nici o putere asupra lor şi că, din orice moment de rătăcire, într-o clipă, ele vor deveni pure şi vor fi fiii lui Dumnezeu pentru veşnicie.“ (Apariţia nr.44 din 2 ianuarie 1976)

Devoţiunea la Crucea Glorioasă cuprinde aceleaşi promisiuni, în aceeaşi ordine, ca cele dictate de Isus sorei Faustina Kowalska, în Novena Îndurării Divine.

„Ziua întîi,

Voi îndulci amărăciunea în care se cufundă sufletul păcătoşilor.

Spuneţi cu mine: Tatăl nostru“ (Isus îl spune cu mine în întregime, cu glas scăzut.)

„Spuneţi de trei ori: Bucură-te, Maria “(recit singură). Apoi repet: „Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă. Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“ (Apariţia nr.36 din 25 decembrie 1975)

„Ziua a doua,

Voi spori harurile din sufletul preoţilor şi călugăriţelor, deoarece prin el trebuie  să fie cunoscut mesajul meu.“

Isus spune „Tatăl nostru“ şi eu am continuat singură rugăciunea, apoi El cere: „ Spuneţi de trei ori Bucură-te, Maria“ pe care le-am spus de asemenea singură. Apoi Isus continuă (şi eu am repetat)„ Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă. Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește. “ (Apariţia nr.37 din 26 decembrie 1975)

„Ziua a treia,

Voi păstra aproape de Inima mea sufletele evlavioase şi devotate; ele m-au încurajat pe drumul calvarului.“ Apoi Isus spune „Tatăl nostru“ şi eu am continuat singură rugăciunea. Isus reia „Bucură-te, Maria“ şi eu continuu cele trei Bucură-te, Maria. Şi El continuă: „Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă. Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.

Isus îmi cere: Faceţi semnul crucii“ceea ce fac, apoi Isus dispare.

(Apariţia nr.38 din 27 decembrie 1975)

„Ziua a patra.“

Pronunţînd aceasta, ca de fiecare dată, Isus, cu un gest domol al mîinii sale stîngi, lasă să-i apară Inima sa. Dintr-o dată, din ea ies raze roşii şi albe. […]

„Voi revărsa razele harului meu asupra păgînilor şi asupra tuturor acelora care nu mă cunosc încă, în momentul în care ei vor cunoaşte mesajul meu.“

Isus spune „Tatăl nostru“ […] am continuat după Isus „care  eşti în ceruri“. Apoi Isus spune „Bucură-te, Maria“ şi am continuat singură[…]. „Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă.“

În acel moment, Isus îşi retrage mîna sa stîngă de la pieptul său; întinde ambele mîini, ridică ochii spre cer şi spune mai tare : „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu şi pace pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“ Apoi Isus mă priveşte şi îmi spune: „Faceţi semnul crucii“ şi dispare. (Apariţia nr.39 din 28 decembrie 1975)

Ziua a cincea.“

Razele ies din Inima Sa şi eu repet fiecare frază:

„Voi atrage la unitatea bisericii sufletul ereticilor şi apostaţilor.“

„Tatăl nostru“, „Bucură-te, Maria“

Isus spune începutul celor trei„Bucură-te, Maria“, poate din cauză că am uitat o rugăciune în ajun. Apoi am repetat: „Prin patima ta dureroasă, Doamne…“, „Mărire lui Dumnezeu… pace şi bucurie…“, „Faceţi semnul crucii.“ (Apariţia nr.40 din 29 decembrie 1975)

„Ziua a şasea,

Voi primi în lăcaşul Inimii mele pe copiii şi sufletele umile, pentru ca ele să păstreze o afecţiune specială Părintelui nostru din ceruri.“

„Tatăl nostru“ pe care îl spun singură precum şi cele trei „Bucură-te, Maria“,apoi: „Prin patima ta dureroasă, Doamne…“, „Mărire lui Dumnezeu…“, „pace şi bucurie…“, „Faceţi semnul crucii.“ (Apariţia nr.41 din 30 decembrie 1975)

„Ziua a şaptea,

Voi dărui orice fel de haruri celor care, cunoscînd mesajul meu, vor persevera pînă la sfîrşit.“

„Tatăl nostru“, „Bucură-te, Maria“ (de trei ori), „Prin patima ta dureroasă, Doamne…“, „Mărire lui Dumnezeu…“, „pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“ (Apariţia nr.42 din 31 decembrie 1975)

„Ziua a opta,

Voi uşura sufletele din purgator, sîngele meu le va potoli suferinţele.“

„Tatăl nostru“, „Bucură-te, Maria“ (de trei ori), „Prin patima ta dureroasă, Doamne…“, „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu…“, „pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“, „Faceţi semnul crucii“. (Apariţia nr.43 din 1 ianuarie 1976)

„Ziua a noua,

Voi încălzi inimile cele mai împietrite, sufletele reci, cele care rănesc cel mai adînc Inima mea.“

„Tatăl nostru“, „Bucură-te, Maria“ (de trei ori), „Prin patima ta dureroasă…“, „Mărire lui Dumnezeu…“, „pace şi bucurie…“[…] „Faceţi semnul crucii.“ (Apariţia nr.44 din 2 ianuarie 1976)

Viziunile cuprind şi o frumoasă descriere a persoanei Mîntuitorului.

În apariţia nr 10 din 7 septembrie 1973 Isus îi spune Madeleinei să repete după El: „Bucuraţi-vă, Isus din Nazaret, Fiul Omului Înviat este aici în faţa mea, înconjurat de lumină. Mîinile Sale şi faţa sa strălucesc ca soarele. Privirea sa este iubire şi bunătate.“

În apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973 vizionara îl descrie astfel: „Isus apare foarte aproape de mine, uşor înălţat. Picioarele sale sînt aşezate pe o piatră netedă şi alături de această piatră se află cîteva pietricele. Piciorul său drept este aşezat în faţă şi descoperit aproape pînă la gleznă; piciorul stîng este ascuns sub haina sa, nu văd decît extremitatea piciorului. Haina sa de un alb strălucitor este strînsă în talie cu un cingul [3]; răscroiala este rotunjită şi încreţită, iar gîtul este puţin descoperit. Mînecile sînt destul de largi, ca cele ale albei [4]; nu există nici o deschizătură aparentă pentru a o îmbrăca.

Părul destul de lung, atîrnă pe umeri, mîinile sale şi faţa sa sînt foarte luminoase, de altfel Domnul a spus-o: «Mîinile sale şi faţa sa strălucesc ca soarele» şi chiar aşa şi este, totul aici este minunat. «Privirea sa este iubire şi bunătate» această frază o subliniez, o scot în evidenţă de la Isus; El însuşi este cel care mi-a spus-o. Mi-a surîs, cu mîinile întinse spre mine ca pentru a mă întîmpina.“

Portretul este completat în apariţia nr.26 din 14 martie 1975.

„Privirea sa este plină de bunătate, de o dulceaţă inexprimabilă; nimeni nu are o privire ca aceea, limpede, mai limpede decît privirea unui copil; faţa fără nici un rid, totuşi trăsăsturile sînt pronunţate. Părea să aibă 30 de ani. Văzîndu-l, ai impresia că este totodată Trup şi Spirit, şi ce Spirit!

Puritatea, limpezimea, sfinţenia transpar de-a lungul întregului său trup.

Cînd vorbeşte, nu caută, nu se înşală niciodată, nu ezită niciodată…pur şi limpede asemenea crucii pe care am văzut-o, claritate fără umbră, prospeţime fără rid, limpezime fără prihană.

Imposibil de definit, de asemenea imposibil de exprimat ca şi bucuria mea interioară în timpul cuminecării, cînd am simţit pentru prima dată prezenţa sa.“

„În viaţa noastră de toate zilele, Isus este aici, totdeauna prezent. Dar să-l vezi este atît de frumos, atît de minunat; această Lumină este de o strălucire…apoi faţa sa, privirea sa, măreţia sa!…această măreţie… totul este de o frumuseţe incomparabilă.“ (Apariţia nr.12 din 2 noiembrie 1973)

În alte cîteva mesaje Isus îi face Madeleinei mai multe recomandări.

„De fiecare dată cînd vă duceţi la loc, după fiecare primire a Sfintei Euharistii puneţi-vă mîna stîngă pe inima voastră şi dreapta încrucişată deasupra.“ (Apariţia nr.13 din 4 ianuarie 1974)

„În pofida rugăminţilor mele, nu fiţi neliniştită, posedaţi o înţelepciune pe care nimeni de pe pămînt nu o are ; calmul vostru şi liniştea voastră sînt semnele vizibile ale Cuvîntului meu în această lume în care acţiunea şi îndrăzneala domină. Ca figura voastră să reflecte întotdeauna prezenţa invizibilă.“

„Nu părăsiţi nici măcar o zi acest oraş. Vegheaţi şi rugaţi-vă. Aşteptaţi în fiecare zi întoarcerea Fiului Omului. Vă cer să faceţi aceasta ca penitenţă, recompensa voastră va fi mare.“ (Apariţia nr.49 din 6 octombrie 1978)

Mesajul primit de vizionară este de o acută actualitate. Cine cunoaşte bine Biblia remarcă cu uşurinţă că numeroasele cuvinte ale Mesajului sînt citate implicite din Sfînta Scriptură (au putut fi identificate 120), aceasta constituind o probă evidentă a autenticităţii care a fost dată ca „semn unic al lui Dumnezeu.“

Cuvîntul încredinţat Madeleinei pentru întreaga umanitate – citînd Profeţii, Evanghelia, Apocalipsul – răsună ca un semnal de alarmă.

„Adevărat vă spun, a venit timpul ca lumea să se căiască, fiindcă o schimbare universală este aproape, cum n-a fost de la începutul lumii pînă în această zi şi nu va mai fi niciodată.

Cînd flagelul secetei prezise se va abate asupra lumii întregi, numai bazinul pe care Dumnezeu a făcut [să fie] săpat, va conţine apă, nu pentru consum, ci pentru ca să vă spălaţi în el ca semn de purificare.

Şi veţi veni toţi să vă căiţi la picioarele Crucii Glorioase, pe care Dumnezeu a cerut Bisericii să o ridice.

În acel moment, toate naţiunile pămîntului se vor lamenta şi în această Cruce ele vor găsi pacea şi bucuria.

După acele zile de strîmtorare va apărea pe cer însuşi Fiul Omului, cu măreţie şi putere mare, pentru a-i aduna pe aleşii din cele patru colţuri ale pămîntului.

Fericiţi cei care se căiesc, fiindcă ei vor avea viaţa veşnică.

Adevărat vă spun, cerul şi pămîntul vor trece dar Cuvintele mele nu vor trece. […]

Spuneţi-le că nu va fi alt semn decît semnul lui Dumnezeu însuşi.

Singurul semn vizibil este atitudinea slujitoarei sale şi cuvintele sale care sînt cuvintele lui Dumnezeu, şi aceste cuvinte sînt de necombătut.

Dacă omul nu ridică Crucea Glorioasă, Eu o voi face să apară, dar nu mai este timp.(Apariţia nr.21 din 1 noiembrie 1974)

„Tatăl Meu, a cărui bunătate este nesfîrşită, vrea să salveze omenirea care este pe marginea prăpastiei. Pentru acest ultim Mesaj trebuie să vă pregătiţi.“ (Apariţia nr.44 din 2 ianuarie 1976)

Dacă Crucea Glorioasă ar fi fost înălţată, istoria umanităţii ultimilor patruzeci de ani ar fi fost cu totul alta.

Crucea Glorioasa

Notă

Pentru construirea Crucii Glorioase s-au efectuat studii tehnice aprofundate.

În 1992, în cadrul asociaţiei Ressource, o echipă de specialişti a întreprins un studiu de fezabilitate şi un altul de preproiect definitiv, pornind de la dimensiunile Crucii comunicate de Isus Madeleinei Aumont.

După analizarea mai multor soluţii tehnice s-a optat pentru varianta metalică construită din elemente tubulare, ale căror diametre şi secţiuni se micşorează pe măsură ce se ridică în înălţime, pentru a reduce rezistenţa la vînt.

Crucea a fost descompusă în tronsoane de 41 de metri (738m = 41m x 18 bucăţi; 123m = 41m x 3bucăţi), iar trunchiul-a fost proiectat din 2 coloane circulare concentrice. Greutatea Crucii a fost estimată la aproximativ 80.000 de tone.

Structura Crucii a făcut obiectul unui calcul de dimensionare statică şi dinamică la Centrul Tehnic al Industriei Construcţiilor Metalice (Le Centre Technique des Industries de Construction Métallique), laborator francez oficial, care a studiat proiectul şi a ajuns la concluzia că barele sînt tehnic realizabile.

La rîndul lui, Institutul Francez de Sudură (L’institut de Soudure Français) a analizat mantaua de oţel şi modul de fabricaţie a tuburilor şi a ajuns la soluţii realizabile asemănătoare celor utilizate pentru platformele marine.

De asemenea, analizele făcute la Universitatea din Ontario (Canada) privind viteza vîntului au arătat că problemele care apar, pot fi soluţionate ţinînd cont de structura Crucii.

În privinţa locului de amplasare, situat la limita teritoriului localităţii Dozulé, rezultă că terenul este de bună calitate, pînza freatică situîndu-se la o adîncime de 35 de metri.

Pe acest teren pe lîngă Crucea Glorioasă, ar urma să se construiască Sanctuarul Reconcilierii şi Bazinul de purificare.

Surse: http://www.ressource.fr/francais/messages.html

http://vincent.detarle.perso.sfr.fr/catho/croixglorieuses.pdf

http://www.le-message-de-dozule.fr/manceauxfr.html

http://lumea.catholica.ro/2010/01/imbracarea-vesmintelor-liturgice-si-rugaciunile-respective/


[1] Normandia este o regiune istorică în nordul Franţei cu o populaţie de 3,5 milioane de locuitori.

[2] Escatologia reprezintă totalitatea concepţiilor referitoare la soarta finală a lumii şi a omului, în creştinism învăţătura despre instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu, după a doua venire a lui Cristos ca Judecător.

 [3] Cingulul este un cordon de lînă sau din alt material folosit ca o curea.

[4] Alba este haina albă, lungă, îmbrăcată de toţi slujitorii sacri.

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

 

MARELE AVERTISMENT – Supremul Dar al Îndurării Divine pentru omenire

        În iubirea și îndurarea sa nemărginită, Domnul nostru Isus continuă să ofere omenirii toate ocaziile pentru a se converti.

Așa cum profeții Amos, Ieremia și Isaia și-au avertizat poporul despre judecăţile care vor veni, și noi de asemenea sîntem avertizați, prin profeții care se află printre noi, că în curînd se vor întîmpla evenimente extraordinare. Mai multe semne, din diferite surse, din biserica de astăzi, indică faptul că ziua reglării conturilor este aproape.

„Ceea ce se va dezvălui va fi atît de important, cum n-a fost niciodată ceva asemănător de la începutuI lumii! Va fi ca o minijudecată și fiecare își va vedea viața și toate faptele sale în însăși lumina lui Dumnezeu.“ (Sfînta Fecioară Maria către Don Gobbi în 22 octombrie 1992)

Dumnezeu există și este bun. Avertismentul va face din existența lui Dumnezeu o evidență în afara oricărei îndoieli și a oricărei speculații.

Toți, credincioși și necredincioși, vor declara că Dumnezeu ne-a atins cu puterea sa nemărginită. El va interveni de o manieră fără precedent pentru a face lumea conștientă de existența sa, de îndurarea sa, de autoritatea sa supremă, de iubirea pentru noi toți și de grija sa pentru mîntuirea noastră.

Duminica Îndurării Divine vă permite să primiți Îndurarea Mea, urmînd cerințele acestei devoțiuni și permite ștergerea tuturor reparațiilor datorate pentru toate păcatele săvîrșite. Această devoțiune este un dar al lui Dumnezeu pentru Om, și nu ca alte devoțiuni pe care Mi le faceți Mie sau sfinților Mei, care sînt de la Om la Dumnezeu. Această Îndurare a Mea se va extinde asupra Întregii omeniri în viitoarea experiență a Avertismentului Meu. […] Puțin contează că practică sau nu o religie, fiecare va ști că numai prin mine veți putea intra în cer. […] Avertismentul face parte din Îndurarea Mea Divină care oferă fiecărui suflet șansa de a fi mîntuit. Atenția voastră va avea ca obiect totalitatea păcatelor voastre rămase neiertate și a păcatelor comise prin omisiune. După Avertisment mulți se vor mărturisi și aceasta va fi ocazia pentru cei mai buni luptători ai rugăciunii să evanghelizeze sufletele, în special sufletele din familiile voastre.” (Isus către John Leary în 21 martie 2010)

Păcatul apare ca o consecință a unor gesturi, decizii și atitudini în care iubirea este absentă. Acest fapt va deveni limpede și viu în strălucitoarea lumină a lui Dumnezeu, cu care EL ne va lumina sufletul nostru. Conștiințele noastre vor fi luminate pe deplin în acel moment, dînd pe față toată cupiditatea egocentrică în care ne complăcem atît de des, dezgropînd amintirile care n-au fost niciodată impregnate de iubire, descoperind minciunile spuse și compromisurile făcute.

Din cauza Avertismentului nu va mai fi posibil să ne sustragem conștiinței noastre. Trecutul nostru se va derula în cele mai mici detalii sub ochii noștri, dintr-o dată, dintr-o singură privire. Vom realiza atunci pînă la ce punct privirea lui Dumnezeu traversează toate barierele și descoperă secretele cele mai ascunse. Vom înțelege starea noastră veșnică: lumina sau tenebrele sufletului nostru. Vom suferi pentru o clipă durerea păcatelor noastre, durerea despărțirii de Dumnezeu, durerea purgatorului sau a infernului. Le vom vedea pe toate, vrem nu vrem.

Avertismentul este Îndurarea lui Dumnezeu. El acordă tuturor o ultimă șansă. Prin Avertisment vom deveni conștienți că nu sîntem ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Dumnezeu dorește ca noi să devenim asemenea lui și să ne apropiem de El. Păcatul este singurul obstacol în calea acestei dorințe. El ne impiedică să atingem perfecțiunea și fericirea veșnică.

În timpul Avertismentului păcatele noastre vor fi dezvăluite nu dintr-un spirit de răzbunare, ci mai ales din iubire și îndurare, fiindcă răzbunarea este străină Inimii lui Dumnezeu. Cei care luptă să-i vină de hac unei slăbiciuni personale repetitive, nu trebuie să dispere, deoarece Dumnezeu va ține cont de eforturile lor și de dorința lor de a învinge aceste slăbiciuni.

„Poporul Meu, această viziune se referă la experiența viitorului Avertisment pe care toată lumea o va avea în același timp. Aceasta va fi o experiență care va fi trăită în afara corpului și veți vedea mai întîi Lumina Mea urmată de o revedere a tuturor faptelor vieții voastre. Veți experimenta bucuria pentru lucrurile bune pe care le-ați făcut pentru Mine și pentru alții. Dar veți experimenta disperarea, vinovăția și pedeapsa pentru păcatele care M-au ofensat pe Mine și pe ceilalți. Veți dori să-Mi cereți iertare pentru păcatele voastre și acelora pe care i-ați ofensat în viață. După revederea vieţii voastre veţi vedea marea imagine a vieţii voastre şi direcţia actuală a sufletului vostru spre cer, purgator sau infern. Vă voi arăta misiunea pe care v-am dat-o şi în ce manieră aţi îndeplinit bine ceea ce vreau de la voi şi ce rămîne de făcut pentru a reuşi un minimum de purgator şi pentru a realiza obiectivele cerului, supunîndu-vă voinţei Mele. Veţi fi readuşi apoi în corpul vostru pentru a termina restul din viaţa voastră. Puteţi să alegeţi o viaţă mai sfîntă pentru a dobîndi un loc mai înalt în cer, sau să continuaţi statu quo-ul sau chiar unii pot să refuze să mă slujească şi să-şi urmeze drumul lor spre infern. Acestea sînt alegerile voastre, dar priviţi acest Avertisment ca un gest de îndurare din partea Mea dîndu-vă o a doua şansă. Nu pierdeţi această oportunitate pentru a vă îmbunătăţi destinaţia veşnică.”(Isus către John Leary în 9 august 2006)

„Poporul meu, înainte de a pleca în refugiile Mele şi înainte ca Anticristul să se dezvăluie, vă voi face experienţa Avertismentului Meu pentru întreaga omenire, în acelaşi timp. Această viziune a unei călătorii de-a lungul unui tunel se va realiza şi voi toţi veţi ieşi din corpul vostru în afara timpului. Mă veţi întîlni într-o Lumină strălucitoare la capătul tunelului. O dată ce veţi fi în faţa Mea, vă voi supune unui examen al tuturor evenimentelor vieţii voastre, care va pune accent pe păcatele voastre neiertate.

Anumite persoane prezente la conferinţă au avut o trecere în revistă a ceea ce ar fi Avertismentul (la Conferinţa Îndurării de la sfîrşitul lunii februarie la Gospa Prayer House din North Hills, California, unde Isus a anunţat că anumite persoane, în particular constructorii de refugii, cunoşteau dinainte experienţa Marelui Avertisment). La sfîrşitul revederii vieţii voastre, veţi face cunoştinţă cu o minijudecată care vă va trimite să faceţi experienţa fie a infernului, fie a purgatorului, fie a cerului. Această judecată vă va face să atingeţi cu degetul locul în care vă veţi regăsi mergînd mai departe aici jos, pe drumul vieţii voastre prezente.

Mulţi oameni vor fi cutremuraţi să vadă că numai prin Mine veţi fi în măsură să intraţi în Cer. Veţi şti cît de mult Mă rănesc păcatele voastre şi veţi avea o dorinţă [vie] de mărturisire şi o şansă de a schimba direcţia vieţii voastre.

Vi se va spune să evitaţi să vă introduceţi în corp orice cip şi să refuzaţi să-1 adoraţi pe Anticrist. A merge într-unul din refugiile Mele va fi singurul vostru adăpost sigur.

Apoi veţi reveni în corpul vostru, dar de acum înainte veţi fi cu atît mai mult responsabili de păcatele voastre cu cît veţi şti ce aştept de la voi. Veţi aspira la o profundă şi dureroasă Mărturisire, cu o puternică dorinţă de a evita comodităţile lumeşti. Veţi avea o puternică dorinţă de a posti şi de a vă ruga mai mult, aşa cum n-aţi făcut-o înainte. Puteţi avea de asemenea dorinţa de a vă apropia de Mine în Adoraţie. Veţi avea de asemenea o puternică dorinţă de evanghelizare a sufletelor, în special a celor din familia voastră. Fiecare va avea o a doua şansă de a-şi face viaţa mai bună, sau altfel destinul va fi fixat prin minijudecata sa.“ (Isus către John Leary în 15 martie 2o11)

„Poporul Meu, acesta este un examen excepţional (în viziunea care este dată) de a vedea toate sufletele din toate colţurile pămîntului venind deodată prin acest tunel transparent. Acest tunel duce la minijudecata lor cu Mine. Sufletele-corpuri par toate a avea între 20 şi 30 de ani. Viteza cu care sufletele sînt în mişcare le face să se asemene cu nişte dîre vagi. Toate sufletele vor vedea care le-ar fi destinaţia dacă ele nu şi-ar schimba viaţa. Multe din cele care vor experimenta infernul sau purgatorul se vor căi de păcatele lor, o dată ce vor reveni în corpul lor. Unele se vor schimba, dar altele vor prefera să rămînă în confortul vieţii lor păcătoase. 0 dată ce aceste suflete vor primi această informaţie nu vor mai ţine cont de faptele lor, deoarece ele vor cunoaşte consecinţele deciziilor lor.

Toate sufletele vor avea totdeauna liberul lor arbitru pentru a decide propria lor destinaţie. Rugaţi-vă şi acţionaţi pentru membrii familiei voastre pentru ca ei să se căiască şi să se spovedească de păcatele lor.

Voi trebuie să încercaţi să-i informaţi pe apropiaţii voştri de importanţa de a-şi mîntui sufletele, încă din acest moment. Dacă refuză să Mă asculte sau să vă asculte, atunci ei vor avea de-a face cu infernul sau cu fundul purgatorului. Acesta este un alt mesaj despre experienţa Avertismentului, în care fiecare îşi va face bilanţul vieţii şi va şti cum îl judec. Fiţi recunoscători pentru acest dar al Îndurarii Mele Divine.“ (Isus către John Leary in 13 iulie 2010)

„Poporul meu, toate semnele şi simbolurile viziunii (care vă este arătată) sînt o altă descriere a venirii Marelui Avertisment. Condiţia de viaţă este starea în care vă îndepliniţi acţiunile voastre zilnice, bune sau rele. Flăcările reprezintă sufletele de viaţa cărora fiecare este responsabil în examinarea vieţii. Ceasul încercuit cu sticlă înseamnă că timpul Marelui Avertisment este aproape. Examenul vostru asupra vieţii se va axa pe păcatele voastre neiertate, astfel cea mai bună pregătire constă în a avea cît mai frecvente spovezi, cel puţin una pe lună. Marele Avertisment va fi ocazia, inclusiv pentru cel mai rău dintre păcătoşi, de a avea o oportunitate suplimentară în a-şi schimba modul de viaţă.

Acesta va fi de asemenea o Chemare la Trezirea spirituală pentru toate sufletele indiferente care s-ar putea pierde dacă ele nu-şi schimbă obiceiurile trîndave. Judecata voastră vă va arăta unde veţi merge dacă continuaţi pe calea actuală. Întoarcerea în corpul vostru vă va da o a doua şansă de a fi mîntuiţi, ceea ce este o ocazie în plus faţă de cei care mor fără această oportunitate. Rămîneţi concentraţi asupra Mea, ca fiind iubirea voastră cu care vreţi să rămîneţi. Acceptîndu-mă ca Stăpîn al vieţii voastre şi căutînd iertarea păcatelor voastre, veţi putea avea viaţa veşnică în ceruri.“ (Isus către John Leary în 26 decembrie 2010)

„Voi veni asemenea razelor soarelui de amiază: ele cad deodată asupra întregii lumi şi în acel moment cele două emifere Mă vor vedea în mod egal în acelaşi timp. Din cer vor cădea flăcări care  îi vor distruge pe toţi păcătoşii în acelaşi timp cu lucrarea celui rău. Cutremure de pămînt, prăpăstii şi munţi de lavă topită vor înghiţi popoare întregi. Vor fi inundaţii, furtuni electrice, mări dezlănţuite, sinucideri şi epidemii. Mîna Mea stîngă arată Avertismentul şi Mîna Mea dreaptă arată Miracolul.“ (Isus către Catalina în 1996)

Acesta va fi un fenomen astronomic asemănător coliziunii de stele, cu o explozie de lumină şi un zgomot asurzitor, însă nimic nu va cădea peste noi. Avertismentul va fi asemenea convertirii Sfîntului Paul care a fost pătruns de aceeaşi lumină pe care noi toţi o vom suporta în curînd. Avertismentul va fi un fapt de proporţii catastrofale, atît pentru cei buni cît şi pentru cei răi. Cînd se va produce, totul se va opri chiar şi avioanele de pe cer. Este de o mie de ori mai rău decît cutremurele de pămînt. Va fi ca un foc. Nu ne va arde carnea, dar noi îl vom resimţi fizic şi în interior. Va dura foarte puţin timp, dar va produce efecte majore în lume. În acel moment pămîntul se va cutremura şi soarele se va roti în jurul lui cu mari explozii, luna se întuneca şi pe întregul pămînt se vor vedea mari fenomene. Un astru va lumina pămîntul. El va părea cuprins de flăcări. Aceasta va dura 20 de minute. Panica se va răspîndi peste tot.

Toţi cei care cred în Dumnezeu şi în Preasfînta Fecioară vor rămîne ca într-un extaz timp de 20 de minute. 

Este preferabil, mai degrabă să murim, decît să suportăm ce ne aşteaptă în numai 5 minute. Dacă vom muri în timpul Avertismentului, aceasta nu se va datora Avertismentului propriu-zis, ci mai ales emoţiei pe care o vom resimţi văzîndu-l şi simţindu-l. De asemenea, sînt numeroşi cei care vor dori să moară ca urmare a acestui Avertisment.

Momentul purificării va veni în curînd. Unii vor plînge în faţa amplorii păcatelor lor, alţii se vor revolta, alegîndu-l pe prinţul tenebrelor.

„Mulţi vor încerca să se spovedească şi vor fi dispuşi să se converteacă crezînd în Mine. Credincioşii Mei vor trebui să fie gata să evanghelizeze repede cît mai multe suflete cîte vor putea, deoarece curînd oamenii vor uita ce s-a întîmplat.

Avertismentul Meu vizează să-i sensibilizeze pe toţi păcătoşii [despre dimensiunile binelui şi ale răului] şi face parte din Îndurarea Mea Divină care doreşte să salveze fiecare suflet cu putinţă. Sînt conştient că după Avertisment anumite persoane vor refuza încă să creadă în Mine, dar voi trebuie în continuare să vă rugaţi pentru ele şi să le evanghelizaţi cît de bine veţi putea.“ (Isus către John Leary în 17 aprilie 2010)

„Poporul Meu, există un foarte puternic presentiment al evenimentelor înspăimîntătoare care se vor produce în ziua Avertismentului. În plus evenimente importante în cer, veţi cunoaşte de asemenea cutremure majore şi vulcani care vor exploda pentru că sînt legaţi de efectele acestei comete care va trece.[…]

Credincioşii mei vor trebui să lucreze într-un ritm febril pentru a încerca să salveze cît mai multe suflete cît timp vinovăţia păcatului este proaspătă în sufletul lor, în special pentru cel din familiile lor care s-a îndepărtat de sacramente. Toţi luptătorii rugăciunii din familie vor fi activi în acel moment.

În cursul Avertismentului veţi fi informaţi să nu acceptaţi nici un microcip în corp şi să nu-l adoraţi pe Anticrist. După Avertisment va trebui să aruncaţi televizoarele şi ecranele calculatoarelor pentru a evita să-l priviţi pe Anticrist.

Avertismentul va fi primul dintre evenimentele care vor duce la venirea lui Anticrist. Eu voi alege momentul în care el se va putea dezvălui. Fiţi gata pentru aceste evenimente păstrîndu-vă pe cit posibil sufletul vostru curat prin mărturisiri frecvente. “ (Isus către John Leary în 22 ianuarie 2008)

„Poporul meu, urmează un Avertisment general care va fi o intervenţie supranaturală a Îndurării Divine pentru a încerca să salvez cît mai multe suflete. Această experienţă a Avertismentului va fi ca o experienţă a morţii iminente pentru toată lumea în acelaşi timp. V-am spus că acest examen al vieţii va avea loc înainte ca Anticrist să ia puterea şi că el va pregăti sufletele pentru venirea în refugiile Mele.[…]

Aceste evenimente sînt mai apropiate decît gîndiţi şi nu în zeci de ani.“ (Isus către John Leary în 2 decembrie 2010)

„Poporul Meu, v-am spus deja despre Cometa Avertismentului care era deja în drum spre pămint. Marile telescoape văd de aproape obiectele rătăcite la distanţă ,dar ei păstrează secretul [nerevelîndu-l] decît cu 72 de ore înainte de sosire. Această cometă va veni repede, dîndu-se puţină atenţie venirii sale. O dată ce ea va fi foarte aproape, [astronomii] amatori vă vor informa pe internet şi veţi trăi atunci rapid experienţa Avertismentului, care se va întîmpla pentru toată lumea de pe pămînt în acelaşi timp. Această cometă va fi diferită, în sensul că ea nu va fi vizibilă de foarte departe, deoarece va fi ascunsă de soare şi planete. Celor care vor vedea aceasta pe cer, le va fi frică şi unii ar putea chiar muri de teamă.

Acest mesaj este un alt semn că timpul Avertismentului se apropie şi că el este foarte aproape.“ (Isus către John Leary în 13 octombrie 2009)

„ Poporul Meu, această viziune a unei comete care vine atît de aproape de pămînt este un semn al zilei Avertismentului. Cometa va fi atît de mare şi atît de aproape încît rămaşiţe vor cădea din cer şi nucleul cometei va fi la fel de strălucitor ca un alt soare. Mulţi oameni vor avea o frică de moarte faţă de acest eveniment. Deoarece această cometă va veni atît de aproape de pămînt, traiectoria sa va fi uşor modificată şi această cometă va reveni ca fiind cometa mea de pedeapsă, care-i va distruge pe cei răi.“ (Isus către John Leary în 26 ianuarie 2007)

„Poporul Meu, acest glob care se roteşte este un semn al modului în care, pentru iubirea pentru cei aleşi, Eu vreau sa accelerez pămîntul pe axa lui, pentru ca timpul nenorocirilor să fie scurtat. Terenul de fotbal indică sezonul [de campionat] din septembrie pînă în februarie în timpul căruia, este cel mai probabil să aibă loc Avertismentul. Poporul Meu se poate pregăti prin rugăciune şi prin Mărturisirea păcatelor neiertate. Avertismentul va fi semnul [debutului] evenimentelor care vor duce la venirea la putere a lui Anticrist.“ (Isus catre John Leary in 30 decembrie 2010)

„Fiica Mea faceţi multe speculaţii privind viitorul avertisment. V-am cerut de multe ori să nu faceţi speculaţii asupra datelor fiindcă vă voi da o indicaţie la momentul potrivit.

Cînd veţi vedea, cînd veţi auzi, cînd vă veţi da seama de schimbarea de la Roma, cînd îl veţi vedea pe Sfîntul Părinte fugind, căutînd adăpost în altă ţară, să ştiţi că momentul a sosit.“ (Isus către Veronica Lueken în 14 septembrie 1976)

În mesajele pe care John Leary (romano-catolic american, din Rochester,New York) le-a primit, Isus i-a arătat necesitatea construirii de refugii pe teritoriul american, în vederea salvării unui număr cît mai mare de credincioşi, ca urmare a evenimentelor care vor veni: prăbuşirea economiei şi implicit a căderii bursei şi a dolarului, mişcări şi revolte ale populaţiei sărăcite, instituirea legii marţiale, crearea Uniunii Nord-Americane, prin desfiiţarea SUA ca stat şi unirea cu Canada şi Mexicul, obligativitatea introducerii în corp a cipului, toate acestea pe fondul unor mari cataclisme naturale. Întrebat dacă problema refugiilor se pune doar pentru America, Leary a precizat: „Este universală, chiar dacă ei [ reprezentanţii noii ordini mondiale] prevăd să neutralizeze mai întîi SUA“. Cuvintele „mai întîi“, care înseamnă „în primul rînd“, lasă să se înţeleagă că ar putea fi în această situaţie şi alte ţări care vor trăi aceeaşi experienţă, aceea a fugii în refugii.

Într-un alt mesaj, cel din 30 mai 2007, Isus îi spune lui Leary: „Răul lumii este peste tot în jurul vostru, dar aceste sanctuare ale apariţiei Sfintei Mele Mame sînt refugii şi ele vă vor proteja în timpul nenorocirilor. Puneţi-vă încrederea în Mine şi în Sfînta Mea Mamă, fiindcă vă vom călăuzi în toate încercările vieţii.

Acest mesaj precizează că vom avea nevoie şi în alte ţări de refugii pentru a fugi de persecuţii.“

Surse: http://www.apparitionsmariales.org/

http://www.johnleary.com/

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

Ultimul salut al Papei Benedict al XVI-lea adresat credincioșilor diecezei de Albani, care l-au așteptat în curtea Castelului Gandolfo în 28 februarie 2013

Mulțumesc! Vă mulțumesc!

Dragi prieteni, sînt fericit să fiu cu voi, înconjurat de frumusețea creației și de simpatia voastră care îmi face un mare bine. Mulțumesc pentru prietenia voastră, afecțiunea voastră. Voi știți că pentru mine, aceasta este o zi deosebită, diferită de celelalte. Nu mai sînt Suveranul Pontif al Bisericii catolice sau mai degrabă nu voi mai fi după ora opt. Sînt doar un pelerin care începe ultima etapă a călătoriei sale pe acest pămînt. Cu inima mea, cu toată iubirea mea, cu rugăciunea mea, cu gîndirea mea, cu toate puterile mele interioare, doresc să lucrez pentru binele comun și binele Bisericii și al omenirii. Și mă simt susținut cu putere de simpatia voastră. Să mergem înainte împreună cu Domnul pentru binele Bisericii și al lumii.

Mulțumesc, vă dăruiesc  acum  din toată inima Binecuvîntarea Mea.

Să vă binecuvînteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Spiritul Sfînt.

Mulțumesc, noapte bună! Mulțumesc tuturor!

Sursa: http://magisterobenedettoxvi.blogspot.ro/

url