Daily Archives: 8 martie 2013

DOZULÉ

          Dintotdeauna, Părintele Ceresc, în bunătatea sa nesfîrşită, a vegheat cu iubire asupra lumii create de el ocrotind-o şi călăuzind-o. Şi-a ales cu grijă mesagerii care să-i înţeleagă planurile, să le facă cunoscute şi să le transpună în viaţă.

 De multe ori a fost acuzat că şi-a părăsit creaţia, că nu a intervenit în stăvilirea răului care astăzi, mai mult ca niciodată, este prezent pretutindeni.

„Trăiţi timpul supremului efort al răului împotriva lui Cristos. Satana este eliberat din închisoarea sa. El ocupă întreaga suprafaţă a pămîntului.“ (Apariţia nr.12 din 2 noiembrie 1973)

„Fiţi mereu bucuroşi, nu vă plîngeţi de cataclismul general al acestei generaţii, fiindcă toate acestea trebuie să se împlinească. Dar iată că apare pe cer Semnul Fiului Omului. Şi acum trebuie să se împlinească timpul naţiunilor. Toţi îşi vor lovi pieptul. După evanghelizarea lumii întregi, atunci voi reveni în glorie.“ (Apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973)

În Normandia [1], la jumătatea drumului dintre Caen şi Pont d’Éveque, se află Dozulé, o mică localitate de circa 1.900 de locuitori. Aici, între 28 martie 1972 şi 6 octombrie 1978, Madeleine Aumont, croitoreasă, mamă a cinci copii, a avut apariţii şi revelaţii ale Cerului, în care Domnul nostru Isus Cristos i-a vorbit despre faptul că lumea l-a uitat pe Dumnezeu, iar dacă aceasta nu se converteşte se îndreaptă spre propria ei pieire.

Dozule       Viziunile au debutat cu apariţia unei cruci mari, luminoase şi au continuat cu apariţiile Mîntuitorului, ale ostiei şi ale Arhanghelului Mihail. Ele au adesea aceeaşi schemă: mai întîi apariţia unei lumini vii în biserică, care cuprinde întregul Sfînt Sacrament, apoi apariţia lui Isus sau a Sfîntului Mihail şi sînt, sau nu, însoţite de comunicări orale care constituie esenţialul mesajelor.

În mesajele sale Isus i-a cerut Madeleinei Aumont să-i transmită preotului, episcopului şi apoi Papei cererea Lui de a ridica pe Colina Înaltă din Dozulé o Cruce Glorioasă de 738 de metri (înălţimea Golgotei), construirea la picioarele ei a unui sanctuar şi a unui bazin de purificare.

Prin Crucea Glorioasă Dumnezeu vrea să unească toate naţiunile aşteptîndu-le la picioarele ei pentru căinţa mondială şi pentru a primi iertarea lui Dumnezeu.

Episcopul de Bayeux nu a recunoscut aceste mesaje şi a publicat o ordonanţă prin care declară apariţiile ca neautentice şi interzice colectarea de fonduri în vederea construirii Sanctuarului şi a Crucii Glorioase.

În faţa lipsei de înţelegere a clerului, Madeleine Aumont a fost extrem de tulburată. Isus i-a comunicat: „Vă spun, supuneţi-vă superiorului vostru. El singur este însărcinat pe acest pămînt să facă voinţa Tatălui meu, dar vai de lumea în pericol, fiindcă el întîrzie.“ (Apariţia nr.49 din 6 octombrie 1978)

Biserica s-a interesat tîrziu de apariţii. Cei doi episcopi succesivi nu le-au luat în serios şi Vaticanul nu s-a pronunţat.

În acelaşi timp, numeroase asociaţii au preluat mesajul, adesea de o manieră stîngace, voit denaturată, ceea ce a dus la creşterea confuziei. Multe erori, aproximări şi calomnii au fost atribuite mesagerei şi mesajelor.

Subiect de comentariu a constituit şi înălţimea pilonului principal al Crucii Glorioase (738 m), ca şi cum catedralele Evului Mediu nu ar fi fost şi ele foarte înalte faţă de construcţiile din epocă.

S-a pretins că mesajele indicau că singurele persoane care s-ar mîntui ar fi doar acelea care ar merge la Dozulé.

S-a insinuat de asemenea că revelaţiile erau opera unei secte. Dimpotrivă Madeleine Aumont a trăit întotdeauna în umilinţă şi supunere faţă de biserică. Nu a căutat niciodată publicitatea şi abia după nouă ani i-a spus soțului ei despre revelaţiile pe care le-a avut.

Deoarece episcopul i-a ordonat să tacă, Isus şi-a continuat opera prin intermediul altei vizionare, JNSR.

*

download

În 16 iulie 1996, cu ocazia sărbătorii Sfintei Fecioare de pe Muntele Carmel, Isus vrea să-i ofere Preasfintei sale Mame un cadou, împărtăşindu-i această dorinţă lui JNSR.

„Prin intermediul omului, eu vreau să aprind un cîmp de stele pe pămînt […] mii de cruci care se vor ridica în lumea întreagă.“

Delicateţea Inimii lui Isus faţă de Mama sa merge mai departe, Isus vrea să implice toate sufletele în proiectul său de iubire.

„Voi trebuie să ridicaţi [crucile de iubire] pentru ca din fiecare să urce rugăciunile spre cer şi prin fiecare să coboare binecuvîntările lui Dumnezeu.“ (Isus către JNSR în 5 noiembrie 1996)

Astfel Isus le-a încredinţat fraţilor şi surorilor Lui de pe pămînt executarea acestui mare proiect, de realizare a planului de Iubire stabilit de către providenţa divină pentru aceste timpuri care sînt ultimele.

„Refuzaţi Crucea mea Glorioasă pentru că este prea înaltă ? Atunci eu răspîndesc pe întregul pămînt o sumedenie de cruci, a suta parte a acesteia: 738 de centimetri cu braţele de 123 de centimetri. Ele vor fi albastre şi albe în culorile alese de Sfînta mea Mamă, toate drepte şi luminoase, cu braţele deschizîndu-se de la est la vest.“

Cele Două Inimi Sfinte ale lui Isus şi ale Mariei sînt în centrul tuturor acestor cruci şi veţi primi, numai privind spre centrul crucii, binecuvîntarea celor Două Inimi Sfinte Unite ale noastre. Spuneţi: «Isus, Maria, vă iubesc, salvaţi sufletele, salvaţi-i pe cei consacraţi.» Aceste cruci de iubire se înmulţesc pentru a realiza, ce trebuia să facă, într-o clipă, Marea Cruce Glorioasă cerută de Părintele nostru din ceruri. Dar lumea are deja un picior în prăpastie.“ (Isus către JNSR în 18 octombrie 2002)

„Lumina care va izvorî din fiecare din aceste cruci va aminti că eu sînt Lumina Lumii.“ (Isus către JNSR în 26 februarie 2001)

„V-am cerut crucea mea pretutindeni; dar mîna mea va călăuzi alegerea locului…“ (Isus către JNSR în 24 septembrie 1996)

„Nici un amplasament nu a fost ales de către om, totul vine de la Dumnezeu.“ (Isus către JNSR în 3 februarie 1997)

„Fiecare cruce va fi fixată ca o santinelă care veghează asupra voastră, fiindcă oraşul în care va fi ridicată crucea mea va fi sub protecţia mea şi eu îi voi supraveghea cu atenţie sporită pe cei care încă vor ezita să mă urmeze, deoarece trebuie repede să se hotărască. […] Crucile mele se vor înălţa pretutindeni de la pămînt pînă la cer, formînd un baraj, ele se vor împotrivi răului.“(Isus către JNSR în 28 august 1996)

„Mă voi face simţit în fiecare suflet care se va ruga în faţa acestei cruci. Iată de ce le numesc crucile mele de iubire făcute de oameni, nu inventate de către oameni.“(Isus către JNSR în 19 iulie 1997)

*

Madeleine Aumont

Mesajele primite de Madeleine Aumont au originalitatea de a-L prezenta pe Isus în întoarcerea sa în glorie şi constituie, după devoţiunea Îndurării Divine a sorei Faustina Kowalska, al doilea mesaj al secolului 20 centrat pe Isus Cristos.

Ca şi în cazul marilor revelaţii, cum sînt cele ale Inimii Imaculate de la Paray-le-Monial sau Îndurarea Divină, apariţiile de la Dozulé prezintă o nouă devoţiune însoţită de promisiuni şi haruri: devoţiunea la Crucea Glorioasă.

Revelaţia care are în centru Crucea Glorioasă îi atribuie acesteia două sensuri corelative: ea reprezintă totodată Învierea lui Cristos în duminica Paştilor şi Întoarcerea sa în glorie la sfîrşitul timpurilor naţiunilor. Iată de ce mesajul primit de către vizionară este indisociabil devoţional şi escatologic. [2]   

Madeleine Aumont a avut 49 de apariţii în care Isus şi Arhanghelul Mihail i-au vorbit în limbile latină şi franceză, deşi aşa cum mărturisea în apariţia nr.9 din 6 iulie 1973 „Nu am nici o pregătire şi gîndiţi-vă că latina îmi este o limbă cu totul străină.“ De altfel chiar Domnul nostru a precizat : „Veţi spune episcopiei toate cuvintele pe care vi le-am dictat. Şi slujitoarea Domnului va vorbi o limbă care îi este străină.“

„Cei care vor veni în numele meu vor vorbi limbi necunoscute lor.“ (Apariţia nr. 15 din 5 aprilie 1974)

În 1970, ea a participat la vigilia pascală din 28 martie. Dimineaţa a primit Sfînta Împărtăşanie care a ridicat-o într-o admirabilă lumină a lui Dumnezeu cel viu. Aceasta a reprezentat debutul reînnnoirii şi aprofundării vieţii sale spirituale, care este de notat începe sub semnul învierii.

Doi ani mai tîrziu, în marţea sfîntă din 28 martie 1972, în faţa casei apare o cruce mare luminoasă în vîrful Colinei Înalte. Ea a auzit atunci cuvintele: „ Ecce Crucem Domini“ („Iată Crucea Domnului“). Vocea a adăugat: „Veţi face cunoscută această cruce şi o veţi purta.“ (Apariţia nr.1 din 28 martie 1972)

În cea de-a treia apariţie din 7 decembrie l972 Isus i-a comunicat Madeleinei: „Spuneţi-i preotului să înalţe în acest loc Crucea Glorioasă şi la picioarele ei un sanctuar“, iar în apariţia nr. 5 din 20 decembrie 1972 Isus a rugat-o să-i spună preotului: „Crucea Glorioasă înălţată în acest loc să fie comparabilă [cu altitudinea] Ierusalimului.“

„Grăbiţi-vă să anunţaţi lumii ceea ce aţi văzut şi auzit în numele meu. Daţi ordin episcopiei să anunţe legea mea pentru a ridica Crucea Glorioasă şi Sanctuarul Reconcilierii exact în locul în care Madeleine a văzut-o de şase ori şi veniţi toţi aici în procesiune.“

„Cînd această Cruce va fi înălţată de la pămînt, voi atrage totul la mine.“ (Apariţia nr. 8 din 12 iunie 1973)

„Crucea Glorioasă […] înălţată pe Colina Înaltă trebuie să fie comparabilă cu oraşul Ierusalim prin dimensiunea sa verticală. Braţele ei trebuie să fie îndreptate de la răsărit la apus. Ea trebuie să fie de o mare luminozitate.“

„Săpaţi la 100 de metri de locul Crucii Glorioase în direcţia braţului său drept şi va ieşi apă. Veţi veni toţi să vă spălaţi acolo ca semn de purificare.“ (Apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973)

„Crucea Glorioasă trebuie să fie ridicată pe Colina Înaltă, cel mai aproape de limita teritoriului [localităţii] Dozulé, exact în locul unde se află arborele cu fructe, arborele păcatului, fiindcă Crucea Glorioasă va ridica orice păcat. Braţele sale trebuie să se îndrepte de la răsărit la apus. Fiecare braţ trebuie să măsoare 123 de metri şi înălţimea sa (a crucii) de şase ori mai mult. Pornind de la aceşti 123 de metri, loc pe care-l ocupă Crucea, trebuie măsuraţi cei 100 de metri. Apoi săpaţi un bazin de 2 metri pe 1,5 metri şi 1 metru adîncime. Faceţi un gard. Apa va ieşi de acolo.“

„Dacă inima voastră este seacă, puţină apă va fi şi puţini vor fi salvaţi.“ (Apariţia nr.15 din 5 aprilie  1974)

„Preotul nu a greşit, acest arbore aplecat este simbolul păcatului. Smulgeţi-l înainte să apară fructele şi grăbiţi-vă să ridicaţi în loc Crucea Glorioasă, deoarece Crucea Glorioasă va ridica orice păcat.“

„Spuneţi Bisericii să trimită mesaje în lumea întreagă şi să se grăbească să ridice în locul indicat Crucea Glorioasă şi la picioare un sanctuar. Toţi vor veni acolo să se căiască şi să găsească acolo pacea şi bucuria. Crucea Glorioasă, sau Semnul Fiului Omului, este anunţul apropiatei reveniri în glorie a lui Isus înviat.“

„Găsiţi unsprezece persoane în acest oraş binecuvîntat şi sfînt, ele vor fi discipolii mei. Ele vor merge din poartă în poartă în numele meu pentru ridicarea Crucii Glorioase. Şi iată regulile pe care trebuie să le respecte fiecare ucenic:

-lucraţi pînă la ridicarea Crucii Glorioase;

-fiţi umili, răbdători, caritabili pentru ca să se recunoască că voi sînteţi discipolii mei;

-nu căutaţi nici un interes personal, decît acela de a ridica Crucea Glorioasă, deoarece orice om care va veni să se căiască aici va fi mîntuit.“ (Apariţia nr.16 din 3 mai 1974)

Isus „cere ca Crucea Glorioasă şi sanctuarul să fie ridicate la sfîrşitul Anului sfînt pentru că el va fi ultimul An sfînt.

În fiecare an să fie celebrată aici o sărbătoare solemnă în ziua în care Madeleine a văzut Crucea pentru prima dată. Toţi cei care, plini de încredere, vor veni să se căiască aici, vor fi mîntuiţi în această viaţă şi în veşnicie. Satana nu va mai avea putere asupra lor.“

„Adevărat vă spun, Tatăl meu m-a trimis pentru a vă mîntui şi a vă da pacea şi bucuria. Să ştiţi că eu sînt iubire şi compasiune.“ (Apariţia nr.17 din 31 mai 1974)

„Spuneţi preotului: Vreau să revărs în inimile oamenilor îndurarea mea, mai întîi în a acelora care cunosc mesajul şi apoi în lumea întreagă. Cei care au sarcina de a ridica Crucea Glorioasă să nu fie orbi, fiindcă nu va fi un alt semn decît cel al acestei vizionare, care a fost chemată din întuneric la lumină.

Într-adevăr, nu va fi un alt semn, deoarece această generaţie este cea mai ipocrită şi cea mai rea.“ (Apariţia nr.24 din 28 februarie 1975)

„Păcatul a venit în lume din cauza omului. Iată de ce cer omului să ridice Crucea Glorioasă. Spune-le că după aceea voi reveni în glorie şi voi mă veţi vedea aşa cum mă vede această slujitoare.“ (Apariţia nr. 28 din 28 martie 1975)

„Această Cruce Glorioasă trebuie să fie ridicată pînă la sfîrşitul Anului sfînt. Acest An sfînt trebuie să fie prelungit pînă la ridicarea Crucii Glorioase.“ (Apariţia nr.33 din 4 iulie 1975)

„Voi, preoţi şi călugăriţe, responsabili ai mesajului meu nu lăsaţi omenirea să alerge spre pieirea sa. V-am cerut să lucraţi pentru a ridica Crucea Glorioasă. Nu vedeţi că momentul a venit din cauza fenomenelor care urmează. Fiindcă timpul trece şi mesajul meu rămîne în umbră. Dacă este aşa, numărul celor mîntuiţi va fi mic. Dar pentru voi, cei care nu împliniţi cuvîntul Tatălui meu, pedeapsa va fi mare. Deoarece veţi fi judecaţi prin numărul celor mîntuiţi.

Nu folosiţi mijloacele înţelepciunii şi ale reflecţiei, ci ţineţi seama de nebunia mesajului. Deoarece prin intermediul acestui mesaj îi place lui Dumnezeu să salveze lumea.

Nu fiţi precum evreii care cer semne. Însă prin acest mesaj unic şi definitiv pe care Dumnezeu l-a revelat slujitoarei sale -cuvintele care au ieşit din gura ei nu sînt cuvinte omeneşti- dar prin ceea ce a învăţat-o Spiritul, a venit momentul în care eu trebuie să revărs în inimile oamenilor îndurarea mea, însă cei care au responsabilitatea mesajului să ştie bine că ei sînt aceia care mă împiedică, pentru că ei lasă lumea în necunoştinţă de cauză.

Amintiţi-vă, zilele vor fi scurtate din pricina celor aleşi, dar vai de cei care nu îndeplinesc Cuvîntul lui Dumnezeu.“

„Eu sînt Dumnezeul bunătăţii şi al Iubirii. Îndurarea mea este nesfîrşită. Dacă cuvintele mele astăzi sînt crude, nu sînt ca să vă condamne, ci din contră, vreau să salvez lumea prin mesajul meu.“ (Apariţia nr.34 din 19 septembrie 1975)

„În trei zile mergeţi şi spuneţi primarului acestui oraş că Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii, că Împărăţia sa este veşnică şi că el vine să învingă lumea şi timpul. Dacă vă întreabă cine vă trimite, îi veţi spune că Isus din Nazaret, Fiul Omului înviat. Duceţi-i mesajul pe care să-l ia la cunoştinţă.“

„Spuneţi-i că Dumnezeu îl însărcinează să dea Bisericii pămîntul a cărui proprietară trebuie să devină.“ (Apariţia nr.42 din 31 decembrie 1975)

În cea de-a 48-a apariţie din 7 iulie 1978, Isus se revelează Madeleinei ca Judecător suprem, cel care are puterea de a deschide Cartea Vieţii, aşa cum apare în viziunea profetului Daniel sau în Apocalipsul Sfîntului Evanghelist Ioan.

„Îl văd pe Isus aşezat; în faţa lui o masă ca altar, dar altarul care este în capelă nu mai era acolo; era o masă cu totul albă, ca de piatră albă. Pe această masă erau deschise cărţi, şase sau şapte, nu ştiu exact. Apoi o altă carte, de asemenea deschisă, pe care Isus o ţine în mîinile sale.“

„Atenţie, voi toţi cei care ţineţi ascunse cuvintele profetice care v-au fost încredinţate, cartea pe care o ţin în mîinile mele este CARTEA VIEŢII pe care Tatăl meu mi-a dat puterea să o deschid, şi pe acest munte binecuvîntat şi sfînt, loc pe care el l-a ales, se va reînnoi orice lucru. Aici veţi vedea Cetatea sfîntă, noul Ierusalim.

Şi iată că va apărea lăcaşul lui Dumnezeu printre voi. Dar atunci îşi vor lovi pieptul cei care luptă şi refuză să audă cuvintele pe care această slujitoare umilă le-a pronunţat.

Voi, cei cărora v-am cerut să faceţi cunoscut mesajul meu, sînteţi vinovaţi că lăsaţi lumea în necunoştinţă de cauză, de ceea ce trebuie să se întîmple în curînd. Nu vă bazaţi pe propria voastră gîndire. De ce luptaţi dacă eu v-am dăruit harul meu dogmatic ? Din milă, eu vă cer să m-ascultaţi, Inima mea debordează de îndurare.“

„Dar cînd această Cruce va fi ridicată de la pămînt, mă veţi revedea aici. Fiindcă în acel moment, voi dezvălui bisericilor misterele care sînt scrise în CARTEA VIEŢII care tocmai a fost deschisă. Spuneţi episcopului ceea ce aţi văzut şi auzit.“ (Apariţia nr.49 din 6 octombrie 1978)

Un alt capitol important al mesajelor îl reprezintă rugăciunea zilnică şi Devoţiunea la Crucea Glorioasă.

„Doresc ca ei să spună în fiecare zi rugăciunea urmată de o decadă de rozar. Fiecare familie care o va spune cu mare încredere va fi protejată de orice nenorocire, apoi voi revărsa în inimile lor Îndurarea Mea.“ (Apariţia nr.28 din 28 martie l975)

 Rugăciunea i-a fost dictată Madeleinei în cea de-a zecea apariţie din 7 septembrie 1973.

Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii. Împărăţia sa este veşnică. El vine să învingă lumea şi timpul.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care te hulesc, iartă-i că nu ştiu ce fac.

Ai milă Dumnezeul meu, de scandalul lumii, eliberează-i de spiritul satanei.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care te evită, dă-le gustul Sfintei Euharistii.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase, fă ca ei să găsească aici pacea şi bucuria în Dumnezeu, Mîntuitorul nostru.

Ai milă Dumnezeul meu, pentru ca împărăţia ta să vină, dar salvează-i, mai este încă timp… Iar timpul se apropie şi iată că eu vin. Amin. Vino, Doamne Isuse.

Se recită o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui), iar la sfîrşit invocaţia:

„Doamne, revarsă asupra lumii întregi comorile nesfîrşitei tale îndurări.”

„Flăcările Inimii mele mă ard. Mai mult ca nicidată, vreau să le revărs fiecăruia dintre voi. Iată ce promit întregii omeniri cînd va cunoaşte mesajul meu şi îl va pune în practică.“ (Apariţia nr.35 din 5 decembrie 1975)

„Promit sufletelor care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase şi care vor spune în toate zilele rugăciunea pe care le-am transmis-o, că în această viaţă, satana nu va avea nici o putere asupra lor şi că, din orice moment de rătăcire, într-o clipă, ele vor deveni pure şi vor fi fiii lui Dumnezeu pentru veşnicie.“ (Apariţia nr.44 din 2 ianuarie 1976)

Devoţiunea la Crucea Glorioasă cuprinde aceleaşi promisiuni, în aceeaşi ordine, ca cele dictate de Isus sorei Faustina Kowalska, în Novena Îndurării Divine.

„Ziua întîi,

Voi îndulci amărăciunea în care se cufundă sufletul păcătoşilor.

Spuneţi cu mine: Tatăl nostru“ (Isus îl spune cu mine în întregime, cu glas scăzut.)

„Spuneţi de trei ori: Bucură-te, Maria “(recit singură). Apoi repet: „Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă. Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“ (Apariţia nr.36 din 25 decembrie 1975)

„Ziua a doua,

Voi spori harurile din sufletul preoţilor şi călugăriţelor, deoarece prin el trebuie  să fie cunoscut mesajul meu.“

Isus spune „Tatăl nostru“ şi eu am continuat singură rugăciunea, apoi El cere: „ Spuneţi de trei ori Bucură-te, Maria“ pe care le-am spus de asemenea singură. Apoi Isus continuă (şi eu am repetat)„ Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă. Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește. “ (Apariţia nr.37 din 26 decembrie 1975)

„Ziua a treia,

Voi păstra aproape de Inima mea sufletele evlavioase şi devotate; ele m-au încurajat pe drumul calvarului.“ Apoi Isus spune „Tatăl nostru“ şi eu am continuat singură rugăciunea. Isus reia „Bucură-te, Maria“ şi eu continuu cele trei Bucură-te, Maria. Şi El continuă: „Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă. Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.

Isus îmi cere: Faceţi semnul crucii“ceea ce fac, apoi Isus dispare.

(Apariţia nr.38 din 27 decembrie 1975)

„Ziua a patra.“

Pronunţînd aceasta, ca de fiecare dată, Isus, cu un gest domol al mîinii sale stîngi, lasă să-i apară Inima sa. Dintr-o dată, din ea ies raze roşii şi albe. […]

„Voi revărsa razele harului meu asupra păgînilor şi asupra tuturor acelora care nu mă cunosc încă, în momentul în care ei vor cunoaşte mesajul meu.“

Isus spune „Tatăl nostru“ […] am continuat după Isus „care  eşti în ceruri“. Apoi Isus spune „Bucură-te, Maria“ şi am continuat singură[…]. „Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă.“

În acel moment, Isus îşi retrage mîna sa stîngă de la pieptul său; întinde ambele mîini, ridică ochii spre cer şi spune mai tare : „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu şi pace pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“ Apoi Isus mă priveşte şi îmi spune: „Faceţi semnul crucii“ şi dispare. (Apariţia nr.39 din 28 decembrie 1975)

Ziua a cincea.“

Razele ies din Inima Sa şi eu repet fiecare frază:

„Voi atrage la unitatea bisericii sufletul ereticilor şi apostaţilor.“

„Tatăl nostru“, „Bucură-te, Maria“

Isus spune începutul celor trei„Bucură-te, Maria“, poate din cauză că am uitat o rugăciune în ajun. Apoi am repetat: „Prin patima ta dureroasă, Doamne…“, „Mărire lui Dumnezeu… pace şi bucurie…“, „Faceţi semnul crucii.“ (Apariţia nr.40 din 29 decembrie 1975)

„Ziua a şasea,

Voi primi în lăcaşul Inimii mele pe copiii şi sufletele umile, pentru ca ele să păstreze o afecţiune specială Părintelui nostru din ceruri.“

„Tatăl nostru“ pe care îl spun singură precum şi cele trei „Bucură-te, Maria“,apoi: „Prin patima ta dureroasă, Doamne…“, „Mărire lui Dumnezeu…“, „pace şi bucurie…“, „Faceţi semnul crucii.“ (Apariţia nr.41 din 30 decembrie 1975)

„Ziua a şaptea,

Voi dărui orice fel de haruri celor care, cunoscînd mesajul meu, vor persevera pînă la sfîrşit.“

„Tatăl nostru“, „Bucură-te, Maria“ (de trei ori), „Prin patima ta dureroasă, Doamne…“, „Mărire lui Dumnezeu…“, „pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“ (Apariţia nr.42 din 31 decembrie 1975)

„Ziua a opta,

Voi uşura sufletele din purgator, sîngele meu le va potoli suferinţele.“

„Tatăl nostru“, „Bucură-te, Maria“ (de trei ori), „Prin patima ta dureroasă, Doamne…“, „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu…“, „pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“, „Faceţi semnul crucii“. (Apariţia nr.43 din 1 ianuarie 1976)

„Ziua a noua,

Voi încălzi inimile cele mai împietrite, sufletele reci, cele care rănesc cel mai adînc Inima mea.“

„Tatăl nostru“, „Bucură-te, Maria“ (de trei ori), „Prin patima ta dureroasă…“, „Mărire lui Dumnezeu…“, „pace şi bucurie…“[…] „Faceţi semnul crucii.“ (Apariţia nr.44 din 2 ianuarie 1976)

Viziunile cuprind şi o frumoasă descriere a persoanei Mîntuitorului.

În apariţia nr 10 din 7 septembrie 1973 Isus îi spune Madeleinei să repete după El: „Bucuraţi-vă, Isus din Nazaret, Fiul Omului Înviat este aici în faţa mea, înconjurat de lumină. Mîinile Sale şi faţa sa strălucesc ca soarele. Privirea sa este iubire şi bunătate.“

În apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973 vizionara îl descrie astfel: „Isus apare foarte aproape de mine, uşor înălţat. Picioarele sale sînt aşezate pe o piatră netedă şi alături de această piatră se află cîteva pietricele. Piciorul său drept este aşezat în faţă şi descoperit aproape pînă la gleznă; piciorul stîng este ascuns sub haina sa, nu văd decît extremitatea piciorului. Haina sa de un alb strălucitor este strînsă în talie cu un cingul [3]; răscroiala este rotunjită şi încreţită, iar gîtul este puţin descoperit. Mînecile sînt destul de largi, ca cele ale albei [4]; nu există nici o deschizătură aparentă pentru a o îmbrăca.

Părul destul de lung, atîrnă pe umeri, mîinile sale şi faţa sa sînt foarte luminoase, de altfel Domnul a spus-o: «Mîinile sale şi faţa sa strălucesc ca soarele» şi chiar aşa şi este, totul aici este minunat. «Privirea sa este iubire şi bunătate» această frază o subliniez, o scot în evidenţă de la Isus; El însuşi este cel care mi-a spus-o. Mi-a surîs, cu mîinile întinse spre mine ca pentru a mă întîmpina.“

Portretul este completat în apariţia nr.26 din 14 martie 1975.

„Privirea sa este plină de bunătate, de o dulceaţă inexprimabilă; nimeni nu are o privire ca aceea, limpede, mai limpede decît privirea unui copil; faţa fără nici un rid, totuşi trăsăsturile sînt pronunţate. Părea să aibă 30 de ani. Văzîndu-l, ai impresia că este totodată Trup şi Spirit, şi ce Spirit!

Puritatea, limpezimea, sfinţenia transpar de-a lungul întregului său trup.

Cînd vorbeşte, nu caută, nu se înşală niciodată, nu ezită niciodată…pur şi limpede asemenea crucii pe care am văzut-o, claritate fără umbră, prospeţime fără rid, limpezime fără prihană.

Imposibil de definit, de asemenea imposibil de exprimat ca şi bucuria mea interioară în timpul cuminecării, cînd am simţit pentru prima dată prezenţa sa.“

„În viaţa noastră de toate zilele, Isus este aici, totdeauna prezent. Dar să-l vezi este atît de frumos, atît de minunat; această Lumină este de o strălucire…apoi faţa sa, privirea sa, măreţia sa!…această măreţie… totul este de o frumuseţe incomparabilă.“ (Apariţia nr.12 din 2 noiembrie 1973)

În alte cîteva mesaje Isus îi face Madeleinei mai multe recomandări.

„De fiecare dată cînd vă duceţi la loc, după fiecare primire a Sfintei Euharistii puneţi-vă mîna stîngă pe inima voastră şi dreapta încrucişată deasupra.“ (Apariţia nr.13 din 4 ianuarie 1974)

„În pofida rugăminţilor mele, nu fiţi neliniştită, posedaţi o înţelepciune pe care nimeni de pe pămînt nu o are ; calmul vostru şi liniştea voastră sînt semnele vizibile ale Cuvîntului meu în această lume în care acţiunea şi îndrăzneala domină. Ca figura voastră să reflecte întotdeauna prezenţa invizibilă.“

„Nu părăsiţi nici măcar o zi acest oraş. Vegheaţi şi rugaţi-vă. Aşteptaţi în fiecare zi întoarcerea Fiului Omului. Vă cer să faceţi aceasta ca penitenţă, recompensa voastră va fi mare.“ (Apariţia nr.49 din 6 octombrie 1978)

Mesajul primit de vizionară este de o acută actualitate. Cine cunoaşte bine Biblia remarcă cu uşurinţă că numeroasele cuvinte ale Mesajului sînt citate implicite din Sfînta Scriptură (au putut fi identificate 120), aceasta constituind o probă evidentă a autenticităţii care a fost dată ca „semn unic al lui Dumnezeu.“

Cuvîntul încredinţat Madeleinei pentru întreaga umanitate – citînd Profeţii, Evanghelia, Apocalipsul – răsună ca un semnal de alarmă.

„Adevărat vă spun, a venit timpul ca lumea să se căiască, fiindcă o schimbare universală este aproape, cum n-a fost de la începutul lumii pînă în această zi şi nu va mai fi niciodată.

Cînd flagelul secetei prezise se va abate asupra lumii întregi, numai bazinul pe care Dumnezeu a făcut [să fie] săpat, va conţine apă, nu pentru consum, ci pentru ca să vă spălaţi în el ca semn de purificare.

Şi veţi veni toţi să vă căiţi la picioarele Crucii Glorioase, pe care Dumnezeu a cerut Bisericii să o ridice.

În acel moment, toate naţiunile pămîntului se vor lamenta şi în această Cruce ele vor găsi pacea şi bucuria.

După acele zile de strîmtorare va apărea pe cer însuşi Fiul Omului, cu măreţie şi putere mare, pentru a-i aduna pe aleşii din cele patru colţuri ale pămîntului.

Fericiţi cei care se căiesc, fiindcă ei vor avea viaţa veşnică.

Adevărat vă spun, cerul şi pămîntul vor trece dar Cuvintele mele nu vor trece. […]

Spuneţi-le că nu va fi alt semn decît semnul lui Dumnezeu însuşi.

Singurul semn vizibil este atitudinea slujitoarei sale şi cuvintele sale care sînt cuvintele lui Dumnezeu, şi aceste cuvinte sînt de necombătut.

Dacă omul nu ridică Crucea Glorioasă, Eu o voi face să apară, dar nu mai este timp.(Apariţia nr.21 din 1 noiembrie 1974)

„Tatăl Meu, a cărui bunătate este nesfîrşită, vrea să salveze omenirea care este pe marginea prăpastiei. Pentru acest ultim Mesaj trebuie să vă pregătiţi.“ (Apariţia nr.44 din 2 ianuarie 1976)

Dacă Crucea Glorioasă ar fi fost înălţată, istoria umanităţii ultimilor patruzeci de ani ar fi fost cu totul alta.

Crucea Glorioasa

Notă

Pentru construirea Crucii Glorioase s-au efectuat studii tehnice aprofundate.

În 1992, în cadrul asociaţiei Ressource, o echipă de specialişti a întreprins un studiu de fezabilitate şi un altul de preproiect definitiv, pornind de la dimensiunile Crucii comunicate de Isus Madeleinei Aumont.

După analizarea mai multor soluţii tehnice s-a optat pentru varianta metalică construită din elemente tubulare, ale căror diametre şi secţiuni se micşorează pe măsură ce se ridică în înălţime, pentru a reduce rezistenţa la vînt.

Crucea a fost descompusă în tronsoane de 41 de metri (738m = 41m x 18 bucăţi; 123m = 41m x 3bucăţi), iar trunchiul-a fost proiectat din 2 coloane circulare concentrice. Greutatea Crucii a fost estimată la aproximativ 80.000 de tone.

Structura Crucii a făcut obiectul unui calcul de dimensionare statică şi dinamică la Centrul Tehnic al Industriei Construcţiilor Metalice (Le Centre Technique des Industries de Construction Métallique), laborator francez oficial, care a studiat proiectul şi a ajuns la concluzia că barele sînt tehnic realizabile.

La rîndul lui, Institutul Francez de Sudură (L’institut de Soudure Français) a analizat mantaua de oţel şi modul de fabricaţie a tuburilor şi a ajuns la soluţii realizabile asemănătoare celor utilizate pentru platformele marine.

De asemenea, analizele făcute la Universitatea din Ontario (Canada) privind viteza vîntului au arătat că problemele care apar, pot fi soluţionate ţinînd cont de structura Crucii.

În privinţa locului de amplasare, situat la limita teritoriului localităţii Dozulé, rezultă că terenul este de bună calitate, pînza freatică situîndu-se la o adîncime de 35 de metri.

Pe acest teren pe lîngă Crucea Glorioasă, ar urma să se construiască Sanctuarul Reconcilierii şi Bazinul de purificare.

Surse: http://www.ressource.fr/francais/messages.html

http://vincent.detarle.perso.sfr.fr/catho/croixglorieuses.pdf

http://www.le-message-de-dozule.fr/manceauxfr.html

http://lumea.catholica.ro/2010/01/imbracarea-vesmintelor-liturgice-si-rugaciunile-respective/


[1] Normandia este o regiune istorică în nordul Franţei cu o populaţie de 3,5 milioane de locuitori.

[2] Escatologia reprezintă totalitatea concepţiilor referitoare la soarta finală a lumii şi a omului, în creştinism învăţătura despre instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu, după a doua venire a lui Cristos ca Judecător.

 [3] Cingulul este un cordon de lînă sau din alt material folosit ca o curea.

[4] Alba este haina albă, lungă, îmbrăcată de toţi slujitorii sacri.

Copyright © 2013 Revelații ale cerului