Monthly Archives: aprilie 2013

PĂRINTELE CERESC (II)

Dio Padre

          „Pentru a fi cunoscut, iubit şi onorat cu un cult special, nu cer nimic extraordinar. Doresc numai acestea:

1. ca o zi, sau cel puțin o duminică, să fie consacrată cinstirii Mele într-un mod cu totul special sub numele de TATĂL ÎNTREGII OMENIRI.
Aș vrea pentru această sărbătoare o liturghie şi un serviciu religios propriu. Nu sînt greu de găsit textele în Sfînta Scriptură. Dacă preferaţi să-Mi aduceţi acest cult special duminica, eu aleg prima duminică din august, dacă luaţi o zi din săptămînă, prefer să fie întotdeauna ziua a șaptea a aceleiași luni.

2. Întregul cler să se implice la dezvoltarea acestui cult şi mai ales să Mă facă cunoscut oamenilor aşa cum sunt şi cum voi fi mereu cu ei, adică Tatăl cel mai duios şi mai iubitor dintre toţi taţii.

 

4. În timpul anului, clerul şi credincioşii să adopte unele exerciţii de pietate în cinstea Mea, fără ca acestea să perturbe ocupaţiile lor obişnuite. Preoţii Mei să meargă peste tot, în toate naţiunile, fără frică, şi să ducă oamenilor flacăra Iubirii Mele Părinteşti. Atunci sufletele vor fi luminate, cucerite, nu numai în rîndul necredincioşilor, dar şi în toate sectele care nu sunt în adevărata Biserică. Da, ca şi aceşti oameni, care sunt fiii Mei, să vadă strălucind această flacără în faţa lor, să cunoască Adevărul, să-l îmbrăţişeze şi să practice toate virtuţile creştine.

5. Doresc să fiu onorat într-un mod cu totul special în seminarii, în noviciate, în şcoli şi în pensiuni. Ca toţi, de la cel mai mic la cel mai mare, să Mă poată cunoaşte şi iubi ca Tatăl, Creatorul şi Salvatorul lor.

6. Ca preoţii să se străduiască să caute în Sfânta Scriptură cele spuse de Mine în alte timpuri şi care au rămas ignorate până acum, cu privire la cultul pe care doresc să-l primesc de la oameni. Să lucreze şi pentru a face să ajungă dorinţele şi voinţa Mea la toţi credincioşii şi la toţi oamenii, specificând ceea ce voi spune oamenilor în general şi – în particular – preoţilor şi persoanelor consacrate. Acestea sunt sufletele pe care le aleg ca să-Mi aducă mari omagii, mai mari decât oamenii din lume.“

„Am creat omul pentru Mine şi este cît se poate de drept ca Eu să fiu TOTUL pentru om. Omul nu va gusta adevărata bucurie în afara Tatălui şi Creatorului său, pentru că inima sa nu e făcută decât pentru Mine. În ce Mă priveşte, Iubirea Mea pentru creaturile Mele este atît de mare încît Eu nu încerc nici o bucurie la fel de mare ca aceea de a fi printre oameni.“

„Fiindcă doresc mai ales să Mă fac cunoscut de voi toţi, pentru ca toţi să vă puteţi bucura chiar de aici, de pe pământ, de Bunătatea şi Duioşia Mea, faceţi-vă apostoli pe lîngă cei care nu Mă cunosc, nu Mă cunosc încă, iar Eu voi binecuvânta osteneala şi eforturile voastre, pregătindu-vă o mare glorie alături de Mine în veşnicie!

Eu sunt Oceanul Iubirii, fiii Mei, iată o altă dovadă a Iubirii părinteşti pe care o am pentru voi toţi, fără excepţie, oricare ar fi vîrsta, starea voastră sau ţara voastră. Nu exclud nici măcar diferitele societăţi, sectele, fidelii şi infidelii, credincioşii, indiferenţii, includ în această Iubire toate creaturile raţionale care formează împreună omenirea.“

„Vin să Mă fac asemenea creaturilor Mele ca să corectez ideea pe care o aveţi despre un Dumnezeu înfricoşător de drept, căci îi văd pe toţi oamenii trăindu-şi viaţa fără să se încredinţeze unicului lor Tată Care ar vrea să-i facă să cunoască singura Lui dorinţă, aceea de a le uşura trecerea prin această viaţă pământească pentru a le da apoi, în Cer, o Viaţă cu totul Divină.“

„Aceasta este o dovadă că sufletele nu Mă cunosc mai mult decât Mă cunoaşteţi voi fără a depăşi măsura ideii pe care o aveţi despre Mine. Dar acum, că vă dau această Lumină, rămâneţi în Lumină şi purtaţi tuturor Lumina; va fi un mijloc puternic pentru a obţine convertiri şi chiar pentru a închide, dacă e posibil, poarta iadului, căci Eu reînnoiesc aici promisiunea Mea care nu va putea să lipsească şi care este aceasta:

TOŢI ACEIA CARE MĂ VOR CHEMA CU NUMELE DE TATĂ, FIE ŞI NUMAI O SINGURĂ DATĂ, NU VOR PIERI, CI VOR FI SIGURI DE VIAŢA LOR VEŞNICĂ, ÎN COMPANIA CELOR ALEŞI.

Iar pe voi, care lucraţi pentru slava Mea şi care vă veţi implica să Mă faceţi cunoscut, onorat şi iubit, vă asigur că recompensa voastră va fi mare, căci voi ţine cont de tot, chiar şi de cel mai mic efort pe care îl veţi face şi vă voi da totul însutit în veşnicie.“

„Voi fi mereu lîngă voi şi în voi: dacă veţi fi doi care veţi vorbi, voi fi între voi doi; dacă veţi fi mai numeroşi, Eu voi fi în mijlocul vostru; astfel veţi spune ceea ce Eu vă voi inspira şi voi pune în ascultătorii voştri dispoziţiile dorite; astfel oamenii vor fi cuceriţi de Iubire şi salvaţi pentru toată veşnicia.

Cît despre mijloacele pentru a Mă cinsti aşa cum doresc Eu, nu vă cer altceva decît o mare încredere. Să nu credeţi că aştept de la voi austeritate, mortificări, că vreau să mergeţi desculţi sau să vă prosternaţi cu faţa la pământ, să vă acoperiţi cu cenuşă, etc… Nu, nu! Vreau şi Mi-e drag să vă comportaţi ca nişte fii, cu simplitate şi încredere în Mine! Cu voi, Mă voi face totul tuturor ca Tatăl cel mai duios şi mai iubitor. Voi fi apropiatul vostru, dăruindu-Mă tuturor, făcîndu-Mă mic pentru ca voi să deveniţi mari pentru eternitate.“

„Totuşi, ceea ce vă cer este respectarea fidelă a Poruncilor pe care le-am dat Bisericii Mele pentru a fi creaturi raţionale şi nu asemănătoare animalelor prin indisciplina voastră şi prin tendinţele rele, pentru ca, în sfârşit, să puteţi păstra această comoară care este sufletul vostru şi pe care vi l-am dăruit cu deplina frumuseţe divină cu care l-am învestit!“

„Apoi faceţi – aşa cu doresc – ceea ce v-am fixat deja pentru a Mă onora cu un Cult special. Aceasta să vă facă să înţelegeţi Voinţa Mea de a vă da mult şi de a vă face să participaţi în mai mare măsură la puterea şi gloria Mea, numai pentru a vă face fericiţi şi a vă mântui, pentru a vă arăta unica Mea dorinţă de a vă iubi şi de a fi iubit de voi. Dacă Mă veţi iubi cu o iubire filială şi plină de încredere, veţi purta un respect plin de iubire şi supunere faţă de Biserica Mea şi de reprezentanţii Mei. Nu un respect ca cel pe care îl aveţi acum şi care vă ţine la distanţă de Mine pentru că vă înspăimânt; acest respect fals pe care îl aveţi acum este o nedreptate adusă Dreptăţii, este o rană făcută în partea cea mai sensibilă a Inimii Mele, este o neglijare, o dispreţuire a Iubirii Mele paterne faţă de voi.“

„Dacă toată omenirea Mă invocă şi Mă cinsteşte, voi face să coboare peste toată omenirea Duhul Păcii ca o rouă binefăcătoare.

Dacă toate naţiunile Mă invocă şi Mă cinstesc, nu vor mai fi niciodată tulburări şi războaie, căci Eu sunt Dumnezeul Păcii şi acolo unde sunt Eu, nu va fi război.“

„Înainte de a încheia acest Mesaj, vreau să exprim o dorinţă adresată unui anumit număr de suflete consacrate în serviciul Meu. Aceste suflete sunteţi voi, preoţi, călugări şi călugăriţe. Aţi depus voturi în slujirea Mea, fie în contemplare, fie în opere de caritate şi apostolat. Din partea Mea, e un privilegiu al Bunătăţii Mele; din partea voastră este fidelitatea faţă de vocaţie prin bunăvoinţa voastră. Dorinţa Mea este aceasta: voi, care înţelegeţi mai uşor ceea ce aştept de la omenire, rugaţi-Mă pentru ca Eu să pot realiza Opera de Iubire în toate sufletele. Voi cunoaşteţi toate dificultăţile care trebuie depăşite pentru a cuceri un suflet! Ei bine, iată mijlocul eficace care vă va facilita câştigarea pentru Mine a unei mari mulţimi: acest mijloc este să Mă faceţi cunoscut, iubit şi onorat de oameni. Înainte de toate, doresc ca voi să începeţi primii. Ce bucurie pentru Mine să intru în primul rând în casele preoţilor, călugărilor şi călugăriţelor!“

„Ce bucurie să Mă aflu, ca Tată, printre fiii Iubirii Mele! Cu voi, intimii Mei, voi vorbi ca între prieteni. Voi fi pentru voi, cel mai discret dintre confidenţi! Voi fi totul vostru care vă va ajunge pentru toate! Voi fi mai ales Tatăl care primeşte toate dorinţele voastre copleşindu-vă cu Iubirea Sa, cu binefacerile şi duioşia Sa universală.“

Rugăciunea Sorei Eugenia  către Tatăl

„Per Ipsum, cum Ipso et in Ipso“

Dumnezeu este Tatăl meu

     Tatăl meu care eşti în ceruri, cît de dulce şi de mîngîietor este să ştiu că Tu eşti Tatăl meu şi că eu sînt fiul Tău.

Cu cît este mai întunecat sufletul meu şi crucea mea mai grea, cu atît mai mult simt nevoia să-ţi repet: Tată, cred în dragostea Ta pentru mine!

Da, cred că Tu eşti pentru mine Tată în orice clipă a vieţii mele şi că eu sînt fiul Tău!

Cred că Tu mă iubeşti cu o iubire nesfîrşită!

Cred că Tu veghezi asupra mea zi şi noapte şi că nici un fir de păr nu cade din capul meu fără permisiunea Ta!

Cred că Atotştiutor fiind, ştii mai bine decît mine ceea ce-mi este folositor.

Cred că Atotputernic fiind, Tu poţi scoate binele din rău.

Cred că nesfîrşit de Bun fiind, faci să se întoarcă totul în folosul celor care Te iubesc; şi sub mîinile care lovesc eu sărut mîna Ta care vindecă!

Cred… dar sporeşte în mine Credinţa, Speranţa şi Caritatea!

Învaţă-mă să văd întotdeauna Iubirea Ta care mă călăuzeşte în toate momentele vieţii mele.

Învaţă-mă să mă abandonez Ţie, asemenea unui copil în braţele mamei.

Tată, Tu ştii totul, Tu vezi totul, Tu mă cunoşti mai bine decît mă cunosc eu: Tu poţi totul şi Tu mă iubeşti!

Tatăl meu, pentru că Tu vrei să apelăm întotdeauna la Tine, iată că eu, cu încredere Îţi cer, împreună cu Isus şi Maria, ca în curînd să se realizeze toate dorinţele Tale!

Pentru această intenţie, unindu-mă cu Preasfintele Lor Inimi Îţi ofer toate rugăciunile, sacrificiile şi mortificările mele, toate acţiunile şi o mai mare dăruire în îndeplinirea obligaţiilor mele.

Dă-mi Lumina, Harul şi Forţa Spiritului Sfînt.

Întăreşte-mă în acest Spirit astfel încît să nu-L mai pierd niciodată, să nu-L întristez, să nu-L alung de la mine.

Tatăl meu Îţi cer aceasta în numele lui Isus Fiul Tău! Şi Tu, o Isuse, deschide-ţi Inima Ta şi pune inima mea în ea şi cu Inima Mariei, oferă-le Divinului nostru Părinte!

( se cere harul dorit)…Obţine-mi harul de care am nevoie!

Tată Divin, cheamă-i la Tine pe toţi oamenii. Lumea întreagă să proclame Bunătatea Ta Părintească şi Îndurarea Ta Divină!

Fii pentru mine Tată blînd şi ocroteşte-mă pretutindeni ca pe pupila ochiului Tău. Fă să fiu mereu un fiu demn de Tine: ai milă de mine!

Tată Divin, dulcea speranţă a sufletelor noastre,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Tată Divin, bunătatea infinită care se coboară asupra tuturor popoarelor,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Tată Divin, roua binefăcătoare a omenirii,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Indulgenţă parţială
† Mons. Girard                      † Jean Card. Verdier
Vicar Apostolic                      Arhiepiscop de Paris
Cairo -Egipt,9 oct. 1935     8 mai 1936

Surse:  http://www.armatabianca.org/store/messaggio%20in%20rumeno.pdf

http://www.parrocchie.it/correggio/ascensione/messaggio_padre.htm

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

–––––––––––

PĂRINTELE CERESC (I)

Sora Eugenia

        Sora Eugenia Elisabetta Ravasio, cea care a fost desemnată de către Părintele Ceresc să facă cunoscut omenirii Mesajul Său de Iubire, s-a născut la 4 septembrie 1907 în apropiere de Bergamo. La 20 de ani a intrat în Congregaţia „Preacurata Fecioară a Apostolilor“, iar la 28 de ani a fost aleasă superioara congregaţiei. A deschis peste 70 de centre (şcoală, spital, biserică) în Africa, Asia şi Europa, iar între anii 1939-1941 a proiectat şi realizat în Coasta de Fildeş un imens centru de primire a leproşilor, pe o suprafaţă de 200.000 de metri pătraţi.

A descoperit primul medicament pentru vindecarea leprei, extras din sămînţa unei plante tropicale, medicament studiat ulterior şi elaborat de Institutul Pasteur din Paris.

În 1932 a primit din partea Părintelui Ceresc mesajul pentru omenire, singura revelaţie făcută de Dumnezeu Tatăl personal şi recunoscută de biserică zece ani mai tîrziu. Mesajul i-a fost dictat în limba latină, limbă necunoscută Eugeniei.

În memoriul pe care l-a întocmit cu ocazia încheierii investigaţiei canonice, Eminenţa Sa, Alexandre Caillot, Episcopul de Grenoble a menţionat că mesajul pe care Tatăl l-a încredinţat vizionarei „este fecund, caracterizat de o îmbinare armonioasă a două caracteristici care îl fac mai sigur: pe de o parte el se înscrie în tradiţia Bisericii, fără vreun aspect inedit care l-ar putea face să pară suspect, întrucât repetă mereu că totul a fost deja spus, prin mărturia pe care o dă Cristos despre Tatăl, şi că totul se găseşte în Evanghelie. Iar pe de altă parte lasă să se înţeleagă clar că acest mare Adevăr asupra cunoaşterii Tatălui necesită reflecţie, aprofundare şi trăire.“

De asemenea Episcopul a concluzionat:„ că intervenţia supranaturală şi divină mi se pare singura în stare să dea o explicaţie logică şi satisfăcătoare asupra faptelor în ansamblul lor.

În afara altor aspecte exterioare, acest fapt esenţial mi se pare plin de nobleţe, înălţător şi rodnic în viaţa supranaturală.

O umilă călugăriţă a îndreptat sufletele spre adevăratul cult al Tatălui, aşa cum ne-a învăţat Isus şi cum l-a stabilit Biserica în Liturghia sa. Nu este nimic alarmant în aceasta, este ceva foarte simplu şi conform unei doctrine solide.“

Iată cîteva fragmente din mesajul primit de sora Eugenia.

„Prosternată cu faţa la pământ, cufundată în propriul meu neant, am rostit Magnificat. Imediat după aceea,Tatăl îmi spune să mă aşez cu El pentru a scrie ceea ce a hotărât să spună oamenilor.

Întreaga Sa curte care-L însoţise, a dispărut. Numai Tatăl a rămas cu mine şi, înainte de a se aşeza, îmi spune:

«Ţi-am mai spus-o şi ţi-o repet: nu pot să-L dăruiesc încă o dată pe Fiul Meu Preaiubit, pentru a demonstra Iubirea Mea pentru oameni! De astă dată, ca să-i iubesc şi ca ei să cunoască această iubire, vin printre ei luînd chipul lor, sărăcia lor.

Priveşte, Eu îmi las coroana şi toată slava Mea, ca să iau înfăţişarea unui om obişnuit!»

După ce a luat înfăţişarea unui om obişnuit depunînd coroana şi Slava Sa la picioarele Sale, luă globul pământesc pe Inima Sa, susţinîndu-l cu mîna stângă, apoi se aşeză lîngă mine.“

În continuare Tatăl nostru îi prezintă sorei Eugenia adevăratul scop al venirii Sale.

„1. Vin ca să alung frica exagerată pe care creaturile Mele o au faţă de Mine şi să le fac să înţeleagă că bucuria Mea stă în a fi cunoscut şi iubit de fiii Mei, adică de toată omenirea prezentă şi viitoare.

2. Vin să aduc speranţă oamenilor şi naţiunilor. Cîţi n-au pierdut-o deja de mult timp! Această speranţă îi va face să trăiască în pace şi siguranţă, lucrînd pentru mântuirea lor.

3. Vin să Mă fac cunoscut aşa cum sunt. Ca încrederea oamenilor să crească o dată cu iubirea lor pentru Mine, Tatăl lor,care nu am decât o singură preocupare: de a veghea asupra tuturor oamenilor şi de a-i iubi ca pe fiii Mei.“

„Eu vin la voi pe două căi: Crucea şi Euharistia !

CRUCEA e calea pe care cobor între fiii Mei, pentru că prin intermediul ei am făcut să fiţi răscumpăraţi de Fiul Meu. Şi pentru voi, Crucea este calea pe care să vă înălţaţi la Fiul Meu şi de la Fiul Meu până la Mine. Fără ea nu aţi putea niciodată veni, pentru că omul, cu păcatul, şi-a atras asupra sa pedeapsa separării de Dumnezeu.

În EUHARISTIE Eu rămîn între voi ca un tată în familia sa. Am vrut ca Fiul Meu să instituie Euharistia pentru a face din fiecare Tabernacol rezervorul Harurilor Mele, al Bogăţiilor Mele şi al Iubirii Mele, pentru ca să le dau oamenilor, fiii Mei. Pe aceste două căi Eu fac să coboare neîncetat atît Puterea Mea, cît şi Îndurarea Mea Infinită.“

„Dar Eu aş vrea să văd omul onorîndu-L pe Tatăl şi Creatorul Său cu un cult special. Cu cît Mă veţi onora mai mult, cu atît Îl veţi onora pe Fiul Meu, pentru că la dorinţa Mea, El S-a făcut CUVÂNTUL ÎNTRUPAT şi a venit printre voi pentru a vă face să-L cunoaşteţi pe Acela care L-a trimis.“

„ORA MEA A SOSIT! Trebuie ca Eu să fiu cunoscut, iubit şi onorat de oameni pentru ca, după ce i-am creat, Eu să fiu Tatăl lor, apoi Salvatorul lor şi în fine, Scopul desfătării lor veşnice.“

„Să ştiţi de asemenea că vreau să fiu cunoscut, iubit şi mai ales onorat. Ca toţi să recunoască Bunătatea Mea infinită pentru toţi şi mai ales pentru păcătoşi, bolnavi, muribunzi şi toţi cei care suferă. Să ştie că nu am decât o dorinţă: să-i iubesc pe toţi, să le dau harurile Mele, să-i iert când se căiesc şi mai ales să nu-i judec după Dreptatea Mea, ci cu Milostivirea Mea, pentru ca toţi să fie salvaţi şi cuprinşi în numărul aleşilor Mei.

În încheierea acestei mici expuneri, vă fac o promisiune al cărei efect va fi veşnic, iat-o: Chemaţi-Mă cu Numele de Tată, cu încredere şi iubire, şi veţi primi totul de la acest Tată, cu Iubire şi Îndurare.“

„Oamenii cred că Eu sunt un Dumnezeu înfricoşător care aruncă toată omenirea în iad. Ce surpriză vor avea la sfârşitul timpurilor când vor vedea multe suflete pe care le credeau pierdute, bucurîndu-se de fericirea veşnică în mijlocul celor aleşi!

Aş vrea ca toate creaturile Mele să aibă convingerea că există un Tată care veghează asupra lor şi care ar dori să-i facă să guste încă de pe pământ, fericirea veşnică.“

„Doresc deci ca omul să-şi amintească adesea că Eu sunt unde este El. Că n-ar putea să trăiască dacă Eu nu aş fi cu el, Viu ca şi el. În ciuda neîncrederii lui, Eu nu încetez să fiu alături de el.“

„Doresc aşadar ca oamenii să Mă poată cunoaşte şi să simtă că sunt aproape de fiecare dintre ei. Ţineţi minte, o, oameni, că aş vrea să fiu speranţa omenirii. Nu sunt încă? Dacă nu aş fi speranţa omului, omul ar fi pierdut. Dar e necesar ca Eu să fiu cunoscut ca atare pentru ca Pacea, Încrederea şi Iubirea să intre în inima oamenilor şi să ajungă să-i pună în legătură cu Tatăl lor din Cer şi de pe pămînt!

Să nu credeţi că Eu sunt acel Bătrîn înfricoşător pe care oamenii Îl reprezintă în imaginile şi cărţile lor! Nu, nu, Eu nu sunt nici mai tânăr, nici mai bătrîn decât Fiul Meu şi decît Spiritul Meu Sfânt. De aceea aş vrea ca toţi, de la copil la bătrîn, să Mă cheme cu Numele familiar de Tată şi de Prieten, din moment ce sunt mereu cu voi, Mă fac asemenea vouă, pentru a vă face asemenea Mie. Cît de mare Mi-ar fi bucuria să văd părinţii învăţând pe copiii lor să Mă cheme deseori cu Numele de Tată, cum sunt în realitate! Cît de mult aş dori să văd insuflată în aceste suflete tinere o încredere şi o iubire pe deplin filială faţă de Mine! Eu am făcut totul pentru voi; nu veţi face şi voi aceasta pentru Mine?

Vreau să Mă stabilesc în orice familie ca pe domeniul Meu, pentru ca toţi să poată spune, cu deplină siguranţă: «Avem un Tată care este infinit de Bun, nesfîrşit de Bogat şi darnic în Îndurare. Se gîndeşte la noi şi e aproape de noi, ne priveşte, ne susţine El Însuşi, ne va da tot ce ne lipseşte, dacă Îi vom cere. Toate Bogăţiile Sale sunt ale noastre, avem tot ce ne trebuie». Eu sunt acolo tocmai pentru ca să-Mi cereţi ceea ce aveţi nevoie.

«Cereţi şi veţi obţine». În Bunătatea Mea paternă vă voi da totul, pentru ca toţi să ştie să Mă considere ca un adevărat Tată trăind în mijlocul alor Mei, aşa cum fac cu adevărat.

Mai doresc ca fiecare familie să expună la vederea tuturor imaginea pe care mai târziu o voi face cunoscută «fetiţei» Mele. Doresc ca fiecare familie să se poată pune astfel sub protecţia Mea cu totul specială, pentru a Mă putea onora mai uşor. Acolo, în fiecare zi, familia Mă va face părtaş la nevoile sale, la activităţile ei, la necazurile, la suferinţele sale, la dorinţele şi chiar la bucuriile sale, pentru că un Tată trebuie să cunoască tot ceea ce îi priveşte pe fiii Săi. Eu ştiu, cu siguranţă, pentru că sunt acolo, dar iubesc atât de mult simplitatea. Ştiu să Mă cobor la condiţia voastră. Mă fac mic cu cei mici, Mă fac adult cu oamenii adulţi, cu bătrânii Mă fac asemenea lor pentru ca toţi să înţeleagă ce vreau să le spun pentru sfinţirea lor şi Slava Mea.“

Dieu notre pere

Imaginea lui Dumnezeu Tatăl pictată la cererea Sa de către Sora Eugenia Elisabetta Ravasio

„Vedeţi, Mi-am pus coroana la picioare şi lumea am aşezat-o pe Inima Mea. Am lăsat Slava Mea în Cer şi am venit aici făcîndu-Mă totul pentru toţi, sărac cu săracii şi bogat cu bogaţii. Vreau să ocrotesc tineretul, ca un Tată afectuos. Este atâta rău în lume! Aceste sărmane suflete naive se lasă înşelate de ispitele viciului care încet, încet le duce la ruina totală. O, voi, care în mod special aveţi nevoie de cineva care să vă conducă în viaţă pentru a putea evita răul, veniţi la Mine! Sunt Tatăl care vă iubeşte mai mult decît vă va iubi vreodată altă creatură! Refugiaţi-vă cît mai aproape de Mine, încredinţaţi-Mi gîndurile şi dorinţele voastre. Eu vă voi iubi cu duioşie. Vă voi da Harurile pentru prezent şi voi binecuvânta viitorul vostru. Fiţi siguri că nu vă voi uita după cincisprezece, douăzeci şi cinci sau treizeci de ani după ce v-am creat. Veniţi! Văd că aveţi mare nevoie de un Tată duios şi nesfîrşit de Bun ca Mine.“

Surse: http://www.armatabianca.org/store/messaggio%20in%20rumeno.pdf

http://www.parrocchie.it/correggio/ascensione/messaggio_padre.htm

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

Isus îi cheamă pe copiii din întreaga lume

Mesajul lui Isus  către Maria Îndurării Divine (Maria Divine Mercy)

Duminică, 8 ianuarie 2012

Isus

Scumpa Mea fiică, fac un apel către toţi copiii din lume mai mari de şapte ani, şi către fiecare copil al meu din întreaga lume.

Voi, copilaşii Mei, sunteţi ca nişte bijuterii în ochii Mei.

Îmi oferiţi atât de multă iubire tandră și încântare prin compania voastră. Să știți că vă iubesc atât de mult. Unii dintre voi Mă cunosc deja şi este foarte bine. Vă invit să vorbiţi cu Mine mai mult. Cu cuvintele voastre. Ca și cu un prieten.

Niciodată să nu simţiţi că trebuie să învăţaţi să spuneţi rugăciuni care vi se par dificile.

În loc de asta, veniţi la Mine și împărtăşiţi- Mi gândurile voastre, temerile, noutăţile, problemele.

Eu întotdeauna voi fi de partea voastră chiar dacă voi Mă ignoraţi. Întotdeauna voi fi plin de speranţă.

Acei sărmani tineri care îşi trăiesc viaţa în falsitate, sau cei care au probleme de băutură, droguri, trebuie să știți asta.

Deși poate simțiți un gol înlăuntrul vostru, trebuie să-Mi dați mâna şi Eu o voi prinde. Vă voi salva de la înec din marea confuziei. 

Mulţi dintre voi se simt lipsiţi de valoare și de importanţă. Sunteţi aşa de copleşiţi de idolatrizarea lumii muzicale şi a celebrităţii că vă simţiţi complet inadecvaţi. Niciodată să nu simţiţi asta, dragii Mei copii, deoarece în ochii Mei, sunteţi foarte deosebiţi. Fiecare dintre voi ocupă un loc deosebit în Inima mea. Permiteți-Mi să vă iau într-o călătorie spre un viitor minunat.

În curând voi instaura o nouă și minunată Eră de Pace şi Glorie pe Pământ.

Trebuie să rămâneţi tari. Niciodată să nu renunţaţi când simţiţi că aţi căzut. Niciodată nu disperaţi când vă simţiţi fără valoare.

Nu uitaţi, v-aţi născut cu un scop. Indiferent de circumstanțele în care vă aflați, motivul nașterii voastre este acesta. V-aţi născut pentru a vă alătura Mie în noua mea Împărăţie glorioasă.

Ştiu că este greu să auziţi vocea Mea, atunci când atâţia Dumnezei falşi vor să vă atragă atenţia.

Promisiunea mea pentru voi este următoarea: Trăiţi-vă viaţa în speranţă și iubire pentru Mine, Isus al vostru și Eu vă voi da darul Paradisului. Acest Paradis vă aşteaptă, dacă Mă veți ruga să vă ajut în călătoria către Mine.

Eu sunt iubirea care lipseşte din viaţa voastră.

Eu sunt pacea, după care tânjiţi.

Eu sunt ajutorul de care aveţi nevoie pentru a simţi din nou iubirea în inimile voastre.

Eu sunt iubirea.

Eu sunt lumina.

Fără mine veţi rămâne în întuneric.

Eu vă iubesc, indiferent cât de tare Mă răniți sau supărați.

Spuneţi această mică rugăciune şi voi fugi imediat către voi:

 Isuse dacă mă auzi,

 Atunci ascultă chemarea mea de ajutor.

Te rog ajută-mă să fac față celor care-mi provoacă durere.

Ajută-mă să pot opri ca invidia să-mi acapareze viața şi să opresc dorinţa

pentru lucrurile pe care nu le pot avea.

În loc de asta, deschide-mi inima către Tine scumpe Isuse.

Ajută-mă să simt adevărata iubire – iubirea Ta

Şi să simt adevărata pace în inimă. Amin.

Bucuraţi-vă copiii Mei pentru că Eu vorbesc inimilor voastre din Cer.

Eu sunt real.

Eu exist.

Vă iubesc şi nu voi renunţa niciodată la lupta pentru salvarea voastră pentru a vă putea duce pe voi, familiile și prietenii voştri în Noul Paradis de pe Pământ.

Acest paradis a fost creat pentru Adam şi Eva şi acum se va reîntoarce pe pământ.

Vreau să fiţi părtaşi la această nouă viaţă glorioasă, care depăşeşte visele voastre.

Vă binecuvântez.

Al vostru prieten iubit, Isus

 

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/profetie_avertisment/

Corectarea numelor

      „Prima datorie a unui înţelept, după o perioadă de mari convulsii istorice este să clarifice sensurile cuvintelor.“ scria Adrian Marino în cartea sa aubiografică „Viaţa unui om singur“, referindu-se la celebra teorie a corectării numelor a lui Confucius.

Pentru a realiza ordinea socială şi stabilitatea politică este necesar în primul rînd a acorda fiecărui obiect numele exact care îi corespunde.

Primele reflecţii asupra limbajului s-au cristalizat în jurul problematicii adecvării dintre realitate (shi) şi nume (ming). Aceste reflecţii au fost înscrise în cadrul moral şi politic al teoriei corectării numelor, al cărei iniţiator a fost Maestrul Kong fu zi (551-469 î.Cr).

Adecvarea constă, pe de o parte, în a acţiona asupra numelor astfel încît ele să nu se aplice decît la realităţile pe care le merită, iar pe de alta, trebuie acţionat asupra realităţii lucrurilor, astfel încît ele să coincidă cu numele convenţionale.

Pentru Confucius limba a fost înainte de toate un instrument de guvernare.

„ «De aceea, Omul ales cînd foloseşte numele, potriveşte exact vorbele cu ceea ce numeşte şi astfel ceea ce spune se va transforma în mod sigur în fapte. Omul ales nu lasă deloc la voia întîmplării felul cum vorbeşte.»

Acest pasaj care, în opinia unora, ar fi ulterior lui Confucius, îşi capătă totuşi întregul înţeles cînd îl apropiem de celebra formulă lansată de Maestru ca răspuns dat principelui Jing din Qi care îl întreabă despre arta de a guverna:

«Suveranul să fie suveran, ministrul ministru, supusul supus, tatăl tată şi fiul fiu»“ … şi Papa Papă. (Revelații ale Cerului)

Confucius

Surse:  Adrian Marino, Viaţa unui om singur, Polirom, Iaşi,2010, p.134

http://chinesestudies.tripod.com/annecheng.html

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Chine7/zhong_yiqi.pdf

Copyright © 2013 Revelații ale cerului