PĂRINTELE CERESC (II)

Dio Padre

          „Pentru a fi cunoscut, iubit şi onorat cu un cult special, nu cer nimic extraordinar. Doresc numai acestea:

1. ca o zi, sau cel puțin o duminică, să fie consacrată cinstirii Mele într-un mod cu totul special sub numele de TATĂL ÎNTREGII OMENIRI.
Aș vrea pentru această sărbătoare o liturghie şi un serviciu religios propriu. Nu sînt greu de găsit textele în Sfînta Scriptură. Dacă preferaţi să-Mi aduceţi acest cult special duminica, eu aleg prima duminică din august, dacă luaţi o zi din săptămînă, prefer să fie întotdeauna ziua a șaptea a aceleiași luni.

2. Întregul cler să se implice la dezvoltarea acestui cult şi mai ales să Mă facă cunoscut oamenilor aşa cum sunt şi cum voi fi mereu cu ei, adică Tatăl cel mai duios şi mai iubitor dintre toţi taţii.

 

4. În timpul anului, clerul şi credincioşii să adopte unele exerciţii de pietate în cinstea Mea, fără ca acestea să perturbe ocupaţiile lor obişnuite. Preoţii Mei să meargă peste tot, în toate naţiunile, fără frică, şi să ducă oamenilor flacăra Iubirii Mele Părinteşti. Atunci sufletele vor fi luminate, cucerite, nu numai în rîndul necredincioşilor, dar şi în toate sectele care nu sunt în adevărata Biserică. Da, ca şi aceşti oameni, care sunt fiii Mei, să vadă strălucind această flacără în faţa lor, să cunoască Adevărul, să-l îmbrăţişeze şi să practice toate virtuţile creştine.

5. Doresc să fiu onorat într-un mod cu totul special în seminarii, în noviciate, în şcoli şi în pensiuni. Ca toţi, de la cel mai mic la cel mai mare, să Mă poată cunoaşte şi iubi ca Tatăl, Creatorul şi Salvatorul lor.

6. Ca preoţii să se străduiască să caute în Sfânta Scriptură cele spuse de Mine în alte timpuri şi care au rămas ignorate până acum, cu privire la cultul pe care doresc să-l primesc de la oameni. Să lucreze şi pentru a face să ajungă dorinţele şi voinţa Mea la toţi credincioşii şi la toţi oamenii, specificând ceea ce voi spune oamenilor în general şi – în particular – preoţilor şi persoanelor consacrate. Acestea sunt sufletele pe care le aleg ca să-Mi aducă mari omagii, mai mari decât oamenii din lume.“

„Am creat omul pentru Mine şi este cît se poate de drept ca Eu să fiu TOTUL pentru om. Omul nu va gusta adevărata bucurie în afara Tatălui şi Creatorului său, pentru că inima sa nu e făcută decât pentru Mine. În ce Mă priveşte, Iubirea Mea pentru creaturile Mele este atît de mare încît Eu nu încerc nici o bucurie la fel de mare ca aceea de a fi printre oameni.“

„Fiindcă doresc mai ales să Mă fac cunoscut de voi toţi, pentru ca toţi să vă puteţi bucura chiar de aici, de pe pământ, de Bunătatea şi Duioşia Mea, faceţi-vă apostoli pe lîngă cei care nu Mă cunosc, nu Mă cunosc încă, iar Eu voi binecuvânta osteneala şi eforturile voastre, pregătindu-vă o mare glorie alături de Mine în veşnicie!

Eu sunt Oceanul Iubirii, fiii Mei, iată o altă dovadă a Iubirii părinteşti pe care o am pentru voi toţi, fără excepţie, oricare ar fi vîrsta, starea voastră sau ţara voastră. Nu exclud nici măcar diferitele societăţi, sectele, fidelii şi infidelii, credincioşii, indiferenţii, includ în această Iubire toate creaturile raţionale care formează împreună omenirea.“

„Vin să Mă fac asemenea creaturilor Mele ca să corectez ideea pe care o aveţi despre un Dumnezeu înfricoşător de drept, căci îi văd pe toţi oamenii trăindu-şi viaţa fără să se încredinţeze unicului lor Tată Care ar vrea să-i facă să cunoască singura Lui dorinţă, aceea de a le uşura trecerea prin această viaţă pământească pentru a le da apoi, în Cer, o Viaţă cu totul Divină.“

„Aceasta este o dovadă că sufletele nu Mă cunosc mai mult decât Mă cunoaşteţi voi fără a depăşi măsura ideii pe care o aveţi despre Mine. Dar acum, că vă dau această Lumină, rămâneţi în Lumină şi purtaţi tuturor Lumina; va fi un mijloc puternic pentru a obţine convertiri şi chiar pentru a închide, dacă e posibil, poarta iadului, căci Eu reînnoiesc aici promisiunea Mea care nu va putea să lipsească şi care este aceasta:

TOŢI ACEIA CARE MĂ VOR CHEMA CU NUMELE DE TATĂ, FIE ŞI NUMAI O SINGURĂ DATĂ, NU VOR PIERI, CI VOR FI SIGURI DE VIAŢA LOR VEŞNICĂ, ÎN COMPANIA CELOR ALEŞI.

Iar pe voi, care lucraţi pentru slava Mea şi care vă veţi implica să Mă faceţi cunoscut, onorat şi iubit, vă asigur că recompensa voastră va fi mare, căci voi ţine cont de tot, chiar şi de cel mai mic efort pe care îl veţi face şi vă voi da totul însutit în veşnicie.“

„Voi fi mereu lîngă voi şi în voi: dacă veţi fi doi care veţi vorbi, voi fi între voi doi; dacă veţi fi mai numeroşi, Eu voi fi în mijlocul vostru; astfel veţi spune ceea ce Eu vă voi inspira şi voi pune în ascultătorii voştri dispoziţiile dorite; astfel oamenii vor fi cuceriţi de Iubire şi salvaţi pentru toată veşnicia.

Cît despre mijloacele pentru a Mă cinsti aşa cum doresc Eu, nu vă cer altceva decît o mare încredere. Să nu credeţi că aştept de la voi austeritate, mortificări, că vreau să mergeţi desculţi sau să vă prosternaţi cu faţa la pământ, să vă acoperiţi cu cenuşă, etc… Nu, nu! Vreau şi Mi-e drag să vă comportaţi ca nişte fii, cu simplitate şi încredere în Mine! Cu voi, Mă voi face totul tuturor ca Tatăl cel mai duios şi mai iubitor. Voi fi apropiatul vostru, dăruindu-Mă tuturor, făcîndu-Mă mic pentru ca voi să deveniţi mari pentru eternitate.“

„Totuşi, ceea ce vă cer este respectarea fidelă a Poruncilor pe care le-am dat Bisericii Mele pentru a fi creaturi raţionale şi nu asemănătoare animalelor prin indisciplina voastră şi prin tendinţele rele, pentru ca, în sfârşit, să puteţi păstra această comoară care este sufletul vostru şi pe care vi l-am dăruit cu deplina frumuseţe divină cu care l-am învestit!“

„Apoi faceţi – aşa cu doresc – ceea ce v-am fixat deja pentru a Mă onora cu un Cult special. Aceasta să vă facă să înţelegeţi Voinţa Mea de a vă da mult şi de a vă face să participaţi în mai mare măsură la puterea şi gloria Mea, numai pentru a vă face fericiţi şi a vă mântui, pentru a vă arăta unica Mea dorinţă de a vă iubi şi de a fi iubit de voi. Dacă Mă veţi iubi cu o iubire filială şi plină de încredere, veţi purta un respect plin de iubire şi supunere faţă de Biserica Mea şi de reprezentanţii Mei. Nu un respect ca cel pe care îl aveţi acum şi care vă ţine la distanţă de Mine pentru că vă înspăimânt; acest respect fals pe care îl aveţi acum este o nedreptate adusă Dreptăţii, este o rană făcută în partea cea mai sensibilă a Inimii Mele, este o neglijare, o dispreţuire a Iubirii Mele paterne faţă de voi.“

„Dacă toată omenirea Mă invocă şi Mă cinsteşte, voi face să coboare peste toată omenirea Duhul Păcii ca o rouă binefăcătoare.

Dacă toate naţiunile Mă invocă şi Mă cinstesc, nu vor mai fi niciodată tulburări şi războaie, căci Eu sunt Dumnezeul Păcii şi acolo unde sunt Eu, nu va fi război.“

„Înainte de a încheia acest Mesaj, vreau să exprim o dorinţă adresată unui anumit număr de suflete consacrate în serviciul Meu. Aceste suflete sunteţi voi, preoţi, călugări şi călugăriţe. Aţi depus voturi în slujirea Mea, fie în contemplare, fie în opere de caritate şi apostolat. Din partea Mea, e un privilegiu al Bunătăţii Mele; din partea voastră este fidelitatea faţă de vocaţie prin bunăvoinţa voastră. Dorinţa Mea este aceasta: voi, care înţelegeţi mai uşor ceea ce aştept de la omenire, rugaţi-Mă pentru ca Eu să pot realiza Opera de Iubire în toate sufletele. Voi cunoaşteţi toate dificultăţile care trebuie depăşite pentru a cuceri un suflet! Ei bine, iată mijlocul eficace care vă va facilita câştigarea pentru Mine a unei mari mulţimi: acest mijloc este să Mă faceţi cunoscut, iubit şi onorat de oameni. Înainte de toate, doresc ca voi să începeţi primii. Ce bucurie pentru Mine să intru în primul rând în casele preoţilor, călugărilor şi călugăriţelor!“

„Ce bucurie să Mă aflu, ca Tată, printre fiii Iubirii Mele! Cu voi, intimii Mei, voi vorbi ca între prieteni. Voi fi pentru voi, cel mai discret dintre confidenţi! Voi fi totul vostru care vă va ajunge pentru toate! Voi fi mai ales Tatăl care primeşte toate dorinţele voastre copleşindu-vă cu Iubirea Sa, cu binefacerile şi duioşia Sa universală.“

Rugăciunea Sorei Eugenia  către Tatăl

„Per Ipsum, cum Ipso et in Ipso“

Dumnezeu este Tatăl meu

     Tatăl meu care eşti în ceruri, cît de dulce şi de mîngîietor este să ştiu că Tu eşti Tatăl meu şi că eu sînt fiul Tău.

Cu cît este mai întunecat sufletul meu şi crucea mea mai grea, cu atît mai mult simt nevoia să-ţi repet: Tată, cred în dragostea Ta pentru mine!

Da, cred că Tu eşti pentru mine Tată în orice clipă a vieţii mele şi că eu sînt fiul Tău!

Cred că Tu mă iubeşti cu o iubire nesfîrşită!

Cred că Tu veghezi asupra mea zi şi noapte şi că nici un fir de păr nu cade din capul meu fără permisiunea Ta!

Cred că Atotştiutor fiind, ştii mai bine decît mine ceea ce-mi este folositor.

Cred că Atotputernic fiind, Tu poţi scoate binele din rău.

Cred că nesfîrşit de Bun fiind, faci să se întoarcă totul în folosul celor care Te iubesc; şi sub mîinile care lovesc eu sărut mîna Ta care vindecă!

Cred… dar sporeşte în mine Credinţa, Speranţa şi Caritatea!

Învaţă-mă să văd întotdeauna Iubirea Ta care mă călăuzeşte în toate momentele vieţii mele.

Învaţă-mă să mă abandonez Ţie, asemenea unui copil în braţele mamei.

Tată, Tu ştii totul, Tu vezi totul, Tu mă cunoşti mai bine decît mă cunosc eu: Tu poţi totul şi Tu mă iubeşti!

Tatăl meu, pentru că Tu vrei să apelăm întotdeauna la Tine, iată că eu, cu încredere Îţi cer, împreună cu Isus şi Maria, ca în curînd să se realizeze toate dorinţele Tale!

Pentru această intenţie, unindu-mă cu Preasfintele Lor Inimi Îţi ofer toate rugăciunile, sacrificiile şi mortificările mele, toate acţiunile şi o mai mare dăruire în îndeplinirea obligaţiilor mele.

Dă-mi Lumina, Harul şi Forţa Spiritului Sfînt.

Întăreşte-mă în acest Spirit astfel încît să nu-L mai pierd niciodată, să nu-L întristez, să nu-L alung de la mine.

Tatăl meu Îţi cer aceasta în numele lui Isus Fiul Tău! Şi Tu, o Isuse, deschide-ţi Inima Ta şi pune inima mea în ea şi cu Inima Mariei, oferă-le Divinului nostru Părinte!

( se cere harul dorit)…Obţine-mi harul de care am nevoie!

Tată Divin, cheamă-i la Tine pe toţi oamenii. Lumea întreagă să proclame Bunătatea Ta Părintească şi Îndurarea Ta Divină!

Fii pentru mine Tată blînd şi ocroteşte-mă pretutindeni ca pe pupila ochiului Tău. Fă să fiu mereu un fiu demn de Tine: ai milă de mine!

Tată Divin, dulcea speranţă a sufletelor noastre,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Tată Divin, bunătatea infinită care se coboară asupra tuturor popoarelor,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Tată Divin, roua binefăcătoare a omenirii,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Indulgenţă parţială
† Mons. Girard                      † Jean Card. Verdier
Vicar Apostolic                      Arhiepiscop de Paris
Cairo -Egipt,9 oct. 1935     8 mai 1936

Surse:  http://www.armatabianca.org/store/messaggio%20in%20rumeno.pdf

http://www.parrocchie.it/correggio/ascensione/messaggio_padre.htm

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

–––––––––––

Posted on 27 aprilie 2013, in Părintele Ceresc and tagged , . Bookmark the permalink. 3 comentarii.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: