Li se va cere să promită supunere, printr-un jurămînt nou, cum că vor rămîne credincioși Bisericii

Jesus

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Duminică, 18 august 2013

 Multiubita Mea fiică, planul falsului profet de a înșela clerul lumii a început.

Sub masca înnoirii și regenerării Bisericii Catolice, tot clerul din această Biserică va fi trimis să se reculeagă și vor fi încurajați să accepte noul apostolat. Această practică va deveni foarte răspîndită și multora li se va spune că scopul este să îi unească pe toți oamenii din lume, în numele dreptății. Această nouă misiune li se va spune că are ca scop protejarea săracilor lumii și strădania de a crea unitate. Li se va cere să promită supunere, printr-un jurămînt nou, cum că vor rămîne credincioși Bisericii. Nu li se va cere însă să-și pună încrederea în Mine sau în Cuvîntul Meu Sfînt, ci în loc de asta vor jura supunere noilor conducători autoproclamați care au preluat Scaunul lui Petru.

Să nu vă lăsați înșelați, cei carora li s-a dat Darul Sacramentului Preoției vor fi chemați să participe la o minciună în care Eu, Isus Cristos, nu voi fi în prim-plan deși așa va părea că este. Banii vor fi cei care vor constitui forța motrice și o nouă organizație financiară va fi constituită pentru a controla strîngerea de fonduri în folosul săracilor lumii.

Cînd vă veți modifica Sacramentul Preoției în orice mod și apoi vă veți oferi viața cuiva care rupe toate legăturile cu Mine, voi nu veți mai fi apți să Mă slujiți pe Mine. Totul va părea că va fi făcut mai simplu în ochii lui Dumnezeu. Planul va consta în a-i convinge pe acei slujitori sfințiți ai Mei să ia parte benevol la urîciunea care va uni societatea și lumea laică cu Biserica fondată de Mine, Isus Cristos.

Acesta este modul în care Eu voi fi jignit. Fiecare efort făcut pentru a adopta secularismul va fi aplaudat de necredincioși și va părea că este un lucru bun pentru noua, așa-numită societate modernă de azi.

Curînd, creștinilor li se va părea ciudat cînd vor vedea membri ai lumii laice îmbrățișînd cu entuziasm Biserica Catolică. Însă mulți își vor alunga îndoilelile și vor lăsa de-o parte îngrijorările pe măsură ce vor cădea în capcana marii înșelătorii. Esența acestui plan de a revoluționa Biserica, constă în ura față de Mine și față de tot ce am dat Eu Bisericii Mele. Trebuie să puneți sub semnul întrebării tot ceea ce urmează să se întâmple. Cereți explicații atunci când vor schimba Învățăturile Mele și le vor răstălmăci ca să se potrivească păgînilor. Nici un discipol numit de Mine nu va fi autorizat vreodată să facă acest lucru, pentru că asta înseamnă blasfemie.

Vai de cei care permit ca Sfîntul Meu Cuvînt să fie modificat și care se dau la o parte pentru a face loc cu respect celor care Mă neagă.

Al vostru Isus

Mama Mîntuirii: Va fi nevoie ca ei să găsească locuri de refugiu pentru a ține Liturghiile zilnice și Sfînta Euharistie

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 17 august 2013

O, scumpii Mei copii, cît suferă Inima Mea pentru suferința care în scurt timp îi așteaptă pe preoții Bisericii Catolice !

Mulți slujitori prețioși ai Fiului Meu, a căror unică dorință este să-L slujească pe Dumnezeu și să aducă sufletele pe calea salvării, vor fi nevoiți să înfrunte încercări de o asemenea magnitudine încît de teamă, mulți vor ceda. Mulți vor fi orbi în fața Adevărului, vor accepta și se vor bucura de marile schimbări din Biserică, crezînd în mod greșit că ele sunt pentru binele tuturor. Cei care vor recunoaște înșelăciunile prezentate catolicilor, vor fugi. Temîndu-se pentru soarta lor, vor părăsi Biserica, căci vor fi prea slabi pentru a înfrunta asemenea răutate.

Acei preoți care refuză să accepte doctrina cea falsă vor fi acuzați de erezie și mulți vor fi mustrați public pentru că nu vor să li se supună celor în fața cărora răspund. Mulți vor fi excomunicați. Alții vor fi martirizați. Apoi vor fi cei care conduc Biserica – Biserica dată lumii de către Fiul Meu – în secret.

Va fi nevoie ca ei să găsească locuri de refugiu pentru a ține Liturghiile zilnice și Sfînta Euharistie. Ei vor fi conduși de Duhul Sfînt și vor fi urmați de Rămășița Armatei Fiului Meu, care va rămîne cu îndîrjire loială Învățăturilor și Sacramentelor Lui, pînă în ultima zi.

Dacă aveți vreo îndoiala asupra validitații acestui Avertiment, trebuie să înțelegeți că Eu, mama iubită a lui Cristos, voi fi folosită pentru a fi ascunsă adevărata intenție a acelor forțe care au intrat în Biserica Fiului Meu pe pămînt. Eu voi fi folosită ca marionetă a Bisericii, pentru a distrage atenția oamenilor de la adevăratele intenții ale acestui grup meschin. Pentru a-i convinge pe copiii Lui Dumnezeu că ei rămîn loiali adevăratului Cuvînt al lui Dumnezeu și tradiţiilor Bisericii Catolice, vor crea ceremonii despre care ei vor spune că mă onorează pe mine. Vor folosi profețiile de la Fatima pentru a profana imaginea Mea, prezentînd lumii o mare înșelăciune. Mă vor folosi pe mine pentru a pîngări Biserica Fiului Meu și tot ce vor face va fi de-a-ndoaselea, în concordanță cu cererile celui rău.

Fiindu-le dată impresia că o onorează pe Mama Lui Dumnezeu, mulți catolici vor fi conduși într-un fals sentiment de siguranță. Aceasta înseamnă că orice dubii pe care în mod obișnuit le-ar avea când văd noi modificări stranii aduse Liturghiei și Sacramentelor, vor fi uitate instantaneu. Cât de multă durere îmi aduc aceste lucruri! Imaginea mea va fi folosită deliberat pentru a-L insulta pe Fiul Meu.

Satana mă disprețuiește. Totodată îi este frică de Mine. Pentru a-L răni pe Fiul Meu, el, prin aceste suflete pe care le influențează, va face multe pentru a-mi defăima imaginea prin ritualuri secrete și liturghii negre. Statuia Mea va fi ornată cu simboluri satanice și în multe locuri, Eu voi fi pîngărită de către grupurile masonice care au preluat controlul.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă în fiecare zi, copilași, pentru puterea de a înfrunta cu curaj aceste răutăți. Nu vă fie teamă de ele. Acceptați faptul că armata lui satana controlează acum multe națiuni, în toate părțile lumii. După ce acceptați acest lucru, vă va putea fi dată puterea și hotărîrea de care aveți nevoie. Cînd cereți aceste haruri, prin Rugăciunile Cruciadei, puteți și veți ajuta la atenuarea acestor răutăți.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Ei trebuie să păstreze Sfîntul Liturghier, veșmintele preoțești, Sfînta Biblie şi Sfintele Cruci. Toate acestea vor fi înlocuite

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 17 august 2013

Multiubita Mea fiică, în timp ce Eu vorbesc lumii prin aceste Mesaje, mulţi dintre cei ce sunt binecuvîntaţi cu o credinţă puternică şi cu iubire pentru Mine, Isus Cristos, încep în sfîrşit să-Mi recunoască Glasul, acum cînd Eu vorbesc lumii prin aceste Mesaje.

Cei care îşi petrec viaţa în slujba şarpelui, ca nişte sclavi, chiar şi ei ştiu că Eu sunt Cel care vorbeşte. Şi astfel începe bătălia pentru a face Voia Mea Sfîntă pe de o parte, şi dorinţa duşmanilor lui Dumnezeu de a se lupta cu Mine, pe de altă parte.

Cei care plănuiesc să provoace suferinţă omenirii, ca parte a legămîntului lor cu fiara, vor fi foarte prudenţi ca să nu fie văzuţi că denunţă public aceste Mesaje, căci dacă ar face așa ar părea că le dau crezare. În schimb, ei vor răspîndi ura împotriva Mea în alte feluri, începînd prin distrugerea credinţei celor din cadrul Bisericii Mele. Ei vor întoarce inimile celor care Mă iubesc împotriva semenilor lor creştini. Ei îi vor îmbrăţişa mai degrabă pe păgîni, pe vrăjitoarele new age şi pe adoratorii fiarei, decît pe creştinii care vor protesta împotriva ritualurilor păgîne care se vor săvîrşi înăuntrul Bisericilor Catolice şi apoi, foarte curînd, în alte biserici creştine.

Acestea evenimente urmează să aibă loc. Vă rog să nu credeţi că Sfînta Liturghie sau Sacramentele au fost deja schimbate pînă acum, cu toate că ele se vor schimba foarte curînd. Cînd vor face aceasta, voi trebuie să le întoarceţi spatele şi să Mă apăraţi pe Mine.

Multe schimbări au fost puse la cale în ultimii ani în cadrul Bisericii Mele pe pămînt, de către malefica masonerie. Acum planurile lor, care deja au fost făcute cunoscute în ierarhia cea mai înaltă din cadrul bisericilor, sunt pe cale să fie făcute publice. Ele vor fi dezvăluite împreună cu anunţul că Biserica Catolică se modernizează pentru a putea deveni relevantă în societatea nouă de azi, care este liberală şi lipsită de prejudecăţi. Ei vor spune că Biserica Catolică îşi lasă trecutul în urmă şi apoi vor spune că motto-ul Bisericii va fi să îmbrăţişeze toate credinţele pentru a demonstra că nu are o mentalitate îngustă. Acest anunţ va fi sărbătorit în întreaga lume, iar mass-media va pune această ştire extraordinară pe prima pagină, deși înainte privise Biserica Catolică cu antipatie.

Sămînţa lui satana va fi răspîndită în noile ceremonii, în care formatul Sfintei Liturghii va fi prezentat de-a-ndoaselea și mai ales frazele corecte ce fac referire la Patimile Mele vor fi înlocuite cu nişte nonsensuri, cuvinte goale, potire goale, tabernacole goale. Toate Crucile Mele vor fi înlocuite cu simbolurile secrete ale ocultismului.

Aceasta este urîciunea pustiirii, despre care vorbeşte profetul Daniel. Aceasta va fi, în multe locuri, sfîrşitul Sfintei Mele Euharistii şi sfîrşitul Liturghiei aşa cum o ştiați voi. Însă preaiubiţii Mei slujitori fideli vor pregăti acum producerea Sfintelor Ostii. Ei trebuie să păstreze Sfîntul Liturghier, veșmintele preoțești, Sfînta Biblie şi Sfintele Cruci. Căci toate acestea vor fi înlocuite.

Trebuie să vă adunaţi curînd şi să faceţi planuri, pentru că nu vi se va permite să spuneţi Liturghia conform Voii Mele.

Slujitorii Mei sfinţiţi, Eu vă voi îndruma cînd va sosi timpul. Acelor creştini care cred că această urîciune va fi doar în cadrul Bisericii Catolice, Eu le spun că ea va afecta toate bisericile creştine, pînă cînd se vor îndepărta orice menţiuni despre Mine sau simboluri ale Mele. Cu timpul, voi veţi fi pedepsiţi sever dacă Îmi veţi menţiona Numele.

Veţi fi şocaţi de cît de repede Biserica, aparent inocentă, reînnoită dar contaminată, se va degrada pîna la a ajunge un cult religios diavolesc. Ei vor merge pînă în pînzele albe ca să-i pedepsească pe cei care se vor opune acestei noi religii mondiale, creată de om şi avînd un caracter păgîn.

Creştinii şi evreii vor fi principala ţintă a urii şi ei vor fi persecutaţi din cauza religiei lor.

Decît să vă temeți, vă chem să vă pregătiţi să luptaţi pentru Numele Meu. Niciodată să nu uitaţi cît de mult sunt urît Eu. Să ştiţi că atunci cînd Mă veţi urma, în timpurile care vor veni, crucea voastră va fi mult mai grea decît a acelora care au trăit înaintea voastră.

Al vostru Isus

Surse: http://avertisment.ucoz.com/

Posted on 27 august 2013, in Al şaptelea Mesager and tagged , , . Bookmark the permalink. Lasă un comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: