Monthly Archives: octombrie 2013

Șarpele îi dă anticristului mesaje speciale, pe care acesta le studiază cu grijă

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 16 octombrie 2013

Jesus

 Multiubita Mea fiică, treimea nelegiuită, formată din cei trei dușmani ai Mei, profetul fals, anticristul și balaurul care este satana, se va ridica acum sfidînd Preasfînta Treime. Să știți că ei au mii și mii de discipoli fideli și pe măsură ce timpul se apropie, se vor ține multe ceremonii secrete nelegiuite, pentru a onora șarpele.

Atît de atent este șarpele să nu-și dezvăluie identitatea reală, încît adevăratele sale intenții nelegiuite, îndreptate împotriva fiecăruia dintre copiii lui Dumnezeu, sunt deghizate, iar el se prezintă în fața acelor puțini aleși ai săi ca un prinț frumos și fermecător și se manifestă în cel mai seducător mod. La fel cum Eu comunic cu profeții Mei aleși, tot așa îi dă șarpele anticristului mesaje speciale pe care el le studiază cu grijă și apoi le comunică celor din ierarhia sa de pe pămînt. Aceste mesaje conțin instrucțiuni despre cum să fie pîngărită Biserica Mea pregătind calea pentru ca anticristul să își preia tronul și să înșele oamenii făcându-i să creadă că el este chiar Cristos, Mîntuitorul lumii.

Ascultați acum, voi toți cei care nesocotiți acest avertisment. Curînd, mulți dintre discipolii Mei care Mă iubesc dar nu cred în aceste mesaje vor avea de înfruntat un mare pericol. A început planul prin care se dorește îndepărtarea voastră de Mine, și dacă voi nu rămîneți precauți și vigilenți veți fi ademeniți în vizuina întunericului. El, anticristul, va imita toate caracteristicile Divinității Mele, care i-au fost făcute cunoscute de către șarpe. Acesta, șarpele, a privit Răstignirea Mea și doar el cunoaște anumite detalii ale acestui eveniment teribil. El Mă va maimuțări pe Mine instruindu-și discipolii devotați ca să recompună în Biserica Mea ritualuri de-a-ndoaselea. Va fi luat Cuvîntul Meu și i se vor adăuga părți noi, obscene, menite să onoreze fiara, însă mulți nu vor înțelege semnificația lor.

Dacă cochetați cu diavolul și vă puneți la dispozitia lui, acest fapt vă va duce spre mari încercări. Dacă repetați cuvintele nelegiuite pe care el le va sădi printre voi, vă veți deschide sufletele către el. Dacă îl veți adora pe el, iubindu-l pe anticrist atunci cînd acesta, arogant va sta țanțoș în fața voastră, atunci îl veți pune pe el în inimile voastre, în locul Meu. Tot ceea ce Eu v-am învățat va fi de-a-ndoaselea, cu susul în jos, întors pe dos. Însă voi nu vă veți da seama de aceasta din cauză că mulți dintre voi nu ați înțeles cu adevărat Învățăturile Mele și puțini ați ascultat cu atenție Evangheliile cu privire la evenimentele ce conduc la A Doua Mea Venire.

Oh, cum Mi se rupe inima când trebuie să vă dezvălui toate acestea. Cît de mult aș vrea să nu trebuiască să suferiți astfel. Dar, vă promit, Eu vă voi ușura suferința iar domnia lui, când va avea loc, va fi scurtă.

Sufletelor care în mod inocent sunt prinse în această parodiere a Divinității Mele li se va arăta Milostivirea Mea. Din păcate, aceia care cred că vor domni într-un paradis care le-a fost promis de către înșelător, se vor pomeni aruncați în lacul de foc, unde vor suferi pentru veșnicie. Nu va fi nimeni care să-i ajute, pentru că ei vor fi inghițit deja minciunile care sunt destinate să le câștige încrederea, și care vor duce la pierderea multor suflete ce vor urma orbește falsa doctrină.

Rugați-vă pentru Milostivire pentru cei care vor fi înșelați de regele întunericului.

Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Planurile, în care tot ceea ce este Adevărat va fi înlăturat, au fost elaborate de către treimea nelegiuită

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marţi, 15 octombrie 2013

Jesus

Fiica Mea multiubită, dorinţa Mea este ca toţi preoţii Mei, din fiecare confesiune creştină, să înceapă să păstreze Preasfintele Mele Sacramente. Cei din Biserica Catolică vor fi primii care vor asista la distrugerea şi desacralizarea Sacramentelor. Cei care Îmi sunt devotaţi Mie, Isus Cristos, se vor pregăti conştiincios pentru această pustietate teribilă în care va fi cufundată Biserica Mea. Trebuie să vă pregătiţi acum, întrucît numai prin loialitatea voastră vor putea primi toţi copiii lui Dumnezeu Sacramentele în starea lor sfîntă.

Tuturor celorlalte biserici creştine le spun următoarele: Amintiţi-vă de Făgăduinţa Mea de a reveni în acea Zi Măreaţă şi Glorioasă a celei de-a Doua Mea Veniri. Trebuie să mai ştiţi şi că în anii care o vor preceda, toţi aceia care Mă urmează vor trece prin încercări teribile. Cei care vor ajunge în noi poziţii de putere, în cadrul tuturor confesiunilor voastre, vor fi conduşi de către falsul profet şi cu toţii vor rosti cuvintele lui şi îi vor copia acţiunile.

Vai de cei care se aliază cu falsul profet, căci el este antiteza lui Ioan Botezătorul şi va fi premergătorul anticristului care va domni peste voi toţi.

Voi veţi fi protejaţi de Mine, căci în curînd Eu voi fi tot ceea ce veţi mai avea ca să vă ghideze. Numai în Mine puteţi avea încredere că vă spun Adevărul atunci cînd veţi fi bulversaţi de ereziile care vă vor fi prezentate ca noua formă a teologiei moderne creştine. Cît de viclean este satana, întrucît el nu vă va şoca niciodată – în schimb, prin cei care îl slujesc, vă va atrage spre o nouă interpretare distorsionată şi răsturnată a Preasfîntului Meu Cuvînt.

Planurile, în care tot ceea ce este Adevărat va fi înlăturat, au fost elaborate de către treimea nelegiuită. Tot ceea ce place lumii laice, lăcomia umană şi dorinţa de a ignora păcatul, va fi prezentat credincioşilor prin intermediul tuturor Bisericilor Creştine. Această zi a fost cioplită în piatră şi va fi ultima insultă permisă de Dumnezeu înainte de Mă trimite pe Mine, unicul Său Fiu, pentru a-i aduna pe toţi cei care rămîn credincioşi Cuvîntului lui Dumnezeu. Cînd vi se vor prezenta minciunile, ele vor părea să fie un lucru bun. Semne ale smereniei se vor regăsi în toate bisericile voastre, căci vor fi adoptate de acei membri ai lor care vă vor înşela.

Fiecare trăsătură asociată cu Mine – Iubirea Mea pentru cei săraci, Iubirea Mea pentru cei slabi şi umili, dezaprobarea Mea faţă de lăcomie, avariţie şi plăceri – va fi folosită ca parte a argumentelor prin care vă vor forţa să acceptaţi această doctrină nouă – această nouă religie mondială unică, pentru a pregăti lumea pentru domnia anticristului.

Ca un Dumnezeu iubitor, Eu vă dau aceste avertismente pentru a vă salva. Ascultaţi-Mă acum. Vă cer un singur lucru. Rămîneţi fideli Cuvîntului Meu Sfînt. Cuvîntul Meu Sfînt v-a fost dat în Sfînta Biblie. El nu se va schimba niciodată. Dar duşmanii lui Dumnezeu îi vor răstălmăci semnificaţiile. Atunci cînd se va întîmpla acest lucru, respingeţi-i pe cei care vă spun că Dumnezeu va aproba astfel de schimbări. Nimic nu poate fi mai departe de Adevăr decît această afirmaţie.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: Îi îndemn pe preoţii din Biserica Catolică să poarte şiragul Preasfîntului Rozariu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Luni, 14 octombrie 2013

Avemaria

Draga mea copilă, să nu credeţi, nici măcar pentru un moment, că sunteţi de la sine îndeajuns de puternici ca să faceţi faţă tentaţiilor cu care vă veţi confrunta, de a întoarce spatele Adevărului – Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu. Fără rugăciuni continue veţi descoperi că nu puteţi să vă ridicaţi şi să declaraţi Adevărul cînd vă vor fi prezentate minciuni.

Cu toţii trebuie să recitaţi Rugăciunile Cruciadei, pentru că întunericul a început deja să se coboare asupra Bisericii Fiului Meu pe Pămînt şi trebuie să fiţi pregătiţi pentru aceasta în fiecare secundă.

Îi îndemn pe preoţii din Biserica Catolică să poarte şiragul Preasfîntului Rozariu şi o Cruce Benedictină cu ei tot timpul. Trebuie să recitaţi Sfîntul meu Rozariu în fiecare zi şi să fiţi atenţi la cei cu funcţii mai înalte în Biserică, să vedeţi cine recită Sfîntul meu Rozariu în public. Cînd eu sunt venerată, Sfîntul meu Rozariu trebuie recitat înaintea mea de către toţi cei prezenţi. Dacă cei care spun că îi conduc pe credincioşi pentru a căuta ajutorul meu în faţa Tronului lui Dumnezeu nu pot recita Rozariul meu, atunci ei au nevoie de rugăciunile voastre. A veni înaintea mea şi a-mi cere ajutorul fără a recita Rozariul meu este lipsit de substanţă şi se aseamănă cu un soldat care merge la război fără armură.

Rozariul meu este cea mai puternică rugăciune şi, atunci cînd este spus zilnic, el va distruge puterea celui rău. Pentru aceia ale căror suflete au fost întunecate de satana va fi dureros să recite această rugăciune. Prin acţiunile lor veţi şti cine sunt ei şi trebuie să Îi cereţi lui Dumnezeu, prin Mila Fiului meu, Isus Cristos, să îi ajute şi să îi atragă către Lumina lui Dumnezeu.

Mama voastră iubită

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Odată ce Cerul şi Pămîntul devin una, nu va mai fi Purgatoriu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 12 octombrie 2013

Jesus

Multiubita Mea fiică, Tronul Meu va fi aşezat peste Pămîntul reînnoit, şi curînd toţi vor trăi în pace şi armonie, în concordanţă cu Voia Tatălui Meu.

Lumea va deveni ceea ce a fost la începuturi şi nu vor mai fi dezacorduri. Toţi copiii Lui Dumnezeu care sunt aleşi să se alăture îngerilor şi sfinţilor, vor avea o existenţă perfectă. Dar să ştiţi aceasta. Celor care nu acceptă realitatea Noului Paradis, deşi le-au fost date toate şansele pentru a decide calea pe care vor s-o urmeze, nu li se va mai da o altă şansă. Odată ce Cerul şi Pământul vor deveni una, nu va mai fi Purgatoriu. Singura cale pe care sufletele o vor putea lua, dacă vor refuza să accepte Milostivirea Mea cînd aceasta li se va oferi, va fi calea spre iad. Mulţi, care se bazează aproape în totalitate pe raţionamentul intelectual, vor fi atît de încăpăţînaţi încît vor alege, fără să-şi dea seama, să petreacă veşnicia în focurile iadului.

Cei care nu cred în Dumnezeu sau nu acceptă Adevărul, nu cred în existenţa satanei. El, înşelătorul, le va înnegura minţile cu minciuni pentru a-i putea ademeni în camerele de tortură. Odată ajunşi acolo, el îi va face să sufere fără oprire pe veci, din cauza urii sale faţă de oameni. Atunci, Eu nu voi mai putea ajuta aceste suflete. Cu cîtă amărăciune plîng Eu pentru sufletele celor aroganţi, ale celor ignoranţi şi ale celor cu inimile împietrite. Ei sunt atît de plini de mîndrie încît nu Mă vor vedea niciodată, pentru că nu Mă pot vedea. Nu este posibil ca o persoană să Mă vadă sau să se umple de Adevăratul Meu Cuvînt, dacă este lovită de păcatul mîndriei. Pe de altă parte, aceia dintre voi care Mă cunoaşteţi, însă care Mă acceptaţi conform propriilor voastre condiţii – voi de asemenea vă îndepărtaţi de Mine.

De ce spuneţi că Mă cunoaşteţi şi apoi răstălmăciţi ceea ce Eu v-am spus despre modul în care să Mă urmaţi pe Mine? Cum puteţi să vă numiţi Creştini şi totuşi să fiţi gata să acceptaţi doctrine false şi minciuni pe care le-aţi născocit pentru a se potrivi propriilor voastre stiluri de viaţă? Cine sunteţi voi dacă nu Mă urmaţi pe Mine şi nu acceptaţi întregul Adevăr al Învăţăturilor Mele? Sunteţi trădători. Mă trădaţi pe Mine. Dacă Mă trădaţi o dată, veţi fi tentaţi s-o faceţi, iar şi iar, pînă cînd în final voi nu veţi mai fi creştini în Ochii Mei.

Vă chem pe voi toţi cei care credeţi în Mine şi vă întreb, când am tolerat Eu vreodată păcatul? Eu iert păcatul, însă niciodată nu îl tolerez. Dacă voi credeţi că Eu tolerez păcatul, înseamnă că voi aprobați păcatul. Veţi suferi pentru căile voastre greşite şi nu sunteţi mai buni decît cei care M-au trădat, şi-au bătut joc de Mine, au rîs de Mine şi M-au Crucificat.

Nu uitaţi, Eu v-am învăţat Adevărul. În afară de Adevăr, nimic altceva nu vă va conduce să acceptați salvarea pe care Eu o aduc acum lumii, în această ultimă etapă a Legămîntului Meu de a salva omenirea.

Nu uitaţi niciodată că Eu sunt Adevărul. De la Mine vine doar Adevărul.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Dumnezeu Tatăl: Satana şi demonii săi au recrutat o armată foarte numeroasă

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Marţi, 8 octombrie 2013

Dio Padre

Multiubita Mea fiică, Puterile Mele Divine sunt dăruite tuturor copiilor Mei care se întorc către Mine, rugîndu-mă – prin Fiul Meu – să îi susţin în aceste vremuri de mari încercări pe pămînt.

Păcatul se manifestă atît de agresiv încît Fiul Meu suferă acum aceeaşi Agonie pe care a îndurat-o pentru fiecare dintre voi pe Cruce. Atît de răspîndit este păcatul încît cu toţii aţi devenit indiferenţi faţă de el şi de răsuflarea malefică a celui rău. Copiii Mei, voi trebuie să veniţi la Mine şi să nu renunţaţi niciodată să căutaţi pacea şi iubirea. Să nu vă gîndiţi niciodată că Eu nu vă aud glasurile atunci cînd Mă chemaţi, indiferent cît de mici sunteţi.

A Doua Venire a Fiului Meu va crea un mare haos, dezbinare, neîncredere şi tristeţe, pentru că Adevărul Cuvîntului Meu Sfînt va fi aruncat deoparte. Satana şi demonii săi au recrutat o armată foarte numeroasă – o armată atît de mare şi puternică încît nu v-ar veni să credeţi dacă aţi vedea cum s-a format. Această armată controlează ceea ce vi se spune public, copiii Mei. De acum înainte, foarte rar vi se va spune Adevărul. Mă refer la Adevărul care este în conformitate cu Preasfîntul Meu Legămînt.

Toate problemele legate de lumea în care voi trăiţi nu vi se vor dezvălui cu adevărat, atunci cînd vor izbucni războaiele, deliberat create pentru a distruge poporul Meu. Nici unul dintre aceste războaie nu va fi pentru binele omului şi nici nu va fi drept. Cuvîntul Meu, dăruit lumii începînd cu primul profet care a dezvăluit Dorinţele Mele, nu va mai fi luat în serios. Cuvîntul, dat de Fiul Meu Isus Cristos, va fi abuzat şi profanat pentru a justifica minciuni.

Este timpul ca toţi aceia care sunt chemaţi în slujba Fiului Meu să rămînă în alertă. Nu puteţi ignora această chemare a Mea către omenire. Eu, prin Fiul Meu, vă cer să staţi împreună, în uniune cu El, în permanenţă. Voi, copiii Mei, sunteţi prima ţintă a satanei, pentru că acesta nu se va odihni până când nu va pune mai întîi stăpînire pe Biserica Fiului Meu pe Pămînt. Fără Biserica Fiului Meu el nu va reuşi să atragă sufletele pe care le dorește cel mai mult. Voi, copiii Mei, veți fi răniți și chinuiți de fiară – de anticrist – dacă cedați presiunilor care vă obligă să îmbrățișați noua doctrină falsă, care este acum pregătită atent şi fără scrupule.

Eu, Tatăl vostru al tuturor, Dumnezeu cel Preaînalt, doresc să fac cunoscut că anticrist este pe punctul de a fi îmbrățișat de către dușmanii Mei, în ritualuri secrete. În spatele zidurilor ascunse, el este acum confirmat ca lider, în locuri destinate pentru Adorarea Fiului Meu. Masoneria ecleziastică, ce se va arăta acum, joacă un rol important în această nelegiuire. Din păcate, toate acestea trebuie să aibă loc înainte să se împlinească Legămîntul Meu de a-i aduna pe toţi copiii Mei înapoi în Paradisul pe care l-am creat pentru ei de la început.

Depinde de voi, cei aleși de Mine, să mărturisiți mereu Adevărul, ca astfel să Îl ajutaţi pe Fiul Meu să salveze celelalte suflete care vor depune un jurămînt de credinţă fiarei.

Imaginea Fiului Meu, răspîndită în toată lumea, va fi în curînd înlocuită cu imaginea falsului profet. Imaginea sa va fi adorată prima, în locul celei a Fiului Meu. Apoi ea va fi urmată de portrete mari ale fiarei, în toate dimensiunile,  iar semnul ei, 666, va fi incorporat în fiecare amprentă pe care o va pune asupra omenirii care nu bănuieşte nimic. Veţi vedea acest semn ascuns în obiecte malefice care vor fi folosite şi purtate aşa cum voi purtaţi obiecte sfinte. O nouă formă de rozarii va fi creată pentru a slăvi noua unire a bisericilor lumii, care va fi declarată în curînd. Noua religie mondială va fi celebrată luînd sfintele cărţi de rugăciune, medaliile, scapularele, rozariile, Crucifixele şi profanîndu-le, transformându-le în talismane aducătoare de noroc.

Toată lumea îl va iubi pe anticrist, pentru că pe de o parte, el va reprezenta lumea din afara religiei, dar, pentru că va fi îmbrăţişat de către impostorul din Biserica Fiului Meu pe Pămînt, el va fi considerat reprezentantul a tot ceea ce este sacru în lume.

Copiii Mei, nu lăsaţi ca veştile despre aceste evenimente să vă sfîşie inima, pentru că dacă Mă ascultaţi şi urmaţi Calea Fiului Meu, Eu vă voi scăpa de multă persecuţie a spiritului, care urmează să vină. Credinţa voastră în aceste Mesaje va slăbi din cînd în cînd datorită atacurilor lansate de satana. Unii dintre voi vor renunța. Unii dintre voi vor avea îndoieli. Însă marea majoritate a voastră Îmi va rămîne credincioasă şi Eu vă voi acorda mari Daruri şi Haruri pentru ascultarea voastră.

Eu vă iubesc, copii. Eu voi fi milostiv și voi răspunde la chemarea voastră, atunci când Mă veţi chema prin Fiul Meu, pentru a va alina inimile şi a vă ajuta să vă păstraţi pacea şi să păşiţi cu încredere către Porţile Noului Meu Paradis.

 

Tatăl vostru iubitor

Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Acum cînd începe Crucificarea Bisericii Mele pe Pămînt, trebuie să fiţi atenţi la toate semnele care au fost prevestite

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 3 octombrie 2013

Jesus

Preaiubita Mea fiică, acum cînd începe Crucificarea Bisericii Mele pe Pământ, trebuie să fiţi atenţi la toate semnele care au fost prevestite.

Duşmanii lui Dumnezeu vor imita fiecare aspect al Propriei Mele Crucificări, începînd cu pîngărirea Trupului Meu. Când am fost tîrît în faţa călăilor Mei, aceştia M-au dezbrăcat, pentru a Mă batjocori şi a Mă ruşina. Atunci ei M-au îmbrăcat în roşu – culoarea asociată cu fiara. Apoi s-au certat pentru a decide cine va bate primul cui în Trupul Meu. Apoi, ca nişte sălbatici, Mi-au smucit Picioarele şi Mi-au întins Braţele atît de tare încît Mi le-au smuls din Încheieturi, pentru ca astfel să-Mi provoace şi mai multă durere. Pentru a Mă face să sufăr şi mai mult, ei au bătut cuiele prin palmele Mîinilor Mele într-un astfel de unghi, încît să iasă prin Încheieturi. Braţele Mele au fost trase în două unghiuri diferite şi Eu am atîrnat într-o poziţie dureroasă, ciudată, calculată pentru a-Mi provoca maxim de durere şi umilinţă.

Au tras la sorţi pentru a hotărî care să fie ultimii opt oameni care să conducă tortura sîngeroasă pe care au cauzat-o Trupului Meu. Au strigat obscenităţi, M-au pălmuit şi Mi-au dat pumni, M-au lovit cu picioarele în stomac şi au răcnit ca sălbaticii. M-au pîngărit în toate felurile, pentru a arăta tuturor celor prezenţi ca martori la moartea Mea pe Cruce, că Eu eram pedepsit pentru aşa-zisele Mele minciuni periculoase. Am fost omorît pentru a fi redus la tăcere şi pentru ca să fie împiedicat Cuvîntul Lui Dumnezeu să ajungă la suflete.

Acelaşi lucru se va întîmpla în curînd. Duşmanilor Mei nu le va fi de ajuns să schimbe Prezentarea Euharistiei Mele – ci ei vor şi pîngări, din nou, Trupul Meu. Ei Mă vor pîngări la fel ca şi atunci. Se va folosi culoarea roşie; ei vor face gesturi înaintea Crucii Mele şi Mă vor insulta cu noile lor ritualuri. Numai cei care recunosc semnele îşi vor da seama când aceste sacrilegii vor fi prezentate lumii cu entuziasm, cu multă pompă şi strălucire.

Noile omilii vor fi niste absurdităţi, şi mare parte din noile liturghii nu vor avea nici un sens. Cei care cunoaşteţi Învăţăturile Mele, fiţi atenţi la declaraţiile derutante, ilogice şi complicate, care vor acompania introducerea noilor învăţături şi revizuirea credinţelor din vechime. Ele nu numai că vă vor deruta şi vor aduce mare nelinişte în sufletele voastre, ci vor fi şi pline de contradicţii şi minciuni, care nu ar putea niciodată veni de la Mine, Isus Cristos.

Vouă vi s-a dat Adevărul încă din vremea în care am umblat pe pămînt. Acum vi se vor prezenta minciuni, făurite pentru a vă întoarce de la Dumnezeu. Asiguraţi-vă că sunteţi vigilenţi, căci veţi fi atraşi şi îndreptaţi spre doctrine false. Doctrina întunericului, planificată meticulos de mulţi ani, va coborî asupra voastră în curînd. Nu trebuie niciodată să acceptaţi promisiuni care contrazic Cuvîntul Meu. Cînd veţi vedea că aceste lucruri se întâmplă, veţi şti că ele au fost aduse asupra voastră de către spiritul răului, pentru a distruge şansa voastră la salvarea veşnică.

Al vostru Isus

Sursa http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Francmasoneria ecleziastică a ajuns acum la cel mai înalt nivel al puterii în interiorul Sfintei Mele Biserici de pe Pămînt

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 30 septembrie 2013

Jesus

Draga Mea fiică, trebuie să îi rog pe toți slujitorii Mei sfinţiţi să fie atenți la citațiile de participare la retragerea în meditaţie, care vor fi introduse pentru a-i convinge să accepte un nou jurămînt de credință, care – dacă ei vor fi de acord să facă acest lucru – va face să devină fără valoare jurămintele sacre pe care Mi le-au facut Mie, Isus Cristos.

Francmasoneria ecleziastică a ajuns acum la cel mai înalt nivel al puterii în interiorul Sfintei Mele Biserici de pe Pămînt și va dicta în curînd noua sa Liturghie, care va sfida Voia Mea. Creată de dușmanii lui Dumnezeu și deghizată ca o adaptare nouă care să convină puterii politice care doreşte să interzică creștinismul, ea va fi prezentată atît de repede încît mulți din Biserica mea vor fi uimiți. Ei vor fi îndurerați când vor vedea o astfel de urîciune, dar vocile slujitorilor Mei fideli nu se vor auzi în public, pentru că ei, masonii, controlează, pe toate căile, modul în care această nouă Liturghie va fi percepută. Fiecare obiecție ridicată în Diecezele din întreaga lume va fi respinsă și aruncată deoparte. Scuza va fi că Biserica trebuie să recruteze noi suflete tinere care s-au îndepărtat de ea. Ei vor spune că, printr-o nouă liturghie care să placă lumii laice, se vor converti mai multe persoane.

Oh, cît de înșelătoare va fi această urîciune și cît de mulți vor crede aceste minciuni, care îi vor îndepărta de Adevăr!

Cartea Adevărului prezisă de profetul Daniel, a fost dată pentru ca să nu uite copiii lui Dumnezeu Adevărul, atunci cînd ei se îneacă în minciunile care vor devora Biserica Mea de pe Pământ.

Acceptați Adevărul care v-a fost dat de către Biserica Mea de pe Pămînt.

Nu acceptați noile legi, pe care veți fi obligați să le adoptați în Numele Meu Sfînt, căci ele de fapt vor reprezenta un sacrilegiu.

Al vostru Isus

Sursa: : http://avertisment.ucoz.com

BISERICA MEA CEA ADEVĂRATĂ VA FI IZGONITĂ DIN ROMA ŞI VA TREBUI SĂ SUFERE, ABANDONATĂ, UN NUMĂR DE ANI

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sâmbătă, 28 septembrie 2013

Jesus

Preaiubita Mea fiică, acelora care cred în Mine dar care nu au nici cea mai vagă idee că A Doua Mea Venire se apropie, să le aduci aminte mereu că trebuie să fie tot timpul atenţi la semnele care au fost prorocite în Cartea Tatălui Meu şi care privesc perioada de timp care precede Ziua cea Mare.

Primul semn este marea apostazie. Atunci va dispărea credinţa în Adevăr, care este Cuvîntul lui Dumnezeu, iar păcatul va fi proslăvit în toate colţurile lumii. Atunci cînd marea apostazie va acapara din interior Biserica Mea pe Pământ, acesta va fi semnul că A Doua Mea Venire este foarte aproape. Cînd îi veţi vedea pe cei care susţin că au fost desemnați de către Mine ca să conducă Biserica Mea pe Pămînt că se amestecă în lumea laică pentru a fi văzuţi într-o lumină bună, atunci veţi şti că schimbările au început. Cînd veţi vedea că Sacrificiul Suprem – Crucificarea Mea-  devine subiect de dezbatere iar Euharistiei îi sunt atribuite noi înţelesuri, atunci veţi şti că Biserica Mea urmează să fie aruncată în deşert.

Prin „Biserica Mea”, Mă refer la aceia care nu vor devia de la Adevăr şi vor continua, ca și înainte, să accepte Cuvîntul lui Dumnezeu. Biserica Mea cea Adevărată va fi izgonită din Roma şi va trebui să sufere, abandonată, un număr de ani. Ea va fi călcată în picioare de către păgîni şi va suferi, însă prin Harul Meu, ea va rămîne intactă iar acele suflete curajoase care vor refuza să Mă părăsească vor primi de la Mine Daruri extraordinare. Vor putea fi văzute intervenţii miraculoase adevărate care vor veni de la Mine, dar în acelaşi timp veţi asista în cadrul Bisericii Mele la aşa- zise „miracole” care constau în vindecări abominabile şi gesturi de o falsă umilinţă şi dragoste faţă de omenire. Eu, prin Grupurile Cruciadei de Rugăciune, voi manifesta Prezenţa Duhului Sfînt în faţa celor care îi iau în derîdere sau îi sfidează pe aceştia. Grupurilor Mele de Rugăciune şi celor care se roagă Rugăciunile le vor fi acordate multe miracole, ca un dar pentru a-i ajuta pe preaiubiţii Mei discipoli să facă faţă persecuţiei religioase.

Persecuţia despre care vorbesc este mai ales una spirituală. Discipolii Mei adevăraţi, şi aici mă refer la toţi creştinii de orice confesiune de pretutindeni, vor privi cu mare tristeţe cum marea înşelăciune va coborî peste Biserica Catolică. Biserica Catolică va adopta gândirea lumii laice şi va proclama faptul că păcatele mortale nu mai există. Păcatul nu va mai fi recunoscut iar pentru a-i amăgi pe cei inocenţi, le vor spune că nu este greu să intre în Împărăţia Mea. Spovedaniile nu se vor mai face în forma care există astăzi. Oamenilor li se va spune să ceară iertare fiecare în felul său şi în consecinţă foarte mulţi nu se vor mai sinchisi deloc să-Mi ceară Iertarea. Ei nu vor mai face acest lucru pentru că nu vor mai accepta faptul că păcatul este provocat în mod deliberat şi în consecinţă vor crede că Dumnezeu va ierta pe toată lumea. Aceasta este eroarea ce a fost profeţită şi care va duce milioane de oameni în focurile Iadului, conduşi fiind de către falsul profet şi de antichrist.

În curînd, toate sărbătorile şi celebrările păgîne vor fi integrate în Bisericile Catolice de pretutindeni. Păgînii şi cei care-L urăsc pe Dumnezeu vor fi invitaţi în altare, în faţa tabernacolelor. Această celebrare va fi proclamată ca fiind noua formă de Cuminecare,- toţi copiii lui Dumnezeu care se adună la un loc pentru a respecta credinţa fiecăruia şi drepturile omului. Vouă, discipoli ai Mei, vi se va cere să fiţi respectuoşi faţă de cei care doresc să distrugă Prezenţa Mea în Sfînta Euharistie. Dacă refuzați să acceptaţi păgînismul, veţi fi acuzaţi că sunteţi anticreştini. Aceasta este modalitatea prin care toţi veţi fi induşi în eroare. Aceasta este modalitatea prin care Eu, Isus Cristos, voi fi profanat. Ei vor proceda în acelaşi fel şi în şcoli pentru a interzice creştinismul. La fel vor proceda şi în politică, de unde vor îndepărta tot ce are legătură cu Mine. Nici o altă religie nu va ţintită cu mai multă ură. Creştinismul, deoarece el este Adevărul, va fi distrus.

Ceea ce voi nu realizaţi este că, dacă veţi participa de bunăvoie la această profanare diabolică, sufletele voastre se vor întuneca iar după un timp veţi renunţa la propria voastră mîntuire.

Dacă Mă trădaţi, Eu vă voi ierta. Dacă vă lepădaţi de Mine, Eu vă voi ierta. Dar, dacă Mă veţi profana şi veţi jura credinţă fiarei, voi vă veţi separa complet de Mine şi vă va fi imposibil să acceptaţi Milostivirea Mea.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Cele patru părți ale lumii la care mă refer Eu sunt cele patru mari imperii – Statele Unite, Rusia, Europa și China

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marți, 24 septembrie 2013

Jesus

Preaiubita Mea fiică, cele patru părți ale lumii la care mă refer Eu sunt cele patru mari imperii: Statele Unite, Rusia, Europa și China. Toate profețiile care au fost prezise implică aceste puteri în jurul cărora se vor desfășura toate tulburările din structurile religioase și politice.

Siria și Egiptul, prin neliniștile din țările lor, vor deveni catalizatorii unui război mare în care vor fi implicate cele patru mari puteri. Aceste puteri vor fi interconectate pentru a crea un regim unificat, care va fi folosit pentru a controla bogățiile și populația lumii.

Războiul religios va fi nucleul acestui control, iar liderii aleși în Bisericile Mele Creștine vor fi doborîți și distruși în pregătirea pentru fiară, care va controla toate cele patru imperii. Nici unul dintre conducătorii care sfidează Cuvîntul Lui Dumnezeu sau care încearcă să-i distrugă pe copiii lui Dumnezeu, nu va primi de la Dumnezeu autoritatea de a-i lua cu forța pe cei ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Și, cînd vorbesc de creștini și de nevoia ca ei să-Mi rămînă loiali Mie, Mă refer de asemenea la evrei, deoarece Arhanghelul Mihail, protectorul lor, va veghea asupra lor și îi va ajuta să îndure persecuția pe care o vor avea de suferit ei, ca popor ales al lui Dumnezeu.

Planul Lui Dumnezeu a fost trasat și toți îngerii și sfinții din Ceruri se pregătesc acum, pentru a Mă ajuta în Misiunea Mea de a-i uni pe toți și de a-i proteja pe aceia care Mă iubesc, de marea înșelăciune, care a fost creată pentru a păcăli lumea. Niciodată ca acum, răutatea împotriva Lui Dumnezeu nu a fost atît de mult coordonată de către rasa umană. Niciodată pînă acum, omul muritor nu a fost capabil să cauzeze atîta suferință, prin preluarea puterii cu scopul de a controla, așa cum se întîmplă în acest moment al istoriei. Acum în fața ochilor voștri se desfășoară Marea persecuție împotriva copiilor Lui Dumnezeu, creată de satana cu ajutorul conștient al femeilor și bărbaților avizi de putere și care sunt în poziții de mare influenţă. Cu toate acestea, mulți dintre voi nu o puteți vedea pentru că ați fost păcăliți.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com

Patru imperii puternice se vor forma, ca sursă principală din care vor escalada războaiele

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 21 septembrie 2013

 Jesus

Multiubita Mea fiică, multe lucruri se vor întâmpla în lume pe măsură ce creşte puterea falsului profet şi oricine va îndrăzni să îl conteste va fi ignorat, chiar fiind în poziţiile cele mai înalte din Biserica Mea.

Dezacordurile politice vor avea ca rezultat împărţirea pămîntului în patru părţi. Patru imperii puternice se vor forma, ca sursă principală din care vor escalada războaiele. Pe măsură ce creşte puterea acestor imperii, ele vor controla tot mai multe părţi ale lumii, însă nu pe toate, pentru că aceasta nu va fi permisă de către Tatăl Meu.

Fiecare dintre aceste imperii va lupta împotriva celorlalte, deşi ele vor pretinde că lucrează împreună. Pe măsură ce neîncrederea creşte, fiecare din ele va încerca să le depăşească pe celelalte şi lupta va fi continuată. Ele vor distruge părţi mari din bietele lor naţiuni. Oamenii asupra cărora ei guvernează vor avea tot mai puţină putere, iar democraţia va atîrna de un fir de păr. Acei oameni inocenţi şi în suferinţă sunt cei cărora li se va acorda Protecţia lui Dumnezeu, dacă au Pecetea Dumnezeului celui Viu.

Niciodată să nu subestimaţi acest Dar al lui Dumnezeu. Pecetea Dumnezeului celui Viu vă va apăra de moartea trupului şi a sufletului în timpul războaielor. Vă rog să o daţi cît mai multor oameni, în toate naţiunile.

Egiptul şi Siria vor fi implicate într-o luptă pentru putere, care va avea repercusiuni pentru Israel. Duşmanii evreilor sunt mulţi. Toate războaiele care implică şi au ca ţintă aceste două naţiuni vor conduce la o bătălie finală care va implica Israelul, iar acesta va suferi cel mai groaznic genocid de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Căderea şi înălţarea Ierusalimului au fost profeţite, şi aceste bătălii trebuie să aibă loc înainte ca toate profeţiile să se împlinească.

Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Bonamassa

În 4 octombrie a.c., în Wiener Stadthalle din Viena, a concertat Joe Bonamassa, cel mai bun chitarist al momentului. A fost un eveniment de excepţie, în care artistul a interpretat piese de blues rock, hard rock şi rock and roll cu o virtuozitate greu de egalat. Concertul a durat două ore şi douăzeci de minute, timp în care a cîntat 18 melodii, aproape fiecare piesă cu chitara aferentă. A interpretat una din compoziţiile lui Gary Moore, un alt monstru sacru al chitarei, pe care am avut, de asemenea, plăcerea să-l văd, de astă dată la Bucureşti, cu an înainte de moartea sa.

Joe Bonamassa este deţinătorul titlului „British Blues Awards Hall of Fame“, cea mai înaltă onoare de care se bucură un artist care cîştigă o categorie trei ani consecutivi; el a cîştigat distincţia „Overseas Artist Awards“ în 2010, 2011 şi 2012.

Bonamassa

Joe Bonamassa… talent, seriozitate, eleganţă, rafinament, un artist aşa cum mi-aş fi dorit să fiu.

Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Bonamassa

http://britishbluesawards.com/#/hall-of-fame/4568136085

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

Imaginea lui Isus Îndurător

Originea imaginii lui Isus Îndurător este legată de viziunea pe care a avut-o Sora Faustina Kowalska în data de 22 februarie l931 la mănăstirea din Plock (Polonia).

Faustina

„Într-o seară, în chilia mea l-am văzut pe Isus îmbrăcat într-o tunică albă, cu o mînă ridicată pentru a binecuvînta, cu cealaltă atingîndu-şi îmbrăcămintea pe piept. Din tunica întredeschisă ieşeau două raze mari, una roşie, cealaltă albă (…) După o clipă, Isus îmi spune: «Pictează un tablou după imaginea pe care o vezi, cu inscripţia: Isuse, am încredere în Tine. Doresc ca această imagine să fie venerată mai întîi în capela voastră şi apoi în lumea întreagă.»“(47)

Cînd Faustina l-a întrebat ce reprezintă cele două fascicule, Mîntuitorul i-a răspuns: „Cele două raze simbolizează sîngele şi apa: raza albă reprezintă apa, care purifică sufletele; raza roşie reprezintă sîngele care este viaţa sufletelor…Cele două raze au ţîşnit din adîncul Îndurării Mele, în timp ce Inima Mea, agonizînd pe Cruce, a fost străpunsă de lance.“ (299)

*

Numit adesea „tabloul Îndurării Divine“, imaginea reuneşte două serii de evenimente evanghelice care vorbesc limpede despre Iubirea Îndurătoare a lui Dumnezeu pentru om şi marea Îndurare Divină, care a fost revelată pe deplin în Misterul Pascal al Învierii şi care se desăvîrşeşte fără încetare în sacramentele Bisericii.

O serie este strîns legată de liturghia primei duminici după Paşti (Sărbătoarea Îndurării Divine), în care Evanghelia Sfîntului Ioan relatează despre apariţia lui Cristos Înviat în Cenaclu şi instituirea sacramentului penitenţei (Ioan 20,19-20).

Icoana îl reprezintă pe Mîntuitorul Înviat care aduce pacea oamenilor, prin iertarea păcatelor, cu preţul patimii Sale şi a morţii Sale pe cruce.

Cealaltă serie, reprezentată de razele roşii şi albe care au ieşit din Inima străpunsă de lance, precum şi de stigmatele Patimii suferite prin crucificare, aminteşte de evenimentele din Vinerea Mare (Ioan 19, 17-18, 33-37).

Cele două raze simbolizează sfintele sacramente, botezul şi penitenţa, prin care sufletul este purificat. Ele reprezintă sfînta biserică, născută din coasta străpunsă a lui Cristos, precum şi Noua Alianță a lui Dumnezeu cu omul, desăvîrşit prin sîngele lui Isus. De asemenea, ele întruchipează harurile şi darurile Spiritului Sfînt, al cărui simbol biblic este apa.

Referindu-se la acestea, Mîntuitorul a spus: „Fericit acela care va trăi în umbra lor, deoarece mîna dreptăţii lui Dumnezeu nu-l va ajunge.“ (299)

„Adu la cunoştinţă că Îndurarea este cel mai mare atribut al lui Dumnezeu. Toate lucrările mîinilor Mele sînt desăvîrşite de Îndurare.“ (300)

Cuvintele din partea de jos a imaginii exprimă atitudinea de încredere „Isuse, am încredere în Tine.“

Isus Însuşi a cerut ca icoana să amintească de necesitatea practicării carităţii prin cuvintele: „Prin această imagine voi dărui sufletelor multe haruri, ea trebuie să le amintească de cerinţele Îndurării Mele, deoarece chiar şi Credinţa cea mai puternică (163) va fi nimic fără faptă.“ (742)

Venerarea acestei icoane constă într-o rugăciune plină de încredere, legată de fapte de Îndurare. Cultului imaginii, Isus i-a adăugat următoarele promisiuni: harul mîntuirii, mari progrese pe calea desăvîrşirii creştine, harul unei morţi bune, precum şi diverse haruri şi bunuri necesare pentru a trăi pe pămînt, cu condiţia de a ne ruga cu încredere.

„Înainte de a veni ca Judecător drept, mai întîi deschid complet porţile Îndurării Mele. Cine nu vrea să treacă prin poarta Îndurării Mele, trebuie să treacă prin poarta Dreptăţii Mele.“ (1146)

*

Urmînd indicaţiile lui Isus, Sora Faustina a încercat să picteze tabloul, dar lipsindu-i competenţa necesară, nu a reuşit să ducă la bun sfîrşit lucrarea. Nu a abandonat ideea, mai ales că Mîntuitorul i-a atras atenţia: „Să ştii că dacă nu te ocupi de pictura acestui tablou şi a întregii opere a Îndurării, în ziua judecăţii, va trebui să dai socoteală de un mare număr de suflete.“ (154)

În anul 1933 Faustina a fost transferată la Vilnius (capitala Lituaniei). Acolo, împreună cu confesorul ei, abatele Michal Sopoćko, profesor de teologie la universitatea din oraş, a luat legătura cu Eugeniusz Kazimirowski, profesor de arte plastice şi i-a propus să picteze, pe baza indicaţiilor ei, tabloul lui Isus Îndurător.

Deşi a realizat multe lucrări religioase, pentru Kazimirovski această sarcină s-a dovedit a fi foarte dificilă. Imaginea, prima reprezentare a lui Isus Îndurător, nu le-a plăcut, nici Sorei Faustina, nici directorului ei spiritual, deoarece Mîntuitorul nu era înfăţişat atît de maiestuos, ca în apariţii. Însuşi abatele Sopoćko pozase pentru acest tablou.

220px-Divina_Misericordia_(Eugeniusz_Kazimirowski,_1934)

Sora Faustina: „I-am spus Domnului: Cine te va picta la fel de frumos cum eşti ?“ „Deodată am auzit aceste cuvinte: «Măreţia acestei imagini nu constă nici în frumuseţea culorilor, nici în maniera de a picta, ci în harul meu.»“ (313)

După finalizarea ei, pictura a fost dusă în mănăstirea Surorilor Bernardine, aproape de Biserica Sfîntul Mihai din Vilnius, unde părintele Sopoćko era paroh.

Prima expoziţie cu public a tabloului a avut loc între 26-28 aprilie 1935, la biserica Ostra Brama din Vilnius.

Sora Faustina scria în jurnalul său: „ 26IV. Vineri, atunci cînd am fost la Ostra Brama pentru ceremoniile în cursul cărora imaginea a fost expusă, am asistat la predica confesorului meu; această predică despre Îndurarea Divină este prima din cele pe care Isus le-a cerut de atît de mult timp. Cînd el a început să vorbească despre această mare Îndurare a Domnului, imaginea a luat o înfăţişare vie şi razele sale au pătruns în inimile persoanelor adunate, dar nu în aceeaşi măsură, în unele mai mult, în altele mai puţin. Sufletul meu a fost inundat de o mare bucurie la vederea harului lui Dumnezeu. (174) Deodată am auzit aceste cuvinte: «Tu eşti martorul Îndurării Mele, vei sta veşnic în faţa tronului meu ca martor viu al Îndurării Mele.»“ (417)

„Această Sărbătoare s-a născut din adîncul Îndurării Mele şi ea este întărită de profunzimea Iubirii Mele nesfîrşite. Orice suflet care crede şi are încredere în Îndurarea Mea o va primi.“ (420)

Cu permisiunea Monseniorului Romuald Jalbrzykowski, arhiepiscop de Vilnius, la 4 aprilie 1937 imaginea a fost consacrată de către directorul spiritual al Sorei Faustina şi depusă în Biserica Sfîntul Mihai din acelaşi oraş.

În 1941, o comisie de experţi în arte plastice, convocată la recomandarea aceluiaşi episcop de Vilnius, a confirmat valoarea artistică a tabloului pictat de Kazimirowski, o achiziţie preţioasă de artă religioasă.

Tot în acelaşi an, părintele Sopoćko a fondat Congregaţia Surorilor lui Isus Îndurător, ca răspuns la dorinţa Mîntuitorului, revelată Sorei Faustina în 1935, de a înfiinţa o nouă comunitate religioasă.

Pînă în 1948, tabloul a rămas în Biserica Sfîntul Mihai, apoi după închiderea ei, timp de decenii imaginea a fost mutată de mai multe ori, mai ales în timpul ocupaţiei sovietice şi a suferit numeroase deteriorări şi restaurări.

În 1987 tabloul a revenit la Vilnius, unde a fost expus o perioadă scurtă de timp în Biserica Spiritului Sfînt.

La 5 septembrie 1993, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut o vizită pastorală în Lituania şi s-a rugat în Biserica Spiritului Sfînt în faţa imaginii originale, pe care a numit-o „Efigia Sfîntă“.

Este de menţionat faptul că privirea şi faţa lui Isus Îndurător din tabloul original pictat de Kazimirovski sînt asemănătoare amprentei lăsate pe giulgiul din Torino.

Mîntuitorul Însuşi i-a spus Sorei Faustina: „Privirea mea din această imagine este la fel cu aceea pe care am avut-o pe cruce.“ (326)

În aprilie 2003, tabloul a fost restaurat de către specialişti în capela Congregaţiei Surorilor lui Isus Îndurător.

Al doilea tablou al Îndurării a fost pictat de Lucja Balzukiewicz, dar a fost distrus la începutul celui de-al doilea război mondial.

Al treilea tablou a fost pictat de către Adolf Hyla la Cracovia în 1943 (după moartea Sorei Faustina) şi cunoaşte din acel moment o mare veneraţie în lumea întreagă. El l-a oferit Capelei Congregaţiei Surorilor Sfintei Fecioare a Îndurării Divine din Cracovia-Łagiewniki ca ex-voto (ofrandă făcută lui Dumnezeu ca mulţumire a unui har obţinut sau o cerere a unui har), mulţumindu-i lui Dumnezeu că i-a salvat familia în timpul războiului.

În 1942, la cererea Surorilor Congregaţiei Sfintei Fecioare a Îndurării, pictorul Stanisław Batowski a realizat la Liov un tablou pe care l-a pus în altarul secundar al capelei Congregaţiei din Varşovia.

În timpul insurecţiei Varşoviei, capela a ars împreună cu tabloul care plăcea tuturor, ceea ce a făcut ca superioara generală a Congregaţiei să-i comande lui Batowski un al doilea tablou pentru casa din Cracovia-Łagiewniki, unde cultul Îndurării Divine se răspîndise deja. Acesta a fost excutat şi transportat la Cracovia în 16 octombrie 1943.

În acelaşi timp, pictorul Adolf Hyla s-a adresat superioarei casei de la Cracovia-Łagiewniki cu scopul de a realiza un alt tablou pentru capela Surorilor Congregaţiei Sfintei Fecioare a Îndurării. După consultări, superioara i-a sugerat să realizeze tabloul Îndurării Divine, conform indicaţiilor dictate de Isus Sorei Faustina.

Astfel Hyla a obţinut descrierea tabloului, copiată din Micul Jurnal, precum şi o mică imagine a reproducerii tabloului lui Eugeniusz Kazimirowski trimisă de către abatele Sopoćko, cu descrierile şi adnotările acestuia, în vederea realizării picturii conform cerinţelor . Dar Hyla nu a ţinut seama de ele, ceea ce l-a iritat mult pe abate; ca urmare, tabloul diferă de originalul lui Kazimirovski.

Hyla

Început în 1942, tabloul a fost terminat în 1943, fiind binecuvîntat solemn de către părintele iezuit Joseph Andrasz în capela Surorilor Congregaţiei.

În 6 octombrie 1943, tabloul lui Batowski a fost terminat şi transportat la Cracovia.

Atunci s-a pus întrebarea, care din cele două lucrări să rămînă în capela Surorilor Congregaţiei. Problema a fost tranşată de către cardinalul Adam Stefan Sapieha, care văzîndu-le pe amîndouă a declarat: „Deoarece tabloul lui Hyla este rezultatul unui legămînt, acela este cel care trebuie să rămînă în capela Surorilor.“ A consacrat tabloul şi l-a expus.

Pentru că tabloul era prea mare, pentru altarul unde a fost pus în timpul Ceremoniilor Îndurării Divine, superioara casei i-a comandat lui Hyla un al doilea tablou, ale cărui dimensiuni şi formă să corespundă altarului lateral.

La 16 aprilie 1944, prima duminică după Paşti, în această capelă a fost celebrată pentru prima dată sărbătoarea Îndurării Divine. Părintele Andrasz a binecuvîntat noul tablou al lui Hyla. Acesta este cunoscut pentru numeroasele haruri primite prin mijlocirea lui, copiile şi reproducerile răspîndindu-se în lumea întreagă.

Astfel s-a împlinit dorinţa Domnului nostru, Isus exprimată Sorei Faustina încă de la prima apariţie la Plock.

Acest tablou se află pînă în prezent pe altarul secundar, în dreapta intrării principale, în capela Surorilor Sfintei Fecioare a Îndurării din Cracovia-Łagiewniki. Această pictură a fost preferata fericitului Ioan-Paul al II-lea.

La rîndul lui, tabloul lui Batowski a fost dus în mica Biserică a Îndurării Divine din Cracovia, din strada Smolensk, iar primul tablou al lui Hyla a fost trimis în 1946, de către maica superioară, la Wroclaw, în Biserica Preasfintei Inimi, de care era legată casa surorilor.

O altă imagine a lui Isus Îndurător este cea care aparţine Părinţilor Palotini (congregaţie fondată la Roma în 1835 de către Sfîntul Vincenzo Pallotti), stabiliţi în 1945 la Osny (în apropierea Parisului) şi care au avut ca misiune răspîndirea cultului Îndurării Divine în Franţa. Datorită activităţii lor, din 1947 sărbătoarea Îndurării Divine a fost celebrată în fiecare an.

Tabloul a fost pictat tot de către Adolf Hyla, care la sfîrşitul anului 1955 l-a adus la Osny.

jesus-misericordieux

În primăvara lui 1956, părintele Alois Misiak, palotin şi responsabil al Apostolatului Îndurării Divine a luat iniţiativa, de acord cu superiorii săi, să obţină binecuvîntarea papală a imaginii. Ca urmare, tabloul afost trimis la Casa Mamă a Părinţilor Palotini la Roma.

Părintele Stanisław Suwała, palotin şi postulator al cauzei de canonizare a Sorei Faustina, a fost însărcinat de către superiorul său să prezinte această cerere Vaticanului. După numeroase contacte cu Vaticanul, la 24 iunie 1956 Sfîntul Părinte Pius al XII-lea a binecuvîntat la Roma icoana lui Isus Îndurător.

După acordarea binecuvîntării papale, imaginea a revenit în Franţa, rămînînd în capela comunităţii Părinţilor Palotini. Numeroşi pelerini au obţinut haruri rugîndu-se în faţa acestei icoane.

Din anul 1958, prin Decretul Congregaţiei Sfîntului Oficiu din data de 28 noiembrie, precum şi prin notificarea din 3 martie 1959, a fost interzisă răspîndirea cultului public al Îndurării Divine în forma indicată de Sora Faustina pînă în 15 aprilie 1978.

În această perioadă, imaginile destinate deja venerării publice urmau să fie ridicate , în conformitate cu decizia fiecărui episcop.

Superiorul Părinţilor Palotini din Franţa s-a adresat Monseniorului Renard, pe atunci episcop de Versailles (de care depindea Osny), iar acesta a decis ca această imagine să fie păstrată în capela privată a palotinilor, pentru venerarea credincioşilor. Datorită acestei decizii, icoana a rămas la Osny, iar celebrarea anuală a sărbătorii Îndurării Divine a putut să se facă fără întrerupere din 1947.

Sub pontificatul Papei Paul al VI-lea, la 15 aprilie 1978, Congregaţia pentru Doctrina Credinţei a anulat prin decret interzicerea răspîndirii cultului public al Îndurării Divine în forma indicată de sora Faustina.

De-a lungul timpului, tabloul Îndurării Divine a fost pictat de artişti din diverse ţări ale lumii. Dintre ei îi amintim, în ordinea prezentării lucrărilor, pe Ludomir Sleńdziński, Sheila Diemert şi Robert Skemp.

Ludomirdivine-mercy-ii-sheila-diemertSkemp

Note:1. Numerele care apar în text indică paragraful corespunzător din „Micul Jurnal“ al Sorei Faustina.

2. Între anii 1569 şi 1795, Regatul Poloniei şi Marele Ducat al Lituaniei au format o federaţie monarhică, numită oficial „Republica celor două naţiuni“. Aceasta a durat pînă în anul ultimei împărţiri a Poloniei.

Surse: http://www.hommage-a-la-misericorde-divine.com/index.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pallottins

http://thedivinemercy.org/library/article.php?NID=2826

http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=misericorde_divine

Copyright © 2013 Revelații ale cerului