Daily Archives: 3 noiembrie 2013

Schisma în Biserica Mea va fi fragmentată în mai multe etape

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Duminică 20 octombrie 2013
Jesus
Multiubita Mea fiică, mergeți în toată lumea, voi toți, și răspîndiți Evangheliile, pentru că va trebui să fie făcut acest lucru înainte de a începe în mod serios persecuția din Biserica Mea.
 Trebuie să vă puneți toată încrederea în Mine și să vă mîngîiați cu gîndul că atunci cînd va veni Marea Zi veți fi ridicați cu trup și suflet în Brațele Mele într-o clipă. De aceea voi, cu iubire și răbdare, trebuie să reamintiți lumii Învățăturile Mele. Reamintiți-le că păcatul există și va fi iertat, însă mai întîi trebuie ca ei să îmi ceară iertareaChiar dacă li se spune că păcatul este pentru om ca o a doua sa natură, ei trebuie să știe că, fiind copiii lui Dumnezeu, trebuie să ceară reconcilierea de fiecare dată, indiferent cît de nesemnificative pot părea păcatele lor. Păcatul este cel care vă separă de Dumnezeu. Cu cît păcătuiți mai mult, cu atît deveniți mai întunecați, şi cu atît mai adînc devine chinul vostru, astfel că veți fi atît de tulburați încît nimic, în afară de Harul Meu, nu vă va ușura durerea și nu vă va aduce adevărata pace.
 Să știți că atunci cînd va începe domnia ereziilor, cei care sunt implicați vor simți o teribilă singurătate și nefericire. Cu toate acestea, pentru lumea din afară, totul va părea că este acceptabil pentru Biserică. Pe cînd voi duceți această luptă interioară, toate ritualurile exterioare, făcute în numele unei biserici globale unite, vă vor face să vă simțiți neliniștiți. În decurs de șase luni de la introducerea ereziei în Biserica Mea, mulți dintre cei care au ignorat Chemarea Mea vor fugi și îi vor căuta pe cei care au rămas fideli Cuvîntului Meu Sfînt. Atunci Armata Mea va crește, se va dezvolta și va aduna toate rămășițele din toate bisericile creștine, și va lupta împotriva spiritului răului.
 Schisma din Biserica Mea va fi fragmentată în mai multe etape. Prima etapă va fi cînd doar cei care Mă cunosc cu adevărat și înțeleg Adevărul din Sfintele Evanghelii vor hotârî că ei nu pot, în numele Meu, să accepte minciuni. A doua etapă va avea loc atunci cînd oamenilor li se vor refuza Sfintele Sacramente în forma lor consacrată. A treia etapă va fi cînd Bisericile Mele vor fi fost pîngărite, iar atunci slujitorii Mei consacrați vor înțelege în sfîrșit Adevărul conținut în Cartea Apocalipsei.
 Profeţii Mei nu mint. Lor nu le place ceea ce li se cere să facă. Ei dezvăluie numai Cuvîntul Meu Sfînt și fac ceea ce, prin Voia Tatălui Meu, li se spune că trebuie să facă. Acum se arată semnele că a sosit ultimul profet – singurul profet căruia i s-a dat acum din Ceruri permisiunea să pregătească lumea pentru A Doua Venire. Cînd veți înțelege că profețiile date lumii din Ceruri au rostul de a vă întări în credință și de a vă face să rămîneți fideli Cuvîntului Meu Sfînt, atunci le veți accepta. Cînd ele se vor desfășura așa cum a fost dezvăluit, atunci veți ști care este Adevărul.
 Fiți pregătiți. Fiți pe pace, pentru că Eu voi merge împreună cu voi, toți cei care acum vă uniți pentru a forma Rămășița Armatei Mele de pe pământ.
Isus al vostru

Trebuie să rămîneți liniștiți, în pace, dar cu o hotărîre fermă de a continua să proclamați Sfîntul Cuvînt conținut în Evanghelii

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
 Duminică, 20 octombrie 2013
Jesus
Multiubita Mea fiică, vreau să vă dezvălui vouă, tuturor apostolilor Mei iubiți – cei care umblați pe pămînt și proclamați Sfîntul Meu Cuvînt – că trebuie să vă agățați de Mine, Isus al vostru, ca niciodată pînă acum.Timpurile care vă stau în față vor fi dificile și toți cei care rămîneți în Mine, cu Mine și pentru Mine veți fi răspunzători de menținerea flăcării Luminii Mele care să strălucească în zilele întunecate care urmează.
 Copiii Mei prețioși, trebuie să rămîneți liniștiți, în pace, dar cu o hotărâre fermă de a continua să proclamați în orice colț din lume, Sfîntul Cuvînt conținut în Evanghelii. Voi, rămășița armatei Mele, îi veți aduce la Mine pe toți copiii lui Dumnezeu și veți ajuta ca ei să fie salvați de aburul răului care va împresura milioane de suflete. Voi sunteți ai Mei și mergeți în Lumina lui Dumnezeu, pregătind calea pentru ca omenirea să fie salvată.
 Harurile Mele sunt revărsate asupra voastră, iubiții Mei apostoli, și odată ce vă încredeți pe deplin în Mine și știți că sunteți călăuziți de Mine, nu vă va atinge nici un rău. Dar dacă voi înșivă permiteți să fiți făcuți de bunăvoie slugile înșelăciunii, atunci Protecția Mea nu vă va mai acoperi. Aceia dintre voi care se dau de partea falsului profet și a anticristului, vor fi vrăjiți de către satana care nu îi va mai lăsa să scape. Aceia dintre voi care mergeți alături de dușmanii Mei și înghițiți din potirul șarpelui, veți fi distruși de el dacă vreodată îndrăzniți să îl provocați. 
Ascultați acum avertismentul Meu – dacă vă dați de partea fiarei și jurați un jurămînt nelegiuit pentru a slăvi ereziile, atunci vă va fi foarte dificil să vă desprindeți de malefica strînsoare. Rugați-vă ca să aveți înțelepciunea de a vedea Adevărul. 
Isus al vostru