Daily Archives: 8 noiembrie 2013

Dumnezeu Tatăl: Acesta este un Apel pentru salvarea acelora dintre voi care nu vor pune la îndoială ereziile care urmează să fie declarate

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Joi, 24 octombrie 2013

Dio Padre

Draga Mea fiică, Eu vin să spun lumii că inamicii care cutreieră pămîntul, deghizaţi în oameni care afirmă că aduc lumii Cuvîntul Fiului Meu, s-au unit acum ca unul. Ca unul, ei îşi unesc puterile şi vor desfigura pămîntul cu înşelătoria lor nelegiuită.

Eu sunt pregătit. Aştept. De îndată ce ei vor introduce legile lor josnice, Eu voi lovi şi lumea va fi martora pedepselor Mele. Avertismentele Mele au ajuns la urechi surde şi la cei prea mîndri ca să accepte Mîna Milostivirii Mele, dată vouă prin Mesajele Mele. Liderii celor care vă vor persecuta în numele drepturilor omului, vor suferi de Mîna Mea. Ei se cred atotputernici şi invincibili, însă vor afla în curînd că ei nu sunt nimic fără Puterea Creatorului lor.

Eu sunt Creatorul Vieţii, iar cei care decid să îşi folosească puterea pentru a lua viaţa copiilor Mei – şi trupească şi sufletească – să ştie că vor pierde totul. Atunci cînd voi vă luptaţi cu copiii Mei şi îl trădaţi pe Fiul Meu, Isus Cristos, puţină speranţă mai e pentru voi. Eu nu revărs cu uşurinţă Harul Meu asupra voastră pentru că voi Mi-aţi provocat o Mare Supărare. Totuşi Eu tînjesc după loialitatea voastră, însă vă avertizez asupra pericolului de a cocheta cu cel rău. Vă voi da toate şansele să vă întoarceţi din lanţurile ce vă leagă de treimea nelegiuită. Trebuie să vă smulgeţi din lanţurile satanei. Timpul vostru e scurt.

Vă cer să vă uitaţi în Sfînta Mea Biblie, în Evanghelii, şi să căutaţi semnele care v-au fost date legat de apostazia prezisă, pentru că ea a înghiţit lumea şi se răspîndeşte ca un virus mortal în fiecare zonă imaginabilă din societatea voastră. Voi aţi fost contaminaţi şi acum Eu, Tatăl vostru, vin să vă curăţ de acest groaznic flagel. Voi trebuie să Mă imploraţi să vă ajut înainte de a fi prea tîrziu pentru voi.

Voi trebuie să recitaţi această Rugaciune. Cereţi-Mi să vă ajut.

Rugăciunea 124 a Cruciadei: Ascultă rugăciunea mea pentru eliberare

O, Dumnezeule, Tatăl meu Milostiv, Creator a toate cîte sunt, ascultă rugăciunea mea pentru eliberare. Eliberează-mă din lanţurile sclaviei şi protejează-mă de persecuţia răului. Ajută-mă să discern Adevărul şi vino în ajutorul meu, chiar dacă eu sunt confuz şi poate mă îndoiesc de Cuvîntul Tău. Iartă-mă dacă Te-am ofensat şi ia-mă în refugiul Noului Tău Paradis pe Pămînt. Amin.

Timpul Meu pentru a declara a Doua Venire a Fiului Meu e aproape. Timpul va trece repede şi domnia duşmanilor Mei, chiar scurtă fiind, va părea o eternitate din cauza cruzimii pe care ei o vor arăta faţă de copiii Mei. Ei nu vor fi devotaţi nici acelor oameni fără minte care vor jura credinţă fiarei. Aşa cum cel rău Mă urăşte pe Mine, tot aşa îi urăşte şi pe copiii Mei, pe toţi – pe cei buni şi pe cei răi deopotrivă. Acesta este un Apel pentru salvarea acelora dintre voi care nu vor pune la îndoială ereziile care urmează să fie declarate. Voi trebuie să analizaţi întotdeauna orice îndoială care vă pătrunde în suflet, atunci cînd nu sunteţi mulţumiţi de vreo formă nouă de doctrină, faţă de care simţiţi în inimile voastre că e ceva în neregulă.

Eu nu am acordat permisiunea ca, în Numele Meu Preasfînt, să fie introdusă vreo lege nouă sau sacrament nou.

 

Preaiubitul vostru Tată,

Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7