Daily Archives: 13 noiembrie 2013

Cînd vă lipseşte umilinţa, atunci mîndria vă va invada sufletul şi veţi păcătui împotriva Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 31 octombrie 2013

Jesus

Multiubita Mea fiică, foarte mulţi nu vor asculta Vocea Mea pentru că ei nu ştiu Cine sunt Eu. Mulţi pretind că Mă cunosc, dar ei sunt convinşi, numai prin propria interpretare omenească defectuoasă, că înţeleg Cine sunt Eu şi ce am făcut pentru a-i salva din abisul care îi aşteaptă pe toţi copiii lui Dumnezeu care nu îmi cer Mie să îi iert.

Libera voinţă este un Dar de la Tatăl Meu. Libera voinţă poate însă afecta încercarea omului de a găsi Iubirea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Tatăl Meu i-a dăruit omului acest dar. Iată cît este El de mărinimos. Iată cît de mult îi iubeşte El pe copiii Săi. Acesta este darul care le-a dat libertatea de a cutreiera pămîntul, de a savura fructele lui şi de a se bucura de frumuseţea lui. Însă omul, ispitit de satana, a abuzat de încrederea Tatălui Meu. Atunci omul a devenit rob al satanei şi a plăsmuit cu acesta un pact prin care păcatul să continue să îi separe pe toţi copiii lui Dumnezeu de El.

Darul morţii Mele pe Cruce a avut menirea de a rupe această legatură nefirească dintre om şi satana. Astfel, datorită iertării păcatului Eu i-am dat posibilitatea omului să îşi caute mîntuirea – iertare care s-a obţinut prin Moartea Mea pe Cruce. Aceasta înseamnă că omul este capabil să scape de strînsoarea satanei, însă numai cei care Mă urmează pe Mine cu supunere smerită pot obţine cu adevărat această salvare. Dacă nu sunteţi capabili ca prin reconciliere să Îmi declaraţi în mod deschis Mie, Isus Cristos, slăbiciunile voastre, păcatele voastre şi ura voastră unul faţă de celălalt, atunci nu puteţi rămîne puri. Fără puritatea sufletului, nu sunteţi capabili să deveniţi umili în Ochii Mei. Cînd vă lipseşte umilinţa, atunci mîndria vă va invada sufletul şi veţi păcătui împotriva Mea. Cînd păcătuiţi împotriva Mea, o faceţi în mai multe moduri.

Mai întîi vă hrăniţi poftele, lăcomia şi mîndria. Apoi vă purtaţi ca şi cum aţi fi atoateştiutori, ca şi cum aţi fi mai deştepţi şi mai buni decît ceilalţi. Apoi începeţi să îi judecaţi pe alţii. Apoi înaintaţi în următoarea etapă, în care vă bateţi joc de cei care sunt cu adevărat în uniune cu Mine şi declaraţi că ei nu sunt perfecţi. După aceea, îi veţi calomnia pe toţi cei care Îmi rămîn fideli Mie cu adevărat. Cu toate acestea, vă veţi convinge pe voi înşivă că sunteţi plini de Duhul Sfînt, care vă inspiră. Nu Duhul Sfînt vă va inspira ci spiritul răului va fi de fapt cel care vă va invada sufletul în timp ce voi veţi crede că sunteţi îndrumaţi din Cer.
Cînd spuneţi că Mă reprezentaţi pe Mine şi că sunteţi mai bine plasaţi pentru a intra în Împărăţia Mea  şi apoi spuneţi minciuni despre Mine, aveţi nevoie de rugăciunile altora. În acest stadiu, voi sunteţi la jumătatea drumului spre iad  şi veţi fi pierduţi fără Intervenţia Mea.

Luaţi acest Mesaj. Lipiţi-l de inima voastră şi întrebaţi: „Isuse, Tu eşti acesta? Am eu cu  adevărat nevoie de ajutorul Tău? iar Eu vă voi da răspunsul.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7