Daily Archives: 17 noiembrie 2013

Mînia Tatălui Meu va creşte tot mai mult, cu cît copiii Săi nerecunoscători se vor ridica cu sfidare împotriva Legămîntului Său Atotputernic

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării divine

Luni, 4 noiembrie 2013

Jesus

Fiica Mea multiubită, copiii lui Dumnezeu trebuie să înţeleagă gravitatea marii lupte care are loc între cel rău şi Tatăl Meu preaiubit. Foarte puţini dintre voi aţi putea înţelege vreodată intensitatea acestei mari lupte care a început deja.

Îngerii din Ceruri au început ultima bătălie pentru a-i distruge pe duşmanii Tatălui Meu de pe pămînt. Pe măsură ce lupta ia amploare, în ea vor fi angrenate suflete de pretutindeni. În mod special vor fi ispitite sufletele care se află în întuneric şi care nu Mă cunosc pe Mine cu adevărat, pentru ca ele să upte împotriva celor ale căror nume sunt înscrise în Cartea Vieţii. Cei care nu Mă cunosc, care nu cred în Mine şi care nu cred că Satana există, vor privi de pe margine cum cele două armate creştine se vor ciocni pe pămînt. Aceste două tabere vor aparţine de Bisericile Creştine. Creştinii de ambele părţi vor avea de suferit cea mai mare persecuţie şi vor fi smuciţi în toate direcţiile pentru fi încurajaţi să se lepede de Mine.

Sufletele nevinovate vor fi rănite de ura pe care duşmanii lui Dumnezeu o vor manifesta faţă de ele, iar satana se va folosi de ambele părţi ca de nişte pioni într-un joc plin de ură, totul avînd ca rezultat o pustiire teribilă pe pămînt. Pustiirea va fi cauzată de păcatele omului şi de trădarea sa faţă de Mine. Respingerea lui Dumnezeu, Tatăl Meu, va fi evidentă atunci cînd oamenii vor decide să schimbe Legile stabilite prin Poruncile Sale, pentru ca ei să le facă acceptabile în vieţile lor păcătoase. Să ştiţi că acest lucru va atrage după sine o pedeapsă teribilă.

Mînia Tatălui Meu va creşte tot mai mult, cu cît copiii Săi nerecunoscători se vor ridica cu sfidare împotriva Legămîntului Său Atotputernic. Cei care se pregătesc pentru Întoarcerea Mea se vor simţi ca izolaţi într-o carceră atunci cînd vor fi obligaţi să înghită minciuni. Dacă vor refuza să accepte ereziile care li se vor băga pe gît, ei vor fi aruncaţi afară din bisericile lor. Cuvîntul Meu va fi în curînd dat uitării. Toate lucrurile despre care v-am avertizat se vor petrece exact aşa cum vi le-am spus. Cei care sunt orbi faţă de Adevăr vor prefera să trăiască mai degrabă o minciună, căci le va fi mai uşor să accepte minciunile, întrucît acestea vor fi foarte seducătoare în felul în care vor fi prezentate.

Erezia va fi prezentată maselor ca făcînd parte dintr-o nouă constituţie a Bisericii Mele, care nu are nimic de-a face cu Mine. Cu toţii vor vocifera pentru ca acest lucru să fie acceptat, întrucît ei nu au fost atenţi la semnele despre care au fost avertizaţi, cu privire la perioada care precede Ziua cea Mare. Acum trebuie să vă pregătiţi pentru această Zi. Trebuie să plecaţi de acolo atunci cînd Divinitatea Mea va fi contestată, căci în cadrul Bisericii Mele de pe Pămînt aceasta se va întîmpla în multe moduri. Dacă vă angajaţi în luptă alături de duşmanii Mei, nu veţi cîştiga. Ignoraţi-i! Rugaţi-vă pentru sufletele lor şi pregătiţi-va sufletele voastre, căci în curînd totul se va sfîrşi.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7