Daily Archives: 30 noiembrie 2013

În ziua aceea, Eu îi voi strînge laolaltă pe cei Vii

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marţi, 19 noiembrie 2013

Jesus

Multiubita Mea fiică, în vieţile multor creştini Eu am ajuns să fiu tratat ca o rudă de care le este ruşine şi de care trebuie să se îngrijească din cînd în cînd, dar pe care trebuie întotdeauna să o ascundă vederii. Acesta este modul în care se raportează la Mine foarte mulţi dintre cei care s-au născut creştini dar care s-au îndepărtat de Mine. Eu nu sunt important pentru ei şi totuşi, atunci cînd vor întîmpina probleme, aceştia Mă vor chema în mod involuntar căci aşa le stă în fire.

De ce, oh, oare de ce nu pot să Mă accepte? De ce s-au separat oamenii de Mine? De ce slujitorii Mei sfinţiţi nu au reuşit să-i aducă la Mine? Astăzi Eu sufăr la fel de mult cum am suferit în timpul Patimilor Mele, iar acum, cei care Mi-au rămas fideli Mă vor părăsi în curînd, şi ei la rîndul lor. Ei vor face aceasta din cauză că vor începe să-şi reevalueze propria interpretare despre Cine sunt Eu şi ce înseamnă de fapt Legămîntul Meu, iar toate acestea se vor întîmpla din cauza ereziilor ce urmează să apară.

Reverenţa ce Mi se face în Bisericile Mele se va reduce în curînd la un simplu semn cu capul făcut în direcţia Mea. Nu-şi vor mai îndoi genunchii în faţa Tebernacolelor Mele. Nu se vor mai închina, nu vor mai îngenunchea înaintea Mea şi nici nu se vor mai ruga în faţa Trupului Meu de pe Cruce, căci ceea ce li se va cere să venereze nu va fi Imaginea Mea, ci o alta. Eu voi fi biciuit şi voi fi transformat ca să par ridicol. Cuvintele Mele vor fi răstălmăcite printr-o exprimare dintre cele mai ciudate, iar Adevărul Morţii Mele pe Cruce va fi desfiinţat.

La ora actuală, Eu sunt încă prezent pe Pămînt. Voi nu trebuie să Mă părăsiţi căci dacă o veţi face atunci Lumina Mea se va stinge şi întunericul vă va înghiţi. Doar cei care Îmi vor rămîne credincioşi vor putea păstra vie Flacăra Mea, iar cînd Lumina Bisericii Mele de pe Pămînt se va estompa pînă va ajunge doar o slabă pîlpîire, atunci din Ceruri se va auzi ultima chemare. În ziua aceea, Eu îi voi strînge laolaltă pe cei Vii. Restul vor fi lăsaţi împreună cu duşmanii lui Dumnezeu cărora le-au jurat credinţă. Ei nu vor mai avea parte de nici o bucurie după aceea.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7