Monthly Archives: decembrie 2013

El, anticristul, va vorbi multe limbi, dar nici un cuvînt în limba latină nu va ieși de pe buzele lui

Mesajul lui Isus către maria Îndurării Divine

Luni, 9 decembrie 2013

Jesus

 Fiica Mea preaiubită, Timpul Meu este aproape.  Cu cît se apropie Ziua cea Mare, cu atît mai multe semne se vor arăta în lume.

Omul care va fi arătat lumii ca „omul păcii“ se pregătește să Mă imite pe Mine în toate modurile posibile. El cunoaște Sfînta Scriptură pe de rost și, din cauza originii sale, va rosti Cuvintele inversat, astfel încît înțelesul lor să fie răstălmăcit. Din gura lui vor curge blasfemii, erezii, minciuni și desacralizarea Cuvîntului Meu.  El îi va impresiona pe mulți prin cunoștințele sale despre toate lucrurile sfinte. El va recita fragmente din Învățăturile Mele, pe care le va proclama cu patos la toate nivelurile lumii laice, pînă cînd oamenii ii vor acorda atenție și îl vor lua în considerare.

Mulți vor spune: „Cine este acest om care vorbește cu atîta înțelepciune?“ „Cine este cel care cheamă lumea cu atîta dragoste în inima lui pentru mase? Este el Domnul Dumnezeu, Isus Cristos?“ vor întreba ei atunci cînd multe minuni i se vor atribui lui. Iar cînd se va plimba pe la altare împreună cu alți dușmani ai Mei, care vor fi îmbrăcați ca slujitorii sfinți ai lui Dumnezeu, atunci el va fi pe deplin acceptat de către cele două diviziuni din lume – adevărații credincioși și păgînii.

El, anticristul, va răstălmăci Adevărul și va declara minciuna că el este Eu și că vine să vă aducă mîntuire. Va declara minciuna că el vine în trup. Nu va face niciodată aluzie la Isus Cristos, care a venit în trup pînă la moartea Sa pe Cruce, – pentru că aceasta este imposibil. Nu, ci el va declara acest fapt inversat. El va spune că în aceste timpuri, el a venit, în sfîrșit, în trup. Mulți îl vor crede cînd va spune că el este Cristos. El, anticristul, va vorbi multe limbi, dar nici un cuvînt în limba latină nu va ieși de pe buzele lui.

Bestia va fi idolatrizată, în timp ce Eu, Adevăratul Mîntuitor al lumii, voi fi dat uitării, iar Cuvîntul Meu va fi călcat în picioare. Nu trebuie niciodată să credeți minciunile care vor fi rostite de bestie, atunci cînd va sta cu mîndrie în templul  ridicat în onoarea sa.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Eu pregătesc lumea pentru a Doua Mea Venire şi mulţi Mă vor urî din această pricină

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 9 decembrie 2013

Jesus

Multiubita Mea fiică, nimic nu Mă jigneşte mai tare decît aceia care cunosc Învăţăturile Mele date lumii în Cartea Tatălui Meu, dar care interpretează Cuvîntul lui Dumnezeu în funcţie de propriile lor dorinţe. Aceia care încearcă să îi intimideze pe alţii şi să îi chinuie, folosindu-se de Cuvîntul Meu Sfînt, fac o mare greşeală. Ei nu folosesc Darul iubirii pentru a împărtăşi Adevărul. Însă, în schimb, prin venele lor curge ura stîrnită de păcatul mîndriei. Cuvîntul Meu este veşnic, nu ştiţi asta? El este simplu, pentru ca toţi oamenii, inclusiv cei născuţi cu inteligenţă scăzută precum şi cei care nu Mă cunosc, să poată să înţeleagă ceea ce le spun. De ce aş da un anume înţeles Cuvîntului Meu pentru unii şi alt înţeles pentru alţii.

Din Porunca Tatălui Meu, Eu pregătesc lumea pentru a Doua Mea Venire şi mulţi Mă vor urî din această pricină. Aceia dintre voi care vă consideraţi elita, puţinii aleşi şi profeţii auto-proclamaţi, nu sunteţi vrednici să-Mi ştergeţi Picioarele, atît sunteţi de plini de ură. Împinşi de spiritul răului şi atît de mîndri, voi sunteţi surzi la Adevăratul Glas al Duhului Sfînt. Duhul Sfînt nu va putea atinge niciodată sufletele voastre îndîrjite şi pline de ură, căci voi nu Mă reprezentaţi pe Mine. Aceia dintre voi care înţelegeţi Adevărul scris în Cartea Preasfîntă, Biblia, să ştiţi că nu aveţi voie să abuzaţi de Marele Dar al cunoaşterii. Nu aveţi dreptul să scoateţi din ea sau să adăugaţi ceva acesteia. Nici nu trebuie să încercaţi să creaţi noi interpretări sau înţelesuri din ea.

Eu vă pregătesc pe toţi, doar pentru că altfel majoritatea dintre voi nu aţi accepta Milostivirea Mea Divină. Dacă nu v-aş pregăti în mod adecvat, nu aţi fi gata. Şi totuşi, deşi vă vorbesc acum, mulţi dintre voi Mă jigniţi. Atunci cînd veţi face rău altora, şi voi veţi suferi foarte mult. Aceia dintre voi care faceţi rău altora iar apoi spuneţi că faceţi acest lucru în Numele Meu, să ştiţi că nu veţi fi niciodată cu Mine în Paradis. Dacă respingeţi Cuvîntul lui Dumnezeu, nu veţi accepta niciodată Adevărul. Atît de încăpăţînaţi sunteţi, şi atît de egoişti şi de orgolioşi, încît nu puteţi simţi Adevărata Iubire care nu poate veni decît de la Mine, Isus Cristos. Plecaţi de la Mine, căci Eu nu vă cunosc. Voi nu sunteţi de-ai Mei.

Spiritul răului îi va convinge pe mulţi că Dreptatea Mea va fi atît de îndurătoare încît toţi vor fi admişi în Noul Meu Paradis. În scurtă vreme, fiecare Adevăr scris în Evanghelii va fi revizuit şi apoi interpretat într-o lumină diferită. Mulţi vor fi înşelaţi şi nu se vor sinchisi să-şi pregătească sufletele, inclusiv cei care chiar cred în a Doua Mea Venire. Acest fals sentiment de siguranţă va fi cea mai mare înşelăciune, concepută pentru a-i refuza omului dreptul său natural de a moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă omul nu caută reconcilierea pentru a i se ierta păcatele, el nu poate fi nici mîntuit în Ochii Mei.

Braţul Dreptăţii Mele va cădea asupra rasei umane. Voi separa sufletele nerecunoscătoare – pe cei care aleg să se închine dumnezeilor lor falşi din aur şi argint, şi mîndrilor lor lideri pămînteni  – de cei blînzi şi smeriţi. Voi arăta Milostivire tuturor celor care Mă imploră să le dau adăpost, dar acei profeţi autoproclamaţi, gălăgioşi şi lacomi, care vor fi smuls de la Mine suflete, nu vor căuta niciodată Milostivirea Mea, întrucît mîndria lor nu le va servi decît ca să se separe de Mine pentru eternitate.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

O posibilă explicaţie

Faustina

        În 1936, sfînta Faustina Kowalska nota în jurnalul său următoarele:

„17 decembrie. Am oferit această zi pentru preoţi. Astăzi am suferit mai mult decît oricînd înainte, atît interior cît şi exterior. N-am ştiut că era posibil să suferi atît de mult într-o zi. Am încercat să fac o Oră Sfîntă, în cursul căreia sufletul meu a gustat amărăciunea din Grădina Ghetsemani. Lupt singură, sprijinită de braţul Lui, împotriva tuturor dificultăţilor care stau în faţa mea asemenea unor ziduri de necucerit.“ (Micul Jurnal, paragraful 823)

În 17 decembrie 1936  s-a născut Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisc, Falsul Profet, ziua în care sora Faustina a suferit cel mai mult.

Sursa: http://biblicalfalseprophet.com/2013/12/14/st-faustinas-worst-day-of-suffering-was-francis-bi

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

Niciodată Eu nu voi mai umbla în trup pe acest pămînt

Mesajul lui Isus către Maria îndurării Divine

Marţi, 3 decembrie 2013

Jesus

 Multiubita mea fiică, toţi aceia care spun că vin în Numele Meu şi care susţin că pregătesc calea Domnului se vor face auziţi în toate colţurile lumii – multe voci, mulţi profeţi, mulţi mincinoşi – dar nici unul nu va avea Autorizarea lui Dumnezeu.

Fiţi vigilenţi in special atunci cînd îl veţi auzi pe profetul care vă va spune că el are datoria să vă pregătească pentru a Doua Mea Venire. Cînd astfel de lucruri vor ajunge la urechile voastre şi cînd vi se va spune că Eu Mă voi arăta în lume, cu trup şi suflet, să ştiţi că nu este adevărat. Vă repet Avertizarea Mea dată lumii. Eu nu voi mai umbla niciodată în trup pe acest pămînt. Eu am venit prima dată în trup dar cînd voi veni din nou, Mă voi întoarce la fel cum am părăsit acest pămînt – pe norii cerului.

Nu peste multă vreme veţi vedea fapte măreţe care vor fi considerate opere mari în pregătirea pentru a Doua Mea Venire. O serie de vindecări miraculoase, puse la cale foarte atent, vor fi arătate lumii de către acei duşmani ai lui Dumnezeu care vor spune că vin de la Mine. Mulţi vor fi atît de surprinşi, încît vor cădea în plasa acestei înşelăciuni nelegiute. Atît de multe minuni, fapte mari – toate văzute ca fiind săvîrşite de Mîna lui Dumnezeu – îi vor convinge pînă şi pe cei mai sceptici că s-au înfăptuit miracole divine. Multe osanale vor fi aduse acelor falşi reprezentanţi care susţin că sunt conducătorii Poporului Meu. În curînd lumea va declara pe faţă că aceşti impostori sunt sfinţi care trăiesc printre oameni şi nu peste multă vreme, ei îl vor introduce şi pe anticrist.

Toate aceste pregătiri au fost puse la cale timp de şapte ani, iar viteza cu care sunt introduse aceste schimbări radicale nu este deloc întîmplătoare. Întoarcerea Mea va fi un subiect de discuţie frecvent. Tuturor li se va cere să se pregătească pentru acest Mare Eveniment, însă doctrina creştină va abunda în erori. Doar cei care sunt vigilenţi, care văd Adevărul şi cei care nu se tem să-L primească, vor vedea dincolo de aceste falsităţi. Aceasta va fi pentru ei o povară foarte greu de suportat. Între atîtea strigăte şi vorbe mieroase de laudă cu care vor fi copleşiţi cei care au furat Scaunele Înţelepciunii, Sfîntul Meu Cuvînt va fi menţionat foarte rar. Tot ceea ce se va discuta va fi despre importanţa faptelor bune. Însă nu se va rosti niciun cuvînt legat de lucrarea necesară pentru mîntuire, potrivit Cuvîntului lui Dumnezeu.

Cînd, în cele din urmă, lumea laică va ceda, unindu-şi forţele cu falşii impostori care vor pune stăpînire pe Templul lui Dumnezeu, va mai fi doar o scurtă vreme pînă la vederea celei mai mari urîciuni. Aceasta va avea loc atunci cînd Templul va fi fost creat pentru a deveni scaunul de domnie al anticristului. Pînă cînd aceasta se va întîmpla, cei care îl vor adora pe anticrist vor fi în număr de miliarde de suflete. Cei care cunosc Adevărul nu vor mai avea mult timp de aşteptat, căci domnia bestiei va fi de foarte scurtă durată. Iar apoi se va auzi sunetul trompetei. În acea zi, duşmanii lui Dumnezeu vor fi azvîrliţi în iazul de foc, aşa cum a fost profeţit.

Amintiţi-vă profeţiile. Acestea se vor împlini exact aşa cum au fost prezise – acei impostori care spun că vin în Numele Meu vor fi iubiţi, aplaudaţi şi idolatrizaţi. Cei care într-adevăr vin în Numele Meu vor fi dispreţuiţi şi urîţi. Dar din gura lor va ieşi Focul Duhului Adevărului şi prin suferinţa lor se vor salva mulţi alţii care altfel nu s-ar putea mîntui.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Mama Mîntuirii: Vă cer să începeți acum Novena Mîntuirii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Duminică, 1 decembrie

Marie reine

Copila mea, eu sunt femeia înveșmîntată în soare, iar soarele este cel care reprezintă în lume Lumina lui Dumnezeu. Fără soare nu există Lumină. Fără Lumină nu există Viață. Fără Dumnezeu nu există decît moarte.

Rolul meu ca Mamă a Mîntuirii, în care îl asist pe Fiul meu în Misiunea Sa finală, Planul Său final de a împlini Legămîntul Tatălui Său de a aduce fiecărui suflet mîntuirea, înseamnă că eu voi face tot ce pot pentru a-i aduce sufletele pe care El le dorește. Doresc să se știe că eu am fost numită nu numai Regină a Cerurilor, ci și Regină a celor 12 triburi ale lui Israel. Douăsprezece națiuni vor domni în Noul Ierusalim. Cele douăsprezece stele din coroana mea, care mi-a fost așezată pe cap de către multiubitul meu Fiu Isus Cristos, în timpul Încoronării mele, semnifică exact această profeție. Fiecare dintre aceste stele reprezintă una din cele douăsprezece națiuni ce se vor forma în Ziua judecății.

Toate sufletele, inclusiv cele ale celor care vor învia din morți, ca și cele ale celor care trăiesc acum în lume și care vor rămîne în Lumina lui Dumnezeu, vor face tranziția spre Noul Cer și Noul Pămînt. Ei se vor contopi ca unul, în uniune cu Fiul meu, și vor fi înviați în trup și suflet perfecte, exact așa cum a fost cînd Fiul meu a înviat din morți. Această stare de perfecțiune este cel mai mare Dar al lui Dumnezeu și dovedește cît de Milostiv este El. Aceasta este Mîntuirea pe care Fiul meu a promis-o cînd a îndurat Agonia de pe Cruce. Și datorită marii Sale iubiri pentru omenire, El dorește să salveze fiecare suflet, și în special pe cele care sunt pierdute pentru El.

Vă dăruiesc acum tuturor un Dar special, binecuvîntat de Fiul meu, pentru ca tuturor sufletelor să le fie acordată imunitatea față de flăcările iadului și să le fie oferită mîntuirea. Fiul meu dorește ca toate sufletele să fie salvate, indiferent cît de grave sunt păcatele lor. Vă cer să începeți acum Novena Mîntuirii. Trebuie să o începeți imediat, și să o continuați conform instrucțiunilor mele, pînă la sfîrșitul timpurilor. Trebuie să recitați această Rugăciune timp de șapte zile consecutiv în fiecare lună calendaristică, începînd de luni dimineața. Trebuie să o recitați de trei ori în fiecare din cele șapte zile și în una din acele zile trebuie să postiți. Cînd postiți, vi se cere să mîncați numai o masă principală de-a lungul zilei și apoi doar pîine și apă în locul celorlalte două mese.

Aceasta este rugaciunea pe care trebuie să o spuneți în fiecare din cele șapte zile.

Rugăciunea 130 a Cruciadei de rugăciune – Novena Mîntuirii

Iubita mea Mamă a Mîntuirii, te rog să obții pentru toate sufletele Darul Mîntuirii veșnice, prin Milostivirea Fiului tău Isus Cristos.

Te implor să te rogi, ca prin mijlocirea ta,  să fie eliberate toate sufletele din robia satanei.

Te rog să îi ceri Fiului tău să arate Milostivire și iertare pentru acele suflete care Îl resping și Îl rănesc cu indiferența lor și care adoră doctrine false și zei falși.

Te implor, iubită Mamă, să te rogi pentru harurile care să deschidă inimile acelor suflete care au mai mare nevoie de ajutorul tău. Amin

Promisiunea mea de a-l ajuta pe Fiul meu Isus Cristos în Planul sau pentru omenire este ca eu să vă aduc împreună pe voi toți cei care recunoașteți rolul meu ca Mediatoare a tuturor harurilor și Corăscumpărătoare, astfel ca întreaga lume să se poată contopi ca unul, în uniune cu Isus Cristos, Salvatorul și Răscumpărătorul vostru.

Mergeți în pace. Eu mă voi ruga întotdeauna pentru voi, dragi copilași, și voi răspunde întotdeauna solicitarii voastre de a răscumpăra omenirea în Ochii lui Dumnezeu.

Mama voastră,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Strategia satanei este de a-i prosti şi a-i înşela pe credincioşi mai întîi, înainte de a-i distruge

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Sîmbătă, 30 noiembrie 2013

Jesus

 Multiubita Mea fiică, cît de mult iubesc Eu lumea! Cît sufăr pentru fiecare suflet care acum e pierdut pentru Mine. Vă promit că voi căuta fiecare persoană şi voi încerca să o aduc la Divina Mea Milostivire. Doresc ca fiecărei persoane să îi fac cunoscută Prezenţa Mea, Iubirea Mea şi Compasiunea Mea. Lacrimile Mele de acum, pe care ţi le dezvălui ţie, micuţa Mea, sunt vărsate pentru cei care vor refuza Intervenţia Mea Divină şi care în consecinţă se vor arunca cu capul înainte într-un vid de înşelaciuni nelegiuite.

Pătimirea Mea va fi acum retrăită, pe măsură ce Trupul Meu va suferi o nouă biciuire atunci cînd păgînii – care vor veni sub o mască de pace, iubire şi umilinţă – vor călca în picioare Biserica Mea şi apoi o vor răstigni. Cei înţelepţi în spirit îşi vor da seama de Adevăr. Bătălia va fi amarnică şi miza cea mare, vînată de armata satanei, vor fi sufletele tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Sufletele credincioşilor vor fi ţinta principală a satanei şi asupra lor îşi va concentra el toată energia. Strategia satanei este de a-i prosti şi a-i înşela pe credincioşi mai întîi, înainte de a-i distruge. Necredincioşii prezintă puţin interes pentru satana, pentru că el deţine deja victoria asupra sufletelor lor, iar ei constituie o provocare nesemnificativă pentru el. Tatăl Meu nu va sta deoparte să privescă această oroare, care a fost prezisă. În timp ce se va desfăşura bătalia finală – cea mai mare bătălie spirituală a tuturor timpurilor – veţi fi martori ai tuturor Miracolelor, Chemărilor şi Intervenţiior din Cer.

Cei înzestrați din naştere cu inteligenţă nu vor fi cu nimic mai înţelepţi în faţa Adevărului, pentru că ei vor analiza realitatea modului în care au fost creaţi prin prisma logicii omeneşti. Cei născuţi cu iubire pură pentru Dumnezeu în inimile lor vor accepta Adevărul chiar dacă li se va părea confuz, pentru că inimile lor aparţin lui Dumnezeu şi ei vor fi binecuvîntaţi cu Harul discernămîntului. Cei care luptă împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu şi a Intervenţiei Tatălui Meu de a salva sufletele şi care încearcă să Îl împiedice să salveze sufletele, vor fi judecaţi nemilos.

În timp ce bătălia pentru suflete continuă, voi trebuie să vă întoarceţi mereu spre Mine şi să-Mi cereţi să vă susţin, să vă protejez şi să vă mîngîi. Cînd sunteţi cu Mine, voi veţi îndura această groaznică nenorocire cu un calm care vă va surprinde şi pe voi. Însă, dacă nu vă încredeţi în Mine şi nu vă supuneţi Mie în totalitate, aceste încercări, care stau înaintea voastră în Biserica Mea, vor părea aproape de nesuportat, într-atît de dureroase vor fi.

Nu trebuie să uitaţi niciodată că Dumnezeu este Atotputernic şi că satana nu poate cîştiga această bătălie pentru suflete. Din nefericire, mulţi nu vor fi suficient de puternici în credinţa lor sau nu vor fi în stare să recunoască înşelăciunea cu care se vor confrunta în Numele Meu, aşa că ei nu vor fi niciodată capabili să se răscumpere în faţa Mea.

Acestea sunt sufletele care Îmi provoacă o tristeţe amarnică în aceste timpuri.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Sufletele alese ale lui Dumnezeu vor avea mereu parte de durere, persecuţie, suferinţă, ridiculizare şi batjocură

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 29 noiembrie 2013

Jesus

 Multiubita Mea fiică, cînd te întrebi de ce Eu, Isus Cristos, aş permite suferinţa în lume, atunci tu trebuie să înţelegi Voia lui Dumnezeu. Mulţi oameni suferă în lume şi mereu a fost aşa. Suferinţa este provocată de faptul că păcatul creează diviziune între oameni. Păcatul îl separă pe om de Dumnezeu, şi ca atare omul va păcătui împotriva omului. Eu permit suferinţa pentru că ea aduce suflete aproape de Mine, prin purificarea pe care o îndură aceste suflete. Mie suferinţa nu îmi face plăcere. Însă Eu sunt Prezent în fiecare suflet care are de îndurat durere şi chin. Este Voia lui Dumnezeu ca anumite suflete să sufere mai mult decît altele, deoarece prin intermediul acestor victime pot fi salvate alte suflete, care merită mai puţin Milostivirea Mea.

Eu am suferit de bună voie în timpul Pătimirii Mele, însă Durerea şi Umilinţa Mea au învins o mare parte din puterea satanei. Satana nu poate niciodată să se smerească, deoarece acest lucru este imposibil. Şi de aceea, prin smerenia pe care o aduce durerea suferinţei, sufletele pot dilua puterea satanei asupra altora. Sufletele alese ale lui Dumnezeu vor avea mereu parte de durere, persecuţie, suferinţă, ridiculizare şi batjocură. Asemenea suflete sunt cele mai aproape de Mine, iar Eu voi folosi acest sacrificiu al lor ca să atrag în refugiul mîntuirii şi celelalte suflete, care au cea mai mare nevoie de Milostivirea Mea.

Această lecţie este foarte grea pentru voi toţi cei care Mă iubiţi şi poate părea nedreaptă. Însă să ştiţi că suferinţa vă aduce şi mai aproape de Mine şi că ea va obţine pentru voi Viaţa Veşnică alături de Mine în Paradis.. Niciodată să nu daţi vina pe Dumnezeu pentru suferinţa din lume, deoarece ea a fost cauzată, în primă instanţă, de decăderea rasei umane, cînd copiii lui Dumnezeu au cedat păcatului mîndriei.

Mîndria este rădăcina tuturor păcatelor şi este cauza multor suferinţe în lume. Mîndria conduce la toate celelalte păcate, ducînd apoi la diviziune şi injustiţie în lume. Vă asigur că foarte curînd lumea îşi va da în sfîrşit seama care este adevăratul înţeles al Voinţei lui Dumnezeu. Din acel moment, voinţa omului se va supune cu respect Voinţei Sfinte a Tatălui Meu. Pînă cînd nu va sosi acea zi în care omul se va lepăda de mîndrie şi se va smeri înaintea Domnului Dumnezeu Cel Preaînalt, suferinţa nu poate lua sfîrşit.

Atunci cînd lumea va accepta în sfîrşit Adevărul – Promisiunea făcută de Mine de a reveni – Eu voi şterge toate lacrimile din ochii voştri. Îi voi ridica în slavă pe cei vii şi pe cei morţi, iar ei vor domni cu măreţie în Noul Cer şi Noul Pămînt, cînd cele două vor deveni una întru Mine. Cînd înduraţi suferinţa, să fiţi în pace, căci ea se va sfîrşi curînd.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Cerurile vor anunţa în curînd partea finală a Marelui Plan al lui Dumnezeu de a salva omenirea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marţi, 26 noiembrie 2013

Jesus

 Multiubita Mea Fiică, vreau ca toţi cei care sunt persecutaţi în Numele Meu să înţeleagă de ce se întîmplă acest lucru. Amintiţi-vă că moartea Mea pe Cruce şi suferinţa pe care am îndurat-o, au fost ca să pot elibera omenirea din robia faţă de fiară. Să ştiţi, atunci cînd vă aflaţi în ipostaza de a duce Crucea Mea, că aceasta este o povară foarte grea. Cînd voi luaţi asupra voastră Crucea Mea, vă vor urî nu numai cei răi, ci şi oamenii sfinţi care Mă iubesc cu adevărat dar care nu dispun de discernămînt.

Cînd luaţi asupra voastră Crucea Mea şi urmaţi Învăţăturile Mele, veţi fi dispreţuiţi. Cînd luaţi Crucea Mea, proclamînd Adevărul conţinut în aceste Mesaje, veţi fi umiliţi şi urîţi mai mult decît oricare alt discipol al Meu, de dinaintea voastră. Nici o altă misiune, de la moartea Mea pe Cruce, nu se compară cu aceasta, care este şi cea din urmă şi este autorizată din Ceruri de către Tatăl Meu. Dacă nu ar fi aşa, atunci lumea ar ignora-o. Însă Cuvîntul Meu va fi auzit în fiecare colţ al Pămîntului şi, prin puterea Duhului Sfînt, va fi auzit de toţi, inclusiv de vrăjmaşii Mei. Nimeni nu va ignora Cuvîntul Meu, pentru că aceasta nu se poate. Căci, atunci cînd aude Cuvîntul lui Dumnezeu, nici un om, indiferent de starea sufletului său, nu poate să nu reacţioneze într-un fel. Cei care permit ca Eu să ajung în inimile lor vor fi învinşi de iubirea pentru Mine, dar vor fi de asemenea copleşiţi, şi numai Vocea lui Dumnezeu poate să determine o astfel de reacţie.

Aceia dintre voi care Mă auziţi acum, trebuie să ascultaţi. Vă rog să acceptaţi greutatea Crucii Mele, indiferent cît de grea va deveni astfel povara voastră. Această Cruce vă va epuiza, dar va produce roadele iertării pentru duşmanii Mei, ale căror suflete Eu doresc să le salvez. Poate ca persecuţia voastră va fi mare, poate că vă va provoca durere şi întristare, dar să ştiţi că toate sunt cauzate de faptul că aceasta este Lucrarea Mea. Lucrarea Mea, atunci cînd nu este contaminată, creează suferinţă teribilă printre cei care răspund chemarii Mele. Să ştiţi însă că suferinţele voastre vor fi de scurtă durată şi vor fi repede uitate, căci Cerurile vor anunţa, în curînd, partea finală a Marelui Plan al lui Dumnezeu de a salva omenirea. Apoi, lumea va fi reînnoită iar Iubirea lui Dumnezeu se va răspîndi pînă cînd Voia lui Dumnezeu va fi împlinită.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: Duşmanii lui Dumnezeu vor înfăptui sacrilegii îngrozitoare care vor culmina cu profanarea Tabernacolelor

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Luni, 25 noiembrie 2013

Champaigne

Copila mea, cînd Biserica Fiului Meu va fi confiscată, seria de evenimente care se vor desfășura va fi exact aceeaşi din timpul Răstignirii Sale.

Zgomotul va fi asurzitor atunci cînd duşmanii lui Dumnezeu vor acapara Trupul Lui şi Îl vor profana. Ei se vor bucura şi vor striga proclamații pompoase în mijlocul aplauzelor la adresa impostorilor, care vor fi auzite pretutindeni, căci aceasta va fi o ocazie de a-i cîştiga pe mulți adversari încăpățînați și pe foşti dușmani ai Bisericii Fiului Meu. Din gurile lor vor ieşi toate felurile de declarații noi referitoare la înțelesul Sfîntului Cuvînt al Fiului Meu. Toate minciunile, camuflate cu viclenie ca să pară că au sens, vor fi folosite pentru a-i atrage pe copiii lui Dumnezeu în această nouă biserică modernizată. Fiecare păcat va fi justificat, pentru ca mai mulţi oameni din exterior să fie primiți în templele lui Dumnezeu, pînă cînd între zidurile lor va fi o confuzie totală.

În timp ce ei distrug Biserica Fiului Meu, cărămidă cu cărămidă, rămășița Fiului Meu va fi obligată să o părăsească. Va fi înlăturat orice argument, orice gest şi orice mod de apărare pe care le prezintă cei care rămîn fideli Bisericii Fiului Meu. Aceasta va fi o Răstignire tăcută, exact ca aceea pe care Fiul Meu a îndurat-o atunci cînd a suferit fără să scoată nici un geamăt. Vocile acelora care vor continua să proclame Adevărul nu vor avea nici o susținere din partea mass-media. Nici o atenție. Chiar dacă vor reuşi să-şi facă vocile auzite, vor fi demonizați pentru aceasta.

Îi îndemn pe toţi aceia care îl iubesc pe Fiul Meu şi care înţeleg că aceste semne au fost profeţite, să continue să-L slujească pe Fiul Meu. Mulţi preoţi, în loc să lupte pentru credinţa lor şi să rămînă fideli Fiului Meu, se vor îndepărta. Alţii nu vor renunţa şi vor asigura Hrana Vieţii pentru toţi aceia care caută Adevărata Prezență a Fiului Meu.

Dușmanii lui Dumnezeu vor comite sacrilegii îngrozitoare care vor culmina cu profanarea Tabernacolelor. După ce vor fi ajuns să facă aceasta, ei vor pregăti tronul pe care va sta anticristul.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru ca aceia dintre voi care cunosc Adevărul să fie în stare să ofere mîngîiere celor care vor suferi foarte mult din cauza celei mai mari apostazii care a existat vreodată pentru a distruge Biserica Fiului Meu, Isus Cristos, și care se desfăşoară în fața voastră.

Tristeţea mea este mare şi Inima mea este grea, din cauza înşelăciunii celui rău, care îi va atinge chiar şi pe aceia care îl iubesc foarte mult pe Fiul Meu. Suferința lor va fi mai mare decît toate.

Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Miliarde de oameni se vor bucura de o viaţă de slavă eternă în Prezenţa lui Dumnezeu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 24 noiembrie 2013

Jesus

Multiubita Mea fiică, cînd Eu vin să aduc alinare oamenilor în durerea pe care au îndurat-o din cauza separării de Dumnezeu, ei trebuie cu toţii să fie recunoscători pentru această Mare Milostivire. Datorită ei, miliarde de oameni se vor bucura de o viaţă de slavă eternă în Prezenţa lui Dumnezeu.

Prin acest mare Act de Milostivire, Eu aduc măreaţa veste a Promisiunii glorioase, despre A Doua Mea Venire – care va urma curînd după Avertisment – şi va finaliza Planul lui Dumnezeu pentru copiii Săi. Toate sufletele vor primi Darul Milostivirii Mele, dar nu toate îl vor accepta. Aceia care nu îl acceptă vor avea la dispoziţie doar un scurt timp în care să decidă care este viaţa pe care o doresc. Ei pot alege să trăiască o viaţă plină şi perfectă în trup şi suflet în Noul Paradis, sau una fără Dumnezeu. Aceia care înţeleg ceea ce Eu ofer nu trebuie să respingă un asemenea Dar. Totuşi, aceia care Mă vor refuza, vor fi mulţumiţi să se scalde în întuneric, crezînd că nu contează. Ceea ce ei nu ştiu este că vor simţi o durere îngrozitoare atunci cînd, în cele din urmă, vor fi separaţi complet de Mine. Ei se vor trezi în abisul negru ca smoala, unde nu vor vedea nimic. Ei nu vor avea nimic. Tot ce vor simţi va fi un foc mistuitor care îi va străpunge ca o sabie şi pe care va trebui să îl îndure pentru eternitate.

Separarea de Dumnezeu s-a produs atunci cînd Lucifer i-a ispitit pe Adam şi Eva prin păcatul mîndriei. Păcatul mîndriei este rădăcina tuturor păcatelor şi ceea ce îl leagă pe om de satana. Cînd voi veni să Îmi revendic Tronul, această separare nu va mai exista. Aceia care sunt pentru Mine, cu Mine şi în Mine se vor uni ca unul. Dar în ziua finală în care voi veni şi voi judeca lumea, aceia care s-au separat de Mine şi care vor continua să Mă respingă vor trăi sfîrşitul definitiv, cînd Eu nu voi mai fi Prezent. Cînd Eu nu voi mai putea să le ofer mîngîiere. Să îi trag înapoi. Apoi, ei vor trăi veşnica durere şi suferinţă alături de fiară şi de toţi demonii săi, în flăcările Iadului.

Nu doresc să vă înspăimînt, să vă şochez sau să vă produc suferinţă, ci, ca să înţelegeţi consecinţele, trebuie să vă spun Adevărul. Atît de mulţi dintre voi nu cred în iad. Voi nu credeţi în el, pentru că aţi fost induşi în eroare atît de mult timp. Raiul, Iadul şi Purgatoriul există. În ultima zi vor exista doar două entităţi – Noul Paradis, cînd Cerul şi Pămîntul vor deveni una, şi abisul care este Iadul.

Adevărul este greu de acceptat, dar fără să cunoaşteţi Adevărul nu vă puteţi alege destinul.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

 

Iubirea înflorește pentru că ea este un Dar de la Dumnezeu și are puterea de a distruge răul

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 23 noiembrie 2013

Jesus

 Multiubita Mea fiică, Vreau să explic importanța iubirii și modul în care prin iubire puteți învinge răul, și cum fără ea răul se răspîndește.

Satana e incapabil de iubire, și în schimb e obsedat de ceea ce el crede că este puterea sa și valoarea sa. Cînd el infestează un suflet, primul lucru pe care-l face este să distrugă iubirea din acel suflet. Atunci cînd reușește aceasta, el va induce o ură teribilă în acel suflet și această ură va provoca dezbinare. Dezbinarea și neînțelegerile inspirate de ură pot conduce la acțiuni disperate ale unui suflet împotriva celuilalt. Aceste acte pline de ură pot foarte adesea să ducă la cruzimi teribile și chiar la crimă. Păcatul mîndriei se infiltrează în suflete, care apoi se deschid în fața diavolului și aceasta duce la ambiție nemiloasă și la lăcomie. Însă acolo unde e iubire, acolo Dumnezeu este Prezent.

Iubirea înflorește pentru că ea este un Dar de la Dumnezeu și are puterea de a distruge răul. Iubirea nu este egoistă. Iubirea e generoasă, iertătoare și nealterată de păcatul mîndriei. Voi trebuie să-l rugați zilnic pe Dumnezeu pentru Darul Iubirii și, cînd primiți acest dar, folosiți-l ca armă împotriva urii. Iubirea, cînd e prezentă într-un suflet pur, atrage ura acelor suflete care L-au eliminat pe Dumnezeu din viața lor. Ei nu pot suporta Lumina lui Dumnezeu, care strălucește din sufletele celor care sunt plini de Iubirea lui Dumnezeu.

Mergeți acum, știind că Iubirea trebuie folosită pentru a ajuta sufletele celor care au mare nevoie de Ajutorul Meu. Vă rog, spuneți această Rugăciune a Cruciadei pentru Darul Iubirii.

 Rugăciunea (129) a Cruciadei – Pentru Darul Iubirii

Oh, Dumnezeule, te rog umple-mă cu Iubirea Ta.

Ajută-mă să împart Darul Iubirii cu toți cei care au nevoie de Milostivirea Ta.

Ajută-mă să Te iubesc tot mai mult.

Ajută-mă să-i iubesc pe toți cei care au nevoie de Iubirea Ta.

Ajută-mă să-i iubesc pe dușmanii Tăi.

Permite ca Iubirea cu care Tu mă binecuvîntezi să fie folosită pentru a cuprinde inimile tuturor acelora cu care eu vin în contact.

Prin Iubirea cu care Tu îmi umpli sufletul, ajută-mă să înving tot răul, să convertesc suflete și să înfrîng diavolul și pe toți acoliții săi care încearcă să distrugă Adevărul Cuvîntului Tău Preasfînt. Amin.

 Eu Sunt Iubire. Cînd voi Mă iubiți cu adevărat, Eu inund sufletul vostru cu și mai multă iubire și cu această iubire voi Mă veți ajuta să salvez lumea.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Cînd voi veni ca Rege al Milostivirii, nici un suflet nu se va îndoi cu privire la cine Sunt Eu şi ce Sunt Eu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 20 noiembrie 2013

Jesus

 Multiubita Mea fiică, spune tuturor discipolilor Mei – tuturor celor care cred în Mine, Isus Cristos – că trebuie să-Mi aloce zilnic timp în rugăciune, pentru a salva sufletele celor care sunt pierduţi pentru Mine. Pentru Harurile pe care Eu vi le dau vouă, doresc în schimb ca voi să Mă ajutaţi aducînd la Mine sufletele celor care sfăşie Inima Mea.

Trebuie să vă cer să înduraţi suferinţa pe care o veţi simţi din cauza separării omenirii de Mine, Isus Cristos. Ea va fi provocată de schisma din Biseria Mea pe pămînt. Dacă acceptaţi această suferinţă cu o totală supunere, Eu pot învinge strînsoarea pe care cel rău o exercită asupra celor care sunt prea slabi ca să proclame Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu. Voi nu trebuie să vă temeți niciodată de această misiune pentru că ea e dată lumii datorită generozității Preaiubitului Meu Tată. El nu vrea decît să-şi revendice Creaţia Lui, intactă, astfel încît să nu piardă nici măcar un singur copil de-al Său.

Indiferent cine vă maltratează, vă batjocoreşte sau vă persecută, trebuie doar să vă amintiţi de pedeapsa care se va abate asupra acestor sărmane suflete care scuipă în Faţa Mea. Apoi, ignorînd batjocura, voi trebuie să vă rugaţi cu ardoare pentru fiecare din aceste sărmane suflete. Fiţi cu inima generoasă şi atunci veţi fi umpluţi de Duhul Sfînt, ca să puteţi lupta alături de armata Mea Cerească pentru salvarea lumii de cel rău. Prin urmare, voi trebuie să aşteptaţi cu iubire şi încredere, iar Eu vă voi aduce mari Binecuvîntări.

Niciodată nu trebuie să renuntați la speranţă din cauza fricii. Teama nu trebuie să vă orbească niciodată de la sarcina ce v-a fost încredințată, astfel ca atunci cănd Eu vin ca Rege al Milostivirii, nici un suflet să nu se îndoiască cu privire la cine Sunt Eu şi ce Sunt Eu. Adunați-vă. Uniţi-vă. Aduceţi toate sufletele în Braţele Mele Milostive. Pentru a Mă ajuta să fac aceasta, voi trebuie să spuneţi zilnic această Rugăciune specială a Cruciadei, pentru a Mă ajuta să adun şi să unesc toate sufletele.

Rugăciunea (128) a Cruciadei – Pentru a aduna şi a uni toate sufletele

Isuse drag, ajută-ne pe noi, iubiţii Tăi discipoli, să adunăm omenirea în Braţele Tale şi să Ţi prezentăm Ţie sufletele care au cea mai mare nevoie de Marea Ta Milostivire.

Umple-ne cu Harul Duhului Sfînt pentru a fi sigur că Flacăra Adevărului cuprinde toate acele suflete care s-au separat de Tine.

Uneşte toţi păcătoşii ca astfel fiecare dintre ei să primescă şansa reconcilierii.

Dă-ne nouă tuturor puterea de a rămîne statornici Cuvîntului Tău Sfînt atunci cînd suntem forţaţi să respingem Adevărul care a fost dat lumii prin Preasfintele Evanghelii.

Noi rămînem în Tine, cu Tine şi pentru Tine, la fiecare pas al acestei călătorii spre salvare. Amin

Fiţi pe pace. Încredeţi-vă în Mine. Aduceţi rugăciunile voastre la Picioarele Mele şi Eu voi răspunde fiecărei cereri făcute Mie pentru a salva toate sufletele ale căror nume Îmi sunt prezentate.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7