Daily Archives: 6 decembrie 2013

Cerurile vor anunţa în curînd partea finală a Marelui Plan al lui Dumnezeu de a salva omenirea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marţi, 26 noiembrie 2013

Jesus

 Multiubita Mea Fiică, vreau ca toţi cei care sunt persecutaţi în Numele Meu să înţeleagă de ce se întîmplă acest lucru. Amintiţi-vă că moartea Mea pe Cruce şi suferinţa pe care am îndurat-o, au fost ca să pot elibera omenirea din robia faţă de fiară. Să ştiţi, atunci cînd vă aflaţi în ipostaza de a duce Crucea Mea, că aceasta este o povară foarte grea. Cînd voi luaţi asupra voastră Crucea Mea, vă vor urî nu numai cei răi, ci şi oamenii sfinţi care Mă iubesc cu adevărat dar care nu dispun de discernămînt.

Cînd luaţi asupra voastră Crucea Mea şi urmaţi Învăţăturile Mele, veţi fi dispreţuiţi. Cînd luaţi Crucea Mea, proclamînd Adevărul conţinut în aceste Mesaje, veţi fi umiliţi şi urîţi mai mult decît oricare alt discipol al Meu, de dinaintea voastră. Nici o altă misiune, de la moartea Mea pe Cruce, nu se compară cu aceasta, care este şi cea din urmă şi este autorizată din Ceruri de către Tatăl Meu. Dacă nu ar fi aşa, atunci lumea ar ignora-o. Însă Cuvîntul Meu va fi auzit în fiecare colţ al Pămîntului şi, prin puterea Duhului Sfînt, va fi auzit de toţi, inclusiv de vrăjmaşii Mei. Nimeni nu va ignora Cuvîntul Meu, pentru că aceasta nu se poate. Căci, atunci cînd aude Cuvîntul lui Dumnezeu, nici un om, indiferent de starea sufletului său, nu poate să nu reacţioneze într-un fel. Cei care permit ca Eu să ajung în inimile lor vor fi învinşi de iubirea pentru Mine, dar vor fi de asemenea copleşiţi, şi numai Vocea lui Dumnezeu poate să determine o astfel de reacţie.

Aceia dintre voi care Mă auziţi acum, trebuie să ascultaţi. Vă rog să acceptaţi greutatea Crucii Mele, indiferent cît de grea va deveni astfel povara voastră. Această Cruce vă va epuiza, dar va produce roadele iertării pentru duşmanii Mei, ale căror suflete Eu doresc să le salvez. Poate ca persecuţia voastră va fi mare, poate că vă va provoca durere şi întristare, dar să ştiţi că toate sunt cauzate de faptul că aceasta este Lucrarea Mea. Lucrarea Mea, atunci cînd nu este contaminată, creează suferinţă teribilă printre cei care răspund chemarii Mele. Să ştiţi însă că suferinţele voastre vor fi de scurtă durată şi vor fi repede uitate, căci Cerurile vor anunţa, în curînd, partea finală a Marelui Plan al lui Dumnezeu de a salva omenirea. Apoi, lumea va fi reînnoită iar Iubirea lui Dumnezeu se va răspîndi pînă cînd Voia lui Dumnezeu va fi împlinită.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7