Monthly Archives: februarie 2014

Cînd încercaţi să rescrieţi Cuvîntul lui Dumnezeu, vă faceţi vinovaţi de blasfemie

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 30 decembrie 2013

Jesus

Fiica Mea preaiubită, cînd voi puneţi la îndoială Autoritatea Mea, atunci negaţi Adevărul. Cînd voi contestaţi Cuvîntul Meu cel săpat în piatră, atunci nu acceptaţi Adevărul. Cînd încercaţi să rescrieţi Cuvîntul lui Dumnezeu, vă faceţi vinovaţi de blasfemie. Lumea a fost avertizată că nimeni – nici un slujitor sfinţit, nici un suflet ales, nici un profet – nu poate să adauge sau să îndepărteze vreodată ceva din Cuvîntul dat prin Cartea Tatălui Meu. Însă exact acest lucru se va întîmpla atunci cînd, cei care pretind că sunt lideri aleşi în Biserica Mea de pe Pămînt vor manipula Adevărul. Ziua aceea este foarte aproape. Aceea este ziua despre care aţi fost avertizaţi. Căci orice om care îndrăzneşte să manipuleze Cuvîntul, afirmă astfel că el este mai presus de Dumnezeu. Cel care pretinde, prin actele sau faptele lui, că el este mai presus de Dumnezeu, nu poate să fie niciodată reprezentantul Meu.

Cum credinţa omului este atît de slabă şi cum Noul Testament este atît de puţin cunoscut, mulţi vor fi înşelaţi şi vor accepta ereziile ca fiind Adevărul. Aceasta va fi căderea lor.

Intervenţia Mea se va înfăptui printr-o revărsare a Duhului Sfînt, pentru a-i lumina pe aceia care Îmi rămîn fideli Mie. Acesta va fi testul, acum: Dacă într-adevăr credeţi în Existenţa Mea, în Misiunea Mea, în Răstignirea Mea, în Învierea Mea din morţi şi în Promisiunea Mea de Mîntuire, atunci nu veţi contesta Cuvîntul Meu dat vouă în Sfînta Biblie. Dacă credeţi, chiar şi pentru o clipă, că Eu voi binecuvînta orice nouă interpretare a Evangheliilor Mele, a Celor Zece Porunci ale lui Dumnezeu şi a tot ce aţi învăţat de la Mine, ca să fie pe placul societăţii moderne, atunci vă înşelaţi foarte tare.

Ziua în care liderul, care pretinde că el conduce Biserica Mea de pe Pămînt, vă va spune că anumite păcate nu mai contează, este ziua începutului sfîrşitului. Aceasta va fi ziua la care trebuie să fiţi atenţi. Aceasta va fi ziua în care Biserica Mea va intra în era întunericului. În ziua aceea, nu trebuie să fiţi tentaţi să Mă negaţi pe Mine – să negaţi Adevărul. Minciunile nu pot niciodată să înlocuiască Adevărul.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Adevărul vi s-a dat tuturor, însă mulţi dintre voi l-au uitat. Adevărul vă plictiseşte. El este mult prea dificil.

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 29 decembrie 2013

Jesus

Multiubită fiică a Mea, cînd am revelat secretele din Cartea Adevărului, încă de la început, ţi-am spus că această Carte a fost prevestită profeţilor – în număr de trei – reprezentînd Preasfînta Treime. Eu nu vă spun aceste lucruri pentru a vă speria. Eu vă spun faptele, pentru ca voi să aveţi deplină încredere în Mine.

Fiica Mea, Planul Tatălui Meu de a răspîndi convertirea a început din momentul în care a început această Misiune. Este mare nevoie de această convertire în acest timp de mare apostazie, apatie şi indiferenţă jenată faţă de Cuvîntul lui Dumnezeu. Copiilor lui Dumnezeu le-a fost dat Adevărul prin Cartea Preasfîntă, însă mare parte din ceea ce este conţinut acolo nu are impact asupra oamenilor din lumea de azi. Și cum ar putea să aibă? Atît de mulţi sunt distraşi de divertisment şi de amuzamentul facil şi sunt gata să accepte orice le stimulează simţurile. Chiar şi Adevărul Creaţiei omului a fost negat. Și în schimb, ei au înlocuit Adevărul cu credinţe absurde în mai mulţi zei falşi, pe care înşişi şi i-au creat. Practicile lor de magie şi îndeletnicirile lor oculte au atras atenţia multora şi au aprins imaginaţia celor care caută senzaţionalul în viaţa lor.

Apoi, sunt cei care abuzează de cunoştinţele lor asupra lumii spiritelor şi care au determinat multe suflete să se îndepărteze de Mine. Pentru a se îmbogăţi cu daruri spirituale, aceste biete suflete invită spiritul răului atunci cînd invocă spiritele celor care se află în Iad. Aceste spirite le vor atrage într-o plasă din care ei niciodată nu se vor mai putea desface. Aceia care se îndeletnicesc cu practici new age, vrăjitorie, clarviziune şi cărţi de tarot vor fi cauza unor teribile suferinţe pricinuite altora, deşi, în multe dintre cazuri, ei nu au habar de răul pe care îl fac. Toţi aceşti oameni, care pun zeii falşi în locul singurului Dumnezeu Adevărat, se fac vinovaţi de păgînism – o crimă odioasă, pentru că ei ştiau Adevărul înainte de a se îndepărta de el.

Apoi, sunt cei care atrag blestemul asupra altora atunci cînd practică satanismul. Aceştia sunt atît de depravaţi încît Mă batjocoresc pe Mine întruna şi fac aceste acte malefice pentru că ei deja au făcut un pact cu diavolul. Nimic din ceea ce fac Eu nu va putea să îi întoarcă. Oh, cum plîng cu Lacrimi amare pentru aceste biete suflete înşelate!

Apoi mai sunt cei care Mă cunosc dar care petrec foarte puţin timp în Compania Mea. Ei Îmi provoacă o mare tristeţe, deoarece îşi consideră sufletul ca pe ceva de la sine înţeles. Ei cred că li s-a acordat un drept natural la Viaţa Veşnică şi nu consideră că acest drept trebuie obţinut. Mulţi dintre ei sunt atît de multumiţi de ei înşişi, încît nu se mai obosesc să primească Sacramentele şi rareori dau ascultare celor 10 Porunci, pentru că ei nu cred că acestea li se mai aplică lor în vremurile de acum. Cei mai mulţi nici nu mai cred în Iad sau în Purgatoriu. Aceştia merg pe o cale foarte periculoasă. Curînd, ei vor fi încă şi mai mult înşelaţi cînd li se va băga pe gît noua doctrină diluată care va fi introdusă de către duşmanii Mei. Aceştia au nevoie acum de multă rugăciune.

În sfîrşit, mai sunt cei care sunt aproape de Mine si care cunosc toate lucrurile Sfinte. Acestea sunt sufletele care Îmi aduc mare mîngîiere şi pe care Eu mă bazez. Totuşi, printre ei sunt şi unii care nu trăiesc Adevărul. Ei predică Adevărul dar nu practică Învăţăturile Mele cele mai elementare. Ei nu îi iubesc pe ceilalţi aşa cum ar trebui. Ei îi dispreţuiesc pe cei pe care îi consideră a fi mai puţin cunoscători decît sunt ei în materie de cele sfinte. Unii se considera pe ei înşişi deasupra altora, şi mai favorizaţi de către Dumnezeu. Aceşti ipocriţi Mă înfurie cel mai tare pentru că ei nu reuşesc să înţeleagă cum păcătuiesc ei în Ochii Mei.

Vezi aşadar că Adevărul nu trebuie niciodată să fie considerat ca de la sine înţeles. Adevărul vi s-a dat tuturor, însă mulţi dintre voi l-au uitat. Adevărul vă plictiseşte. El este mult prea dificil – vă consumă prea mult timp – pentru că mulţi dintre voi vedeţi Adevărul ca pe ceva ce nu mai are importanţă azi, în viaţa voastră prea ocupată. Mulţi dintre voi Mă veţi nega şi în final Mă veţi respinge cu totul, cînd veţi fi hrăniţi cu minciuni de către cei care vor să vă îndepărteze de salvarea voastră. Iată de ce trebuie să vi se reamintească Adevărul.

Nu poate exista decît un singur Adevăr şi acesta este Adevărul pe care Dumnezeu vi l-a arătat de la început.

Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: Fiul meu mi-a cerut să aduc lumii acest Mesaj important

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 28 decembrie 2013

Champaigne

Copila mea, Fiul meu mi-a cerut să aduc lumii acest Mesaj important. El doreşte ca toţi aceia care au membri de familie şi prieteni care Îl resping pe Dumnezeu şi care nu Îl recunosc pe preaiubitul meu Fiu, Isus Cristos, să ştie negreşit că El îi va copleşi cu Harurile Sale dacă voi veţi recita spre folosul lor aceasta Rugăciune specială a Cruciadei. Cînd voi spuneţi această Rugăciune, El va arăta fiecăruia dintre ei multă Compătimire, îi va mîntui şi îi va trage înapoi de pe marginea abisului dezolării.

Rugăciunea (131) a Cruciadei: Rugăciunea Milostivirii

O, draga mea Mamă a Mîntuirii, te rog să-i ceri Fiului tău, Isus Cristos, să acorde Milostivire pentru (aici numiţi-i pe toţi…) în timpul Avertismentului şi apoi din nou în Ziua finală, înainte ca ei să ajungă în faţa Fiului tău.

Te rog, roagă-te ca fiecare dintre ei să fie salvat şi să se bucure de roadele Vieţii Veşnice. Protejează-i în fiecare zi şi du-i la Fiul tău, pentru ca Prezenţa Sa să le fie arătată, să li se dea pacea sufletului şi să obţină Haruri mari. Amin.

Datorită acestei Misiuni, Fiul meu va revărsa Haruri extraordinare asupra sufletelor care au nevoie de Miostivirea Sa. El va fi întotdeauna generos atunci cînd sufletele trăiesc în acord cu Sfîntul Său Cuvînt şi Îl primesc pe El cu bucurie în inimile lor.

Mergeţi mai departe şi bucuraţi-vă, pentru că acesta este unul dintre cele mai extraordinare Haruri pe care El le-a dat tuturor celor care au răspuns chemării Sale din Ceruri.

Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

La viitorul Crăciun, sărbătoarea Naşterii Mele va fi înlocuită cu o mare ceremonie

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 25 decembrie 2013

Jesus

Multiubita Mea fiică, Eu Sunt Cuvîntul Întrupat. Astăzi, Trupul Meu îmbrăţişează lumea, dar lumea, deşi poate sărbătoreşte Crăciunul, este insensibilă la Planul Meu de Salvare.

Crăciunul nu mai este o sărbătoare a Naşterii Mele, ci un substitut păgîn, unde toate onorurile sunt acordate goanei după lucruri false. Cît de slabă a devenit credinţa Creştinilor! Cum au uitat oamenii tot ceea ce i-am învăţat Eu! Cît de mult ţin ei la confortul lucrurilor materiale, care se vor transforma în ţărînă, şi cum ignoră ei complet starea în care se află sufletele lor.

Au venit asupra voastră timpurile cînd credinţa majorităţii Creştinilor a devenit atît de slabă încît se discută şi se face referire foarte puţin la Glorioasa Mea Divinitate. Învăţăturile Mele nu mai au un înţeles real în vieţile voastre şi mulţi preoţi nu Mă mai iubesc aşa cum ar trebui. Nu, fiica Mea, ei nu Mă cunosc deloc cu adevărat.

Eu nu Mă voi odihni pînă cînd Glasul Meu nu va fi auzit, pînă cînd nu vă trezesc la chemarea de a vă reînnoi credinţa. În curînd credinţa voastră în Mine va slăbi şi mai mult. Atît de ocupaţi veţi deveni, absorbiţi în afacerile politice legate de ţările răvăşite de război şi sărăcie, încît Mă veţi uita. Eu voi fi înlocuit în credinţa voastră de către duşmanii Mei, care se dau drept slujitori ai Mei, şi care vă vor duce din ce în ce mai departe de Mine.

La viitorul Crăciun, sărbătoarea Naşterii Mele va fi înlocuită cu o mare ceremonie, care va aplauda opera acelor impostori care fac paradă în Biserica Mea, purtînd veşminte care servesc doar ca să îi amăgească pe credincioşi. În acea zi, ei vor aplauda zeul justiţiei sociale, drepturile omului şi banii pe care – vor spune ei – i-au strîns pentru cei care suferă de foame în lume. Dar să ştiţi aceasta. Toate aceste lucruri prezentate lumii în Numele Meu Sfînt servesc unui singur scop. Acela de a vă îndepărta de Cuvînt, care este Carnea Mea. Carnea Mea este parte din Trupul Meu. Trupul Meu este Biserica Mea. Cînd aceia care spun că aparţin Bisericii Mele nu venerează Sfîntul Meu Cuvînt, ci în schimb îmbrăţişează şi încearcă să controleze politica lumii, atunci ei nu pot spune niciodată că Îmi aparţin Mie. A venit timpul ca scindarea – prezisa schismă – să aibă loc – şi ea va fi rapidă.

Nu puteţi iubi decît un singur Dumnezeu, iar singura cale către Tatăl Meu este prin Mine, Fiul Său Unul-Născut. Dacă vă separaţi de Mine urmînd campaniile voastre politice care se vor strădui să promoveze drepturile omului şi justiţia socială ca substitut al Cuvîntului, atunci Mă veţi renega.

Inima Mea este grea în aceste timpuri. Vă dau această avertizare ca să nu cădeţi în eroare şi în cea mai vicleană capcană care va fi pusă înaintea voastră de către discipolii duşmanului Meu – diavolul.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Numai Lumina lui Dumnezeu poate să aducă fericirea veşnică

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 18 decembrie 2013

Jesus

Fiica Mea prea iubită, începutul este fără sfîrşit. Odată ce viaţa este creată de Tatăl Meu şi odată ce omul respiră pentru prima dată, el va exista în trup şi apoi în suflet pentru veşnicie.

Cel mai mare mister al Vieţii Veşnice este faptul că ea există, fie că omul o alege sau nu. Omului i-a fost oferit Darul voinţei libere şi, pînă la ultima sa suflare pe acest Pămînt, el are de ales. El poate să-şi trăiască viaţa cît de bine poate şi în acord cu Legile lui Dumnezeu şi să-şi cîştige mîntuirea, sau poate să ignore Adevărul Existenţei lui Dumnezeu şi să-şi trăiască viaţa conform propriilor lui dorinţe. Cînd îşi satisface propriile lui pofte, lăcomii şi dorinţe care se opun Cuvîntului lui Dumnezeu, omul se expune la riscuri mari care vor avea consecinţe pentru veşnicie.

Cei care sunt norocoşi şi îşi cîştigă mîntuirea glorioasă vor trăi o Viaţă Veşnică în extaz în Împărăţia lui Dumnezeu. Ei se vor bucura de toate felurile de slavă în uniune cu Voinţa lui Dumnezeu şi vor trăi o existenţă perfectă care nu se va termina niciodată. Aceia care aleg să întoarcă spatele lui Dumnezeu, în ciuda tuturor eforturilor făcute de Mine pentru a le salva sărmanele lor suflete, vor avea şi ei o existenţă veşnică. Din păcate, ei vor îndura o agonie îngrozitoare în singurătate şi în disperată dezolare. Si ei vor fi ridicaţi împreună cu cei vii şi cu cei morţi, însă existenţa lor va fi una dureroasă, căci ei nu vor vedea niciodată Lumina lui Dumnezeu. Numai Lumina lui Dumnezeu poate să aducă fericirea veşnică.

Cînd vă daţi ultima suflare pe Pămînt, acest lucru înseamnă pur şi simplu că sunteţi duşi apoi la următorul nivel al călătoriei voastre spre veşnicie. Nu există decît o singură cale de urmat  şi anume,  cea prin care veniţi la Mine. Orice altă cale vă va duce la o existenţă îngrozitoare, şi totuşi, multe suflete rătăcite cred că ele cunosc Adevărul atunci cînd resping existenţa veşniciei.

Nu trebuie să respingeţi niciodată Adevărul, căci doar Adevărul poate să vă aducă mîntuirea veşnică.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Pe tot parcursul copilăriei Mele, Eu am ştiut Cine Eram

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 12 decembrie 2013

Isus

Mult iubita Mea fiică, pe măsură ce se apropie Ziua Mea de Naştere, doresc ca toţi Creştinii, pretutindeni, să mediteze asupra motivului Naşterii Mele.

Naşterea Mea a fost planificată de Tatăl Meu din Preamarea Sa Milostivire şi deosebita Sa Iubire pentru Copiii Săi. Cel mai mare sacrificiu al Lui Dumnezeu Tatăl a fost să îl trimită pe unicul Său Fiu născut din El, într-o lume nerecunoscătoare, plină de păcătoşi, care nu voiau să-L cunoască după voia Sa. Prin profeţi, toate Intervenţiile au fost făcute spre a încerca să le întoarcă inimile împietrite pentru a căuta Slava Sa. Însă ei s-au întors împotriva Sa şi au ucis profeţii care le dădeau Hrană pentru sufletele lor.

Trimiţînd în lume un copil inocent, pe Unicul Său Fiu, El s-a oferit pe Sine Însuşi ca smerit slujitor al trupului omenesc, în faţa celor care trebuiau să-L slujească pe Stăpînul lor. Astfel, Stăpînul a devenit Slujitor, în cea mai deplină formă a Smereniei. Totuşi, El îşi iubea atît de mult copiii, încît era pregătit să facă orice pentru a-i recîştiga din înşelătoria şi ispita satanei.

Pe tot parcursul copilăriei Mele, Eu am ştiut Cine Eram şi ce se aştepta de la Mine. Am fost totodată foarte speriat şi copleşit, pentru că eram conştient de Cine Eram şi ce se aşteapta de la Mine. Deoarece am fost om, am suferit de teamă. Am fost uşor de rănit. I-am iubit pe toţi cei cu care veneam în contact şi Mă încredeam în toţi pentru că îi iubeam. Nu am ştiut că ei Mă vor ucide, căci am crezut că venise Împărăţia Mea. Au fost anumite lucruri ascunse de Mine de către Tatăl Meu, care nu comunica cu Mine aşa cum aţi crede voi. În schimb, Eu primisem o anumită cunoaştere, după voia Tatălui Meu, legată de misiunea dată Mie de a aduce mîntuirea tuturor.

Toate formele Intervenţiei Divine au fost făcute pentru a cîştiga sufletele celor care credeau că ştiu Legile Tatălui Meu însă le răstălmăceau pentru a se potrivi propriilor lor dorinţe şi orgolii.

Eu am petrecut mulţi ani trăind împreună cu preaiubita Mea Mamă şi cu tatăl, Sfîntul Iosif, la fel ca oricare familie. I-am iubit foarte mult şi am fost fericit. Am fost foarte apropiaţi, iar Mama Mea a fost înzestrată cu Haruri speciale date ei prin Puterea Duhului Sfînt. Aceasta a însemnat că ea a ştiut exact ce presupunea Misiunea Mea. Ea a ştiut de greutăţile cărora a trebuit să le fac faţă: Respingerea, Batjocura. Însă nici ea nu a ştiut că urma să fiu ucis.

După primii doi ani ai Misiunii Mele, în care petreceam douăzeci de ore pe zi predicînd Adevărul, am realizat că opoziţia faţă de Mine creştea. Toţi cei care auziseră Cuvîntul Meu au fost atenţi la el chiar şi cînd nu înţelegeau exact ce încercam să le spun. Mulţi, care au acceptat faptul că Eu le spuneam Adevărul, au considerat că este dificil să Mă urmeze, din cauza batjocurii pe care au avut-o de îndurat. În orice caz Duşmanii Mei nu au putut să Mă ignore. Eu am fost subiectul multor dispute, controverse şi divergenţe.

Ei au răspîndit minciuni groaznice despre Mine, inclusiv despre Moralitatea Mea, Integritatea Mea Mintală şi Intenţiile Mele – totuşi nu au putut ignora ceea ce Eu am făcut, ce am zis şi ce le-am spus despre Împărăţia Tatălui Meu.

Am fost trădat de cei care M-au iubit, însă cărora le-a lipsit curajul de a Mă urma.

Prin Harul Tatălui Meu, Eu am îndurat toată aceasta Suferinţă pînă cînd în final totul Mi-a devenit limpede. Am ştiut atunci că ei nu Mă vor accepta. Spre sfîrşit Am ştiut Adevărul, însă am ştiut în acelaşi timp că nu pot renunţa. Și astfel, prin cel mai mare act de smerenie, Dumnezeu – prin Unicul Său Fiu – a devenit o Victimă şi a permis omului să îi provoace o groaznică suferinţă, biciuire şi moarte violentă. Acestea toate, care în ochii satanei păreau acte de laşitate din partea Mea, l-au făcut să se îndoiască că Eu aş fi de fapt, cu adevărat, Fiul omului. Și astfel, el a fost înşelat. Satana, prin urmare, nu a putut contracara acest mare act de smerenie pentru că nu a putut să Mă ispitească. Cînd Eu am acceptat moartea precum o victimă tăcută, plină de iubire pentru omenire, el, satana, nu a putut concura cu acest fapt, pentru că el nu are nici un pic de smerenie. Aşa că Eu am mers la moarte de bună voie şi cu o dorinţă arzătoare de a salva sufletele şi de a lăsa lumii moştenirea Vieţii Veşnice. Însă Împărăţia Mea a rămas în mare parte sub dominaţia satanei. Oricum, sufletele au ştiut Adevărul.

Pentru a Mă asigura că omenirea înţelege Adevărul, Eu Vin acum să Îmi revendic Împărăţia Mea. Făcînd aceasta Am atras asupra Mea mînia satanei. Planurile lui de a ascunde Adevărul sunt elaborate şi sofisticate. Viclean, el s-a infiltrat în Biserica Mea, ca o ultimă încercare de a îndepărta de la Mine sufletele după care am venit. Sufletele, care au de drept parte la Împărăţia Glorioasă pe care le-am promis-o. De această dată, el nu va mai cîştiga. Dar multe suflete vor fi înşelate şi ca atare vor fi îndepărtate de la Cel Mai Mare Dar dat omenirii de către Preaiubitul Meu Tată. Să trăiţi o viaţă veşnică în Gloria lui Dumnezeu, cu un trup şi un suflet perfecte – acesta este dreptul vostru al tuturor. Nu îl irosiţi lăsîndu-vă să fiţi orbiţi în faţa Adevăratului Cuvînt al Lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Maitreya (I)

În ultimii ani, conceptul Maitreya a devenit din ce în ce mai prezent în mass-media. Informaţiile referitoare la el sînt sumare, disparate, subiectul fiind, de fapt, puţin cunoscut.

Plecînd de la această realitate şi de la faptul că, foarte curînd, el va deveni subiectul de primă mărime al actualităţii, prezentăm un studiu, din perspectivă creştină, a originii, evoluţiei de-a lungul timpului şi a legăturilor lui cu diferitele religii şi curente filosofice.

Buddha

Acum circa 2600 de ani, Siddhārtha Gautama (cca. 623 – 543 î.Cr.) a profeţit că la începutul noii ere va veni în lume un mare instructor sau învăţător, un Buddha ca şi el, cu numele de Maitreya, care va îndruma omenirea în crearea unei epoci de aur, a unei civilizaţii strălucitoare, fondate, după el, pe dreptate şi adevăr.

În sanscrită „Buddha“ înseamnă „cel treaz“ şi acest titlu i-a fost atribuit lui Gautama, şef spiritual, conducător istoric al unei comunităţi de călugări rătăcitori, fondator al budismului.

Din punctul de vedere al budismului clasic, „Buddha“ este orice persoană care descoperă dharma, (în sanscrită „scopul vieţii“, termenul desemnînd de manieră generală ansamblul normelor şi legilor sociale, politice, familiale, personale sau naturale) şi atinge iluminarea (sau trezirea spirituală, care presupune realizarea unui angajament personal pe o cale spirituală) adunînd suficientă karma pozitivă (concept filosofico-religios prin care fiecare acţiune fizică sau spirituală are în mod inevitabil o urmare).

De-a lungul timpului cosmic au existat mai multe astfel de fiinţe. Gautama Buddha, sub numele religios de Shākyamuni, este cel mai cunoscut membru al unei linii spirituale de Buddha supremi, care vine din trecutul întunecat și merge în viitorul îndepărtat, arhetipul lui „Buddha pur şi perfect“.

Shākyamuni înseamnă „înţeleptul clanului Shākya“, un trib stabilit în nordul peninsulei indiene în secolele VI-V î.Cr., din care făcea parte Buddha şi ai cărui membri aparţineau castei kṣatriyas, dedicate războiului şi administraţiei. Această castă îşi avea originile la fel de misterioase ca şi istoria Indiei. Vedele şi alte opere literare, ca Mahābhārata sau Rāmāyana evocă descendenţe mitice (descendenţă solară, lunară).

Descrierea budistă a universului nu concordă cu cunoştinţele astronomice ale Indiei antice şi deci nu poate fi considerată ca o tentativă de reprezentare realistă, ci una simbolică sau alegorică. Ea reprezintă viziunea fiinţei iluminate, arhat (budist care atinge nirvana printr-o disciplină riguroasă şi practici ascetice) sau buddha care graţie „ochiului divin“ poate vedea naşterea şi moartea universurilor, fiinţele care se află acolo şi stările în care ele renasc. Cosmologia (ramură a astronomiei care studiază structura, dimensiunile şi evoluţia universului şi a legilor care îl guvernează) budistă cuprinde un aspect spaţial, prin descrierea universurilor şi un aspect temporal, prin descrierea apariţiei şi dispariţiei lor.

Ea cuprinde trei perioade, cunoscute ca cele trei ere ale dharmei: era adevăratei dharme, era dharmei formale şi era sfîrşitului dharmei, numită în japoneză „mappo“. În timpul acestei perioade, a cărei durate poate varia de la 500 de ani la 10.000 de ani, comunitatea monastică devine indisciplinată, doctrina şi practica se pierd, ordinea socială se degradează şi se produc calamităţi naturale. Cînd budismul va fi dispărut cu totul, un nou buddha soseşte şi începe un nou ciclu.

Conform acestei credinţe omenirea a intrat în era mappo între secolele VI şi XI d.Cr. , iar viitorul Buddha va fi Maitreya.

În hinduism Buddha este considerat ca a noua încarnare al lui Vişnu, al doilea zeu al trinităţii hinduse trimūrti. Trimūrti încarnează ciclul manifestării, conservării şi disoluţiei universului, în care Brahma este creatorul, Vişnu protectorul şi Shiva distrugătorul.

Maitreya

Maitreya în sanscrită înseamnă „prietenos“ sau „binevoitor“. El este numit şi „Buddha viitorului“ care împarte oamenilor norocul şi prosperitatea. În Asia mai este numit şi „Buddha care rîde“, datorită înfăţişării sale, un personaj gras, rotofei, mulţumit de sine, zîmbitor, fericit. Maitreya este un bodhisattva (o persoană care îşi asumă durerea reîncarnărilor şi a existenţei; el nu urmărește eschivarea din fața suferinței, ci dimpotrivă, înfruntarea ei directă și depășirea ei) care va fi viitorul Buddha şi care va veni cînd dharma, învăţătura lui Buddha Shākyamuni, va fi dispărut.

În anumite texte, ca Sūtra lotusului, Buddha îl numeşte pe Maitreya „Ajita“, invincibilul. Se consideră adesea că Maitreya este numele lui de familie şi Ajita prenumele său.

O altă apropiere a fost făcută între numele de Maitreya şi cel al zeului indo-european Mithra (zeul luminii, dar şi al sincerităţii şi al loialităţii), mitra însemnînd în sanscrită prieten. Această legătură este destul de dificil de susţinut, datorită diversităţii rolurilor atribuite acestui zeu de către diferitele curente religioase indo-iraniene şi persane.

Conform tradiţiei, Maitreya domneşte în paradisul „Tuşita“, iar venirea sa ar trebui să survină multă vreme de la moartea lui Buddha Shākyamuni. El se va naşte într-o familie brahmană şi se spune că va apărea în Varanasi, capitala spirituală a Indiei şi principalul oraş sacru al hinduismului.

Dacă Shākyamuni a fost un Buddha al compasiunii, karuṇā, venit într-o epocă a suferinţei, Maitreya, aşa cum indică şi numele său, va fi un Buddha al iubirii binevoitoare, într-o epocă a armoniei, pentru a creşte prosperitatea lumii şi a o călăuzi spre Trezire.

Maitreya este subiectul Profeţiei lui Maitreya, Maitreyavyākaraņa.

În China, în diverse epoci, Profeţia lui Maitreya a făcut obiectul unei interpretări milenariste (doctrină religioasă care susţine ideea unei împărăţii terestre a lui Mesia, după ce acesta îl va alunga pe Anticrist şi anterioară Judecăţii de apoi; prin extensie de sens, tradiţii similare prezente în alte religii profeţesc întoarcerea sau sosirea unei divinităţi în vederea instaurării unei împărăţii, adesea precedate de fenomene extraordinare sau de calamităţi). Ea oferă o speranţă populaţiilor care au sentimentul că trăiesc în perioada finală a dharmei, în care ordinea socială şi religioasă se degradează, catastrofele şi dezastrele se înmulţesc şi care aşteaptă un salvator care să inaugureze o eră nouă. Această credinţă este responsabilă pentru popularizarea lui Maitreya în rîndul sectelor sincretiste (religii diferite şi contradictorii care au fost reunite în mod forţat, ignorîndu-se deosebirile dintre ele)-o îmbinare de hinduism, maniheism sau taoism-din care, unele, au fost implicate în revolte, ca cea a Turbanelor roşii(1351-1368 d.C.) care a pus capăt dinastiei mongole. De asemenea Maitreya este aşteptat de către noile curente religioase chineze ca Yiguandao şi Falun gong.

În privinţa sosirii pe pămînt, există mai multe opinii. Budismul ortodox relatează faptul că bodishattva Maitreya ar fi ales cea mai lentă din cele trei căi, care să ducă la iluminarea perfectă: înţelepciunea, credinţa şi efortul, în ordine descrescătoare ca rapiditate. Alte curente estimează, din contră, faptul că Maitreya a atins deja starea de buddha, dar diferă venirea lui, sau că el este deja, incognito, în această lume.

Maitreya a fost, de asemenea adoptat de noi curente religioase budiste sau sincretiste, unele dintre ele născute în afara Asiei. Există mişcări budiste pentru care personalitatea centrală este Maitreya mîntuitorul. Ele consideră că acesta a atins iluminarea înaintea lui Buddha Gautama, dar l-a luat ca model şi, din respect, a renunţat temporar la nirvana.

Maitreya este una din formele divinităţii supreme ale noilor religii chineze sincretiste născute din mişcarea Xiantiandao.

 

Surse: http://fr.wikipedia.org/wiki/Maitreya

http://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha

http://ro.wikipedia.org/wiki/Buddha

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mithra

http://dictionary.reference.com/browse/arhat

http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Ages_of_Buddhism

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Foarte curînd, Iadul va fi declarat în mod oficial ca un loc care nu există

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 12 ianuarie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, dacă Eu, Isus Cristos, nu aş vorbi lumii în aceste timpuri, multe suflete nu ar intra niciodată pe Porţile Paradisului.

Atît de multe suflete nerecunoscătoare nu se mai supun Legilor Mele şi îşi creează propria lor interpretare, fapt ce este revoltător pentru Mine. Regulile ce privesc Adevărul au fost date omenirii în Dar, ca un mijloc prin care omul să-şi poată cîştiga dreptul de a fi mîntuit. Chiar nu ştiţi că nu puteţi trăi după propria voastră versiune a Legilor lui Dumnezeu iar apoi să vă aşteptaţi să intraţi în Paradis?

Aroganţa omului a întrecut spiritul smereniei. Omul nu-L mai slujeşte pe Dumnezeu aşa cum i s-a poruncit să o facă. În schimb, el creează din propria sa imaginaţie o viziune a ceea ce el crede a fi Raiul. Astăzi, nici un slujitor de-al Meu – dintre cei desemnaţi să Mă slujească pe Mine – nu mai face referire la existenţa Iadului. Însăşi simpla menţionare a cuvîntului „Iad” le provoacă ruşine slujitorilor Mei Sfinţiţi , căci ei se tem de ridiculizarea pe care ar fi nevoiţi să o suporte, din partea acestei societăţi laice, care a fost indusă în eroare. Iadul este casa multor suflete sărmane. O, cît de mult Mă doare să văd cum sufletele nebănuitoare plonjează în abisul terorii în momentul în care îşi dau ultima suflare.

Copiilor lui Dumnezeu trebuie să li se spună acum despre necesitatea urgentă de a se ruga pentru sufletele ce sunt oarbe în faţa Adevărului.

Foarte curînd, Iadul va fi declarat în mod oficial ca un loc care nu există. Sufletelor li se va spune că toţi copiii lui Dumnezeu, odată ce şi-au trăit viaţa în mod chibzuit şi respectabil – indiferent dacă ei cred sau nu în Dumnezeu – vor avea parte de Viaţa Veşnică. Însă aceasta va fi o minciună. Din Iad nu mai există cale de întoarcere. Este pentru eternitate.

Multe suflete care M-au respins făţiş, atît în particular cît şi în public, acum lîncezesc în Iad. Amarnica lor părere de rău este accentuată de suferinţele lor teribile şi dureroase şi de ura satanei faţă de ei. Odată ajunşi în Iad, satana li se revelează lor sub toate formele sale groaznice şi dezgustătoare iar ura lui pentru ei le umple fiecare secundă. Repulsia pe care ei o simt faţă de el – faţă de aceeaşi fiară căreia ei i-au adus omagii în timpul vieţilor lor pe pămînt – ea însăşi este o cauză majoră pentru suferinţa lor. Totuşi, separarea lor de Mine şi durerea provocată de întunericul în care se află, le provoacă tortura cea mai mare.

Orice om care vă spune, în numele Meu, că Iadul nu există, nu are niciun interes să vă ajute să vă salvaţi sufletul. Cînd veţi fi convinşi că Iadul nu există, atunci veţi presupune în mod eronat că păcatul este irelevant.

Voi nu veţi putea să Mă slujiţi pe Mine dacă credeţi că păcatul nu există. Voi nu veţi putea trăi pentru veşnicie o viaţă glorioasă în Împărăţia Mea dacă nu Mă veţi ruga să vă iert păcatele. Aceasta este esenţa doctrinei noi ce urmează să fie curînd introdusă şi pe care veţi fi obligaţi să o înghiţiţi. Atunci va fi momentul în care veţi fi păcăliţi ca să neglijaţi să vă pregătiţi sufletele pentru Ziua cea Mare a Domnului, cînd Eu voi veni să vă revendic ca fiind ai Mei.

Vă spun acestea ca să vă previn şi nu ca să vă înspăimînt. Vă implor să acceptaţi păcatul ca făcînd parte din vieţile voastre, însă vă rog să continuaţi să evitaţi cele şapte păcate capitale pentru că, făcînd aceasta, veţi avea parte de Bunăvoinţa Mea. Trebuie să vă spovediţi întotdeauna păcatele. Faceţi acest lucru zilnic. Vorbiţi cu Mine şi rugaţi-Mă să vă iert. Aceia care nu pot avea parte de Sacramentul Spovedaniei – aceia care îşi conduc viaţa conformaltor credinţe sau religii – trebuie să accepte Darul pe care vi l-am făcut sub forma Indulgenţei Plenare. (Rugăciunea nr. 24 din Cruciada de Rugăciune: Pentru indulgenţă plenară, spre iertarea completă a păcatelor)

Aveţi grjă de sufletul vostru pentru că sufletul vostru este cel care va trăi veşnic. Veţi putea trăi pentru eternitate doar în unul din cele două locuri – în Iad sau în Împărăţia Mea.

Al vostru Isus

Rugăciunea (24) a Cruciadei: Pentru indulgență plenară spre iertarea completă a păcatelor – Marţi, 31 ianuarie 2012

„O, Isuse, Tu eşti lumina lumii, Tu eşti lumina strălucitoare, care atinge fiecare suflet. Milostivirea şi Iubirea Ta sunt nemărginite. Noi nu suntem vrednici de jertfa morţii Tale pe Cruce, deşi ştim că Dragostea Ta pentru noi este mai mare decît dragostea pe care noi Ţi-o purtăm. Dă-ne, Doamne, darul umilinţei pentru a fi demni de Noua Ta Împărăţie! Umple-ne cu Duhul Sfînt pentru a putea mărşălui în armata condusă de Tine, pentru mărturisirea Adevărului Cuvîntului Tău Sfînt, ca să-i pregătim pe fraţii şi surorile noastre pentru a Doua Ta Venire Glorioasă pe Pămînt. Te lăudăm! Te slăvim! Ne jertfim pe noi înşine, durerile noastre şi suferinţele noastre, oferindu-Ţi-le în dar pentru salvarea sufletelor. Te iubim, Isuse. Ai milă de toţi copiii Tăi, oriunde s-ar afla. Amin.”

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Oamenii care trăiesc în ziua de azi nu sunt cu nimic diferiţi faţă de cei care au trăit cu mii de ani în urmă

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 11 ianuarie, 2014

Jesus

Multiubita Mea Fiică, Eu vreau ca lumea să ştie cît de mult iubesc Eu omul, fiindcă Eu îi iubesc la fel pe cei mai umili şi mai chinuiţi ca şi pe cei mai nevrednici. Oricine crede că Eu pun vreun om înaintea altuia, nu Mă cunoaşte. Poate că prefer anumite suflete, în special pe cele alese, dar nu le iubesc mai mult sau mai puţin decît pe sufletele celor vulnerabili.

Eu privesc la fiecare suflet cu Iubire în Inima Mea. Mă lipesc de fiecare dintre voi, deoarece voi sunteţi de la Mine – de la Tatăl Meu. Cu toate că pot fi ofensat de slăbiciunile voastre şi mîniat de intenţiile şi dorinţele vostre rele, Iubirea Mea pentru voi nu moare niciodată. Toţi păcătoşii sunt iubiţi de Dumnezeu – indiferent de ceea ce au făcut. Dumnezeu are Puterea cea din urmă asupra destinului fiecărui suflet; această Putere este a Lui.

Eu am unica Autoritate de a Judeca. Nici unui om dintre voi nu i s-a dat acest drept. Cînd un om îl consideră pe altul ca fiind vinovat de păcat, el poate pedepsi acea persoană doar prin pedeapsă, nu şi prin moarte. Niciun om, judecător, lider politic sau membru al Bisericii Mele pe Pămînt, nu va putea niciodată să condamne un om la moarte din cauza păcatelor sale – indiferent cît de îngrozitoare ar fi acestea. Nici un om nu poate condamna alt om la Iad, deoarece cînd cineva declară un suflet ca fiind blestemat, atunci chiar el însuşi va fi, în schimb, cel blestemat, indiferent cîte acte pioase ar fi făcut el în Numele Meu.

Cît de mult timp vă pierdeţi condamnîndu-vă reciproc, în loc să acceptaţi Darul ce v-a fost oferit – Darul iubirii faţă de aproapele. Iubiţi Darul ce v-a fost oferit tuturor de Dumnezeu şi pe care îl puteţi dărui şi voi la rîndul vostru în orice mod doriţi – dacă este în acord cu Voia Tatălui Meu. Cu toate acestea, mulţi dintre cei care mă iubesc pe Mine, Isus Cristos, cred că Eu tolerez orice acţiune care alimentează ura reciprocă. Voi trebuie, în schimb, săştiţi că Eu Îmi doresc doar să vă iubiţi unii pe ceilalţi şi să ramîneţi statornici Cuvîntului lui Dumnezeu, care se regăseşte atît în Vechiul cît şi în Noul Testament.

Cuvîntul este veşnic – el nu se schimbă niciodată. Oamenii care trăiesc în ziua de azi nu sunt cu nimic diferiţi faţă de cei care au trăit cu mii de ani în urmă. Poate că voi deţineţi mai multe cunostinţe şi mai multe informaţii, însă nu sunteţi mai buni decît alte generaţii care au fost înaintea voastră. Omul este muritor. Nimic nu se va schimba în acest sens, pînă cînd Eu nu vă voi aduce Viaţa Veşnică.

Opriţi-văşi gîndiţi-vă. Învăţăturile Mele sunt în continuare aceleaşi ca şi cele date omenirii în perioada cînd Eu Am fost pe Pămînt. Singura diferenţă acum este că, datorită progreselor în domeniul ştiinţei, mulţi oameni consideră că sunt mai mari decît Dumnezeu. Mulţi sunt atît de siguri de nemurirea lor încît au decis să nu mai accepte că au fost creaţi de Dumnezeu. Mulţi consideră că au puterea de a rescrie Legile lui Dumnezeu.

Mulţi au decis să ridice un nou turn babel şi cînd o vor face, el se va prăbuşi dintr-o simplă atingere a Mîinii Tatălui Meu. Atunci omul va realiza că viaţa poate exista doar cu Dumnezeu şi pentru Dumnezeu, în acord cu Voia lui Dumnezeu. Nu există viaţă fară Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Cînd recitaţi această nouă Litanie în timpul marilor încercări, Eu vă voi aduce uşurare

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 8 ianuarie 2014

Jesus

Fiica Mea preaiubită, trebuie să fie făcut cunoscut că fiecare dintre voi atunci cînd apăraţi Cuvîntul lui Dumnezeu în timpul întunericului, veţi avea nevoie de toate Harurile Mele pentru a rămîne în picioare. Cînd Mă chemaţi pe Mine pentru a umple sufletele voastre cu Harurile Mele speciale, atunci vă va fi mai uşor să Mă urmaţi.

Acum vă las vouă, tuturor sufletelor curajoase şi fidele, aceste haruri speciale. Cînd recitaţi această nouă Litanie în timpul marilor încercări, Eu vă voi aduce uşurare.

Litania (6) Darul Harurilor

O, dragul meu Isus, preaiubitul meu Mîntuitor,

Umple-mă cu Iubirea Ta.

Umple-mă cu Puterea Ta.

Umple-mă cu Înţelepciunea Ta.

Umple-mă cu Perseverenţa Ta.

Umple-mă cu Smerenia Ta.

Umple-mă cu Curajul Tău.

Umple-mă cu Pasiunea Ta. Amin.

Voi, sufletele care o veţi recita în timpul persecuţiilor, să ştiţi că Eu voi revărsa aceste Haruri peste voi. Veţi deveni mai calmi, mai puternici şi mai curajoşi, în timp ce purtaţi Crucea Mea grea spre porţile Noului Cer şi Noului Pămînt. Cel mai important: nu veţi ceda la agresiunile cu care va trebui să vă confruntaţi în Numele Meu Sfînt.

Veţi merge cu fermitate şi demnitate şi veţi continua să susţineţi Cuvîntul lui Dumnezeu. Voi toţi care răspundeţi acestei Chemări şi recitaţi această Litanie specială, veţi simţi în inimile voastre o bucurie pe care înainte nu o aveaţi. Vă veţi simţi de asemenea încrezători ştiind că aţi fost binecuvîntaţi prin Puterea Duhului Sfînt, iar Adevărul va domni mereu în inimile voastre.

Vă iubesc şi vă binecuvîntez pe fiecare dintre voi acum – în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfînt.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: La început am mers în Iudeea şi apoi Fiul meu a fost dus în India, Persia, Egipt, Grecia şi Anglia

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 4 ianuarie 2014

murillo-immaculee-conception-1665-70

Copila mea, înainte de momentul naşterii Fiului meu, suferinţa era prezentă în tot ce ni se întîmpla. Eu am fugit la Elisabeta pentru a găsi mîngîiere, ştiind că ea este binecuvîntată cu harul înţelegerii, dăruit ei de către Duhul Sfînt. Eu şi iubitul meu soţ am căutat un refugiu de linişte, într-un moment cînd eram atît de copleşiţi ştiind ce avea să urmeze.

Cînd s-a apropiat timpul să nasc, spiritul răului a pus toate obstacolele în calea noastră, la fiecare pas pe care îl făceam. Uşile ne-au fost trîntite în faţă; oamenii pe care îi cunoşteam s-au ferit de noi şi am fost alungaţi în pustiu. Aşa am ajuns să nu avem un acoperiş deasupra capului, ci un adăpost potrivit doar pentru animale, iar Mesia cel Sfînt a venit în lume ca un om sărman. Nu au fost ceremonii, nici încoronare, nici omagii. Numai puţini oameni au rămas să îmi aducă mîngîiere în singurătatea mea. Dar atunci cînd Fiul meu s-a născut, toate sentimentele mele de nelinişte au dispărut. Tot ce simţeam era dragoste pentru cea mai Divină Prezenţă. Pacea domnea în sfîrşit în Inima mea.

Prin Puterea Duhului Sfînt, ni s-a trimis ajutor şi mîngîiere, dar aceste momente au fost foarte puţine. Deşi naşterea lui Isus Cristos a fost un eveniment modest şi umil – şi puţini oameni au fost de faţă – vestea s-a răspîndit. Astfel lucrează Duhul Sfînt. Mulţi aşteptaseră această naştere. Mulţi auziseră despre eveniment şi mulţi au vorbit apoi despre el. Cînd s-a aflat că Isus Cristos, Mesia cel promis omenirii, s-a născut, opoziţia a început să sporească. Atacul plin de ură al lui Irod şi al tuturor slujitorilor săi a demonstrat cîtă teamă stîrneşte Prezenţa lui Dumnezeu în inimile celor răi.

Începînd din acea zi, am devenit protectoarea Fiului meu, iar iubitul meu soţ Iosif s-a îngrijit de siguranţa noastră în multe împrejurări ce aveau să urmeze. Am petrecut mulţi ani fugind dintr-un loc într-altul. Ne confruntam cu atîta opoziţie – atît de multă teamă, atîta ură. Aceasta era soarta noastră. Din momentul în care Fiul meu a fost găsit, la vîrsta de doisprezece ani predicînd în templu, L-am luat ca să îl ascundem.

Familia lui Iosif ne-a ajutat să ieşim pe ascuns şi mulţi ani am călătorit. Întîi am mers în Iudeea şi apoi Fiul meu a fost dus în India, Persia, Egipt, Grecia şi Anglia. Pretutindeni unde am fost, Prezenţa Fiului meu a creat multe miracole, deşi El nu S-a prezentat niciodată public ca fiind Mesia. El a fost bine îngrijit iar noi L-am văzut deseori. Am trăit în pace, dragoste şi armonie şi dacă nu ar fi fost soţul meu, Iosif, nu am fi avut un loc unde să mergem pentru a-L proteja pe Fiul meu pînă cînd Misiunea Sa Publică avea să înceapă.

Şi acum, cînd A Doua Sa Venire este iminentă, toate obstacolele posibile vor fi plasate înaintea Venirii Sale. Fiecare Cuvînt rostit de profetul Său va fi despicat în patru şi ridiculizat. Foarte puţini oameni vor fi cunoscători ai Adevărului care înconjoară această Misiune şi multe uşi vor fi trîntite în faţa celor care urmează instrucţiunile Sale. Această Misiune este una singuratică pentru tine, copila mea, şi tu esti instruită să urmezi întocmai toate lucrurile pe care ţi le dezvăluie Dumnezeu.

Vei primi ajutor. Ajutorul va înceta atunci cînd aceasta este Dorinţa Fiului meu. Deşi puţini sunt cei care sunt văzuţi că urmează această Misiune, multe alte milioane cred pe deplin în ea, deoarece Cuvîntul lui Dumnezeu îi va atrage întotdeauna, prin puterea Duhului Sfînt, pe cei care sunt ai Săi.

Durerile naşterii au început şi travaliul nu va dura prea mult. În curînd, naşterea unui nou început se va face cunoscută şi apoi Ziua Domnului va veni în sfîrşit. Copii, păstraţi-vă liniştea, pentru că toate aceste lucruri trebuie să se întîmple înainte ca Pămîntul să fie curăţit de păcat.

Mama voastră iubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Trei din patru Mă vor trăda

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 2 ianuarie 2014

Jesus

 Fiica Mea, este foarte aproape timpul în care toate recunoașterile publice despre Cine Sunt Eu vor deveni ca pîlpîirea unei lumînări pe cale să se stingă.

Cei care spun că sunt ai Mei vor vorbi foarte puţin despre Mine. Cei care Îmi sunt loiali vor fi şocaţi cînd vor vedea cît de mulţi Mă neagă. Timpul în care cei credincioși vor fi separaţi de cei induşi în eroare este foarte aproape. În acele zile care vor veni, orbii, surzii şi cei care nu au fost atenţi la Adevărul Cuvîntului lui Dumnezeu, se vor aduna cu miliardele pentru a accepta falsa doctrină – ce nu vine de la Mine.

Cînd veţi auzi vorbindu-se despre o reînnoire a promisiunii de credinţă, o formă a Sacramentului Mirului (Confirmațiunii), atunci să ştiţi că acesta va fi creat de oameni. El nu va avea nici o însemnătate în Ochii Mei. El va fi prezentat de falsul profet ca parte a planului său global de a uni toate religiile lumii. Dumnezeirea Mea va fi data de-o parte. Cuvîntul Meu va fi uitat și îngropat iar Învăţăturile Mele vor fi denaturate, pentru a-i forţa pe credincioşi să accepte o nouă formă de așa-zisă evanghelizare.

Cu toate acestea Cuvîntul Meu va rămîne viu, pentru că aceia care vor rămîne în Biserica Mea, așa cum a fost lăsată ea de la începuturi, nu Mă vor trăda. Trei din patru Mă vor trăda. Doar Rămăşiţa Mea se va lipi de Mine şi va păstra Cuvîntul Meu şi mulţi dintre ei vor fi dezorientaţi. Acele sărmane suflete care vor rămîne în Biserica Mea cînd noua doctrină va pune stăpînire pe ea, nu vor ști încotro să o apuce. Lor le spun următoarele: Fiți puternici. Fiți de neclintit. Nu Mă negați pe Mine. Rugați-vă ca Eu să vă îndrum și continuați să Mă slujiți așa cum ați făcut întotdeauna. Cînd vi se cere, de către cei care pretind a lucra pentru binele tuturor – al tuturor religiilor -, să vă lepădați de Mine, atunci întorceţi-le spatele, pentru că vi se va cere de fapt să adoptați păgînismul care va fi deghizat în Creștinism.

Cînd aceşti impostori, duşmani ai lui Dumnezeu, vor invada Biserica Mea în interiorul ierarhiei ei, Tatăl Meu va lasa să se abată o groaznică Pedeapsă. El va răsturna lumea și nici un bărbat, femeie sau copil nu va putea să ignore aceste tulburări. Cînd duşmanii Mei vor ataca Trupul Meu Mistic, ei vor provoca multe distrugeri, multă confuzie și-i vor îndepărta pe mulți de la Adevăr. Dar ei niciodată nu vor distruge Biserica Mea pentru că Rămășița Armatei Mele nu se va îndepărta niciodată de Adevăr și nici nu va putea fi forțată să jure credință satanei sau acoliților săi.

Multe războaie se vor înteți iar furtuni și cutremure se vor intensifica pînă cînd Tunetul Mîniei Tatălui Meu va fi simțit pretutindeni.

Duşmanii Mei care umblă printre voi și care induc în eroare Biserica Mea, să știe acestea: Eu nu vă voi permite niciodată să cîştigaţi acele suflete pentru care Mi-am dat Viaţa. Aroganța voastră va fi de scurtă durată, acţiunile voastre josnice vor fi oprite și încercările voastre de a răni sufletele pe care le-ați însemnat vor lua brusc sfîrșit. Niciodată nu vă veţi mai ridica împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu fără ca Intervenţia Divină să cadă asupra voastră. Alianţa voastră cu cel rău se va termina cu un dezastru pentru voi şi pentru cei pe care aţi reuşit să-i păcăliţi. Cînd veți încerca să înaintați spre Porțile Raiului fălindu-vă cu loialitatea voastră față de satana, veți fi distruși, înlănțuiți și aruncați în abis fără a vi se arăta niciun pic de Milă.

Mergeţi acum, toţi cei care veţi fi martorii lucrurilor ce sunt pe cale să înceapă şi rămîneţi în alertă tot timpul. Voi trebuie să continuaţi să Mă slujiţi pe Mine, pentru că nu poate fi decît un singur Stăpîn.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/