Daily Archives: 10 februarie 2014

Foarte curînd, Iadul va fi declarat în mod oficial ca un loc care nu există

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 12 ianuarie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, dacă Eu, Isus Cristos, nu aş vorbi lumii în aceste timpuri, multe suflete nu ar intra niciodată pe Porţile Paradisului.

Atît de multe suflete nerecunoscătoare nu se mai supun Legilor Mele şi îşi creează propria lor interpretare, fapt ce este revoltător pentru Mine. Regulile ce privesc Adevărul au fost date omenirii în Dar, ca un mijloc prin care omul să-şi poată cîştiga dreptul de a fi mîntuit. Chiar nu ştiţi că nu puteţi trăi după propria voastră versiune a Legilor lui Dumnezeu iar apoi să vă aşteptaţi să intraţi în Paradis?

Aroganţa omului a întrecut spiritul smereniei. Omul nu-L mai slujeşte pe Dumnezeu aşa cum i s-a poruncit să o facă. În schimb, el creează din propria sa imaginaţie o viziune a ceea ce el crede a fi Raiul. Astăzi, nici un slujitor de-al Meu – dintre cei desemnaţi să Mă slujească pe Mine – nu mai face referire la existenţa Iadului. Însăşi simpla menţionare a cuvîntului „Iad” le provoacă ruşine slujitorilor Mei Sfinţiţi , căci ei se tem de ridiculizarea pe care ar fi nevoiţi să o suporte, din partea acestei societăţi laice, care a fost indusă în eroare. Iadul este casa multor suflete sărmane. O, cît de mult Mă doare să văd cum sufletele nebănuitoare plonjează în abisul terorii în momentul în care îşi dau ultima suflare.

Copiilor lui Dumnezeu trebuie să li se spună acum despre necesitatea urgentă de a se ruga pentru sufletele ce sunt oarbe în faţa Adevărului.

Foarte curînd, Iadul va fi declarat în mod oficial ca un loc care nu există. Sufletelor li se va spune că toţi copiii lui Dumnezeu, odată ce şi-au trăit viaţa în mod chibzuit şi respectabil – indiferent dacă ei cred sau nu în Dumnezeu – vor avea parte de Viaţa Veşnică. Însă aceasta va fi o minciună. Din Iad nu mai există cale de întoarcere. Este pentru eternitate.

Multe suflete care M-au respins făţiş, atît în particular cît şi în public, acum lîncezesc în Iad. Amarnica lor părere de rău este accentuată de suferinţele lor teribile şi dureroase şi de ura satanei faţă de ei. Odată ajunşi în Iad, satana li se revelează lor sub toate formele sale groaznice şi dezgustătoare iar ura lui pentru ei le umple fiecare secundă. Repulsia pe care ei o simt faţă de el – faţă de aceeaşi fiară căreia ei i-au adus omagii în timpul vieţilor lor pe pămînt – ea însăşi este o cauză majoră pentru suferinţa lor. Totuşi, separarea lor de Mine şi durerea provocată de întunericul în care se află, le provoacă tortura cea mai mare.

Orice om care vă spune, în numele Meu, că Iadul nu există, nu are niciun interes să vă ajute să vă salvaţi sufletul. Cînd veţi fi convinşi că Iadul nu există, atunci veţi presupune în mod eronat că păcatul este irelevant.

Voi nu veţi putea să Mă slujiţi pe Mine dacă credeţi că păcatul nu există. Voi nu veţi putea trăi pentru veşnicie o viaţă glorioasă în Împărăţia Mea dacă nu Mă veţi ruga să vă iert păcatele. Aceasta este esenţa doctrinei noi ce urmează să fie curînd introdusă şi pe care veţi fi obligaţi să o înghiţiţi. Atunci va fi momentul în care veţi fi păcăliţi ca să neglijaţi să vă pregătiţi sufletele pentru Ziua cea Mare a Domnului, cînd Eu voi veni să vă revendic ca fiind ai Mei.

Vă spun acestea ca să vă previn şi nu ca să vă înspăimînt. Vă implor să acceptaţi păcatul ca făcînd parte din vieţile voastre, însă vă rog să continuaţi să evitaţi cele şapte păcate capitale pentru că, făcînd aceasta, veţi avea parte de Bunăvoinţa Mea. Trebuie să vă spovediţi întotdeauna păcatele. Faceţi acest lucru zilnic. Vorbiţi cu Mine şi rugaţi-Mă să vă iert. Aceia care nu pot avea parte de Sacramentul Spovedaniei – aceia care îşi conduc viaţa conformaltor credinţe sau religii – trebuie să accepte Darul pe care vi l-am făcut sub forma Indulgenţei Plenare. (Rugăciunea nr. 24 din Cruciada de Rugăciune: Pentru indulgenţă plenară, spre iertarea completă a păcatelor)

Aveţi grjă de sufletul vostru pentru că sufletul vostru este cel care va trăi veşnic. Veţi putea trăi pentru eternitate doar în unul din cele două locuri – în Iad sau în Împărăţia Mea.

Al vostru Isus

Rugăciunea (24) a Cruciadei: Pentru indulgență plenară spre iertarea completă a păcatelor – Marţi, 31 ianuarie 2012

„O, Isuse, Tu eşti lumina lumii, Tu eşti lumina strălucitoare, care atinge fiecare suflet. Milostivirea şi Iubirea Ta sunt nemărginite. Noi nu suntem vrednici de jertfa morţii Tale pe Cruce, deşi ştim că Dragostea Ta pentru noi este mai mare decît dragostea pe care noi Ţi-o purtăm. Dă-ne, Doamne, darul umilinţei pentru a fi demni de Noua Ta Împărăţie! Umple-ne cu Duhul Sfînt pentru a putea mărşălui în armata condusă de Tine, pentru mărturisirea Adevărului Cuvîntului Tău Sfînt, ca să-i pregătim pe fraţii şi surorile noastre pentru a Doua Ta Venire Glorioasă pe Pămînt. Te lăudăm! Te slăvim! Ne jertfim pe noi înşine, durerile noastre şi suferinţele noastre, oferindu-Ţi-le în dar pentru salvarea sufletelor. Te iubim, Isuse. Ai milă de toţi copiii Tăi, oriunde s-ar afla. Amin.”

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Oamenii care trăiesc în ziua de azi nu sunt cu nimic diferiţi faţă de cei care au trăit cu mii de ani în urmă

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 11 ianuarie, 2014

Jesus

Multiubita Mea Fiică, Eu vreau ca lumea să ştie cît de mult iubesc Eu omul, fiindcă Eu îi iubesc la fel pe cei mai umili şi mai chinuiţi ca şi pe cei mai nevrednici. Oricine crede că Eu pun vreun om înaintea altuia, nu Mă cunoaşte. Poate că prefer anumite suflete, în special pe cele alese, dar nu le iubesc mai mult sau mai puţin decît pe sufletele celor vulnerabili.

Eu privesc la fiecare suflet cu Iubire în Inima Mea. Mă lipesc de fiecare dintre voi, deoarece voi sunteţi de la Mine – de la Tatăl Meu. Cu toate că pot fi ofensat de slăbiciunile voastre şi mîniat de intenţiile şi dorinţele vostre rele, Iubirea Mea pentru voi nu moare niciodată. Toţi păcătoşii sunt iubiţi de Dumnezeu – indiferent de ceea ce au făcut. Dumnezeu are Puterea cea din urmă asupra destinului fiecărui suflet; această Putere este a Lui.

Eu am unica Autoritate de a Judeca. Nici unui om dintre voi nu i s-a dat acest drept. Cînd un om îl consideră pe altul ca fiind vinovat de păcat, el poate pedepsi acea persoană doar prin pedeapsă, nu şi prin moarte. Niciun om, judecător, lider politic sau membru al Bisericii Mele pe Pămînt, nu va putea niciodată să condamne un om la moarte din cauza păcatelor sale – indiferent cît de îngrozitoare ar fi acestea. Nici un om nu poate condamna alt om la Iad, deoarece cînd cineva declară un suflet ca fiind blestemat, atunci chiar el însuşi va fi, în schimb, cel blestemat, indiferent cîte acte pioase ar fi făcut el în Numele Meu.

Cît de mult timp vă pierdeţi condamnîndu-vă reciproc, în loc să acceptaţi Darul ce v-a fost oferit – Darul iubirii faţă de aproapele. Iubiţi Darul ce v-a fost oferit tuturor de Dumnezeu şi pe care îl puteţi dărui şi voi la rîndul vostru în orice mod doriţi – dacă este în acord cu Voia Tatălui Meu. Cu toate acestea, mulţi dintre cei care mă iubesc pe Mine, Isus Cristos, cred că Eu tolerez orice acţiune care alimentează ura reciprocă. Voi trebuie, în schimb, săştiţi că Eu Îmi doresc doar să vă iubiţi unii pe ceilalţi şi să ramîneţi statornici Cuvîntului lui Dumnezeu, care se regăseşte atît în Vechiul cît şi în Noul Testament.

Cuvîntul este veşnic – el nu se schimbă niciodată. Oamenii care trăiesc în ziua de azi nu sunt cu nimic diferiţi faţă de cei care au trăit cu mii de ani în urmă. Poate că voi deţineţi mai multe cunostinţe şi mai multe informaţii, însă nu sunteţi mai buni decît alte generaţii care au fost înaintea voastră. Omul este muritor. Nimic nu se va schimba în acest sens, pînă cînd Eu nu vă voi aduce Viaţa Veşnică.

Opriţi-văşi gîndiţi-vă. Învăţăturile Mele sunt în continuare aceleaşi ca şi cele date omenirii în perioada cînd Eu Am fost pe Pămînt. Singura diferenţă acum este că, datorită progreselor în domeniul ştiinţei, mulţi oameni consideră că sunt mai mari decît Dumnezeu. Mulţi sunt atît de siguri de nemurirea lor încît au decis să nu mai accepte că au fost creaţi de Dumnezeu. Mulţi consideră că au puterea de a rescrie Legile lui Dumnezeu.

Mulţi au decis să ridice un nou turn babel şi cînd o vor face, el se va prăbuşi dintr-o simplă atingere a Mîinii Tatălui Meu. Atunci omul va realiza că viaţa poate exista doar cu Dumnezeu şi pentru Dumnezeu, în acord cu Voia lui Dumnezeu. Nu există viaţă fară Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Cînd recitaţi această nouă Litanie în timpul marilor încercări, Eu vă voi aduce uşurare

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 8 ianuarie 2014

Jesus

Fiica Mea preaiubită, trebuie să fie făcut cunoscut că fiecare dintre voi atunci cînd apăraţi Cuvîntul lui Dumnezeu în timpul întunericului, veţi avea nevoie de toate Harurile Mele pentru a rămîne în picioare. Cînd Mă chemaţi pe Mine pentru a umple sufletele voastre cu Harurile Mele speciale, atunci vă va fi mai uşor să Mă urmaţi.

Acum vă las vouă, tuturor sufletelor curajoase şi fidele, aceste haruri speciale. Cînd recitaţi această nouă Litanie în timpul marilor încercări, Eu vă voi aduce uşurare.

Litania (6) Darul Harurilor

O, dragul meu Isus, preaiubitul meu Mîntuitor,

Umple-mă cu Iubirea Ta.

Umple-mă cu Puterea Ta.

Umple-mă cu Înţelepciunea Ta.

Umple-mă cu Perseverenţa Ta.

Umple-mă cu Smerenia Ta.

Umple-mă cu Curajul Tău.

Umple-mă cu Pasiunea Ta. Amin.

Voi, sufletele care o veţi recita în timpul persecuţiilor, să ştiţi că Eu voi revărsa aceste Haruri peste voi. Veţi deveni mai calmi, mai puternici şi mai curajoşi, în timp ce purtaţi Crucea Mea grea spre porţile Noului Cer şi Noului Pămînt. Cel mai important: nu veţi ceda la agresiunile cu care va trebui să vă confruntaţi în Numele Meu Sfînt.

Veţi merge cu fermitate şi demnitate şi veţi continua să susţineţi Cuvîntul lui Dumnezeu. Voi toţi care răspundeţi acestei Chemări şi recitaţi această Litanie specială, veţi simţi în inimile voastre o bucurie pe care înainte nu o aveaţi. Vă veţi simţi de asemenea încrezători ştiind că aţi fost binecuvîntaţi prin Puterea Duhului Sfînt, iar Adevărul va domni mereu în inimile voastre.

Vă iubesc şi vă binecuvîntez pe fiecare dintre voi acum – în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfînt.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: La început am mers în Iudeea şi apoi Fiul meu a fost dus în India, Persia, Egipt, Grecia şi Anglia

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 4 ianuarie 2014

murillo-immaculee-conception-1665-70

Copila mea, înainte de momentul naşterii Fiului meu, suferinţa era prezentă în tot ce ni se întîmpla. Eu am fugit la Elisabeta pentru a găsi mîngîiere, ştiind că ea este binecuvîntată cu harul înţelegerii, dăruit ei de către Duhul Sfînt. Eu şi iubitul meu soţ am căutat un refugiu de linişte, într-un moment cînd eram atît de copleşiţi ştiind ce avea să urmeze.

Cînd s-a apropiat timpul să nasc, spiritul răului a pus toate obstacolele în calea noastră, la fiecare pas pe care îl făceam. Uşile ne-au fost trîntite în faţă; oamenii pe care îi cunoşteam s-au ferit de noi şi am fost alungaţi în pustiu. Aşa am ajuns să nu avem un acoperiş deasupra capului, ci un adăpost potrivit doar pentru animale, iar Mesia cel Sfînt a venit în lume ca un om sărman. Nu au fost ceremonii, nici încoronare, nici omagii. Numai puţini oameni au rămas să îmi aducă mîngîiere în singurătatea mea. Dar atunci cînd Fiul meu s-a născut, toate sentimentele mele de nelinişte au dispărut. Tot ce simţeam era dragoste pentru cea mai Divină Prezenţă. Pacea domnea în sfîrşit în Inima mea.

Prin Puterea Duhului Sfînt, ni s-a trimis ajutor şi mîngîiere, dar aceste momente au fost foarte puţine. Deşi naşterea lui Isus Cristos a fost un eveniment modest şi umil – şi puţini oameni au fost de faţă – vestea s-a răspîndit. Astfel lucrează Duhul Sfînt. Mulţi aşteptaseră această naştere. Mulţi auziseră despre eveniment şi mulţi au vorbit apoi despre el. Cînd s-a aflat că Isus Cristos, Mesia cel promis omenirii, s-a născut, opoziţia a început să sporească. Atacul plin de ură al lui Irod şi al tuturor slujitorilor săi a demonstrat cîtă teamă stîrneşte Prezenţa lui Dumnezeu în inimile celor răi.

Începînd din acea zi, am devenit protectoarea Fiului meu, iar iubitul meu soţ Iosif s-a îngrijit de siguranţa noastră în multe împrejurări ce aveau să urmeze. Am petrecut mulţi ani fugind dintr-un loc într-altul. Ne confruntam cu atîta opoziţie – atît de multă teamă, atîta ură. Aceasta era soarta noastră. Din momentul în care Fiul meu a fost găsit, la vîrsta de doisprezece ani predicînd în templu, L-am luat ca să îl ascundem.

Familia lui Iosif ne-a ajutat să ieşim pe ascuns şi mulţi ani am călătorit. Întîi am mers în Iudeea şi apoi Fiul meu a fost dus în India, Persia, Egipt, Grecia şi Anglia. Pretutindeni unde am fost, Prezenţa Fiului meu a creat multe miracole, deşi El nu S-a prezentat niciodată public ca fiind Mesia. El a fost bine îngrijit iar noi L-am văzut deseori. Am trăit în pace, dragoste şi armonie şi dacă nu ar fi fost soţul meu, Iosif, nu am fi avut un loc unde să mergem pentru a-L proteja pe Fiul meu pînă cînd Misiunea Sa Publică avea să înceapă.

Şi acum, cînd A Doua Sa Venire este iminentă, toate obstacolele posibile vor fi plasate înaintea Venirii Sale. Fiecare Cuvînt rostit de profetul Său va fi despicat în patru şi ridiculizat. Foarte puţini oameni vor fi cunoscători ai Adevărului care înconjoară această Misiune şi multe uşi vor fi trîntite în faţa celor care urmează instrucţiunile Sale. Această Misiune este una singuratică pentru tine, copila mea, şi tu esti instruită să urmezi întocmai toate lucrurile pe care ţi le dezvăluie Dumnezeu.

Vei primi ajutor. Ajutorul va înceta atunci cînd aceasta este Dorinţa Fiului meu. Deşi puţini sunt cei care sunt văzuţi că urmează această Misiune, multe alte milioane cred pe deplin în ea, deoarece Cuvîntul lui Dumnezeu îi va atrage întotdeauna, prin puterea Duhului Sfînt, pe cei care sunt ai Săi.

Durerile naşterii au început şi travaliul nu va dura prea mult. În curînd, naşterea unui nou început se va face cunoscută şi apoi Ziua Domnului va veni în sfîrşit. Copii, păstraţi-vă liniştea, pentru că toate aceste lucruri trebuie să se întîmple înainte ca Pămîntul să fie curăţit de păcat.

Mama voastră iubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Trei din patru Mă vor trăda

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 2 ianuarie 2014

Jesus

 Fiica Mea, este foarte aproape timpul în care toate recunoașterile publice despre Cine Sunt Eu vor deveni ca pîlpîirea unei lumînări pe cale să se stingă.

Cei care spun că sunt ai Mei vor vorbi foarte puţin despre Mine. Cei care Îmi sunt loiali vor fi şocaţi cînd vor vedea cît de mulţi Mă neagă. Timpul în care cei credincioși vor fi separaţi de cei induşi în eroare este foarte aproape. În acele zile care vor veni, orbii, surzii şi cei care nu au fost atenţi la Adevărul Cuvîntului lui Dumnezeu, se vor aduna cu miliardele pentru a accepta falsa doctrină – ce nu vine de la Mine.

Cînd veţi auzi vorbindu-se despre o reînnoire a promisiunii de credinţă, o formă a Sacramentului Mirului (Confirmațiunii), atunci să ştiţi că acesta va fi creat de oameni. El nu va avea nici o însemnătate în Ochii Mei. El va fi prezentat de falsul profet ca parte a planului său global de a uni toate religiile lumii. Dumnezeirea Mea va fi data de-o parte. Cuvîntul Meu va fi uitat și îngropat iar Învăţăturile Mele vor fi denaturate, pentru a-i forţa pe credincioşi să accepte o nouă formă de așa-zisă evanghelizare.

Cu toate acestea Cuvîntul Meu va rămîne viu, pentru că aceia care vor rămîne în Biserica Mea, așa cum a fost lăsată ea de la începuturi, nu Mă vor trăda. Trei din patru Mă vor trăda. Doar Rămăşiţa Mea se va lipi de Mine şi va păstra Cuvîntul Meu şi mulţi dintre ei vor fi dezorientaţi. Acele sărmane suflete care vor rămîne în Biserica Mea cînd noua doctrină va pune stăpînire pe ea, nu vor ști încotro să o apuce. Lor le spun următoarele: Fiți puternici. Fiți de neclintit. Nu Mă negați pe Mine. Rugați-vă ca Eu să vă îndrum și continuați să Mă slujiți așa cum ați făcut întotdeauna. Cînd vi se cere, de către cei care pretind a lucra pentru binele tuturor – al tuturor religiilor -, să vă lepădați de Mine, atunci întorceţi-le spatele, pentru că vi se va cere de fapt să adoptați păgînismul care va fi deghizat în Creștinism.

Cînd aceşti impostori, duşmani ai lui Dumnezeu, vor invada Biserica Mea în interiorul ierarhiei ei, Tatăl Meu va lasa să se abată o groaznică Pedeapsă. El va răsturna lumea și nici un bărbat, femeie sau copil nu va putea să ignore aceste tulburări. Cînd duşmanii Mei vor ataca Trupul Meu Mistic, ei vor provoca multe distrugeri, multă confuzie și-i vor îndepărta pe mulți de la Adevăr. Dar ei niciodată nu vor distruge Biserica Mea pentru că Rămășița Armatei Mele nu se va îndepărta niciodată de Adevăr și nici nu va putea fi forțată să jure credință satanei sau acoliților săi.

Multe războaie se vor înteți iar furtuni și cutremure se vor intensifica pînă cînd Tunetul Mîniei Tatălui Meu va fi simțit pretutindeni.

Duşmanii Mei care umblă printre voi și care induc în eroare Biserica Mea, să știe acestea: Eu nu vă voi permite niciodată să cîştigaţi acele suflete pentru care Mi-am dat Viaţa. Aroganța voastră va fi de scurtă durată, acţiunile voastre josnice vor fi oprite și încercările voastre de a răni sufletele pe care le-ați însemnat vor lua brusc sfîrșit. Niciodată nu vă veţi mai ridica împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu fără ca Intervenţia Divină să cadă asupra voastră. Alianţa voastră cu cel rău se va termina cu un dezastru pentru voi şi pentru cei pe care aţi reuşit să-i păcăliţi. Cînd veți încerca să înaintați spre Porțile Raiului fălindu-vă cu loialitatea voastră față de satana, veți fi distruși, înlănțuiți și aruncați în abis fără a vi se arăta niciun pic de Milă.

Mergeţi acum, toţi cei care veţi fi martorii lucrurilor ce sunt pe cale să înceapă şi rămîneţi în alertă tot timpul. Voi trebuie să continuaţi să Mă slujiţi pe Mine, pentru că nu poate fi decît un singur Stăpîn.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/