Monthly Archives: martie 2014

Spiritul Sfînt (II)

 

DUHUL SFÎNT VA COBORÎ ÎN ACEASTĂ DUMINICĂ. A DOUA REVĂRSARE A PUTERII DUHULUI SFÎNT

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 

Vineri, 4 Mai 2012

corrado_giaquinto_the_holy_spirit_700px

          Fiica Mea preaiubită, atunci cînd simţi dificultatea acestei misiuni de a-i convinge pe toţi copiii lui Dumnezeu să recunoască a Doua Mea Venire şi ca toți copiii lui Dumnezeu să  accepte aceasta ca pe o veste bună, aminteşte-ți următoarele. Precum fiecare persoană este făcută după chipul lui Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic, tot aşa se reflectă în moduri diferite lumina Tatălui Meu prin fiecare suflet.

Uitaţi-vă la faţa tuturor celor cu care vă întîlniți şi veţi vedea sclipirea lui Dumnezeu, Tatăl. Aceasta poate fi doar o privire, un zîmbet, un gest sau o gingășie, dar este acolo.

Există ceva bun în fiecare, chiar şi în păcătoşii îndîrjiţi. Pe unii, care au fost binecuvîntați cu acest dar, această bunătate îi învăluie total şi atrage oamenii către ei ca un magnet. În alții este doar o licărire, dar este prezentă.

Cînd te uiţi în ochii cuiva al cărui comportament faţă de ceilalţi este neîndurător, încă se mai poate vedea o rază de speranță, deoarece există prezenţa Luminii lui Dumnezeu. Această Lumină trebuie să fie reaprinsă în sufletele copiilor lui Dumnezeu, prin mesajele Mele de dragoste şi speranţă. Cu cît e mai puternică Lumina cu atît mai purificată este persoana. Cu cît mai multe persoane sunt purificate de Lumina lui Dumnezeu, cu atît mai mult se va purifica Pămîntul.

Cu cît devine mai puternică Lumina în sufletul credincioșilor cu atît slăbește acțiunea răului pentru că întunericul nu poate suporta Lumina. Acesta este motivul pentru care acum, din nou, Duhul Sfînt se va revărsa peste întreaga lume.

     Aceasta este cea de-a doua revărsare a puterii Duhului Sfînt începînd din 10 mai 2011. Ea precede Marea Mea Milostivire Divină şi face ca Lumina să aducă o nouă înțelegere în sufletele credincioșilor. Duhul Sfînt se va coborî asupra întregului pămînt în 6 mai 2012. Mulți vor simți pace şi iubire. Îi îndemn pe toți ca să se roage pentru acest dar, care să îmbibe sufletele lor pentru ca să poată simți Iubirea lui Dumnezeu şi să răspundă chemării Sale.

     Rugăciunea Cruciadei numărul 51: Pentru darul Duhului Sfînt

    O, vino, Duhule Sfinte, revarsă asupra sufletului meu smerit darul iubirii Tale, al înțelepciunii şi al cunoașterii.

Umple-mă cu lumina adevărului, ca să pot discerne adevărul lui Dumnezeu de minciunile răspîndite de satana şi de îngerii săi.

Ajută-mă să iau făclia şi să răspîndesc flacăra înțelegerii, tuturor acelora cu care mă întîlnesc prin Cristos, Domnul Nostru. Amin.

Mergeți cu iubire, pace şi lumină. Fiți liniștiți şi lăsați ca Duhul Meu să coboare asupra voastră. Vă iubesc.

 Preaiubitul vostru Isus

Notă:  mesajul din 10 mai 2011: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2014/03/22/spiritul-sfint/

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

 

Mama Mîntuirii: În curînd rugăciunea ”Bucură-te Marie” nu se va mai auzi nici înăuntrul nici în afara Bisericii Fiului meu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 12 februarie 2014

Champaigne

           Copila mea, întocmai precum imaginea Fiului meu, Cuvîntul Său și Promisiunea Sa de a veni din nou vor fi ignorate și apoi eliminate, tot astfel se va întîmpla cu orice referire la mine, iubita voastră Mamă.

În curînd, rugăciunea ”Bucură-te Marie” nu se va mai auzi nici înăuntrul nici în afara Bisericii Fiului meu. Cei care vor vizita locurile mele sfintele de pelerinaj vor avea de înfruntat multă dezaprobare, iar grupurile mariane vor fi criticate pentru multe motive, toate însă neîntemeiate. Nu se va  mai recunoaște  autenticitatea aparițiilor mele, ale Sfintei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu. Toate referirile la mine nu vor fi agreate de către noua și modernizata carcasă a Bisericii Fiului meu pe Pămînt. Devoțiunile față de mine vor fi oprite în multe biserici, sub regimul nou ales ce va fi introdus în viitor. Eu voi fi uitată și apoi disprețuită de către aceia care pretind că reprezintă o nouă, modernă și atotcuprinzătoare biserică, ce nu va semăna deloc cu Biserica ridicată pe Piatră de către Petru, iubitul apostol al Fiului meu.

     Cînd veți vedea ca devoțiunile față de mine, Sfînta Maică a lui Dumnezeu, sunt privite în acest mod, vă rog să înțelegeți că aceste reguli noi se vor introduce la porunca celui rău. Cel rău mă disprețuiește, dar în același timp se teme de mine. El știe că devoțiunea față de mine a sufletelor ține în frîu acțiunile lui malefice și că recitarea Preasfîntului meu Rozariu îl biciuiește și îl face neputincios. Cei care mă iubesc vor avea de înfruntat acele zile și va veni timpul cînd va înceta asocierea Bisericii cu locurile de pelerinaj. Cînd se va întîmpla acest lucru, veți ști că scopul este de a-i separa pe copiii lui Dumnezeu de influența mea, care în acele timpuri va fi necesară pentru că eu vă voi ajuta să vă apropiați de Fiul meu.

     Rolul meu este de a vă pregăti pentru Marea Zi a celei de a Doua Veniri a Fiului meu. Intenționez să continuu să îi chem pe toți copiii mei pînă cînd acea Zi va sosi. Eu doresc doar să aduc sufletele înaintea Fiului meu, astfel încît El să le poată oferi Mîntuirea Eternă. Ținta este salvarea sufletelor, dar cel rău va face toate eforturile pentru a împiedica acest lucru.
    Mama voastră iubită,

    Mama Mîntuirii

Sursahttp://avertisment.ucoz.com/board/mesaje_pe_ani/mesajele_anului_2014/1-1-0-23

 

 

 

Dumnezeu Tatăl: Nu există nimic ce nu aş face Eu pentru voi, copiii Mei. Nici un sacrificiu nu este prea mare

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine                                                                              

 Duminică, 9 februarie 2014

Dio Padre

           Preaiubita Mea fiică, nu există nimic ce nu aş face Eu pentru copiii Mei. Nici un sacrificiu nu este prea mare.

    Mă cobor pe Mine Însumi pentru a pune Inima Mea la picioarele lor şi, totuşi, ei continuă să o calce în picioare. Mă umilesc pe Mine Însumi, chemîndu-i prin aceste Mesaje, iar ei Mă batjocoresc şi mă iau în zeflemea.

    Le-am permis să-L biciuiască şi să-L ucidă pe Fiul Meu, iar ei subestimează Marea Jertfă pe care Eu am făcut-o pentru ei, pentru a le da viaţa veşnică şi a-i elibera de sub jugul celui rău.

     Eu stărui pe lîngă ei să-şi schimbe viaţa iar ei Mă ignoră. Le trimit suflete alese pentru a le vorbi şi a proclama Cuvîntul Meu, iar ei îi scuipă în faţă.

     Trimit pedepse asupra lor, iar ei nu învaţă nimic din ele. În loc de asta, ei pretind că este pur şi simplu un capriciu al sorţii, care n-are nimic de a face cu Mine.

 Eu le trimit Iubirea Mea, prin Harurile miraculoase date vizionarilor, văzătorilor cu duhul, sfinţilor şi profeţilor, dar numai cîţiva folosesc aceste Haruri. Ţine minte acum Cuvintele Mele – Cartea Adevărului este cel mai mare Dar dat de către Mine lumii, de cînd L-am trimis pe Fiul Meu să vă mîntuiască. V-am lăsat moştenire acest Dar Preţios, ca el să vă deschidă inimile şi să vă elibereze sufletele de ataşamentul faţă de ispitele diavolului şi să vă ajute să vă pregătiţi pentru Împărăţia Mea.

     Intervenţia Mea Puternică, în aceste timpuri, este reprezentată prin viteza cu care Cuvîntul Meu se va răspîndi, începînd de astăzi, şocînd şi luînd pe mulţi prin surprindere. Cînd veţi auzi Cuvîntul Meu, rostit în fiecare limbă, cu doar un mic ajutor din partea oamenilor, veţi avea dovada Puterii Duhului Sfînt.

 Eu voi asigura continuitatea Lucrării Mele. Voi călca peste cei care vor încerca să-Mi oprească Mîna. Îi voi da la o parte pe cei care sunt conduşi de spiritul celui rău şi voi înăbuşi sunetul vocii lor demne de milă.

     Cu o singură lovitură a Mîinii Mele, îi voi reduce la tăcere pe cei care încearcă să Mă oprească, fiindcă singura Mea dorinţă este să salvez fiecare suflet, pînă la ultimul. Sunt hotărît să nu permit ca această Lucrare să fie ignorată, deoarece, o dată ce am dat Autorizarea Mea unei Misiuni cum este aceasta, puteţi fi siguri că puterea omului este nimic în comparaţie cu ea.

    Fiţi calmi, dragi copii, şi aveţi încredere în Mine, Tatăl vostru iubit. Iubirea Mea este atît de puternică încît nu poate fi diluată, oricît de grave ar fi păcatele voastre. Eu permit acestor încercări, persecuţii şi planuri ticăloase, să şteargă orice urmă a Fiului Meu, dar va fi doar pentru scurtă vreme.

    Nu vă temeţi niciodată de Planurile Mele, pentru că ele au un scop şi acesta este de a-l elimina pe cel rău şi de a vă aduce o viaţă plină de Slavă, în acord cu Voinţa Mea Preasfîntă. Aveţi multe de aşteptat. Tot ceea ce vă cer este să vă rugaţi şi să urmaţi tot ceea ce v-am învăţat, în aceste timpuri, prin Sfînta Mea Misiune de a vă aduce cel mai mare şi nepreţuit Dar pe care l-am creat pentru voi în Noul Cer şi Noul Pămînt – Noul Meu Paradis – aşa cum era destinat să fie cînd i-am creat pe Adam şi Eva.

 Amintiţi-vă întotdeauna Iubirea Mea pentru voi toţi, cînd vă simţiţi slabi şi vulnerabili, pentru că ea este atît de măreaţă încît este peste puterea voastră de înţelegere.

     Tatăl vostru preaiubit,

     Dumnezeu cel  Preaînalt

Sursa:  http://avertisment.ucoz.com/board/mesaje_pe_ani/mesajele_anului_2014/1-1-0-23

 

Mama Mîntuirii: Mulţi vor crede că anticrist este un om sfînt

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Vineri, 7 februarie 2014

Sainte Marie

            Copila mea, dacă Fiul meu, Isus Cristos, ar trăi pe Pămînt în acest timp, ar fi omorît. Nici un oficial al Bisericii Sale nu L-ar accepta. El ar deveni un obiect al batjocurii, apoi ar fi temut şi într-atît de dispreţuit, încît L-ar răstigni, la fel ca prima dată.

     De data aceasta Fiul meu va veni doar în Spirit şi, din Porunca Tatălui meu, El nu va mai apărea pe pămînt ca om, în trup. Vă îndemn ca acest Mesaj să fie făcut cunoscut tuturor, întrucît mulţi vor veni în Numele Său, însă unul dintre ei se va face foarte cunoscut şi va spune că este Fiul meu, dar aceasta va fi o minciună.

     Anticristul se va ridica şi va deveni atît de puternic încît imaginea sa va fi văzută peste tot. Se vor înălţa statui după imaginea sa, iar chipul său va apărea mereu la ştiri şi pe ecranele de televiziune din toată lumea. Va fi aplaudat de cei mai puternici conducători, însă îşi va exercita cu adevărat influenţa asupra omenirii abia atunci cînd va fi primit în mod deschis şi apoi susţinut de către profetul mincinos.

Dacă Fiul meu S-ar face cunoscut din nou în trup şi ar atrage atenţia, ei L-ar distruge. În schimb, anticristul va fi bine primit în lume şi va fi luat drept Isus Cristos.

     Fiecare Cuvînt din Biblie, referitor la cea de-a Doua Venire a Fiului Meu, va fi adaptat şi răstălmăcit pentru a convinge lumea că tocmai asistă la întoarcerea lui Isus Cristos. Duşmanii Fiului meu, care se amestecă printre slujitori inocenţi ai Lui în Biserica Fiului meu de pretutindeni, vor fi induşi într-o eroare gravă. Conducătorii lor îl vor primi pe anticrist cu braţele deschise şi vor încuraja sufletele să îl idolatrizeze. Influenţa lui îi va şoca pe mulţi dintre cei care rămîn credincioşi lui Dumnezeu şi este important ca voi să vă păziţi sufletul de farmecul lui hipnotic.

     Dacă veţi purta asupra voastră Medalia Mîntuirii, ea, pe lîngă celelalte Haruri pe care le conferă, vă va proteja împotriva puterii anticristului. Nu vă înşelaţi, căci anticristul îi va seduce pe mulţi şi va fi văzut ca fiind cel mai puternic, mai faimos, mai carismatic şi mai influent conducător al tuturor timpurilor. Mulţi vor crede că anticrist este un om foarte sfînt şi, datorită numeroaselor sale legături în Biserica Fiului Meu, milioane de oameni se vor converti la ceea ce ei cred că este Adevărul. Această imagine exterioară falsă a sfinţeniei va aduce lacrimi de bucurie pe chipurile tuturor celor care nu au avut nici o credinţă în viaţa lor pînă în acel moment, sau nu au crezut în Dumnezeu. Aceştia îl vor adula pe acest om şi vor crede că el le va salva sufletele.

La început, anticristul va fi văzut drept un mare conducător cu o alură atrăgătoare, fermecătoare şi iubitoare. Apoi, în timp, el va începe să manifeste puteri tămăduitoare şi mulţi oameni vor ieşi în faţă pretinzînd că au fost vindecaţi de el. De asemenea, multe suflete vor susţine că au asistat la minuni în prezenţa sa. După aceea se vor manifesta peste tot o serie de apariţii false, în care va fi văzută imaginea simbolului Duhului Sfînt.

Mass-media îi va crea o imagine de om evlavios şi foarte puţini vor îndrăzni să-l mustre în public. Deoarece va stăpîni multe limbi, el va păcăli milioane de oameni într-o perioadă foarte scurtă de timp. Apoi se vor răspîndi zvonurile cum că Isus Cristos a revenit. Ele vor fi alimentate de cei care vor lucra neobosit pentru anticrist, răspîndind minciuni, pînă cînd, într-un sfîrşit, el va ajunge să fie luat drept Fiul meu. Toate aceste evenimente vi se par acum exagerate, însă atunci cînd se vor derula înaintea voastră vor părea ca o serie de evenimente normale pe care mulţi le vor vedea ca fiind înălţătoare.

Apoi, la fel cum fiecare falsitate este prezentată lumii pe dos de către satana – prin ritualuri satanice, anticristul va fi văzut suindu-se la Ceruri. Fiul Meu, cînd Se va întoarce, va fi văzut coborînd pe norii cerului – exact invers faţă de Înălţarea Sa la Ceruri – întocmai cum El a făgăduit.

     Atunci, anticristul şi toţi aceia care l-au adorat ca nişte sclavi vor fi azvîrliţi în iazul de foc, iar pacea va fi a voastră, dragi copilaşi. Toţi aceia care rămîn fideli Adevărului vor fi ridicaţi, într-o clipită, în Noul Paradis, cînd Cerul şi Pămîntul vor deveni una.

      Mama voastră preaiubită,

     Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/board/mesaje_pe_ani/mesajele_anului_2014/1-1-0-23

 

 

Mama Mîntuirii: Cînd preoții Fiului meu vor avea de înfruntat suferințe îngrozitoare și erori din partea justiţiei, atunci ei trebuie să mă cheme pe mine

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Joi, 6 februarie 2014

Vierge Marie

          Copila mea, cînd va sosi timpul în care preoții Fiului meu vor avea de înfruntat suferințe îngrozitoare și erori din partea justitiei, atunci ei trebuie să mă cheme pe mine. Mie mi s-a dat Harul de a putea să le ofer curajul de care vor avea nevoie pentru a continua să Îl slujească pe Fiul meu. Mă refer în particular la preoții din Biserica Catolică, pentru că ei vor suferi mai mult decît oricare alți slujitori ai lui Dumnezeu.

     Cînd vă sosi ziua, și cînd ei vor fi chemați să depună un jurămînt care va nega Divinitatea preaiubitului meu Fiu, Isus Cristos, ei nu trebuie să se îndoiască niciodată de adevărata intenție a celor care le cer aceasta. Cînd li se va cere să renunțe la semnificația Sfintei Euharistii și să accepte o nouă interpretare, ei vor ști atunci că a sosit ceasul. Aceea va fi ziua în care situația va începe să devină foarte rea, iar ruinarea zidurilor de sub acoperișul bisericilor va fi văzută pretutindeni.

     Doresc ca toți preoții care vor avea de înfruntat aceste încercări dureroase să rostească această Rugăciune a Cruciadei (135) Pentru apărarea Adevărului:

     ”O, preaiubită Mamă a Mîntuirii, ajută-mă în momentele mele de nevoie. Roagă-te ca să fiu binecuvîntat cu Darurile revărsate asupra nevrednicului meu suflet, prin Puterea Duhului Sfînt, pentru a apăra Adevărul în toate timpurile. Susține-mă de fiecare dată cînd mi se cere să neg Adevărul, Cuvîntul lui Dumnezeu, Sfintele Sacramente și Preasfînta Euharistie. Ajută-mă să utilizez Harurile pe care le primesc pentru a mă opune cu fermitate răutăților satanei și ale tuturor sărmanelor suflete pe care le folosește ca să Îl pîngărească pe Fiul tău, Isus Cristos. Ajută-mă în al meu ceas de nevoie. Pentru binele sufletelor, dă-mi curajul de a asigura Sacramentele fiecărui copil al lui Dumnezeu, atunci cînd dușmanii lui Dumnezeu mi-ar putea interzice să fac aceasta. Amin.“

Cînd vor sosi aceste timpuri, voi trebuie să fiți pregătiți să continuați să faceți Lucrarea lui Dumnezeu și să duceți mai departe Crucea Sa cu dîrzenie și demnitate, pentru binele sufletului vostru și al sufletelor copiilor lui Dumnezeu.

     Preaiubita voastră Mamă,

    Mama Mîntuirii

Sursa:  http://avertisment.ucoz.com/board/mesaje_pe_ani/mesajele_anului_2014/1-1-0-23

Mama Mîntuirii: Toți cei care sunt de alte credințe trebuie să înceapă să se roage Sfîntul meu Rozariu, pentru că el va aduce fiecăruia dintre voi o mare protecție

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Duminică, 2 februarie 2014

Avemaria

           Multiubiții mei copii, vă rog să recitați Preasfîntul meu Rozariu în fiecare zi de acum încolo pentru a proteja această Misiune de atacurile satanice. Recitînd Preasfîntul meu Rozariu în fiecare zi veți atenua răutatea satanei și a celor pe care el îi influențează, atunci cînd vor încerca să împiedice sufletele să urmeze această Chemare specială din Ceruri.

    Toți cei care sunt de alte credințe trebuie să înceapă să recite Sfîntul meu Rozariu, pentru că el va aduce fiecăruia dintre voi o mare protecție. Preasfîntul Rozariu este, – pentru toată lumea și pentru cei care doresc să beneficieze de protecția mea – Darul pe care eu l-am primit de la Dumnezeu pentru a apăra sufletele de cel rău.

     Foarte mulți dintre voi, dragi copii, veți fi chinuiți ca să cedați. Dacă o veți face, veți fi îndepărtați de la această Misiune. Dușmanii lui Dumnezeu își vor folosi toate puterile pe care le au ca să vă oprească. Ei vă vor hărțui, vor striga jigniri la adresa voastră și vă vor acuza de lucruri rele. Ignorați aceasta și permiteți-mi mie, iubita voastră Maică a Mîntuirii, să vă ofer mîngîierea și să vă asigur întreaga protecție de care aveți nevoie.

În timpul Misiunii Fiului meu pe Pămînt, El a fost trădat în foarte multe feluri. Îl așteptau în sate, cu pietre în mînă. Cînd trecea, avînd sute de oameni care Îl urmau, pietrele erau aruncate înspre El de oameni ascunși după niște adăposturi, ca să nu vadă nimeni cine erau. Ei Îl urau; se plîngeau de El la autoritățile Bisericii; răspîndeau minciuni răuvoitoare despre El și spuneau că a vorbit de rău și a spus blasfemii împotriva lui Dumnezeu. Totuși, niciunul dintre ei nu putea explica exact în ce fel se făcea El vinovat de aceste lucruri. Apoi, își petreceau mult timp îndemnîndu-i pe discipolii Săi să Îl renege. Mulți dintre aceștia chiar aşa au făcut. Apoi, fariseii i-au avertizat pe toți cei care se închinau în temple că, dacă vor continua să Îl urmeze pe Fiul meu, nu li se va mai permite să intre niciodată în Casa Domnului. Și mulți dintre ei au încetat să Îl urmeze pe Fiul meu. Aceste suflete au plîns cu lacrimi amare de durere după ce Fiul meu a fost crucificat, pentru că abia atunci și-au dat seama cît de mult I-au greșit Lui.

     Același lucru va fi valabil și pentru această Misiune, care pregătește calea Domnului și Ziua cea Mare a Celei de a Doua Veniri a Fiului meu. Vor fi făcute toate eforturile pentru a slăbi Rămășița Bisericii. Se vor face toate încercările pentru a slăbi hotărîrea voastră. Vor fi create toate planurile posibile pentru a vă încuraja să întoarceți spatele salvării voastre și a celorlalți.

Nu trebuie să permiteți vreodată ca spiritul răului să vă înăbușe spiritul, să vă slăbească credința sau să vă încurajeze să îl renegați pe Fiul meu. Să nu vă pierdeți niciodată încrederea în Fiul meu sau în Promisiunea Sa de a se întoarce pentru a aduce omului Noul Început. El nu vă va părăsi niciodată. El înțelege cît de greu este pentru voi toți, înțelege durerea pe care o îndurați și sacrificiile pe care le faceți pentru El.

      Țineți minte, voi sunteți ai Săi și cînd sunteți cu adevărat parte din El și vă abandonați Lui, deveniți parte din Lumina Sa. Lumina lui Dumnezeu, prezentă în suflete, atrage întunericul care este prezent în alte suflete. Cînd satana folosește sufletele în acest fel, el își va face cunoscută și simțită furia. Atunci cînd se vor face obiecții împotriva acestei Misiuni, care este binecuvîntată de Dumnezeu, ei nu vor fi niciodată raționali și calmi. Frenezia de care vor da dovadă va fi un semn clar despre cît de mult urăște satana această Misiune. De aceea trebuie spus Sfîntul meu Rozariu în fiecare zi, de către voi toți, pentru a proteja această Misiune.

Să aveți întotdeauna încredere în instrucțiunile mele, pentru că Fiul meu mi-a cerut să vă ajut pe toți să faceți față presiunilor pe care va trebui să le îndurați în Numele Său.

 

     Mama voastră iubită,

     Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/board/mesaje_pe_ani/mesajele_anului_2014/1-1-0-23

Această ierarhie nouă şi rapid creată va prelua controlul asupra Bisericii Mele

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 16 ianuarie 2014

Jesus

            Iubita mea fiică, Adevărul dezbină. Întotdeauna a făcut-o. Cînd cineva spune că el ştie adevărul, altcineva îl va contrazice. Dar, cînd Adevărul vine din Cuvîntul lui Dumnezeu, el produce cea mai mare dezbinare. Mulţi se tem de Adevăr, pentru că el nu este întotdeauna plăcut deşi, fără Adevăr, voi aţi trăi în minciună. Cînd trăiţi negînd Cuvîntului lui Dumnezeu, nu veţi găsi niciodată cu adevărat pace în inimile voastre.

     Cînd cunoaşteţi Adevărul, care este conţinut în Cartea Tatălui Meu, atunci cunoaşteţi Calea Domnului şi trebuie s-o urmaţi pînă la ultima voastră suflare. Să nu vă abateţi de la ea. Dacă Cuvîntul Meu este falsificat, rescris şi distrus, cu siguranţă voi n-aţi accepta niciodată aşa ceva. Ceea ce e bine. Dar dacă noi doctrine, care diferă faţă de Cuvîntul Meu cel Sfînt, vă vor fi prezentate chiar de către cei aflaţi în fruntea bisericilor Mele, ce veţi face atunci?

    Veţi accepta o minciună în locul Adevărului? Veţi accepta o doctrină care va fi păgînă în Ochii Mei?

    Răspunsul trebuie să fie „nu”. Nu trebuie să negaţi niciodată Cuvîntul Meu – oricine ar fi cel care v-ar cere aceasta. Nimeni, chiar de ar fi îmbrăcat în haine de înalt conducător al Bisericii Mele, ori un sărac, un rege sau un prinţ – dacă vă cere să acceptaţi o nouă doctrină referitoare la Cuvîntul Meu, nu vine de la Mine.

     Biserica Mea este demolată discret din interior şi fiecare părticică a ei este dezmembrată. În timp ce piesele de susţinere sunt dărîmate şi slujitorii loiali sunt înlăturaţi – şi consideraţi a nu mai fi de folos – calea este pregătită pentru ca doctrinele venite din Iad să fie proclamate.

    Vai de preoţii, episcopii şi cardinalii care vor îndrăzni să apere Cuvîntul lui Dumnezeu, căci ei vor suferi cel mai mult. În timp ce unii vor fi excomunicaţi şi acuzaţi de erezie – deşi ei doar vor apăra Adevăratul Cuvînt al Domnului – alţii vor fi prea slabi. Mulţi dintre sărmanii slujitori sfinţiţi vor ceda presiunii de a renunţa la Legile lui Dumnezeu. Dacă nu vor fi de acord să îmbrăţişeze noua doctrină a minciunii, vor fi aruncaţi lupilor. Cei a căror credinţă deja este slăbită şi care umblă după lucruri lumeşti, avînd o ambiţie feroce în sufletele lor, vor fi primii din şirul celor care vor jura credinţă noii „făgăduinţe”.

    Această ierarhie nouă şi rapid creată va prelua controlul asupra Bisericii Mele. Ei vor declara minciuni în Numele lui Dumnezeu şi vor lua cu ei multe suflete inocente de credincioşi. Comunităţilor nebănuitoare le va fi oferit potirul otrăvit, umplut cu nimic – doar pîine goală. Sfînta Euharistie nu le va mai hrăni sufletele. Curînd le vor fi ţinute predici care vor ridiculiza Cuvîntul lui Dumnezeu, în momentul în care vor declara drepturile omului drept cea mai importantă doctrină. Şi apoi vor prezenta cea mai mare erezie şi anume că omului îi va fi dăruită Viaţa Veşnică indiferent dacă se căieşte sau nu pentru păcatele sale. Astfel, ei vor distruge milioane de suflete.

    În timp ce ei vor continua să demoleze din interior Biserica Mea, preoţii şi ucenicii Mei fideli o vor construi din nou, piatră cu piatră. Vedeţi voi, Biserica Mea nu poate muri, pentru că Eu nu voi permite să se întîmple aceasta.

    Toţi preoţii, episcopii şi cardinalii care îşi vor pierde poziţiile şi care îmi vor rămîne fideli Mie, nu îi vor părăsi niciodată pe cei drepţi ori pe acei ucenici ai Mei care au fost binecuvîntaţi cu Darul Înţelepciunii. Atunci cînd falsa cunoaştere va umple inimile slabilor slujitori ai Bisericii Mele, Darul Duhului Sfînt nu numai că va Lumina sufletele Rămăşiţei Bisericii Mele, dar va produce Lumina pentru toţi cei al căror nume este scris în Cartea celor Vii, purtîndu-i pînă la uşa Mea.

     Niciodată pînă acum nu au fost testaţi ucenicii Mei aşa cum vor fi în viitor. Lor li se va da Sprijin Divin pentru a-i face capabili să poarte aprinsă Lumina lui Dumnezeu în lumea care va fi scufundată, încet şi dureros, în întunericul cauzat de sosirea vrăjmaşului, anticristul.

Al vostru  Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: Aceste apariţii vor începe în această primăvară, aşa cum a hotărît Fiul meu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Vineri, 24 ianuarie

Marie reine

          Draga mea copilă, să faci cunoscut faptul că eu voi mai apărea încă o dată la toate grotele mariane care au fost aprobate de Biserica Fiului meu de-a lungul secolelor.

    Mă voi arăta în locurile sacre, printre care sunt Lourdes, Fatima, La Sallette şi Guadalupe. Voi apărea de asemenea şi la Garabandal. Aceste apariţii vor începe în această primăvară, aşa cum a hotărît Fiul meu.

Voi fi văzută, de către suflete alese, cu soarele în spatele capului meu. Douăsprezece stele vor fi împletite în jurul coroanei de spini care a fost purtată de Fiul meu în timpul Crucificării Sale şi care va fi pusă pe capul meu, ca un semn pentru ca toţi să urmaţi exemplul meu. Rolul meu este de a-i conduce pe toţi copiii lui Dumnezeu pe Calea Adevărului şi de a-i duce la Fiul meu.

     Cînd aceste apariţii vor avea loc, nu va fi nici o îndoială, în special printre cei care mă cinstesc, că eu spun Adevărul atunci cînd spun că în curînd ultima Cale, care vă va duce la Fiul meu în aceste timpuri din urmă, va fi prin Cartea Adevărului.

Dacă mă veţi urma pe mine, Mama voastră, eu vă voi lua şi vă voi îndruma către Fiul meu. Fiul Meu a promis multe miracole, astfel încît să vă deschidă ochii faţă de profeţiile pe care El le dă lumii, prin Misiunea mea. Mulţi nu acceptă faptul că eu am apărut în aceste locuri speciale de apariţie şi desconsideră importanţa lor pentru salvarea sufletelor.

    Cînd voi apărea acum pentru ultima dată în aceste locuri şi mă voi prezenta drept Mama Mîntuirii, atunci veţi şti că aceasta este ultima mea Misiune şi că toate apariţiile duc către aceasta din urmă, pentru a conduce lumea către Mîntuire, care este dreptul prin naştere al fiecărei persoane.

Bucuraţi-vă, pentru că aceste zile sunt aproape şi atunci cînd veţi auzi despre aceste lucruri, veţi şti că această profeţie, atunci cînd se va împlini, nu a putut veni decît de la mine, iubita voastră Mamă, Mama Mîntuirii, Mama lui Dumnezeu.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Eu voi răspunde întotdeauna celor care imploră Milostivirea Mea pentru alte suflete

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 4 ianuarie 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, deşi Dreptatea Mea este de temut, Eu voi răspunde întotdeauna celor care imploră Milostivirea Mea pentru alte suflete. Vă promit că, atunci cînd recitaţi Cruciada Mea de Rugăciuni şi alte rugăciuni prin care Mă rugaţi să arăt Îndurare, Eu le voi asculta şi voi acţiona în consecinţă.

Milostivirea Mea este fără margini şi îi acoperă pe toţi păcătoşii care caută mîntuirea lor şi a altora. Iubirea Mea este nesfîrşită. Compasiunea Mea este neîncetată. Nimeni să nu se îndoiască niciodată de Promisiunea Mea şi nici de Dorinţa Mea de a-i salva pe toţi, inclusiv pe duşmanii Mei. Vă îndemn, multiubiţii Mei discipoli de pretutindeni – inclusiv cei cărora nu le sunt familiare aceste Mesaje : rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru propriile voastre suflete şi pentru cele ale altora, incluzîndu-i pe credincioşi, pe necredincioşi, precum şi pe cei care nu cunosc Adevărul.

Iubirea Mea pentru voi este aici pentru ca toţi să o vedeţi, să o simţiţi şi să o trăiţi. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să răspundeţi aşa cum v-am învăţat Eu. Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum vă iubesc Eu. Fiţi milostivi cu cei care vă chinuiesc, şi rugaţi-vă pentru ei. Fiţi generoşi cu timpul vostru, lucrînd din greu şi rugîndu-vă pentru a salva sufletele celor care s-au îndepărtat mult de Mine.

Aceasta este cea mai mare Dorinţă a Mea. Mergeţi în pace.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: Această ultimă Medalie, pe care v-o aduc eu prin Milostivirea Lui Dumnezeu, va atrage miliarde de suflete spre Viaţa Eternă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Luni, 20 ianuarie 2014

Avemaria

            Draga Mea copilă, Dumnezeu doreşte să salveze fiecare persoană în parte, de orice religie, ca şi pe cei care neagă Existenţa Sa şi a Fiului Său, Isus Cristos. De aceea oamenii de orice vîrstă, orice cultură şi orice confesiune, trebuie să primească Medalia Mîntuirii.

    Fiecărei persoane căreia îi este dată Medalia, chiar şi dacă aceasta nu poate fi binecuvîntată, îi va fi dat un Dar extraordinar. Puţin după aceea, Dumnezeu le va insufla un Har, o percepţie a propriei neajutorări şi o conştiinţă a Iubirii Atotputernice a Lui Dumnezeu. El va ilumina chiar şi cele mai încăpăţînate suflete şi pe aceia cu inimile împietrite. Curînd ei vor căuta Adevărul şi vor striga către Dumnezeu, implorîndu-L să îi ajute să le uşureze inimile şi să îi umple cu Marea Sa Milostivire.

Nu respingeţi Darul Medaliei Mîntuirii, deoarece această ultimă Medalie pe care eu v-o aduc prin Milostivirea Lui Dumnezeu, va atrage miliarde de suflete către Viaţa Eternă. Cînd Tatăl Meu mi-a dat instrucţiunile de a prezenta lumii Preasfîntul Rozariu prin Sf. Dominic, mulţi l-au respins. Încă îl resping şi astăzi, căci ei cred că a fost creat de mine. Mi-a fost dat mie, ca oricine care îl recită să se poată proteja de cel rău. Prin mijlocirea mea, Haruri speciale şi protecţie sunt revărsate asupra sufletelor, împotriva influenţei celui rău.

    Nu faceţi greşeala să respingeţi această Medalie, căci ea este pentru întreaga lume, şi multe miracole vor fi asociate cu ea. Aceia care o resping, sau care încearcă să îi împiedice pe alţii să o accepte, vor refuza mîntuirea – mai ales ateii, care au cea mai mare nevoie de Intervenţie Divină. Trebuie ca întotdeauna să îi prezentaţi, pe acei oameni care Îl resping pe Dumnezeu, în faţa Tronului Tatălui Meu şi să imploraţi Milostivire pentru sufletele lor.

   Vă rog să vă asiguraţi că Medalia Mîntuirii este dată la cît mai mulţi oameni posibil.

 

Mama voastră iubită,

Mama Mîntuirii

 

MAMA MÎNTUIRII: MEDALIA MÎNTUIRII OFERĂ DARUL CONVERTIRII

Mesajul Sfintei FecioareMaria către Maria Îndurării Divine

 Joi, 18 iulie 2013

            Copila Mea, doresc să se facă cunoscut că, de acum încolo, Mă veţi numi după ultimul titlu, oferit mie de Fiul meu, pe Pămînt. În această Misiune Finală, voi fi menţionată, pentru totdeauna, ca fiind Mama Mîntuirii.

    Va fi creată Imaginea Mea și va fi bătută în Medalie unde, pe o parte, eu voi fi reprezentată cu soarele în spatele capului meu pe care va fi aşezată o cunună de spini împletită din 12 stele. Pe reversul Medaliei, doresc să fie reprezentată Preasfînta Inimă a Fiului meu cu cele Două Săbii ale Mîntuirii, care vor fi încrucișate de o parte și de alta.

    Săbiile Mîntuirii vor avea două scopuri. Prima Sabie va ucide fiara şi mi s-a dat autoritatea să fac asta în Ziua cea de pe Urmă. Cealaltă Sabie va străpunge inimile celor mai îndîrjiţi păcătoşi şi va fi Sabia prin care sufletele lor vor fi salvate.

Acestă Medalie va fi disponibilă în cantitate mare, iar atunci cînd vor fi primite de către cei care le caută, acestea vor trebui să fie binecuvîntate de un preot şi apoi date gratuit altora. Medalia Mîntuirii oferă Darul Convertirii şi al Mîntuirii.

Toţi cei care primesc Medalia Mîntuirii trebuie să recite această Rugăciune (115) a Cruciadei pentru Darul Convertirii:

 „O, Mamă a Mîntuirii, acoperă-mi sufletul cu lacrimile tale de Mîntuire.

Scapă-mă de îndoieli.

Înalţă inima mea ca să simt Prezenţa Fiului Tău.

Adu-mi pace şi mîngîiere.

Roagă-te ca eu să fiu cu adevărat convertit.

Ajută-mă să accept Adevărul şi deschide-mi inima ca să primesc Milostivirea Fiului tău, Isus Cristos.

Amin.”

Copila mea, te rog fă ca această Medalie să fie proiectată şi realizată. Eu te voi călăuzi la fiecare pas al drumului şi apoi trebuie să te asiguri că va fi diponibilă peste tot în lume.

Mergi în pace pentru a-L sluji pe Fiul Meu.

 Mama voastră,

  Mama Mîntuirii

 

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Spiritul Sfînt (I)

       În mesajul din 10 mai 2011, pe care Maria Îndurării Divine l-a primit de la Isus, Mîntuitorul i-a adus la cunoştinţă faptul că, în acea zi, a avut loc cel mai important eveniment care precede Marele Avertisment şi anume, revărsarea Spiritului Sfînt peste întreaga umanitate. Mîntuitorul a explicat limpede importanţa acestui fenomen, implicaţiile lui asupra vieţii noastre şi ne-a cerut ca Rozarul Îndurării Divine (https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/să-l  încheiem prin recitarea rugăciunii inclusă în acest mesaj.

corrado_giaquinto_the_holy_spirit_700px

 

 DUHUL SFÎNT S-A REVĂRSAT PESTE ÎNTREAGA LUME

Marţi, 10 mai 2011

Fiica Mea, spune lumii că un important act al Milostivirii Mele a avut loc astăzi, cînd Duhul Sfînt, unul dintre cele mai mari daruri oferite copiilor Mei, s-a revărsat peste întreaga lume. Acest dar este foarte important pentru a ajuta omenirea să se pregătească pentru Marele Avertisment. Puterea Duhului Sfînt pătrunde în sufletele slujitorilor Mei sfințiţi şi în ale celor care-i urmează, întărindu-i astfel în iubirea lor faţă de Mine şi faţă de Tatăl Meu Veşnic.

Acest dar pentru viaţă aduce un nou impuls sufletelor voastre obosite şi lîncede, care strigă cerînd iluminare. Toate acestea au fost prezise şi tuturor le va fi de folos, chiar şi celor mai înrăiţi păcătoşi.

După cum v-am mai spus, Milostivirea Mea nu are limite. Credincioşii Mei de pretutindeni, care Mă urmaţi, plini fiind acum de lumina şi sfinţenia Duhului Sfînt, fiţi curajoşi şi răspîndiţi Cuvîntul Meu tuturor celor pe care-i întîlniţi. Ignoraţi dispreţul sau ironia lor, fiindcă este mai important să luaţi în considerare cerinţele Mele referitoare la convertirea sufletelor.

Ascultaţi-Mi rugăciunea ce vă dă curajul de care aveţi nevoie.

„O Doamne, umple-mă cu darul Duhului Sfînt, pentru a putea duce Cuvîntul Tău Preasfînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se salveze, în Numele Tău Sfînt. Ajută-mă să-i acopăr prin rugăciunile mele, cu preţiosul Tău Sînge, astfel încît să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dă-mi darul Duhului Sfînt, pentru ca aceste suflete sărmane să se bucure de Noul Tău Paradis. Amin”.

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce v-aţi rugat Rozariul Milostivirii Divine şi astfel, prin fidelitatea voastră, Mă veţi ajuta să-i salvez pe copiii Mei.

Salvaţi-Mă de suferinţa pe care o simt în Inimă, atunci cînd privesc cu mare durere cum Numele Meu este renegat în lume astăzi. Şi nici nu se mulțumesc doar să Mă renege, ci numeroase suflete reacţionează cu furie cînd văd că voi, cei care Mă urmaţi cu fidelitate, aveţi curajul să le amintiţi ce reprezint Eu. Ei sunt foarte furioşi pentru că înşelătorul reuşeşte să le sucească foarte bine gîndurile ca să se îndepărteze de Adevăr. Ajutaţi aceste suflete, voi toţi, care vă rugaţi şi cereţi-Mi puterea de care aveţi nevoie în această lucrare.

Haruri speciale pentru cei care răspîndesc convertirea.

Toţi aceia care răspîndiţi convertirea veţi primi haruri deosebite şi veți avea locuri deosebite în Împărăţia Tatălui Meu. Mergeţi şi permiteţi Duhului Sfînt să vă umple sufletele ca să Mă ajutaţi să salvez omenirea.

Vă iubesc pe toţi. Cu toţii aveţi un loc în Inima Mea Sfîntă. Nimeni, inclusiv păcătoşii, nu va fi exclus din bătălia Mea pentru suflete.

Mîntuitorul vostru iubitor,

Isus Cristos, Regele Milostivirii

Observaţie: Explicaţie dată de Domnul Nostru Isus Cristos vizionarei la sfîrşitul mesajului: „Fiica Mea, acest eveniment este foarte important. Va salva multe suflete înainte ca Marele Avertisment să se înfăptuiască şi va rămîne prezent în lume ca să oprească revenirea la păcat a oamenilor.

Fiica Mea, acest fapt a fost profeţit şi este o veste minunată. Dar discipolii Mei trebuie să lucreze intens ca să-Mă ajute în Lupta pentru Suflete.“

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7