Monthly Archives: aprilie 2014

Multe dintre tainele Împărăţiei Mele sunt necunoscute omului

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Duminică, 27 Aprilie 2014

jesus-misericordieux

           Fiica Mea preaiubită, Planul Meu de a salva întreaga lume și de a vă lua pe fiecare dintre voi în Refugiul Inimii Mele este complet și fiecare părticică e pusă la locul ei, astfel încît perfecțiunea Promisiunii Mele să fie biruitoare.

Sunt multe Taine legate de Divinitatea Mea, pe care omul, indiferent cîte cunoștințe ar avea despre problemele spirituale, nu le poate niciodată înțelege cu adevărat. Multe dintre Tainele Împărăției Mele sunt necunoscute omului, iar Tatăl Meu a revelat omenirii doar ceea ce El a dorit. Omului i-a fost dată cunoașterea și Adevărul astfel încît el să-L poată venera pe Dumnezeu și să-i slujească Lui cum poate mai bine. Omului i s-a făcut cunoscut, de către profeți, cum trebuie să respecte Cele Zece Porunci, pentru a se asigura că nu cade în eroare. Apoi, pentru a-și arăta Iubirea Lui pentru lume, El s-a făcut om și prin Mine, Fiul Său Unul-născut, Isus Cristos, a arătat omului exact ceea ce este bine și ceea ce este rău. Eu am revelat Adevărul, chiar dacă numai o parte din ceea ce dorește Tatăl Meu, pentru nevoile omului. Dar omul a fost atît de arogant și ambițios și cu o inimă atît de mîndră, încît nu a vrut să cunoască Adevărul, deoarece acesta nu îi convenea.

Fariseii și-au închis ochii, au privit în altă parte și au declarat că Eu sunt un om care și-a pierdut mintea și vorbește fără șir. Ei nu au avut capacitatea de a auzi Adevărul, deși Învățăturile Mele reluau pur și simplu Cuvintele, Învățăturile și Poruncile conținute în Cartea Tatălui Meu. Pe calea îngustă pe care mergeau ei, neuitîndu-se nici în stînga nici în dreapta, ei au urmat propria lor versiune de slujire a Lui Dumnezeu. Arătîndu-se pioși în exterior, ei au făcut aceasta ocolindu-i pe cei slabi, săraci și needucați, în timp ce îl lăudau pe Dumnezeu. Ei M-au exilat atunci, iar semenii lor de azi vor face același lucru, încă o dată, în anii care urmează, atîta timp cît continuă cu doctrina lor făcută de mîna omului.

Deci acum vezi că în ciuda a tot ce omul pretinde că știe, el cunoaște foarte puțin despre Calea Domnului. Că omul, din tot ceea ce i-a fost dat acceptă doar o mică parte a Adevărului, care îi convine lui. De exemplu, Eu i-am învățat mereu pe copiii lui Dumnezeu să se iubească unii pe alții, dar ei nu reușesc să facă aceasta. Cîți dintre voi, prosternîndu-vă în fața Mea, Îmi înălțați rugăciuni de mulțumire, iar apoi îi calomniați pe frații și surorile voastre? Unii dintre voi ajung chiar să-Mi spună cît de răi sunt oamenii, în loc să le arate iubire și iertare.

Omul va fi întotdeauna slab, căci este imposibil pentru ființa umană să fie perfectă. Dar de ce acceptă Învățăturile Mele pe de o parte, iar pe de altă parte le neagă? Niciodată să nu vă lăsați învinși de ispita de a vă condamna unii pe alții în Numele Meu, căci nu aveți autoritatea să faceți acest lucru. Niciodată să nu vă înălțați în fața Mea, cînd în același timp disprețuiți sau ridiculizați o altă ființă umană. Acest lucru Mă insultă. Pentru a accepta Adevărul trebuie să fiți fără răutate, mîndrie, mulțumire de sine sau egoism. Trebuie să aruncați haina aroganței, căci aceasta este o trăsatură a diavolului, iar Eu o consider dezgustătoare.

Vă rog amintiți-vă Învățăturile Mele și trăiți-vă viața în acord cu ceea ce v-am spus Eu. Cînd aveți inimile neliniștite, pline de frică sau ură, trebuie să căutați întotdeauna ajutorul Meu. Căci, dacă nu faceți aceasta, acest sentiment de disperare și ură vă va domina. Trebuie să acceptați faptul că voi veți fi mereu înclinați spre păcat, dar să știți de asemenea că trebuie să arătați căință adevărată, înainte de a simți orice fel de pace sau calm în sufletul vostru.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Dumnezeu Tatăl: Este mai bine să îndurați acum această suferință spirituală, decît flăcările veșnice

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 26 aprilie 2014

Dieu notre pere

          Multiubita Mea fiică, forțele răului devin din ce în ce mai puternice cu fiecare zi, pentru că fără veste, ceasul Măreței Milostiviri a Fiului Meu se va coborî.

     Aceia dintre voi care nu Îl acceptă pe Fiul Meu vor fi învăluiți în toate Razele Milostivirii Sale atît de neașteptat încît puțini vor înțelege ce s-a revărsat asupra lor, atît de mare va fi Forța Divinei Sale Prezențe. Aceia dintre voi care poartă ură în inimile lor vor simți o mare durere și un mare chin. Veți trăi de trei ori mai puternic durerea pe care ați provocat-o copiilor Mei, pentru că, să nu vă înșelați, Avertismentul este o formă de Judecată. Veți simți durerea și intensa suferință pe care le-ați îndura dacă ați fi aruncați în flăcările Iadului. Mulți dintre voi vor trăi Avertismentul ca pe o durere îngrozitoare. Totuși, trebuie să primiți bucuroși Darul Meu, pentru că este mai bine să îndurați acum durerea spirituală, decît în flăcările veșnice.

Eu Mă străduiesc să vă pregătesc, prin Binecuvîntata Mea Misiune, astfel încît să nu pierd nici un suflet. Ultima Mea Misiune pe Pămînt – pe care am permis-o Eu în forma Preasfintei și Binecuvîntatei Treimi – se va confrunta cu o opoziție furioasă, pe măsură ce înaintează pe calea salvării sufletelor, înainte de Măreața Zi. Nici o altă misiune, de la Crucificarea Fiului Meu, nu va fi urîtă mai mult decît aceasta. Vai vouă, celor care vă împotriviți Mie, Tatăl vostru Ceresc, pentru că, dacă scuipați în Fața Mea cu o limbă plină de răutate, vă voi pedepsi.

Eu nu voi mai permite mult timp ura și blasfemiile pe care voi, păcătoși rătăciți, le aruncați în Fața Mea. Dacă încercați să Mă opriți să vă salvez pe voi toți de cel rău, veți suferi foarte mult, din cauza sufletelor care vor fi pierdute pentru Mine din cauza voastră.

Dumnezeirea Mea nu va fi biruită, nici venirea Fiului Meu nu va fi oprită. Nimeni nu are puterea să facă aceasta. Omul care încearcă să se pună pe sine între păcătos și Mine, Tatăl Veșnic, cu intenția de a induce în eroare acel suflet pentru ca acela să nege Cuvîntul Meu, va fi oprit.

Eu sunt Adevărul. Eu sunt Începutul și Sfîrșitul. Iubirea Mea pentru toți copiii Mei este foarte mare, dar vai păcătosului care stîrnește Furia Mea atunci cînd încearcă să se ridice deasupra Mea. Eu voi zdrobi capetele slujitorilor sfințiți cu inimi mîndre, care fură suflete de la Mine prin erezie. Eu îi voi distruge pe aceia ale căror acțiuni vor induce sufletele într-o gravă eroare. Să nu interpretați greșit Avertismentul Meu nici pentru o clipă, pentru că atunci cînd Eu Voi dori să intervin în salvarea sufletelor, acei dușmani ai Mei vor fi zdrobiți la pămînt.

 Puternicele Mele  Intervenții au început și, în curînd, puțini dintre voi, cei care îmi auziți Glasul prin aceste Mesaje, vă veți mai îndoi, pentru că voi veți fi martorii tuturor profețiilor conținute în Cartea Mea a Adevărului.

Mergeți și fiți recunoscători pentru Măreața Mea Milostivire. Acceptați Intervențiile Mele, pentru că ele vor ajuta ca lumea să își revină din rătăcire. Numai după această purificare va putea omul să asculte cu adevărat Glasul Meu.

Tatăl vostru Veșnic,

Dumnezeu cel Preaînalt 

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Marie-Julie Jahenny, remedii şi sfaturi pentru Ultimele Timpuri

M J Jahenny

          Domnul nostru Isus Cristos şi Preasfînta Fecioară Maria i-au revelat misticei franceze Marie Julie Jahenny (1850-1941) remedii naturale şi supranaturale pentru a fi utilizate împotriva calamităţilor care urmează să ameninţe lumea. În data de 5 august 1880, vizionara a primit, din partea Sfintei Fecioare, modul de preparare a păducelului alb.

„Va exista o boală gravă pe care ştiinţa omenească nu va fi în stare să o trateze. Această boală va ataca mai întîi inima, apoi mintea şi în acelaşi timp limba.

Va fi îngrozitor. Febra care o va însoţi va fi un foc care devorează totul, insuportabil şi atît de intens încît membrele corpului infectat vor deveni roşii, de un roşu înspăimîntător şi de nesuportat.

După şapte zile această boală, care va germina precum sămînţa în cîmp (perioada de incubaţie), se va extinde rapid în tot corpul făcînd mari progrese.

Copiii mei, există un singur remediu care vă va putea salva.

Cunoaşteţi păducelul alb care creşte în aproape toate mărăcinişurile.

Frunzele de păducel (nu ramurile) pot opri avansarea acestei boli. Veţi aduna frunzele (nu ramurile).

Chiar şi uscate ele îşi vor păstra eficacitatea. Le veţi pune în apă clocotită şi le veţi lăsa circa 14 minute, acoperind oala ca să nu iasă aburii. La începutul acestei boli, acest remediu trebuie să fie băut de 3 ori pe zi.

Această boală va provoca, fără întrerupere, vărsături şi greaţă. Dacă remediul este luat prea tîrziu, partea infectată a corpului va deveni neagră şi pe negru va apărea un fel de linie pală şi galbenă.“

În această perioadă a anului pot fi culese atît frunzele cît şi florile de păducel.

Sursa: http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t7424-remedes-et-conseils-pour-se-proteger-en-cette-fin-des-temps-donnes-a-mar

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Timpul ca păcatul să nu mai fie declarat ca atare se apropie

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 24 aprilie 2014

Jesus

           Fiica Mea multiubită, acum este aproape timpul ca păcatele omului să fie considerate, de către Biserica Mea, a fi insignifiante şi inofensive în Ochii Mei.

Păcatul nu este ceva ce Eu consider a fi o slăbiciune sau o greşeală. Păcatul este creat din cauza acestor două trăsături, însă ia naştere datorită existenţei Satanei. Curînd Biserica Mea îi va consola pe discipolii Mei, făcîndu-i să accepte minciuna potrivit căreia păcatul este doar o simplă metaforă folosită ca simbol pentru copiii lui Dumnezeu pentru a-i îndemna să rămînă pe o cale plăcută lui Dumnezeu. Păcatul nu ar trebui să vă facă să vă simţiţi separaţi de ceilalţi, vor spune ei. Păcatul, vor zice ei, nu este atît de important, întrucît Dumnezeu este Atotiertător. Da, Eu Sunt Atotiertător şi iert orice păcat – cu excepţia păcatului veşnic – odată ce păcătosul a manifestat căinţă şi a depus eforturi să îndepărteze toate ispitele, ca să evite repetarea acelui păcat. Nu-Mi puteţi cere să vă iert păcatul cînd voi încă trăiţi în acel păcat. Un criminal care omoară, mutilează şi ucide, nu-Mi poate cere să îl iert, în timp ce el continuă să ucidă şi nu are nici o intenţie să se oprească din comiterea crimelor. La ce bun Îmi cereţi să vă iert de păcat, din moment cei voi în primul rînd nu acceptaţi că păcătuiţi ?

Păcatul este cauzat de slăbiciune, iar Eu îl iert pe păcătosul care se căieşte cu adevărat. Atunci cînd păcătosul nu mai crede că este vinovat de păcat, acesta devine înrădăcinat în suflet. Timpul ca păcatul să nu mai fie declarat ca atare se apropie. Cînd va veni acea vreme, va fi o mare uşurare şi o sărbătoare pentru oameni, întrucît ceea ce odinioară era considerat un păcat în Ochii Mei nu va mai fi considerat ca atare.

Păcatul va fi considerat un lucru firesc şi ceva ce trebuie acceptat de voi toţi. Nu vi se va mai spune doar să iubiţi păcătosul, aşa cum o fac eu. Nu. Veţi fi încurajaţi să acceptaţi faptul că păcatul nu există. Toate acestea vor duce la ultima trădare a Divinităţii Mele, cînd lumea se va idolatriza pe sine, talentele sale, inteligenţa sa, pînă cînd îşi va declara măreţia, în sfidare directă a lui Dumnezeu, Tatăl Veşnic.

O, cît de mulţi vor fi induşi în eroare, disperare şi fărădelege. Biserica Mea va fi folosită pentru a declara erezii în Numele Meu Sfînt. Cei rătăciţi o vor întoarce pe toate părţile şi nici una din aceste schimbări nu va fi dirijată de Mine, Isus Cristos. Spiritul Sfînt nu va autoriza urîciunea şi va fi mare confuzie, mare mîhnire şi un sentiment de neajutorare va fi resimţit de cei care vor rămîne fideli Învăţăturilor Bisericii Mele. Învăţăturile tradiţionale nu vor mai fi tolerate. Iar apoi, cînd tot ceea ce era sacru se va prăbuşi, va veni timpul ca omul pierzării să îşi ia locul în Biserica Mea.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Nu voi permite celor care vor veni în Noul Meu Paradis să sufere durerea morții trupului

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Miercuri 24 aprilie 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, mulți oameni cred în mod greșit că Avertismentele Mele către omenire creează un sentiment de disperare și îngrijorare inutilă. Acest lucru este ușor de înțeles, dar să știți aceasta. Viitorul lumii care va veni vă va tăia respirația prin Gloria sa, în toate privințele. Paradisul care a fost pregătit pentru voi v-ar umple de venerație, uimire și extraordinară bucurie dacă vi l-aș dezvălui fie doar și pentru o clipă. Pentru că omul se teme de necunoscut și nu are încredere în Promisiunea Mea de a vă aduce pe voi toți la Viața Veșnică, este dificil pentru mulți dintre cei care încearcă să se pregătească pentru Împărăția Mea.

     Iubiții Mei discipoli, micuții Mei dragi, vă rog să înțelegeți că Eu nu voi permite celor care vor veni în Noul Meu Paradis să sufere durerea morții trupului – acesta este Darul Meu pentru această binecuvîntată generație. Trecerea din această lume în care trăiți astăzi în Noul Meu Paradis se va face într-o clipită; atît de Mare este Dragostea Mea pentru voi. Înainte de acea Măreață Zi, Eu trebuie să vă pregătesc, pentru ca voi toți să moșteniți Împărăția Mea. Eu nu trebuie să vă supun pe voi acestor încercări pe care le îndurați acum și acelora care vor veni – aceasta este adevărat. Cu toate acestea, pe mulți oameni, care iau Cuvîntul Meu și Milostivirea Mea ca pe ceva de la sine înțeles, Eu trebuie să îi pregătesc. Cum vă pot purifica dacă nu vă reamintesc de Adevăr? Numai Adevărul vă va elibera din cătușele care vă leagă de cel rău, care vă trage departe de Mine cu orice ocazie ce i se ivește. El știe că dacă voi nu răspundeți Chemării Mele pentru a vă asigura moștenirea la care sunteți îndreptățiți în Împărăția Mea, el va învinge. Atunci voi, care ați fost duși de el în rătăcire, nu veți putea să vă împăcați sufletul cu Milostivirea Mea Divină.

Numai aceia care Mă urmează pas cu pas către Paradis vor reuși să obțină Mîntuirea Veșnică. Vă rog să aveți răbdare. Fiți atenți la Chemarea Mea. Nu Mă îndepărtați atunci cînd încerc să ajung la voi prin aceste Mesaje. Învățați să aveți încredere în Mine, prin Cuvîntul Meu Sfînt, care vă este deja cunoscut în Cartea Tatălui Meu.

Cînd vorbesc despre rău, Eu pur și simplu vă dezvălui înșelăciunea cu care vă veți confrunta. Problema cu înșelăciunea este că ea vă face orbi față de Adevăr și vă face să vă îndepărtați și să credeți în ceva care vă va absorbi într-o falsă doctrină. Dacă nu Eu, Isus Cristos, sunt cel venerat în această nouă doctrină, atunci puteți fi siguri că ea nu este dictată de Duhul Sfînt.

Lăsați-vă inimile să fie liniștite, încrederea voastră să fie precum a unui copil și doar iubiți-Mă, așa cum vă iubesc Eu. Să nu vă opuneți niciodată Milostivirii Mele, să nu vă temeți niciodată de Mine, să nu simțiți niciodată supărare față de Mine, în special atunci cînd suferiți în această viață. Pentru că în curînd vă voi aduce acasă. De îndată ce Măreața Zi se va ivi, lumea se va naște și o nouă și minunată viață vă așteaptă pe voi și pe toți cei dragi ai voștri. Voi toți veți fi legați de Mine, fără niciun dușman prin preajmă – fără niciun fel de teamă, pericol sau suferință. Deci, de ce să vă temeți de Împărăția Mea? Ea vă va aduce fericirea și iubirea pe care ați căutat-o în toată viața voastră de pe Pămînt – dar care nu s-a împlinit niciodată, indiferent cît de mult v-ați străduit să obțineți aceste daruri.

Cel mai Mare Dar al Meu pentru voi este Viața Veșnică. Așteptați Darul Meu fără teamă. Dimpotrivă, așteptați cu dragoste și bucurie Noua Mea Împărăție, pentru că multe lucruri bune vă așteaptă.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Învăţăturile Mele nu sunt complicate

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marţi, 22 aprilie 2014

Isus

          Multiubita Mea fiică, indiferent cît de dificilă este această Misiune, Adevărul întotdeauna trebuie să aibă întîietate.

     La ce bun să răstălmăciți Cuvîntul Meu? La ce servește asta? Cînd Cuvîntul Meu și tot ceea ce Eu Sunt și Voi Fi este adaptat ca să se potrivească scopurilor omului, atunci devine minciună. Ce să mai însemne moartea Mea pe Cruce dacă nu mai e răscumpărarea voastră din păcat? Cu toată cruzimea morții Mele pe Cruce, însemnătatea ei pentru creștini e simplă. Eu vă răscumpăr din păcat, însă numai cînd îmi cereți voi să fac asta. Dacă voi nu Îmi cereţi, Eu nu vă pot mîntui.

     Dacă voi nu Mă acceptați pe Mine, Isus Cristos, atunci nu veți putea să căutați Milostivirea Mea. Dacă voi nu veţi căuta Milostivirea Mea atunci Eu voi sta înaintea voastră și voi insista să faceţi aceasta, atît de Mare e Iubirea Mea pentru voi. Eu voi sta ca un Rege sărac înaintea voastră, a păcătoşilor. Eu vă voi dezvălui Adevărul, pînă cînd ochii voştri se vor deschide în sfîrșit și atunci veţi vedea. Aceia dintre voi care văd Adevărul îşi vor întinde braţele spre Mine şi Eu vă voi lua în Refugiul Inimii Mele. Deci, aşa cum cei care Mă cunosc şi care vor fi salvaţi au un avantaj, la fel le voi oferi tuturor sufletelor, de toate religiile şi credinţele, avantajul ca Adevărul să le fie arătat înainte ca Timpul Meu să vină.

Amintiţi-vă întotdeauna de Simplitatea Mea. Eu vă învăţ în mod simplu Adevărul. Eu v-am învăţat să vă iubiţi unii pe alţii aşa cu v-am iubit Eu pe voi. Dacă vă iubiţi unii pe alţii şi vă purtați de grijă unii altora așa cum v-am arătat Eu, veţi fi ai Mei. Dacă nu arătaţi iubire şi respect faţă de ceilalti şi îi judecați pe ceilalţi în Numele Meu, atunci nu puteţi afirma că sunteţi ai Mei. Învăţăturile Mele nu sunt complicate. Nici nu e necesar să fie, pentru că iubirea este esenţa a tot ceea ce Eu v-am învăţat. Fără iubire pentru ceilalţi în inima voastră nu Mă puteţi iubi cu adevărat pe Mine. Întotdeauna, cînd respingeţi iubirea, voi Mă respingeţi pe Mine.

     Cînd refuzaţi Cuvîntul Meu, atunci Iubirea lui Dumnezeu nu poate înflori în inima voastră.

 Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Începutul și sfîrșitul lumii vor deveni una

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Luni, 21 aprilie 2014

Isus

          Multiubita Mea fiică, e foarte dificil pentru suflete, chiar și pentru cele cu o mare credință, să pună de acord lumea în care ei trăiesc cu lumea Împărăției Mele.

     Lumea, așa cum e ea, este incompatibilă cu Împărăția Mea, iar asta înseamnă că acelora dintre voi care Mă cunoașteți și care Mă iubiți cu adevărat vi se va părea dureros uneori să vă trăiți viața de zi cu zi. A Mă iubi pe Mine înseamnă a urma Învățăturile Mele și a Mă ruga să vă iert păcatele. Aceasta e singura cale prin care puteți deveni parte din Cine Sunt Eu. Voi nu puteți deveni parte a Împărăției Mele pînă cînd nu recunoașteți Adevărul și nu acceptați că atîta timp cît păcatul există, lumea nu va putea fi perfectă. Cît timp omul face totul după propria sa voință liberă, în timp ce e ispitit în mod constant să se răsfețe în propriile sale nevoi egoiste, el va rămîne un sclav.

Cînd vă trăiți viața după Cuvîntul lui Dumnezeu, veți fi capabili să vedeți lumea așa cum este ea. Veți fi martori ai minunăției care este Minunatul Pămînt, care a fost creat de Tatăl Meu. Însă, veți vedea și cum răutatea omului l-a separat pe el de Dumnezeu. Atîta timp cît acestă situație persistă, pămîntul, așa cum îl știți, nu va putea să reînvie la Gloria sa de odinioară. Acesta este motivul pentru care voi nu veți veți găsi pacea adevărată decît atunci cînd Eu voi veni din nou pentru a vă aduce în Paradisul Tatălui Meu, creat pentru voi de la începuturi.

Începutul și sfîrșitul lumii vor deveni una. Nu va exista nici Cer, nici Purgatoriu și nici Pămînt – vor exista doar două entități. Împărăția Mea, unde viața nu va avea sfîrșit – pentru cei care Îmi permit să-i adun în Inima Mea, și Iadul – pentru cei care nu se vor întoarce la Mine.

Toate vor fi în acord cu Milostivirea Mea și cu Voința Sfîntă a Tatălui Meu, Care îi iubește pe toți copiii Săi. El vrea să-i salveze prin Mine pe toți. Eu nu-i pot forța să Mă urmeze pe cei care nu vor să fie parte a Împărăției Mele sau care resping toate eforturile Mele de a le aduce o minunată veșnicie glorioasă. Nu ignorați Rugămințile Meu de a ajuta aceste sărmane suflete.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Există o singură cale către Dumnezeu și aceea este prin Mine, Isus Cristos. Nu există altă cale

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 18 aprilie 2014

Crucea

           Multiubita Mea fiică, lumea se va ridica din nou din cenușă, din carnagiu. Promit că Eu voi șterge de pe fața Pămîntului nenorocirea reprezentată de anticrist. Îi voi distruge pe dușmanii lui Dumnezeu și pe cei responsabili pentru nefericirea, nedreptatea și suferința cauzate copiilor lui Dumnezeu.

     Răul, care a cuprins inimile oamenilor de astăzi în toate părțile lumii, ia forme diferite. În forma sa brutală, oamenii sunt torturați, omorîți și pedepsiți cu asprime. Apoi în alte moduri oamenii au de îndurat foarte mari greutăți, inclusiv lipsa hranei, a unui acoperiș, și sărăcie lucie, în timp ce conducătorii lor devorează toate drepturile pe care le au oamenii. Apoi sunt legi nedrepte, care îi favorizează pe cei puternici, îi fac mai bogați pe cei bogați și mai săraci pe cei săraci, și în care nu se arată nici un pic de milă sau dragoste pentru cei aflați în mare nevoie. În cele din urmă, este vorba de persecuția Creștinilor – a discipolilor Mei – în toată lumea. Ei sunt disprețuiți, mai mult decît alții, și suferă îngrozitor în Numele Meu. Creștinii sunt urîți de către discipolii celui rău, care își folosește agenții pentru a-i reduce la tăcere în multe feluri. Multe dintre planurile lor implică cenzurarea dreptului de a-și declara deschis credința față de Mine. Și, în timp ce guvernele de astăzi vor apăra cu fermitate drepturile tuturor celorlalte credințe și drepturile civile, ele nu apără drepturile Creștinilor.

     Creștinilor li se va interzice în curînd practicarea credinței lor în diverse locuri, în școli, colegii, și în cele din urmă în Templele lui Dumnezeu. Puteți spune: cu siguranță acest lucru este imposibil – să fie împiedicați Creștinii să își practice credința în propriile biserici? Acest lucru se va întîmpla în modul cel mai viclean, cînd milioane vor fi induși în eroare, fără ca acest lucru să fie observat, pentru că fiecare detaliu al Cuvîntului, așa cum este el acum, va fi schimbat, dar această schimbare se va face pe neobservate. Numai aceia care sunt vigilenți vor observa schimbările și, după un timp, va deveni acceptabil să deschidă bisericile Creștine tuturor credințelor, inclusiv acelora care nu cred în Mine. Cu toate acestea, nu toți cei care urmează o credință care nu venerează Sfînta Treime vor fi forțați să intre în noua biserică unică mondială. Nu. Creștinii vor fi cei care vor fi obligați să idolatrizeze păgînismul, care le va fi prezentat cu grija drept o nouă biserică și care vor îmbrățișa o nouă formă de ”comuniune” – o biserică pentru toți – în care Eu, Isus Cristos, nu voi fi prezent.

     Începînd din acest an Crucile Mele vor începe să dispară și, în timp ce Bisericile Mele și aceia care spun că Mă slujesc vor vorbi despre importanța umanismului, voi nu veți auzi vorbindu-se despre importanța abandonării voastre față de Mine, Isus Cristos, Mîntuitorul vostru. Prin urmare, voi nu veți fi pregătiți pentru Mîntuirea Veșnică. Importanța de a urma calea Mea către Tatăl Meu nu va fi menționată, nici importanța Sfintelor Sacramente nu va fi discutată. În schimb, vi se va vorbi despre importanța de a avea grijă de nevoile și bunăstarea altora, lucruri care vor fi folosite ca să înlocuiască adorația față de Mine. Eu sunt Biserica. Trupul Meu este Biserica Mea, dar cu timpul Eu voi fi complet dat la o parte. Capetele voastre vor fi umplute cu neadevăruri. Vi se vor prezenta toate căile pe care trebuie să mergeți ca să ajungeți mai aproape de Dumnezeu. Dar fiecare cale pe care vi se va spune să o urmați duce în direcția opusă.

Să știți acum că există un singur Adevăr. Există o singură cale către Dumnezeu și aceea este prin Mine, Isus Cristos. Nu există o altă cale.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Noul Meu Paradis va deveni Lumea fără de sfîrşit – aşa cum a fost profeţit

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 17 aprilie 2014

Isus

          Preaiubita Mea fiică, Învierea Mea din morţi a avut un scop foarte clar. Ea nu a avut loc doar pentru a demonstra Divinitatea Mea în faţa celor care nu acceptau Cine eram Eu. Pînă în acel moment, sufletele celor morţi nu puteau intra în Rai. Ele trebuiau să aştepte. Dar, îndată ce Învierea Mea a avut loc, lor le-a fost dăruită o Viaţă nouă în Împărăţia Mea. Învierea Mea a adus sufletelor Viaţă Veşnică  şi moartea, prin urmare, nu va mai avea putere asupra omenirii.

Învierea Mea va fi cu adevărat înţeleasă la A Doua Mea Venire, pentru că atunci toate sufletele, care au murit în Mine şi pentru Mine, vor fi de asemenea înălţate din moarte şi le va fi dăruită Viaţa Veşnică. Ei vor învia în trup şi suflet, în perfectă unire cu Voinţa lui Dumnezeu şi vor trăi în Noua Mea Împărăţie, cînd  vechiul Pămînt şi Cer vor dispărea şi o Nouă Lume se va ridica. Noul Meu Paradis va deveni Lumea fără de sfîrşit – aşa cum a fost profeţit. Toţi cei care îl iubesc pe Dumnezeu şi acceptă Mîna Milostivirii Mele vor intra în Împărăţia Mea Glorioasă. Aceasta este Promisiunea pe care am făcut-o, cînd am dat morţii Trupul Meu pămîntesc în schimbul Vieţii voastre Veşnice.  Nu uitaţi că Dumnezeu îndeplineşte întotdeauna ceea ce promite. Ceea ce Dumnezeu le-a prevestit profeţilor Săi se va îndeplini, pentru că El nu spune una şi face alta.

Cînd Dumnezeu i-a spus lui Ioan că lumea se va împărţi, în zilele din urmă, şi Templul Său va fi distrus, El nu a minţit. Domnia celor care vor să distrugă Cuvîntul lui Dumnezeu a început şi vremea acelor profeţii date lui Daniel şi Ioan este asupra voastră. Promisiunea Mea de a veni şi a separa caprele de oi, este aproape să devină realitate. Omului îi va fi dat tot ajutorul, prin Intervenţii din Ceruri şi suficiente ocazii de a face alegerea finală. El fie Mă va urma pe Mine, fie va rămîne în urmă.

 Al vostru  Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Crucea este legătura voastră cu Viața Veșnică. Niciodată să nu vă lepădați de Cruce

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Marți, 15 aprilie 2014

Crucea

          Multiubita Mea fiică, atunci cînd iubiții Mei discipoli celebrează Vinerea Mare ei trebuie să-și amintească de Iubirea Mea care se extinde asupra neamului omenesc.

     Aceia care M-au persecutat și apoi M-au omorît erau plini de ură și aveau inimi de piatră. Eu am murit pentru ei în ciuda urii lor, și am suferit o Agonie cumplită pentru ca ei să poată fi mîntuiți.Totuși, astăzi atît de mulți oameni Mă urăsc și Mă desconsideră într-o așa măsură încît dacă Eu aș dezvălui răul care le devastează sufletele, voi nu ați putea suporta.

     Încercările Mele de a pregăti lumea prin intermediul Cărții Adevărului vor fi pretutindeni atacate de dușmanii Mei. Cele mai rele atacuri vor veni de la grupurile satanice, dintre care multe vor poza ca fiind creștine, astfel că vor putea să-și reverse mînia pretinzînd că își apără credința. Aceasta e maniera în care satana, ca să atace Lucrarea Mea, se va folosi de cei ce îi vor fi de bunăvoie victime. Cît de chinuite sunt sufletele lor și cît de întristat sunt Eu că ei continuă să Mă trădeze, împroșcîndu-Mă cu noroi și răspîndind minciuni despre Cuvîntul Meu, în efortul de a fura sufletele de la Inima Mea Milostivă.

     Eu plîng cu Lacrimi amare în acestă săptămînă, pentru că timpul este scurt și știu că oricît de tare Mă străduiesc, multe suflete tot Îmi vor întoarce spatele. De ce Mă urăsc atît de tare aceste suflete? Răspunsul este:- pentru că nu au nici un pic de iubire pentru Mine. Multora dintre ele li se pare înspăimîntător că nu pot șterge această ură pe care o simt față de Mine. Ei sunt atît de posedați de cel rău încît își petrec fiecare minut al zilei hulindu-Mă.

     Marea majoritate a oamenilor nu mai cred în Mine – cei care cred sunt doar un număr mic într-un ocean de suflete care se întinde de la un capăt la altul al Pămîntului. Însă Eu vă promit că voi aduna cît de multe suflete pot și, datorită Iubirii pe care v-o port, voi extinde Milostivirea Mea chiar și printre cei care nu o merită. Cu cîtă încîntare întîmpin Eu acele suflete bune, iubitoare și pure care vin înaintea Mea. Ele Îmi fac o mare bucurie. Oh, cum Îmi alină ele Rănile. Cum Îmi ușurează ele durerea pe care o îndur pentru sărmanii Mei păcătoși, care nu au habar de marea fericire pe care le-am promis-o în Noua Mea Împărăție. Atît de multe suflete, din păcate, vor azvîrli cheia spre Viața Veșnică, pe care le-am dat-o Eu – și pentru ce? Pentru o viață lipsită de sens, o viață plină de stimulări și  promisiuni deșarte. O viață de chin, care nu aduce viață – decît pe aceea care sfîrșește în țărînă. Eu Sunt viața vostră. Eu vă aduc viața. Dacă acceptați moartea Mea pe Cruce și recunoașteți Învierea Mea, voi nu veți suferi niciodată moartea.

     Vouă, celor din această generație, vă spun următoarele. Voi, cei care sunteți cu Mine, nu veți îndura moartea – nici chiar moartea trupului. Cei care Mă trădează prin păcat, cînd Adevărul vă este dat, nu vor avea viață. Deci voi, iubiții Mei discipoli, nu trebuie să vă temeți niciodată de această Misiune. Eu vă voi lua și vă voi copleși cu toate Darurile pe care Tatăl Meu e nerăbdător să le reverse asupra voastră a tuturor, cînd Îi va aduna în sfîrșit pe copii Săi în Împărăția pe care v-a promis-o cînd M-a trimis pe Mine, Fiul Său Unic, să vă salvez sufletele prin moartea Mea pe Cruce. Crucea este legătura voastră cu Viața Veșnică. Niciodată să nu vă lepădați de Cruce. Moartea Mea a fost Calea voastră spre Viața Veșnică. Fără Crucea Mea, moartea va triumfa asupra celor care resping Crucea Mea.

     Al vostru Isus  

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Cum Vinerea Mare se apropie, cei care Mă chinuiesc și încearcă să șteargă orice urmă a Mea vor suferi foarte mult în acea zi

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică 13 aprilie

Jesus

           Multiubita Mea fiică, este Dorința Mea ca aceia care Mă iubesc cu adevărat să caute iertare prin Darul Reconcilierii în timpul Săptămînii Sfinte. Atunci cînd Îmi arătați remușcare sinceră pentru păcatele voastre, eu voi revărsa asupra voastră un Dar special al Acceptării, în acord cu Voința Mea Divină. Vă cer să vă încredeți în Mine ca niciodată înainte, în acest moment al istoriei, pentru că, dacă ascultați cu atenție, Eu voi putea să fac auzit Cuvîntul Meu de către toți – inclusiv de către cei care nu Mă cunosc deloc.

Cînd Eu am fost vînat de către dușmanii Mei, ei au făcut tot ce le-a stat în putință ca să Mă discrediteze. Ei și-au descărcat furia asupra multor bieți nevinovați și au torturat oameni despre care credeau că sunt Eu. Ei răspîndeau minciuni despre apostolii Mei, încercau să Mă discrediteze în multe feluri și aveau crize de furie pentru că nu Mă puteau ataca fizic. Ei M-ar fi ucis dacă M-ar fi prins, înainte de Vinerea Mare – dacă nu M-aș fi protejat. Ura lor, minciunile, batjocura pe care le răspîndeau despre Misiunea Mea și falsele lor acuzații împotriva Mea s-au răspîndit în toate orașele și satele, înainte de ziua în care Eu am fost trădat în cele din urmă de către unul dintre Ai Mei.

Veninul care se vărsa din gurile dușmanilor Mei venea de la șarpe, care le infestase sufletele. Ei îl imitau în toate felurile – țipau cu o furie violentă împotriva Mea, deși acuzațiile lor erau false și fără sens. Îi scuipau pe apostolii Mei, îi torturau pe discipolii Mei și pe acei nefericiți pe care îi confundau cu Mine. Ei încercau să îi întoarcă împotriva Mea pe alții, care nu auziseră despre Mine,  și spuneau lucruri rele despre cei pe care nu îi puteau convinge să Mă denunțe. Toți diavolii din măruntaiele Iadului M-au chinuit în timpul ultimelor Mele săptămîni pe Pămînt, atunci cînd Cuvîntul Meu străpunsese inimile multora și convertise mii de oameni.

Cînd Prezența Mea a devenit foarte puternică, ura s-a intensificat și urletele celor care Mi se împotriveau erau ca acelea ale animalelor sălbatice. Oamenii care s-au alăturat grupurilor de Farisei pentru a Mă pedepsi au devenit la fel de răi ca aceia care îi incitau la furie plină de ură împotriva Caracterului Meu. Am fost acuzat că sunt necurat în Trup și Suflet. Ei au spus despre Cuvîntul Meu că venea de la spirite necurate. Ei au spus că Eu dădeam mărturie falsă cu privire la Moise și că eram trimis de cel rău ca să le corup sufletele. Ei nu au luat în seamă Iubirea pe care Eu o răspîndeam, convertirea la iubirea față de aproapele pe care am adus-o printre ei și minunile pe care le-am înfăptuit Eu. Cînd strigau obscenități la adresa Mea ei vorbeau trufaș și plini de mîndrie și în același timp rosteau blasfemii la adresa lui Dumnezeu, declarînd că ei vorbeau în Numele Său. Acesta este exact modul în care satana îi înșală pe oameni.

Aceia care au rostit blasfemii împotriva Mea în timpul Crucificării Mele nu locuiesc în Împărăția Mea, pentru că au suferit cea mai grea pedeapsă. Tatăl Meu va distruge pe oricine spune că Eu vorbesc cu glasul satanei. Așadar, aceia dintre voi care pretindeți că Glasul Meu este al celui rău, să știți că suferința voastră va fi mai rea decît moartea. Limbile voastre nu vor mai scuipa veninul pe care satana l-a pus în sufletele voastre; ochii voștri nu vor mai vedea, pentru că întunericul este tot ceea ce voi vă doriți  – deci așa să fie. Urechile voastre nu vor auzi niciodată dulceața Glasului Meu, pentru că refuzați să ascultați – deci așa să fie. Inima voastră nu are niciun pic de dragoste și deci nu va simți vreodată dragostea, odată ce ați respins Iubirea lui Dumnezeu. Cuvintele voastre vor fi căderea voastră și – cînd Mă veți acuza pe Mine, Domnul Dumnezeul vostru, Mîntuitorul și Răscumpărătorul întregii omenirii, că vorbesc răul – ele nu se vor mai auzi. Ele se vor stinge.

Mînia Mea în acest moment împotriva ipocriților care bîntuie prin lume pretinzînd că vin de la Mine, este peste puterea de a îndura și Pedeapsa Mea se va abate asupra fiecăruia dintre voi care Mă scuipă. Depărtați-vă de Mine – nu aveți nici o putere asupra Mea. Vă voi arunca deoparte.

Cînd aud țipetele celor posedați de ura satanei în sufletele lor îndrăznind să își declare public credința față de Mine, simt o totală repulsie. Ei Mă dezgustă și nu sunt mai buni decît aceia care au tras la sorți pentru a bate primul cui în Trupul Meu.

Cum se apropie Vinerea Mare, cei care Mă chinuiesc și încearcă să șteargă orice urmă a Mea vor suferi foarte mult în acea zi. În ziua aceea, cînd veți suferi Durerea Mea, dată vouă pentru a vă aduce în simțire, veți ști că Eu Sunt Cel Care vă cheamă. Fac aceasta nu pentru că voi meritați vreun grăunte al Milei Mele, ci pentru că vă iubesc – în ciuda a toate. În acea zi, vă cer să Mă chemați astfel:

”Isuse, iartă-mă pentru rănile pe care le-am provocat Trupului Tău, Cuvîntului Tău și Dumnezeirii Tale.”

Cu Iubire și Bucurie în Inima Mea, voi răspunde și vă voi ajuta să veniți la Mine.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Duminica Îndurării Divine

jesus-misericordieux

          Recitarea Novenei Îndurării Divine începe din Vinerea Mare şi se sărbătoreşte în prima duminică după Paşti.

     Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

     Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

     Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar  după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru,  Bucură-te, Maria şi Credeul.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

 

Mama Mîntuirii: Vor prezenta o carte nouă, roșie, cu un cap de țap încrustat în coperta ei

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Marţi, 11 martie 2014

Sfinta Fecioara

          Draga mea copilă, cînd L-am născut pe Fiul meu, aceasta a însemnat nu numai că l-am născut pe Fiul Omului, Mîntuitorul Lumii, ci şi că am adus un nou început. Lumea a fost răscumpărată prin naşterea preţiosului meu Fiu, iar omenirii i s-a dat un Dar foarte special. Acest Dar a fost refuzat, dar omenirea beneficiază încă şi azi de el, deoarece mulţi au acceptat Adevărul.

     Naşterea Fiului meu a vestit naşterea Bisericii Sale de pe pămînt, căci ambele s-au născut din mine, o roabă smerită a Domnului. Eu, femeia înveşmîntată în soare, voi fi cea care va fi alungată de şarpe în pustiu, împreună cu Biserica Fiului meu. Va fi ştearsă orice urmă a mea, Mama lui Dumnezeu. Apariţiile care îmi sunt atribuite mie vor fi ridiculizate, iar oamenii vor fi instruiţi, de către duşmanii din Biserica Fiului meu, să nu le mai dea crezare. Apoi, Biserica Fiului meu va fi alungată, împreună cu cei care sunt adevărați discipoli ai lui Cristos. Sfintele Liturghii vor înceta şi în timp ce toate acestea se vor întîmpla, şarpele îşi va risipi slujbaşii care își vor revendica scaunele în fiecare Biserică Creștină. Atît de mare va fi amploarea acestei luări în posesie încît mulţi oameni, adevăraţi credincioşi, vor fi atît de uluiţi încît vor fi prea speriaţi pentru viaţa lor ca să se ridice şi să obiecteze împotriva desacralizării la care vor fi obligați să asiste.

În tot acest timp Rămăşiţa Armatei Fiului meu se va strînge laolaltă în fiecare națiune, pe întregul pămînt, şi îi va conduce pe cei pierduţi şi pe cei confuzi, pe parcursul acestei perioade îngrozitoare de infestare. Această Armată va primi puteri mari asupra răului care va fi întîlnit în ceea ce odată au fost Bisericile Fiului meu. Ea, prin Puterea Duhului Sfînt, va predica Adevărul – Adevăratele Evanghelii – Cuvîntul Adevărat, dat lumii prin Preasfînta Biblie. Biblia va fi pusă la îndoială, în mod făţiş, de către impostorii din Bisericile Creștine  şi ei vor pune sub semnul întrebării orice Învăţătură care avertizează asupra pericolului păcatului. Ei îi vor răstălmăci conținutul şi vor prezenta o nouă carte, roşie, cu un cap de ţap încrustat în coperta ei, ascuns în simbolul crucii.

Pentru lumea de necredincioşi din afară, aceasta va părea a fi o revoluţie, una care îi va fascina și va fi pe placul celor care resping existenţa lui Dumnezeu. Vor începe, în multe națiuni, celebrări grandioase. Ei vor întîmpina cu bucurie celebrarea eliberării de orice obligaţie morală, în numele unităţii globale şi al drepturilor omului.

Lumina Prezenţei Fiului Meu va fi înălţată ca un far de către cei care vor conduce Rămăşiţa Armatei Fiului meu. Această Lumină va continua să atragă sufletele de pretutindeni, în ciuda faptului că păgînismul se va răspîndi în toate bisericile, toate credințele, cu excepția celor doi martori – Creştinii și Evreii – care vor rămîne credincioşi Voii lui Dumnezeu.

     Apoi, cînd va răsări marea zi şi cînd cele trei îngrozitoare zile de întuneric se vor fi terminat, o mare Lumină va apărea peste Pămînt. Această Lumină Îl va învălui pe Fiul meu, iar soarele, care va fi în culmea strălucirii sale, va coborî peste lume – ambele în același timp. Nici o persoană nu va putea să nu fie martora acestui spectacol supranatural. Tunetul anunţului va fi auzit de toţi, prin intermediul tuturor formelor de comunicare cunoscute de către om. De aceea toţi vor aştepta un mare eveniment, dar nu vor şti nici vremea, nici ziua şi nici ora. Și apoi vor fi adunaţi aceia ale căror nume sunt scrise în Cartea Celor Vii.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca lumea să nu refuze pregătirile care sunt necesare înainte ca omenirea să poată vedea Lumina Feţei Fiului meu.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

 

 

 

 

 

 

Mama Mîntuirii: Isus a fost ca voi în toate privinţele, cu excepţia păcatului, pentru că aceasta ar fi fost imposibil.

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Vineri, 11 aprilie 2014

Champaigne

          Iubita mea copilă, şapte îngeri căzuţi vor ataca această Misiune şi vor încerca să-i înşele pe copiii lui Dumnezeu ca să nu rămînă loiali Rămăşiţei Armatei Sale. Celor pe care îi înşală, ei li se vor arăta ca îngeri ai Luminii cînd, în realitate, ei sunt cu totul altceva.

Puterea satanei este foarte mare şi prezenţa sa în lume devine tot mai evidentă pe măsură ce el îşi identifică toţi supuşii, încurajîndu-i să-i etaleze prezenţa. El face aceasta prin intermediul muzicii, a religiilor care nu sunt de la Fiul Meu, Isus Cristos, şi prin intermediul celor care pozează în spatele aşa-numitelor grupuri sfinte, care idolatrizează fiara şi domnia sa pe Pămînt.

     Copii, voi trebuie să-L urmaţi mereu pe Fiul meu, prin tot ceea ce v-a învăţat El în Timpul Său de pe Pămînt. Cuvîntul Său Sfînt este sacrosanct şi este tot ceea ce trebuie să ştiţi pentru a urma Calea Sa către Viaţa Veşnică. Trebuie să rămîneţi concentraţi pe dorinţa voastră de a dobîndi Viaţa Veşnică şi, prin urmare, să vă trăiţi vieţile aşa cum v-a arătat Fiul meu. Să nu acceptaţi niciodată nimic ce ar putea arunca vreo îndoială asupra Divinităţi Sale. Omul care îndrăzneşte să declare neadevăruri despre Fiul meu nu are Harul Duhului Sfînt şi, prin urmare, nu este demn să definească tot ceea ce este Fiul meu.

Fiul Meu este Dumnezeiescul vostru Mîntuitor, care S-a coborît pe Sine pînă la a deveni om. Cînd El s-a născut, Cuvîntul a devenit Trup şi astfel Isus Cristos a devenit om, în toate sensurile acestui cuvînt. Isus a fost asemenea vouă în toate privinţele, cu excepţia păcatului, pentru că aceasta ar fi fost imposibil. Fiul lui Dumnezeu a fost trimis să mîntuiască omenirea şi să vă salveze pe fiecare dintre voi de la moartea pe care o aduce robia faţă de satana. Dumnezeirea Lui este Atotputernică, Atotbinevoitoare, Atotimpenetrabilă, iar a nega Divinitatea Sa înseamnă a nega Puterea lui Dumnezeu. Cînd faceţi asta, vă declaraţi supunerea faţă de cel rău.

Copii, trebuie să recitaţi această Rugăciune a Cruciadei şi să mă chemaţi pe mine, mama voastră, să vă protejez de înşelăciunile care vă vor fi puse înainte pentru a vă încuraja să negaţi Puterea lui Dumnezeu.

     Rugăciunea (146) a Cruciadei de Rugăciune: Protecţie împotriva înşelăciunii

     „Dragă Mamă a Mîntuirii, apără-mă cu Harul protecţiei împotriva înşelăciunii create de satana pentru a distruge credinţa creştinilor. Protejează-ne de cei ce sunt duşmanii lui Dumnezeu. Apără-ne de minciuni şi erezii, folosite pentru a ne slăbi iubirea faţă de Fiul tău. Deschide-ne ochii faţă de neadevăruri, înşelăciuni şi de orice încercare ce ne-ar putea ieşi în cale pentru a ne încuraja să negăm Adevărul. Amin.”

     Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea prin care vă previn de marea înşelăciune care în curînd va coborî asupra Bisericii de pe Pămînt a Fiului meu.

   Mama voastră preaiubită,

     Mama Mîntuirii

     Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Răul va fi văzut ca bine şi binele va fi văzut ca rău

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 6 martie 2014

Jesus

          Fiica mea multiubită, cînd oamenii încearcă să îi încurajeze pe ceilalți să păcătuiască, ei fac acest lucru în diferite moduri care pot să nu pară evidente.

Tentaţia de a păcătui este seducătoare şi victimele vor găsi mereu că este dificil să se sustragă acestei tentaţii. În cazul furtului, păcătosul va fi atras de marele premiu, care va fi al lui dacă el va fi de acord să fure. În cazul agresiunii psihice şi daunelor trupeşti provocate cuiva, victima acestei tentaţii va fi sedusă de ura care însă îi va fi prezentată ca un lucru bun. Ea va fi convinsă că este pur şi simplu implicată într-o acţiune de pedepsire, care este necesară în numele dreptăţii. În alte cazuri, victima va fi atrasă să păcătuiască şi nu va putea vedea răul din actul său, pentru că ispita este mult prea atractivă.

Păcatul şi tentaţia de a te implica în el vor fi întotdeauna prezentate ca lucruri bune, inofensive, şi în multe cazuri vor fi percepute ca fiind corecte. Răul va fi văzut ca bine şi binele va fi văzut ca rău. Orice lucru în care satana este implicat va fi de-a-ndoaselea, în special atunci cînd el, prin toate metodele imaginabile, ademeneşte omul să Îi întoarcă spatele lui Dumnezeu. Va fi confuzie în orice loc unde satana este prezent. Nimic nu va fi aşa cum trebuie. Nimic bun nu poate ieşi din această infestare. Sufletele care participă la intrigile lui vor avea amarnice mustrări de conştiinţă, în timpul şi după sărvîrşirea păcatului. Cea mai importantă lecţie este că trebuie evitate situaţiile care vă pot pune în faţa tentaţiilor. Pentru a face asta, trebuie să vă rugaţi pentru tăria de a rămîne în starea de Har.

     Nici un om nu trebuie să creadă că are putere suficientă pentru a rezista presiunii pe care spiritul răului o pune asupra lui. Cînd credeţi acest lucru, veţi cădea brusc şi pe neaşteptate. Trebuie să rămîneţi în alertă în fiecare minunt al zilei, căci niciodată nu ştiţi cînd lucrează cel rău. El este foarte viclean şi foarte precaut. Mulţi nici nu ştiu cum lucrează satana, dar un singur lucru este clar. El nu vă aduce decît necazuri şi supărare. De aceea, trebuie să vă rugaţi în fiecare zi rugăciunea către Sfîntul Mihail:

     Sfinte Arhanghele Mihail, apără-ne în luptă, ocroteşte-ne împotriva răutăţii şi curselor diavolului. Cu smerenie ne rugăm ca Dumnezeu să îl mustre, iar tu, o, Principe al Oştirilor Cereşti, prin puterea lui Dumnezeu azvîrle-l în iad pe satana şi pe toate duhurile rele care rătăcesc prin lume căutînd să piardă sufletele. Amin.

     Satana şi fiecare demon care cutreieră pămîntul, se străduiesc din greu să vă ia de lîngă Mine în aceste vremuri – mai mult decît oricînd pînă acum de cînd Eu am fost pe Pămînt. Trebuie să vă ţineţi ochii aţintiţi asupra Mea şi să Mă ascultaţi, pentru ca eu să pot continua să vă protejez.

     Al vostru Isus

Sursa:  http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Războaiele vor escalada pînă cînd va fi declarat Marele Război

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marți, 4 martie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, e important ca oamenii de pe întreg pămîntul, să se întoarcă și să Îmi ceară Mie în aceste timpuri să îi protejez de ravagiile războiului.

     Războaiele vor escalada pînă cînd va fi declarat Marele Război și apoi cel mai mare dușman, care este comunismul, va crea mari tulburări în toate națiunile. Puterea și foamea de putere se nasc din egoism. În timp, cei care caută puterea nu o vor mai deține atunci cînd vor trebui să stea înaintea Mea. Cei care îi persecută pe cei slabi și vulnerabili vor suferi propria lor persecuție, triplu față de cea pe care ei o impun altora.

Aceste războaie vor sfîrși în tulburări violente. Se vor pierde vieți, dar mai apoi războiul din Est va declanșa un război și mai mare. Cînd va avea loc acesta, milioane de vieți se vor pierde. Cînd totul va părea fără de speranță, va apărea omul păcii și apoi veți fi martori la începutul sfîrșitului.

Viața Mea, Prezența Mea vor face ca speranța, iubirea și rugăciunea să continue, astfel ca ele să ușureze durerea copiilor lui Dumnezeu în toată această perioadă. Vă asigur că toate războaiele vor dura doar puțin. Toate aceste evenimente înfricoșătoare nu vor dura mult, dar să știți, cînd ele vor avea loc, că sincronizarea a tot ceea ce trebuie să vină este în Mîna Tatălui Meu.

 Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Dacă Mă aveți pe Mine, aveți totul

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 2 martie 2014

206-christ-roi

          Multiubita Mea fiică, există perioade de zbucium, cînd oamenii se pot simți neputincioși. Există perioade tragice, cînd îi cuprinde teama. Și există perioade cînd omul disperă și își pierde orice speranță pentru viața lui. Mai există și perioade de nefericire, cînd omul se separă de cei pe care îi iubește – cînd simte că viața este prea greu de îndurat. Eu le spun celor care îndură o astfel de durere să Mă cheme pe Mine și să Îmi ceară Mie, Isus al vostru, să iau toată suferința. Oferiți-Mi Mie toate încercările voastre, cînd ele devin prea greu de îndurat. În acel moment, cînd voi vă predați chinul îngrozitor, eu voi ridica norul care vă întunecă sufletul și vă încețoșează mintea.

Să nu cedați niciodată în fața suferinței. Să nu simțiți niciodată că totul este fără speranță, pentru că dacă Mă aveți pe Mine, aveți totul. Eu Sunt sprijinul vostru în această viață și numai Eu vă pot ajuta. Omul trebuie să se străduiască să supraviețuiască, să lupte împotriva nedreptății, să apere virtutea și să nu se teamă niciodată să proclame Adevărul. Dar atunci cînd vedeți lucruri care vă aduc mare durere și suferință din cauza nedreptăților, numai Eu vă pot susține în timpul acestor încercări.

     Nimic din ceea ce lumea are de oferit nu vă poate aduce adevărata mîngîiere în timpurile grele. Numai Eu, Isus Cristos, vă pot oferi pacea minții și puterea și curajul pentru a rezista urii, nedreptății, persecuției și izolării. Eu trebuie să fiu prima voastră alegere în timpurile grele, cînd trebuie să Mă chemați pe Mine. Eu vă voi aduce calmul, pacea și eliberarea de neliniște, pentru că Eu Sunt Iubirea și cînd iubirea se află în sufletul vostru, puteți face orice.

 Al vostru Isus 

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Lumea se va prosterna, va îngenunchea pe ambii genunchi şi va idolatriza fiara

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 28 februarie 2014

Jesus

           Multiubita mea fiică, Eu voi da Rămăşitei Armatei Mele şi tuturor celor care nu se vor abate de la Cuvîntul Meu Sfînt, putere asupra naţiunilor, atunci cînd apostazia  îi va orbi pe toţi în numele unificării.

     Vi se vor da Favoruri mari, Haruri multe şi puterea de a-i conduce pe cei credincioşi, pe cei slabi şi pe cei care se pierd într-un pustiu arid. Veţi deveni Spiritul Adevărat, singura Rămăşiţă care se va păstra din Duhul Domnului în biserica golită de Sfînta Mea Prezenţă. Prezenţa Mea va rămîne doar în cei cărora li se va da autoritatea de a dicta Cuvîntul lui Dumnezeu şi de a conduce la Izvorul Vieţii sufletele însetate.

În curînd, cînd vor apărea falşii mesageri care spun că primesc cuvinte şi îndrumare din Cer, ei vor deveni precum prinţii pe scaunul de domnie care va fi în curînd inaugurat în noul templu al urăciunii. Podoabele noului centru de guvernare vor fi proprii lui slujitori fideli, ghicitorii şi cei care sunt plini de spiritul întunericului – toţi cei care îl vor linguşi pe antihrist.

Lumea se va prosterna, va îngenunchea pe ambii genunchi şi va idolatriza fiara. Nici un gram de iubire pură nu va rămîne în inimile lor – dar să ştiţi aceasta: dacă vă veţi smulge mîna dreaptă din mîna lui Dumnezeu, cu mîna stîngă veţi strînge mîna fiarei care vă va trage şi vă va devora cu strînsoarea sa. Cînd vă deschideţi în faţa celui rău, el vă intră în suflet şi nu vă lasă nicio clipă de linişte. Datorită liberului vostru arbitru, voi veţi încerca să luptaţi cu el, dar nu veţi fi suficient de puternici.

Pe urmă se va crea Rămăşiţa, neînfricată şi marcată cu Lumina Feţei Mele, care va aduna milioane de oameni din cele patru colţuri ale Pămîntului pentru a le vesti Adevărul. Ei vor predica Evangheliile, vor vesti Cuvîntul Meu şi nu se vor abate niciodată de la Adevăr. Vor fi dispreţuiţi, batjocoriţi, persecutaţi, trădaţi – chiar şi de către cei mai apropiaţi de ei – şi, totuşi, ei nu îşi vor lua ochii de la Mine.

Lumea nu va primi Adevărul cu braţele deschise, căci va fi fost îndoctrinată cu evlavie falsă și va simți satisfacție deoarece în acea etapă, esistenţa păcatului, indiferent de forma lui, va fi negată.

În orice război nu poate exista decît un singur învingător. Cînd omul luptă împotriva lui Dumnezeu, el va eşua întotdeauna. Cînd omul trece de partea înşelătorului, el va fi aruncat afară şi nu va mai vedea niciodată Lumina Feţei Mele.

Rugaţi-vă, iubita Mea Rămăşiţă, pentru cei care vor fi păcăliţi de către anticrist. Eu vreau ca aceste suflete să fie aduse sub Protecţia Mea. Ei nu Mă vor căuta pe Mine, dar prin rugăciunile voastre, Tatăl Meu va interveni, astfel încît ei să poată ajunge în Marea Mea Milostivire.

Al vostru Isus

Sursa:  http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Voi, cei Doi Martori ai Mei de pe pămînt, trebuie să rămîneţi pe poziţii

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 24 februarie 2014

Jesus

          Fiica Mea multiubită, duşmanii Mei nu fac parte din ierarhia religiilor false. Multe astfel de suflete nu ştiu altceva şi ele Mă vor accepta atunci cînd Mă voi face cunoscut lor. Însă cei care vor pune la cale cea mai mare apostazie sunt din rîndurile Propriei Mele Biserici de pe pămînt, şi ei sunt sunt cei mai periculoşi dintre toţi.

     Nu toţi dintre cei îmbrăcaţi în straiele slujitorilor Mei vin de la Mine, dar să ştiţi un lucru. Ceasul Meu se apropie şi, chiar înainte de a Doua Mea Venire, ciuma apostaziei va coborî şi va devora Biserica Mea de pe pămînt. La fel ca nişte lupi în blană de oaie care prostesc lumea făcînd-o să creadă că Templul lui Dumnezeu va accepta orice credinţă, inclusiv pe cele care Mă reneagă pe Mine, Isus Cristos, tot aşa şi aceştia vă vor convinge că această urîciune va fi cea mai mare evanghelizare pe care lumea o va fi văzut vreodată, din toate timpurile. Aceasta va atrage după sine Mînia lui Dumnezeu. În timp ce lumea şi toate religiile ei vor fi atrase în această nouă biserică falsă, se va pava calea celor care îl vor prezenta cu mîndrie pe omul fărădelegii.

     În timp ce toţi cei care rămîn atenţi la Avertismentul Meu şi cei care ţin Cuvîntul Meu vor suferi, tot Eu vă voi da şi puterea să înduraţi acest eveniment dureros. Acei impostori care îşi vor fi croit drum în Biserica Mea vor fi înşelat pe mulţi şi vor continua să înşele milioane de oameni, din toate religiile Creştine, dar şi pe cei care nu Mă cinstesc deloc. Toţi aceşti înşelători vor răspîndi erezii şi, în timp, se va forma o singură religie pentru întreaga lume. Nicio altă credință nu va fi tolerată, în afară de noua doctrină falsă – doctrina provenită din Iad. Creştinii şi Evreii vor fi cele două credinţe din care se va forma Rămăşiţa.

     Cînd Profeţiile Mele vă umplu ochii de lacrimi, să ştiţi că, întrucît prin intermediul acestei Misiuni Eu vă binecuvîntez cu tărie de fier  și cu hotărîre de oţel, voi veţi rămîne credincioşi faţă de Mine, Isus al vostru.Voi, cei Doi Martori ai Mei de pe pămînt, trebuie să rămîneţi pe poziţii. Rezistaţi oricărei ispite de a vă îndepărta de Mine şi persistaţi tot timpul în iubirea voastră faţă de Mine. Rămăşiţa Bisericii Mele se va forma atît în afara acestei Misiuni, cît şi din interiorul ei. Aceia dintre voi care resping acum această Misiune dar care Mă iubesc cu adevărat, vor fi atraşi în Rămăşiţa Armatei Mele de pe pămînt. În ziua în care se va întîmplă acest lucru, voi veţi fi înţeles că această Carte a Adevărului a fost, într-adevăr, un cadou din partea Cerului, menit să vă ajute în călătoria voastră finală spre Împărăţia Mea şi spre Viața Veşnică. Numai atunci vă veţi veseli şi nu vă veţi mai teme, deoarece veţi avea toată încrederea necesară pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa:  http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Episcopul Meu cel mai stimat va fi subiectul unei teribile erori judiciare

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 10 aprilie 2014

Jesus

          Multiubita Mea fiică, cum Mi se sfîșie Inima din cauza situaţiei critice în care se află slujitorii Mei sfințiți și a încercărilor dificile prin care ei vor trebui să treacă din cauza dușmanilor Mei. Episcopul Meu cel mai stimat va fi subiectul unei teribile erori judiciare. Apoi, după ce el va fi demonizat, mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor fi mustrați dacă vor îndrăzni să-și exprime nemulțumirea împotriva noilor legi, care nu provin de la Mine, și la introducerea cărora vor fi martori în Bisericile Mele.

     Mulți slujitori sfințiți vor dispărea și vor fi întemnițați împotriva voinței lor. Alții, care vor fugi din calea dușmanului, vor fi vînați – așa că ei vor trebui să facă planuri, cu multă grijă, pentru acele zilele ce vor veni. Nu mult după aceea, portretul anticristului va atîrna pe fiecare altar, în timp ce orice urmă a Feței Mele, a Crucii Mele, ca și sfinții și Sacramentele vor dispărea fără urmă. Această dictatură va fi asemeni celei trăite anterior, în națiunile unde oamenii au fost călcați în picioare. De la credincioșii acestei noi religii mondiale se va aștepta ca ei să se plece în fața imaginii anticristului. Acei credincioși se vor binecuvînta unii pe alții în fața acestei urîciuni, însă ei nu-și vor face Semnul Crucii, ci vor face un gest cu mîna. Toți cei care se vor închina fiarei vor deveni sclavii săi și se vor întoarce împotriva celor care refuză să o idolatrizeze. Ei îi vor trăda chiar și pe membrii familiei lor și-i vor preda spre pedepsire, atît de puternică va fi puterea exercitată de fiară asupra lor.

     Eu voi lăsa fiecăruia dintre voi, și în mod special slujitorilor Mei sfințiți, o formă de protecție împotriva puterii fiarei și vă voi instrui la fiecare pas al drumului, de-a lungul acestui cumplit parcurs. Vă voi trimite slujitori curajoși ai Mei, episcopi loiali, preoți și slujitori sfințiți – toți ai Mei – care vor continua să Mă slujească. Ei vor fi binecuvîntați cu Daruri, care vă vor ajuta să rămîneți în Mine și pentru Mine, ca să fiți în stare să îndurați această opresiune pînă în ziua în care Eu voi veni să salvez poporul Meu și să-l duc în Împărăția Mea. Nu vă temeți de aceste timpuri, căci ele nu vor fi dificile dacă voi acceptați Mîna Milostivirii Mele și învățați să vă încredeți complet în Mine. Vă binecuvîntez astăzi, în Numele Tatălui Meu și vă dau fiecăruia dintre voi Tăria Mea, Curajul și Puterea de a rezista, pentru că veți avea nevoie de ele dacă vreți să rămîneți Creștini adevărați, fideli Sfîntului Meu Cuvînt.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: Fiul meu, Isus Cristos, va fi trădat de un nou Iuda, de unul cu o mare autoritate

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Miercuri , 9 aprilie 2014

Sainte Marie

          Draga mea copilă, cînd Iuda Iscarioteanul l-a trădat pe Fiul meu, Isus Cristos, aceasta a avut consecințe vaste. Deoarece el era unul dintre aliații apropiați Fiului meu și membru al prețiosului Său apostolat, trădarea lui a fost foarte dureroasă pentru Fiul meu. Deoarece el, un trădător, venea din anturajul Fiului meu, a semnificat faptul că îndoielile s-au strecurat printre cei care nu erau siguri dacă Fiul meu era sau nu Adevăratul Mesia. Îndoielile s-au răspîndit, iar mulți dintre apostolii și discipolii Săi s-au simțit confuzi, pierduți și înfricoșați. Ei știau că odată ce El va fi prins de dușmanii Săi, Adevărul va fi pus la îndoială și apoi renegat. Ei știau de asemenea că, dacă L-ar apăra public pe Fiul meu, și ei vor suferi și chiar ar putea fi forțați să îndure aceeași pedeapsă ca și El. Ei știau de asemenea că nu ar fi avut curajul să se ridice sfidători împotriva dușmanilor Săi, datorită fricii de ridicol.

      Așadar, la fel va fi și trădarea Fiului meu din interiorul Bisericii Sale de pe Pămînt. Fiul meu va fi trădat de un nou Iuda, de unul cu o mare autoritate din interiorul Bisericii Sale de pe Pămînt. Cînd va avea loc această a doua mare trădare de la Iuda Iscarioteanul încoace, care l-a vîndut pe Fiul meu pentru 30 de arginți, ea îi va face pe oamenii de toate rasele, naționalitățile și credințele Creștine să pună la îndoială Adevărul. Această trădare va avea de asemenea consecințe vaste, deoarece va pune sub semnul întrebării fiecare aspect al Divinității Fiului meu. Cînd acestea se vor întîmpla, Adevărul se va prăbuși. În locul său va fi ridicat un cadavru, putred pînă în măduva oaselor și fără nici un semn de viață. O doctrină moartă va prinde viață și va fi deghizată cu toate falsele atribute asociate Fiului meu, dar ea nu va da nici un rod. Totuși, ea va părea ca o nouă convertire.

Adevărata convertire vine din dragostea oamenilor pentru Dumnezeu, întărită de Darul Duhului Sfînt și de voința lor liberă. Această nouă doctrină va fi impusă lumii voastre fără a ține cont de libera voastră voință. Dacă o respingeți veți fi pedepsiți de dușmanii Fiului meu.

     Cei care Îl trădează pe Fiul meu în zilele din urmă nu vor avea viață. Cei care nu Îl vor trăda vor trăi veșnic în Gloria lui Dumnezeu.

Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Voi îi veți cunoaște pe acești trădători prin gesturile lor simbolice, care insultă Divinitatea Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marți 8 aprilie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, aceia care sunt dușmanii Mei nu sunt cei care nu cred în Mine. Nu, ci sunt cei care știu bine Cine Sunt Eu, dar Mă urăsc. Nu toți înțeleg de ce Mă urăsc, dar ei pot fi împărțiți în două tabere.

Primul grup urăște Adevărul. Lor le place să participe în acțiuni păcătoase, să își justifice fiecare faptă malefică și să își satisfacă doar poftele proprii cu prețul oprimării altora. Lor le pasă doar de ei înșiși și imită toate trăsăturile diavolului. Apoi sunt aceia care știu Cine Sunt Eu și Ce Sunt Eu, dar care Mă resping complet, în favoarea satanei, sub a cărui vrajă au căzut. Aceștia sunt oamenii care nu numai că vor face  tot ceea ce este opus Învățăturilor Mele, dar Mă vor și insulta cu fiecare ocazie.

     Întocmai cum venerarea satanei implică simboluri, cei care Mă trădează Mă vor sfida plasînd aceste simboluri malefice ale diavolului înaintea Mea. Cu fiecare ritual în care participă pentru a-l slăvi pe satana, ei vor profana Crucea Mea și tot ce are legătură cu Patimile Mele. Voi îi veți cunoaște pe acești trădători prin gesturile lor simbolice, care insultă Divinitatea Mea. În curînd, aceia dintre voi ai căror ochi pot vedea Adevărul vor fi capabili să distingă între cei care Mă slujesc cu adevărat și cei care nu fac aceasta.

     Acei slujitori sfințiți care Îmi sunt loiali Mă vor onora în timpul Săptămînii Mari prin gesturile lor smerite, inclusiv prosternîndu-se în fața Sfintei Mele Cruci și lipindu-și buzele într-un sărut pecetluit pe Picioarele Mele. Ei se vor concentra doar asupra Mea, Isus Cristos, a morții Mele pe Cruce și a Promisiunii Mele de a răscumpăra omul din păcat. Dar să știți aceasta. Începînd din Săptămîna Patimilor de anul acesta vor apărea fisurile și înțelesul Crucificării Mele va fi denaturat. Noi interpretări vor fi prezentate înaintea credincioșilor și din gurile dușmanilor Mei  se vor revărsa minciuni. Patimile Mele vor fi subiect de batjocură într-un mod subtil și care nu va fi  imediat evident. Dar atunci cînd atenția se va muta de la moartea Mea pe Cruce și cînd gesturi ciudate vor avea loc în Bisericile Mele, voi veți ști că acesta este începutul distrugerii Bisericii Mele de pe Pămînt.

     Cînd satana atacă omenirea prima sa țintă va fi întotdeauna familia, pentru că familia reprezintă tot ceea ce vine de la Tatăl Meu. El va distruge căsnicii, va schimba înțelesul căsniciei, va încuraja avortul, va ademeni oamenii să comită sinucideri și va diviza și distruge familii. Apoi el va distruge și va despărți Familia Mea – Biserica Mea pe Pămînt – pentru că aceasta a jurat că Îmi va face în ultimul ceas. El a început deja să distrugă Biserica Mea și nu se va opri pînă cînd ea nu se va prăbuși în bucăți la Picioarele Mele. Tatăl Meu a permis unui distrugător, sub forma lui anticrist, să facă aceasta, dar numai atît de departe va putea el să meargă. Biserica Mea este Familia Mea și, deși o mare parte dintre copiii lui Dumnezeu o vor părăsi pentru a urma o falsă biserică restructurată, mulți vor rămîne lipiți de Mine, astfel încît Biserica Mea – Trupul Meu – nu va putea muri.

     Vă rog să nu Mă părăsiți, iubiții Mei discipoli. Nu trebuie să cedați acestei înșelăciuni. Dacă Mă iubiți, trebuie să țineți minte tot ce v-am învățat Eu. Să nu acceptați nimic nou, atunci cînd vine vorba de Cuvîntul Meu. Eu nu voi tolera niciodată un cuvînt care nu vine de pe Buzele Mele Sfinte. Nici voi nu ar trebui să faceți aceasta. Voi sunteți fie pentru Mine, fie împotriva Mea. Dacă acceptați orice nouă interpretare a Cuvîntului Meu care se găsește în Sfintele Scripturi , atunci Mă veți trăda. Odată ce ați făcut aceasta, veți înghiți cu totul noua doctrină care vă va distruge sufletul. Eu vă iubesc și dacă voi Mă iubiți cu adevărat veți rămîne loiali Cuvîntului Meu, care nu se va schimba niciodată.

Oricine spune că vine în Numele Meu – fie el slujitor sfințit, conducător al Bisericii Mele sau profet – și declară Cuvîntul Meu ca fiind minciună, nu este de la Mine.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Planul Meu final de a-Mi aduna Biserica în Refugiul Meu este pe cale să fie dezvăluit

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 5 aprilie 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, doresc să vă dăruiesc curaj şi întărire fiecăruia dintre voi căruia i-a fost dat Darul discernămîntului pentru a recunoaşte Vocea Mea, cînd Eu vorbesc lumii prin aceste Mesaje.

     Pe măsură ce voi, Rămăşiţa Mea, mărşăluiţi înainte, în uniune cu Biserica Mea pe Pămînt, veţi vedea curînd mulţi oameni îndepărtaţi de la Sfintele Sacramente. Acest lucru va fi supărător pentru voi şi va deveni apoi o tortură, deoarece curînd ele vor fi pîngărite şi nu vor mai fi aceleaşi Sacramente pe care le-am Eu dat lumii. Nu trebuie să pierdeţi vremea dacă într-adevăr credeţi că Eu vă vorbesc. Mergeţi – adunaţi-i pe preoţii Mei şi pe cei care răspund Chemării Mele. Apoi pregătiţi-vă pentru anii ce stau înainte, astfel ca ei să poată hrăni turma Mea cu Hrana Vieţii, atunci cînd nu va mai fi lăsată nici o urmă a Prezenţei Mele.

Atunci cînd tot ceea ce este din Mine şi tot ceea ce Sunt Eu va fi luat din Bisericile Mele, tot ceea ce va rămîne va veni din ceea ce nu sunt Eu. Diavolul încarnat va intra în Biserica Mea şi îi va infesta pe toţi cei care se vor închina lui şi-l vor adora pe el. El va devora sufletele pentru veşnicie, iar voi trebuie să rămîneți mereu în alertă pentru acele timpuri care urmează. Nu vă lăsaţi deschişi spre erezia care va invada Biserica Mea şi dinăuntrul şi din afara ei. Voi acum sunteţi în pregătire, aşa că trebuie să urmaţi tot ceea ce vă voi spune Eu, astfel încît, pe cît va sta în putinţă, să salvaţi Biserica Mea de duşmanii Mei.

Planul Meu final de a-Mi aduna Biserica în Refugiul Meu este pe cale să fie dezvăluit. Cînd veţi primi instrucţiunile Mele veţi avea nevoie de o mare putere şi perseverenţă, deoarece vrăjmaşul vostru va fi anticristul – şi, din păcate, armata lui va fi mai mare decît a Mea. De aceea, acest lucru va fi descurajator pentru voi – dar să ştiţi aceasta. Ea nu va avea Puterea lui Dumnezeu în spatele ei şi niciodată nu vă va copleşi dacă rămîneţi credincioşi Cuvîntului Meu.

Mergeţi în pace şi așteptaţi instrucţiunile Mele.

Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Ei vor induce milioane de Catolici într-o gravă eroare și Bisericile Mele își vor pierde Sfințenia

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 4 aprilie 2014

Jesus

          Multiubita Mea fiică, profețiile nu sunt date omului de către Dumnezeu pentru a crea senzație. Ele sunt date pentru a pregăti omenirea pentru viitorul ei în Împărăția Mea, pentru ca oamenii să poată fi preveniți în legătură cu posibilele pericole care există pentru sufletele lor. Fiecare Intervenție făcută la Comanda Tatălui Meu în viețile voastre este pentru binele vostru și al altor suflete.

     Profețiile Mele către tine, fiica Mea, au început să se desfășoare cu adevărat. Impostorii au preluat controlul din interior și ei vor continua să înșele lumea făcînd-o să creadă că o nouă doctrină – una în care au fost făcute modificări în Sfînta Dogmă existentă, creată de Dumnezeu – poate fi schimbată pentru a se potrivi vieților tuturor oamenilor și tuturor religiilor. Feriți-vă de cuvîntul „ecumenic“ sau de orice încercare de a lua Biserica Mea de pe Pămînt și de a o goli de Divinitatea sa.

     Cel care falsifică Liturghia nu este un adevărat slujitor al Meu și totuși, exact acest lucru se va întîmpla. Și ce vor face slujitorii Mei sfințiți? Ei își vor pleca frunțile, își vor ridica mîinile în slăvirea glorioasă a noii doctrine false și vor nega tot ce am dat Eu lumii. Dragostea lor pentru lucrurile lumești, dorința lor de a fi admirați și ambițiile lor înalte îi vor face să își lepede jurămintele. Ei vor deveni trădători și Îmi vor întoarce spatele. Ei vor induce milioane de Catolici într-o gravă eroare și Bisericile Mele își vor pierde Sfințenia. Curînd după aceea, pe măsură ce miezul Bisericii Mele va fi pîngărit, ei vor aduna toate credințele Creștine și vor crea noi secte ecumenice, ceea ce va duce la declarația publică prin care se va nega existența Iadului. Apoi, mergînd înapoi, în direcția exact opusă Adevărului, tuturor credincioșilor li se va spune că păcatul este în ochii privitorului și că, din cauza păcatului originar, este imposibil de evitat. De aceea, vi se va spune, el nu este ceva pentru care să vă îngrijorați. Păcatul în sine va fi redefinit. Odată ce acest lucru se va întîmpla, orice simț al moralității se va stinge. Cînd moralitatea nu va mai fi considerată importantă atunci păcatul nu va mai fi ținut în frîu. Păcatul se va răspîndi, va crește pînă cînd societatea se va prăbuși și pentru cei care vor rămîne în Biserica Mea – în Adevărata Biserică – aceasta va fi o priveliște plină de oroare.

     Oamenii se vor lăuda cu păcatul, își vor afișa deschis lipsa de moralitate și noua religie mondială va decreta că, în Ochii lui Dumnezeu,  păcatul nu vă oprește și nu vă face rău. Acel „dumnezeu“ la care ei se vor referi este satana, dar ei nu vă vor spune niciodată acest lucru. Pentru a-și bate joc de Mine ei vi-l vor prezenta pe anticrist, care va fi primit cu entuziasm, pentru că va fi aplaudat și idolatrizat de către falsul profet. Anticristul va face tot ceea ce contrazice Învățăturile Mele, dar o va face plin de carismă și farmec. Milioane de oameni îl vor adora. El va fi tot ceea ce nu sunt Eu. El îi va înșela pe atîția încît îi va fi ușor să îi conducă pe copiii lui Dumnezeu către erezie și către o teribilă pustiire.

Eu vă pregătesc pe toți pentru această zi. Este foarte dificil pentru mulți dintre voi să auziți aceste lucruri, dar ele sunt Adevărul. Adevărul vă va elibera sufletele de moarte. Dacă luptați împotriva Adevărului, nimic bun nu va rezulta din asta – ci numai disperare. Dacă îi împiedicați pe alții să rămînă loiali Bisericii Mele, încurajîndu-i să urmeze erezia care este pe punctul de a fi impusă lumii de către Biserica Mea, din interior, atunci veți fi aruncați leilor. Cei care distrug sufletele altora cu forța, stau în fața celei mai mari pedepse date de Mîna Mea.

Acceptați Adevărul și pregătiți-vă. Urmați-Mă și Eu vă voi conduce în siguranță în Împărăția Mea. Dacă urmați fiara, ea vă va duce pe voi și pe cei pe care îi aduceți cu voi în flăcările Iadului pentru veșnicie.

      Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Cutremurele vor fi de o asemenea magnitudine încît vor fi resimțite în mai multe țări în același timp

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Joi, 20 februarie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, cînd va veni timpul ca Eu să Mă fac cunoscut, la A Doua Mea Venire, lumea va fi de nerecunoscut, atît de mult se va fi schimbat.

Viteza cu care va cădea omenirea în adîncimile păcatului vă va șoca. Toate păcatele hidoase ale trupului se vor putea vedea, și mulți vor trebui să vadă aceste păcate comise chiar în locuri publice. Făptuitorii nu vor avea nici pic de rușine și, precum leii cuprinși de febra de a înfuleca, se vor cufunda pînă la cele mai joase abisuri ale depravării, care nu au mai fost văzute de pe vremea Sodomei și Gomorei. Infestarea omenirii, produsă de către cel rău, va fi atît de mare încît crimele vor fi comise în tot locul, iar sinuciderile se vor înmulți îngrozitor. Pe măsură ce satana devorează sufletele, el va face ca toate Legile date de Tatăl Meu să fie încălcate. Inimile reci, sufletele pustii și obsesia pentru dumnezei falși și pentru spiritele rele vor înlocui iubirea care în acest timp încă mai există în lume.

Numele Meu va fi folosit pentru a striga obscenități, iar în inima lor, ei se vor blestema unii pe alții. Fiica Mea, Adevărul poate fi cîteodată de neîndurat, dar să știi că dreptatea Tatălui Meu va cădea peste acele pămînturi în care Cuvîntul Său este profanat. Toate pedepsele trimise de către Tatăl Meu vor avea loc înainte de A Doua Mea Venire. Orașe vor dispărea, țări vor fi inundate de valurile Mîniei Tatălui Meu, și cutremurele vor fi de o asemenea magnitudine încît vor fi resimțite în mai multe țări în același timp.

Fiica Mea, deja ți s-au dat informații despre aceste orașe care vor suferi mai mult. Trebuie să Îmi oferi Mie lacrimile tale ca ispășire pentru păcatele celor a căror soartă este întunecată. Fără suferința ta, Eu nu pot face ceea ce este necesar pentru a salva aceste suflete. Deci te rog, fii generoasă în ceea ce privește suferința ta, iar Eu voi arăta Milostivire celor pe care îi înfățișezi înaintea Mea.

     Munții se vor prăbuși în mare, lacurile se vor uni cu mările, iar uscatul va fi redus cu o treime. Ploile, care egalează Lacrimile Mele provocate de Tristețea pentru ura din inimile oamenilor vor fi un fenomen constant, pînă ce Lacrimile Mele vor fi șterse prin reconcilierea păcătoșilor care se vor converti.

     Îți spun acum că pentru a vă proteja pe voi înșivă, trebuie să folosiți Darurile date lumii de către Mama Mea de-a lungul secolelor. De asemenea, să știți că Medalia Mîntuirii – mai puternică decît oricare alta – va fi apărarea voastră împotriva ispitelor anticristului. Se vor face toate încercările pentru a opri Medalia Mîntuirii, dar nimic nu va putea opri Puterile care sunt atașate acestui Dar.

Iubiții Mei discipoli, în aceste zile voi trebuie să vă concentrați pe rugăciune și să vă puneți în Mine toată încrederea, căci aceia care sunt ai Mei vor fi protejați, și voi veți fi motivul pentru care Eu voi arăta Milostivirea Mea și celor infestați, și celor păgîni. Nu trebuie să vă zdruncinați sau să renunțați, căci dacă faceți asta, vă va fi imposibil să găsiți Calea spre Mine fără Lumina Mea, de care veți avea nevoie la fiecare pas, dacă vreți să duceți la bun sfîrșit acest parcurs.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: Anticristul își va folosi așa-zisul stigmat în scopul de a convinge lumea că el este Isus Cristos

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 15 februarie 2014

Champaigne

          Copila mea, atunci cînd înșelătoria va cuprinde sufletele sub influența anticristului, oamenii vor fi prostiți prin multe acțiuni, fapte și cuvinte care vor veni de la el. Dulce și liniștitor, cu un comportament calm, el va justifica sigur de sine fiecare păcat împotriva lui Dumnezeu. Chiar și cel mai josnic păcat împotriva umanității va fi explicat cu blîndețe și minimalizat, ca și cum ar fi fără consecințe. El îi va convinge pe mulți că suprimarea vieții este pentru binele celorlalți și este o parte importantă a drepturilor omului. Blasfemiile care se vor revărsa din gura sa vor fi văzute ca fiind juste și corecte. El va justifica totul citînd Sfînta Scriptură de-a-ndoaselea. Cei care se vor agăța de fiecare cuvînt al său nu vor cunoaște destule despre Cuvîntul lui Dumnezeu pentru a fi în stare să-l contrazică. Apoi va da impresia că el se roagă permanent și va declara ca el este înzestrat din punct de vedere spiritual.

     Anticristul va căuta compania celor văzuți ca realizînd acte mari de caritate și îi va curta pe cei considerați a fi sfinți în Ochii lui Dumnezeu.

     În timp, oamenii vor adera la ceea ce ei vor crede a fi cu adevărat o iluminată religie mondială unică, în care anticristul va juca un rol important. Apoi, el va folosi toate puterile demonice, date lui de către satana, pentru a convinge lumea că el are stigmatul asociat sfinților. Anticristul își va folosi așa-zisul stigmat în scopul de a convinge lumea că el este Isus Cristos și că a venit ca să salveze lumea. Apoi, el va zice că anunță a Doua Venire – însă cei care vor cădea în adorație la picioarele lui vor fi măturați împreună cu el de către Îngerul Domnului, care îi va azvîrli în lacul de foc.

 Mama voastră ,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

 

 

Dumnezeu Tatăl: Cutremure vor lovi oraşele voastre

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Luni, 31 martie 2014

Dieu

           Iubita Mea fiică, a sosit timpul ca omul, care a păcătuit şi s-a murdărit pe sine în Ochii Mei de atît de multă vreme, să se scufunde în abisul final al depravării, căznindu-se să distrugă tot ceea ce este sacru pentru Mine.

     Toate formele de viaţă vin de la Mine. Viaţa sufletului este a Mea. Viaţa trupului este de asemenea a Mea. Nici un om să nu intervină asupra nici uneia dintre ele – pentru ca propria lui viaţă să nu-i fie luată de către Mine. De aceasta poţi fi sigură. Orice formă de viaţă, care a fost creată de Mîna Mea, va fi ucisă de mîinile oamenilor păcătoşi. Ei vor lua viaţa celor aflaţi în pîntecele mamei şi vor declara aceasta ca fiind o formă a drepturilor omului. Voi, copiii Mei, nu aveţi dreptul să distrugeţi viaţa copiilor Mei – fie înainte sau după naştere – şi, dacă o faceţi, veţi suferi o pedeapsă teribilă. Dacă nu vă pocăiţi pentru acest păcat abominabil, Eu vă voi distruge pe voi, precum şi pe acele ţări care încurajează acest rău. Cînd vă distrugeţi propria viaţă, mă ofensaţi pe Mine, pentru că ea nu vă aparţine vouă,  ci numai Eu am dreptul de a da viaţă şi de a o lua înapoi, în Timpul Meu. Dacă interveniți asupra vieţii trupului, voi interferaţi cu Divinitatea Mea iar Eu nu voi sta niciodată deoparte, ignorînd un asemenea afront adus Creaţiei Mele.

     Cînd a lua o viaţă nu îi va fi deajuns, omul va ataca pe ocolite viața sufletului, aducînd moartea Cuvîntului Meu cel Sfînt, asupra căruia va tropăi pînă cînd îl va măcina, făcîndu-l ca pietrişul sub picioarele sale. Apoi, omul, arogant şi plin de propria sa viziune distorsionată asupra capacităţilor sale, va încerca să caute o nouă planetă drept casă pentru umanitate, deşi acest lucru este imposibil. Darul acestui pămînt, pe care Eu am plasat umanitatea, va fi considerat a fi insuficient pentru nevoile omului. Şi astfel va continua – acest marş către auto-distrugere. Omul va fi autorul propriei sale morţi. El va distruge sistematic tot ceea ce este sacru pentru Mine.

Darul Vieţii, dăruit de către Mine fiecărei creaturi ale Mele, va fi furat de la Mine de către om, fără nici o umbră de remuşcare. El va trece cu vederea fiecare aspect moral al intenţiei sale criminale, declarînd că a lua o viaţă poate fi un lucru bun. Moartea, prin avort, este cea mai mare insultă dintre toate iar Eu previn omenirea că Judecata va fi a Mea, pentru că Eu nu vă voi mai permite să mă huliţi în acest fel.

Cutremure vor lovi oraşele voastre şi, pentru fiecare naţiune care aprobă luarea unei vieţi, veţi simți stîrnirea Mîniei Mele, pentru că Eu voi lovi inimile voastre nenorocite şi pline de ură. Cei care vor avea remuşcări pentru această faptă rea vor fi cruţaţi, dar să ştiţi că nici una dintre naţiuni nu va scăpa de această pedeapsă.

Moartea Bisericii Mele nu va fi tolerată, pentru că  omul, împreună cu falşii lideri pe care el îi urmează cu slugărnicie, va distruge Sacramentele şi va crea unele noi, astfel încît ele vor dispărea. Eu voi pune la pămînt templele şi bisericile voastre dacă veţi continua să desacralizaţi Trupul Fiului Meu. Voi L-aţi biciuit, L-aţi ridiculizat şi i-aţi persecutat pe ucenicii Lui – pînă cînd L-aţi ucis în chip sălbatic, cînd L-aţi răstignit. Totuşi, nu aţi învăţat nimic. Lipsa voastră de slujire smerită pentru Cel care v-a dat viaţa, care v-a adus Mîntuirea şi care acum încearcă să vă pregătească pentru Ziua cea Mare, Mă dezgustă.

     Sunt Îndurerat. Sunt Mîhnit şi Furios, pentru că aţi reuşit, pînă la urmă, să ucideţi fiecare formă de viaţă pe care v-am dăruit-o. Mă refer atît la viaţa trupului cît şi la cea a sufletului. Viaţa pe care Eu v-am dăruit-o nu vă mai este de ajuns, aşa că Eu o voi lua înapoi în Ziua cea de pe Urmă, de la aceia dintre voi care au lepădat-o dinaintea Mea. Pe măsură ce continuă războiul vostru împotriva Mea, Creatorul lumii şi a tot ce există, Eu nu voi mai permite mult timp actele voastre nelegiuite de distrugere.

Vă dau acum timp să examinaţi păcatele omenirii împotriva a tot ceea ce este sfînt pentru Mine, pentru ca să puteţi ispăşi păcatele lumii. Bătăia finală a început şi multă viaţă – Darul vieţii create de Mine – va fi distrusă de către om. Şi, pentru aceasta, Eu voi pedepsi lumea.

 

Tatăl vostru,

Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7