Daily Archives: 4 aprilie 2014

Dumnezeu Tatăl: Cutremure vor lovi oraşele voastre

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Luni, 31 martie 2014

Dieu

           Iubita Mea fiică, a sosit timpul ca omul, care a păcătuit şi s-a murdărit pe sine în Ochii Mei de atît de multă vreme, să se scufunde în abisul final al depravării, căznindu-se să distrugă tot ceea ce este sacru pentru Mine.

     Toate formele de viaţă vin de la Mine. Viaţa sufletului este a Mea. Viaţa trupului este de asemenea a Mea. Nici un om să nu intervină asupra nici uneia dintre ele – pentru ca propria lui viaţă să nu-i fie luată de către Mine. De aceasta poţi fi sigură. Orice formă de viaţă, care a fost creată de Mîna Mea, va fi ucisă de mîinile oamenilor păcătoşi. Ei vor lua viaţa celor aflaţi în pîntecele mamei şi vor declara aceasta ca fiind o formă a drepturilor omului. Voi, copiii Mei, nu aveţi dreptul să distrugeţi viaţa copiilor Mei – fie înainte sau după naştere – şi, dacă o faceţi, veţi suferi o pedeapsă teribilă. Dacă nu vă pocăiţi pentru acest păcat abominabil, Eu vă voi distruge pe voi, precum şi pe acele ţări care încurajează acest rău. Cînd vă distrugeţi propria viaţă, mă ofensaţi pe Mine, pentru că ea nu vă aparţine vouă,  ci numai Eu am dreptul de a da viaţă şi de a o lua înapoi, în Timpul Meu. Dacă interveniți asupra vieţii trupului, voi interferaţi cu Divinitatea Mea iar Eu nu voi sta niciodată deoparte, ignorînd un asemenea afront adus Creaţiei Mele.

     Cînd a lua o viaţă nu îi va fi deajuns, omul va ataca pe ocolite viața sufletului, aducînd moartea Cuvîntului Meu cel Sfînt, asupra căruia va tropăi pînă cînd îl va măcina, făcîndu-l ca pietrişul sub picioarele sale. Apoi, omul, arogant şi plin de propria sa viziune distorsionată asupra capacităţilor sale, va încerca să caute o nouă planetă drept casă pentru umanitate, deşi acest lucru este imposibil. Darul acestui pămînt, pe care Eu am plasat umanitatea, va fi considerat a fi insuficient pentru nevoile omului. Şi astfel va continua – acest marş către auto-distrugere. Omul va fi autorul propriei sale morţi. El va distruge sistematic tot ceea ce este sacru pentru Mine.

Darul Vieţii, dăruit de către Mine fiecărei creaturi ale Mele, va fi furat de la Mine de către om, fără nici o umbră de remuşcare. El va trece cu vederea fiecare aspect moral al intenţiei sale criminale, declarînd că a lua o viaţă poate fi un lucru bun. Moartea, prin avort, este cea mai mare insultă dintre toate iar Eu previn omenirea că Judecata va fi a Mea, pentru că Eu nu vă voi mai permite să mă huliţi în acest fel.

Cutremure vor lovi oraşele voastre şi, pentru fiecare naţiune care aprobă luarea unei vieţi, veţi simți stîrnirea Mîniei Mele, pentru că Eu voi lovi inimile voastre nenorocite şi pline de ură. Cei care vor avea remuşcări pentru această faptă rea vor fi cruţaţi, dar să ştiţi că nici una dintre naţiuni nu va scăpa de această pedeapsă.

Moartea Bisericii Mele nu va fi tolerată, pentru că  omul, împreună cu falşii lideri pe care el îi urmează cu slugărnicie, va distruge Sacramentele şi va crea unele noi, astfel încît ele vor dispărea. Eu voi pune la pămînt templele şi bisericile voastre dacă veţi continua să desacralizaţi Trupul Fiului Meu. Voi L-aţi biciuit, L-aţi ridiculizat şi i-aţi persecutat pe ucenicii Lui – pînă cînd L-aţi ucis în chip sălbatic, cînd L-aţi răstignit. Totuşi, nu aţi învăţat nimic. Lipsa voastră de slujire smerită pentru Cel care v-a dat viaţa, care v-a adus Mîntuirea şi care acum încearcă să vă pregătească pentru Ziua cea Mare, Mă dezgustă.

     Sunt Îndurerat. Sunt Mîhnit şi Furios, pentru că aţi reuşit, pînă la urmă, să ucideţi fiecare formă de viaţă pe care v-am dăruit-o. Mă refer atît la viaţa trupului cît şi la cea a sufletului. Viaţa pe care Eu v-am dăruit-o nu vă mai este de ajuns, aşa că Eu o voi lua înapoi în Ziua cea de pe Urmă, de la aceia dintre voi care au lepădat-o dinaintea Mea. Pe măsură ce continuă războiul vostru împotriva Mea, Creatorul lumii şi a tot ce există, Eu nu voi mai permite mult timp actele voastre nelegiuite de distrugere.

Vă dau acum timp să examinaţi păcatele omenirii împotriva a tot ceea ce este sfînt pentru Mine, pentru ca să puteţi ispăşi păcatele lumii. Bătăia finală a început şi multă viaţă – Darul vieţii create de Mine – va fi distrusă de către om. Şi, pentru aceasta, Eu voi pedepsi lumea.

 

Tatăl vostru,

Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7