Daily Archives: 5 aprilie 2014

Mama Mîntuirii: Anticristul își va folosi așa-zisul stigmat în scopul de a convinge lumea că el este Isus Cristos

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 15 februarie 2014

Champaigne

          Copila mea, atunci cînd înșelătoria va cuprinde sufletele sub influența anticristului, oamenii vor fi prostiți prin multe acțiuni, fapte și cuvinte care vor veni de la el. Dulce și liniștitor, cu un comportament calm, el va justifica sigur de sine fiecare păcat împotriva lui Dumnezeu. Chiar și cel mai josnic păcat împotriva umanității va fi explicat cu blîndețe și minimalizat, ca și cum ar fi fără consecințe. El îi va convinge pe mulți că suprimarea vieții este pentru binele celorlalți și este o parte importantă a drepturilor omului. Blasfemiile care se vor revărsa din gura sa vor fi văzute ca fiind juste și corecte. El va justifica totul citînd Sfînta Scriptură de-a-ndoaselea. Cei care se vor agăța de fiecare cuvînt al său nu vor cunoaște destule despre Cuvîntul lui Dumnezeu pentru a fi în stare să-l contrazică. Apoi va da impresia că el se roagă permanent și va declara ca el este înzestrat din punct de vedere spiritual.

     Anticristul va căuta compania celor văzuți ca realizînd acte mari de caritate și îi va curta pe cei considerați a fi sfinți în Ochii lui Dumnezeu.

     În timp, oamenii vor adera la ceea ce ei vor crede a fi cu adevărat o iluminată religie mondială unică, în care anticristul va juca un rol important. Apoi, el va folosi toate puterile demonice, date lui de către satana, pentru a convinge lumea că el are stigmatul asociat sfinților. Anticristul își va folosi așa-zisul stigmat în scopul de a convinge lumea că el este Isus Cristos și că a venit ca să salveze lumea. Apoi, el va zice că anunță a Doua Venire – însă cei care vor cădea în adorație la picioarele lui vor fi măturați împreună cu el de către Îngerul Domnului, care îi va azvîrli în lacul de foc.

 Mama voastră ,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7