Daily Archives: 6 aprilie 2014

Cutremurele vor fi de o asemenea magnitudine încît vor fi resimțite în mai multe țări în același timp

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Joi, 20 februarie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, cînd va veni timpul ca Eu să Mă fac cunoscut, la A Doua Mea Venire, lumea va fi de nerecunoscut, atît de mult se va fi schimbat.

Viteza cu care va cădea omenirea în adîncimile păcatului vă va șoca. Toate păcatele hidoase ale trupului se vor putea vedea, și mulți vor trebui să vadă aceste păcate comise chiar în locuri publice. Făptuitorii nu vor avea nici pic de rușine și, precum leii cuprinși de febra de a înfuleca, se vor cufunda pînă la cele mai joase abisuri ale depravării, care nu au mai fost văzute de pe vremea Sodomei și Gomorei. Infestarea omenirii, produsă de către cel rău, va fi atît de mare încît crimele vor fi comise în tot locul, iar sinuciderile se vor înmulți îngrozitor. Pe măsură ce satana devorează sufletele, el va face ca toate Legile date de Tatăl Meu să fie încălcate. Inimile reci, sufletele pustii și obsesia pentru dumnezei falși și pentru spiritele rele vor înlocui iubirea care în acest timp încă mai există în lume.

Numele Meu va fi folosit pentru a striga obscenități, iar în inima lor, ei se vor blestema unii pe alții. Fiica Mea, Adevărul poate fi cîteodată de neîndurat, dar să știi că dreptatea Tatălui Meu va cădea peste acele pămînturi în care Cuvîntul Său este profanat. Toate pedepsele trimise de către Tatăl Meu vor avea loc înainte de A Doua Mea Venire. Orașe vor dispărea, țări vor fi inundate de valurile Mîniei Tatălui Meu, și cutremurele vor fi de o asemenea magnitudine încît vor fi resimțite în mai multe țări în același timp.

Fiica Mea, deja ți s-au dat informații despre aceste orașe care vor suferi mai mult. Trebuie să Îmi oferi Mie lacrimile tale ca ispășire pentru păcatele celor a căror soartă este întunecată. Fără suferința ta, Eu nu pot face ceea ce este necesar pentru a salva aceste suflete. Deci te rog, fii generoasă în ceea ce privește suferința ta, iar Eu voi arăta Milostivire celor pe care îi înfățișezi înaintea Mea.

     Munții se vor prăbuși în mare, lacurile se vor uni cu mările, iar uscatul va fi redus cu o treime. Ploile, care egalează Lacrimile Mele provocate de Tristețea pentru ura din inimile oamenilor vor fi un fenomen constant, pînă ce Lacrimile Mele vor fi șterse prin reconcilierea păcătoșilor care se vor converti.

     Îți spun acum că pentru a vă proteja pe voi înșivă, trebuie să folosiți Darurile date lumii de către Mama Mea de-a lungul secolelor. De asemenea, să știți că Medalia Mîntuirii – mai puternică decît oricare alta – va fi apărarea voastră împotriva ispitelor anticristului. Se vor face toate încercările pentru a opri Medalia Mîntuirii, dar nimic nu va putea opri Puterile care sunt atașate acestui Dar.

Iubiții Mei discipoli, în aceste zile voi trebuie să vă concentrați pe rugăciune și să vă puneți în Mine toată încrederea, căci aceia care sunt ai Mei vor fi protejați, și voi veți fi motivul pentru care Eu voi arăta Milostivirea Mea și celor infestați, și celor păgîni. Nu trebuie să vă zdruncinați sau să renunțați, căci dacă faceți asta, vă va fi imposibil să găsiți Calea spre Mine fără Lumina Mea, de care veți avea nevoie la fiecare pas, dacă vreți să duceți la bun sfîrșit acest parcurs.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7