Daily Archives: 9 aprilie 2014

Planul Meu final de a-Mi aduna Biserica în Refugiul Meu este pe cale să fie dezvăluit

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 5 aprilie 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, doresc să vă dăruiesc curaj şi întărire fiecăruia dintre voi căruia i-a fost dat Darul discernămîntului pentru a recunoaşte Vocea Mea, cînd Eu vorbesc lumii prin aceste Mesaje.

     Pe măsură ce voi, Rămăşiţa Mea, mărşăluiţi înainte, în uniune cu Biserica Mea pe Pămînt, veţi vedea curînd mulţi oameni îndepărtaţi de la Sfintele Sacramente. Acest lucru va fi supărător pentru voi şi va deveni apoi o tortură, deoarece curînd ele vor fi pîngărite şi nu vor mai fi aceleaşi Sacramente pe care le-am Eu dat lumii. Nu trebuie să pierdeţi vremea dacă într-adevăr credeţi că Eu vă vorbesc. Mergeţi – adunaţi-i pe preoţii Mei şi pe cei care răspund Chemării Mele. Apoi pregătiţi-vă pentru anii ce stau înainte, astfel ca ei să poată hrăni turma Mea cu Hrana Vieţii, atunci cînd nu va mai fi lăsată nici o urmă a Prezenţei Mele.

Atunci cînd tot ceea ce este din Mine şi tot ceea ce Sunt Eu va fi luat din Bisericile Mele, tot ceea ce va rămîne va veni din ceea ce nu sunt Eu. Diavolul încarnat va intra în Biserica Mea şi îi va infesta pe toţi cei care se vor închina lui şi-l vor adora pe el. El va devora sufletele pentru veşnicie, iar voi trebuie să rămîneți mereu în alertă pentru acele timpuri care urmează. Nu vă lăsaţi deschişi spre erezia care va invada Biserica Mea şi dinăuntrul şi din afara ei. Voi acum sunteţi în pregătire, aşa că trebuie să urmaţi tot ceea ce vă voi spune Eu, astfel încît, pe cît va sta în putinţă, să salvaţi Biserica Mea de duşmanii Mei.

Planul Meu final de a-Mi aduna Biserica în Refugiul Meu este pe cale să fie dezvăluit. Cînd veţi primi instrucţiunile Mele veţi avea nevoie de o mare putere şi perseverenţă, deoarece vrăjmaşul vostru va fi anticristul – şi, din păcate, armata lui va fi mai mare decît a Mea. De aceea, acest lucru va fi descurajator pentru voi – dar să ştiţi aceasta. Ea nu va avea Puterea lui Dumnezeu în spatele ei şi niciodată nu vă va copleşi dacă rămîneţi credincioşi Cuvîntului Meu.

Mergeţi în pace şi așteptaţi instrucţiunile Mele.

Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Ei vor induce milioane de Catolici într-o gravă eroare și Bisericile Mele își vor pierde Sfințenia

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 4 aprilie 2014

Jesus

          Multiubita Mea fiică, profețiile nu sunt date omului de către Dumnezeu pentru a crea senzație. Ele sunt date pentru a pregăti omenirea pentru viitorul ei în Împărăția Mea, pentru ca oamenii să poată fi preveniți în legătură cu posibilele pericole care există pentru sufletele lor. Fiecare Intervenție făcută la Comanda Tatălui Meu în viețile voastre este pentru binele vostru și al altor suflete.

     Profețiile Mele către tine, fiica Mea, au început să se desfășoare cu adevărat. Impostorii au preluat controlul din interior și ei vor continua să înșele lumea făcînd-o să creadă că o nouă doctrină – una în care au fost făcute modificări în Sfînta Dogmă existentă, creată de Dumnezeu – poate fi schimbată pentru a se potrivi vieților tuturor oamenilor și tuturor religiilor. Feriți-vă de cuvîntul „ecumenic“ sau de orice încercare de a lua Biserica Mea de pe Pămînt și de a o goli de Divinitatea sa.

     Cel care falsifică Liturghia nu este un adevărat slujitor al Meu și totuși, exact acest lucru se va întîmpla. Și ce vor face slujitorii Mei sfințiți? Ei își vor pleca frunțile, își vor ridica mîinile în slăvirea glorioasă a noii doctrine false și vor nega tot ce am dat Eu lumii. Dragostea lor pentru lucrurile lumești, dorința lor de a fi admirați și ambițiile lor înalte îi vor face să își lepede jurămintele. Ei vor deveni trădători și Îmi vor întoarce spatele. Ei vor induce milioane de Catolici într-o gravă eroare și Bisericile Mele își vor pierde Sfințenia. Curînd după aceea, pe măsură ce miezul Bisericii Mele va fi pîngărit, ei vor aduna toate credințele Creștine și vor crea noi secte ecumenice, ceea ce va duce la declarația publică prin care se va nega existența Iadului. Apoi, mergînd înapoi, în direcția exact opusă Adevărului, tuturor credincioșilor li se va spune că păcatul este în ochii privitorului și că, din cauza păcatului originar, este imposibil de evitat. De aceea, vi se va spune, el nu este ceva pentru care să vă îngrijorați. Păcatul în sine va fi redefinit. Odată ce acest lucru se va întîmpla, orice simț al moralității se va stinge. Cînd moralitatea nu va mai fi considerată importantă atunci păcatul nu va mai fi ținut în frîu. Păcatul se va răspîndi, va crește pînă cînd societatea se va prăbuși și pentru cei care vor rămîne în Biserica Mea – în Adevărata Biserică – aceasta va fi o priveliște plină de oroare.

     Oamenii se vor lăuda cu păcatul, își vor afișa deschis lipsa de moralitate și noua religie mondială va decreta că, în Ochii lui Dumnezeu,  păcatul nu vă oprește și nu vă face rău. Acel „dumnezeu“ la care ei se vor referi este satana, dar ei nu vă vor spune niciodată acest lucru. Pentru a-și bate joc de Mine ei vi-l vor prezenta pe anticrist, care va fi primit cu entuziasm, pentru că va fi aplaudat și idolatrizat de către falsul profet. Anticristul va face tot ceea ce contrazice Învățăturile Mele, dar o va face plin de carismă și farmec. Milioane de oameni îl vor adora. El va fi tot ceea ce nu sunt Eu. El îi va înșela pe atîția încît îi va fi ușor să îi conducă pe copiii lui Dumnezeu către erezie și către o teribilă pustiire.

Eu vă pregătesc pe toți pentru această zi. Este foarte dificil pentru mulți dintre voi să auziți aceste lucruri, dar ele sunt Adevărul. Adevărul vă va elibera sufletele de moarte. Dacă luptați împotriva Adevărului, nimic bun nu va rezulta din asta – ci numai disperare. Dacă îi împiedicați pe alții să rămînă loiali Bisericii Mele, încurajîndu-i să urmeze erezia care este pe punctul de a fi impusă lumii de către Biserica Mea, din interior, atunci veți fi aruncați leilor. Cei care distrug sufletele altora cu forța, stau în fața celei mai mari pedepse date de Mîna Mea.

Acceptați Adevărul și pregătiți-vă. Urmați-Mă și Eu vă voi conduce în siguranță în Împărăția Mea. Dacă urmați fiara, ea vă va duce pe voi și pe cei pe care îi aduceți cu voi în flăcările Iadului pentru veșnicie.

      Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7