Daily Archives: 13 aprilie 2014

Dacă Mă aveți pe Mine, aveți totul

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 2 martie 2014

206-christ-roi

          Multiubita Mea fiică, există perioade de zbucium, cînd oamenii se pot simți neputincioși. Există perioade tragice, cînd îi cuprinde teama. Și există perioade cînd omul disperă și își pierde orice speranță pentru viața lui. Mai există și perioade de nefericire, cînd omul se separă de cei pe care îi iubește – cînd simte că viața este prea greu de îndurat. Eu le spun celor care îndură o astfel de durere să Mă cheme pe Mine și să Îmi ceară Mie, Isus al vostru, să iau toată suferința. Oferiți-Mi Mie toate încercările voastre, cînd ele devin prea greu de îndurat. În acel moment, cînd voi vă predați chinul îngrozitor, eu voi ridica norul care vă întunecă sufletul și vă încețoșează mintea.

Să nu cedați niciodată în fața suferinței. Să nu simțiți niciodată că totul este fără speranță, pentru că dacă Mă aveți pe Mine, aveți totul. Eu Sunt sprijinul vostru în această viață și numai Eu vă pot ajuta. Omul trebuie să se străduiască să supraviețuiască, să lupte împotriva nedreptății, să apere virtutea și să nu se teamă niciodată să proclame Adevărul. Dar atunci cînd vedeți lucruri care vă aduc mare durere și suferință din cauza nedreptăților, numai Eu vă pot susține în timpul acestor încercări.

     Nimic din ceea ce lumea are de oferit nu vă poate aduce adevărata mîngîiere în timpurile grele. Numai Eu, Isus Cristos, vă pot oferi pacea minții și puterea și curajul pentru a rezista urii, nedreptății, persecuției și izolării. Eu trebuie să fiu prima voastră alegere în timpurile grele, cînd trebuie să Mă chemați pe Mine. Eu vă voi aduce calmul, pacea și eliberarea de neliniște, pentru că Eu Sunt Iubirea și cînd iubirea se află în sufletul vostru, puteți face orice.

 Al vostru Isus 

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Lumea se va prosterna, va îngenunchea pe ambii genunchi şi va idolatriza fiara

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 28 februarie 2014

Jesus

           Multiubita mea fiică, Eu voi da Rămăşitei Armatei Mele şi tuturor celor care nu se vor abate de la Cuvîntul Meu Sfînt, putere asupra naţiunilor, atunci cînd apostazia  îi va orbi pe toţi în numele unificării.

     Vi se vor da Favoruri mari, Haruri multe şi puterea de a-i conduce pe cei credincioşi, pe cei slabi şi pe cei care se pierd într-un pustiu arid. Veţi deveni Spiritul Adevărat, singura Rămăşiţă care se va păstra din Duhul Domnului în biserica golită de Sfînta Mea Prezenţă. Prezenţa Mea va rămîne doar în cei cărora li se va da autoritatea de a dicta Cuvîntul lui Dumnezeu şi de a conduce la Izvorul Vieţii sufletele însetate.

În curînd, cînd vor apărea falşii mesageri care spun că primesc cuvinte şi îndrumare din Cer, ei vor deveni precum prinţii pe scaunul de domnie care va fi în curînd inaugurat în noul templu al urăciunii. Podoabele noului centru de guvernare vor fi proprii lui slujitori fideli, ghicitorii şi cei care sunt plini de spiritul întunericului – toţi cei care îl vor linguşi pe antihrist.

Lumea se va prosterna, va îngenunchea pe ambii genunchi şi va idolatriza fiara. Nici un gram de iubire pură nu va rămîne în inimile lor – dar să ştiţi aceasta: dacă vă veţi smulge mîna dreaptă din mîna lui Dumnezeu, cu mîna stîngă veţi strînge mîna fiarei care vă va trage şi vă va devora cu strînsoarea sa. Cînd vă deschideţi în faţa celui rău, el vă intră în suflet şi nu vă lasă nicio clipă de linişte. Datorită liberului vostru arbitru, voi veţi încerca să luptaţi cu el, dar nu veţi fi suficient de puternici.

Pe urmă se va crea Rămăşiţa, neînfricată şi marcată cu Lumina Feţei Mele, care va aduna milioane de oameni din cele patru colţuri ale Pămîntului pentru a le vesti Adevărul. Ei vor predica Evangheliile, vor vesti Cuvîntul Meu şi nu se vor abate niciodată de la Adevăr. Vor fi dispreţuiţi, batjocoriţi, persecutaţi, trădaţi – chiar şi de către cei mai apropiaţi de ei – şi, totuşi, ei nu îşi vor lua ochii de la Mine.

Lumea nu va primi Adevărul cu braţele deschise, căci va fi fost îndoctrinată cu evlavie falsă și va simți satisfacție deoarece în acea etapă, esistenţa păcatului, indiferent de forma lui, va fi negată.

În orice război nu poate exista decît un singur învingător. Cînd omul luptă împotriva lui Dumnezeu, el va eşua întotdeauna. Cînd omul trece de partea înşelătorului, el va fi aruncat afară şi nu va mai vedea niciodată Lumina Feţei Mele.

Rugaţi-vă, iubita Mea Rămăşiţă, pentru cei care vor fi păcăliţi de către anticrist. Eu vreau ca aceste suflete să fie aduse sub Protecţia Mea. Ei nu Mă vor căuta pe Mine, dar prin rugăciunile voastre, Tatăl Meu va interveni, astfel încît ei să poată ajunge în Marea Mea Milostivire.

Al vostru Isus

Sursa:  http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Voi, cei Doi Martori ai Mei de pe pămînt, trebuie să rămîneţi pe poziţii

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 24 februarie 2014

Jesus

          Fiica Mea multiubită, duşmanii Mei nu fac parte din ierarhia religiilor false. Multe astfel de suflete nu ştiu altceva şi ele Mă vor accepta atunci cînd Mă voi face cunoscut lor. Însă cei care vor pune la cale cea mai mare apostazie sunt din rîndurile Propriei Mele Biserici de pe pămînt, şi ei sunt sunt cei mai periculoşi dintre toţi.

     Nu toţi dintre cei îmbrăcaţi în straiele slujitorilor Mei vin de la Mine, dar să ştiţi un lucru. Ceasul Meu se apropie şi, chiar înainte de a Doua Mea Venire, ciuma apostaziei va coborî şi va devora Biserica Mea de pe pămînt. La fel ca nişte lupi în blană de oaie care prostesc lumea făcînd-o să creadă că Templul lui Dumnezeu va accepta orice credinţă, inclusiv pe cele care Mă reneagă pe Mine, Isus Cristos, tot aşa şi aceştia vă vor convinge că această urîciune va fi cea mai mare evanghelizare pe care lumea o va fi văzut vreodată, din toate timpurile. Aceasta va atrage după sine Mînia lui Dumnezeu. În timp ce lumea şi toate religiile ei vor fi atrase în această nouă biserică falsă, se va pava calea celor care îl vor prezenta cu mîndrie pe omul fărădelegii.

     În timp ce toţi cei care rămîn atenţi la Avertismentul Meu şi cei care ţin Cuvîntul Meu vor suferi, tot Eu vă voi da şi puterea să înduraţi acest eveniment dureros. Acei impostori care îşi vor fi croit drum în Biserica Mea vor fi înşelat pe mulţi şi vor continua să înşele milioane de oameni, din toate religiile Creştine, dar şi pe cei care nu Mă cinstesc deloc. Toţi aceşti înşelători vor răspîndi erezii şi, în timp, se va forma o singură religie pentru întreaga lume. Nicio altă credință nu va fi tolerată, în afară de noua doctrină falsă – doctrina provenită din Iad. Creştinii şi Evreii vor fi cele două credinţe din care se va forma Rămăşiţa.

     Cînd Profeţiile Mele vă umplu ochii de lacrimi, să ştiţi că, întrucît prin intermediul acestei Misiuni Eu vă binecuvîntez cu tărie de fier  și cu hotărîre de oţel, voi veţi rămîne credincioşi faţă de Mine, Isus al vostru.Voi, cei Doi Martori ai Mei de pe pămînt, trebuie să rămîneţi pe poziţii. Rezistaţi oricărei ispite de a vă îndepărta de Mine şi persistaţi tot timpul în iubirea voastră faţă de Mine. Rămăşiţa Bisericii Mele se va forma atît în afara acestei Misiuni, cît şi din interiorul ei. Aceia dintre voi care resping acum această Misiune dar care Mă iubesc cu adevărat, vor fi atraşi în Rămăşiţa Armatei Mele de pe pămînt. În ziua în care se va întîmplă acest lucru, voi veţi fi înţeles că această Carte a Adevărului a fost, într-adevăr, un cadou din partea Cerului, menit să vă ajute în călătoria voastră finală spre Împărăţia Mea şi spre Viața Veşnică. Numai atunci vă veţi veseli şi nu vă veţi mai teme, deoarece veţi avea toată încrederea necesară pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa:  http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Episcopul Meu cel mai stimat va fi subiectul unei teribile erori judiciare

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 10 aprilie 2014

Jesus

          Multiubita Mea fiică, cum Mi se sfîșie Inima din cauza situaţiei critice în care se află slujitorii Mei sfințiți și a încercărilor dificile prin care ei vor trebui să treacă din cauza dușmanilor Mei. Episcopul Meu cel mai stimat va fi subiectul unei teribile erori judiciare. Apoi, după ce el va fi demonizat, mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor fi mustrați dacă vor îndrăzni să-și exprime nemulțumirea împotriva noilor legi, care nu provin de la Mine, și la introducerea cărora vor fi martori în Bisericile Mele.

     Mulți slujitori sfințiți vor dispărea și vor fi întemnițați împotriva voinței lor. Alții, care vor fugi din calea dușmanului, vor fi vînați – așa că ei vor trebui să facă planuri, cu multă grijă, pentru acele zilele ce vor veni. Nu mult după aceea, portretul anticristului va atîrna pe fiecare altar, în timp ce orice urmă a Feței Mele, a Crucii Mele, ca și sfinții și Sacramentele vor dispărea fără urmă. Această dictatură va fi asemeni celei trăite anterior, în națiunile unde oamenii au fost călcați în picioare. De la credincioșii acestei noi religii mondiale se va aștepta ca ei să se plece în fața imaginii anticristului. Acei credincioși se vor binecuvînta unii pe alții în fața acestei urîciuni, însă ei nu-și vor face Semnul Crucii, ci vor face un gest cu mîna. Toți cei care se vor închina fiarei vor deveni sclavii săi și se vor întoarce împotriva celor care refuză să o idolatrizeze. Ei îi vor trăda chiar și pe membrii familiei lor și-i vor preda spre pedepsire, atît de puternică va fi puterea exercitată de fiară asupra lor.

     Eu voi lăsa fiecăruia dintre voi, și în mod special slujitorilor Mei sfințiți, o formă de protecție împotriva puterii fiarei și vă voi instrui la fiecare pas al drumului, de-a lungul acestui cumplit parcurs. Vă voi trimite slujitori curajoși ai Mei, episcopi loiali, preoți și slujitori sfințiți – toți ai Mei – care vor continua să Mă slujească. Ei vor fi binecuvîntați cu Daruri, care vă vor ajuta să rămîneți în Mine și pentru Mine, ca să fiți în stare să îndurați această opresiune pînă în ziua în care Eu voi veni să salvez poporul Meu și să-l duc în Împărăția Mea. Nu vă temeți de aceste timpuri, căci ele nu vor fi dificile dacă voi acceptați Mîna Milostivirii Mele și învățați să vă încredeți complet în Mine. Vă binecuvîntez astăzi, în Numele Tatălui Meu și vă dau fiecăruia dintre voi Tăria Mea, Curajul și Puterea de a rezista, pentru că veți avea nevoie de ele dacă vreți să rămîneți Creștini adevărați, fideli Sfîntului Meu Cuvînt.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: Fiul meu, Isus Cristos, va fi trădat de un nou Iuda, de unul cu o mare autoritate

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Miercuri , 9 aprilie 2014

Sainte Marie

          Draga mea copilă, cînd Iuda Iscarioteanul l-a trădat pe Fiul meu, Isus Cristos, aceasta a avut consecințe vaste. Deoarece el era unul dintre aliații apropiați Fiului meu și membru al prețiosului Său apostolat, trădarea lui a fost foarte dureroasă pentru Fiul meu. Deoarece el, un trădător, venea din anturajul Fiului meu, a semnificat faptul că îndoielile s-au strecurat printre cei care nu erau siguri dacă Fiul meu era sau nu Adevăratul Mesia. Îndoielile s-au răspîndit, iar mulți dintre apostolii și discipolii Săi s-au simțit confuzi, pierduți și înfricoșați. Ei știau că odată ce El va fi prins de dușmanii Săi, Adevărul va fi pus la îndoială și apoi renegat. Ei știau de asemenea că, dacă L-ar apăra public pe Fiul meu, și ei vor suferi și chiar ar putea fi forțați să îndure aceeași pedeapsă ca și El. Ei știau de asemenea că nu ar fi avut curajul să se ridice sfidători împotriva dușmanilor Săi, datorită fricii de ridicol.

      Așadar, la fel va fi și trădarea Fiului meu din interiorul Bisericii Sale de pe Pămînt. Fiul meu va fi trădat de un nou Iuda, de unul cu o mare autoritate din interiorul Bisericii Sale de pe Pămînt. Cînd va avea loc această a doua mare trădare de la Iuda Iscarioteanul încoace, care l-a vîndut pe Fiul meu pentru 30 de arginți, ea îi va face pe oamenii de toate rasele, naționalitățile și credințele Creștine să pună la îndoială Adevărul. Această trădare va avea de asemenea consecințe vaste, deoarece va pune sub semnul întrebării fiecare aspect al Divinității Fiului meu. Cînd acestea se vor întîmpla, Adevărul se va prăbuși. În locul său va fi ridicat un cadavru, putred pînă în măduva oaselor și fără nici un semn de viață. O doctrină moartă va prinde viață și va fi deghizată cu toate falsele atribute asociate Fiului meu, dar ea nu va da nici un rod. Totuși, ea va părea ca o nouă convertire.

Adevărata convertire vine din dragostea oamenilor pentru Dumnezeu, întărită de Darul Duhului Sfînt și de voința lor liberă. Această nouă doctrină va fi impusă lumii voastre fără a ține cont de libera voastră voință. Dacă o respingeți veți fi pedepsiți de dușmanii Fiului meu.

     Cei care Îl trădează pe Fiul meu în zilele din urmă nu vor avea viață. Cei care nu Îl vor trăda vor trăi veșnic în Gloria lui Dumnezeu.

Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7