Daily Archives: 14 aprilie 2014

Răul va fi văzut ca bine şi binele va fi văzut ca rău

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 6 martie 2014

Jesus

          Fiica mea multiubită, cînd oamenii încearcă să îi încurajeze pe ceilalți să păcătuiască, ei fac acest lucru în diferite moduri care pot să nu pară evidente.

Tentaţia de a păcătui este seducătoare şi victimele vor găsi mereu că este dificil să se sustragă acestei tentaţii. În cazul furtului, păcătosul va fi atras de marele premiu, care va fi al lui dacă el va fi de acord să fure. În cazul agresiunii psihice şi daunelor trupeşti provocate cuiva, victima acestei tentaţii va fi sedusă de ura care însă îi va fi prezentată ca un lucru bun. Ea va fi convinsă că este pur şi simplu implicată într-o acţiune de pedepsire, care este necesară în numele dreptăţii. În alte cazuri, victima va fi atrasă să păcătuiască şi nu va putea vedea răul din actul său, pentru că ispita este mult prea atractivă.

Păcatul şi tentaţia de a te implica în el vor fi întotdeauna prezentate ca lucruri bune, inofensive, şi în multe cazuri vor fi percepute ca fiind corecte. Răul va fi văzut ca bine şi binele va fi văzut ca rău. Orice lucru în care satana este implicat va fi de-a-ndoaselea, în special atunci cînd el, prin toate metodele imaginabile, ademeneşte omul să Îi întoarcă spatele lui Dumnezeu. Va fi confuzie în orice loc unde satana este prezent. Nimic nu va fi aşa cum trebuie. Nimic bun nu poate ieşi din această infestare. Sufletele care participă la intrigile lui vor avea amarnice mustrări de conştiinţă, în timpul şi după sărvîrşirea păcatului. Cea mai importantă lecţie este că trebuie evitate situaţiile care vă pot pune în faţa tentaţiilor. Pentru a face asta, trebuie să vă rugaţi pentru tăria de a rămîne în starea de Har.

     Nici un om nu trebuie să creadă că are putere suficientă pentru a rezista presiunii pe care spiritul răului o pune asupra lui. Cînd credeţi acest lucru, veţi cădea brusc şi pe neaşteptate. Trebuie să rămîneţi în alertă în fiecare minunt al zilei, căci niciodată nu ştiţi cînd lucrează cel rău. El este foarte viclean şi foarte precaut. Mulţi nici nu ştiu cum lucrează satana, dar un singur lucru este clar. El nu vă aduce decît necazuri şi supărare. De aceea, trebuie să vă rugaţi în fiecare zi rugăciunea către Sfîntul Mihail:

     Sfinte Arhanghele Mihail, apără-ne în luptă, ocroteşte-ne împotriva răutăţii şi curselor diavolului. Cu smerenie ne rugăm ca Dumnezeu să îl mustre, iar tu, o, Principe al Oştirilor Cereşti, prin puterea lui Dumnezeu azvîrle-l în iad pe satana şi pe toate duhurile rele care rătăcesc prin lume căutînd să piardă sufletele. Amin.

     Satana şi fiecare demon care cutreieră pămîntul, se străduiesc din greu să vă ia de lîngă Mine în aceste vremuri – mai mult decît oricînd pînă acum de cînd Eu am fost pe Pămînt. Trebuie să vă ţineţi ochii aţintiţi asupra Mea şi să Mă ascultaţi, pentru ca eu să pot continua să vă protejez.

     Al vostru Isus

Sursa:  http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Războaiele vor escalada pînă cînd va fi declarat Marele Război

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marți, 4 martie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, e important ca oamenii de pe întreg pămîntul, să se întoarcă și să Îmi ceară Mie în aceste timpuri să îi protejez de ravagiile războiului.

     Războaiele vor escalada pînă cînd va fi declarat Marele Război și apoi cel mai mare dușman, care este comunismul, va crea mari tulburări în toate națiunile. Puterea și foamea de putere se nasc din egoism. În timp, cei care caută puterea nu o vor mai deține atunci cînd vor trebui să stea înaintea Mea. Cei care îi persecută pe cei slabi și vulnerabili vor suferi propria lor persecuție, triplu față de cea pe care ei o impun altora.

Aceste războaie vor sfîrși în tulburări violente. Se vor pierde vieți, dar mai apoi războiul din Est va declanșa un război și mai mare. Cînd va avea loc acesta, milioane de vieți se vor pierde. Cînd totul va părea fără de speranță, va apărea omul păcii și apoi veți fi martori la începutul sfîrșitului.

Viața Mea, Prezența Mea vor face ca speranța, iubirea și rugăciunea să continue, astfel ca ele să ușureze durerea copiilor lui Dumnezeu în toată această perioadă. Vă asigur că toate războaiele vor dura doar puțin. Toate aceste evenimente înfricoșătoare nu vor dura mult, dar să știți, cînd ele vor avea loc, că sincronizarea a tot ceea ce trebuie să vină este în Mîna Tatălui Meu.

 Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7