Daily Archives: 15 aprilie 2014

Mama Mîntuirii: Isus a fost ca voi în toate privinţele, cu excepţia păcatului, pentru că aceasta ar fi fost imposibil.

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Vineri, 11 aprilie 2014

Champaigne

          Iubita mea copilă, şapte îngeri căzuţi vor ataca această Misiune şi vor încerca să-i înşele pe copiii lui Dumnezeu ca să nu rămînă loiali Rămăşiţei Armatei Sale. Celor pe care îi înşală, ei li se vor arăta ca îngeri ai Luminii cînd, în realitate, ei sunt cu totul altceva.

Puterea satanei este foarte mare şi prezenţa sa în lume devine tot mai evidentă pe măsură ce el îşi identifică toţi supuşii, încurajîndu-i să-i etaleze prezenţa. El face aceasta prin intermediul muzicii, a religiilor care nu sunt de la Fiul Meu, Isus Cristos, şi prin intermediul celor care pozează în spatele aşa-numitelor grupuri sfinte, care idolatrizează fiara şi domnia sa pe Pămînt.

     Copii, voi trebuie să-L urmaţi mereu pe Fiul meu, prin tot ceea ce v-a învăţat El în Timpul Său de pe Pămînt. Cuvîntul Său Sfînt este sacrosanct şi este tot ceea ce trebuie să ştiţi pentru a urma Calea Sa către Viaţa Veşnică. Trebuie să rămîneţi concentraţi pe dorinţa voastră de a dobîndi Viaţa Veşnică şi, prin urmare, să vă trăiţi vieţile aşa cum v-a arătat Fiul meu. Să nu acceptaţi niciodată nimic ce ar putea arunca vreo îndoială asupra Divinităţi Sale. Omul care îndrăzneşte să declare neadevăruri despre Fiul meu nu are Harul Duhului Sfînt şi, prin urmare, nu este demn să definească tot ceea ce este Fiul meu.

Fiul Meu este Dumnezeiescul vostru Mîntuitor, care S-a coborît pe Sine pînă la a deveni om. Cînd El s-a născut, Cuvîntul a devenit Trup şi astfel Isus Cristos a devenit om, în toate sensurile acestui cuvînt. Isus a fost asemenea vouă în toate privinţele, cu excepţia păcatului, pentru că aceasta ar fi fost imposibil. Fiul lui Dumnezeu a fost trimis să mîntuiască omenirea şi să vă salveze pe fiecare dintre voi de la moartea pe care o aduce robia faţă de satana. Dumnezeirea Lui este Atotputernică, Atotbinevoitoare, Atotimpenetrabilă, iar a nega Divinitatea Sa înseamnă a nega Puterea lui Dumnezeu. Cînd faceţi asta, vă declaraţi supunerea faţă de cel rău.

Copii, trebuie să recitaţi această Rugăciune a Cruciadei şi să mă chemaţi pe mine, mama voastră, să vă protejez de înşelăciunile care vă vor fi puse înainte pentru a vă încuraja să negaţi Puterea lui Dumnezeu.

     Rugăciunea (146) a Cruciadei de Rugăciune: Protecţie împotriva înşelăciunii

     „Dragă Mamă a Mîntuirii, apără-mă cu Harul protecţiei împotriva înşelăciunii create de satana pentru a distruge credinţa creştinilor. Protejează-ne de cei ce sunt duşmanii lui Dumnezeu. Apără-ne de minciuni şi erezii, folosite pentru a ne slăbi iubirea faţă de Fiul tău. Deschide-ne ochii faţă de neadevăruri, înşelăciuni şi de orice încercare ce ne-ar putea ieşi în cale pentru a ne încuraja să negăm Adevărul. Amin.”

     Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea prin care vă previn de marea înşelăciune care în curînd va coborî asupra Bisericii de pe Pămînt a Fiului meu.

   Mama voastră preaiubită,

     Mama Mîntuirii

     Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7