Daily Archives: 16 aprilie 2014

Mama Mîntuirii: Vor prezenta o carte nouă, roșie, cu un cap de țap încrustat în coperta ei

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Marţi, 11 martie 2014

Sfinta Fecioara

          Draga mea copilă, cînd L-am născut pe Fiul meu, aceasta a însemnat nu numai că l-am născut pe Fiul Omului, Mîntuitorul Lumii, ci şi că am adus un nou început. Lumea a fost răscumpărată prin naşterea preţiosului meu Fiu, iar omenirii i s-a dat un Dar foarte special. Acest Dar a fost refuzat, dar omenirea beneficiază încă şi azi de el, deoarece mulţi au acceptat Adevărul.

     Naşterea Fiului meu a vestit naşterea Bisericii Sale de pe pămînt, căci ambele s-au născut din mine, o roabă smerită a Domnului. Eu, femeia înveşmîntată în soare, voi fi cea care va fi alungată de şarpe în pustiu, împreună cu Biserica Fiului meu. Va fi ştearsă orice urmă a mea, Mama lui Dumnezeu. Apariţiile care îmi sunt atribuite mie vor fi ridiculizate, iar oamenii vor fi instruiţi, de către duşmanii din Biserica Fiului meu, să nu le mai dea crezare. Apoi, Biserica Fiului meu va fi alungată, împreună cu cei care sunt adevărați discipoli ai lui Cristos. Sfintele Liturghii vor înceta şi în timp ce toate acestea se vor întîmpla, şarpele îşi va risipi slujbaşii care își vor revendica scaunele în fiecare Biserică Creștină. Atît de mare va fi amploarea acestei luări în posesie încît mulţi oameni, adevăraţi credincioşi, vor fi atît de uluiţi încît vor fi prea speriaţi pentru viaţa lor ca să se ridice şi să obiecteze împotriva desacralizării la care vor fi obligați să asiste.

În tot acest timp Rămăşiţa Armatei Fiului meu se va strînge laolaltă în fiecare națiune, pe întregul pămînt, şi îi va conduce pe cei pierduţi şi pe cei confuzi, pe parcursul acestei perioade îngrozitoare de infestare. Această Armată va primi puteri mari asupra răului care va fi întîlnit în ceea ce odată au fost Bisericile Fiului meu. Ea, prin Puterea Duhului Sfînt, va predica Adevărul – Adevăratele Evanghelii – Cuvîntul Adevărat, dat lumii prin Preasfînta Biblie. Biblia va fi pusă la îndoială, în mod făţiş, de către impostorii din Bisericile Creștine  şi ei vor pune sub semnul întrebării orice Învăţătură care avertizează asupra pericolului păcatului. Ei îi vor răstălmăci conținutul şi vor prezenta o nouă carte, roşie, cu un cap de ţap încrustat în coperta ei, ascuns în simbolul crucii.

Pentru lumea de necredincioşi din afară, aceasta va părea a fi o revoluţie, una care îi va fascina și va fi pe placul celor care resping existenţa lui Dumnezeu. Vor începe, în multe națiuni, celebrări grandioase. Ei vor întîmpina cu bucurie celebrarea eliberării de orice obligaţie morală, în numele unităţii globale şi al drepturilor omului.

Lumina Prezenţei Fiului Meu va fi înălţată ca un far de către cei care vor conduce Rămăşiţa Armatei Fiului meu. Această Lumină va continua să atragă sufletele de pretutindeni, în ciuda faptului că păgînismul se va răspîndi în toate bisericile, toate credințele, cu excepția celor doi martori – Creştinii și Evreii – care vor rămîne credincioşi Voii lui Dumnezeu.

     Apoi, cînd va răsări marea zi şi cînd cele trei îngrozitoare zile de întuneric se vor fi terminat, o mare Lumină va apărea peste Pămînt. Această Lumină Îl va învălui pe Fiul meu, iar soarele, care va fi în culmea strălucirii sale, va coborî peste lume – ambele în același timp. Nici o persoană nu va putea să nu fie martora acestui spectacol supranatural. Tunetul anunţului va fi auzit de toţi, prin intermediul tuturor formelor de comunicare cunoscute de către om. De aceea toţi vor aştepta un mare eveniment, dar nu vor şti nici vremea, nici ziua şi nici ora. Și apoi vor fi adunaţi aceia ale căror nume sunt scrise în Cartea Celor Vii.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca lumea să nu refuze pregătirile care sunt necesare înainte ca omenirea să poată vedea Lumina Feţei Fiului meu.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7