Daily Archives: 18 aprilie 2014

Crucea este legătura voastră cu Viața Veșnică. Niciodată să nu vă lepădați de Cruce

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Marți, 15 aprilie 2014

Crucea

          Multiubita Mea fiică, atunci cînd iubiții Mei discipoli celebrează Vinerea Mare ei trebuie să-și amintească de Iubirea Mea care se extinde asupra neamului omenesc.

     Aceia care M-au persecutat și apoi M-au omorît erau plini de ură și aveau inimi de piatră. Eu am murit pentru ei în ciuda urii lor, și am suferit o Agonie cumplită pentru ca ei să poată fi mîntuiți.Totuși, astăzi atît de mulți oameni Mă urăsc și Mă desconsideră într-o așa măsură încît dacă Eu aș dezvălui răul care le devastează sufletele, voi nu ați putea suporta.

     Încercările Mele de a pregăti lumea prin intermediul Cărții Adevărului vor fi pretutindeni atacate de dușmanii Mei. Cele mai rele atacuri vor veni de la grupurile satanice, dintre care multe vor poza ca fiind creștine, astfel că vor putea să-și reverse mînia pretinzînd că își apără credința. Aceasta e maniera în care satana, ca să atace Lucrarea Mea, se va folosi de cei ce îi vor fi de bunăvoie victime. Cît de chinuite sunt sufletele lor și cît de întristat sunt Eu că ei continuă să Mă trădeze, împroșcîndu-Mă cu noroi și răspîndind minciuni despre Cuvîntul Meu, în efortul de a fura sufletele de la Inima Mea Milostivă.

     Eu plîng cu Lacrimi amare în acestă săptămînă, pentru că timpul este scurt și știu că oricît de tare Mă străduiesc, multe suflete tot Îmi vor întoarce spatele. De ce Mă urăsc atît de tare aceste suflete? Răspunsul este:- pentru că nu au nici un pic de iubire pentru Mine. Multora dintre ele li se pare înspăimîntător că nu pot șterge această ură pe care o simt față de Mine. Ei sunt atît de posedați de cel rău încît își petrec fiecare minut al zilei hulindu-Mă.

     Marea majoritate a oamenilor nu mai cred în Mine – cei care cred sunt doar un număr mic într-un ocean de suflete care se întinde de la un capăt la altul al Pămîntului. Însă Eu vă promit că voi aduna cît de multe suflete pot și, datorită Iubirii pe care v-o port, voi extinde Milostivirea Mea chiar și printre cei care nu o merită. Cu cîtă încîntare întîmpin Eu acele suflete bune, iubitoare și pure care vin înaintea Mea. Ele Îmi fac o mare bucurie. Oh, cum Îmi alină ele Rănile. Cum Îmi ușurează ele durerea pe care o îndur pentru sărmanii Mei păcătoși, care nu au habar de marea fericire pe care le-am promis-o în Noua Mea Împărăție. Atît de multe suflete, din păcate, vor azvîrli cheia spre Viața Veșnică, pe care le-am dat-o Eu – și pentru ce? Pentru o viață lipsită de sens, o viață plină de stimulări și  promisiuni deșarte. O viață de chin, care nu aduce viață – decît pe aceea care sfîrșește în țărînă. Eu Sunt viața vostră. Eu vă aduc viața. Dacă acceptați moartea Mea pe Cruce și recunoașteți Învierea Mea, voi nu veți suferi niciodată moartea.

     Vouă, celor din această generație, vă spun următoarele. Voi, cei care sunteți cu Mine, nu veți îndura moartea – nici chiar moartea trupului. Cei care Mă trădează prin păcat, cînd Adevărul vă este dat, nu vor avea viață. Deci voi, iubiții Mei discipoli, nu trebuie să vă temeți niciodată de această Misiune. Eu vă voi lua și vă voi copleși cu toate Darurile pe care Tatăl Meu e nerăbdător să le reverse asupra voastră a tuturor, cînd Îi va aduna în sfîrșit pe copii Săi în Împărăția pe care v-a promis-o cînd M-a trimis pe Mine, Fiul Său Unic, să vă salvez sufletele prin moartea Mea pe Cruce. Crucea este legătura voastră cu Viața Veșnică. Niciodată să nu vă lepădați de Cruce. Moartea Mea a fost Calea voastră spre Viața Veșnică. Fără Crucea Mea, moartea va triumfa asupra celor care resping Crucea Mea.

     Al vostru Isus  

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Cum Vinerea Mare se apropie, cei care Mă chinuiesc și încearcă să șteargă orice urmă a Mea vor suferi foarte mult în acea zi

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică 13 aprilie

Jesus

           Multiubita Mea fiică, este Dorința Mea ca aceia care Mă iubesc cu adevărat să caute iertare prin Darul Reconcilierii în timpul Săptămînii Sfinte. Atunci cînd Îmi arătați remușcare sinceră pentru păcatele voastre, eu voi revărsa asupra voastră un Dar special al Acceptării, în acord cu Voința Mea Divină. Vă cer să vă încredeți în Mine ca niciodată înainte, în acest moment al istoriei, pentru că, dacă ascultați cu atenție, Eu voi putea să fac auzit Cuvîntul Meu de către toți – inclusiv de către cei care nu Mă cunosc deloc.

Cînd Eu am fost vînat de către dușmanii Mei, ei au făcut tot ce le-a stat în putință ca să Mă discrediteze. Ei și-au descărcat furia asupra multor bieți nevinovați și au torturat oameni despre care credeau că sunt Eu. Ei răspîndeau minciuni despre apostolii Mei, încercau să Mă discrediteze în multe feluri și aveau crize de furie pentru că nu Mă puteau ataca fizic. Ei M-ar fi ucis dacă M-ar fi prins, înainte de Vinerea Mare – dacă nu M-aș fi protejat. Ura lor, minciunile, batjocura pe care le răspîndeau despre Misiunea Mea și falsele lor acuzații împotriva Mea s-au răspîndit în toate orașele și satele, înainte de ziua în care Eu am fost trădat în cele din urmă de către unul dintre Ai Mei.

Veninul care se vărsa din gurile dușmanilor Mei venea de la șarpe, care le infestase sufletele. Ei îl imitau în toate felurile – țipau cu o furie violentă împotriva Mea, deși acuzațiile lor erau false și fără sens. Îi scuipau pe apostolii Mei, îi torturau pe discipolii Mei și pe acei nefericiți pe care îi confundau cu Mine. Ei încercau să îi întoarcă împotriva Mea pe alții, care nu auziseră despre Mine,  și spuneau lucruri rele despre cei pe care nu îi puteau convinge să Mă denunțe. Toți diavolii din măruntaiele Iadului M-au chinuit în timpul ultimelor Mele săptămîni pe Pămînt, atunci cînd Cuvîntul Meu străpunsese inimile multora și convertise mii de oameni.

Cînd Prezența Mea a devenit foarte puternică, ura s-a intensificat și urletele celor care Mi se împotriveau erau ca acelea ale animalelor sălbatice. Oamenii care s-au alăturat grupurilor de Farisei pentru a Mă pedepsi au devenit la fel de răi ca aceia care îi incitau la furie plină de ură împotriva Caracterului Meu. Am fost acuzat că sunt necurat în Trup și Suflet. Ei au spus despre Cuvîntul Meu că venea de la spirite necurate. Ei au spus că Eu dădeam mărturie falsă cu privire la Moise și că eram trimis de cel rău ca să le corup sufletele. Ei nu au luat în seamă Iubirea pe care Eu o răspîndeam, convertirea la iubirea față de aproapele pe care am adus-o printre ei și minunile pe care le-am înfăptuit Eu. Cînd strigau obscenități la adresa Mea ei vorbeau trufaș și plini de mîndrie și în același timp rosteau blasfemii la adresa lui Dumnezeu, declarînd că ei vorbeau în Numele Său. Acesta este exact modul în care satana îi înșală pe oameni.

Aceia care au rostit blasfemii împotriva Mea în timpul Crucificării Mele nu locuiesc în Împărăția Mea, pentru că au suferit cea mai grea pedeapsă. Tatăl Meu va distruge pe oricine spune că Eu vorbesc cu glasul satanei. Așadar, aceia dintre voi care pretindeți că Glasul Meu este al celui rău, să știți că suferința voastră va fi mai rea decît moartea. Limbile voastre nu vor mai scuipa veninul pe care satana l-a pus în sufletele voastre; ochii voștri nu vor mai vedea, pentru că întunericul este tot ceea ce voi vă doriți  – deci așa să fie. Urechile voastre nu vor auzi niciodată dulceața Glasului Meu, pentru că refuzați să ascultați – deci așa să fie. Inima voastră nu are niciun pic de dragoste și deci nu va simți vreodată dragostea, odată ce ați respins Iubirea lui Dumnezeu. Cuvintele voastre vor fi căderea voastră și – cînd Mă veți acuza pe Mine, Domnul Dumnezeul vostru, Mîntuitorul și Răscumpărătorul întregii omenirii, că vorbesc răul – ele nu se vor mai auzi. Ele se vor stinge.

Mînia Mea în acest moment împotriva ipocriților care bîntuie prin lume pretinzînd că vin de la Mine, este peste puterea de a îndura și Pedeapsa Mea se va abate asupra fiecăruia dintre voi care Mă scuipă. Depărtați-vă de Mine – nu aveți nici o putere asupra Mea. Vă voi arunca deoparte.

Cînd aud țipetele celor posedați de ura satanei în sufletele lor îndrăznind să își declare public credința față de Mine, simt o totală repulsie. Ei Mă dezgustă și nu sunt mai buni decît aceia care au tras la sorți pentru a bate primul cui în Trupul Meu.

Cum se apropie Vinerea Mare, cei care Mă chinuiesc și încearcă să șteargă orice urmă a Mea vor suferi foarte mult în acea zi. În ziua aceea, cînd veți suferi Durerea Mea, dată vouă pentru a vă aduce în simțire, veți ști că Eu Sunt Cel Care vă cheamă. Fac aceasta nu pentru că voi meritați vreun grăunte al Milei Mele, ci pentru că vă iubesc – în ciuda a toate. În acea zi, vă cer să Mă chemați astfel:

”Isuse, iartă-mă pentru rănile pe care le-am provocat Trupului Tău, Cuvîntului Tău și Dumnezeirii Tale.”

Cu Iubire și Bucurie în Inima Mea, voi răspunde și vă voi ajuta să veniți la Mine.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7