Daily Archives: 21 aprilie 2014

Există o singură cale către Dumnezeu și aceea este prin Mine, Isus Cristos. Nu există altă cale

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 18 aprilie 2014

Crucea

           Multiubita Mea fiică, lumea se va ridica din nou din cenușă, din carnagiu. Promit că Eu voi șterge de pe fața Pămîntului nenorocirea reprezentată de anticrist. Îi voi distruge pe dușmanii lui Dumnezeu și pe cei responsabili pentru nefericirea, nedreptatea și suferința cauzate copiilor lui Dumnezeu.

     Răul, care a cuprins inimile oamenilor de astăzi în toate părțile lumii, ia forme diferite. În forma sa brutală, oamenii sunt torturați, omorîți și pedepsiți cu asprime. Apoi în alte moduri oamenii au de îndurat foarte mari greutăți, inclusiv lipsa hranei, a unui acoperiș, și sărăcie lucie, în timp ce conducătorii lor devorează toate drepturile pe care le au oamenii. Apoi sunt legi nedrepte, care îi favorizează pe cei puternici, îi fac mai bogați pe cei bogați și mai săraci pe cei săraci, și în care nu se arată nici un pic de milă sau dragoste pentru cei aflați în mare nevoie. În cele din urmă, este vorba de persecuția Creștinilor – a discipolilor Mei – în toată lumea. Ei sunt disprețuiți, mai mult decît alții, și suferă îngrozitor în Numele Meu. Creștinii sunt urîți de către discipolii celui rău, care își folosește agenții pentru a-i reduce la tăcere în multe feluri. Multe dintre planurile lor implică cenzurarea dreptului de a-și declara deschis credința față de Mine. Și, în timp ce guvernele de astăzi vor apăra cu fermitate drepturile tuturor celorlalte credințe și drepturile civile, ele nu apără drepturile Creștinilor.

     Creștinilor li se va interzice în curînd practicarea credinței lor în diverse locuri, în școli, colegii, și în cele din urmă în Templele lui Dumnezeu. Puteți spune: cu siguranță acest lucru este imposibil – să fie împiedicați Creștinii să își practice credința în propriile biserici? Acest lucru se va întîmpla în modul cel mai viclean, cînd milioane vor fi induși în eroare, fără ca acest lucru să fie observat, pentru că fiecare detaliu al Cuvîntului, așa cum este el acum, va fi schimbat, dar această schimbare se va face pe neobservate. Numai aceia care sunt vigilenți vor observa schimbările și, după un timp, va deveni acceptabil să deschidă bisericile Creștine tuturor credințelor, inclusiv acelora care nu cred în Mine. Cu toate acestea, nu toți cei care urmează o credință care nu venerează Sfînta Treime vor fi forțați să intre în noua biserică unică mondială. Nu. Creștinii vor fi cei care vor fi obligați să idolatrizeze păgînismul, care le va fi prezentat cu grija drept o nouă biserică și care vor îmbrățișa o nouă formă de ”comuniune” – o biserică pentru toți – în care Eu, Isus Cristos, nu voi fi prezent.

     Începînd din acest an Crucile Mele vor începe să dispară și, în timp ce Bisericile Mele și aceia care spun că Mă slujesc vor vorbi despre importanța umanismului, voi nu veți auzi vorbindu-se despre importanța abandonării voastre față de Mine, Isus Cristos, Mîntuitorul vostru. Prin urmare, voi nu veți fi pregătiți pentru Mîntuirea Veșnică. Importanța de a urma calea Mea către Tatăl Meu nu va fi menționată, nici importanța Sfintelor Sacramente nu va fi discutată. În schimb, vi se va vorbi despre importanța de a avea grijă de nevoile și bunăstarea altora, lucruri care vor fi folosite ca să înlocuiască adorația față de Mine. Eu sunt Biserica. Trupul Meu este Biserica Mea, dar cu timpul Eu voi fi complet dat la o parte. Capetele voastre vor fi umplute cu neadevăruri. Vi se vor prezenta toate căile pe care trebuie să mergeți ca să ajungeți mai aproape de Dumnezeu. Dar fiecare cale pe care vi se va spune să o urmați duce în direcția opusă.

Să știți acum că există un singur Adevăr. Există o singură cale către Dumnezeu și aceea este prin Mine, Isus Cristos. Nu există o altă cale.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Noul Meu Paradis va deveni Lumea fără de sfîrşit – aşa cum a fost profeţit

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 17 aprilie 2014

Isus

          Preaiubita Mea fiică, Învierea Mea din morţi a avut un scop foarte clar. Ea nu a avut loc doar pentru a demonstra Divinitatea Mea în faţa celor care nu acceptau Cine eram Eu. Pînă în acel moment, sufletele celor morţi nu puteau intra în Rai. Ele trebuiau să aştepte. Dar, îndată ce Învierea Mea a avut loc, lor le-a fost dăruită o Viaţă nouă în Împărăţia Mea. Învierea Mea a adus sufletelor Viaţă Veşnică  şi moartea, prin urmare, nu va mai avea putere asupra omenirii.

Învierea Mea va fi cu adevărat înţeleasă la A Doua Mea Venire, pentru că atunci toate sufletele, care au murit în Mine şi pentru Mine, vor fi de asemenea înălţate din moarte şi le va fi dăruită Viaţa Veşnică. Ei vor învia în trup şi suflet, în perfectă unire cu Voinţa lui Dumnezeu şi vor trăi în Noua Mea Împărăţie, cînd  vechiul Pămînt şi Cer vor dispărea şi o Nouă Lume se va ridica. Noul Meu Paradis va deveni Lumea fără de sfîrşit – aşa cum a fost profeţit. Toţi cei care îl iubesc pe Dumnezeu şi acceptă Mîna Milostivirii Mele vor intra în Împărăţia Mea Glorioasă. Aceasta este Promisiunea pe care am făcut-o, cînd am dat morţii Trupul Meu pămîntesc în schimbul Vieţii voastre Veşnice.  Nu uitaţi că Dumnezeu îndeplineşte întotdeauna ceea ce promite. Ceea ce Dumnezeu le-a prevestit profeţilor Săi se va îndeplini, pentru că El nu spune una şi face alta.

Cînd Dumnezeu i-a spus lui Ioan că lumea se va împărţi, în zilele din urmă, şi Templul Său va fi distrus, El nu a minţit. Domnia celor care vor să distrugă Cuvîntul lui Dumnezeu a început şi vremea acelor profeţii date lui Daniel şi Ioan este asupra voastră. Promisiunea Mea de a veni şi a separa caprele de oi, este aproape să devină realitate. Omului îi va fi dat tot ajutorul, prin Intervenţii din Ceruri şi suficiente ocazii de a face alegerea finală. El fie Mă va urma pe Mine, fie va rămîne în urmă.

 Al vostru  Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7