Daily Archives: 24 aprilie 2014

Învăţăturile Mele nu sunt complicate

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marţi, 22 aprilie 2014

Isus

          Multiubita Mea fiică, indiferent cît de dificilă este această Misiune, Adevărul întotdeauna trebuie să aibă întîietate.

     La ce bun să răstălmăciți Cuvîntul Meu? La ce servește asta? Cînd Cuvîntul Meu și tot ceea ce Eu Sunt și Voi Fi este adaptat ca să se potrivească scopurilor omului, atunci devine minciună. Ce să mai însemne moartea Mea pe Cruce dacă nu mai e răscumpărarea voastră din păcat? Cu toată cruzimea morții Mele pe Cruce, însemnătatea ei pentru creștini e simplă. Eu vă răscumpăr din păcat, însă numai cînd îmi cereți voi să fac asta. Dacă voi nu Îmi cereţi, Eu nu vă pot mîntui.

     Dacă voi nu Mă acceptați pe Mine, Isus Cristos, atunci nu veți putea să căutați Milostivirea Mea. Dacă voi nu veţi căuta Milostivirea Mea atunci Eu voi sta înaintea voastră și voi insista să faceţi aceasta, atît de Mare e Iubirea Mea pentru voi. Eu voi sta ca un Rege sărac înaintea voastră, a păcătoşilor. Eu vă voi dezvălui Adevărul, pînă cînd ochii voştri se vor deschide în sfîrșit și atunci veţi vedea. Aceia dintre voi care văd Adevărul îşi vor întinde braţele spre Mine şi Eu vă voi lua în Refugiul Inimii Mele. Deci, aşa cum cei care Mă cunosc şi care vor fi salvaţi au un avantaj, la fel le voi oferi tuturor sufletelor, de toate religiile şi credinţele, avantajul ca Adevărul să le fie arătat înainte ca Timpul Meu să vină.

Amintiţi-vă întotdeauna de Simplitatea Mea. Eu vă învăţ în mod simplu Adevărul. Eu v-am învăţat să vă iubiţi unii pe alţii aşa cu v-am iubit Eu pe voi. Dacă vă iubiţi unii pe alţii şi vă purtați de grijă unii altora așa cum v-am arătat Eu, veţi fi ai Mei. Dacă nu arătaţi iubire şi respect faţă de ceilalti şi îi judecați pe ceilalţi în Numele Meu, atunci nu puteţi afirma că sunteţi ai Mei. Învăţăturile Mele nu sunt complicate. Nici nu e necesar să fie, pentru că iubirea este esenţa a tot ceea ce Eu v-am învăţat. Fără iubire pentru ceilalţi în inima voastră nu Mă puteţi iubi cu adevărat pe Mine. Întotdeauna, cînd respingeţi iubirea, voi Mă respingeţi pe Mine.

     Cînd refuzaţi Cuvîntul Meu, atunci Iubirea lui Dumnezeu nu poate înflori în inima voastră.

 Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Începutul și sfîrșitul lumii vor deveni una

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Luni, 21 aprilie 2014

Isus

          Multiubita Mea fiică, e foarte dificil pentru suflete, chiar și pentru cele cu o mare credință, să pună de acord lumea în care ei trăiesc cu lumea Împărăției Mele.

     Lumea, așa cum e ea, este incompatibilă cu Împărăția Mea, iar asta înseamnă că acelora dintre voi care Mă cunoașteți și care Mă iubiți cu adevărat vi se va părea dureros uneori să vă trăiți viața de zi cu zi. A Mă iubi pe Mine înseamnă a urma Învățăturile Mele și a Mă ruga să vă iert păcatele. Aceasta e singura cale prin care puteți deveni parte din Cine Sunt Eu. Voi nu puteți deveni parte a Împărăției Mele pînă cînd nu recunoașteți Adevărul și nu acceptați că atîta timp cît păcatul există, lumea nu va putea fi perfectă. Cît timp omul face totul după propria sa voință liberă, în timp ce e ispitit în mod constant să se răsfețe în propriile sale nevoi egoiste, el va rămîne un sclav.

Cînd vă trăiți viața după Cuvîntul lui Dumnezeu, veți fi capabili să vedeți lumea așa cum este ea. Veți fi martori ai minunăției care este Minunatul Pămînt, care a fost creat de Tatăl Meu. Însă, veți vedea și cum răutatea omului l-a separat pe el de Dumnezeu. Atîta timp cît acestă situație persistă, pămîntul, așa cum îl știți, nu va putea să reînvie la Gloria sa de odinioară. Acesta este motivul pentru care voi nu veți veți găsi pacea adevărată decît atunci cînd Eu voi veni din nou pentru a vă aduce în Paradisul Tatălui Meu, creat pentru voi de la începuturi.

Începutul și sfîrșitul lumii vor deveni una. Nu va exista nici Cer, nici Purgatoriu și nici Pămînt – vor exista doar două entități. Împărăția Mea, unde viața nu va avea sfîrșit – pentru cei care Îmi permit să-i adun în Inima Mea, și Iadul – pentru cei care nu se vor întoarce la Mine.

Toate vor fi în acord cu Milostivirea Mea și cu Voința Sfîntă a Tatălui Meu, Care îi iubește pe toți copiii Săi. El vrea să-i salveze prin Mine pe toți. Eu nu-i pot forța să Mă urmeze pe cei care nu vor să fie parte a Împărăției Mele sau care resping toate eforturile Mele de a le aduce o minunată veșnicie glorioasă. Nu ignorați Rugămințile Meu de a ajuta aceste sărmane suflete.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7