Daily Archives: 27 aprilie 2014

Timpul ca păcatul să nu mai fie declarat ca atare se apropie

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 24 aprilie 2014

Jesus

           Fiica Mea multiubită, acum este aproape timpul ca păcatele omului să fie considerate, de către Biserica Mea, a fi insignifiante şi inofensive în Ochii Mei.

Păcatul nu este ceva ce Eu consider a fi o slăbiciune sau o greşeală. Păcatul este creat din cauza acestor două trăsături, însă ia naştere datorită existenţei Satanei. Curînd Biserica Mea îi va consola pe discipolii Mei, făcîndu-i să accepte minciuna potrivit căreia păcatul este doar o simplă metaforă folosită ca simbol pentru copiii lui Dumnezeu pentru a-i îndemna să rămînă pe o cale plăcută lui Dumnezeu. Păcatul nu ar trebui să vă facă să vă simţiţi separaţi de ceilalţi, vor spune ei. Păcatul, vor zice ei, nu este atît de important, întrucît Dumnezeu este Atotiertător. Da, Eu Sunt Atotiertător şi iert orice păcat – cu excepţia păcatului veşnic – odată ce păcătosul a manifestat căinţă şi a depus eforturi să îndepărteze toate ispitele, ca să evite repetarea acelui păcat. Nu-Mi puteţi cere să vă iert păcatul cînd voi încă trăiţi în acel păcat. Un criminal care omoară, mutilează şi ucide, nu-Mi poate cere să îl iert, în timp ce el continuă să ucidă şi nu are nici o intenţie să se oprească din comiterea crimelor. La ce bun Îmi cereţi să vă iert de păcat, din moment cei voi în primul rînd nu acceptaţi că păcătuiţi ?

Păcatul este cauzat de slăbiciune, iar Eu îl iert pe păcătosul care se căieşte cu adevărat. Atunci cînd păcătosul nu mai crede că este vinovat de păcat, acesta devine înrădăcinat în suflet. Timpul ca păcatul să nu mai fie declarat ca atare se apropie. Cînd va veni acea vreme, va fi o mare uşurare şi o sărbătoare pentru oameni, întrucît ceea ce odinioară era considerat un păcat în Ochii Mei nu va mai fi considerat ca atare.

Păcatul va fi considerat un lucru firesc şi ceva ce trebuie acceptat de voi toţi. Nu vi se va mai spune doar să iubiţi păcătosul, aşa cum o fac eu. Nu. Veţi fi încurajaţi să acceptaţi faptul că păcatul nu există. Toate acestea vor duce la ultima trădare a Divinităţii Mele, cînd lumea se va idolatriza pe sine, talentele sale, inteligenţa sa, pînă cînd îşi va declara măreţia, în sfidare directă a lui Dumnezeu, Tatăl Veşnic.

O, cît de mulţi vor fi induşi în eroare, disperare şi fărădelege. Biserica Mea va fi folosită pentru a declara erezii în Numele Meu Sfînt. Cei rătăciţi o vor întoarce pe toate părţile şi nici una din aceste schimbări nu va fi dirijată de Mine, Isus Cristos. Spiritul Sfînt nu va autoriza urîciunea şi va fi mare confuzie, mare mîhnire şi un sentiment de neajutorare va fi resimţit de cei care vor rămîne fideli Învăţăturilor Bisericii Mele. Învăţăturile tradiţionale nu vor mai fi tolerate. Iar apoi, cînd tot ceea ce era sacru se va prăbuşi, va veni timpul ca omul pierzării să îşi ia locul în Biserica Mea.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7