Daily Archives: 29 aprilie 2014

Multe dintre tainele Împărăţiei Mele sunt necunoscute omului

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Duminică, 27 Aprilie 2014

jesus-misericordieux

           Fiica Mea preaiubită, Planul Meu de a salva întreaga lume și de a vă lua pe fiecare dintre voi în Refugiul Inimii Mele este complet și fiecare părticică e pusă la locul ei, astfel încît perfecțiunea Promisiunii Mele să fie biruitoare.

Sunt multe Taine legate de Divinitatea Mea, pe care omul, indiferent cîte cunoștințe ar avea despre problemele spirituale, nu le poate niciodată înțelege cu adevărat. Multe dintre Tainele Împărăției Mele sunt necunoscute omului, iar Tatăl Meu a revelat omenirii doar ceea ce El a dorit. Omului i-a fost dată cunoașterea și Adevărul astfel încît el să-L poată venera pe Dumnezeu și să-i slujească Lui cum poate mai bine. Omului i s-a făcut cunoscut, de către profeți, cum trebuie să respecte Cele Zece Porunci, pentru a se asigura că nu cade în eroare. Apoi, pentru a-și arăta Iubirea Lui pentru lume, El s-a făcut om și prin Mine, Fiul Său Unul-născut, Isus Cristos, a arătat omului exact ceea ce este bine și ceea ce este rău. Eu am revelat Adevărul, chiar dacă numai o parte din ceea ce dorește Tatăl Meu, pentru nevoile omului. Dar omul a fost atît de arogant și ambițios și cu o inimă atît de mîndră, încît nu a vrut să cunoască Adevărul, deoarece acesta nu îi convenea.

Fariseii și-au închis ochii, au privit în altă parte și au declarat că Eu sunt un om care și-a pierdut mintea și vorbește fără șir. Ei nu au avut capacitatea de a auzi Adevărul, deși Învățăturile Mele reluau pur și simplu Cuvintele, Învățăturile și Poruncile conținute în Cartea Tatălui Meu. Pe calea îngustă pe care mergeau ei, neuitîndu-se nici în stînga nici în dreapta, ei au urmat propria lor versiune de slujire a Lui Dumnezeu. Arătîndu-se pioși în exterior, ei au făcut aceasta ocolindu-i pe cei slabi, săraci și needucați, în timp ce îl lăudau pe Dumnezeu. Ei M-au exilat atunci, iar semenii lor de azi vor face același lucru, încă o dată, în anii care urmează, atîta timp cît continuă cu doctrina lor făcută de mîna omului.

Deci acum vezi că în ciuda a tot ce omul pretinde că știe, el cunoaște foarte puțin despre Calea Domnului. Că omul, din tot ceea ce i-a fost dat acceptă doar o mică parte a Adevărului, care îi convine lui. De exemplu, Eu i-am învățat mereu pe copiii lui Dumnezeu să se iubească unii pe alții, dar ei nu reușesc să facă aceasta. Cîți dintre voi, prosternîndu-vă în fața Mea, Îmi înălțați rugăciuni de mulțumire, iar apoi îi calomniați pe frații și surorile voastre? Unii dintre voi ajung chiar să-Mi spună cît de răi sunt oamenii, în loc să le arate iubire și iertare.

Omul va fi întotdeauna slab, căci este imposibil pentru ființa umană să fie perfectă. Dar de ce acceptă Învățăturile Mele pe de o parte, iar pe de altă parte le neagă? Niciodată să nu vă lăsați învinși de ispita de a vă condamna unii pe alții în Numele Meu, căci nu aveți autoritatea să faceți acest lucru. Niciodată să nu vă înălțați în fața Mea, cînd în același timp disprețuiți sau ridiculizați o altă ființă umană. Acest lucru Mă insultă. Pentru a accepta Adevărul trebuie să fiți fără răutate, mîndrie, mulțumire de sine sau egoism. Trebuie să aruncați haina aroganței, căci aceasta este o trăsatură a diavolului, iar Eu o consider dezgustătoare.

Vă rog amintiți-vă Învățăturile Mele și trăiți-vă viața în acord cu ceea ce v-am spus Eu. Cînd aveți inimile neliniștite, pline de frică sau ură, trebuie să căutați întotdeauna ajutorul Meu. Căci, dacă nu faceți aceasta, acest sentiment de disperare și ură vă va domina. Trebuie să acceptați faptul că voi veți fi mereu înclinați spre păcat, dar să știți de asemenea că trebuie să arătați căință adevărată, înainte de a simți orice fel de pace sau calm în sufletul vostru.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Dumnezeu Tatăl: Este mai bine să îndurați acum această suferință spirituală, decît flăcările veșnice

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 26 aprilie 2014

Dieu notre pere

          Multiubita Mea fiică, forțele răului devin din ce în ce mai puternice cu fiecare zi, pentru că fără veste, ceasul Măreței Milostiviri a Fiului Meu se va coborî.

     Aceia dintre voi care nu Îl acceptă pe Fiul Meu vor fi învăluiți în toate Razele Milostivirii Sale atît de neașteptat încît puțini vor înțelege ce s-a revărsat asupra lor, atît de mare va fi Forța Divinei Sale Prezențe. Aceia dintre voi care poartă ură în inimile lor vor simți o mare durere și un mare chin. Veți trăi de trei ori mai puternic durerea pe care ați provocat-o copiilor Mei, pentru că, să nu vă înșelați, Avertismentul este o formă de Judecată. Veți simți durerea și intensa suferință pe care le-ați îndura dacă ați fi aruncați în flăcările Iadului. Mulți dintre voi vor trăi Avertismentul ca pe o durere îngrozitoare. Totuși, trebuie să primiți bucuroși Darul Meu, pentru că este mai bine să îndurați acum durerea spirituală, decît în flăcările veșnice.

Eu Mă străduiesc să vă pregătesc, prin Binecuvîntata Mea Misiune, astfel încît să nu pierd nici un suflet. Ultima Mea Misiune pe Pămînt – pe care am permis-o Eu în forma Preasfintei și Binecuvîntatei Treimi – se va confrunta cu o opoziție furioasă, pe măsură ce înaintează pe calea salvării sufletelor, înainte de Măreața Zi. Nici o altă misiune, de la Crucificarea Fiului Meu, nu va fi urîtă mai mult decît aceasta. Vai vouă, celor care vă împotriviți Mie, Tatăl vostru Ceresc, pentru că, dacă scuipați în Fața Mea cu o limbă plină de răutate, vă voi pedepsi.

Eu nu voi mai permite mult timp ura și blasfemiile pe care voi, păcătoși rătăciți, le aruncați în Fața Mea. Dacă încercați să Mă opriți să vă salvez pe voi toți de cel rău, veți suferi foarte mult, din cauza sufletelor care vor fi pierdute pentru Mine din cauza voastră.

Dumnezeirea Mea nu va fi biruită, nici venirea Fiului Meu nu va fi oprită. Nimeni nu are puterea să facă aceasta. Omul care încearcă să se pună pe sine între păcătos și Mine, Tatăl Veșnic, cu intenția de a induce în eroare acel suflet pentru ca acela să nege Cuvîntul Meu, va fi oprit.

Eu sunt Adevărul. Eu sunt Începutul și Sfîrșitul. Iubirea Mea pentru toți copiii Mei este foarte mare, dar vai păcătosului care stîrnește Furia Mea atunci cînd încearcă să se ridice deasupra Mea. Eu voi zdrobi capetele slujitorilor sfințiți cu inimi mîndre, care fură suflete de la Mine prin erezie. Eu îi voi distruge pe aceia ale căror acțiuni vor induce sufletele într-o gravă eroare. Să nu interpretați greșit Avertismentul Meu nici pentru o clipă, pentru că atunci cînd Eu Voi dori să intervin în salvarea sufletelor, acei dușmani ai Mei vor fi zdrobiți la pămînt.

 Puternicele Mele  Intervenții au început și, în curînd, puțini dintre voi, cei care îmi auziți Glasul prin aceste Mesaje, vă veți mai îndoi, pentru că voi veți fi martorii tuturor profețiilor conținute în Cartea Mea a Adevărului.

Mergeți și fiți recunoscători pentru Măreața Mea Milostivire. Acceptați Intervențiile Mele, pentru că ele vor ajuta ca lumea să își revină din rătăcire. Numai după această purificare va putea omul să asculte cu adevărat Glasul Meu.

Tatăl vostru Veșnic,

Dumnezeu cel Preaînalt 

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7