Monthly Archives: mai 2014

Dumnezeu Tatăl: Rugăciunea Crezul, care recunoaște Cine Sunt Eu, va fi schimbată pentru a lăuda în schimb falși dumnezei

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Luni, 26 mai 2014

Dieu notre pere

            Draga mea fiică, va veni timpul cînd Rugăciunea Crezul, care recunoaște Cine Sunt Eu, va fi schimbată pentru a lăuda în schimb falși dumnezei.

     Cînd va fi introdusă religia unică mondială, aceasta se va face cu grijă, ca să nu dea impresia că Eu, Tatăl Veșnic, nu mai sunt venerat în continuare. Dacă Eu nu voi mai fi venerat atunci această nouă rugăciune va deveni o urăciune și nu va mai trebui recitată deloc, dacă copiii Mei vor să rămînă cu Mine și doresc Viața Veșnică. E mai bine ca voi să rămîneți tăcuți decît să rostiți vreuna dintre vorbele blasfemiatoare ce vor fi  introduse pretutindeni, în toate bisericile care Mă onorează pe Mine, Tatăl vostru și care îl acceptă pe Fiul Meu, Isus Cristos, Mîntuitorul vostru.

      Cuvintele care venerează Numele Meu și pe cel al Fiului Meu vor fi răstălmăcite, și expresiile care se referă la Fiul Meu vor include termeni ca „Isus al Luminii“. Această nouă rugăciune va pune accentul pe superioritatea omului, pe responsabilitatea sa de a asigura bunăstarea fratelui său și de a întîmpina cu bucurie toate religiile –ca pe una singură – pentru a-l onora pe Dumnezeu. Toate referirile la Fiul Meu, așa cum s-ar cuveni să fie venerat El, vor fi înlocuite cu acest nou titlu pe care ei i-l vor da Lui. Lumii i se va spune să onoreze frumusețea Pămîntului, minunile lumii create de Dumnezeu care este Unul pentru toți și care acceptă orice fel de venerare. Acesta va fi timpul în care lumea se va uni într-o religie unică păgînă. Pentru că multe expresii religioase vor murdări acest nou Crez, cei ce sunt binecuvîntați cu discernămînt se vor strădui să înțeleagă cu adevărat ce se întîmplă.

Cît de inutile vor fi eforturile celor care impun această întunecime asupra copiilor Mei, căci ei vor suferi pentru faptul că și-au respins Creatorul. Și, cînd această rugăciune va fi acceptată ca atare, o altă urîciune va fi impusă – introducerea Cuvîntului rescris, care nu va rodi nimic bun, ci numai poame stricate.

      În timp va fi creat un simbol special, care îl va reprezenta pe noul dumnezeu făcut de om, iar celor cărora li se va cere să poarte acest simbol, li se va părea că fac un lucru bun arătînd solidaritate unii față de alții. Li se va spune că toate aceste lucruri sunt pentru binele tuturor, datoria voastră principală fiind să căutați perfecțiunea omului. Asta este important, vă vor zice ei, pentru a putea sta în fața lui Dumnezeu. Nu puteți face Voia lui Dumnezeu dacă nu căutați dreptatea, pentru a elibera umanitatea de sărăcie, de războaie și de robia persecuției religioase. Se va pune accentul pe tot ce are legătură cu Creația Mea – Pămîntul, națiunile, oamenii și conducătorii politici. Toate vor fi legate într-una, cu scopul, vor zice ei, de a-l servi mai bine pe Dumnezeu. Dar cel pe care ei îl vor sluji va fi regele minciunilor, cel de la care vor și proveni toate acestea. Și, cînd lumea va aplauda aceste noi și aparent inovatoare progrese în problemele globale, omenirea va fi constrînsă la păgînism.                Păgînismul va aduce cu el o îngrozitoare întunecime a sufletului. Apoi, pentru tot ceea ce ei au făcut împotriva Mea, eu voi repeta urîciunile lor – asupra Pămîntului pe care calcă ei; a apei pe care ei o beau; a munților pe care îi urcă; a mărilor pe care le traversează și a ploii care le hrănește recoltele.

Bătălia între cel mai puternic, cel mai mîndru, cel mai rău dintre oameni, și Mine, Tatăl lor Veșnic, Creatorul lor, va fi una aprigă.

Tatăl Vostru Veșnic,

Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-05-28-7

 

 

 

Cînd păgînismul va acapara Biserica Mea, aceasta va marca cel din urmă capitol

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 24 mai 2014

Isus

          Multiubita Mea fiică, motivul principal pentru care astăzi, atît de multă lume, și în special tinerii, nu vor să ştie de Mine, este exagerata lor preocupare de sine. Obsesia de sine şi dorinţa de a-şi satisface doar propriul interes şi propriile dorințe au dus la lipsa unei reale iubiri față de altul şi la faptul că generozitatea aproape că nu există în asemenea suflete. Atunci cînd ei se separă de ceilalţi, urmînd doar realizarea propriilor interese, ei nu pot să-şi iubească aproapele. Cînd ei nu-şi pot iubi aproapele, nu Mă pot iubi pe Mine.

     Separarea de Dmnezeu nu a fost niciodată atît de răspîndită ca acum. Cînd oamenii nu au iubire în suflete, răul găsește un mediu propice în care să prindă rădăcini. Odată ce răul este plantat în suflete, ele devin o pradă uşoară, iar el creşte şi se răspîndeşte rapid. Cu cît răul se răspîndeşte mai tare, cu atît mai puţină iubire va fi în suflet şi acolo va fi insuflată ura faţă de ceilalţi. Curînd ura, gelozia, invidia, avariţia, lăcomia vor deveni trăsături comune, care vor uni societatea modernă pînă cînd, în cele din urmă, se va ajunge la stadiul în care sufletele nu vor mai simţi nimicPustiul sufletesc duce la un mare pericol, căci cel rău e inteligent şi va folosi sufletele aflate în acel stadiu ca să ducă războiul împotriva Prezenţei lui Dumnezeu în lumeCînd lumea devine obsedată de sine şi îşi cere tot felul de drepturi pe care le consideră mult mai importante decît generoasa dăruire de sine – nimic bun nu poate rezulta de aici.

     Cînd Lucifer nu i-a dat ascultare Tatălui Meumîndria a fost cea care a dus la căderea lui. Mîndria şi iubirea de sine, cînd toate celelalte trec pe plan secund, vor conduce la pieirea rasei umane. În aceste timpurineascultarea față de Dumnezeu face ravagii. Se poate vedea că Poruncilor Sale li se acordă foarte puţină atenție, iar asta înseamnă că omul va desconsidera fiecare dintre cele Zece Porunci. Cînd Prima Poruncă va fi încălcată de către Biserica Mea de pe Pămînt – ultimul bastion al Tatălui Meu asupra copiilor Săi – lumea va fi martora celei mai rele pedepse de la potop încoace.

Cînd păgînismul va acapara Biserica Mea, aceasta va marca cel din urmă capitol.

Cînd copiii lui Dumnezeu se iubesc pe ei înșiși și se umflă în pene înaintea Lui, El varsă lacrimi amare. Însă atunci cînd, în inimile lor, El este înlocuit de păgînism şi de un zeu fals, Mînia Sa va fi fără precedent.
  Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-05-28-7

 

 

Voi nu trebuie să înţelegeţi Căile Domnului, ci trebuie pur şi simplu să le acceptaţi

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 23 Mai 2014

Jesus

           Fiica Mea multiubită și voi toți cei care Mă iubiți, veniți și aduceți-Mi iubirea voastră, căci am mare nevoie de mîngîiere. Eu sunt Isus al vostru, Fiul omului, Mîntuitorul lumii și totuși  plîng. Fiecare Har lăsat ca moștenire omului Îmi este aruncat înapoi de către sufletele nerecunoscătoare. Inima Mea generoasă este deschisă pentru a vă atrage pe toți la Mine, dar voi Îmi întoarceți spatele. Chiar și aceia dintre voi care Mă iubesc nu îmi dau Mie timpul lor. În loc să vorbiți cu Mine, voi vorbiți unul cu altul despre Mine. Prea multă vorbărie despre Planurile Tainice ale lui Dumnezeu și despre ceea ce va veni, poate să creeze neatenție și confuzie. Prea multă analiză și dezbatere așa-zis  inteligentă vă îndepărtează de Mine.  

Voi nu trebuie să înțelegeți  Căile Domnului – ci trebuie pur și simplu să le acceptați. Nu v-am cerut niciodată să înțelegeți Tainele Divinității Mele, deoarece sufletele care Mă iubesc cu adevărat Mă iubesc pentru Cine sunt Eu și nu pentru ceea ce aduc Eu. Ele nu vor căuta propria lor slavă. Ele nu vor căuta o creștere spirituală doar pentru a găsi o portiță spre Împărăția Mea. Ele nu-și vor folosi niciodată cunoștințele lor despre Mine într-un mod lăudăros, pentru a cîștiga puncte. Sufletele care locuiesc în Inima Mea sunt sufletele care nu cer nimic în afară de bunăstarea sufletelor lor și ale altora.

Cînd spuneți că Mă reprezentați pe Mine, să nu vorbiți și să nu strigați despre cît de mult pretindeți că Mă cunoașteți voi. Pur și simplu să arătați iubire celorlalți și să urmați învățăturile Mele cu sufletul golit de mîndrie. Deci, dacă sunteți cu adevărat ai Mei, veți petrece mai puțin timp încercînd să lămuriți  ceea ce v-am spus, ceea ce v-am învățat și ceea ce v-am promis Eu.  Vă cer să veniți la Mine și să petreceți mai mult timp cu Mine, în contemplație tăcută. Cînd faceți aceasta, Eu Mă voi dezvălui vouă mai clar, iar voi veți ști în inimile voastre ce înseamnă să-mi slujiți Mie cu adevărat.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-05-28-7

Mama Mîntuirii: Ca şi creştini trebuie să vă pregătiţi să luptaţi pentru Credinţa voastră

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Miercuri, 22 mai 2014

Avemaria

          Dragii mei copii, suferinţele pe care le îndură Fiul meu, din cauza păcatelor oamenilor, sunt intense în aceste timpuri. Ura împotriva Lui şi împotriva Cuvîntului Său Sfînt – aşa cum este el conţinut în Sfînta Biblie – se manifestă în inimile multor oameni, incluzîndu-i aici pe cei aparţinînd falselor religii, care nu recunosc Sfînta Treime, ca şi pe cei care se declară a fi creştini.

      Fiecare păcat care este comis îl răneşte pe Fiul meu şi fiecare păcat de moarte este resimţit ca o lovitură puternică asupra Trupului Său. Fiecare act de erezie comis, este asemenea unui spin înfipt în Coroana Suferinţei pe care El deja o îndură. Pe măsură ce suferinţa Fiului meu se înteţeşte, in aceste timpuri în care orice păcat împotriva lui Dumnezeu va fi tăgăduit, la fel vor creşte şi suferinţele adevăraţilor creştini.

Deşi suferinţa este un lucru teribil, iar suferinţa celor care apără Cuvîntul Său va deveni de nesuportat, ea poate fi, în acelaşi timp, o cale de a deveni mai apropiaţi de Fiul meu. Dacă acceptaţi suferinţa ca fiind mai degrabă o binecuvîntare decît un blestem, veţi înţelege modul în care Fiul meu o foloseşte pentru a înfrînge puterea celui rău. Cînd acceptaţi durerea de a fi abuzaţi şi ridiculizaţi, lucruri la care vă puteţi aştepta atunci cînd mergeţi pe Calea Fiului meu, multe Haruri vă sunt dăruite. Nu numai că această suferinţă vă va face mai puternici, dar Fiul meu vă va descoperi Compasiunea Sa pentru ceilalţi, ale căror păcate El le poate curăţa datorită jertfelor voastre pentru El.

Foarte mulţi oameni nu înţeleg că, atunci cînd devin mai apropiaţi de Fiul meu şi cînd El sălăşluieşte în anumite suflete, aceasta va avea întotdeauna ca rezultat suferinţa, pentru cei care acceptă să ducă Crucea Sa. Fiul meu poate intra cu adevărat numai în acele suflete care sunt deschise pentru El, fără mîndrie, răutate ori iubire de sine. Dar, odată ce El locuieşte pe deplin în asemenea suflete, Lumina Prezenţei Sale va fi simţită de mulţi dintre cei cu care acestea vin în contact. Ei îi  vor atrage pe alţii pentru a deveni discipoli ai Fiului meu. De asemenea, ei vor deveni ţinte ale celui rău, care va lupta din răsputeri pentru a-i îndepărta de Fiul meu. Cînd cel rău nu reuşeşte să ispitească aceste suflete, lupta sa împotriva lor va deveni şi mai înverşunată şi el îi va infesta pe alţii pentru a-i ataca pe aceştia, pentru a-i abuza şi a-i calomnia. 

Este important ca toţi creştinii să fie în alertă faţă de planurile pregătite de satana pentru a devora sufletele celor care îl iubesc şi îl slujesc pe Fiul meu. El jinduieşte după aceste suflete mai mult decît după oricare altele şi nu va fi niciodată satisfăcut pînă cînd ele nu vor ceda tentaţiilor sale.

Ca şi creştini trebuie să vă pregătiţi să luptaţi pentru Credinţa voastră, pentru că tot ceea ce este drag inimilor voastre vă va fi luat, bucată cu bucată. Trebuie să căutaţi Sacramentul Reconcilierii ca niciodată înainte, pentru că fără el, vă va fi imposibil să rezistaţi infestării exercitate în lume, în aceste timpuri, împotriva Creştinismului. 

      Reamintiţi-vă, dragi copii, tot ceea ce v-a învăţat Fiul meu, deoarece Cuvîntul Său va fi schimbat pînă cînd va deveni de nerecunoscut. Veniţi şi rugaţi-mă pe mine, Mama voastră iubită, Mama Mîntuirii, ca să mă rog pentru fiecare dintre voi să puteţi rămîne loiali Adevărului, recitînd această Rugăciune pentru apărarea Credinţei voastre.

     Rugăciunea (151) a Cruciadei: Pentru Apărarea Credinţei:

     „O Mamă a lui Dumnezeu, Imaculată Inimă a Mariei, Mama Mîntuirii, roagă-te ca noi să rămînem loiali Adevăratului Cuvînt al Lui Dumnezeu în toate timpurile. Pregăteşte-ne să apărăm Credinţa, să susţinem Adevărul şi să respingem ereziile.

Protejează-i pe toţi copiii tăi în momentele de încercare şi dăruieşte-ne fiecăruia dintre noi Harul de a fi curajoşi cînd suntem provocaţi să respingem Adevărul şi să-L abandonăm pe Fiul tău.

Roagă-te, Sfîntă Mamă a lui Dumnezeu, să ni se dăruiască Divina Intervenţie de a rămîne creştini, după Cuvîntul Sfînt al lui Dumnezeu. Amin.”

      Fiecare dintre voi va fi binecuvîntat cu un mare curaj cînd va recita această Rugăciune a Cruciadei. Mergeţi în pace, copiii mei, pentru a-L iubi şi a-L sluji pe Fiul meu, Isus Cristos.

 Mama voastră iubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-05-28-7

 

 

Grupurile celor care vor promova erezia împotriva Sfintei Biblii îi vor căuta pe cei care vor rămîne neclintiţi în credinţă

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 21 mai 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, Tatăl Meu doreşte ca toţi copiii Săi să arate unii pentru alții iubire şi caritate. Păcatul se răspîndeşte foarte repede, ca rezultat direct al păcatului mîndriei, căci infestarea, mai ales în rîndul celor care pretind că sunt creştini, a revendicat multe suflete care odată erau aproape de Sfînta Mea Inimă.

Satana şi toţi demonii, pe care el i-a trimis să distrugă omenirea, au creat multă dezbinare în lume. Ei încearcă să instige naţiunile şi comunităţile să intre în conflict unele cu altele. Atacurile teroriste vor fi tot mai violente, însă semnul cel mai grav va fi sub forma persecuţiei creştinilor. Creştinii vor fi umiliţi ca niciodată pînă acum – dreptul lor la libertate religioasă va fi redus şi dreptul lor de a rămîne fideli Cuvîntului va fi încălcat.

     Creştinii nu numai că vor fi ţintele duşmanilor Mei, ci ei vor fi şi învrăjbiţi între ei. Grupurile celor care vor promova erezia împotriva Sfintei Biblii îi vor căuta pe cei care vor rămîne neclintiți în credinţă. Ii  vor critica în public, vor ridiculiza loialitatea lor faţă de Adevăr şi îi vor vîna pe toţi slujitorii Mei sfinţiţi care îndrăznesc să le pună sub semnul întrebării  trădarea faţă de Mine, Isus Cristos.

     Cel rău luptă  cu o furie teribilă împotriva Mea în aceste timpuri, pentru că el ştie că Timpul Meu aproape că este asupra voastrăSă recunoaşteţi orice formă de persecuţie împotriva voastră drept ceea ce ea este de fapt, fie că e vorba despre creştini, vizionari adevăraţi, profeţi sau slujitori sfinţiţi. Ea este un atac vulgar şi nelegiuit asupra Mea, iubitul vostru Isus Cristos. Nu uitaţi, iubiţii Mei discipoli, că din iubire pentru Mine, voi nu trebuie să cedaţi persecuţiei . Rugaţi-vă pentru acele suflete sărmane care au permis răului să se reverse din gura lor. Fiţi răbdători  şi calmi atunci cînd sunteţi martori ai persecuţiei împotriva creştinilor, pentru că numai Dumnezeirea Mea e Veşnică. Acţiunile şi faptele nelegiuite, sau ereziile împotriva Mea, vor pieri într-o clipită. Şi numai cei care Îmi sunt credincioşi Mie vor obţine pace şi mîntuire.

     Rugaţi-vă pentru cei care vă persecută şi vă chinuiesc, pentru că, atunci cînd  faceţi aceasta, diminuați puterea celui rău.
     Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Satana este cea mai mare nenorocire a rasei umane şi contaminarea lui e letală

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Marţi, 20 mai 2014

jesus-misericordieux

         Multiubita Mea fiică, omul care nu crede în existenţa răului nu crede nici în existenţa păcatului. Cel care declară că răul există doar în mintea celui ce gîndește rău, e în stare să accepte răul sub orice înfăţişare a lui şi va deveni pînă la urma imun faţă de acesta.

     Cînd răul este ignorat, Satana obţine o mare victorie, pentru că regele minciunilor face mari eforturi pentru a masca răul şi face aceasta de obicei sub pretextul promovării toleranţei în societate. Atunci cînd inteligenţa umană este folosită pentru a argumenta toate motivele raţionale care scuză răul, sufletele vinovate de răspîndirea unor astfel de neadevăruri devin primele ţinte ale celui rău.

Odată ce un suflet îi permite accesul, marele înşelător îşi va convinge prada că atunci cînd justifică actele nelegiuite, care sunt împotriva lui Dumnezeu, acţionează cu bună credinţă şi pentru binele omenirii. Cel rău a creat atîta înşelăciune încît multă lume, care nu mai crede în satana sau în nelegiuirea pe care el o răspîndeşte în lume, va deveni incapabilă să distingă diferenţa între ce e bine şi ce e rău. Aceşti oameni vor argumenta şi vor prezenta fiecare punct de vedere raţional ca să promoveze imoralitatea sub toate aspectele ei. Apoi ei il vor demoniza pe omul care îndrăzneşte să apere moralitatea. Aceasta este calea umanităţii din ziua de azi. Atunci cînd existenţa răului este respinsă, existenţa satanei este negată. Cînd se întîmplă astfel, regele minciunilor şi toţi duşmanii Mei cîştigă putere şi victimele lor benevole, care acţionează ca purtătorii lor de cuvînt, devin imuni la Harurile Dumnezeieşti.

Cînd satana e negat de către Biserica Mea de pe Pămînt, atunci nu mai poate fi făcut aproape nimic pentru cei care sunt cu adevărat infestati de cel rău. Cînd Biserica Mea neagă existenţa fiarei sau a abisului veşnic în care au fost aruncaţi el şi toţi îngerii căzuţi , atunci voi veţi şti că Adevărul nu mai este revelat copiilor lui Dumnezeu.

Dacă oamenii nu cunosc pericolele pe care satana le provoacă asupra sufletelor, atunci ei nu vor fi în stare să se înarmeze împotriva răului. Cînd se întîmplă acest lucru, Adevăratele Învăţături ale lui Dumnezeu nu mai sunt acceptate drept ceea ce ele sunt de fapt.

Timpul nu se schimbă în Împărăţia Mea. Satana este cea mai mare nenorocire a rasei umane şi contaminarea lui e letală. Foarte atent în a se ascunde pe sine, el este maestrul înşelăciunii pentru că el va prezenta mereu binele ca rău şi răul ca bine. Numai cei care au ochii cu adevărat deschişi spre Dumnezeu vor înţelege pericolul pe care satana îl reprezintă pentru mîntuirea omenirii.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Vor folosi Casa Mea pentru a slăvi zei păgîni ca semn de respect, în timp ce vor spune lumii că aceasta este doar pentru a fi corecți

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Duminică, 18 mai 2014

Jesus

           Preaiubita Mea fiică, toate profețiile date ție vor începe de acum să se reverse – picătură cu picătură, pînă cînd totul va curge din ce în ce mai repede, ca apa care țîşneşte dintr-un robinet. Evenimentele, faptele și acțiunile care au legătură cu Biserica Mea de pe Pămînt, vor fi în curînd sub ochii voștri. Cei care spun lucruri denigratoare despre Cuvîntul Meu Sfînt vor fi reduși la tăcere, atît de șocați vor fi de evenimentele ce urmează.

Tot ceea ce vine de la Mine vine de la Tatăl Meu. Cînd Tatăl Meu dictează detaliile unor evenimente viitoare, ca parte a Misiunii Sale de salvare a sufletelor, fiţi siguri că acestea vor avea loc. Pe măsură ce noua eră de reforme radicale în Biserica Mea începe să se desfăşoare, vor fi acceptate multe grupări necreştine. Şi, chiar dacă Eu întîmpin cu bucurie toate sufletele, niciodată nu voi permite Cuvîntului Meu – pe care s-a construit Biserica Mea – să fie dat la o parte. Cei care nu Mă acceptă pe Mine, pentru că ei nu cred Ceea Ce Sunt Eu, vor fi bine primiţi în Casa Mea. Li se va arăta o mare ospitalitate; vor fi trataţi cu mare curtoazie; le vor fi dăruite cadouri şi, totuşi, ei vor refuza să-L recunoască pe Cel care este Gazda lor. Apoi, în timp, ei vor folosi Casa Mea pentru a slăvi zei păgîni ca semn de respect, în timp ce vor spune lumii că aceasta este doar pentru a fi corecţi.  Creştinilor li se va spune că Dumnezeu aşteaptă de la ei să-i accepte pe necredincioşi în Biserică. Că anumite practici care Mă slăvesc pe Mine, vor trebui să fie adaptate pentru a nu-i ofensa pe aceşti oaspeţi. Curînd, Casa Mea nu-Mi va mai aparţine, pentru că nu se va mai discuta în ea despre Cuvîntul Meu Sfînt.

     Noi cuvinte, despre care ei vă vor spune că vin de pe Buzele Mele, vor fi folosite de Biserica Mea de pe Pămînt pentru a întîmpina străinii în Casa Mea. Şi, în timp ce Eu voi sta tăcut într-un colţ, ei vor alerga bezmetic prin Casa Mea; vor lua comorile şi toate simbolurile care sunt asociate cu Mine, cu Mama Mea iubită şi cu Staţiunile de pe Calea Crucii. Casa Mea va fi dezbrăcată de tot ceea ce Îmi este drag Mie, iar impostorii îşi vor face sălaşul înăuntru. Ea va deveni locul unor ceremonii comemorative stranii; rugăciuni noi şi neobişnuite, precum şi o nouă carte, le vor înlocui pe cele vechi. Aceste lucruri vor continua pînă cînd Eu voi fi obligat să-Mi părăsesc Casa, pentru că va deveni nepotrivită pentru Prezenţa Mea Sfîntă. Ucenicii Mei inocenţi vor privi toate acestea doar  ca pe o încercare de a moderniza religia Catolică.

     Curînd, Eu nu voi mai avea cheile Casei Mele, pentru că ei le vor lua şi pe acestea de la Mine. Îmi voi face atunci Lăcaşul doar în inimile slujitorilor Mei loiali, ale iubiţilor Mei credincioşi şi în inimile care se vor deschide pentru Mine. Casa Mea este a voastră. Casa Mea este pentru fiecare. Dar, dacă Eu îl primesc pe păgîn în Casa Mea, aceasta nu-i dă lui dreptul să-i oblige pe copiii lui Dumnezeu să accepte obiceiurile lui ori să permită ceremoniilor lui să aibă loc în Casa Domnului.

Nu trebuie să permiteţi niciodată să fie folosită sau compromisă în acest fel Credinţa voastră, pentru a îngădui păgînilor să-Mi întineze Casa.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

 

Mama Mîntuirii: Niciodată să nu blestemaţi pe altul cînd cereţi Binecuvîntările lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Sîmbătă, 17 mai 2014

Sfinta Fecioara

          Multiubita mea copilă, atunci cînd Fiul meu acordă favoruri speciale copiilor lui Dumnezeu, înseamnă că se aşteaptă o responsabilitate şi din partea celor care le primesc. Pentru fiecare Binecuvîntare pe care voi, dragi copii, o primiţi de la Fiul meu, trebuie să daţi mulţumire lui Dumnezeu. Cînd Fiul meu dăruieşte Haruri cereşti unui suflet, de la această persoană se aşteaptă mult. În consecinţă, fiecare suflet trebuie  să-şi trăiască viaţa în acord cu ceea ce l-a învăţat Fiul meu.

Fiul meu îşi face simţită Prezenţa atunci cînd El este chemat. Cu cît este sufletul mai deschis la Iubirea Sa, cu atît persoana vor deveni mai aproape de Sfînta Sa Inimă. Cu toate acestea, dacă un suflet se înalţă pe sine înaintea Fiului meu atunci cînd Îi cere ajutorul, nu va obţine nimic de la El. Dumnezeu iubeşte sufletele smerite. El revarsă Haruri mari asupra lor cu dărnicie. Cu cît mai multe Haruri primesc ei, cu atît El va fi mai Prezent în ei. Apoi, pe măsură ce Prezenţa Sa devine evidentă, acel suflet va deveni subiect al urii. Diavolul este atras de sufletele care sunt în Lumina lui Dumnezeu. El va folosi apoi toate mijloacele ca să umilească sufletul ales, şi face de obicei aceasta înşelînd un suflet slab, pe care îl foloseşte ca să provoace durere şi suferinţă sufletului smerit.

Din păcate, mulţi oameni care mă iubesc pe mine, Mama lui Dumnezeu, vin la mine implorîndu-mă să-i ajut la distrugerea altor suflete. Despre aceste suflete ei îmi spun că merită pedeapsa lui Dumnezeu. Cînd ei cer de la Fiul meu să judece acele suflete, din cauza urii pe care ei înșiși o poartă în sufletele lor, rugăciunile lor nu vor fi niciodată ascultate. Cum puteţi voi să mă iubiţi, să-L adoraţi pe Fiul meu şi să promiteţi loialitate faţă de Adevăr, dacă voi îi urîți pe ceilalți? Oh, cît de viclean este cel rău atunci cînd devorează sufletele sfinte, care au permis mîndriei să le distragă.Odată ce mîndria înhaţă un suflet, el imediat își pierde lumina. Pe măsură ce devine mai întunecat, el se depărtează tot mai mult de Lumina lui Dumnezeu.

Atunci cînd voi îmi cereţi să intervin la Fiul meu în favoarea voastră, trebuie întotdeauna să veniţi la mine cu inima plină de iubire. Niciodată să nu blestemaţi pe altul cînd cereţi Binecuvîntările lui Dumnezeu, fiindcăpentru El acest lucru e dezgustător. Ura nu-şi are locul în Rai.

Veniți la mine, dragi copii, doar avînd iubire în inimă faţă de duşmanii voştri, şi toate rugăciunile voastre vor primi răspuns în acord cu Voia Sfîntă a lui Dumnezeu.

 Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

 Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Eu sunt Prezent în cel care îi iubeşte pe toţi, indiferent ce rasă, credinţă, sex sau culoare au ei

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Vineri, 16 mai 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, vă rog pe toţi cei care Mă iubiţi să consacraţi Inimii Mele sufletele celor care refuză Milostivirea Mea. Vă cer să Îmi aduceţi necredincioşii care nu vor accepta Existenţa Mea şi pe cei care, chiar dacă Eu în persoană aş sta în faţa lor, tot M-ar respinge. Aceste suflete împietrite găsesc alte forme de reconfortare spirituală pentru că ei refuză să Mă accepte pe Mine. Dacă ei ar accepta Adevărul, ar afla o mare pace interioară pe care pendularea între alte forme de spiritualitate nu le-ar putea-o oferi vreodată. Cei care nu se încred în Mine sau în Cel care M-a trimis pe Mine, nu-şi vor găsi niciodată pacea interioară.

Doar Eu, Isus Cristos, pot să aduc adevărata pace în inimile voastre, deoarece Eu am fost trimis de Cel care v-a creat pe voi, pentru a vă duce la El. Prin Mine Îl veţi afla pe Tatăl. Şi atunci cînd Tatăl este în uniune cu copiii pe care El i-a creat, va domni pacea. Fără pacea lui Dumnezeu nu va putea fi niciodată armonie pe Pămînt. Acolo unde nu există pace veţi şti că e din cauza lipsei de slujire smerită faţă de Dumnezeu.

Cei care cunosc Preasfîntul Meu Cuvînt nu trebuie să uite niciodată că, indiferent cîte cunoştinţe ar avea despre Mine, nu le pot folosi niciodată împotriva Mea. Prin asta vreau să spun că trebuie să aveţi încredere în Mine pentru ceea ce sunt Eu. Acceptaţi-Mă cu o inimă smerită. Să nu permiteţi niciodată aroganţei să umbrească loialitatea voastră faţă de Mine. Cel care este blînd şi smerit cu inima Mă iubeşte pe Mine. Eu sunt Prezent în cel care îi iubeşte pe toţi, indiferent ce rasă, credinţă, sex sau culoare au ei. Eu sunt în toţi cei care îşi trăiesc viaţa aşa cum i-am învăţat Eu. Sunt de asemenea Prezent şi în cei care nu Mă cunosc, însă copiază Comportamentul Meu.

Cînd am umblat pe Pămînt, Eu nu m-am lăudat niciodată cu cunoştiinţele Mele – ci pur şi simplu am împărtăşit Adevărul. N-am aruncat cu vorbe grele, n-am persecutat, nici nu i-am mustrat pe cei care nu M-au urmat. I-am acceptat pe toţi copiii lui Dumnezeu şi toate greşelile pe care ei le-au facut in faţa Mea. N-am spus niciodata că Îmi voi sacrifica viața doar pentru cîțiva oameni aleși. Nu, ci Eu M-am dat pe Mine însumi pentru toată lumea, și în special pentru păcătoşii înrăiţi. Nu am pus niciodată un om mai presus de altul. N-am lăudat niciodată pe unul și să-l denigrez pe altul, pentru că acest lucru ar fi fost imposibil.

Am căutat să răspîndesc Adevărul în speranţa că va fi auzit Cuvîntul Meu. Am adus pace multor suflete chinuite care au avut smerenia de a Mă asculta. Am fost ferm, dar corect faţă de cei care M-au supărat cu ura şi cu vorbele lor rele. Am alungat demonii din sufletele celor care s-au ridicat împotriva Mea şi am oferit Haruri deosebite celor care se aflau în suferinţă mare. Am ignorat batjocura aşa-numiţilor oameni sfinţi ai acelor zile, care se iubeau doar pe ei înşişi. Dumnezeu nu a fost niciodată o prioritate în vieţile lor, atît de preocupaţi erau ei pentru propriile lor nevoi. Dar sufletele pe care Le-am căutat cel mai mult au fost cele care nu credeau în Dumnezeu. Ele s-au apropiat de Mine şi nu au înţeles de ce au fost atrase către Mine. Au venit la Mine din propria lor voinţă liberă, dar multe dintre ele au fost aduse la Mine de către sufletele care ştiau Cine Sunt Eu şi Cine M-a trimis. Din acest motiv, Eu am revărsat asupra lor Haruri speciale, şi ele au fost convertite instantaneu.

Astăzi, cînd Eu vă vorbesc înainte de Ziua cea Mare, doresc ca voi să aduceţi la Mine sufletele celor necredincioşi. Acest lucru trebuie să-l faceţi prin intermediul rugăciunii şi prin recitarea acestei Rugăciuni (150) a Cruciadei, Pentru a salva sufletele necredincioşilor: 

     Isuse drag, Te rog să-i mîntuieşti pe toţi cei care, nu din vina lor, refuză să Te cunoască. Îţi ofer Ţie suferinţa mea, prentru a aduce la Tine sufletele celor care Te resping şi pentru ca Milostivirea Ta să se reverse peste întreaga lume. Ai milă de sufletele lor. Ia-i în Refugiul Tău Ceresc şi iartă-le păcatele. Amin.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

 

Yalta 1945. Artizanii divizării Europei: Churchill şi Stalin

yalta 1945

          În lucrarea „Al doilea război mondial“, fostul premier britanic şi laureat al Premiului Nobel pentru literatură în anul 1953, Winston Churchill  scria:

„Nu am simţit niciodată că relaţiile noastre cu România sau Bulgaria cereau sacrificii speciale din partea noastră. Dar soarta Poloniei şi Greciei ne lovea dureros. Pentru Polonia intraserăm în război; pentru Grecia făcuserăm eforturi dureroase.“

„Momentul era propice pentru treburi, aşa că am spus: «Hai să rezolvăm problemele noastre în legătură cu Balcanii. Avem acolo interese, misiuni, agenţi. Să nu ajungem la scopuri contrarii şi chestiuni minore. Cît priveşte Rusia şi Britania, v-ar conveni să aveţi o predominare de 90% în România, noi să avem 90% de spus în Grecia şi să mergem 50-50 în Iugoslavia?» În timp ce se traducea asta, eu am scris pe o jumătate de coală de hîrtie:

România

Rusia   – 90%

Ceilalţi – 10%

Grecia

Marea Britanie (de acord cu SUA) – 90%

Rusia – 10%

Iugoslavia – 50-50

Ungaria – 50-50

Bulgaria

Rusia – 75%

Ceilalţi – 25%

Am împins hîrtia asta spre Stalin, care între timp auzise traducerea. A urmat o mică pauză. Apoi a luat creionul lui albastru şi a făcut un mare semn aprobator şi ne-a dat-o înapoi.“

„Foaia de hîrtie cu semnul pe ea era în mijlocul mesei. În cele din urmă, am spus: «Nu ar părea cam cinic că am dispus de aceste chestiuni, care înseamnă soarta a milioane de oameni, într-o manieră atît de degajată? Hai să ardem foaia.» «Nu, păstreaz-o» a spus Stalin.“(pagina 380)

„Chiar în seara în care vorbeam în Camera Comunelor despre rezultatele strădaniilor noastre de la Yalta, prima violare de către ruşi a înţelegerii noastre, atît în spiritul cît şi în litera ei, a avut loc în România.“

„La 27 februarie, Vîşinski, care a apărut la Bucureşti fără să anunţe cu o zi înainte, a cerut audienţă la Regele Mihai şi a insistat ca el să demită guvernul multipartit, care fusese format după acel coup d’état regal din august 1944, care adus la alungarea germanilor din România.

Tînărul monarh, susţinut de ministrul lui de externe Vişoianu, a rezistat acestor cereri pînă a doua zi. Vîşinski a venit din nou şi respingînd cererea regelui de a i se permite să se consulte cu şefii partidelor politice, a bătut cu pumnul în masă şi a ţipat în vederea unei acceptări imediate, după care a ieşit din cameră trîntind uşa.

În acelaşi timp, tancuri şi trupe, tancuri şi trupe sovietice s-au dsfăşurat pe străzile capitalei, iar la 6 martie a fost instalat un guvern numit de sovietici.

Eu am fost adînc tulburat de aceată veste, care avea să se dovedească un model pentru ce avea să urmeze, dar noi am fost împiedicaţi să protestăm, pentru că Eden şi cu mine, în vizita noastră din octombrie la Moscova, am recunoscut că Rusia trebuie să aibă un rol predominant în România şi Bugaria, în timp ce noi aveam ascendentul în Grecia.“ (pagina 382)

„Dar în cele două ţări balcanice de la Marea Neagră, Stalin mergea acum pe un cu totul alt drum, un drum absolut contrar oricăror idei democratice. El a subscris pe hîrtie la Principiile de la Yalta, iar acum ele erau călcate în picioare în România. Dacă îl presam prea mult, el putea spune: «Eu nu m-am amestecat în acţiunea voastră din Grecia, de ce nu-mi daţi aceeaşi latitudine în România?» Nici o parte nu o putea convinge pe cealaltă şi avînd în vedere relaţiile mele personale cu Stalin, eram sigur că ar fi o greşeală să încep o asemenea argumentare.“ (paginile 430-431)

Sursa: Winston S. Churchill, Al doilea război mondial, Editura Saeculum I.O. ,Bucureşti, 1996

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Iubirea mea, Milostivirea Mea, Compasiunea Mea vor fi Harul vostru salvator

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 14 mai 2014

Jesus

            Fiica Mea multiubită, Harurile pe care Eu le prezint lumii îi vor transforma pe necredincioşi în slujitori devotaţi ai Mei. Ei vor fi convertiţi instantaneu şi vor cădea la pămînt în faţa Mea în slujire iubitoare.

      Aceia care, prin viaţa pe care au dus-o, M-au trădat şi M-au dat deoparte, vor ieşi în faţă şi Mă vor implora să-i accept ca pe ai Mei. Oricum, cei care complotează împotriva Cuvîntului Meu vor fi cel mai greu de salvat. Căci ei sunt mult mai cunoscători decît cei ignoranţi asupra semnificaţiei Cuvîntului Meu şi, cu toate acestea, ei cu bună ştiinţă încearcă să-l rescrie pentru a se potrivi arogantei lor încrederi de sine. În ciuda cunoştinţelor lor, ei nu văd Adevărul pentru că refuză să-l vadă. Ei nu vor proclama Adevărul absolut ci în schimb vor crea unul, cu scopul de a-i înşela pe alţii.

      Unii s-au întors impotriva Mea deoarece ei cred că apelul de a-Mi sluji Mie a avut automat ca rezultat iluminarea lor. Ei cred că au autoritatea, dată lor prin Puterea Duhului Sfînt, de a adapta Învăţăturile Mele pentru a nu ofensa societatea modernă. Mîndria lor va fi căderea lor, iar căderea lor din Har va fi văzută de mulţi, care se vor simţi înşelaţi pentru că au fost induşi în eroare. Alţii dintre ei ştiu exact ce fac, căci nu sunt Eu cel căruia ei îi slujesc – ci este cel rău. În mod conştient, ei umblă printre voi cu scopul de a distruge Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu. Ei nu se vor căi, nici nu vor accepta Mîna Mea, pentru că ei cred în minciunile fiarei, care le-a promis de secole duşmanilor Mei paradisul său, care ar urma să vină. Iar ei au ales, din cauza lăcomiei şi ambiţiei lor, să creadă în această înşelătorie elaborată. Cînd vor ajunge să conştientizeze Adevărul vor fi fost deja aruncaţi în abis. Aceştia sunt doar cîţiva dintre acei nefericiţi induşi în eroare care au negat existenţa diavolului, nerecunoscînd ceea ce este el de fapt, ca şi gheena în care el va locui pentru veşnicie.

     Îi avertizez pe toţi copiii lui Dumnezeu că dacă urmează căile celui rău, dacă resping Cuvîntul lui Dumnezeu şi dacă săvîrşesc păcate de moarte, consecinţa va fi pedeapsa. Oricine vă spune altfel, vă induce în eroare. Eu îi voi salva pe cei care se căiesc chiar şi în ultima secundă, atît de mult îmi doresc să vă salvez pe fiecare dintre voi.

Iubirea Mea, Milostivirea Mea, Compasiunea Mea vor fi Harul vostru salvator. Nu vreau să vă înspăimînt, dar trebuie să vă spun Adevărul. Venind la Mine – pînă la urmă, indiferent care sunt credinţele voastre – Eu vă voi aduna ca fiind ai Mei. Niciodată să nu uitaţi această Promisiune. Vă promit că Vă voi ajunge chiar şi în adîncul disperării voastre.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Chiar înainte de Întoarcerea Mea, cerul se va întuneca pentru trei zile

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marţi, 13 mai 2014

jesus-misericordieux

           Fiica Mea multiubită, este cea mai mare bucurie a Mea să îi văd pe discipolii Mei iubiţi care au răspuns la Chemarea Mea de a recita Rugăciunile Cruciadei care, prin Puterea Spiritului Sfînt, vor salva miliarde de suflete.

      Mă voi folosi de Rugăciunile Cruciadei pentru a reînnoi şi a curăţi sufletele omenirii în acelaşi timp în care voi reînnoi faţa pămîntului. Marea reînnoire va fi desăvîrşită, totul în acelaşi timp, astfel încît lumea să fie pregătită şi vrednică să Mă primească pe Mine, Isus Cristos, ca Mîntuitorul care se întoarce.

La fel cum naţiunile întîmpină monarhia, multă pregătire va fi necesară înainte ca regele să pună piciorul pe tărîmurile lor. Nu aţi permite ca un rege care vine în vizită să sosească atunci cînd totul este în dezordine, degradare sau străzile sunt pline de murdărie. Aşadar, reprezentanţii acelor ţări se vor asigura că sunt îmbrăcaţi şi pregătiţi cum se cuvinte pentru a-i întîmpina pe demnitarii care îi vizitează. Ei vor face eforturi considerabile pentru a pregăti marea întîmpinare şi vor alege reprezentanţi pe care îi consideră vrednici de a primi vizita regelui. În sfîrşit, ei vor pregăti o mare ceremonie pentru a sărbători sosirea regelui, iar în ziua cea mare se vor alinia pe străzi şi vor cînta laude măreţe. Vor face onoruri monarhului şi anturajului său. Tot astfel va fi şi în Marea Zi a Domnului cînd Eu, Isus Cristos, voi veni ca Judecător.

Eu voi apărea brusc în sunetul trîmbiţelor şi pe dulcea cîntare a Corului Îngeresc. Chiar înainte de Întoarcerea Mea, cerul se va întuneca timp de trei zile. Apoi se va aprinde într-o multitudine de culori nemaivăzute vreodată de ochiul omenesc. Eu voi fi văzut de fiecare bărbat, femeie şi copil, de orice vîrstă, şi toţi vor fi şocaţi dar şi foarte emoţionaţi. Oamenii nu-şi vor crede ochilor, iar mulţi vor împietri – alţii vor plînge cu lacrimi de uşurare şi de bucurie. Mulţi vor fi luaţi pe nepregătite, iar evenimentul va fi atît de copleşitor pentru ei încît vor plînge de mîhnire, întrucît vor şti în inimile lor modul în care L-au respins pe adevăratul Mesia şi cît de nevrednici sunt să intre în Împărăţia Mea.
Dar acestor oameni le spun acum. În acea Zi trebuie să strigaţi către Mine şi să Îmi cereţi să vă iert. Atunci şi voi veţi fi adunaţi în Noua Mea Împărăţie.

La fel ca orice rege care vine în vizită, îi rog pe aceia dintre voi care Mă iubesc să se pregătească pentru această Zi Măreaţă. Încredeţi-vă în Mine, pregătiţi-vă sufletele, rugaţi-vă pentru salvarea tuturor sufletelor şi veniţi gătiţi, pregătiţi şi rămîneţi în aşteptare – aşa cum mireasa îşi aşteaptă mirele. În acea zi, voi, copiii lui Dumnezeu, vă veţi alătura Mie într-o singură Uniune Sfîntă cu Tatăl Meu, pentru începutul noii lumi şi Glorioasa Eră făgăduită vouă de la bun început.

Fiţi pe pace. Pregătiţi-vă cu iubire şi simplitate a inimii pentru această Zi Măreaţă. Să nu vă temeți de ea. Primiţi-o cu bucurie. Chiar dacă umblaţi în întuneric mare, Eu vă voi lua în Lumina Mea. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să vă întindeţi braţele spre Mine iar Eu vă voi îmbrăţişa ca pe ai Mei.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Eu nu îi caut pe cei răi pentru a-i distruge cu uşurinţă. Singura Mea dorinţă este de a-i salva pe toţi

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Duminică, 11 mai 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, cea mai mare dorinţă a Mea este să aduc iubire, pace şi fericire tuturor copiilor lui Dumnezeu. Niciodată nu vreau răzbunare, indiferent cît de rele sunt faptele oamenilor. Nici nu caut să provoc umilinţă nimănui, deşi ei poate că îi umilesc pe alţii în numele Meu. Niciodată nu caut să distrug reputaţia unui om  chiar dacă el cauzează mari distrugeri în lume. Eu nu îi caut pe cei răi pentru a-i distruge cu uşurinţă. Singura Mea dorinţă este de a-i salva pe toţi. Eu preţuiesc sufletul fiecărui copil al lui Dumnezeu. Îi caut cu statornicie. Încerc să-i atrag înspre Mine. Eu îi caut în fiecare zi chiar şi pe cei care nu acceptă existenţa Mea. Îmi fac simţită Prezenţa în viaţa lor umplîndu-le sufletele cu iubire pentru alţii, scoţînd la suprafaţă  bunătatea din ei înşişi, astfel ca ea să poată învinge gîndurile, faptele şi acţiunile negative.

Unele suflete sunt în mod firesc receptive la chemarea Mea şi Mă încîntă răspunsul lor generos şi inima lor tandră. Alţii au ridicat o barieră între ei şi Mine, de aceea Îmi este dificil să le ating sufletele. Dar Eu voi încerca în continuare, în diferite moduri, să ajung la sufletele lor, pînă cînd am să reuşesc să le deschid inimile către Puterea Iubirii lui Dumnezeu.

          Iubirea este forţa conducătoare care  duce către toate lucrurile bune. Iubirea este prezentă în fiecare copil al lui Dumnezeu încă din momentul naşterii lui. Darul iubirii lui Dumnezeu îi ajută pe oameni să îl învingă pe cel rău. Cînd Dumnezeu intervine făcînd să crească iubirea într-un suflet, face aceasta pentru a-şi apăra copiii împotriva răutăţii diavolului.  Iubirea este mai puternică decît ura, dar ura are răbdare. Satana, plin de ură pentru umanitate, nu are nici un fel de iubire cu excepţia iubirii de sine. El infestează umanitatea sădind ură în sufletele care au devenit vulnerabile din cauza păcatului. Ura găseşte un cuib gata pregătit în sufletele celor care sunt geloşi, plini de mîndrie, însinguraţi sau confuzi. Pentru a ispiti un suflet spre ură, satana niciodată nu-i va arăta acelui suflet ce este ea de fapt. În schimb, el va ispiti sufletul prin păcatul mîndriei, aceasta fiind întotdeauna prima lui tactică. Sufletul va fi condus să creadă că trebuie să se simtă jignit, că propriile lui nevoi îi cer asta, că el ştie mai bine şi că astfel face un lucru bun.

În aceste  timpuri, iubirea lui Dumnezeu se revarsă asupra tuturor copiilor Săi. El face aceasta din Milostivirea Sa. El va spori iubirea în inimile oamenilor pentru a ajuta umanitatea să lupte împotriva urii care în curînd se va intensifica în lume, iar inimile oamenilor vor deveni ca de piatră.

Vă rog să recitaţi această rugăciune a Cruciadei pentru a căuta Iubirea lui Dumnezeu în aceste timpuri.

Rugăciunea (149) a Cruciadei. Pentru a căuta Iubirea lui Dumnezeu.

O, Isuse, umple-mă cu Iubirea lui Dumnezeu. Umple-mă cu Lumina Ta Dumnezeiască şi inundă-mă cu iubirea de care am nevoie pentru a răspîndi seminţele Milostivirii lui Dumnezeu printre toate naţiunile.

Permite ca eu să răspîndesc Iubirea Ta Dumnezeiască printre toţi cei cu care vin în contact. Răspîndeşte Iubirea Ta, ca ea să se coboare asupra tuturor sufletelor, tuturor credinţelor şi naţiunilor – şi ca o ceaţă să-i învăluie în unitate pe toţi copiii lui Dumnezeu.

Ajută-ne să răspîndim Iubirea lui Dumnezeu, astfel ca ea să poată şi chiar să învingă toată răutatea din lume. Amin.

Întotdeauna să puneţi semnul egalităţii între iubire şi Prezenţa lui Dumnezeu. Să ştiţi că doar iubirea poate aduce sufletele la Mine. Să ştiţi că doar iubirea poate veni de la Dumnezeu. Doar iubirea are puterea de a aduce pace, mulţumire şi unitate între naţiuni. Ura provine de la satana şi oricînd o vedeţi, trebuie să recitaţi rugăciunea de mai sus pentru a căuta Iubirea lui Dumnezeu. Amintiţi-vă că iubirea învinge totul pentru că ea vine de la Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Voi ridica, din interiorul Bisericii Mele, un om care va apăra şi va proclama Adevărul

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 10 mai 2014

206-christ-roi

         Multiubita Mea fiică, nu vă este dat să înţelegeţi acum, dar să ştiţi că voi ridica, din interiorul Bisericii Mele, un om care va apăra şi va proclama Adevărul. El va face aceasta într-un moment în care nici un alt Cardinal, Episcop, preot sau alt slujitor sfinţit al Meu nu va avea curajul să o facă. Cînd noua doctrină falsă va înghiţi Biserica, mulţi din interiorul ei vor şti în inimile lor cît de greşită este aceasta. Ei vor fi alarmaţi, dar prea speriaţi să îşi ridice vocile. Vor fi atît de copleşiţi în număr de către cei a căror credinţă este atît de slabă, încît vor accepta imediat orice erezie pusă în faţa copiilor lui Dumnezeu în Numele Meu Cel Sfînt.

     Omul pe care îl voi ridica este un suflet curajos şi mulți se vor simţi uşuraţi atunci cînd el va vorbi. Cînd el va face aceasta, mulţi alţii se vor ridica şi vor vorbi public, salvînd prin aceasta multe suflete. Cînd el va fi ridicat, Eu am alte planuri de a aduce laolaltă toate acele credinţe care nu Mă acceptă pe Mine, Isus Crisos, ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Toate aceste Planuri Dumnezeieşti au fost prezise, şi milioane şi milioane de oameni din întreaga lume îşi vor da seama apoi de Adevăr. Ei atunci se vor înmulţi şi vor fi binecuvîntaţi de Mine, astfel încît să poată aduna la un loc toate credinţele cu unicul scop de a asigura că este proclamat  Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu. Apoi credinţa se va răspîndi astfel încît Cuvîntul Meu, aşa cum este el cuprins în Sfintele Evanghelii, va fi predicat de către bărbaţi şi femei precum şi de fiii şi fiicele lor, în toate colţurile lumii. Ei vor profeţi, dezvăluind lumii aceste Mesaje Dumnezeieşti şi Prezența Mea îi va acoperi pe ei pentru a le da puterea şi curajul de care vor avea nevoie.

      Atît de puternică în răspîndirea Adevărului va fi această generaţie a Mea, încît mulţi dintre cei care erau rătăciţi şi erau conduşi pe calea către o gravă greşeală, se vor întoarce şi vor veni alergînd la Mine. Ei se vor răspîndi atît de repede încît, pentru fiecare erezie comisă împotriva Mea, milioane de suflete vor fi convertite. Eu îi voi atrage la început pe păgîni, pentru că lor nu li s-a dat Adevărul, şi astfel lumea nu se va mai îndoi de puterea Intervenţiei Mele. Apoi voi aduce toate celelalte religii la un loc şi li se va arăta clar că există o singură cale către Tatăl Meu şi aceea nu poate fi decît prin Mine. Și, în timp ce Eu voi atrage milioane de suflete către Mine şi către Adevărul a Ceea Ce Sunt Eu, milioane de alte suflete vor fi atrase într-o religie făcută de om, plănuită şi creată de spiritul răului.

Planul de bază al celui rău este pe cît de elaborat, pe atît de simplu, şi anume este acela de a duce la osîndire cît mai multe suflete posibil, distrugîndu-le credinţa în Mine, Isus Cristos. Ei vor face aceasta prin negarea Adevărului. În timp ce noua religie va devora sufletele cu ajutorul minciunilor, eu voi recîştiga de trei ori pe atît de multe suflete, făcînd astfel încît copiii lui Dumnezeu să nu uite Adevărul.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Dumnezeu Tatăl: Niciodată nu trebuie să opuneţi rezistenţă Voii Mele Divine

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Vineri, 9 mai 2014

Dio Padre

          Preaiubita Mea fiică, lumea a fost creată de Mine, deoarece aceasta a fost Voia Mea. Voia Mea a existat dintotdeauna şi va exista întotdeauna. Voia Mea se va face, cu sau fără voia omenirii. Liberul arbitru, dăruit omenirii prin Mîna Mea, a fost folosit în mod abuziv şi aceasta a avut drept rezultat separarea dintre om şi Mine, Tatăl Veşnic. Atît timp cît omul are darul liberului arbitru, înseamnă că doar cei care aleg să vină la Mine, prin intermediul Fiului Meu, Isus Cristos, pot deveni parte din Mine – formînd din nou întregul.

Cînd voia omului se opune Voii Mele, rezultă un zbucium plin de amărăciune, pentru că numai Voia Mea poate fi deasupra tuturor. Voia Mea Divină controlează tot ceea ce Eu îngădui, tot ceea ce Eu permit, deoarece Eu întotdeauna voi accepta libertatea pe care am dăruit-o omului, căci Eu nu iau înapoi ceea ce am dăruit. Cîteodată, omul, prin voia sa liberă, provoacă o suferinţă teribilă lumii şi, prin lăcomia şi egoismul lui, Mă ofensează enorm. Totuşi, Eu nu intervin în voia omului, deoarece  numai el poate decide dacă doreşte să facă Voia Mea. Şi, cu toate că Eu nu voi încerca să iau înapoi liberul arbitru, libertatea de a alege nu înseamnă că omul poate să-Mi impună Mie voia lui, deasupra Voii Mele.

Niciodată nu trebuie să opuneţi rezistenţă Voii Mele Divine, deoarece omul nu poate depăşi niciodată Voia Mea. Cînd o face, el descoperă că este imposibil să Mi se opună Mie fără să suporte consecinţele. Numai Eu decid rezultatul vieţii şi al morţii, pentru că decizia este numai a Mea. Cînd Eu iau decizia de a-Mi duce la bun sfîrşit Planurile pentru protejarea copiilor Mei, nici un om nu are puterea să se opună. Dacă omul încearcă să intervină asupra Darurilor Mele către lume, care includ viaţa în toate formele ei, atunci el nu numai că va da greş, dar va şi suferi în consecinţă. 

Nici un om să nu încerce să Mă oprească din Planul Meu de a împlini Legămîntul Meu Sfînt. 

Nici un om să nu Mă blasfemieze sau să stea în calea Voii Mele, pentru că va fi întrerupt brusc. 

Nici un om să nu încerce să Mă oprească să dăruiesc Viaţa Veşnică sufletelor, ori propria lui viaţă se va sfîrşi. Cînd încercaţi să vă opuneţi Mie, nu veţi reuşi niciodată. Cînd omul continuă să nege Cuvîntul Meu şi să lupte împotriva Divinităţii Mele, vor rezulta numai tulburări, catastrofe, pierderi de vieţi şi pedepse teribile. Iată de ce, cînd unui suflet i se cere să Mi se supună Mie sau Instrucţiunilor Mele şi, prin liberul său arbitru, acceptă această cerere, găseşte că este imposibil să se opună Voii Mele. 

Şi tu, fiica Mea,- deşi deja te-ai predat Mie – ai încercat să te împotriveşti Voii Mele. De acum ştii că acest lucru nu este de nici un folos, pentru că numai ceea ce este poruncit de Mine, în termenii Mei, poate fi făcut.

Copii, Eu sunt Tatăl vostru. Sunt Creatorul vostru. Numai Eu ştiu ceea ce vă va aduce viitorul, dar  fiţi consolaţi ştiind că toate Planurile Mele sunt încheiate. Doar atunci cînd voia voastră este unită cu Voia Mea, Împărăţia Mea poate fi cu adevărat realizată şi împlinită în sfîrșit. Numai atunci, toate conflictele dintre om şi Mine, Tatăl Vostru Veşnic, se vor încheia. Pacea va domni atunci în noua lume ce va să vină – o lume atît de perfectă încît nu se va sfîrşi niciodată. 

Al vostru Tată,

Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Maitreya (II)

Maitreya (I):  https://revelatiialecerului.wordpress.com/?s=Maitreya+%28I%29

       În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, în cadrul teosofiei (doctrina filosofică și religioasă, conform căreia cunoașterea lui Dumnezeu este revelată din natură, iar omul luminat de Dumnezeu, se transformă și tinde a se uni cu divinitatea), Maitreya este prezentat ca o entitate avansată spiritual şi membru de rang înalt al Ierarhiei Spirituale secrete, numită Maeştrii Înţelepciunii Antice.

Everest-snow-sweep

     În Orient, existenţa acestor fiinţe perfecte a fost cunoscută de mii de ani. Li s-au dat diverse nume: Marea Frăţie Albă, Societatea Spiritelor Iluminate, Fraţii mai mari ai Umanităţii, Instructorii, Îndrumătorii, Mahātmā, Maeştrii Înţelepciunii, Seniorii compasiunii. Acest grup de oameni a trăit, timp de milenii, în munţii îndepărtaţi şi în regiunile deşertice ale lumii, ca Himalaia, Anzii Cordilieri sau Carpaţi. Din aceste locuri retrase, ei au vegheat asupra evoluţiei umanităţii.

muntii-carpati

     La începutul fiecărui ciclu, una dintre aceste Mari Fiinţe a venit în lume pentru a le arăta oamenilor calea spre progres şi a le indica pasul următor în evoluţia spre perfecţiune. De-a lungul istoriei, sînt cunoscuţi astfel de instructori: Heracle, Ramā, Hermes, Mithra, Vyasa, Khrisna, Confucius, Zarathustra, Shankarcharya, Buddha, Cristos, Mahomed.

Ei şi-au luat asupra lor înşişi datoria şi rolul de a servi umanitatea, sînt călăuzele, instructorii, protectorii şi inspiratorii omenirii, scutul, aşa cum îl numeşte Maitreya, care, încă de la începuturi, au însoţit umanitatea cu îndrumările lor. Niciodată omenirea nu a fost lăsată singură. Întreaga ei evoluţie a avut loc, etapă cu etapă, cu ajutorul unui asemenea grup de fiinţe perfecte, care au respectat voinţa liberă (liberul arbitru) a oamenilor.

Calea evoluţiei este una ştiinţifică. Ea nu se desfăşoară la întîmplare şi este deschisă oricui, fiecare fiinţă atingîng un anumit grad sau stadiu în evoluţia spirituală. Astfel se explică faptul că, anumite persoane devin Maeştri înaintea altora.

     Maeştrii Înţelepciunii sînt deţinătorii cunoaşterii profunde şi secrete ai tradiţiei primordiale, care constituie baza comună a tuturor religiilor. Teosofii afirmă că aceste fiinţe reprezintă extremitatea lanţului continuu al tuturor indivizilor, care ar permite cunoaşterii esoterice să fie dispersată discipolilor gata să o primească, adică oricărui individ care se angajează într-un demers spiritual.

Alţi teosofi au dezvoltat subiectul Ierarhiei Spirituale, membrii săi fiind prezentaţi ca păzitori şi călăuze ai progresului evolutiv general al pămîntului, cunoscut în cosmologia teosofică ca doctrina ciclurilor planetare. Conform teosofilor, evoluţia include o componentă ocultă sau spirituală, care este considerată ca avînd o poziţie mai înaltă ca importanţă decît evoluţia fizică corespunzătoare. Ierarhia constă în entităţi spirituale, în diferite stadii de evoluţie, aceste stadii corespunzînd fiecărui rang în interiorul Ierarhiei. Rangurile inferioare sînt populate de persoane care pot funcţiona mai mult sau mai puţin normal în planul fizic, în timp ce, în rangurile superioare se află fiinţe evoluate de cea mai pură esenţă spirituală şi cunoaştere.

     Teosofiile antice şi cele actuale nu au pus accent pe credinţă sau raţionamente, ci pe imaginaţie şi sentimente. Ele au afirmat că misiunea omului este să aibă intuiţia divinităţii, susţin reîncarnarea sufletului, propun tehnici de meditaţie, propovăduiesc datoria jertfei de sine şi renunţarea la bunurile lumeşti.

În conformitate cu interpretarea teosofică, în actualul stadiu de evoluţie planetară, poziţia lui Maitreya în Ierarhia pămîntului este aceea a unui boddhisatva, conceptul original budist.

Prima menţionare a lui Maitreya în context teosofic apare în 1883, în lucrarea „Budismul esoteric“ a lui Alfred Percy Sinnett. Conceptele descrise de acesta au fost îmbunătăţite şi dezvoltate în lucrarea Helenei Blavatsky „Doctrina secretă“ publicată în 1888. În ea, conceptul Maitreya mesianic este legat atît de tradiţiile budiste cît şi de cele hinduse. În aceeaşi lucrare Blavatsky susţinea că au fost şi vor fi numeroase exemple mesianice în istoria omenirii. Aceste apariţii succesive ale „emisarilor Adevărului“ sînt, conform autoarei, parte a supravegherii neîncetate a pămîntului şi a locuitorilor lui de către Maeştrii Înţelepciunii.

Helena Blavatsky a elaborat aşa-numitul „principiu cristic, care, în opinia ei, se armonizează cu esenţa spirituală a fiecărei fiinţe umane. După moartea ei, un alt teosof, Charles W. Leadbeater a formulat o cristologie (parte a teologiei creştine care tratează despre persoana lui Cristos şi despre raporturile sale cu Dumnezeu şi lumea) în care el l-a identificat pe Cristos cu reprezentarea teosofică a zeităţii budiste Maitreya.

Din punct de vedere teosofic, titlul sau demnitatea de a fi numit Cristos nu se referă la o anumită persoană, ci reprezintă denumirea unei funcţii în Ierarhia Maeştrilor Înţelepciunii, călăuzitorii din culise ai evoluţiei umanităţii. Acela care, oricine ar fi, se află în fruntea Ierarhiei, devine automat pe întreaga perioadă a misiunii sale Instructor mondial. Maitreya, care întrupează energia pe care o numim „principiu cristic“, ocupă această misiune de 2.000 de ani şi în Palestina el s-a manifestat ca şi Cristos, pentru a inaugura era peştilor, care începea atunci. A utilizat o metodă numită „adumbrire spirituală“, adică conştiinţa sa a inspirat şi călăuzit acţiunile şi învăţăturile discipolului său Isus.

„Adumbirea“ sau „învăluirea“ este un termen folosit în literatura esoterică de către Alice Bailey, Helena Blavatsky, Annie Besant, Charles Leadbeater, precum şi de alţi autori, printre care Benjamin Creme. Aceasta este un proces prin care fiinţa spirituală foarte avansată, de rangul unui „fiu“ al lui Dumnezeu sau avatar divin, utilizează, cu acordul deplin conştient, vehiculul fizic al unui discipol (în general un iniţiat cu un nivel destul de ridicat), pentru a transmite învăţăturile spirituale de înalt nivel, necesare dezvoltării viitoare a omenirii.

Astfel Cristos l-a „adumbrit“ pe discipolul său Isus în cei trei ani ai vieţii publice, între botezul în Iordan şi crucificarea sa. În timpul acestei perioade nu Isus era cel care vorbea, ci Cristos prin intermediul lui.

În concepţia teosofică, Cristos şi Isus ar fi două entităţi diferite, Cristos ocupînd trupul lui Isus în timpul celor trei ani ai ministerului său. Pentru esoterişti, cele două nume definesc trei condiţii, trei statute diferite: 1. Isus omul, marele iniţiat; 2. Cristos, încarnarea sau întruparea principiului cristic (sau a conştiinţei cristice); 3. Isus Cristos, adică Isus în timpul adumbririi de către Cristos.

Cel care era, acum 2.000 de ani discipolul Isus a devenit acum unul dintre marii Maeştri ai Ierarhiei. Maestrul Isus a trăit în majoritatea timpului în Palestina. Din 1984 se află la Roma. El are intenţia de a încerca să facă ca bisericile creştine să iasă din starea lor de cristalizare şi rivalitate şi dacă este invitat, să ia conducerea unei biserici unificate. El speră să poată rezolva astfel numeroasele contradicţii şi neînţelegeri produse de-a lungul secolelor despre rolul său istoric şi al învăţăturilor sale pe care le-a răspîndit ca vehicul al lui Maitreya.

Odată cu apariţia lui Maitreya, Maestrul Isus joacă un rol major pentru a doua oară. Această colaborare deschisă, care va fi vizibilă de către toţi, va pune capăt tuturor îndoielilor care ar putea exista în ceea ce priveşte adevărata legătură dintre Maitreya Cristos şi discipolul său Maestrul Isus. Astfel, afirmaţia aparent paradoxală, conform căreia Isus şi Cristos nu sînt aceeaşi persoană, în sensul literal al termenului, este mai raţională decît ar părea. Creştinii, cărora le este greu să accepte ca instructorul lor să nu fie autoritatea cea mai înaltă a întregii umanităţi, pot să găsească o consolare în al doilea paradox : Isus şi Maitreya Cristos erau (şi sînt totdeauna) unul, în sensul în care ei lucrează împreună, fiecare în propriul său nivel, în cea mai pefectă armonie, la punerea în practică a planului divin.

Alice A. Bailey, o ferventă susţinătoare a ideilor lui Leadbeater, a dezvoltat opera acestuia şi cristologia sa, considerîndu-l pe Maitreya drept Cristos Cosmic, afirmînd că cea de-a doua sa venire ar avea loc cîndva, după anul 2025.

La rîndul său, Benjamin Creme, continuator al lui Bailey, fondator al organizaţiei Share International şi ale cărui doctrine sînt similare cu cele ale curentului principal teosofic, susţinea în 1975, că a luat legătura prin canal telepatic cu Maitreya. Încă din 1959, un Maestru al Înţelepciunii l-ar fi pregătit să îndeplinească misiunea de a anunţa apariţia lui Cristos, Instructorul mondial, cel aşteptat sub diferite nume de diversele religii ale lumii.

Creme pretinde că Maitreya ar fi avut deja numeroase apariţii, publice şi private. Cînd Creme a anunţat că Maitreya a ajuns la Londra , în 19 iulie 1977, apoi el e fost prezentat la televiziunea americană în 14 ianuarie 2010, l-a implicat pe economistul Raj Patel, în care mulţi au dorit să-l vadă pe Maitreya Mesia. S-a iscat rumoare în mass-media.

Raj Patel a răspuns cu umor într-un articol din ziarul The Guardian şi Creme a făcut şi el o dezminţire, la fel de umoristică, în acelaşi jurnal. Totuşi, îndoiala persistă încurajată de publicaţia  americană The New Yorker din 29 noiembrie 2010.

Rudolf Steiner, fondatorul antroposofiei susţine că Maitreya va veni peste 5.000 de ani după Gautama Buddha, aproximativ anul 4.400.

După Steiner, antroposofia nu este o religie, ci ea caută să clarifice, să explice înţelesul, sensul diferitelor religii.

În creştinism, spre exemplu, nu mesajul religios ar fi cel mai important, ci acţiunea obiectivă a lui Cristos, considerat ca „spiritul călăuzitor al pămîntului“. Din punct de vedere social, intensificarea „ego-ului“ ar conduce la haos, la un „război al tuturor împotriva tuturor“. Pentru a evita acest lucru, entitatea cristică ar putea impregna fiinţelor umane forţa iubirii care le-ar permite să trăiască împreună în armonie.

Conform antroposofiei, întruparea Logos-ului sau Cuvîntului în Isus ar fi avut loc în timpul botezului în Iordan. Rudolf Steiner consideră întruparea acestui Logos în corpul fizic ca evenimentul de cea mai mare importanţă pentru evoluţia umanităţii. Dacă teosofii au minimizat acest rol făcînd din Cristos un avatar, un iniţiat, un profet obişnuit, Steiner vede în Cristos o întrupare unică a divinităţii, indispensabilă pentru cursul evoluţiei. Rolul său cosmic ar fi acela de a iniţia şi a îndruma spiritualizarea pămîntului. Rezultă deci, că impulsul cristic este un fapt obiectiv care transcende toate religiile.

Steiner susţine că venirea lui Cristos în corp fizic, acum 2.000 de ani, nu ar fi decît partea vizibilă a unui proces cosmic, care ar fi început cu mult timp înaintea acestei încarnări pe pămînt.

Pentru Steiner, revenirea lui Cristos prin întrupare umană este imposibilă. Şcolile esoterice care anunţă o viitoare întoarcere a lui Cristos, nu ar face decît să pregătească condiţiile venirii unei entităţi adverse, pe care o numeşte Ahriman, „spiritul distrugător“, un alt nume atribuit elementului răului, satana. El a susţinut de asemenea încarnarea iminentă a lui Ahriman la începutul mileniului trei în Occident, ceea ce s-ar putea spune că Ahriman ar trece în Maitreya.

În 1934, teosoful Guy Ballard a introdus în literatura teosofică termenul de „maeştri ascensionaţi“ sau „înălţaţi“ (considerat ca o denaturare a conceptului original de Maeştri ai Înţelepciunii Antice) prin publicarea Misterelor Dezvăluite, o carte care, a declarat el, i-a fost dictată de maestrul Saint Germain. Împreună cu soţia sa, a fondat mişcarea religioasă „I AM“ Activity, ramură a teosofiei şi precursoare majoră a numeroaselor curente New Age.

Deoarece Isus este considerat a fi unul dintre Maeştrii Ascensionaţi, mulţi dintre membrii ei consideră că mişcarea este o religie creştină.

Maeştrii Ascensionaţi fac parte din Marea Frăţie Albă. Termenul alb nu indică culoarea unei rase, ci face aluzie la concentraţia de lumină albă care emană din conştiinţa acestor maeştri. Ei fac parte din „aceşti oameni îmbrăcaţi în haine albe“ despre care vorbeşte capitolul 7 al Apocalipsului, care stau în faţa lui Dumnezeu. Printre sfinţii din Orient şi Occident se numără Buddha, Maitreya, Isus Cristos, Arhanghelul Mihai, Zarathustra, Moise, Sfînta Fecioară Maria, Tereza de Avila, Saint Germain, Padre Pio, El Morya, Melchizedek. Împreună cu ei sînt legiuni nenumărate de suflete iubitoare care au slujit omenirea şi care s-au întors în casa celestă şi fac parte pentru totdeauna din Dumnezeu cel Viu.

De 2.600 de ani budiştii îl aşteaptă pe Maitreya şi de 2.000 de ani creştinii aşteaptă venirea lui Cristos. Cristos şi Maitreya sînt una şi aceeaşi persoană, Maestrul Maeştrilor şi, aşa cum îl numea Gautama Buddha, instructorul îngerilor şi al oamenilor.

Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Maitreya_(Theosophy)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maitreya

http://www.share-international.org/

http://www.partageinternational.org/

http://www.ascensionplanetaire.com/Ma%C3%AEtre%20Maitreya/maitremaitreyaya.htm

http://www.lepharedusommet.org/les_maitres_ascensionnes.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_Master_Teachings#Violet_Flame

http://fr.wikipedia.org/wiki/Possession_(anthropologie)

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

 

Nu trebuie să vă îngrijorați, pentru că Dumnezeu vă iubește pe toți

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 8 mai 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, privește în jurul tău şi vei vedea mulți oameni ducînd vieţi lipsite de griji. Vei vedea rîs, bucurie şi multă prietenie şi vei şti că toate acestea nu pot veni decît de la Dumnezeu. Mulți oameni, odată ce vor cunoaşte Adevărul, Mă vor îmbrăţişa cu inimile deschise şi recunoscătoare şi atunci vom fi una.

     Planul Meu este de a-i aduna pe toţi şi de a revărsa asupra lor o mare dragoste, bucurie şi fericire. Eu Mă voi desfăta în Noua Mea Împărăție şi va fi mult rîs, veselie şi frumuseţe, precum şi Viaţă Eternă. Dragostea va emana din fiecare creatură, iar fiecare suflet şi fiecare viaţă vor fi perfecte.

     Atunci cînd vă îngrijoraţi despre viitorul lumii, aduceţi-vă aminte ce v-am spus Eu. Totul va fi bine odată ce Eu voi veni să vă adun în noua lume fără sfîrşit. Nu trebuie să vă îngrijorţți, pentru că Dumnezeu vă iubeşte pe toţi. Cît despre sufletele care duc o viaţă grea şi dureroasă, ele vor fi aduse primele, dacă acceptă Cine Sunt Eu. Aceia care sunt într-un teribil întuneric vor primi Haruri extraordinare pentru a-şi curăţi sufletele, astfel încît Eu să pot desface strînsoarea celui rău asupra lor şi să-i iau în siguranţa Milostivirii Mele. Aceasta este o bătălie şi se va duce cu înverşunare, dar se va exercita Puterea Preasfintei Treimi şi sufletele vor fi luminate astfel încît să nu se piardă.

     Eu voi ridica dintre voi conducători importanţi şi, cu o armată răspîndită în fiecare naţiune, voi veţi spori şi veţi lua cu voi pe majoritatea copiilor lui Dumnezeu, în Noul Paradis. Priviţi spre Mine cu încredere şi nu vă temeți de Iubirea Mea, pentru că trebuie să ştiţi că Eu niciodată nu aş dori să vă sperii, iar atunci cînd Îmi voi face Prezenţa cunoscută, aceasta vă va umple cu o mare uimire și bucurie. Vă asigur, nu trebuie să vă temeţi, pentru că Eu Sunt Iubirea Însăşi. Iubirea vă va alina şi cînd veţi sta în Faţa Mea, Isus al vostru, veţi fi copleşiţi instantaneu de un sentiment de familiaritate, care este prezent doar atunci cînd inima voastră se împleteşte cu a Mea.

O, cît vă iubesc pe toți şi cît tînjesc după sufletele voastre.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Eu folosesc suflete ispăşitoare pentru a-i aduce la Mine pe alţii, care nu ar fi niciodată salvaţi altfel

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 7 mai 2014

Isus
          Multiubita Mea fiică, atunci cînd Eu chem sufletele să Mă urmeze, acest fapt duce la un amestec de sentimente, de la o intensă fericire pînă la o adîncă tristețe. Pentru că, atunci cînd Eu aprind în suflete Focul Duhului Sfînt, acest fapt va aduce mari binecuvîntări, dar ele vor veni însoţite de suferinţă.
      Atunci cînd Eu aleg ce suflete merită Darurile Mele, ele vor trăi sentimentul că Îmi aparţin Mie, dar se vor simţi în acelaşi timp în afara lumii  în care trăiesc. Ei îi vor vedea pe fraţii şi surorile lor într-o lumină nouă. Vor fi extrem de sensibili la frumuseţea Creaţiei lui Dumnezeu atunci cînd vor privi feţele altora, pentru că ei vor vedea Prezenţa lui Dumnezeu. Nici măcar un suflet pe care ei îl vor întîlni nu va fi lipsit de iradierea Prezenţei lui Dumnezeu, indiferent cît de departe a căzut acest suflet în Ochii Mei. Ei vor fi plini şi de o copleşitoare compasiune, pe care doar un părinte o simte pentru propriul său copil. Vor simţi pentru acea persoană o iubire imediată şi intensă, care îi va uimi şi îi va şoca. Cu toate acestea, ei vor fi conştienţi în acelaşi timp de întunericul care stă ascuns în suflete, gata să le devoreze. Imediat, pe loc, sufletul ales îşi va da seama  ce trebuie să facă. El se va teme atît de mult pentru sufletele care sunt în pericolul de a se scufunda în întuneric, încît imediat va alerga  către Mine implorîndu-Mă să le salvez.
      Un suflet ispăşitor, un suflet ales, renunţă la tot ce este exterior în viaţa sa şi, făcînd aceasta, aduce mare glorie lui Dumnezeu. Suferinţa pe care sufletul ales o are de îndurat eliberează alte suflete de pedeapsa veşnică şi, ca rezultat, el devine ţinta cea mai căutată de satana şi de agenții săi.  Astfel de suflete îndură Pătimirea Mea, ca un Dar pentru Dumnezeu, pentru că, odată alese, cele mai multe dintre ele nu mai pot apoi să îi întoarcă spatele lui Dumnezeu. Există totuşi și aceia care sunt aleşi, dar care refuză Cupa Mea. Trebuie să vă rugaţi pentru aceste sărmane suflete, pentru că lipsa curajului de a lua Crucea Mea le poate duce în următoarele două direcţii. Vor îndura suferinţă lăuntrică pentru că le-a fost greu să se apropie de Mine. Apoi vor fi absorbite de lumea laică, pentru a scăpa de chemarea lor, şi aceasta nu le va aduce nimic altceva decât un sentiment de falsă speranţă.
 Atunci cînd un suflet iubitor se roagă şi se smereşte înaintea Mea, el potoleşte Mînia Tatălui Meu. Acest fapt atenuează impactul Pedepselor Tatălui Meu asupra lumii. Dacă un suflet ales, care este persecutat din cauza dragostei lui pentru Mine şi care este la limita rezistentei, va spune către Mine: „Isuse, ia suferinţa mea şi fă cu ea precum voieşti Tu“, atunci eu voi revărsa asupra lui Daruri extraordinare. Sufletul va deveni imun la rău şi apoi va fi neînfricat. Datorită desăvîrşitei sale încrederi în Mine, el se va înălța atunci la perfecţiunea sufletească şi va dobîndi un comportament calm şi plin de pace. Aceasta presupune foarte mult sacrificiu, dar atunci cînd astfel de suflete Mi se predau Mie în supunere deplină şi refuză să răspundă duşmanilor Cuvîntului Meu, acest lucru va duce la salvarea multor suflete.
 Eu folosesc suflete ispăşitoare pentru a-i aduce la Mine pe alţii, care nu ar fi niciodată salvaţi altfel. Doar în acest mod astfel de suflete victimă pot şi vor ispăşi pentru sufletele a milioane de oameni care şi-au tăiat cordonul ombilical ce îi lega de Mine. Să nu vă temeţi niciodată prea mult pentru sufletele aflate în întuneric în aceste vremuri, pentru că sufletele victimă alese de Mine în lume sunt în număr mare în acest moment. Seninătatea lor aduce înapoi la Refugiul Meu sufletele care sunt pierdute.
 Al vostru Isus

 

Foarte mulţi dintre voi n-aveţi nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă să Mă slujiţi ca nişte Creştini

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Marți, 6 mai 2014

jesus-misericordieux

           Multiubita Mea fiică, nici un om să nu creadă, nici pentru o clipă, că Dumnezeu le va permite vreodată copiilor Săi să se îndepărteze de El, fără să facă tot ce stă în Puterea Sa pentru a-i salva.

Atît de multe Daruri vi s-au dat, încă de la Începuturi, prin intermediul profeților. Mulți profeți au repetat aceleași mesaje iar și iar, și totuși mulți dintre ei au fost ori ignorați, ori ridiculizați. Mulți au fost persecutați și omorîți. De ce Cuvîntul lui Dumnezeu provoacă atîta ură? Nu Cuvîntul lui Dumnezeu este cel care rănește sufletul celor slabi sau al celor care s-au îndepărtat de Credință. Nu. Ci este modul satanei de a răspunde, atacînd furios, cînd Dumnezeu își ridică Mîna pentru a-i da celui rău pedeapsa cuvenită. El știe că atunci cînd Cuvîntul lui Dumnezeu este dat profeților Lui, acesta se răspîndește foarte repede datorită Puterii Duhului Sfînt, iar cînd se întîmplă astfel, puterea celui rău slăbește și, în consecință, răzbunarea sa e violentă.

Cînd Duhul Sfînt este revărsat asupra rasei umane în acest mod, îngerii căzuți se vor ridica – săbii gata să-l străpungă pe fiecare dintre discipolii mei, în orice fel posibil. Trebuie să acceptați și să recunoașteți această multă ură pentru Cuvîntul Meu drept ceea ce este ea de fapt – o încercare de a vă îndepărta pe voi de Adevăr. Fiecare dintre apostolii Mei, fiecare profet și slujitor sfințit care aderă la Adevăr – la Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu- va suferi o opoziție înverșunată din partea forțelor celui rău. Așa a fost mereu. Dar voi niciodată nu trebuie să permiteți ca ura lor față de Mine, iubitul vostru Isus, să vă descurajeze sufletele, pentru că tocmai în acele momente Eu sunt cu adevărat prezent în sufletele voastre. Suferiți în Numele Meu și Eu vă voi înălța în glorioasă uniune cu Mine, în Împărăția Mea ce va să vină. Pricinuiți însă altora suferință, indiferent cît v-ați crede de îndreptățiți să o faceți și Eu vă voi separa de Mine pe veci.

Avertismentele Mele, date vouă acum, sunt pentru a vă reaminti ceea ce v-am învățat Eu, căci în ziua de azi foarte mulţi dintre voi n-aveţi nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă să Mă slujiţi ca nişte Creştini.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

 

Cîţi oameni ar fi înclinaţi, în numele dreptăţii, să creadă în fărădelegi?

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Marţi, 6 mai 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, motivul pentru care Cuvîntul Meu este respins de atît de mulţi oameni este că Adevărul este ca un ghimpe în coasta celor care sunt stînjeniţi să proclame în mod deschis Învăţăturile Mele.

Omul care crede că libertatea de expresie este mai importantă decît respectarea Cuvîntului lui Dumnezeu, merge pe o cale foarte periculoasă. Orice om care crede în dreptul de a declara părerile sale ca fiind sacrosancte, cînd aprobă păcatul, este un trădător al Meu.

    Cîţi oameni ar fi înclinaţi, în numele dreptăţii, să creadă în fărădelegi? Asemenea oameni, care vă dictează legile, inclusiv cei care guvernează Biserica voastră, ar vrea ca voi să credeţi că dreptul la libertatea de expresie este mai presus de orice Lege a lui Dumnezeu, chiar dacă acest drept este folosit pentru a glorifica păcatul.

Păcatul ia multe forme şi, în lumea de azi, orice păcat este explicat prin proclamarea dreptului individual al fiecărei persoane de a face ceea ce îi place. Tot aşa cum nici unul dintre voi nu are dreptul de a judeca pe nimeni în Numele Meu, nici unul dintre voi nu are dreptul de a proclama faptele rele ca fiind bune.

 Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Cartea Adevărului va fi antiteza noii cărţi false

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 5 mai 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, toţi cei care urmează Glasul Meu prin intermediul acestor Mesaje vor primi şi în continuare mari binecuvîntări, pe măsură ce rezistenţa lor va fi testată în moduri pe care Creştinii nu le-au mai suferit din Evul Mediu. Fiecare dintre ei va fi batjocorit de către cel rău, care se foloseşte de sufletele slabe și orgolioase pentru a lansa atacuri asupra celor care sunt aproape de Mine. Va fi făcută orice încercare vizibilă sau invizibilă de a ponegri aceasta măreață Lucrare a Mea.

    Pe măsură ce persecuţia se intensifică, să ştiţi că puterea satanei scade şi tot ce poate face el este să  continue să arunce cu pietre, să răspîndească minciuni și să încerce să îndepărteze sufletele de Mine. El va reuşi să îndepărteze sufletele de la această Misiune prin diferite mijloace. Va folosi vizionari pentru a ataca Misiunea şi aceasta va crea o mare confuzie.

Cînd omul continuă să cadă şi Cuvîntul lui Dumnezeu nu mai este acceptat în întregime atunci Cerul intervine întotdeauna. Credeţi-Mă acum cînd vă spun – aceasta este Misiunea Mea şi dacă vi se spune altceva atunci puteţi fi siguri că sunteţi conduşi pe căi greşite. Promisiunea Mea este de a rămîne loial copiilor lui Dumnezeu pînă la capăt şi pînă cînd sufletul respinge complet Mîna lui Dumnezeu. Eu voi merge înainte și vă voi oferi toate Darurile ce vă sunt hărăzite, pentru a vă ocroti împotriva duşmanilor Mei care vin la voi ca lupi îmbrăcaţi în piei de oaie. Darurile Mele vor deveni antiteza a ceea ce vor da lumii duşmanii lui Dumnezeu. Cartea Adevărului va fi antiteza noii cărți false pline de doctrine eronate, născocite de om, care vor justifica păcatul, și care în curînd va fi impusă lumii. Pecetea Dumnezeului Celui Viu vă va ocroti împotriva semnului fiarei, iar Medalia Mîntuirii vă va proteja de erezia ce va țîşni din gura dușmanilor Mei care vor acapara Biserica Mea de pe Pămînt.

Fireşte că această Misiune este dispreţuită de către satana şi el se va folosi chiar şi de sufletele bune, care – dintr-un sentiment de loialitate greșit înțeleasă faţă de acei slujitori sfinţiţi ai Mei care şi-au pierdut credinţa şi nu Mă mai slujesc pe Mine cu adevărat, pentru că nu Mă mai ştiu cum să o facă – vor terfeli Sfîntul Meu Cuvînt. Nu trebuie să vă lăsaţi influenţaţi. Nu fiţi asemeni celor dinainte voastră, care M-au respins atunci cînd am umblat pe Pămînt.

Vă dau Cuvîntul Meu că în curînd veţi primi toate dovezile pe care le doriţi. Vă promit că Eu acum vin doar pentru a vă aduce Mîntuire, într-un timp în care duşmanii Mei vor face toate încercările ca să tăgăduiască dreptul vostru la Mîntuire dat de Dumnezeu vouă, ca şi copii ai Lui.

Nu Mă părăsiţi, atunci cînd ştiţi în inima voastră că Eu, Isus Cristos, sunt cel care vă vorbeşte acum. Nu încercaţi să îndepărtați sufletele de Mine atunci cînd aveţi îndoieli cu privire la cine Sunt Eu. Nu-i răniţi pe profeţii lui Dumnezeu, altminteri veţi suferi foarte mult. Nu luptaţi împotriva Planului Tatălui Meu care pregăteşte lumea pentru cea de-a Doua Mea Venire, altminteri va trebui să înduraţi Mînia Tatălui Meu. Fiţi recunoscători. Fiţi generoşi şi acceptaţi cu iubire şi bucurie acest Dar al Intervenţiei, care este prezentat lumii spre binele vostru şi de dragul fiecărui suflet viu.
    Al vostru Isus

 Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: Dumnezeu nu va permite niciodată să fie schimbat sau reinterpretat Cuvîntul Său, pentru a se potrivi dorinţelor oamenilor

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Duminică, 4 mai 2014

Sfinta Fecioara

    Dragii mei copii, cînd Dumnezeu trimite în lume profeţi, aceştia sunt simpli mesageri. Ei sunt trimişi pentru a împărtăşi celorlalţi Adevărul – Cuvîntul lui Dumnezeu.

De-a lungul secolelor, mulţi dintre copiii lui Dumnezeu au interpretat greşit rolul profeţilor. Unii au început să-i idolatrizeze pe profeţi, în loc ca doar să accepte Cuvîntul lui Dumnezeu şi să-i aducă slavă lui Dumnezeu. Ei şi-au creat dumnezei din profeţi, iar Mesajele trimise lumii – inclusiv cele ale Fiului meu, Isus Cristos – au devenit mai puţin importante decît profeţii care le-au transmis.

Copii, profeţii lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu, vizionarii şi văzătorii cu duhul nu au fost vrednici de această idolatrizare. Ei toți au fost oameni simpli, puţin sau deloc cunoscători ai lucrurilor divine, fapt pentru care au și fost aleși. Mesajele sunt cele importante, în timp ce mesagerii sunt simple căi de transmitere a Cuvîntului. Cuvîntul lui Dumnezeu, dăruit prin intermediul profeţilor, nu trebuie niciodată dat la o parte, în timp ce profetul este pus pe un piedestal făcut de mîini omenești.

Cuvîntul lui Dumnezeu nu trebuie niciodată ignorat. Imaginea lui Dumnezeu nu trebuie să fie înlocuită niciodată de imaginea profeţilor sau a sfinţilor Săi, care au cîştigat Bunăvoinţa Sa. Voi puteţi să-i rugaţi pe profeţi şi pe sfinţi să intervină în favoarea voastră, dar niciodată nu trebuie să risipiţi peste ei slava care i se cuvine numai lui Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor cereşti. Acest adevăr este valabil şi astăzi. Trebuie să-i aduceţi slavă întîi lui Dumnezeu şi să-L puneţi pe El înaintea oricărui lucru. Trebuie să vă lipiţi de Cuvînt, care a fost stabilit de la începuturi şi să nu vă îndepărtaţi niciodată de la el, pentru că el nu se va schimba şi nu se poate schimba vreodată. Cuvîntul lui Dumnezeu este irevocabil.

Învăţăturile Fiului meu au fost făcut cunoscute omenirii atunci cînd El a păşit pe Pămînt. Ele doar au explicat mai limpede Cuvîntul lui Dumnezeu, dar ele niciodată nu s-au îndepărtat de la Adevăr. Astăzi, omul este în continuare la fel cum era atunci cînd Fiul meu a venit prima dată. Omul este în continuare slab, influenţabil şi a rămas tot păcătos, aşa cum era şi atunci. Dacă un profet sau un simplu om, pretinzînd că vorbeşte în Numele lui Dumnezeu, vă spune despre Cuvînt că trebuie adaptat după cerinţele omului modern, trebuie să deveniţi atenţi. Dacă vi se spune că de fapt Cuvîntul înseamnă cu totul altceva decît pînă acum, nu trebuie să acceptaţi. Omul, inclusiv cel care îl serveşte pe Dumnezeu, nu are autoritatea să modifice Adevărul.

Cînd un om pretinde că este inspirat din Cer şi apoi schimbă Cuvîntul, pentru a conveni lumii laice, nu trebuie să vă încredeţi în el. Dumnezeu nu va permite niciodată să fie schimbat sau reinterpretat Cuvîntul Său ca să le convină oamenilor. Ţineţi minte: cînd idolatrizaţi un profet şi vă revărsaţi laudele asupra lui, îl ofensaţi pe Dumnezeu. Cînd acceptaţi modificări în conţinutul Sfintei Biblii, care contravin Cuvîntului lui Dumnezeu, atunci voi înşivă vă rupeţi de Adevăr. Cînd acceptaţi minciuni, ca un mijloc de a-L servi pe Dumnezeu în proprii voştri termeni, atunci vă separaţi pe voi înşivă de Dumnezeu.

  Mama voastră iubită,

 Mama Mîntuirii

Sursahttp://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

„Cere şi ţi se va da“ nu este o promisiune deşartă pe care o fac Eu

Mesajul lui Isus cître Maria Îndurării Divine

 Sîmbătă, 3 mai 2014

Isus

            Multiubita Mea fiică, atunci cînd le cer oamenilor să se încreadă în Mine, acesta este un lucru foarte dificil pentru mulţi dintre ei. Foarte multor oameni li se pare greu să se încreadă în Iubirea Mea pentru umanitate ca să Mi se predea Mie pe deplin, cînd ei se bazează pe propria lor credinţă. Doar atunci cînd vă predaţi pe voi înşivă în întregime în grija Mea, vă puteţi simţi în siguranţă, protejaţi şi în pace.

     Dacă voi căutaţi Iubirea Mea, ea vă va acoperi atunci cînd vă ridicaţi braţele şi strigaţi după Mine ca nişte copilaşi. Copiii, atunci cînd sunt mici, îşi pun toată încrederea în părinţii lor. Ei cunosc doar diferenţa dintre starea de bine şi cea de rău şi atunci ei se bazează complet pe cei adulţi pentru a-i proteja. Copiii nu stau mult pe gînduri înainte să alerge la părinţii lor pentru consolare şi pentru a căuta refugiu. Credinţa unui copil este puternică. El nu se îndoieşte, pentru că el crede cu adevărat că va găsi siguranţă în braţele unui părinte iubitor.

      Eu sunt demn de încredere, deoarece tot ceea ce Mi se cere Mie va fi făcut, dacă este pentru binele sufletului. „Cere şi ţi se va da“ nu este o promisiune deşartă pe care Eu o fac. Eu savurez Acţiunea de a împărţi cu generozitate Darurile Mele peste fiecare dintre voi. Atunci cînd Îmi cereţi să vă ajut, Eu aud, simt şi răspund la tot ceea ce doriţi voi. Daţi-Mi şansa să vă dovedesc Iubirea Mea pentru fiecare dintre voi. Lăsaţi-Mă să vă arăt dovada Intervenţiei Mele. În acest timp al existenţei, Eu, Isus Cristos, Îmi voi face cunoscută Prezenţa în toate cîte le cereţi de la Mine. În acest timp Eu vă voi permite să simţiţi Prezenţa Mea, să fiţi martori ai Marilor Mele Acte de Intervenţie în viaţa voastră de zi cu zi şi să înţelegeţi puterea rugăciunilor voastre. Căci acestea sunt zilele marilor minuni pe care Eu le las moştenire umanităţii, mai mult decît în orice alte timpuri, de cînd Eu am umblat pe Pămînt.

Cînd vă puneţi cu adevărat toată încrederea în Mine, Eu pot face mari minuni nu numai pentru a vă aduce uşurarea suferinţei, ci şi pentru a vă atrage si mai aproape de Inima Mea Preasfîntă. Cînd un copil ştie că un părinte îl iubeşte, el se simte în siguranţă ştiind că este protejat. Să ştiţi că atunci cînd vă încredeti în Mine, Eu vă protejez pe toţi şi voi inunda fiecare suflet cu un profund sentiment de pace, pe care nu o puteti găsi nicăieri altundeva pe acest Pămînt.

     Veniţi la Mine astăzi şi cheamaţi-Mă să vă ajut – orice temeri aţi avea. Recitaţi această Rugăciune specială de fiecare dată cînd sunteţi în suferinţă, iar Eu vă voi răspunde de fiecare dată.

      Rugăciunea (148) a Cruciadei de Rugăciune: Vino în ajutorul meu:

O, Isuse al meu, ajută-mă în momentele mele de mare suferinţă. Ţine-mă în Braţele Tale şi ia-mă în Refugiul Inimii Tale. Şterge lacrimile mele. Potoleşte zbuciumul meu. Înalţă sufletul meu şi umple-mă cu Pacea Ta. Te rog îndeplineşte-mi această cerere specială (menţionează aici cererea….). Vino în ajutorul meu, astfel încît cererea mea să primească răspuns şi viaţa mea să poată deveni liniştită şi unită cu Tine, Domnul meu drag. Dacă cererea mea nu poate fi împlinită, atunci umple-mă cu Harul de a accepta că Voia Ta Sfîntă este pentru binele sufletului meu şi pentru ca eu să rămîn credincios Cuvîntului Tău pentru totdeauna, cu inima blîndă şi uşoară. Amin.

     Întotdeauna să Mă chemaţi pe Mine, ori de cîte ori sunteţi în suferinţă sau aveţi nevoie de ajutor, şi Eu vă promit că vă va fi dat un semn ca răspuns la cererea voastră către Mine, Mîntuitorul vostru iubit.

     Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

 

Cruciada specială de rugăciune din 7 mai 2014

 

În ziua de 7 mai 2014, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune pentru conducătorii lumii, naţiuni şi evitarea războiului.

Se vor recita următoarele rugăciuni:

1. Rozarul Sfintei Fecioare;

2.Rozarul Îndurării Divine;

3.Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.:

96, 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99,120, 96;

4. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;

5. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea nr.104 a Cruciadei, pentru ca fiecare să salveze 5050 de suflete.

*

PRIN PUTEREA GRUPURILOR CRUCIADEI MELE DE RUGĂCIUNE, EU VOI ATENUA MULT DIN SUFERINŢA PREZISĂ

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării divine din 25 ianuarie 2013

Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.

Cruciada de Rugăciune (96) pentru Binecuvîntarea şi Protejarea Grupului nostru, al Cruciadei de Rugăciune

O, Isuse drag, te rugăm binecuvîntează şi protejează Grupul Tău al Cruciadei de Rugăciune, ca să devenim invulnerabili la atacurile nelegiuite ale celui rău şi ale oricăror spirite malefice care ne-ar putea frînge de la Misiunea Sfîntă de salvare a sufletelor.

Fie ca noi să rămînem loiali şi puternici, perseverînd pentru a păstra în faţa lumii Numele Tău cel Sfînt şi niciodată să nu şovăim în strădania de a răspîndi Adevărul Sfîntului Tău Cuvînt. Amin.

Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.

Trebuie să vă instruiesc pe voi, iubiţii Mei discipoli, şi pentru a asigura faptul că rugăciunea formează baza fiecărei întîlniri de rugăciune. Nu doresc să meditaţi negativitatea sau să creaţi teamă printre voi, întrucît tot ce aduc Eu este Iubire şi Milostivire.

Mesajele Mele sunt pline de speranţă, iar Eu, prin puterea Grupurilor Cruciadei Mele de Rugăciune, voi atenua mult din suferinţa prezisă. Scopul acestei Misiuni este de a salva sufletele. El nu a fost niciodată altul. Mesajele Mele sunt date pentru a vă lămuri, a vă avertiza despre pericolele care vă ameninţă credinţa, şi a vă pregăti pentru Noul Meu Paradis.

Mergeţi acum în pace. Voi acoperi fiecare Grup al Cruciadei de Rugăciune cu Abundenţa Harurilor Mele, inclusiv cu Darul Discernămîntului.

Al vostru Isus

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/croisade-speciale-%C3%A0-partir-du-7-mai-2014/

http://avertismentmare.pw/mesaje-mdm/mesaje-2012/itemlist/category/34-ianuarie-2013

Apocalipsul va consta în confiscarea Bisericii de pe Pămînt a Fiului Meu de către dușmanii Săi

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Vineri, 2 mai 2014

Marie reine

          Copila mea, atunci cînd oamenii aud cuvîntul ”apocalips” simt poate groază în inimile lor. Acest lucru se întîmplă pentru că nu sunt informaţi asupra a ceea ce înseamnă el. Aceste timpuri au fost prevestite ca fiind partea finală a Planului Tatălui Meu de a unifica lumea şi de a o elibera de strînsoarea răului care a sugrumat-o atît de multă vreme.

Cel mai important semn că acel timp este aproape va fi chiar înainte de A Doua Venire a Fiului meu, atunci cînd Crucificarea Sa va fi retrăită din nou. Acestea vor fi semnele. Precum El a fost biciuit, la fel va fi şi Trupul Său – Biserica Sa de pe Pămînt – prin corupţie şi infestare. Apoi, aşa cum spinii au fost puşi pe Capul Său, ei vor fi puşi pe capetele conducătorilor Bisericii Sale. Mîinile slujitorilor Săi sfinţiţi vor fi pironite ca pe Cruce, atunci cînd nu vor mai fi folosite, în timpurile care vor veni, ca instrumente ale Sfintelor Sacramente. Întocmai precum cuiele au străpuns Picioarele Fiului meu, tot astfel acelor slujitori adevărați ai lui Dumnezeu li se va interzice să conducă sufletele pe Calea adevărată către Domnul. Crucificarea Bisericii Fiului meu pe Pămînt va continua pînă cînd ea va muri şi în acea zi, Trupul Fiului meu, Isus Cristos, nu va mai fi Prezent în Sfînta Euharistie. Cînd Biserica Fiului meu va fi distrusă, atunci pe ce cale vor mai merge discipolii Săi? Așadar, dacă nu urmaţi Calea Fiului meu, nu veţi putea să găsiţi calea către Împărăţia Sa.

După ce Biserica Fiului meu va fi luată în stăpînire şi duşmanul se va aşeza pe tron, voi trebuie să rămîneţi mereu credincioşi Fiului meu. Voi nu veţi putea face asta dacă veţi accepta legile lumii laice ca înlocuitor al Adevărului.

Cartea Adevărului, împreună cu Rugăciunile Cruciadei, vă vor păstra privirea ațintită asupra Fiului meu. Cei care sunt slujitori sfinţiţi credincioşi ai Săi vă vor hrăni cu Hrana Vieţii, atunci cînd ea nu se va mai găsi nicăieri. În acele timpuri veți număra lunile ca și cum ar fi săptămîni iar săptămînile ca și cum ar fi zile, pentru că la sunetul trompetei Noul Ierusalim se va ridica din cenuşă şi persecuţia va lua sfîrşit.

Apocalipsul va consta în acapararea Bisericii Fiului meu de pe Pămînt de către dușmanii Săi. Va consta în bătălia pentru suflete. Pedeapsa va fi Avertismentul lui Dumnezeu pentru omenire, ca să-și deschidă ochii în fața Adevărului. Rămăşiţa Armatei va ajuta să se păstreze vie flacăra iubirii pentru Fiul meu şi, în acelaşi timp, va aduce sufletelor o mare iertare de pedeapsa care altfel ar cădea asupra lor, dacă nu ar fi Milostivirea Fiului meu.

 Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa:  http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Promisiunea Mea de a veni din nou va fi împlinită în timpul vieții acestei generații

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării divine

Joi, 1 mai 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, Promisiunea Mea de a veni din nou va fi împlinită în timpul vieții acestei generații. În prezent, mulți oameni în lume nu sunt conștienți de profețiile cu privire la Marea Zi a Domnului, conținute în Preasfînta Biblie. Ca să vă pregătească pentru aceste timpuri, Tatăl Meu M-a instruit să vă informez cu privire la faptul că data Celei de a Doua Veniri a Mele este fixată, însă doar Dumnezeu, Tatăl Veșnic, cunoaște această dată. Nici chiar Eu, Fiul Său Unul-născut, nu am cunoștință despre această dată – decît că ea va fi în curînd.

Mai întîi, multe evenimente vor trebui să aibă loc, înainte de măreața reînnoire, să știți însă că toate vor avea loc curînd și într-o succesiune rapidă. Cei care se tem de Marea Zi trebuie mai degrabă să se încreadă în Mine și să se roage pentru sufletele celor care vor face tot ce pot ca să Mi se opună în Strădania Mea pentru suflete. Planul Meu este de a-i aduce chiar și pe cei mai încăpățînați dintre voi în Împărăția Mea, pentru că ea este destinată lumii. Împărăția Mea va veni, pentru că acesta este Planul lui Dumnezeu, și va desăvîrși Legămîntul Final, conform Voinței Divine a lui Dumnezeu.

Rugați-vă, cu mărinimie în inimă, pentru sufletele celor care au cea mai mare nevoie de Milostivirea Mea și Eu le voi acoperi cu Preaprețiosul Meu Sînge. Tot ceea ce a fost la început va fi împlinit la sfîrșit și apoi va exista o lume fără de sfîrșit. Totul începe și se sfîrșește cu Tatăl Meu.

Nimic nu va împiedica A Doua Mea Venire. Nici unui om, care Mi se opune sau care încearcă să îndepărteze sufletele de Mine, nu i se va permite să Mă sfideze, pentru că atunci cînd Eu voi sosi, toți dușmanii Mei vor fi dați la o parte. Eu îl voi salva pe cei slabi, pe cei temători, pe cei cuprinși de remușcări, pe eretici, pe păgîni, pe mincinoși, hoți, criminali – pe toți păcătoșii. Nici unul dintre voi nu e exceptat de la Milostivirea Mea. Eu vă iubesc pe toți.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

De această dată Eu vin să reînnoiesc Pămîntul, să restabilesc Împărăția Mea pe Pămînt

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marți, 29 aprilie 2014

Isus

           Preaiubita Mea fiică, mulți ar putea să se întrebe cum de Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creator a toate care sunt și vor fi în veșnicie, poate suferi. Adevărul este că Tatăl Meu, perfect în tot ceea ce poate fi, este plin de iubire. Deoarece El este Creatorul Iubirii, Inima îi este cuprinsă de suferință cînd vă dojenește.

Copiii lui Dumnezeu i-au refuzat Marele Dar al Paradisului prin păcatul lui Adam și Eva, cînd au căzut din grațiile Sale. S-au lăsat mai degrabă seduși de înșelăciuni viclene, plasate în fața lor de către cel rău. Cît de mult a suferit Tatăl Meu atunci, din cauza acestei trădări și cît mai suferă El și acum din cauza păcatelor de trădare ale lumii de azi. Nimic nu s-a schimbat, cu excepția Miracolului Răscumpărării, pe care El l-a lăsat moștenire lumii prin Sacrificiul Meu pentru omenire.

Iubirea Tatălui Meu pentru voi toți este atît de mare încît Suferința Sa, cauzată de orbirea oamenilor și de faptul că ei resping Marea Sa Îndurare, este de asemenea un dar pentru umanitate. Din cauza acestei Suferințe, El tînjește după suflete și ca urmare, se va strădui să ajungă pînă și la necredinciosul cel mai încăpățînat. Celor care nu cred în Dumnezeu dar doresc dovezi și semne care să le aducă alinare în nefericirea lor, le spun acestea. Eu, Isus Cristos, am venit prima dată nu numai ca să-i salvez pe cei care au acceptat Adevărul, ci am venit să îi salvez pe cei incapabili să creadă în Dumnezeu. Același lucru îl fac acum. În timp ce credincioșii se vor lupta între ei pe tema disputei dacă sunt Eu, Isus Cristos, Cel care comunică cu lumea în timpurile acestea, Eu vă promit următoarele: Eu, din Iubirea Mea pentru voi, vă voi dovedi că sunt într-adevăr Eu cel care vă vorbește acum și că Am fost trimis încă o dată de către Tatăl Meu să vă salvez.

De această dată Eu vin să reînnoiesc Pămîntul, să restabilesc Împărăția Mea pe Pămînt – Paradisul creat de Tatăl Meu pentru Adam și Eva. Acea zi se va ivi curînd și înainte de a veni timpul, Eu vă voi ilumina mintea, trupul și sufletul. Vă voi șoca cu Puterea Mea – Divinitatea Mea, dar veți simți o asemenea izbucnire de iubire încît nu veți mai avea nici un dubiu că ea poate veni numai de la Mine. Aceasta este Promisiunea Mea. Voi ajunge în primul rînd la copiii lui Dumnezeu care nu Îl cunosc și nici nu cred în El. Majoritatea vor veni alergînd la Mine, căci nu vor avea idei preconcepute izvorîte din prea multe cunoștințe de natură spirituală. În același timp, voi ajunge la acele suflete care se află în mare întuneric, care sunt disperate, pierdute și încărcate de durere mare în inima lor. Așadar cînd sunteți pregătiți să ascultați Cuvîntul Meu, care se află aici, să știți că Mesajele Mele nu îi vizează doar pe cei care Mă iubesc – ci ele sunt date pentru a ajunge la voi.

Eu vă ofer pacea. Vă aduc vești mărețe, deoarece am făurit pentru voi un viitor glorios în care moartea nu va mai avea putere asupra voastră. Eu aștept acea zi cu mare bucurie.

Vă rog să așteptați cu răbdare și încredere, căci atunci cînd Eu vă voi deschide inimile, grijile voastre vor dispărea.

 Iubitul vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: Zilele de dinaintea sosirii lui anticrist vor fi zile de mare sărbătoare

Mesajul Sfintei Fecioare Maria Către Maria Îndurării Divine

Duminică, 27 aprilie 2014

Sfinta Fecioara

           Dragii mei copii, permiteţi Luminii lui Dumnezeu să se coboare asupra voastră, întrucît planurile de pregătire a lumii pentru A Doua Venire a Fiului Meu, Isus Cristos, au fost încheiate. Toate vor fi de acum după Voia Sfîntă a lui Dumnezeu şi eu vă rog să folosiţi rugăciunea ca pe cea mai bună armură pe care o aveţi, pentru că bătălia pentru copiii lui Dumnezeu va deveni tot mai intensă. Spre deosebire de războaiele din trecut, bătălia pentru suflete va fi foarte înşelătoare, deoarece duşmanul va fi perceput ca şi prieten, în timp ce adevărata Biserică a lui Cristos va fi declarată ca fiind inamicul.

Cît de puternici va trebui să fiţi, pentru a fi cu adevărat soldaţi ai lui Cristos! Niciodată nu trebuie să cedaţi presiunii de a rosti sacrilegiile la care vi se va cere să participaţi, în public şi dinaintea altarelor Fiului meu. Cînd veţi vedea că oameni cu funcţii înalte din Bisericile Fiului Meu vă vor pretinde să vă plecaţi înaintea lor, în locuri din care lipseşte Semnul Crucii, atunci să fugiţi pentru a nu fi atraşi în eroare. Veţi şti că a sosit timpul ca anticristul să intre în Biserica Fiului Meu, cînd veţi vedea tabernacolele modificate şi, în multe cazuri, înlocuite cu versiuni din lemn.

Copii, vă rog să fiţi atenţi, pentru că mulţi dintre voi vor întoarce spatele Adevărului, pentru că vor considera Adevărul aproape imposibil de acceptat. Zilele de dinaintea sosirii lui anticrist vor fi zile de mare sărbătoare, în multe biserici, în toate ramurile Creştinismului şi ale altor religii. Toate legile vor fi fost deja schimbate, Liturghia modificată, Sfintele Sacramente denaturate, pînă cînd, în final, Slujba nu va mai fi celebrată conform Sfintelor Dogme. În ziua în care anticristul se va aşeza plin de trufie pe tronul său, Prezenţa Fiului Meu deja nu va mai exista. Începînd din acea zi, va deveni foarte greu pentru cei care îl iubesc pe Fiul Meu să-i rămînă fideli, aşa cum ar trebui, pentru că toate ororile vor fi prezentate dinaintea lor. Cînd veţi fi înconjuraţi de foarte multă confuzie şi cînd va deveni o ofensă să puneţi sub semnul întrebării noua ierarhie, voi veţi fi tentaţi să renunţaţi şi să acceptaţi noua religie mondială, de frica pierderii prietenilor şi familiei.

Armata lui Dumnezeu – Rămăşiţa – va creşte şi se va răspîndi, iar Rugăciunile Cruciadei vor asigura o mare tărie tuturor. Fiul Meu va interveni şi vă va ajuta să treceți prin încercările care vor apărea în faţa voastră, iar voi veţi şti că Puterea Lui este cea care vă dă curaj şi perseverenţă. Pentru că numai cei puternici dintre voi vor rămîne fideli Cuvîntului Sfînt a lui Dumnezeu, dar chiar şi dacă Rămăşiţa Armatei lui Cristos va fi numai o părticică din mărimea armatei fiarei, Dumnezeu o va umple cu puterea unui leu. El îi va întări pe cei slabi şi le va dărui mari Haruri. El va slăbi puterile celor care vor deveni devotaţi lui anticrist. Toate aceste evenimente pot părea înspăimîntătoare însă, în realitate, ele vor părea pentru cei mulţi ca o nouă eră de unitate şi pace în lume. Oamenii vor aplauda noua biserică mondială şi vor spune: „ce minune mare a făcut Dumnezeu.” Ei îi vor venera pe bărbaţii, dinăuntrul bisericii şi dinafara ei, care au făcut posibilă această unitate. Laude şi onoruri mari vor fi aduse acestor bărbaţi, care vor fi salutaţi cu cîntece răsunătoare, precum şi cu un semn special de recunoaştere, în toate adunările publice.

Vor fi sărbători, celebrări şi ceremonii de onoare, în cadrul cărora vor fi preamăriţi ereticii. Veţi vedea mare bogăţie, unitate între diferite credinţe şi oameni importanţi trataţi ca sfinţi în viaţă – cu excepţia unuia. Cel la care mă refer este anticrist, despre care se va crede că el este Isus Cristos.

 Mama voastră iubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7