Daily Archives: 19 mai 2014

Eu nu îi caut pe cei răi pentru a-i distruge cu uşurinţă. Singura Mea dorinţă este de a-i salva pe toţi

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Duminică, 11 mai 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, cea mai mare dorinţă a Mea este să aduc iubire, pace şi fericire tuturor copiilor lui Dumnezeu. Niciodată nu vreau răzbunare, indiferent cît de rele sunt faptele oamenilor. Nici nu caut să provoc umilinţă nimănui, deşi ei poate că îi umilesc pe alţii în numele Meu. Niciodată nu caut să distrug reputaţia unui om  chiar dacă el cauzează mari distrugeri în lume. Eu nu îi caut pe cei răi pentru a-i distruge cu uşurinţă. Singura Mea dorinţă este de a-i salva pe toţi. Eu preţuiesc sufletul fiecărui copil al lui Dumnezeu. Îi caut cu statornicie. Încerc să-i atrag înspre Mine. Eu îi caut în fiecare zi chiar şi pe cei care nu acceptă existenţa Mea. Îmi fac simţită Prezenţa în viaţa lor umplîndu-le sufletele cu iubire pentru alţii, scoţînd la suprafaţă  bunătatea din ei înşişi, astfel ca ea să poată învinge gîndurile, faptele şi acţiunile negative.

Unele suflete sunt în mod firesc receptive la chemarea Mea şi Mă încîntă răspunsul lor generos şi inima lor tandră. Alţii au ridicat o barieră între ei şi Mine, de aceea Îmi este dificil să le ating sufletele. Dar Eu voi încerca în continuare, în diferite moduri, să ajung la sufletele lor, pînă cînd am să reuşesc să le deschid inimile către Puterea Iubirii lui Dumnezeu.

          Iubirea este forţa conducătoare care  duce către toate lucrurile bune. Iubirea este prezentă în fiecare copil al lui Dumnezeu încă din momentul naşterii lui. Darul iubirii lui Dumnezeu îi ajută pe oameni să îl învingă pe cel rău. Cînd Dumnezeu intervine făcînd să crească iubirea într-un suflet, face aceasta pentru a-şi apăra copiii împotriva răutăţii diavolului.  Iubirea este mai puternică decît ura, dar ura are răbdare. Satana, plin de ură pentru umanitate, nu are nici un fel de iubire cu excepţia iubirii de sine. El infestează umanitatea sădind ură în sufletele care au devenit vulnerabile din cauza păcatului. Ura găseşte un cuib gata pregătit în sufletele celor care sunt geloşi, plini de mîndrie, însinguraţi sau confuzi. Pentru a ispiti un suflet spre ură, satana niciodată nu-i va arăta acelui suflet ce este ea de fapt. În schimb, el va ispiti sufletul prin păcatul mîndriei, aceasta fiind întotdeauna prima lui tactică. Sufletul va fi condus să creadă că trebuie să se simtă jignit, că propriile lui nevoi îi cer asta, că el ştie mai bine şi că astfel face un lucru bun.

În aceste  timpuri, iubirea lui Dumnezeu se revarsă asupra tuturor copiilor Săi. El face aceasta din Milostivirea Sa. El va spori iubirea în inimile oamenilor pentru a ajuta umanitatea să lupte împotriva urii care în curînd se va intensifica în lume, iar inimile oamenilor vor deveni ca de piatră.

Vă rog să recitaţi această rugăciune a Cruciadei pentru a căuta Iubirea lui Dumnezeu în aceste timpuri.

Rugăciunea (149) a Cruciadei. Pentru a căuta Iubirea lui Dumnezeu.

O, Isuse, umple-mă cu Iubirea lui Dumnezeu. Umple-mă cu Lumina Ta Dumnezeiască şi inundă-mă cu iubirea de care am nevoie pentru a răspîndi seminţele Milostivirii lui Dumnezeu printre toate naţiunile.

Permite ca eu să răspîndesc Iubirea Ta Dumnezeiască printre toţi cei cu care vin în contact. Răspîndeşte Iubirea Ta, ca ea să se coboare asupra tuturor sufletelor, tuturor credinţelor şi naţiunilor – şi ca o ceaţă să-i învăluie în unitate pe toţi copiii lui Dumnezeu.

Ajută-ne să răspîndim Iubirea lui Dumnezeu, astfel ca ea să poată şi chiar să învingă toată răutatea din lume. Amin.

Întotdeauna să puneţi semnul egalităţii între iubire şi Prezenţa lui Dumnezeu. Să ştiţi că doar iubirea poate aduce sufletele la Mine. Să ştiţi că doar iubirea poate veni de la Dumnezeu. Doar iubirea are puterea de a aduce pace, mulţumire şi unitate între naţiuni. Ura provine de la satana şi oricînd o vedeţi, trebuie să recitaţi rugăciunea de mai sus pentru a căuta Iubirea lui Dumnezeu. Amintiţi-vă că iubirea învinge totul pentru că ea vine de la Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7