Daily Archives: 26 mai 2014

Vor folosi Casa Mea pentru a slăvi zei păgîni ca semn de respect, în timp ce vor spune lumii că aceasta este doar pentru a fi corecți

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Duminică, 18 mai 2014

Jesus

           Preaiubita Mea fiică, toate profețiile date ție vor începe de acum să se reverse – picătură cu picătură, pînă cînd totul va curge din ce în ce mai repede, ca apa care țîşneşte dintr-un robinet. Evenimentele, faptele și acțiunile care au legătură cu Biserica Mea de pe Pămînt, vor fi în curînd sub ochii voștri. Cei care spun lucruri denigratoare despre Cuvîntul Meu Sfînt vor fi reduși la tăcere, atît de șocați vor fi de evenimentele ce urmează.

Tot ceea ce vine de la Mine vine de la Tatăl Meu. Cînd Tatăl Meu dictează detaliile unor evenimente viitoare, ca parte a Misiunii Sale de salvare a sufletelor, fiţi siguri că acestea vor avea loc. Pe măsură ce noua eră de reforme radicale în Biserica Mea începe să se desfăşoare, vor fi acceptate multe grupări necreştine. Şi, chiar dacă Eu întîmpin cu bucurie toate sufletele, niciodată nu voi permite Cuvîntului Meu – pe care s-a construit Biserica Mea – să fie dat la o parte. Cei care nu Mă acceptă pe Mine, pentru că ei nu cred Ceea Ce Sunt Eu, vor fi bine primiţi în Casa Mea. Li se va arăta o mare ospitalitate; vor fi trataţi cu mare curtoazie; le vor fi dăruite cadouri şi, totuşi, ei vor refuza să-L recunoască pe Cel care este Gazda lor. Apoi, în timp, ei vor folosi Casa Mea pentru a slăvi zei păgîni ca semn de respect, în timp ce vor spune lumii că aceasta este doar pentru a fi corecţi.  Creştinilor li se va spune că Dumnezeu aşteaptă de la ei să-i accepte pe necredincioşi în Biserică. Că anumite practici care Mă slăvesc pe Mine, vor trebui să fie adaptate pentru a nu-i ofensa pe aceşti oaspeţi. Curînd, Casa Mea nu-Mi va mai aparţine, pentru că nu se va mai discuta în ea despre Cuvîntul Meu Sfînt.

     Noi cuvinte, despre care ei vă vor spune că vin de pe Buzele Mele, vor fi folosite de Biserica Mea de pe Pămînt pentru a întîmpina străinii în Casa Mea. Şi, în timp ce Eu voi sta tăcut într-un colţ, ei vor alerga bezmetic prin Casa Mea; vor lua comorile şi toate simbolurile care sunt asociate cu Mine, cu Mama Mea iubită şi cu Staţiunile de pe Calea Crucii. Casa Mea va fi dezbrăcată de tot ceea ce Îmi este drag Mie, iar impostorii îşi vor face sălaşul înăuntru. Ea va deveni locul unor ceremonii comemorative stranii; rugăciuni noi şi neobişnuite, precum şi o nouă carte, le vor înlocui pe cele vechi. Aceste lucruri vor continua pînă cînd Eu voi fi obligat să-Mi părăsesc Casa, pentru că va deveni nepotrivită pentru Prezenţa Mea Sfîntă. Ucenicii Mei inocenţi vor privi toate acestea doar  ca pe o încercare de a moderniza religia Catolică.

     Curînd, Eu nu voi mai avea cheile Casei Mele, pentru că ei le vor lua şi pe acestea de la Mine. Îmi voi face atunci Lăcaşul doar în inimile slujitorilor Mei loiali, ale iubiţilor Mei credincioşi şi în inimile care se vor deschide pentru Mine. Casa Mea este a voastră. Casa Mea este pentru fiecare. Dar, dacă Eu îl primesc pe păgîn în Casa Mea, aceasta nu-i dă lui dreptul să-i oblige pe copiii lui Dumnezeu să accepte obiceiurile lui ori să permită ceremoniilor lui să aibă loc în Casa Domnului.

Nu trebuie să permiteţi niciodată să fie folosită sau compromisă în acest fel Credinţa voastră, pentru a îngădui păgînilor să-Mi întineze Casa.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

 

Mama Mîntuirii: Niciodată să nu blestemaţi pe altul cînd cereţi Binecuvîntările lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Sîmbătă, 17 mai 2014

Sfinta Fecioara

          Multiubita mea copilă, atunci cînd Fiul meu acordă favoruri speciale copiilor lui Dumnezeu, înseamnă că se aşteaptă o responsabilitate şi din partea celor care le primesc. Pentru fiecare Binecuvîntare pe care voi, dragi copii, o primiţi de la Fiul meu, trebuie să daţi mulţumire lui Dumnezeu. Cînd Fiul meu dăruieşte Haruri cereşti unui suflet, de la această persoană se aşteaptă mult. În consecinţă, fiecare suflet trebuie  să-şi trăiască viaţa în acord cu ceea ce l-a învăţat Fiul meu.

Fiul meu îşi face simţită Prezenţa atunci cînd El este chemat. Cu cît este sufletul mai deschis la Iubirea Sa, cu atît persoana vor deveni mai aproape de Sfînta Sa Inimă. Cu toate acestea, dacă un suflet se înalţă pe sine înaintea Fiului meu atunci cînd Îi cere ajutorul, nu va obţine nimic de la El. Dumnezeu iubeşte sufletele smerite. El revarsă Haruri mari asupra lor cu dărnicie. Cu cît mai multe Haruri primesc ei, cu atît El va fi mai Prezent în ei. Apoi, pe măsură ce Prezenţa Sa devine evidentă, acel suflet va deveni subiect al urii. Diavolul este atras de sufletele care sunt în Lumina lui Dumnezeu. El va folosi apoi toate mijloacele ca să umilească sufletul ales, şi face de obicei aceasta înşelînd un suflet slab, pe care îl foloseşte ca să provoace durere şi suferinţă sufletului smerit.

Din păcate, mulţi oameni care mă iubesc pe mine, Mama lui Dumnezeu, vin la mine implorîndu-mă să-i ajut la distrugerea altor suflete. Despre aceste suflete ei îmi spun că merită pedeapsa lui Dumnezeu. Cînd ei cer de la Fiul meu să judece acele suflete, din cauza urii pe care ei înșiși o poartă în sufletele lor, rugăciunile lor nu vor fi niciodată ascultate. Cum puteţi voi să mă iubiţi, să-L adoraţi pe Fiul meu şi să promiteţi loialitate faţă de Adevăr, dacă voi îi urîți pe ceilalți? Oh, cît de viclean este cel rău atunci cînd devorează sufletele sfinte, care au permis mîndriei să le distragă.Odată ce mîndria înhaţă un suflet, el imediat își pierde lumina. Pe măsură ce devine mai întunecat, el se depărtează tot mai mult de Lumina lui Dumnezeu.

Atunci cînd voi îmi cereţi să intervin la Fiul meu în favoarea voastră, trebuie întotdeauna să veniţi la mine cu inima plină de iubire. Niciodată să nu blestemaţi pe altul cînd cereţi Binecuvîntările lui Dumnezeu, fiindcăpentru El acest lucru e dezgustător. Ura nu-şi are locul în Rai.

Veniți la mine, dragi copii, doar avînd iubire în inimă faţă de duşmanii voştri, şi toate rugăciunile voastre vor primi răspuns în acord cu Voia Sfîntă a lui Dumnezeu.

 Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

 Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Eu sunt Prezent în cel care îi iubeşte pe toţi, indiferent ce rasă, credinţă, sex sau culoare au ei

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Vineri, 16 mai 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, vă rog pe toţi cei care Mă iubiţi să consacraţi Inimii Mele sufletele celor care refuză Milostivirea Mea. Vă cer să Îmi aduceţi necredincioşii care nu vor accepta Existenţa Mea şi pe cei care, chiar dacă Eu în persoană aş sta în faţa lor, tot M-ar respinge. Aceste suflete împietrite găsesc alte forme de reconfortare spirituală pentru că ei refuză să Mă accepte pe Mine. Dacă ei ar accepta Adevărul, ar afla o mare pace interioară pe care pendularea între alte forme de spiritualitate nu le-ar putea-o oferi vreodată. Cei care nu se încred în Mine sau în Cel care M-a trimis pe Mine, nu-şi vor găsi niciodată pacea interioară.

Doar Eu, Isus Cristos, pot să aduc adevărata pace în inimile voastre, deoarece Eu am fost trimis de Cel care v-a creat pe voi, pentru a vă duce la El. Prin Mine Îl veţi afla pe Tatăl. Şi atunci cînd Tatăl este în uniune cu copiii pe care El i-a creat, va domni pacea. Fără pacea lui Dumnezeu nu va putea fi niciodată armonie pe Pămînt. Acolo unde nu există pace veţi şti că e din cauza lipsei de slujire smerită faţă de Dumnezeu.

Cei care cunosc Preasfîntul Meu Cuvînt nu trebuie să uite niciodată că, indiferent cîte cunoştinţe ar avea despre Mine, nu le pot folosi niciodată împotriva Mea. Prin asta vreau să spun că trebuie să aveţi încredere în Mine pentru ceea ce sunt Eu. Acceptaţi-Mă cu o inimă smerită. Să nu permiteţi niciodată aroganţei să umbrească loialitatea voastră faţă de Mine. Cel care este blînd şi smerit cu inima Mă iubeşte pe Mine. Eu sunt Prezent în cel care îi iubeşte pe toţi, indiferent ce rasă, credinţă, sex sau culoare au ei. Eu sunt în toţi cei care îşi trăiesc viaţa aşa cum i-am învăţat Eu. Sunt de asemenea Prezent şi în cei care nu Mă cunosc, însă copiază Comportamentul Meu.

Cînd am umblat pe Pămînt, Eu nu m-am lăudat niciodată cu cunoştiinţele Mele – ci pur şi simplu am împărtăşit Adevărul. N-am aruncat cu vorbe grele, n-am persecutat, nici nu i-am mustrat pe cei care nu M-au urmat. I-am acceptat pe toţi copiii lui Dumnezeu şi toate greşelile pe care ei le-au facut in faţa Mea. N-am spus niciodata că Îmi voi sacrifica viața doar pentru cîțiva oameni aleși. Nu, ci Eu M-am dat pe Mine însumi pentru toată lumea, și în special pentru păcătoşii înrăiţi. Nu am pus niciodată un om mai presus de altul. N-am lăudat niciodată pe unul și să-l denigrez pe altul, pentru că acest lucru ar fi fost imposibil.

Am căutat să răspîndesc Adevărul în speranţa că va fi auzit Cuvîntul Meu. Am adus pace multor suflete chinuite care au avut smerenia de a Mă asculta. Am fost ferm, dar corect faţă de cei care M-au supărat cu ura şi cu vorbele lor rele. Am alungat demonii din sufletele celor care s-au ridicat împotriva Mea şi am oferit Haruri deosebite celor care se aflau în suferinţă mare. Am ignorat batjocura aşa-numiţilor oameni sfinţi ai acelor zile, care se iubeau doar pe ei înşişi. Dumnezeu nu a fost niciodată o prioritate în vieţile lor, atît de preocupaţi erau ei pentru propriile lor nevoi. Dar sufletele pe care Le-am căutat cel mai mult au fost cele care nu credeau în Dumnezeu. Ele s-au apropiat de Mine şi nu au înţeles de ce au fost atrase către Mine. Au venit la Mine din propria lor voinţă liberă, dar multe dintre ele au fost aduse la Mine de către sufletele care ştiau Cine Sunt Eu şi Cine M-a trimis. Din acest motiv, Eu am revărsat asupra lor Haruri speciale, şi ele au fost convertite instantaneu.

Astăzi, cînd Eu vă vorbesc înainte de Ziua cea Mare, doresc ca voi să aduceţi la Mine sufletele celor necredincioşi. Acest lucru trebuie să-l faceţi prin intermediul rugăciunii şi prin recitarea acestei Rugăciuni (150) a Cruciadei, Pentru a salva sufletele necredincioşilor: 

     Isuse drag, Te rog să-i mîntuieşti pe toţi cei care, nu din vina lor, refuză să Te cunoască. Îţi ofer Ţie suferinţa mea, prentru a aduce la Tine sufletele celor care Te resping şi pentru ca Milostivirea Ta să se reverse peste întreaga lume. Ai milă de sufletele lor. Ia-i în Refugiul Tău Ceresc şi iartă-le păcatele. Amin.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7