Daily Archives: 29 mai 2014

Voi nu trebuie să înţelegeţi Căile Domnului, ci trebuie pur şi simplu să le acceptaţi

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 23 Mai 2014

Jesus

           Fiica Mea multiubită și voi toți cei care Mă iubiți, veniți și aduceți-Mi iubirea voastră, căci am mare nevoie de mîngîiere. Eu sunt Isus al vostru, Fiul omului, Mîntuitorul lumii și totuși  plîng. Fiecare Har lăsat ca moștenire omului Îmi este aruncat înapoi de către sufletele nerecunoscătoare. Inima Mea generoasă este deschisă pentru a vă atrage pe toți la Mine, dar voi Îmi întoarceți spatele. Chiar și aceia dintre voi care Mă iubesc nu îmi dau Mie timpul lor. În loc să vorbiți cu Mine, voi vorbiți unul cu altul despre Mine. Prea multă vorbărie despre Planurile Tainice ale lui Dumnezeu și despre ceea ce va veni, poate să creeze neatenție și confuzie. Prea multă analiză și dezbatere așa-zis  inteligentă vă îndepărtează de Mine.  

Voi nu trebuie să înțelegeți  Căile Domnului – ci trebuie pur și simplu să le acceptați. Nu v-am cerut niciodată să înțelegeți Tainele Divinității Mele, deoarece sufletele care Mă iubesc cu adevărat Mă iubesc pentru Cine sunt Eu și nu pentru ceea ce aduc Eu. Ele nu vor căuta propria lor slavă. Ele nu vor căuta o creștere spirituală doar pentru a găsi o portiță spre Împărăția Mea. Ele nu-și vor folosi niciodată cunoștințele lor despre Mine într-un mod lăudăros, pentru a cîștiga puncte. Sufletele care locuiesc în Inima Mea sunt sufletele care nu cer nimic în afară de bunăstarea sufletelor lor și ale altora.

Cînd spuneți că Mă reprezentați pe Mine, să nu vorbiți și să nu strigați despre cît de mult pretindeți că Mă cunoașteți voi. Pur și simplu să arătați iubire celorlalți și să urmați învățăturile Mele cu sufletul golit de mîndrie. Deci, dacă sunteți cu adevărat ai Mei, veți petrece mai puțin timp încercînd să lămuriți  ceea ce v-am spus, ceea ce v-am învățat și ceea ce v-am promis Eu.  Vă cer să veniți la Mine și să petreceți mai mult timp cu Mine, în contemplație tăcută. Cînd faceți aceasta, Eu Mă voi dezvălui vouă mai clar, iar voi veți ști în inimile voastre ce înseamnă să-mi slujiți Mie cu adevărat.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-05-28-7

Mama Mîntuirii: Ca şi creştini trebuie să vă pregătiţi să luptaţi pentru Credinţa voastră

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Miercuri, 22 mai 2014

Avemaria

          Dragii mei copii, suferinţele pe care le îndură Fiul meu, din cauza păcatelor oamenilor, sunt intense în aceste timpuri. Ura împotriva Lui şi împotriva Cuvîntului Său Sfînt – aşa cum este el conţinut în Sfînta Biblie – se manifestă în inimile multor oameni, incluzîndu-i aici pe cei aparţinînd falselor religii, care nu recunosc Sfînta Treime, ca şi pe cei care se declară a fi creştini.

      Fiecare păcat care este comis îl răneşte pe Fiul meu şi fiecare păcat de moarte este resimţit ca o lovitură puternică asupra Trupului Său. Fiecare act de erezie comis, este asemenea unui spin înfipt în Coroana Suferinţei pe care El deja o îndură. Pe măsură ce suferinţa Fiului meu se înteţeşte, in aceste timpuri în care orice păcat împotriva lui Dumnezeu va fi tăgăduit, la fel vor creşte şi suferinţele adevăraţilor creştini.

Deşi suferinţa este un lucru teribil, iar suferinţa celor care apără Cuvîntul Său va deveni de nesuportat, ea poate fi, în acelaşi timp, o cale de a deveni mai apropiaţi de Fiul meu. Dacă acceptaţi suferinţa ca fiind mai degrabă o binecuvîntare decît un blestem, veţi înţelege modul în care Fiul meu o foloseşte pentru a înfrînge puterea celui rău. Cînd acceptaţi durerea de a fi abuzaţi şi ridiculizaţi, lucruri la care vă puteţi aştepta atunci cînd mergeţi pe Calea Fiului meu, multe Haruri vă sunt dăruite. Nu numai că această suferinţă vă va face mai puternici, dar Fiul meu vă va descoperi Compasiunea Sa pentru ceilalţi, ale căror păcate El le poate curăţa datorită jertfelor voastre pentru El.

Foarte mulţi oameni nu înţeleg că, atunci cînd devin mai apropiaţi de Fiul meu şi cînd El sălăşluieşte în anumite suflete, aceasta va avea întotdeauna ca rezultat suferinţa, pentru cei care acceptă să ducă Crucea Sa. Fiul meu poate intra cu adevărat numai în acele suflete care sunt deschise pentru El, fără mîndrie, răutate ori iubire de sine. Dar, odată ce El locuieşte pe deplin în asemenea suflete, Lumina Prezenţei Sale va fi simţită de mulţi dintre cei cu care acestea vin în contact. Ei îi  vor atrage pe alţii pentru a deveni discipoli ai Fiului meu. De asemenea, ei vor deveni ţinte ale celui rău, care va lupta din răsputeri pentru a-i îndepărta de Fiul meu. Cînd cel rău nu reuşeşte să ispitească aceste suflete, lupta sa împotriva lor va deveni şi mai înverşunată şi el îi va infesta pe alţii pentru a-i ataca pe aceştia, pentru a-i abuza şi a-i calomnia. 

Este important ca toţi creştinii să fie în alertă faţă de planurile pregătite de satana pentru a devora sufletele celor care îl iubesc şi îl slujesc pe Fiul meu. El jinduieşte după aceste suflete mai mult decît după oricare altele şi nu va fi niciodată satisfăcut pînă cînd ele nu vor ceda tentaţiilor sale.

Ca şi creştini trebuie să vă pregătiţi să luptaţi pentru Credinţa voastră, pentru că tot ceea ce este drag inimilor voastre vă va fi luat, bucată cu bucată. Trebuie să căutaţi Sacramentul Reconcilierii ca niciodată înainte, pentru că fără el, vă va fi imposibil să rezistaţi infestării exercitate în lume, în aceste timpuri, împotriva Creştinismului. 

      Reamintiţi-vă, dragi copii, tot ceea ce v-a învăţat Fiul meu, deoarece Cuvîntul Său va fi schimbat pînă cînd va deveni de nerecunoscut. Veniţi şi rugaţi-mă pe mine, Mama voastră iubită, Mama Mîntuirii, ca să mă rog pentru fiecare dintre voi să puteţi rămîne loiali Adevărului, recitînd această Rugăciune pentru apărarea Credinţei voastre.

     Rugăciunea (151) a Cruciadei: Pentru Apărarea Credinţei:

     „O Mamă a lui Dumnezeu, Imaculată Inimă a Mariei, Mama Mîntuirii, roagă-te ca noi să rămînem loiali Adevăratului Cuvînt al Lui Dumnezeu în toate timpurile. Pregăteşte-ne să apărăm Credinţa, să susţinem Adevărul şi să respingem ereziile.

Protejează-i pe toţi copiii tăi în momentele de încercare şi dăruieşte-ne fiecăruia dintre noi Harul de a fi curajoşi cînd suntem provocaţi să respingem Adevărul şi să-L abandonăm pe Fiul tău.

Roagă-te, Sfîntă Mamă a lui Dumnezeu, să ni se dăruiască Divina Intervenţie de a rămîne creştini, după Cuvîntul Sfînt al lui Dumnezeu. Amin.”

      Fiecare dintre voi va fi binecuvîntat cu un mare curaj cînd va recita această Rugăciune a Cruciadei. Mergeţi în pace, copiii mei, pentru a-L iubi şi a-L sluji pe Fiul meu, Isus Cristos.

 Mama voastră iubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-05-28-7