Daily Archives: 31 mai 2014

Dumnezeu Tatăl: Rugăciunea Crezul, care recunoaște Cine Sunt Eu, va fi schimbată pentru a lăuda în schimb falși dumnezei

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Luni, 26 mai 2014

Dieu notre pere

            Draga mea fiică, va veni timpul cînd Rugăciunea Crezul, care recunoaște Cine Sunt Eu, va fi schimbată pentru a lăuda în schimb falși dumnezei.

     Cînd va fi introdusă religia unică mondială, aceasta se va face cu grijă, ca să nu dea impresia că Eu, Tatăl Veșnic, nu mai sunt venerat în continuare. Dacă Eu nu voi mai fi venerat atunci această nouă rugăciune va deveni o urăciune și nu va mai trebui recitată deloc, dacă copiii Mei vor să rămînă cu Mine și doresc Viața Veșnică. E mai bine ca voi să rămîneți tăcuți decît să rostiți vreuna dintre vorbele blasfemiatoare ce vor fi  introduse pretutindeni, în toate bisericile care Mă onorează pe Mine, Tatăl vostru și care îl acceptă pe Fiul Meu, Isus Cristos, Mîntuitorul vostru.

      Cuvintele care venerează Numele Meu și pe cel al Fiului Meu vor fi răstălmăcite, și expresiile care se referă la Fiul Meu vor include termeni ca „Isus al Luminii“. Această nouă rugăciune va pune accentul pe superioritatea omului, pe responsabilitatea sa de a asigura bunăstarea fratelui său și de a întîmpina cu bucurie toate religiile –ca pe una singură – pentru a-l onora pe Dumnezeu. Toate referirile la Fiul Meu, așa cum s-ar cuveni să fie venerat El, vor fi înlocuite cu acest nou titlu pe care ei i-l vor da Lui. Lumii i se va spune să onoreze frumusețea Pămîntului, minunile lumii create de Dumnezeu care este Unul pentru toți și care acceptă orice fel de venerare. Acesta va fi timpul în care lumea se va uni într-o religie unică păgînă. Pentru că multe expresii religioase vor murdări acest nou Crez, cei ce sunt binecuvîntați cu discernămînt se vor strădui să înțeleagă cu adevărat ce se întîmplă.

Cît de inutile vor fi eforturile celor care impun această întunecime asupra copiilor Mei, căci ei vor suferi pentru faptul că și-au respins Creatorul. Și, cînd această rugăciune va fi acceptată ca atare, o altă urîciune va fi impusă – introducerea Cuvîntului rescris, care nu va rodi nimic bun, ci numai poame stricate.

      În timp va fi creat un simbol special, care îl va reprezenta pe noul dumnezeu făcut de om, iar celor cărora li se va cere să poarte acest simbol, li se va părea că fac un lucru bun arătînd solidaritate unii față de alții. Li se va spune că toate aceste lucruri sunt pentru binele tuturor, datoria voastră principală fiind să căutați perfecțiunea omului. Asta este important, vă vor zice ei, pentru a putea sta în fața lui Dumnezeu. Nu puteți face Voia lui Dumnezeu dacă nu căutați dreptatea, pentru a elibera umanitatea de sărăcie, de războaie și de robia persecuției religioase. Se va pune accentul pe tot ce are legătură cu Creația Mea – Pămîntul, națiunile, oamenii și conducătorii politici. Toate vor fi legate într-una, cu scopul, vor zice ei, de a-l servi mai bine pe Dumnezeu. Dar cel pe care ei îl vor sluji va fi regele minciunilor, cel de la care vor și proveni toate acestea. Și, cînd lumea va aplauda aceste noi și aparent inovatoare progrese în problemele globale, omenirea va fi constrînsă la păgînism.                Păgînismul va aduce cu el o îngrozitoare întunecime a sufletului. Apoi, pentru tot ceea ce ei au făcut împotriva Mea, eu voi repeta urîciunile lor – asupra Pămîntului pe care calcă ei; a apei pe care ei o beau; a munților pe care îi urcă; a mărilor pe care le traversează și a ploii care le hrănește recoltele.

Bătălia între cel mai puternic, cel mai mîndru, cel mai rău dintre oameni, și Mine, Tatăl lor Veșnic, Creatorul lor, va fi una aprigă.

Tatăl Vostru Veșnic,

Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-05-28-7