Daily Archives: 5 iunie 2014

Cruciada specială de rugăciune din 7 iunie 2014

Ghetsemani

          În ziua de 7 iunie 2014, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Se vor recita:

1. Rozarul Sfintei Fecioare;

2.Rozarul Îndurării Divine;

3.Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.:((96 – 7, 13, 17, 19, 35, 37, 41. 58, 64, 65, 67, 73,79, 80, 104, 105, 106, 111, 112, 117, 118, 127, 128, 130 – 96)

4. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;

5. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;

5. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea nr.132 a Cruciadei, pentru renunţarea la satana şi protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr.96)

„Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/croisade-speciale-%C3%A0-partir-du-7-juin-2014/

Veţi fi la fel de vinovaţi ca şi cei care au fost răspunzători pentru că M-au dat pe Mine pe mîna celor care M-au omorît

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Miercuri, 28 mai 2014

Isus

          Multiubita Mea fiică, Promisiunea Mea de a veni din nou va fi împlinită. Nimic nu poate împiedica A Doua Mea Venire, şi cu toate acestea, cei care ştiu cine Sunt Eu, însă lucrează de bunăvoie şi cu inima deschisă pentru duşmanii Mei, cred că ei pot distruge sufletele înainte de această Zi Măreaţă.

      Inamicii Mei trebuie să ştie aceasta: Eu vă cunosc, Eu vă văd sufletele, Eu pot vedea răul care sălăşluieşte în inimile voastre. Eu pot vedea de asemenea şi binele care este în voi. Ascultaţi-Mă, căci vă dezvălui Adevărul a ceea ce va să vină.

      Dacă Mă iubiţi, veţi fi încurajaţi să nu Mă mai iubiţi.

      Dacă vă încredeţi în Învăţăturile Mele, vi se va cere să credeţi într-un nou şi fals substitut.

      Dacă voi credeţi că Eu comunic cu voi prin aceste Mesaje, cel rău vă va convinge că aceste Cuvinte nu vin de la Mine. Ca urmare, veţi fi ispitiţi să Mă trădaţi, lucru pe care îl veţi face persecutînd-i pe slujitorii Mei care susţin această Misiune. Veţi deveni trădători ai acestei Misiuni şi astfel veţi fi la fel de vinovaţi ca şi cei care au fost răspunzători pentru că M-au dat pe Mine pe mîna celor care M-au omorît.

Dacă nu Mă ascultaţi, aceasta va fi alegerea voastră, iar Eu nu vă voi culpabiliza, pentru că Eu nu vă voi impune niciodată Voia Mea. E mult mai bine dacă Mă ignoraţi dar urmaţi Învăţăturile Mele, decît dacă provocaţi altora suferinţă.

Acum, cînd a început Planul Meu de a salva miliarde de suflete, aflaţi că Eu Mă voi ridica deasupra voinţei oamenilor care Mi se opun. Nimic – nici un cuvînt – nici o acţiune – nici o faptă – nici o răutate, de nici un fel – nu Mă pot opri din efortul Meu de a salva umanitatea. Cei care stau în calea lui Dumnezeu vor fi fără putere şi, la sfîrşit, vor zăcea prosternaţi cu durere în Faţa Mea în Ziua în care Eu voi veni să judec.

Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-06-04-7