Daily Archives: 7 iunie 2014

Medalia Mîntuirii

Medalia Mîntuirii a fost confecţionată la cererea şi indicaţiile pe care Sfînta Fecioară Maria le-a dat  Mariei Îndurării Divine.

Avers

MMintuirii A

Revers

 M Mintuirii R

          „Copila Mea, doresc să se facă cunoscut că, de acum încolo, Mă veţi numi după ultimul titlu, oferit mie de Fiul meu, pe Pămînt. În această Misiune Finală, voi fi menţionată, pentru totdeauna, ca fiind Mama Mîntuirii.

 Va fi creată a Mea Imagine și va fi bătută în Medalie unde, pe o parte, eu voi fi reprezentată cu soarele în spatele capului meu pe care va fi aşezată o cunună de spini împletită din 12 stele. Pe reversul Medaliei, doresc să fie reprezentată Preasfînta Inimă a Fiului meu cu cele Două Săbii ale Mîntuirii, care vor fi încrucișate de o parte și de alta.

 Săbiile Mîntuirii vor avea două scopuri. Prima Sabie va ucide fiara şi mi s-a dat autoritatea să fac asta în Ziua cea de pe Urmă. Cealaltă Sabie va străpunge inimile celor mai îndîrjiţi păcătoşi şi va fi Sabia prin care sufletele lor vor fi salvate.
 Acestă Medalie va fi disponibilă în cantitate mare, iar atunci cînd vor fi primite de către cei care le caută, acestea vor trebui să fie binecuvîntate de un preot şi apoi date gratuit altora. Medalia Mîntuirii oferă Darul Convertirii şi al Mîntuirii.
Toţi cei care primesc Medalia Mîntuirii trebuie să recite această Rugăciune (115) a Cruciadei pentru Darul Convertirii:
 «O, Mamă a Mîntuirii, acoperă-mi sufletul cu lacrimile tale de Mîntuire.
Scapă-mă de îndoieli.
Înalţă inima mea ca să simt Prezenţa Fiului Tău.
Adu-mi pace şi mîngîiere.
Roagă-te ca eu să fiu cu adevărat convertit.
Ajută-mă să accept Adevărul şi deschide-mi inima ca să primesc Milostivirea Fiului tău, Isus Cristos.
Amin.»
 Copila mea, te rog fă ca această Medalie să fie proiectată şi realizată. Eu te voi călăuzi la fiecare pas al drumului şi apoi trebuie să te asiguri că va fi diponibilă peste tot în lume.
  Mergi în pace pentru a-L sluji pe Fiul Meu.“
(Mesajul Sfintei Fecioare Maria din 18 iulie 2013 – Medalia Mîntuirii oferă Darul Convertirii)
  „Copila mea, cît de tare vor suferi Creştinii pe măsură ce boala păcatului înghite lumea peste tot sub numeroase forme.
Acum se organizează o încercare de a şterge orice urmă a Creştinismului iar aceasta îmbracă multe forme. Veţi şti aceasta cînd creştinilor li se va refuza dreptul de a-şi declara în mod public loialitatea faţă de Dumnezeu, însă orice altă religie care nu provine de la Dumnezeu va avea acest drept. Acestor credinţe li se va acorda mult sprijin atunci cînd ele vor milita pentru dreptate, în numele drepturilor lor cetăţeneşti. Acest lucru va face să se răspîndească şi mai mult păcatele care îi sunt odioase Tatălui meu.
Oamenii vor fi obligaţi să accepte păcatul în ţările lor, iar când Creştinii vor obiecta în faţa acestor legi, aceasta se va considera un afront. Creştinii vor fi văzuţi ca fiind de dreapta, lipsiţi de caritate şi fără interes faţă de drepturile umane ale altora. Fiecare trăsătură a sufletului, care ar fi de dorit, precum a lăsat Tatăl Meu, va fi folosită ca paravan în eforturile lor de a justifica aceste răutăţi în naţiunile voastre.
Vă îndemn să păstraţi toate obiectele sfinte, rozarele, lumînările binecuvîntate, apa sfinţită, o copie a Bibliei şi Liturghierul zilnic, ca şi cartea cu Cruciada de Rugăciuni. Trebuie să ţineţi Pecetea Dumnezeului celui Viu în casele voastre şi, dacă este posibil, chiar asupra voastră. Medalia Mîntuirii, pe care v-am dat-o, îi va converti pe aceia care o poartă, iar aceştia vor beneficia de Îndurare din partea Fiului Meu. Acum îţi cer, copila mea, să fie făcută Medalia Mîntuirii şi să fie confecţionat Scapularul Peceţii Dumnezeului cel Viu.“
(Mesajul Sfintei Fecioare Maria din 23 august 2013 – Cînd se va anunţa, anticristul va declara că este un Creştin devotat)
„Îndatorirea Mea este să ofer cât mai multor păcătoşi posibil, şansa de a-şi salva sufletele. Fac aceasta prin apariţii, la care există martori atunci când Eu apar, pentru a înflăcăra pretutindeni credinţa păcătoşilor. Acum fac aceasta prin dăruirea Medaliei Mîntuirii. Copila mea, precum am spus, această Medalie trebuie să ajungă la oameni prin intermediul tău şi  pe baza indicaţiilor mele date ţie. Instrucţiunile îţi sunt  cunoscute doar ţie. Aceste Medalii vor converti toate sufletele care sunt deschise faţă de Milostivirea Fiului meu, Isus Cristos, şi vor avea ca rezultat salvarea a milioane de suflete.
(Mesajul Sfintei Fecioare Maria din 14 septembrie 2013 – Aceste Medalii vor converti toate sufletele care sunt deschise faţă de Milostivirea Fiului meu, Isus Cristos)

Surse: http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t17247-photos-de-la-medaille-du-salut-une-m

http://avertisment.ucoz.com/blog/medalia_mantuirii_scapular/2013-04-04-7