Daily Archives: 8 iunie 2014

Iubirea Mea nu lîncezeşte niciodată; nu se clatină niciodată; nu moare niciodată. Indiferent de ceea ce aţi făcut voi

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Sîmbătă, 31 mai 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, Iubirea Mea arde precum un cuptor pentru fiecare dintre voi. Ea s-a aprins şi mai tare din pricina influenţei rele la care a fost supusă umanitatea. În acest timp al istoriei, toate felurile de înşelăciune întunecă sufletele din pricina influenţei diavolului în lume, in timp ce continuă bătălia finală pentru suflete.

Fiecare bărbat, femeie şi copil cu vîrsta de peste şapte ani se vor lupta să distingă între bine şi rău. Mulţi vor aproba fapte nelegiuite şi vor spune că sunt îndreptăţiţi să facă astfel. Cei care recunosc ca fiind bune cuvintele, faptele şi acţiunile rele, plantate în inimile lor de către înşelător, nu vor simţi nicio remuşcare.

Fiecare suflet, indiferent de confesiunea, rasa, culoarea pielii sau circumstanţele sale, va rătăci în confuzie cu privire la ceea ce este corect în Ochii lui Dumnezeu şi ceea ce este declarat ca fiind greşit. Şi, în timp ce masele, induse în eroare, vor aplauda păcatul ce va fi mascat, cei care Mă trădează nu vor avea nici un pic de mulţumire în sufletele lor. Cei care nu se abat de la Adevărul a tot ceea ce vine de la Mine vor fi consideraţi a fi demonizaţi. Dar atunci cînd vor petrece timp în Compania Mea lor nu le va păsa, deoarece Eu voi insufla în ei o pace interioară de neclintit.

Eu vă promit tuturor, inclusiv celor care sunt slabi şi cedează la minciunile plantate în ei de Satana, că nu voi renunţa niciodată la voi. Vă voi apropia de Mine; vă voi umple cu Iubirea Mea, ori de cîte ori Îmi veţi permite să vă atrag spre Mine. Iubirea Mea nu lîncezeşte niciodată; nu se clatină niciodată; nu moare niciodată. Indiferent de ceea ce aţi fi făcut voi. Însă fiţi conştienţi de faptul că sufletul vostru este miza finală, iar cel rău nu se va da bătut niciodată în încercarea sa de a vă cîştiga.

Iubirea Mea este atît de puternică, încît chiar şi atunci cînd Mă trădaţi, Eu Mă asigur că în conştiinţa voastră voi vă cunoaşteţi greşeala. De aceea vă veţi simţi cumva pierduţi, căci atunci cînd veţi face ceva crezînd că este în numele dreptăţii, dar ştiind în inima voastră că este greşit – nu veţi simţi nimic în afară de amărăciune. Atunci va fi momentul să strigaţi către Mine, Isus al vostru, recitînd această Rugăciune care vă va ajuta în ceasul neajutorării voastre.

     Rugăciunea  (152) a Cruciadei:  Ajută-mă în ceasul neajutorării mele

Isuse drag, ajută-mă în ceasul neajutorării mele.

Eliberează-mă de păcat şi deschide-mi ochii, inima şi sufletul pentru a vedea înşelăciunea diavolului şi căile sale.

Umple-mă cu Iubirea Ta atunci cînd simt ură în inima mea.

Umple-mă cu Pacea Ta atunci cînd simt durere.

Umple-mă cu Puterea Ta atunci cînd sunt slab.

Salvează-mă din temniţa în care mă găsesc, astfel încît să pot fi liber şi să fiu ţinut în siguranţă în Braţele Tale Sfinte. Amin.

Iubirea Mea este veşnică. Sufletul vostru este veşnic. Împărăţia Mea este veşnică şi la fel este şi Împărăţia celui rău.

Atunci cînd sunteţi vinovaţi de păcate grave trebuie să luptaţi în fiecare clipă ca să vă îndepărtaţi de pericol şi să vă străduiţi să-Mi rămîneţi fideli tot timpul. Cel mai simplu mod de a face aceasta este iubindu-vă unii pe alţii aşa cum Eu vă iubesc pe voi. Orice vă îndepărtează de iubirea pentru ceilalţi nu vine de la Mine.
 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-06-06-7

 

Cînd un om Mă trădează, el păcătuieşte împotriva Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 29 mai 2014

Jesus

          Multiubita Mea fiică, atunci cînd Apostolii Mei au venit la Mine, suspinînd şi plîngînd cu lacrimi de nemulţumire pentru că erau trataţi cu cruzime în Numele Meu Sfînt, eu le-am spus aceasta:

Niciodată să nu vă temeţi să fiţi respinşi în Numele Meu.

Niciodată să nu vă temeţi de urletele celui rău, care ţipă prin gurile celor care îl servesc.

Niciodată să nu vă fie frică atunci cînd vi se reproșează ceva,  în Numele Meu. Însă atunci cînd sunteţi trădaţi de cei apropiaţi vouă, să ştiţi că Eu sunt Cel a cărui Faţă au pălmuit-o.

Cînd un om Mă trădează, el păcătuieşte împotriva Mea. Cînd el îi trădează pe profeţii lui Dumnezeu, el îl trădează pe Dumnezeul Sfintei Treimi şi, pentru aceasta, el va suferi foarte mult.

Cînd intervenţia Dumnezeului Sfintei Treimi este respinsă de sufletele care se opun celei mai mari puteri din Ceruri, ele vor trebui să îndure frămîntările din conştiinţa lor. Aceste frămîntări nu îi vor părăsi niciodată, dacă ei nu îşi vor reconcilia sufletele cu Mine, Isus al lor. Este regretabil ca un suflet să Mă respingă atunci cînd sufletul ştie că Eu, Isus Cristos, sunt Cel care vorbeşte. Dar dacă îl sfidează pe Dumnezeul Sfintei Treimi, amestecîndu-se în Intervenţia lui Dumnezeu, în planul Său de a salva suflete, aceasta va duce la o fulgerătoare pedeapsă dată de Tatăl Meu.

Omenirea poate dispreţui, poate pune sub semnul întrebării şi poate analiza Cuvîntul Meu, aşa cum este el dat acum, dar atunci cînd ei vor îndrăzni să încerce să Mă împiedice de la salvarea sufletelor, trădîndu-Mi Încrederea şi opunîndu-se Milostivirii Mele, atunci nu li se va arăta nici un pic de Milă.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-06-06-7