Daily Archives: 9 iunie 2014

Mama Mîntuirii: Cifra unu va fi folosită ca un simbol în noua carte

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Vineri, 6 iunie 2014

Blessed_Virgin_Mary

          Draga mea copilă, în curînd îi va fi prezentată lumii, de către dușmanii Fiului meu, o carte nelegiuită care va avea cifra unu încrustată în coperta sa, în roșu și negru, cu capul unui țap ascuns în designul său .

Cei care sunt încă nedumeriți să știe că această carte se va pretinde a fi o publicație importantă, care va unifica omenirea.  Va fi văzută ca fiind cea mai importantă sursă pentru realizarea unității lumii, și toți cei care o vor citi vor fi încurajați să se adapteze unui nou mod de a gîndi, unui nou mod de a crede în sine, de a fi bun cu sine, ca astfel să se poată alătura, în uniune, celor care urmează această cale spre auto-preamărire. Această carte va deveni o doctrină care să unească toate națiunile, toate religiile, toate politicile, toate legile și aspectele economiei. Ea va fi folosită pentru a crea o nouă societate globală unică, golită de religiile care Îl slăvesc pe Fiul meu, Isus Cristos. Va fi parte a programelor școlare și toate guvernele vor fi îndemnate să adapteze această filosofie ca parte a constituțiilor țărilor lor.

Cifra unu va fi folosită ca un simbol în noua carte și oamenii vor purta insigne pentru a-și declara public fidelitatea față de aceste alianță unică mondială. Totul va fi pregătit pentru ca atunci cînd apare anticristul, cartea să fie văzută ca parte a dictaturii sale. Cartea va promova toate falsele doctrine, tot ceea ce e greșit în Ochii lui Dumnezeu, neadevăruri și o filosofie periculoasă, care îi va conduce într-o gravă eroare pe toți cei care îi acceptă conținutul. Din cauza ei, capacitatea oamenilor de a discerne binele de rău va fi slăbită. Moralitatea lor va fi analizată în mod critic iar păgînismul, deghizat într-o religie care îi primește pe toți, va fi întrețesut, în mod viclean, în fiecare paragraf.

Mulți oameni vor dori să cumpere această carte, pentru că ea va fi declarată a fi un progres uimitor în lumea politicii. Ea va deveni o carte care promovează o formă de comunism, însă va fi văzută ca avînd o spiritualitate unică, ceea ce va atinge inimile multora. Ea va reprezenta tot ceea ce este opus Cuvîntului Adevărat al Lui Dumnezeu. Va fi o carte care își propune să evanghelizeze lumea spre a crede în importanța umanismului. Va glorifica omenirea, inteligența umană, progresul uman, marea putere științifică a omului și importanța de a controla toate țările în același mod.

Totul este planificat pentru a avea siguranța că anticristul va fi salutat în cadrul unor mari serbări. Dar să nu va lăsați înșelați, căci această carte va fi concepută de el, cel care se va autoproclama rege al lumii. Și toți oamenii vor fi încîntați de o nouă lume, un nou început și un nou conducător. În timp, el va fi bine primit în Biserica Fiului meu cu cartea ereziei. Și atunci cînd el se va așeza pe tron în noul templu, toți îl vor trata pe el ca pe Cristos. La scurt timp după aceea, el va prosti lumea făcînd-o să creadă că el este Fiul meu, Isus Cristos.

Acela va fi timpul foarte multor lacrimi – lacrimi ce vor fi vărsate de Cer din cauza înșelăciunii în care vor fi implicați foarte mulți oameni. Toate aceste pregătiri au început, așa că și Dumnezeu se pregătește să lupte pentru aceia care cad sub influența anticristului. Pregătiți-vă temeinic, dragi copii, pentru că veți avea nevoie de tot ajutorul din Cer ca să vă susțină în vremurile ce vor urma.

Mergeți înainte cu speranță, pentru că perioada va fi scurtă, căci Dumnezeu nu-i va permite fiarei să domnească mai mult decît e necesar, conform Sfintei Scripturi. Încredeți-vă, sperați și fiți recunoscători pentru că vi s-a dat Adevărul acum, pentru că astfel veți putea să vă pregătiți. Dați mereu mulțumire lui Dumnezeu pentru astfel de Milostiviri, pentru că El este atît de Generos încît cu cît Îl chemați mai mult, prin intermediul preaiubitul Său Fiu, cu atît mai tare El va micșora impactul acestor încercări.

 

Multiubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-06-09-7

 

 

 

 

Mama Mîntuirii: Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii va fi ultima zi acordată mie, Mama lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 4 iunie 2014

MMintuirii AM Mintuirii R

          Dragii mei copii, mîntuirea poate fi acordată numai de către Fiul meu, Isus Cristos, sufletelor care acceptă Divina Sa Milostivire.

     Cu toate acestea, Medalia Mîntuirii este un Dar excepțional al Cerului, acordat lumii datorită marii Iubiri pe care Fiul meu o are pentru toți copiii lui Dumnezeu. Prin puterile date mie, la porunca Tatălui meu Veșnic, această Medalie va fi responsabilă de salvarea a miliarde de suflete. Acest fapt este posibil pentru că, odată ce un suflet acceptă această Medalie cu o inimă deschisă, el se va converti.

     Rolul meu de Corăscumpărătoare, prin care Îl ajut pe Fiul meu în mărețul Său plan de a-i uni pe toți și a le aduce Viața Veșnică, a fost stabilit. Ca Mamă a Mîntuirii, toate puterile care mi-au fost date pentru a zdrobi capul șarpelui implică faptul că puterea acestuia va scădea rapid. De aceea el, cel rău, disprețuiește Medalia și va folosi fiecare suflet pe care îl infestează pentru a striga obscenități și pentru a lupta împotriva ei. Voi trebuie să ignorați întotdeauna duhul celui rău și  în anii ce vor urma să vă rugați mie, Mama voastră iubită, în această zi specială, pentru Haruri deosebite. Declar această zi, 4 iunie 2014, ca Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii. În această zi, atunci cînd recitați această rugăciune, eu voi interveni în favoarea tuturor sufletelor pentru Harul Mîntuirii, în special pentru aceia care se află într-o mare întunecime a sufletului

     Rugăciunea (154) a Cruciadei: Rugăciune pentru Sărbătoarea Mamei Mîntuirii

O, Mamă a Mîntuirii, eu aduc în fața ta astăzi, în această zi de 4 iunie, Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii, sufletele următorilor (numiți-i pe aceștia).

Te rog, Mamă iubită, acordă tuturor celor care te onorează și care distribuie Medalia Mîntuirii, întreaga protecție față de cel rău și față de aceia care resping Milostivirea iubitului tău Fiu, Isus Cristos, și resping toate Darurile pe care El le acordă umanității.

Roagă-te, iubită Mamă, ca toate sufletele să primească Darul Mîntuirii Veșnice. Amin.

Copii, amintiți-vă ce v-am spus: să mă chemați întotdeauna pe mine, Mama voastră, să vin în ajutorul vostru în timpurile foarte grele. Eu voi interveni mereu în favoarea voastră, pentru a vă aduce oricînd pacea și mîngîierea în efortul vostru de a vă apropia de Fiul meu.

     Această zi, Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii, va fi ultima zi acordată mie, Mama lui Dumnezeu.

Bucurați-vă pentru că toți îngerii și sfinții se unesc în acest timp, datorită sufletelor care vor fi acum protejate de cel rău și a căror soartă depinde acum de Fiul meu.

Mama voastră iubită,

Mama Mîntuirii

 Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-06-06-7

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t17247-photos-de-la-medaille-du-salut-une-medaille

Eu i-am promis Tatălui Meu că Voi urmări fiecare suflet pentru care Mi-am sacrificat viaţa. Şi aşa Voi face

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi 3 iunie 2014

jesus-misericordieux

          Multiubita Mea fiică, Intenţia Mea este să aduc convertirea fiecărei naţiuni din lume, şi să fac aceasta rapid. Iubirea Mea pentru voi toţi este atît de mare încît Voi interveni în moduri necunoscute pînă acum omenirii, chiar şi în cazurile în care domneşte confuzia în inimile celor care nu Mă cunosc.

Pacea Mea va fi dată fiecărui suflet care vede Lumina Adevărului. Iubirea Mea le va aduce o linişte sufletească pe care aceste suflete nu au mai cunoscut-o cu adevărat.

Duhul Adevărului va fi Darul Meu pentru lume si pentru umanitatea care nu Mă recunoaşte. Numai atunci omul va fi deschis spre Intervenţia Dumnezeiască ce se va face la Porunca iubitului Meu Tată, pentru ca El să poată îmbrăţişa pe fiecare copil al Său.

Iubirea lui Dumnezeu va fi în curînd văzută de către sufletele pustii – suflete care rămîn cu încăpăţînare închise influenţei Duhului Sfînt. Ca o sabie, flacăra Duhului Sfînt va străpunge inimile lor şi va revărsa asupra lor o înţelegere interioară despre cît este de preţuit fiecare suflet în Ochii lui Dumnezeu.

Duhul Adevărului va trezi sufletele celor care Mă neagă, pe ale celor care îi batjocoresc pe cei care cred în Mine, şi pe ale celor care se încred în propria lor invincibilitate. El va atinge sufletele celor semeţi, ale celor mîndri, ale celor aroganţi, ca şi sufletele celor neştiutori, ale păcătoşilor înrăiţi care poartă ură în inimile lor, dar şi ale celor smeriţi. Nici unul dintre voi nu va fi exclus de la acest Miracol Măreţ. Eu i-am promis Tatălui Meu că Voi urmări fiecare suflet pentru care Mi-am sacrificat viaţa. Şi aşa Voi face. Căci, la ce bun ar fi fost Moartea Mea pe Cruce dacă ar fi însemnat, chiar şi numai pentru un singur suflet, că el nu se va putea salva? Eu vin curînd să vă pregătesc pe voi toţi pentru a primi Salvarea Mea. Bucuraţi-vă, căci Timpul Meu este aproape.

Mergeţi, iubiţii Mei discipoli, şi rămîneţi în iubire, speranţă şi în aşteptarea Marii Mele Milostiviri. Eu Îmi voi îndeplini Promisiunea făcută fiecăruia dintre voi iar voi veţi primi răsplata Împărăţiei Mele dacă veţi accepta cu smerenie Măreaţa Mea Revărsare de Iubire.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-06-06-7

 

Mama Mîntuirii: Acest Dar al Protejării copiilor a fost poruncit de către Iubitul meu Tată

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 31 mai 2014

Marie reine

           Draga mea copilă, insist la părinţii copiilor şi tinerilor, din întreaga lume, să-i consacre pe aceştia la Inima mea Neprihănită.

     Fiul meu Scump, Isus Cristos, doreşte ca Eu să fac aceasta, căci  El îi va acoperi cu Preţiosul Său  Sînge şi astfel îi va păstra în siguranţă. El vrea ca voi, dragi copii, să faceţi acest lucru deoarece El va revărsa mari haruri asupra lor. Acest Dar al Protejării copiilor a fost poruncit de către Iubitul meu Tată. Prin Fiul Său, Isus Cristos, El promite mari Haruri, iar acei copii care îmi vor fi prezentaţi mie vor fi protejaţi de influenţa spiritului celui rău.

Fiul Meu va face tot ceea ce este necesar pentru a uni toate familiile în Noul Său Paradis, iar prin consacrarea copiilor voştri către mine, Mama Mîntuirii, o mare Protecţie va fi acordată fiecărei familii ai cărei copii îmi sunt oferiţi mie.

Iubirea mea pentru copiii lui Dumnezeu este foarte specială, pentru că Eu sunt Mamă pentru toţi copiii lui Dumnezeu. Prin mine, Mama Mîntuirii, acele suflete consacrate mie vor fi salvate datorită Milostivirii Fiului meu. Aceste suflete nu vor cădea în amăgirea care va fi prezentată lumii de către anticrist.

Trebuie să recitaţi această Rugăciune o dată pe săptămînă, în faţa unei imagini a mea, Mama voastră iubită, binecuvîntîndu-vă cu apă sfinţită înainte de a o recita.

Rugăciunea (153) a Cruciadei: Darul Protejării copiilor

„O, Mamă a lui Dumnezeu, Mama Mîntuirii, te rog să consacri sufletele acestor copii (spuneţi numele…) şi să le prezinţi Fiului tău preaiubit.

Roagă-te ca Isus, prin Puterea Sîngelui Său Scump, să acopere şi să protejeze aceste suflete mici împotriva celui rău, cu toate formele de protecţie.

Te rog pe tine, iubită Mamă, să protejezi familia mea în vremurile de mari dificultăţi, iar Fiul tău să privească cu bunăvoință cererea mea de a-mi ţine familia unită în Cristos şi să ne dăruiască Mîntuirea Veșnică. Amin.”

Mergeți şi fiți recunoscători pentru Iubirea pe care o are Dumnezeu faţă de copiii Săi. O mare Milostivire şi Binecuvîntare va fi acordată fiecărui copil sau tînăr al cărui nume îmi va fi prezentat mie pentru a-l consacra Fiului meu.

 Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-06-06-7