Daily Archives: 18 iunie 2014

Dumnezeu Tatăl: Puterea Sfintei Treimi este deasupra influenţei omului

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 11 iunie 2014

Dio Padre

          Preaiubita mea fiică, Dorinţa Mea este ca, în aceste timpuri, fiecare dintre voi să răspundă Chemării Sfintei Treimi. Puterea Sfintei Treimi este deasupra influenţei omului şi, prin Harul Iubirii Mele, Eu ajung la omenire pentru a-i spune Adevărul.

      Nu vă fie teamă de Tatăl vostru, pentru că Eu sunt al vostru, iar voi sunteţi ai Mei. Toată Puterea este în Mîinile Mele, iar eu fac multe excepţii pentru a uni lumea. Multe suflete sunt indiferente faţă de Mine. Ele se feresc de Mine, neagă Existenţa Mea şi insultă Dumnezeirea Mea preferînd în locul Meu zei falşi, făcuţi din aur topit. Tot ceea ce este făcut din lut va fi înlocuit de o existenţă renăscută.

Nimic de pe acest Pămînt nu este etern. Totul se transformă în praf. Nimic din ceea ce este etern nu este din lumea voastră. Eu am creat omul după Asemănarea Mea. Am suflat viaţa peste el şi astfel v-a fost dăruită suflarea, pe care tot Eu sunt Cel care o ia înapoi. Totul începe şi se termină cu Mine şi nici un om nu poate dicta și nici nu va dicta cum să-i unesc Eu pe copiii Mei. Această sarcina Îmi revine Mie – nu vouă. Planurile Mele pentru salvarea sufletelor – a sufletelor bune, a celor rele şi a celor nenorocite – nu vor fi distruse. Deteriorate, poate, dar niciodată distruse, pentru că tot ceea ce spun Eu va exista şi tot ceea ce doresc Eu se va întîmpla.

Eu vă cunosc pe fiecare dintre voi, fiindcă voi sunteți născuţi din Iubirea Mea. Oricare ar fi situația voastră, ea a evoluat datorită Divinei Providenţe şi există un motiv pentru tot ceea ce se întîmplă. Voi, cei care nu Mă cunoașteți – și voi sunteţi ai Mei, pentru că Eu v-am creat. Voi n-aţi evoluat din alte specii. A crede aşa ceva înseamnă a vă minţi pe voi înşivă; acesta nu este decît un mod de a Mă nega pe Mine, mod plantat de înşelător în inimile voastre. Negîndu-Mă pe Mine, Tatăl vostru Veşnic, voi vă negaţi Mîntuirea Veşnică. Şi, negînd Adevărul Existenţei Mele, voi vă separaţi de o viaţă de slavă veşnică.

Toată Milostivirea este a Mea. Eu răspîndesc Milostivirea Mea asupra celor cu inimi neprihănite, care au iubire în sufletele lor, pentru că ei Mi-au permis Mie să pătrund înlăuntrul lor. Obstacolul principal ce stă în calea primirii Vieţii Veşnice este mîndria omului. Mîndria este singura barieră cu adevărat importantă în calea unirii voastre cu Mine. Voi poate că Mă cunoaşteţi, prin intermediul Fiului Meu; poate că înţelegeţi Cuvîntul Meu, însă nu puneţi în practică ceea ce aţi fost învăţaţi. Iubirea vine de la Mine. Atunci cînd este mîndrie într-un suflet, iubirea moare înăuntrul lui şi este înlocuită de ură. Mîndria vine de la satana şi ea îmi este Mie pe cît de odioasă, pe atît de dureroasă.

Lăsaţi-Mă să vă iubesc, acceptînd Cuvîntul Meu şi Darurile pe care Eu le-am dăruit lumii prin cel mai mare sacrificiu, moartea pe Cruce a Fiului Meu. Eu v-am dăruit viaţă. M-am dăruit pe Mine Însumi, prin Fiul Meu care s-a făcut Om. M-am coborît pe Mine Însumi în umilinţă înaintea voastră, pentru a înfrînge păcatul mîndriei. V-am învăţat, prin intermediul profeţilor. V-am dăruit Darul liberului arbitru, dar voi aţi abuzat de el pentru a vă satisface propriile voastre pofte şi dorinţe. Darul liberului arbitru are un dublu scop, vă dăruiește libertatea de a alege, pentru ca voi să veniţi la Mine nu din frică ci din iubire şi înfrînge puterea diavolului. Liberul vostru arbitru este ceea ce satana rîvneşte cel mai mult şi el va folosi fiecare înşelătorie posibilă pentru a vă face să i-l predaţi lui. Cînd sufletele fac acest lucru, prin păcatul mîndriei, prin practicile new age şi prin ocultism, ele devin sclavele celui rău. El va manifesta atunci, în sufletele celor care i-au dăruit liberul lor arbitru, toate trăsăturile sale. Voi le veţi cunoaşte după comportamentul lor. Dar un semn clar că liberul lor arbitru a fost cedat celui rău este atunci cînd aceste suflete, în mod constant, caută să-l batjocorească public pe Fiul Meu, Isus Cristos şi pe Mama Sa, Neprihănita Fecioară Maria, Mama întregii lumi. Satana îi dispreţuieşte pe amîndoi.

Dacă însă voi folosiţi liberul arbitru pe care vi l-am dat pentru binele sufletului vostru şi pentru a vă iubi unii pe alţii, acesta este un mod foarte puternic de a diminua puterea satanei. Dar sufletele care dăruiesc cel mai puternic dintre toate darurile, sunt cele care Mi-au dăruit Mie, prin Fiul Meu, Isus Cristos, darul liberului lor arbitru. Aceste suflete sunt cele prin care Eu îl voi înfrînge pe cel rău şi ele sunt mijlocul prin care Eu pot să salvez sufletele celor care s-au separat complet de Mine.

Aceasta este Promisiunea Mea. Voi salva chiar şi sufletele aflate în situaţiile cele mai lipsite de speranţă, prin sacrificiile celor care îmi dăruiesc Mie liberul lor arbitru, prin Fiul Meu, Isus Cristos.

Tatăl vostru Veşnic,

Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-06-17-7