Daily Archives: 19 iunie 2014

Nu trebuie să vă închinați nici unui alt dumnezeu, ci numai Dumnezeului Trinității

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 14 iunie 2014

La Trinite

          Multiubita Mea fiică, există un singur Dumnezeu – Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfînt – toate Persoane distincte într-Unul. Ele nu sunt trei entități separate, pentru că Noi suntem Unul – Dumnezeu Tatăl, Creatorul a Toate; Dumnezeu Fiul, care S-a întrupat ca să trăiască printre voi și Dumnezeu Duhul Sfînt, dat omenirii ca un Dar prin care Adevărul vă umple inimile cu cunoaștere, cu o nouă viață și cu Puterea Iubirii Mele.

Cînd veniți la Mine, veniți la Tatăl Meu. Cînd vă cheamă Duhul Sfînt, El vine de la Tatăl. Toate vin de la Tatăl. Voi nu trebuie să vă închinați niciodată nici unui alt dumnezeu, ci numai Dumnezeului Trinității. Dar, să știți aceasta. Pentru a-L cunoaște pe Tatăl trebuie să Îl recunoașteți pe Dumnezeu Fiul, pentru că fără Mine, Isus Cristos, voi nu Îl puteți cunoaște pe Tatăl.

Dumnezeu îi iubește pe toți copiii Săi, dar copiii Săi nu Îl iubesc pe El așa cum ar trebui. Totuși este bine, pentru că prin Mine ei vor deveni parte a Noii Mele Împărății pe Pămînt. Apoi mai sunt aceia care îl urmează pe cel rău și care, cu bună știință, îi dau darul liberei lor voințe. Atunci ei pierd controlul asupra acțiunilor proprii, pentru că spiritele rele din ei îi folosesc pentru a recruta alte suflete vulnerabile. Aceste suflete nu se închină lui Dumnezeu – ci se închină satanei. Vă implor să Mă ajutați să salvez aceste biete suflete nefericite, pentru că ele nu își mai pot salva propriile suflete prin liberul lor arbitru. Eu doresc ca, prin rugăciunile voastre, să implorați eliberarea acestor suflete din captivitate, pentru ca ele să se întoarcă la Mine.

Rugăciunea (157) a Cruciadei: Pentru sufletele aflate în captivitate

O, iubite Isuse, eliberează acele suflete care sunt sclave ale falșilor dumnezei și ale satanei. Ajută-ne ca, prin rugăciunile noastre, să le aducem eliberare de durerea de a fi posedate.

Deschide porțile închisorii lor și arată-le calea către Împărăția lui Dumnezeu, înainte ca ele să fie luate de satana ostatice în abisurile Iadului.

Te implorăm, Isuse, să acoperi aceste suflete cu Puterea Duhului Sfînt, astfel ca ele să caute Adevărul și să le ajuți să găsească curajul de a întoarce spatele capcanelor și răutăților diavolului. Amin.

Problema pe care o au sufletele care venerează falși dumnezei este aceea că rămîn deschise spiritului răului, care are nevoie doar de o foarte mică fracțiune din liberul lor arbitru pentru a le infesta. Dumnezeii falși pun sufletele într-un pericol îngrozitor. Cel mai mare pericol cu care ele se confruntă este cel de a crede că aceste practici sunt normale, că sunt sănătoase pentru spiritul lor și că sunt o cale prin care ei pot găsi pacea și calmul în viețile lor. Tot ce vor găsi este durere și suferință.

Vă previn asupra pericolelor urmării ocultismului și practicilor new age, căci ele nu sunt de la Mine. Doar urmîndu-Mă pe Mine, Isus Cristos, puteți avea Viața Veșnică. Opusul vieții este moartea. Moartea trupului nu înseamnă sfîrșitul existenței voastre. Existența voastră este pentru eternitate. Viața Veșnică vine doar prin Mine. Moartea veșnică vine prin satana.

Al vostru Isus

Notă: tabloul de mai sus  a fost pictat, în anul 2.000, conform indicaţiilor, pe care vizionarul francez Jean-Marc le-a primit de la Dumnezeu Tatăl. Menţionăm că acelaşi vizionar a primit de la Isus mesajul pentru România publicat pe acest blog.

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-06-19-7

http://www.messagesduciel.net/JeanMarc.htm

Va fi cea mai mareaţă zi de cînd Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 13 iunie 2014

Isus

          Multiubita Mea fiică, Vremea Mea este foarte aproape şi din acest motiv, este important ca fiecare persoană din lume să se pregătească, ca şi cum în orice moment ar putea fi luată din această viaţă. Nu ignoraţi chemarea Mea, pentru că cei care nu reuşesc să se pregătească pentru Ziua Cea Mare vor fi lăsaţi într-un mare chin.

     În ziua celei de-a Doua Veniri a Mea, care va fi precedată de Avertismentul prin care voi dovedi lumii întregi Cine Sunt Eu, trebuie să fiţi pregătiţi. Eu vin pentru voi toţi, ca să va iau in minunatul şi gloriosul Paradis Nou. Eu nu doresc sa fie cineva exclus. Fiecare dintre voi este un copil drag al lui Dumnezeu. Cei care nu sunteţi conştienţi de descendenţa voastră veţi şti imediat Cine sunt Eu. Această cunoaştere va tîşni dintr-un instinct uman înrădăcinat, ca şi la un copil care, separat de părinţii săi naturali, îi va recunoaşte pe cei care sunt sînge din sîngele lui chiar dacă va dura o viaţă întreagă pînă cînd îi va regăsi. Va fi un sentiment natural şi, pentru cei care au o inimă caldă, momentul final va fi plin de o iubire plină de bucurie. Nu e nimic de care să vă temeţi.

Voi, cei care aţi ales să credeţi în zei falşi şi nu Îl recunoaşteţi pe Dumnezeu Sfintă Treime nu Mă veţi accepta cu uşurinţă, pentru că M-aţi respins mereu. Cu toate acestea, Eu vă voi trage spre Mine şi Vă voi îmbrăţişa. Puterea lui Dumnezeu va coborî asupra voastră prin harul Duhului Sfînt, şi vă va fi greu să Îmi întoarceţi spatele. Deci vă spun tuturor celor care Mă vedeţi, inclusiv cei care M-aţi respins în această viaţă: – în acel stadiu, cei mai mulţi veţi vedea Adevărul. Îmi veţi permite să vă trag în Braţele Mele Sfinte.

      Eu Vă voi ridica, într-o secundă, într-o clipită, în Noua Mea Împărăţie. Şi apoi va avea loc începutul sfîrşitului. Acele suflete care au idolatrizat fiara şi care s-au dăruit lui satana în trup, minte şi suflet, şi au devenit de bunăvoie agenţii săi, nu vor avea către cine să se întoarcă, unde să se ascundă şi vor fi lăsaţi fără nici un ajutor, pentru că satana îi va părăsi. Pentru că atunci, satana va fi aruncat în abis, iar puterea lui va înceta complet în acel moment. Acestor suflete le spun acest lucru: chiar şi în acea etapă Eu vă voi arăta Milostivire. Trebuie să Mă chemaţi şi să spuneţi:

„Isuse, ajută-mă. Isuse, iartă-mă pentru toate păcatele mele“

şi Eu vă voi ridica şi pe voi în Noul Meu Paradis.

Eu Voi salva fiecare suflet care Mă strigă chiar şi în momentul de dinainte de închiderea cerurilor, cînd munţii se vor dărîma, iar marea va inunda Pămîntul şi norii vor dispărea împreună cu vechiul Pămînt. Se va ridica Noul Meu Paradis, Noul Cer şi Pămînt, aşa cum a fost el creat pentru Adam şi Eva şi toţi se vor bucura. Pentru că aceea va fi Cea mai Măreaţă Zi de cînd Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva. Nu vă pierdeţi speranţa şi amintiţi-vă Cuvintele Mele de acum pentru voi.

Milostivirea Mea este atît de Mare încît chiar şi cei care şi-au vîndut sufletele diavolului vor fi salvaţi, dacă îşi doresc acest lucru şi Mă strigă chiar şi în Ziua de pe Urmă. Şi ei pot trăi o Viaţă Veşnică de mare slavă, împreună cu toţi copiii lui Dumnezeu. Noul Paradis este moştenirea voastră de drept. Nu o risipiţi pentru promisiunile false şi goale ale lui satana.

Eu vă iubesc pe toţi. Păstraţi întotdeauna Iubirea Mea ferecată în inimile voastre, iar Eu vă voi proteja mereu de rău.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-06-17-7