Daily Archives: 22 iunie 2014

Eu sunt blînd, iubitor și răbdător

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 15 iunie 2014

Isus

          Multiubita Mea fiică, Planul Meu de a răscumpăra umanitatea și de a revela Noua Mea Împărăție se desfășoară acum, așa cum a fost prezis. Eu voi aduce lumii un Dar măreț, iar cei cărora acesta li se pare copleșitor și înfricoșător, să știe următoarele:

Eu sunt blînd, iubitor și răbdător și toate vor fi făcute după Voia Sfîntă a Tatălui Meu, care nu vrea să aducă durere sau spaimă nici unuia dintre copiii Săi, indiferent cît de întunecate sunt sufletele lor. Dacă ar fi fost altfel, El ar fi distrus lumea și i-ar fi luat în Noul Paradis doar pe cei aleși. Dar așa, Tatăl Meu a tot așteptat, pînă cînd populația lumii a atins numărul maxim. El a început partea finală a Planului Său de salvare a omenirii, astfel ca mulţimea de oameni să se mîntuiască deodată.

     Nu trebuie să vă temeți sau să vă împotriviți acestui Plan, căci răsplata finală este cea care vă va aduce tuturor cea mai mare slavă. Nu trebuie să opuneți rezistenţă acestui Plan, nici să vă bateți joc de el sau să îl nesocotiți, căci altfel veți regreta în veșnicie decizia voastră. Nici un om să nu se amestece în Voia lui Dumnezeu. Pentru a salva masele de oameni, Tatăl Meu nu va ezita să îi pedepsească pe aceia care stau în calea Sa de a salva miliarde de suflete. Pentru El fiecare suflet este prețios și El va interveni în toate felurile pentru a readuce sufletele la sentimente mai bune, dar cu toate acestea El îi va distruge pe cei care sunt răspunzători de îndepărtarea de la El a milioane de suflete. Să nu vă îndoiți de faptul că ei vor suferi pentru aceasta; să se știe că voi veți cunoaște aceste suflete după faptele lor și apoi după pedeapsa pe care o vor primi. Pedeapsa lor va începe pe pămînt în aceste timpuri, cu speranța că vor vedea Adevărul. Dacă însă ei nu vor vedea Adevarul, Tatăl Meu îi va da deoparte.

Puterea lui Dumnezeu se manifestă pe pămînt în aceste timpuri, iar voi veți vedea cum se formează părțile care participă la bătălia pentru suflete. Ele îi vor cuprinde pe cei care Mă slujesc cu adevărat pe Mine; pe cei care nu Mă cunosc pe Mine și pe cei care Mă cunosc dar preferă să slujească unui alt stăpîn care nu este de la Mine. Singurii victorioși vor fi cei cărora, prin Milostivirea lui Dumnezeu, li se vor da Cheile Împărăției lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-06-20-7