Monthly Archives: iulie 2014

MAMA MÎNTUIRII: ISUS CRISTOS NU ESTE IUBIT DE OMENIRE AȘA CUM A FOST ODATĂ

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Marți, 22 iulie 2014

Blessed_Virgin_Mary

           Dragii Mei copii, Fiul Meu Isus Cristos nu este iubit de omenire așa cum a fost odată. Indiferența față de Existența Sa s-a transformat într-un un dezgust față de Cine este El, față de tot ceea ce reprezintă El și de tot ceea ce El a promis. Acest lucru mi-a adus multă durere și tristețe.

Pe măsură ce apostazia crește și se răspîndește, El, Isus Cristos, va fi condamnat în fiecare națiune, pînă cînd cei care Îl iubesc și care urmează Învățăturile Lui nu-și vor putea exprima credința față de El fără a avea de suferit batjocură, ridiculizare și calomnie. Cei care rămîn credincioși Lui nu vor fi în stare să proclame Adevărul dacă nu petrec timp în rugăciune, implorîndu-L să-i ajute să facă față opoziției cu care se vor confrunta în fiecare zi.

Pentru a rămîne fideli lui Isus Cristos, trebuie să-l iubiți necondiționat. A-L iubi cu adevărat este o mare binecuvîntare și este de asemenea un dar de la Dumnezeu. Pentru cei a căror dragoste pentru Fiul Meu a slăbit , vă cer să primiți această Rugăciune.

Rugăciunea (160) a Cruciadei de Rugăciune: Ajută-mă să te iubesc și mai mult

O, Isuse al meu, Mîntuitorul lumii, ajută-mă să te iubesc și mai mult. Ajută-mă să crească iubirea mea pentru Tine. Umple inima mea cu Iubirea și Compasiunea Ta, astfel încît să obțin Harurile de a Te iubi în același mod în care mă iubești Tu pe mine.

Umple sufletul meu nerecunoscător cu o iubire profundă și constantă pentru Tine și pentru tot ceea ce reprezinți Tu. Prin Puterea Harurilor Tale ajută-mă să-l iubesc pe aproapele meu așa cum Tu iubești pe fiecare copil al lui Dumnezeu, și să arăt compasiune acelora care au nevoie de Iubirea Ta și care nu au credință.

Păstrează-mă în uniune cu Tine, astfel încît să pot să duc o viață creștină așa cum Tu ne-ai învățat prin exemplul Tău în Timpul Vieții Tale pe pămînt. Amin.

Copii, iubiți-l pe Fiul meu, iar El va răspîndi Iubirea Sa astfel încît fiecare copil al lui Dumnezeu va fi atras în marea Lui Milostivire.

Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-26-7

 

Dumnezeu Tatăl: Fiți curajoși, micuții Mei, căci Măreața Mea Împărăție va fi în curînd a voastră

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Luni 21 iulie 2014

Dio Padre

            Iubiții Mei copii, cînd am creat lumea, am făcut-o pentru a împărtăși Existența Mea cu fiecare dintre voi. Iubirea Mea a fost atunci împărțită și lumea a devenit una în Mine. Îngerii Mei s-au bucurat în nou-aflata Mea Împărăție iar Iubirea Mea s-a răspîndit dincolo de Regatul Meu, deoarece Eu am dorit să fie așa.

Cînd Iubirea Mea a fost respinsă, am știut că Durerea Mea va fi reparată cînd voi reînnoi pămîntul pentru a pune capăt păcatului. Curînd va fi Timpul Meu, cînd totul va trăi conform Voinței Mele. Voia Mea Preasfîntă va fi prezentă în inimile copiilor Mei. Totul va fi din nou plin de bucurie. Însă înainte de această Măreață Zi, omul va provoca multă durere deoarece păcatul a creat o mare separare de Mine.

Atîta timp cît există păcat, omul va suferi multe încercări, la care va fi supus de către acela care Mă urăște. El, cel rău, vi se va prezenta ca și cum v-ar iubi, ca și cum s-ar îngriji de soarta voastră, și el va continua să vă influențeze pe fiecare dintre voi, pînă cînd Eu Îl voi trimite pe Fiul Meu să vă adune în Sfintele Sale Brațe. Fiți curajoși, micuții Mei, căci Măreața Mea Împărăție va fi în curînd a voastră și voi, împreună cu familiile voastre, veți trăi conform Voii Mele Sfinte. Cînd Voia Mea Dumnezeiască va fi împlinită între voi, lumea, care este formată din Cer și Pămînt, va deveni una. Cînd noi vom fi una, nu va mai fi durere sau supărare deoarece păcatul va fi eradicat complet.

Tatăl vostru Veșnic,

Dumnezeu cel PreaÎnalt

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-26-7

 

Doctrina făurită de om nu vă va hrăni sufletul

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Duminică, 20 iulie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, atunci cînd lumea se află sub spiritul întunericului devine foarte greu pentru aceia care cred în Mine, Isus Cristos, să rămînă credincioși Cuvîntului Meu. Cînd Biserica Mea se va clătina, credincioșii se vor simți deziluzionați de tot ce i-am învățat și vor fi frămîntați în credința lor.

Eu nu doresc ca voi să pierdeți din vedere Cuvîntul lui Dumnezeu, căci atunci cînd o veți face nu veți mai găsi Prezența Mea. Cînd nu veți mai rămîne credincioși Cuvîntului Meu și cînd vă veți lăsa înșelați de un fals sentiment de siguranță – cînd păcatul va fi dat la o parte ca fiind lipsit de importanță – atunci vă va fi greu să rămîneți credincioși Învățăturilor Mele.

Ridicați-vă cu toții și auziți Glasul Meu acum cînd vă spun aceasta. Tot ceea ce Eu v-am învățat că este Sacru va fi desființat. Mulți dintre voi nu veți ști ce să credeți atunci cînd atît de multe Învățături date de Mine Bisericii Mele vor fi desființate ca fiind nepotrivite pentru aceste vremuri. Timpurile care vă stau înainte vor aduce multă neliniște, pentru că nu veți mai putea urma direcția pe care Biserica Mea a fost clădită. Edificiul se va prăbuși, credinţa slujitorilor Mei sfinţiţi va fi slăbită dincolo de capacitatea voastră de înţelegere și întregul Adevăr va fi demolat. Doctrina făurită de om nu vă va hrăni sufletul. Numai Eu, Isus Cristos, pot să vă hrănesc cu Credința care vă va face capabili să Mă urmați. Orice vi se va spune, voi trebuie să-Mi rămîneți mereu credincioși Mie, pentru că Eu vă voi rămîne mereu credincios.

Atunci cînd vă separați de Mine, Eu voi rămîne mereu alături de voi, încercînd să vă trag înapoi spre Mine. Și, deși poate veți rătăci departe de Mine și vă veți adapta viețile acceptînd minciuni, Eu nu vă voi părăsi niciodată. Iar cînd veți fi total rătăciți, Eu vă voi găsi și vă voi aduce înapoi în Împărăția Mea. Eu nu vă voi părăsi, deși voi Mă veți părăsi pe Mine.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-26-7

 

Rory Gallagher

         Rory Gallagher, unul dintre chitariștii mei preferați, a fost un  invitat constant al Festivalului de Jazz de la Montreux. Din creația sa, am ales cîteva piese de referință.

Rory G

Rory Gallagher – Bad Penny

Rory Gallagher – Off The Handle

Rory Gallagher – Bullfrog Blues

Rory Gallagher Cradle Rock

DUMNEZEU TATĂL: CÎND VOIA MEA VA FI INSTAURATĂ, VA DOMNI PACEA

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

 Vineri, 18 iulie 2014

Dieu notre pere

            Fiica Mea preaiubită, lumea este a Mea, iar Eu aparțin tuturor copiilor Mei. Eu sunt al vostru.

Copiii Mei se vor confrunta cu o mare revoltă atunci cînd Eu îi voi trimite pe îngerii Mei pentru a-i forma pe credincioșii Mei și tot răul va fi izgonit curînd. Dușmanilor Mei, Eu vă voi nimici pînă cînd orice urmă de durere și tristețe pe care o îndură umanitatea, va fi curățată. Nu vor mai fi lacrimi, tristețe, durere, căci toată Puterea este a Mea.

Planul Meu este deja în desfășurare, deși puțini oameni vor fi conștienți de el. Dar vă spun vouă acestea: Ștergeți-vă lacrimile. Nu vă fie teamă de Intervenția Mea, căci ea este Voia Mea, la care se vor alătura copiii Mei – în curînd. Cînd Voia Mea va fi instaurată, va domni pacea, nu doar în inimile voastre, ci și pe Pămînt, așa cum este în Cer. Aveți încredere în Mine.

Să nu vă fie teamă de Mîna Mea, căci vor suferi  doar cei care Mă resping total. Eu nu doresc răzbunare și voi străpunge chiar și inimile celor care mă blestemă. Milostivirea Mea va avea ca rezultat faptul că foarte puțini vor vrea să fie separați de Mine, atunci cînd Mă voi face cunoscut pe Mine prin Fiul Meu, Isus Cristos. Cei slabi vor deveni puternici. Cei temători vor deveni curajoși, iar cei care au ură în inimile lor vor fi cuprinși de Iubirea Mea.

Eu îi iubesc și îi doresc pe toți copiii Mei și de aceea Îmi voi redobîndi Împărăția cu o suferință cît mai mică.

Vă rog să aveți încredere totală în Mine, căci este aproape ziua cînd doar Lumina Divinității Mele va domni pe Pămînt și toată pacea va fi a voastră.

Tatăl vostru Veșnic,

Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa:  http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-23-7

 

Intelectul omenesc nu este capabil să înțeleagă tot ceea ce Sunt Eu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Joi, 17 iulie 2014

Isus

               Multiubita Mea fiică, cea mai mare durere pe care trebuie să o îndure cei care Mă iubesc este întunecimea sufletului. Cu cît vă uniți cu Mine mai mult și sunteți în Mine, cu atît Eu sufăr mai mult în interiorul vostru. Pentru că atunci cînd Eu mă aflu în sufletul vostru, cu atît mai multă durere va trebui să îndurați din această cauză.

       Cînd un suflet devine parte din Mine, în deplină uniune și își predă voința sa Mie, cu atît mai evidentă va fi Prezența Mea în acea persoană. Ea va atrage asupra sa ura celorlalți, ea va simți Propria Mea durere trebuind să vadă necinstea, nedreptatea și răutatea din cauza păcatului prezent în lume. Simțurile sale devin ascuțite, iar înțelegerea problemelor spirituale – înțelegere născută din suferința îndurată împreună cu Mine – îi va dezvălui multe lucruri, care vor trezi în acea persoană o înțelegere mai adîncă a luptei care există între Dumnezeu și satana.

      Acea persoană va înțelege ce i-a învăluit sufletul, trupul și simțurile, dar aceasta nu înseamnă că îi va fi ușor să accepte. Intelectul omenesc nu este capabil să înțeleagă tot ceea ce Sunt Eu sau tot ceea ce vine de la Mine. Dar dacă persoana va avea încredere în Mine și va accepta că tot ce este bun vine de la Mine, atunci Îmi va permite să cresc înlăuntrul ei, pentru binele tuturor.

      Eu pot realiza lucruri mărețe atunci cînd Îmi permiteți să locuiesc în sufletul vostru. Foarte mulți oameni pot primi Darul Milostivirii Mele atunci cînd permiteți ca Dragostea Mea să se răspîndească în acest fel. Sufletele ispășitoare sunt cele prin care Eu pot să intervin pentru a salva sufletele altora. Să acceptați întotdeauna că, atunci cînd vă ofer Darul Suferinței, acesta aduce cu sine o mare răsplată pentru omenire în ansamblu. Milostivirea Mea este Darul Meu pentru voi. Să acceptați cu blîndețe felurile diferite în care Eu acționez, pentru că durerea de a fi în uniune cu Mine nu va fi de lungă durată.

Acceptați-Mă așa cum Sunt Eu și nu așa cum credeți voi că ar trebui să fiu.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-23-7

Lumea M-a uitat, aşa cum a fost prezis, iar cea mai mare trădare asupra Trupului Meu a început să fie aplicată

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marți, 15 iulie 2014

Jesus

           Preaiubita Mea fiică, lumea M-a uitat, aşa cum a fost prezis, iar cea mai mare trădare asupra Trupului Meu a început să fie aplicată.

Cuvîntul Meu a început să fie sfîşiat în bucăţi şi mulţi dintre cei care spun că sunt cunoscători ai Învăţăturilor Mele vor ignora persecuţiile care se vor abate asupra Bisericii Mele. Aşa cum am fost blestemat, în timpul Crucificării Mele, de către cei care îşi proclamau cu mîndrie priceperea în Căile Mele, tot aşa voi fi denunţat şi acum, în timpul Celei de A Doua Veniri, cînd vin să-Mi revendic Împărăţia Mea.

Suflete nerecunoscătoare, lipsite de simplitate şi smerenie, ei nu vor accepta niciodată vocile celor pe care îi consideră nedemni de a proclama Adevărul. Ei nu vor accepta niciodată Adevărul, pentru că, atunci cînd acceptă minciunile spuse în Numele Meu, nu mai rămîne loc în sufletele lor pentru ca Duhul lui Dumnezeu să le inunde. În loc să pregătească omenirea pentru Marea Mea Milostivire – pentru Ziua pe care am promis-o lumii – ei îşi întorc spatele. Ei nu vor recunoaşte Semnele Divine trimise să le deschidă inimile cu promptitudine faţă de Mine, din cauza mîndriei şi a împietririi inimii lor. De asemenea, ei vor face tot ceea ce le va sta în putere pentru a opri să ajungă Cuvîntul lui Dumnezeu la fiecare păcătos de pe Pămînt, iar Eu nu-i voi lăsa să uite niciodată acest lucru.

Cel care-Mi pierde Mie un suflet şi-l pierde pe al lui. Cel care blochează Calea Mea, nu va avea către ce să se îndrepte. Cel care aruncă blesteme asupra Voii lui Dumnezeu, va fi blestemat. Ce aţi învăţat voi de la Mine, dacă nu vă puteţi aminti Adevărul Promisiunii Mele de a veni din nou? Împărăţia Mea va veni pe Pămînt aşa cum este în Ceruri, iar cei care nu au reuşit să înţeleagă ceea ce am spus Eu nu vor fi cu nimic mai înţelepţi. Ei vor fi irosit Harurile pe care le trimit Eu acum şi s-au baricadat ei înşişi într-o închisoare atît de întunecată încît vor fi orbiţi de Lumina Mea în acea Zi Măreaţă.

Timpul Meu este aproape şi am făcut tot ce s-a putut pentru a vă pregăti. Iubirea Mea rămîne pe atît de Mare pe cît este de Milostivă, dar voi trebuie de asemenea să vă ajutaţi pe voi înşivă, pentru că nu este uşor să fii vrednic de Promisiunea Mea de Mîntuire.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-18-7

Cunoașterea a ceea ce v-am învățat Eu nu este, în sine, de folos dacă voi nu vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit Eu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 13 iulie 2014

Isus

               Multiubita Mea fiică, copiii lui Dumnezeu pot fi asemănați cu mugurii unei flori. Mugurii, datorită hranei din solul în care se află, cresc și se dezvoltă. Dar, dacă pămîntul nu este fertil, mugurii nu pot înflori și deveni flori mature care încîntă ochiul privitorului.

Dacă pămîntul este bogat, floarea va fi sănătoasă. Dacă pămîntul este plin de insecte, atunci floarea nu se va deschide. Chiar și pămîntul sănătos, dacă este infestat de otravă nu poate produce o plantă vie, sănătoasă. Dacă voi, copiii lui Dumnezeu, nu ascultați Cuvîntul lui Dumnezeu, nu meditați asupra Adevărului și nu urmați Poruncile lui Dumnezeu, veți fi goi în interior și lipsiți de pace spirituală. Doar ascultînd ceea ce promite Cuvîntul lui Dumnezeu puteți spera să vă fie bine și să găsiți pacea.

Din cauza minciunilor pe care satana le răspîndește prin lume pentru a înșela sufletele, mulți oameni, se simt pierduți și nu au o viață spirituală. Viața poate fi obținută doar acceptîndu-Mă pe Mine, Isus Cristos, ca Mîntuitor al vostru. Chiar și aceasta, în sine, nu este de ajuns. Voi trebuie să vă amintiți mereu ce v-am învățat. Cunoașterea a ceea ce v-am învățat Eu nu este, în sine, de folos dacă voi nu vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit Eu. Cînd vă ridicați și proclamați cu mîndrie că sunteți discipoli ai Mei, fără să arătați dragoste unii față de alții și fără să-i tratați pe ceilalți așa cum vă așteptați să fiți tratați voi, atunci sunteți ipocriți.

Dacă Mă cunoașteți pe Mine, îi veți iubi pe ceilalți indiferent de păcatele de care se fac vinovați. Nu îi veți judeca niciodată pe alții în Numele Meu, pentru că nu este dreptul vostru.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-18-7

Aşi ai cerului

În data de 19 iulie 2014, cu ocazia Zilei Porţilor Deschise, la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu“ din Cîmpia Turzii a avut loc un spectacol aerian de excepţie.

Vizitatorii au admirat măiestria lui George Rotaru care a pilotat avionul IAK-52, eleganţa zborului cu planorul, lansarea formaţiei de paraşutişti trei plus doi.

Demonstraţia a continuat cu un simularea unui atac la sol şi salvarea răniţilor din teren, cu participarea aeronavelor MIG-21 LanceR, elicopterelor  Socat, IAR 330, IAR 316B, C27J Spartan din dotarea Forţelor Aeriene Române precum şi a avioanelor CF-18 Hornet aparţinînd Forţelor Regale Aeriene Canadiene.

De asemenea publicul numeros a putut vizita şi expoziţia statică cu tehnică militară organizată în incinta bazei.

La eveniment au participat Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa şi Ambasadoarea Canadei, Joanne Lemay.

    Imagine1351

       IAK-52

  MIG-21-Lancer

                 Mig-21 Lancer

Imagine1354

IAR-330 Socat

C-27 J Spartan

C27J Spartan

RoAF_IAR_316B

IAR 316B

Imagine1361

CF 18 Hornet

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Cuvîntul Meu este foarte simplu, uşor de înţeles, însă nu la fel de uşor de trăit

Cuvîntul Meu este foarte simplu, uşor de înţeles, însă nu la fel de uşor de trăit

 Miercuri, 9 iulie 2014

Isus

            Multiubita Mea fiică, îndrumarea Mea pentru toţi aceia care Mă cinstesc, este să se roage intens pentru tulburările care se vor isca în lume curînd. Vor lua amploare multe evenimente care vor fi legate de diviziunea cauzată de ură religioasă şi de lăcomie. Dar cînd dispreţul pentru Mine, care este vizibil deja în lume, va veni dinăuntrul celor patru pereți ai Casei Mele, atunci veţi şti că timpul este aproape. Pentru că cei care Mă blestemă şi îi persecută pe cei care Mă iubesc vor fi martorii intervenţiei Mele, care va veni ca un fulger.

Faptul că Eu accept în mod deliberat persecuția – persecuție de care vor avea parte întotdeauna cei care Mă urmează – va fi confundat de mulți cu aprobarea lucrurilor rele şi cu dorința de a îngădui ca aceste lucruri să prospere. Însă acest lucru nu ar fi corect. Toată Iubirea vine de la Mine. Tot Răul vine de la satana. Atunci cînd cele două se ciocnesc va fi o tulburare foarte mare. Răul nu poate prospera atunci cînd Eu mă ridic împotriva lui. Nici chiar însuși satana nu poate să-și răspîndească veninul, decît atît cît este conform Voinței lui Dumnezeu.

Răul, care contaminează lumea, va fi distrus. Să nu aveţi îndoieli în această privinţă. Trebuie, totuşi, să recunoaşteţi răul drept ceea ce este, pentru că satana întotdeauna îl va prezenta ca fiind un lucru bun. Tactica sa preferată este de a prezenta o viziune distorsionată a Învăţăturilor Mele, incluzînd în ele mari minciuni, care vor putea fi identificate doar de către cei în ale căror suflete locuieşte Duhul lui Dumnezeu. Multe persoane răspîndesc diferite versiuni ale Doctrinei Mele, creîndu-şi propriile lor interpretări, acest lucru îi induce în eroare pe mulţi. Cînd cei care pretind că Mă cunosc Mă răstignesc, prin faptul că-i chinuie pe cei care Mă slujesc, să știți atunci că ei nu sunt de la Mine, căci cum ar fi cu putință aceasta?

Rămîneţi în pace, pentru că tot ceea ce trebuie să ştiţi este cuprins în Cuvîntul Meu Sfînt. Cuvîntul Meu este foarte simplu, uşor de înţeles, însă nu la fel de uşor de trăit. Trăiţi după cuvîntul Meu şi iubirea va fi forţa motrice din spatele fiecărui cuvînt pe care îl veţi rosti, fiecărui act pe care îl veţi face şi fiecărui gest pe care îl veţi schiţa. Dacă nu veți simti iubirea ieșind din gura celor care se autoproclamă sfinţi, atunci ei nu vorbesc Cuvîntul lui Dumnezeu, iar voi veţi auzi în schimb o interpretare umană, eronată.

Orice nu izvorăşte din Divinitatea Mea, nu este de la Mine.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-18-7

Mama Mîntuirii: Numai cu Dragostea lui Dumnezeu în sufletele voastre puteți răspîndi Cuvîntul lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Marți, 8 iulie 2014

Blessed_Virgin_Mary

           Dragii mei copii, nu știți că datorită Dragostei lui Dumnezeu pentru voi toți, El mi-a permis să proclam Preasfîntul Său Cuvînt la fiecare apariție a mea, Mama lui Dumnezeu, care a avut loc în lume?

A fost dorința iubitului meu fiu, Isus Cristos, ca eu să mă fac cunoscută, astfel încît convertirea la Adevăr să poată avea loc. Şi astfel, în toate locurile mele sfinte de apariție din întreaga lume, Dumnezeu va face cunoscut Adevărul, pînă cînd va începe Măreața Zi a Domnului. Trebuie să vă uniți cu toții pentru a-L slăvi pe Dumnezeu în toate locurile mele sfinte, pentru ca El, în Milostivirea Sa, să reverse mari Haruri chiar și peste cele mai nevrednice suflete, pentru că ele sunt cele pe care El le caută cel mai mult.

El, Fiul meu, dorește să vină la mine nu numai bunii cunoscători ai Sfintelor Evanghelii. Nu, ci El îi dorește pe aceia care simt un gol în inimile lor și care indiferent cît de mult caută pacea interioară, nu pot să o găsească. Mulți oameni caută fericirea, pacea și bucuria în această viață și rareori o găsesc. Ei nu pot găsi niciodată pacea adevărată dacă nu pot găsi dragostea. Numai dragostea pentru alții vă poate apropia de Dumnezeu, pentru că fără dragoste nu Îl veți afla niciodată pe Dumnezeu Prezent.

Vă rog, dragi copii, să veniți la mine, Mama Mîntuirii și să îmi cereți să mă rog ca Dumnezeu să vă umple cu Dragostea Sa. Cînd veți recita această rugăciune eu Îl voi ruga pe Fiul meu să răspundă chemării voastre. Căutați dragostea, arătați și împărtășiți dragostea pe care o aveți în inimile voastre pentru alții. Cînd veți face astfel, Fiul meu vă va umple cu atît de multă dragoste încît veți fi gata să o împărtășiți între voi. Dragostea va distruge ura. Dacă simțiți orice fel de ură pentru o altă ființă umană atunci trebuie să Îl implorați pe Fiul meu, Isus Cristos, să vă scape de această infestare.

Rugăciunea (159) a Cruciadei: Pentru a primi Dragostea lui Dumnezeu

O, Mamă a Mîntuirii, te rog să intervii în favoarea mea acum cînd mă rog pentru a primi Dragostea lui Dumnezeu. Umple sufletul meu, un vas gol, cu Dragostea lui Dumnezeu, astfel încît atunci cînd se va revărsa să acopere sufletele pentru care mă străduiesc să arăt compasiune.

Prin Puterea lui Dumnezeu, te rog să fiu eliberat de orice sentiment de ură pe care l-aș putea avea pentru aceia care Îl trădează pe Fiul tău.

Fă-mă smerit cu duhul și umple-mă cu generozitatea sufletului, astfel încît eu să urmez Învățăturile lui Cristos și să răspîndesc Dragostea Lui în fiecare domeniu al vieții mele. Amin.

Se vorbește despre dragoste ca și cînd ar fi ușor să o simți, dar pentru mulți ea necesită multă umilință lipsită de orice ego. Fără să vă plecați înaintea lui Dumnezeu nu veți simți Dragostea Sa. Și fără Dragostea lui Dumnezeu nu puteți înflori. Numai cu Dragostea lui Dumnezeu în sufletele voastre puteți răspîndi Cuvîntul lui Dumnezeu.

Fără Dragostea Sa, cuvintele pe care le rostiți în Numele Său vor fi goale și lipsite de viață.

 Mama voastră iubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-18-7

Mama Mîntuirii: Eu voi colabora îndeaproape cu Fiul meu preaiubit, Isus Cristos, în actul Său final de salvare a omenirii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Duminică, 6 iulie 2014

Marie reine

             Copila mea, timpul meu ca Mamă a Mîntuirii, cînd voi colabora îndeaproape cu Fiul meu preaiubit, Isus Cristos, în actul Său final de salvare a omenirii, a fost clar stabilit.

De azi înainte, eu voi face tot ceea ce trebuie să fac ca să răspund cerinţei Sale, pe măsură ce El intervine în mersul lumii pentru a-i dezvălui acesteia Îndurarea Sa.

Calea către mîntuire este una foarte dificilă, întrucît nu este uşor să deschizi ochii celor orbi faţă de Adevăr. Nu este nimic mai frustrant decît să vezi acele biete suflete care nu pot să vadă pentru că refuză să o facă. Încăpăţînarea omului este un mare obstacol şi, din această cauză, sunt necesare mari eforturi în rugăciune şi în sacrificii din partea celor care sunt binecuvîntaţi în inimile lor cu Lumina lui Dumnezeu. Generozitatea voinţei voastre libere – prin care voi îi aduceţi Fiului meu darul pe care Şi-l doreşte – va fi cea care va permite Duhului Sfînt să coboare asupra acelor suflete care au mare nevoie de Milostivirea Fiului meu.

Poate fi o mare provocare să proclamaţi Adevărul, numai prin credinţa voastră. Dar, deşi mulţi sunt loiali Fiului Meu, ei nu au darul înţelegerii. Încrederea oarbă în Dumnezeu este un mare Dar, care este dat celor cu inimă generoasă şi lipsită de mîndrie. Ridicaţi-vă deci, copiii mei şi pregătiţi-vă pentru marea bătălie pentru suflete. Va fi cea mai grea sarcină avută vreodată, chiar şi pentru cei mai puternici dintre voi. Îngăduiţi-mi mie, Mama voastră, să vă îndrum în vremurile ce vor veni, pentru că eu sunt Mijlocitoarea voastră şi Isus Cristos mi-a dăruit mari Haruri pentru a vă putea duce pe drumul către slava cea mare.

Mergeţi în pace, pentru a-L iubi şi a-L servi pe Dumnezeu. Celor care îl urmează asemenea unor copii nevinovaţi, le va fi acordată orice fel de Protecţie necesară.

Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-16-7

Sfînta Fecioară de pe Muntele Carmel

 

În 16 iulie biserica o sărbătoreşte pe Sfînta Fecioară de pe Muntele Carmel.

Mt.Carmel

Aflat în nord-vestul Israelului, cu o înălţime de 524,4 metri, el reprezintă pentru creştini unul din locurile cu o puternică încărcătură spirituală.

Numele său derivă din limba ebraică „Kerem El – כרם אל“ şi înseamnă „Via Domnului“. Aici, în secolul al IX-lea î.C., profetul Ilie a cîştigat lupta, în numele Dumnezeului lui Israel, cu profeţii lui Baal (1 Regi, 17-19.21; 2Regi, 2).

La începutul secolului al XIII-lea, eremiţii care trăiau în acest munte, aproape de Izvorul lui Ilie, au primit, din partea patriarhului Ierusalimului, Albert, Regula Carmelului. Această normă simplă, de inspiraţie biblică promovează o viaţă bazată pe „comuniunea cu Dumnezeu“. Textul cuprinde o descriere fidelă a idealului monastic, pe care tradiţia patristică l-a transmis, avîndu-l ca model pe Ilie ca arhetip al călugărului, prin viaţa sa săracă, celibatul său precum şi experienţa pustiului, a singurătăţii, toate acestea ca pregătire a momentului întîlnirii cu Dumnezeu.

Simon Stock

În dimineaţa zilei de 16 iulie 1251, Sfînta Fecioară Maria i-a apărut Sfîntului carmelit englez Simon Stock şi i-a dăruit scapularul miraculos din Carmel.

În acel timp, Sfîntul Simon era superiorul general al Ordinului Carmelit, care se afla într-o situaţie dificilă, trecea prin serioase dificultăţi, iar conducătorul lui era dispreţuit, persecutat şi ameninţat cu moartea.

Om cu credinţă puternică, Sfîntul Simon nu a încetat să implore ajutorul Sfintei Fecioare în rezolvarea acestor probleme, cerîndu-i totodată un semn evident de care să asculte.

Înduioşată de rugăminţile sale, Sfînta Fecioară i-a adus din Cer sfîntul Scapular şi i-a adresat următoarele cuvinte: „Primeşte dragul meu fiu, acest Scapular al Ordinului tău ca semn distinctiv al confreriei mele şi semnul privilegiului pe care l-am obţinut pentru tine şi copiii Carmelului. Cel care va muri îmbrăcat cu această haină, va fi mîntuit, nu va suferi niciodată în focul veşnic. 

Acesta este un semn de mîntuire.

O apărare în pericole, o dovadă de pace şi de alianţă veşnică.“

Şaptezeci de ani mai tîrziu, Sfînta Fecioară i-a apărut Papei Ioan al XXII-lea şi i-a făcut următoarea promisiune, considerată ca o completare a celei adresate Sfîntului Simon.

„Dacă în ziua trecerii în cealaltă viaţă, ei (copiii Carmelului) sînt aruncaţi în purgator, eu voi coborî acolo în sîmbăta care va urma morţii lor şi îi voi elibera pe cei pe care îi voi găsi acolo şi-i voi readuce la muntele sfînt şi la viaţa veşnică.“

Această a doua promisiune a Sfintei Fecioare a fost la originea celebrei Bule Sabatine a Papei Ioan al XXII-lea publicate în 3 martie 1322, confirmată ulterior de mai mulţi suverani pontifi ca Aexandru al V-lea, Clement al VII-lea şi Paul al III-lea.

La început scapularul a fost utilizat exclusiv de către călugării carmeliţi. Mai tîrziu, biserica a extins privilegiile şi beneficiile spirituale ale folosirii lui pentru toţi credincioşii.

În Sfînta Scriptură, veşmîntul sau haina reprezintă semnul unei dualităţi: el simbolizează căderea originară a omului decăzut din starea de har şi posibilitatea lui de a îmbrăca din nou gloria pierdută (Gn 3). De asemenea veşmîntul este semnul naturii spirituale a omului şi al destinului său supranatural.

Scapularul este şi el o haină de mîntuire, o platoşă şi un scut spirituale, o haină a curăţeniei spirituale cu care ne îmbracă Mama lui Dumnezeu.

Scapularul face cunoscut, din partea aceluia care îl poartă, consacrarea şi apartenenţa voluntară la Maria, iar din partea Sfintei Fecioare, angajamentul de a apăra pe cel care-l poartă, în orice ocazie şi în special în ora morţii.

În 16 iulie 1996, cu ocazia aceleiaşi sărbători, Mîntuitorul nostru, Isus vrea să-i ofere Preasfintei Sale Mame un cadou şi îi împărtăşeşte această dorinţă vizionarei franceze JNSR.

„Prin intermediul omului, Eu vreau să aprind un cîmp de stele pe pămînt […] mii de cruci care se vor ridica în lumea întreagă.“

Delicateţea Inimii lui Isus faţă de Mama Sa merge mai departe, Isus vrea să implice toate sufletele în Proiectul Său de Iubire.

„Voi trebuie să ridicaţi [crucile de iubire] pentru ca din fiecare să urce Rugăciunile spre Cer şi prin fiecare să coboare Binecuvîntările lui Dumnezeu.“ (Isus către JNSR în 5 noiembrie 1996)

Astfel Isus le-a încredinţat fraţilor şi surorilor Lui de pe pămînt executarea acestui mare Proiect, de realizare a Planului de Iubire stabilit de către Providenţa Divină pentru aceste timpuri care sînt ultimele.

„Refuzaţi Crucea Mea Glorioasă pentru că este prea înaltă ? Atunci Eu răspîndesc pe întregul pămînt o sumedenie de cruci, a suta parte a acesteia: 738 de centimetri cu braţele de 123 de centimetri. Ele vor fi albastre şi albe în culorile alese de Sfînta Mea Mamă, toate drepte şi luminoase, cu braţele deschizîndu-se de la est la vest.“

Cele Două Inimi Sfinte ale lui Isus şi ale Mariei sînt în centrul tuturor acestor Cruci şi veţi primi , numai privind spre centrul Crucii, Binecuvîntarea celor Două Inimi Sfinte Unite ale noastre. Spuneţi: «Isuse, Maria Vă iubesc, salvaţi sufletele, salvaţi-i pe cei consacraţi.» Aceste Cruci de Iubire se înmulţesc pentru a realiza, ce trebuia să facă, într-o clipă, Marea Cruce Glorioasă cerută de Părintele nostru din Ceruri. Dar lumea are deja un picior în prăpastie.“ (Isus către JNSR în 18 octombrie 2002)

„Lumina care va izvorî din fiecare din aceste cruci va aminti că Eu sînt Lumina Lumii.“(Isus către JNSR în 26 februarie 2001)

„V-am cerut Crucea Mea pretutindeni; dar Mîna Mea va călăuzi alegerea locului…“ (Isus către JNSR în 24 septembrie 1996)

„Nici un amplasament nu a fost ales de către om, totul vine de la Dumnezeu.“ (Isus către JNSR în 3 februarie 1997)

„Fiecare Cruce va fi fixată ca o santinelă care veghează asupra voastră, fiindcă oraşul în care va fi ridicată Crucea Mea va fi sub Protecţia Mea şi Eu îi voi supraveghea cu atenţie sporită pe cei care încă vor ezita să Mă urmeze, deoarece trebuie repede să se hotărască. […] Crucile Mele se vor înălţa pretutindeni de la pămînt pînă la cer, formînd un baraj, ele se vor împotrivi Răului.“(Isus către JNSR în 28 august 1996)

„Mă voi face simţit în fiecare suflet care se va ruga în faţa acestei Cruci. Iată de ce le numesc Crucile Mele de Iubire făcute de oameni, nu inventate de către oameni.“(Isus către JNSR în 19 iulie 1997)

Surse: http://www.scapulaire.fr/scapulaire/1-Bienvenue.html

https://revelatiialecerului.wordpress.com/tag/dozule/

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

 

Omul răspunde la iubire cu iubire, aşa cum şi ura hrăneşte ura

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Sîmbătă, 5 iulie 2014

Isus

          Multiubita Mea fiică, lăsaţi-Mă să aduc lumii mari Binecuvîntări astăzi, cînd prin Puterea Sfîntului Duh revărs asupra fiecărei naţiuni Duhul iubirii.

Acest Dar al Iubirii îi va învălui pe mulţi, inclusiv pe cei care nu Mă acceptă, iar lumea va vedea măreţe acte de caritate. Cînd veţi auzi despre asemenea miracole, cînd naţiuni vor ajuta alte naţiuni care sunt în mare nevoie, atunci să le recunoaşteţi ca fiind nişte semne din Cer.

Iubirea Mea îi va atrage pe mulţi, căci este răspîndită în aceste vremuri prin această Intervenţie Specială a Mea. Ascultaţi-Mă, iubiţii Mei discipoli, căci vreau să ştiţi că atunci cînd vă rugaţi pentru pace, Pacea Mea vă voi da-o vouă. Cînd vă rugaţi pentru iubirea care să învingă ura, Iubirea Mea vă voi da-o vouă. Cînd vă rugaţi ca să creşteţi în credinţă, Eu voi revărsa peste voi Iubirea Mea, iar credinţa voastră va creşte. Cînd veţi creşte în credinţă, veţi răspîndi Cuvîntul Meu prin exemplul vostru. Cînd arătaţi altora iubire necondiţionată, atunci umblaţi în Numele Meu. După faptele voastre şi alţii vă vor urma exemplul.

Omul răspunde la iubire cu iubire, aşa cum şi ura hrăneşte ura. Pentru a învinge ura, trebuie ca întotdeauna să răspundeţi cu iubire, pentru că iubirea slăbeşte duhul cel rău. Dacă destul de mulţi oameni ar arăta iubire unii faţă de alţii în toate aspectele vieţii lor, atunci ura nu ar putea înflori.

Iubirea Mea creşte între voi. Luaţi-o cu voi şi răspîndiţi-o, căci ea va da viaţă tuturor, inclusiv celor care au mai mare nevoie de ea.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-15-7

DUMNEZEU TATĂL: EU SUNT ADEVĂRUL. LUAȚI-MĂ DE MÎNĂ ȘI URMAȚI-MĂ. ÎNTREAGA VIAȚĂ VINE DE LA MINE

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

 Joi, 3 iulie 2014

Dio Padre

           Fiica Mea preaiubită, omul își controlează propriul său destin, căci i s-a dat libertatea de a alege, care este un Dar de la Mine.

      Unii aleg calea corectă spre Împărăția Mea cerească, cea prin Fiul Meu Unul Născut, Isus Cristos. Alții aleg neînțelept. Din cauza darurilor primite de om, care includ inteligența, cunoașterea și voința liberă, mulți devin mîndri. Alții caută lucruri false și mari daruri materiale pe care le poate oferi lumea, pînă cînd, în cele din urmă, doar dorințele lor imediate devin importante pentru ei. Prin aderarea la fapte și acte egoiste, prin a deveni obsedați de sine și a căuta împlinirea personală în detrimentul altora, ei se condamnă singuri la păcat, iar acesta îi înrobește.

Refuzînd să acceptați Darul Vieții Veșnice pe care Eu vi-l aduc vouă, tuturor celor ce veți împărți cu Mine Împărăția Mea, voi, dragi copii, vă separați de Mine pentru veșnicie. Eu vin să intervin în aceste timpuri pentru că influența lumii a șters din inimile voastre toată iubirea pentru Mine. Eu vin să vă aduc Adevărul, să vă aduc cunoașterea Împărăției Mele și să vă amintesc cele două opțiuni care vă vor fi prezentate: prima opțiune este de a accepta Mîna Milostivirii Mele și de a trăi o viață glorioasă împărțind cu Mine Viața Divină a Noii Mele Împărății. A doua opțiune este de a alege întunericul veșnic și de a deveni sclavi ai abisului, în care satana va rămîne pentru totdeauna.

Foarte mulți dintre voi refuză Iubirea Mea, cunoașterea pe care v-o dau prin Sfîntul Meu Cuvînt și avertismentele care vă sunt date prin profeți. Să nu credeți că lumea de azi este diferită de ceea ce a fost pînă acum pe Pămînt. Omenirea nu s-a schimbat. Păcatul este încă blestemul vostru și numai prin lupta împotriva dușmanului – care vă aduce suferință și tristețe – veți fi în stare să acceptați Viața pe care am creat-o pentru voi.

Ascultați-Mă acum cînd vă amintesc Promisiunea Mea. Am creat un Paradis Veșnic care vă aparține. El vă va oferi Viața Veșnică a trupului și a sufletului. Vă așteaptă. Nu risipiți moștenirea voastră. Dacă veți face așa Îmi veți frînge Inima, iar voi veți regreta pentru veşnicie.

Ascultați acum Chemarea Mea, căci Eu vă voi da toate semnele, minunile și Harurile, aşa încît să trezesc inimile voastre istovite, pînă cînd voi stîrni în voi cunoașterea Adevărului.

Eu sunt Adevărul. Luați-Mă de Mînă și urmați-Mă. Întreaga Viață vine de la Mine.

 Tatăl Vostru Veșnic,

Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-13-7

Mama Mîntuirii: în curînd va fi ilegal să declaraţi că îl urmaţi pe Isus Cristos

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Miercuri, 2 iulie 2014

Sainte Marie

           Dragi copii, dacă omenirea ar vedea Măreţia Fiului meu, care stă pe Tronul Ceresc, în partea dreaptă a Tatălui Veşnic şi-ar lăsa capul în jos de ruşine şi remuşcare.

Preaiubitul Meu Fiu, Isus Cristos, este adorat, onorat şi înconjurat cu mare dragoste de îngerii şi sfinţii din Ceruri. Însă pe pămînt se arată foarte puţin respect Celui care a suferit o moarte teribilă pentru a mîntui de păcat rasa umană. Cum plîng Cerurile în acest moment al istoriei, cînd peste tot în lume se fac multe încercări de a şterge de pe faţa pămîntului toate semnele care îl reprezintă pe Fiul meu. Nu este de ajuns doar interzicerea afişării publice a Preasfintelor Cruci, ci în curînd va deveni ilegal să declaraţi că îl urmaţi pe Isus Cristos.

Creştinilor care rămîn fideli Cuvîntului şi care urmează calea lui Dumnezeu li se va arăta foarte puţină toleranţă. Chiar şi acei slujitori sfinţiţi care mărturisesc că Îi slujesc lui Isus Cristos vor fi prea slabi pentru a apăra Creştinismul şi se vor lăsa, ei înşişi, să fie forţaţi să accepte aceste legi. În multe cazuri, trădătorii din mijlocul lor vor facilita eliminarea Crucii şi a Adevărului Creştinismului. În timp, aceştia, alături de alte credinţe, care nu vin de la Dumnezeu, vor adora cu toţii o doctrină falsă. Deoarece vor alege, prin propria lor voinţă, calea greşită, înseamnă că ei vor refuza să accepte Milostivirea lui Dumnezeu şi se vor condamna ei înşişi la întuneric.

Să nu Îl trădaţi niciodată şi pentru nici un motiv pe Fiul meu, pentru că El este Calea Adevărului şi doar El poate să vă aducă Mîntuirea Veşnică.

 Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-13-7

 

 

Credinţa voastră va fi încercată ca niciodată pînă acum

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marți, 1 iulie 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, iubirea ce radiază din ucenicii Mei care Mă urmează în aceste timpuri învăluie tot. Lumina aprinsă în mijlocul vostru este cea care susţine Iubirea Mea ce se resimte peste tot unde Eu sunt venerat. Duhul Sfînt continuă să se reverse peste Biserica Mea de pe Pămînt, în timp ce ea luptă împotriva încercărilor şi frămîntărilor cu care se confruntă în fiecare zi.

Cu toate acestea, spiritul întunericului continuă să apese greu asupra naţiunilor, căci agenţii celui rău depun toate eforturile pentru a elimina de pe faţa Pămîntului orice urmă a Mea, a Cuvîntului Meu şi a Bisericii Mele Adevărate. Fiţi siguri că, oricît de grea este povara voastră, Eu sunt cu voi la fiecare pas al călătoriei, mergînd alături de voi şi ajutîndu-vă să depăşiţi dificultăţile. Credinţa voastră va fi încercată ca niciodată pînă acum; curajul s-ar putea să vă părăsească din cînd în cînd; perseverenţa s-ar putea să vă fie testată pînă la limită, iar acceptarea de către voi a Adevărului s-ar putea să vă fie pusă la încercare. Vor căuta pretexte ca să vă hărţuiască, veţi fi ridiculizaţi şi batjocoriţi şi toate acestea vor fi cauzate de răutăţile celor pe care satana îi foloseşte ca să lupte împotriva Mea, Isus Cristos. Dar nimic nu va distruge Biserica Mea – pe adevăraţii Mei ucenici.

Cei care rămîn ascultători faţă de Cuvîntul lui Dumnezeu aşa cum a existat el de atîta timp, vor continua să Mă reprezinte pe Pămînt. Protecţia Mea vă va acoperi ca un înveliş invizibil, iar credinţa voastră nu va scădea niciodată atunci cînd luptaţi cu Sabia lui Dumnezeu.

Rămîneţi în Adevărul Meu şi Lumina Mea va continua să strălucească asupra neamului omenesc. Promit că Biserica Mea va rămîne neatinsă, chiar dacă mai mică decît este acum, pînă cînd se vor ivi Zorile Măreţei Zile a Domnului.

 Al vostru Isus

Sursa: : http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-04-7

Puteţi să susţineţi doar Adevărul, pentru că Eu Sunt Adevărul. Dacă vă deziceţi de Adevăr, vă deziceţi de Mine

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 30 iunie 2014

          206-christ-roi

           Multiubita Mea fiică, voi, dragii Mei discipoli, trebuie să ştiţi că porţile Iadului nu vor birui asupra Bisericii Mele, deşi o mare parte din Biserica Mea de pe Pămînt va fi zdrobită, aşa cum a fost prezis. Dar Adevărul nu poate muri niciodată. Cuvîntul Meu nu va muri niciodată, nici Învăţăturile Mele nu vor fi uitate de către cei care sunt într-adevăr în uniune cu Mine.

Numai aceia care rămîn credincioşi Cuvîntului Meu pot spune că sunt parte a Bisericii Mele de pe Pămînt. Aceia care aplaudă orice formă de reinterpretare a Evangheliilor Mele sau adaptare a Învăţăturilor Mele nu vor mai putea pretinde că Mă slujesc pe Mine. Dacă un slujitor sfinţit al Meu îndrăzneşte să proclame o doctrină alternativă celei date omului de către apostolii Mei şi de către profeţi, înaintea Venirii Mele, el va fi imediat exclus.

Vă avertizez pe voi, cei care îmbrăţişaţi orice este considerat sacru – dar care este făurit de mîna omului şi este creaţia lui – şi care veţi accepta aceste lucruri ca fiind ale Mele, că Eu vă voi arunca în afară, pentru că nu vă veţi mai putea numi slujitorii Mei. Şi, dacă duceţi sufletele în eroare, pedeapsa voastră va începe în timpul vieţii voastre şi va continua mult după ce veţi părăsi această viaţă.

Mînia Mea nu vă este cunoscută, pentru că încă nu aţi văzut-o. Dar să ştiţi aceasta. Voi, cei care Mă veţi trăda, voi vă ştiţi cine sunteţi, căci credinţa voastră a slăbit deja. Mulţi dintre voi aţi căzut deja şi slăbiciunea voastră va fi căderea voastră. Mă veţi trăda; vă veţi dezice de Mine şi îi veţi îmbrăţişa pe duşmanii Mei, pentru că veţi fi atît de absorbiţi în noua religie – umanismul  laic, care va veni ca un lup în piele de oaie şi vă va devora – încît Eu voi fi uitat. Ambiţia voastră şi dorinţa de a fi pe placul acelor duşmani ai Mei care se vor ridica la ranguri foarte înalte în ierarhia Bisericii Mele – vă vor face să nu vedeţi Adevărul. Aceasta va fi cauza căderii voastre şi a tuturor acelora pe care voi îi veţi atrage înr-o gravă eroare.

Atunci cînd Biserica Mea va răsturna Învăţăturile Mele, le va întoarce pe dos şi cu susul în jos, veţi şti că a venit timpul ca anticristul să acapareze centrul atenţiei. Aceia care se vor închina fiarei îşi vor semna propria condamnare  la moarte şi îşi vor preda voinţa lor liberă – un Dar Sacru de la Dumnezeu – duşmanilor Mei. Odată ce depuneţi un jurămînt acestei noi doctrine false, vă veţi face vinovaţi de crucificarea Mea, iar pedeapsa voastră va fi severă.

Vă puteţi întreba: de ce să fiţi pedepsiţi pentru că ascultaţi de mai-marii voştri? Răspunsul este simplu. Cînd aţi depus un jurămînt să Mă slujiţi pe Mine, aţi acceptat să susţineţi Adevărul. Cînd încălcaţi acest jurămînt, din cauza ascultării faţă de duşmanii Mei care vor veni, atunci nu pe Mine, Isus Cristos, Mă veţi sluji voi.

Puteţi susţine doar Adevărul, pentru că Eu Sunt Adevărul. Dacă vă deziceţi de Adevăr, vă deziceţi de Mine. Ca slujitor al lui Dumnezeu, cînd vă veţi dezice de Mine nu veţi mai fi potriviți să îi îndrumaţi pe copiii lui Dumnezeu către Mîntuirea lor Veşnică.

Al vostru Isus

Sursa: : http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-04-7

Nu trebuie niciodată să Îl respingeți pe Dumnezeu din cauza actelor nelegiuite ale celor care susțin în mod fals că Îl slujesc pe El

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 29 iunie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, orice om care se ascunde în spatele religiei pentru a face rău celor de altă religie nu vine de la Mine. Religiile care maschează ura şi demonizează alte credințe, nu Îl slujesc pe Dumnezeu.

Cînd oamenii se folosesc de Mine, Isus Cristos, ca de un scut în spatele căruia să se ascundă atunci cînd îi ucid şi îi măcelăresc pe cei inocenți, acesta este cel mai mare sacrilegiu. Oamenii care cred în Dumnezeu trebuie să știe Cine este Dumnezeu; ce a spus El lumii şi ce învățături le-a dat El copiilor Săi prin cele Zece Porunci, pentru a-L sluji.

     Dumnezeu este Dragoste. El nu tolerează ura de nici un fel. Dacă, şi atunci cînd vedeţi oameni folosind mantia religiei pentru a produce durere altora, pentru orice motiv, trebuie să ştiţi că aceasta nu are nimic în comun cu dragostea pentru Dumnezeu. Ura vine de la satana şi el își răspîndește veninul printre fanaticii religiilor, pentru a da frîu liber furiei sale împotriva lui Dumnezeu. Pătrunzînd în cei care au o imagine deformată asupra a Cine Sunt Eu, el reușește să răspîndească ura împotriva lui Dumnezeu. Oamenii se vor întreba atunci – „Cum poate permite Dumnezeu un asemenea rău în Numele Său?“ Răspunsul este că răul se va găsi mereu în locurile unde Dumnezeu este venerat, pentru că aceste locuri sunt căutate în mod special de cel rău pentru a aduce rușine asupra oricărei religii care îl onorează pe Dumnezeu. Prin aceste acțiuni ale lui, oamenii se vor îndepărta atunci de Dumnezeu şi El va fi învinovățit pentru toate actele de cruzime comise de cei care pretind că Îl servesc pe El.

     Ura se ascunde pe sine cu grijă. De obicei, prin cei care pretind că Îl reprezintă pe Dumnezeu, ea va fi prezentată astfel încît să fie văzută ca făcînd dreptate împotriva dușmanilor lui Dumnezeu. Ea va fi văzută ca fiind ”glasul îngrijorării” şi va condamna ceea ce se doreşte ca lumea să creadă că este un lucru rău. Dușmanii lui Dumnezeu s-au infiltrat din interior în bisericile de diferite confesiuni din toată lumea. Scopul este să aducă rușine Numelui Părintelui Meu Veșnic. Prin urmare s-a creat, în toate colțurile pămîntului, o adîncă suspiciune şi lipsă de încredere în Dumnezeu. Presupunerea ce se naște firesc este că reprezentanții lui Dumnezeu au instigat răul în Numele Său și, de aceea, credința în Dumnezeu are fisuri. Iată de ce s-a scufundat lumea în ură, corupție și războaie – pentru că planul satanei este de a distruge toate religiile care Îl onorează pe Dumnezeul Adevărat. Aceia care provoacă aceste nenorociri nu au iubire în sufletele lor.

Nu trebuie niciodată să Îl respingeţi pe Dumnezeu din cauza actelor nelegiuite ale celor care susţin în mod fals că Îl slujesc pe El. Dacă faceți aceasta și ca urmare vă separaţi de Dumnezeu, atunci înseamnă că aţi fost înşelaţi de minciunile pe care satana vrea să le înghiţiţi. Niciodată să nu-i judecaţi pe alţii din cauza credinţei lor – bună sau rea. Niciodată să nu Îl judecaţi pe Părintele Meu Veşnic sau pe Mine, Isus Cristos, Fiul Său iubit, pentru păcatele pe care le comit cei care slujesc în Bisericile Sale. Omul este şi întotdeauna va fi un păcătos pe acest Pămînt. Păcatul va fi întotdeauna blestemul omului, pînă ce Eu voi veni din nou. Dar a-L acuza pe Dumnezeu de păcat este un sacrilegiu pe atît de îngrozitor, pe cît este de imposibil.

     Deschideţi-vă  ochii şi înţelegeţi că satana există și că el are mare grijă să îşi ascundă existenţa, pentru a înşela sufletele şi a le face să Îl blesteme pe Dumnezeu, Creatorul a tot ce există şi a ce va Fi vreodată. În curînd, toate aceste atrocităţi vor lua sfîrşit şi Gloria Îmi va aparţine. Nu mai este mult pînă cînd satana va fi distrus şi rasa omenească va putea să vadă cu claritate Cine Sunt Eu şi Viaţa Glorioasă pe care o voi aduce la A Doua Mea Venire.

Trebuie să rămîneţi atenţi la tot ce este prezentat în Numele Meu Sfînt, pentru că veţi descoperi că nu totul vine de la Mine.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-07-7

Mama mîntuirii: Biserica Adevărată va deveni o Rămăşiţă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Sîmbătă, 28 iunie 2014

Blessed_Virgin_Mary

           Multiubita mea fiică, cea mai mare înşelătorie care se va coborî asupra umanităţii va veni din interiorul Bisericii de pe Pămînt a Fiului meu şi va fi iniţiată de către duşmanii Lui, care s-au infiltrat în ea prin mijloace necinstite. Satana va intra în Biserica Fiului meu, iar semnele vor fi clar văzute de către cei care îl au pe Duhul Sfînt înrădăcinat în sufletul lor.

Credința slujitorilor sfințiți ai Fiului meu va fi spulberată căci mulţi se vor simţi obligaţi să-L părăsească, prin acte de sacrilegiu. Multor bieți slujitori nefericiţi li se va cere să jure credinţă printr-un nou jurămînt solemn, iar ei vor fi prea înfricoşaţi pentru a se retrage, deși mulţi vor şti în adîncul inimii lor că nu e bine.

Multe reguli noi vor fi introduse în Biserica de pe Pămînt a Fiului meu, căci mii de nou-veniţi vor fi învestiți în Biserică, însă ei nu vor fi autentici deoarece nu vor avea Adevăratul Spirit al lui Cristos în inimile lor. Ei vor pătrunde în Biserică și vor mărturisi o nouă unică  religie  mondială care nu-L va cinsti pe Fiul meu, Isus Cristos. Nu doar că nu Îl vor sluji pe El, ci datoria lor va fi să deservească nevoile umanismului, care este bazat pe negarea Existenței Stării Supranaturale a lui Dumnezeu și negarea a tot ce reprezintă El.

Membrii clerului, care odată şi-au oferit viaţa lui Dumnezeu, vor fi atrași în această mare înșelăciune şi în consecinţă vor pierde Credința Adevărată. Ei nu vor propovădui importanța mîntuirii sufletului, care a fost făcută posibilă prin Moartea Fiului meu pe Cruce. Crucea este în centrul Creștinismului. Există doar o singură Cruce și primele semne evidente de trădare a Fiului meu vor fi văzute prin intermediul Crucii. Vor fi introduse noi tipuri de cruce care vor insulta Semnul Crucii şi ceea ce înseamnă ea în inimile oamenilor.

Necredincioşii, care pînă acum nu au avut niciun interes faţă de creștinism, vor fi atrași într-o așa-numită nouă religie mondială. Împreună cu toate celelalte religii care nu izvorăsc din Adevăr, ei îi vor batjocori şi îi vor lua în rîs pe copiii lui Dumnezeu care vor rămîne devotați Cuvîntului lui Dumnezeu.

Biserica Adevărată va deveni o Rămăşiţă şi această Armată se va uni în întreaga lume pentru a se forma sfinții timpurilor din urmă, iar ei vor fi întăriți de Duhul Sfînt ca să susţină Adevărul. Ei vor fi scuipaţi, luaţi în derîdere şi acuzaţi că sunt radicali, aşa cum şi Fiul meu, Isus Cristos, a fost acuzat de erezie atunci cînd a umblat pe pămînt pentru a propovădui Adevărul.

Va fi nevoie de un curaj extraordinar pentru a rămîne devotaţi Cuvîntului lui Dumnezeu atunci cînd veţi fi acuzaţi de toate faptele rele. Nelegiuirea voastră, vor spune duşmanii lui Dumnezeu, este că răspîndiţi neadevăruri despre această oroare. Tot ce provine de la Dumnezeu va fi declarat a fi minciună, în timp ce adevărul despre care ei vor spune că este reprezentat de noua unică religie mondială, va fi o minciună.

Cu toate acestea, Duhul Sfînt îi va învălui pe cei care continuă să răspîndească Sfintele Evanghelii, iar Fiul meu vă va învălui şi vă va ocroti. Viitorul supravieţuirii neamului omenesc şi dreptul la Viaţa Veşnică promis fiecărui bărbat, femeie şi copil, vor sta pe umerii voștri. Rămășita va fi cea care care va ține aprinsă Lumina lui Dumnezeu într-o lume ce va fi cufundată în întuneric.

Mulţi dintre voi veţi fi încercați şi vor fi sădite minciuni în inimile voastre de către cel rău, pentru a vă întoarce de la Adevăr. Din nefericire, mulţi dintre voi veți găsi că este prea greu să rămîneți  fideli convingerilor voastre şi veţi fi tentați să-i întoarceţi spatele Fiului meu.

Pentru a vă asigura că veți rămîne puternici, curajoși, liniștiți și în pace cînd luați pe umerii voștri Crucea Fiului meu, trebuie să recitaţi această Rugăciune a Cruciadei. Pentru mulţi dintre voi, cărora le este greu să accepte că aceste lucuri se vor petrece, va veni ziua în care veţi recita această Rugăciune (158) a Cruciadei de trei ori pe zi, deoarece presiunile la care veţi fi supuşi pentru a-L renega pe Fiul meu vor fi copleşitoare.

Rugăciunea (158) a Cruciadei de Rugăciune: Protejează-mă de religia unică mondială

Isuse drag, protejează-mă de răutatea noii religii unice mondiale, care nu provine de la Tine. Susţine-mă în călătoria mea spre libertate, pe calea spre Împărăţia Ta cea Sfîntă.

 Păstrează-mă în uniune cu Tine, ori de cîte ori sunt chinuit şi forţat să înghit minciuni care sunt răspîndite de duşmanii Tăi pentru a distruge sufletele.

Ajută-mă să rezist persecuţiei, să rămîn cu hotărîre în Adevăratul Cuvînt a lui Dumnezeu, împotriva falselor doctrine şi a altor sacrilegii pe care aş putea fi obligat să le accept.

Prin darul voinţei mele libere, ia-mă în tărîmul Împărăţiei Tale ca să mă pot ridica şi proclama Adevărul, atunci cînd acesta va fi declarat a fi o minciună.

Nu mă lasă niciodată să mă clatin, să ezit sau să fug de frică din faţa persecuţiei. Ajută-mă să rămîn ferm şi statornic în Adevăr, atît cît voi trăi. Amin.

Mergeţi dragii mei copii şi acceptaţi că aceste lucruri se vor întîmpla,  dar să ştiţi că dacă veţi rămîne loiali Fiului meu veţi ajuta la salvarea acelor suflete care vor fi cufundate în rătăcire.

  Mama voastră iubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-04-7

BerGOGlio, un straniu personaj (V)

Ultima cină

      Papa Francisc a acordat în 29 iunie 2014 un interviu cotidianului italian Il Messaggero.

Întrebare: „The Economist“, care v-a dedicat o copertă, a declarat că vorbiți ca Lenin. Vă recunoașteți în această descriere?

Papa Francisc: „Eu spun doar că comuniștii au furat steagul. Drapelul săracilor este creștin. Sărăcia este în centrul Evangheliei. Săracii sînt în centrul Evangheliei. Să luăm Matei, 25 protocolul după care noi vom fi judecați: am fost flămînd, mi-a fost sete, am fost în închisoare, am fost bolnav, gol. Sau să ne uităm la Fericiri, un alt drapel. Comuniștii spun că toate acestea sunt comuniste. Da, corect, douăzeci de secole mai tîrziu. Atunci cînd vorbesc, le-am putea spune: dar voi sunteți creștini“ (rîde).

Esența sau punctul central al Evangheliei o constituie mîntuirea, care este obținerea vieții veșnice. Francisc ignoră scopul real al Bisericii, mîntuirea sufletelor, reducînd aceasta la ceea ce ține de justiția socială, la ajutorarea celor săraci. A-i ajuta pe cei săraci este caritabil, dar pe lîngă hrănirea trupului, este nevoie și de hrănirea sufletului.

După cum se poate observa, Francisc este un propovăduitor al ideilor umaniste.

    Umanismul, o aşa-numită dorință de a se îngriji de necesitățile rasei umane, prin eliminarea injustiţiei sociale, este un lucru greşit. Cei care adoptă umanismul în vieţile lor fac aceasta ca pe un substitut pentru credinţa în Dumnezeu şi este de înţeles de ce fac aceasta. Din păcate, multe religii au produs schismatici al căror comportament nu este influenţat de către Dumnezeu. Ura lor faţă de alţii şi intenţiile lor criminale sunt exercitate în Numele lui Dumnezeu cînd , de fapt, satana însuşi este cel care inspiră fiecare mişcare pe care ei o fac. El face aceasta pentru a-i conduce pe oameni departe de Dumnezeu. Aceste suflete întunecate comit acte teribile de nedreptate şi folosesc Numele Tatălui Meu preaiubit pentru a-şi duce la îndeplinire acţiunile josnice. Apoi, ei justifică aceste acţiuni în numele religiei lor şi astfel îi determină pe mulți oameni să respingă orice credință în Dumnezeu.

Umanismul laic, deoarece aplaudă toate lucrurile bune făcute în numele dreptăţii sociale, este foarte atrăgător pentru acele suflete care au o inimă sensibilă, pentru că intenţiile lor sunt bune. Din păcate, atunci cînd ei îmbrăţişează această doctrină, ajung să considere Crearea lumii drept un accident cauzat de natură. Dar acesta este un neadevăr, deoarece lumea a fost creată de Tatăl Meu Veşnic. Nici un om de ştiinţă nu va fi vreodată capabil să explice Crearea lumii, deoarece aceste cunoştinţe nu vor fi făcute cunoscute niciodată omului.

     A respinge supranaturalul şi Divina Existenţă a lui Dumnezeu înseamnă a respinge indicațiile morale care vin de la Dumnezeu. Aceasta înseamnă că moralitatea, sentimentul profund a ceea ce este plăcut sau neplăcut  lui Dumnezeu, nu poate fi susţinută, iar aceasta conduce la întuneric. În schimb, omul va deveni concentrat numai asupra nevoilor sale materiale şi îşi va neglija sufletul. În apropierea morţii, sufletul său, pe care el a refuzat să-l considere drept un Dar de viață dătător care vine de la Dumnezeu, va refuza în continuare să accepte Milostivirea lui Dumnezeu. În acest stadiu, multe asemenea suflete sunt complet înstrăinate de Milostivirea lui Dumnezeu. (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 27 iunie 2014)

În privința comuniștilor, aceștia sînt atei. Karl Marx, unul din fondatorii şi teoreticienii socialismului ştiinţific, considera religia atît ca o mistificare periculoasă care permite fuga de realitate  – „opiumul poporului“ – cît şi ca „suspinul făpturii asuprite“, adică strigătul înăbuşit împotriva opresiunii.

Să ne amintim (dacă cumva am uitat, deși un asemenea lucru nu se uită) de experiența noastră comunistă, tristă și tragică pentru mulți dintre noi.

Din nefericire va trebui să o mai experimentăm încă o dată, dar așa cum ne asigură Mîntuitorul, pentru o scurtă perioadă de timp.

Surse: http://www.papaboys.org/intervista-esclusiva-del-papa-rilasciata-al-messaggero-la-pubblichiamo/

http://fr.internationalism.org/rint110/religion.htm

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Biserica Mea, cînd se va diviza şi va cădea, va îmbrăţişa umanismul cu o mare satisfacţie

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 27 iunie 2014

206-christ-roi

             Preaiubita Mea fiică, niciodată nu veţi identifica uşor lucrarea satanei în lume, pentru că el este foarte viclean. El îşi expune foarte rar faptele într-un mod care să ridice semne de întrebare asupra influenţei sale. Întotdeauna, de cînd el domnește pe Pămînt, a depus mari eforturi pentru a-i convinge pe oameni că el nu există, de fapt. Rareori veţi vedea Adevărul, deoarece este ascuns cu ajutorul acelor oameni pe care el îi foloseşte pentru a convinge lumea că Dumnezeu nu există.

      Obiectivul diavolului este de a păcăli oamenii să creadă că lumea și existenţa rasei umane nu sunt decît un scop în sine (nu duc la nimic). Cel mai mare triumf al său a fost introducerea umanismului şi, în special, a umanismului laic.

      Umanismul, o aşa-numită dorință de a se îngriji de necesitățile rasei umane, prin eliminarea injustiţiei sociale, este un lucru greşit. Cei care adoptă umanismul în vieţile lor fac aceasta ca pe un substitut pentru credinţa în Dumnezeu şi este de înţeles de ce fac aceasta. Din păcate, multe religii au produs schismatici al căror comportament nu este influenţat de către Dumnezeu. Ura lor faţă de alţii şi intenţiile lor criminale sunt exercitate în Numele lui Dumnezeu cînd , de fapt, satana însuşi este cel care inspiră fiecare mişcare pe care ei o fac. El face aceasta pentru a-i conduce pe oameni departe de Dumnezeu. Aceste suflete întunecate comit acte teribile de nedreptate şi folosesc Numele Tatălui Meu preaiubit pentru a-şi duce la îndeplinire acţiunile josnice. Apoi, ei justifică aceste acţiuni în numele religiei lor şi astfel îi determină pe mulți oameni să respingă orice credință în Dumnezeu.

Umanismul laic, deoarece aplaudă toate lucrurile bune făcute în numele dreptăţii sociale, este foarte atrăgător pentru acele suflete care au o inimă sensibilă, pentru că intenţiile lor sunt bune. Din păcate, atunci cînd ei îmbrăţişează această doctrină, ajung să considere Crearea lumii drept un accident cauzat de natură. Dar acesta este un neadevăr, deoarece lumea a fost creată de Tatăl Meu Veşnic. Nici un om de ştiinţă nu va fi vreodată capabil să explice Crearea lumii, deoarece aceste cunoştinţe nu vor fi făcute cunoscute niciodată omului.

A respinge supranaturalul şi Divina Existenţă a lui Dumnezeu înseamnă a respinge indicațiile morale care vin de la Dumnezeu. Aceasta înseamnă că moralitatea, sentimentul profund a ceea ce este plăcut sau neplăcut  lui Dumnezeu, nu poate fi susţinută, iar aceasta conduce la întuneric. În schimb, omul va deveni concentrat numai asupra nevoilor sale materiale şi îşi va neglija sufletul. În apropierea morţii, sufletul său, pe care el a refuzat să-l considere drept un Dar de viață dătător care vine de la Dumnezeu, va refuza în continuare să accepte Milostivirea lui Dumnezeu. În acest stadiu, multe asemenea suflete sunt complet înstrăinate de Milostivirea lui Dumnezeu.

Biserica Mea, cînd se va diviza şi va cădea, va îmbrăţişa umanismul cu o mare satisfacţie. Şi, drept rezultat, va conduce toate acele suflete către o interpretare greşită a Adevărului propriei lor existenţe. Lumea va îmbrăţişa atunci acest nou tip de biserică – o biserică preocupată de nedreptăţile sociale – care nu va spune nici un cuvînt despre importanţa mîntuirii sufletelor voastre.

 Al vostru Isus

Sursa: : http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-01-7

Nici unul dintre voi nu poate să înţeleagă legile divine

Mesajul lui isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 26 iunie 2014

La Trinite

          Preaiubita Mea fiică, nu trebuie să crezi niciodată că va fi acceptat cu ușurință Cuvîntul Meu, dat lumii prin aceste Mesaje. Aceia care nu îl acceptă se vor strădui din cînd în cînd să trăiască aceste Mesaje și ceea ce le cer Eu. În loc să trăiască Mesajele adaptîndu-și viața în acord cu acestea, ei își vor pune întrebări asupra fiecărui Cuvînt care iese din Gura Mea Sfîntă. Dacă, în schimb, ei ar adera la Învățăturile Mele care nu s-au schimbat niciodată, atunci M-ar sluji mai bine.

Nici unul dintre voi nu este în stare să înțeleagă Legile Divine care vin de la Tatăl Meu preaiubit. Dacă încercați să analizați Misterul Divinității Sfintei Treimi, veți eșua, căci nu este menit ca voi să le cunoașteți pe toate. Oricine dintre voi care crede că înțelege evenimentele din perioada de dinaintea și de după cea de-A Doua Venire a Mea, trebuie să știe acestea. Eu revelez anumite evenimente doar pentru a vă ajuta să vă pregătiți sufletele. Revelațiile Mele nu vă sunt date pentru a cauza senzație, controversă sau ură printre voi, căci Eu niciodată nu aș determina o astfel de confuzie. Confuzia provine dintr-o lipsă de încredere în Mine și dintr-o curiozitate arzătoare a omului – ceea ce este de înțeles. Voi trebuie pur și simplu să rămîneți în adevărul Sfîntului Meu Cuvînt – asta este tot ce vă cer.

Cînd am fost pe Pămînt, Eu am trăit o viață simplă. Mi-am predicat Cuvîntul într-un mod simplu, astfel ca Învățăturile Mele să fie înțelese de toți. Mi-am arătat dezgustul față de cei care pretindeau că-l reprezintă pe Dumnezeu și a căror datorie era să se asigure că erau respectate Cele Zece Porunci. Totuși, acești oameni învățați purtau plini de mîndrie haine împodobite de bijuterii și se lăudau cu pozițiile pe care le aveau în Templul lui Dumnezeu. Ei erau atît de preocupați să pozeze, să comande, să-i admonesteze pe cei săraci, umili și ignoranți, încît au uitat un lucru important: rolul lor era de a-L sluji pe Dumnezeu. Iar pentru a-L sluji pe Dumnezeu, trebuia ca ei să-i slujească pe copiii Lui. În schimb însă, ei au pretins respect, au căutat adulare și au fost invidioși unul pe altul din cauza pozițiilor de putere ale ierarhiei care exista în Temple. In nici un moment Eu nu am încurajat senzaționalul, deși Cuvîntul Meu a creat controverse chiar dacă el era transmis într-un mod simplu. Căci doar Cuvîntul lui Dumnezeu, simplu și direct, poate să ofenseze astfel. Adevărul provoacă divizare între oameni pentru că mulți nu pot să-i facă față. Totuși, voi nu ar trebui să vă preocupați decît de Adevăr- Cuvîntul lui Dumnezeu. A analiza Cuvîntul Meu, a vă certa asupra înțelesului Adevărului și a căuta senzaționalul în Cuvîntul lui Dumnezeu este o pierdere de timp pentru voi. Cu mult mai bine ar fi să Mă slujiți pe Mine slujindu-i pe alții în Numele Meu.

Să nu vă fie teamă de Adevăr; nu îl respingeți, nu îl ignorați și nu creați o nouă interpretare a sa. Adevărul rămîne același, așa cum a fost dintotdeauna. Cuvîntul Meu este Cuvîntul Meu. Ceea ce Eu spun, va fi. Voia lui Dumnezeu nu poate fi modificată. Dacă acceptați Adevărul, el vă va aduce claritate a minții, pace în sufletele voastre și o dorință de a vă supune Cuvîntului Meu –  așa cum este dat el – în toate timpurile. Nu este nimic ce puteți adăuga la el, căci el va rămîne intact pentru veșnicie.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-01-7