Daily Archives: 1 iulie 2014

Nici unul dintre voi nu poate să înţeleagă legile divine

Mesajul lui isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 26 iunie 2014

La Trinite

          Preaiubita Mea fiică, nu trebuie să crezi niciodată că va fi acceptat cu ușurință Cuvîntul Meu, dat lumii prin aceste Mesaje. Aceia care nu îl acceptă se vor strădui din cînd în cînd să trăiască aceste Mesaje și ceea ce le cer Eu. În loc să trăiască Mesajele adaptîndu-și viața în acord cu acestea, ei își vor pune întrebări asupra fiecărui Cuvînt care iese din Gura Mea Sfîntă. Dacă, în schimb, ei ar adera la Învățăturile Mele care nu s-au schimbat niciodată, atunci M-ar sluji mai bine.

Nici unul dintre voi nu este în stare să înțeleagă Legile Divine care vin de la Tatăl Meu preaiubit. Dacă încercați să analizați Misterul Divinității Sfintei Treimi, veți eșua, căci nu este menit ca voi să le cunoașteți pe toate. Oricine dintre voi care crede că înțelege evenimentele din perioada de dinaintea și de după cea de-A Doua Venire a Mea, trebuie să știe acestea. Eu revelez anumite evenimente doar pentru a vă ajuta să vă pregătiți sufletele. Revelațiile Mele nu vă sunt date pentru a cauza senzație, controversă sau ură printre voi, căci Eu niciodată nu aș determina o astfel de confuzie. Confuzia provine dintr-o lipsă de încredere în Mine și dintr-o curiozitate arzătoare a omului – ceea ce este de înțeles. Voi trebuie pur și simplu să rămîneți în adevărul Sfîntului Meu Cuvînt – asta este tot ce vă cer.

Cînd am fost pe Pămînt, Eu am trăit o viață simplă. Mi-am predicat Cuvîntul într-un mod simplu, astfel ca Învățăturile Mele să fie înțelese de toți. Mi-am arătat dezgustul față de cei care pretindeau că-l reprezintă pe Dumnezeu și a căror datorie era să se asigure că erau respectate Cele Zece Porunci. Totuși, acești oameni învățați purtau plini de mîndrie haine împodobite de bijuterii și se lăudau cu pozițiile pe care le aveau în Templul lui Dumnezeu. Ei erau atît de preocupați să pozeze, să comande, să-i admonesteze pe cei săraci, umili și ignoranți, încît au uitat un lucru important: rolul lor era de a-L sluji pe Dumnezeu. Iar pentru a-L sluji pe Dumnezeu, trebuia ca ei să-i slujească pe copiii Lui. În schimb însă, ei au pretins respect, au căutat adulare și au fost invidioși unul pe altul din cauza pozițiilor de putere ale ierarhiei care exista în Temple. In nici un moment Eu nu am încurajat senzaționalul, deși Cuvîntul Meu a creat controverse chiar dacă el era transmis într-un mod simplu. Căci doar Cuvîntul lui Dumnezeu, simplu și direct, poate să ofenseze astfel. Adevărul provoacă divizare între oameni pentru că mulți nu pot să-i facă față. Totuși, voi nu ar trebui să vă preocupați decît de Adevăr- Cuvîntul lui Dumnezeu. A analiza Cuvîntul Meu, a vă certa asupra înțelesului Adevărului și a căuta senzaționalul în Cuvîntul lui Dumnezeu este o pierdere de timp pentru voi. Cu mult mai bine ar fi să Mă slujiți pe Mine slujindu-i pe alții în Numele Meu.

Să nu vă fie teamă de Adevăr; nu îl respingeți, nu îl ignorați și nu creați o nouă interpretare a sa. Adevărul rămîne același, așa cum a fost dintotdeauna. Cuvîntul Meu este Cuvîntul Meu. Ceea ce Eu spun, va fi. Voia lui Dumnezeu nu poate fi modificată. Dacă acceptați Adevărul, el vă va aduce claritate a minții, pace în sufletele voastre și o dorință de a vă supune Cuvîntului Meu –  așa cum este dat el – în toate timpurile. Nu este nimic ce puteți adăuga la el, căci el va rămîne intact pentru veșnicie.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-01-7