Daily Archives: 7 iulie 2014

Nu trebuie niciodată să Îl respingeți pe Dumnezeu din cauza actelor nelegiuite ale celor care susțin în mod fals că Îl slujesc pe El

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 29 iunie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, orice om care se ascunde în spatele religiei pentru a face rău celor de altă religie nu vine de la Mine. Religiile care maschează ura şi demonizează alte credințe, nu Îl slujesc pe Dumnezeu.

Cînd oamenii se folosesc de Mine, Isus Cristos, ca de un scut în spatele căruia să se ascundă atunci cînd îi ucid şi îi măcelăresc pe cei inocenți, acesta este cel mai mare sacrilegiu. Oamenii care cred în Dumnezeu trebuie să știe Cine este Dumnezeu; ce a spus El lumii şi ce învățături le-a dat El copiilor Săi prin cele Zece Porunci, pentru a-L sluji.

     Dumnezeu este Dragoste. El nu tolerează ura de nici un fel. Dacă, şi atunci cînd vedeţi oameni folosind mantia religiei pentru a produce durere altora, pentru orice motiv, trebuie să ştiţi că aceasta nu are nimic în comun cu dragostea pentru Dumnezeu. Ura vine de la satana şi el își răspîndește veninul printre fanaticii religiilor, pentru a da frîu liber furiei sale împotriva lui Dumnezeu. Pătrunzînd în cei care au o imagine deformată asupra a Cine Sunt Eu, el reușește să răspîndească ura împotriva lui Dumnezeu. Oamenii se vor întreba atunci – „Cum poate permite Dumnezeu un asemenea rău în Numele Său?“ Răspunsul este că răul se va găsi mereu în locurile unde Dumnezeu este venerat, pentru că aceste locuri sunt căutate în mod special de cel rău pentru a aduce rușine asupra oricărei religii care îl onorează pe Dumnezeu. Prin aceste acțiuni ale lui, oamenii se vor îndepărta atunci de Dumnezeu şi El va fi învinovățit pentru toate actele de cruzime comise de cei care pretind că Îl servesc pe El.

     Ura se ascunde pe sine cu grijă. De obicei, prin cei care pretind că Îl reprezintă pe Dumnezeu, ea va fi prezentată astfel încît să fie văzută ca făcînd dreptate împotriva dușmanilor lui Dumnezeu. Ea va fi văzută ca fiind ”glasul îngrijorării” şi va condamna ceea ce se doreşte ca lumea să creadă că este un lucru rău. Dușmanii lui Dumnezeu s-au infiltrat din interior în bisericile de diferite confesiuni din toată lumea. Scopul este să aducă rușine Numelui Părintelui Meu Veșnic. Prin urmare s-a creat, în toate colțurile pămîntului, o adîncă suspiciune şi lipsă de încredere în Dumnezeu. Presupunerea ce se naște firesc este că reprezentanții lui Dumnezeu au instigat răul în Numele Său și, de aceea, credința în Dumnezeu are fisuri. Iată de ce s-a scufundat lumea în ură, corupție și războaie – pentru că planul satanei este de a distruge toate religiile care Îl onorează pe Dumnezeul Adevărat. Aceia care provoacă aceste nenorociri nu au iubire în sufletele lor.

Nu trebuie niciodată să Îl respingeţi pe Dumnezeu din cauza actelor nelegiuite ale celor care susţin în mod fals că Îl slujesc pe El. Dacă faceți aceasta și ca urmare vă separaţi de Dumnezeu, atunci înseamnă că aţi fost înşelaţi de minciunile pe care satana vrea să le înghiţiţi. Niciodată să nu-i judecaţi pe alţii din cauza credinţei lor – bună sau rea. Niciodată să nu Îl judecaţi pe Părintele Meu Veşnic sau pe Mine, Isus Cristos, Fiul Său iubit, pentru păcatele pe care le comit cei care slujesc în Bisericile Sale. Omul este şi întotdeauna va fi un păcătos pe acest Pămînt. Păcatul va fi întotdeauna blestemul omului, pînă ce Eu voi veni din nou. Dar a-L acuza pe Dumnezeu de păcat este un sacrilegiu pe atît de îngrozitor, pe cît este de imposibil.

     Deschideţi-vă  ochii şi înţelegeţi că satana există și că el are mare grijă să îşi ascundă existenţa, pentru a înşela sufletele şi a le face să Îl blesteme pe Dumnezeu, Creatorul a tot ce există şi a ce va Fi vreodată. În curînd, toate aceste atrocităţi vor lua sfîrşit şi Gloria Îmi va aparţine. Nu mai este mult pînă cînd satana va fi distrus şi rasa omenească va putea să vadă cu claritate Cine Sunt Eu şi Viaţa Glorioasă pe care o voi aduce la A Doua Mea Venire.

Trebuie să rămîneţi atenţi la tot ce este prezentat în Numele Meu Sfînt, pentru că veţi descoperi că nu totul vine de la Mine.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-07-7