Daily Archives: 9 iulie 2014

Puteţi să susţineţi doar Adevărul, pentru că Eu Sunt Adevărul. Dacă vă deziceţi de Adevăr, vă deziceţi de Mine

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 30 iunie 2014

          206-christ-roi

           Multiubita Mea fiică, voi, dragii Mei discipoli, trebuie să ştiţi că porţile Iadului nu vor birui asupra Bisericii Mele, deşi o mare parte din Biserica Mea de pe Pămînt va fi zdrobită, aşa cum a fost prezis. Dar Adevărul nu poate muri niciodată. Cuvîntul Meu nu va muri niciodată, nici Învăţăturile Mele nu vor fi uitate de către cei care sunt într-adevăr în uniune cu Mine.

Numai aceia care rămîn credincioşi Cuvîntului Meu pot spune că sunt parte a Bisericii Mele de pe Pămînt. Aceia care aplaudă orice formă de reinterpretare a Evangheliilor Mele sau adaptare a Învăţăturilor Mele nu vor mai putea pretinde că Mă slujesc pe Mine. Dacă un slujitor sfinţit al Meu îndrăzneşte să proclame o doctrină alternativă celei date omului de către apostolii Mei şi de către profeţi, înaintea Venirii Mele, el va fi imediat exclus.

Vă avertizez pe voi, cei care îmbrăţişaţi orice este considerat sacru – dar care este făurit de mîna omului şi este creaţia lui – şi care veţi accepta aceste lucruri ca fiind ale Mele, că Eu vă voi arunca în afară, pentru că nu vă veţi mai putea numi slujitorii Mei. Şi, dacă duceţi sufletele în eroare, pedeapsa voastră va începe în timpul vieţii voastre şi va continua mult după ce veţi părăsi această viaţă.

Mînia Mea nu vă este cunoscută, pentru că încă nu aţi văzut-o. Dar să ştiţi aceasta. Voi, cei care Mă veţi trăda, voi vă ştiţi cine sunteţi, căci credinţa voastră a slăbit deja. Mulţi dintre voi aţi căzut deja şi slăbiciunea voastră va fi căderea voastră. Mă veţi trăda; vă veţi dezice de Mine şi îi veţi îmbrăţişa pe duşmanii Mei, pentru că veţi fi atît de absorbiţi în noua religie – umanismul  laic, care va veni ca un lup în piele de oaie şi vă va devora – încît Eu voi fi uitat. Ambiţia voastră şi dorinţa de a fi pe placul acelor duşmani ai Mei care se vor ridica la ranguri foarte înalte în ierarhia Bisericii Mele – vă vor face să nu vedeţi Adevărul. Aceasta va fi cauza căderii voastre şi a tuturor acelora pe care voi îi veţi atrage înr-o gravă eroare.

Atunci cînd Biserica Mea va răsturna Învăţăturile Mele, le va întoarce pe dos şi cu susul în jos, veţi şti că a venit timpul ca anticristul să acapareze centrul atenţiei. Aceia care se vor închina fiarei îşi vor semna propria condamnare  la moarte şi îşi vor preda voinţa lor liberă – un Dar Sacru de la Dumnezeu – duşmanilor Mei. Odată ce depuneţi un jurămînt acestei noi doctrine false, vă veţi face vinovaţi de crucificarea Mea, iar pedeapsa voastră va fi severă.

Vă puteţi întreba: de ce să fiţi pedepsiţi pentru că ascultaţi de mai-marii voştri? Răspunsul este simplu. Cînd aţi depus un jurămînt să Mă slujiţi pe Mine, aţi acceptat să susţineţi Adevărul. Cînd încălcaţi acest jurămînt, din cauza ascultării faţă de duşmanii Mei care vor veni, atunci nu pe Mine, Isus Cristos, Mă veţi sluji voi.

Puteţi susţine doar Adevărul, pentru că Eu Sunt Adevărul. Dacă vă deziceţi de Adevăr, vă deziceţi de Mine. Ca slujitor al lui Dumnezeu, cînd vă veţi dezice de Mine nu veţi mai fi potriviți să îi îndrumaţi pe copiii lui Dumnezeu către Mîntuirea lor Veşnică.

Al vostru Isus

Sursa: : http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-04-7