Daily Archives: 21 iulie 2014

Cunoașterea a ceea ce v-am învățat Eu nu este, în sine, de folos dacă voi nu vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit Eu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 13 iulie 2014

Isus

               Multiubita Mea fiică, copiii lui Dumnezeu pot fi asemănați cu mugurii unei flori. Mugurii, datorită hranei din solul în care se află, cresc și se dezvoltă. Dar, dacă pămîntul nu este fertil, mugurii nu pot înflori și deveni flori mature care încîntă ochiul privitorului.

Dacă pămîntul este bogat, floarea va fi sănătoasă. Dacă pămîntul este plin de insecte, atunci floarea nu se va deschide. Chiar și pămîntul sănătos, dacă este infestat de otravă nu poate produce o plantă vie, sănătoasă. Dacă voi, copiii lui Dumnezeu, nu ascultați Cuvîntul lui Dumnezeu, nu meditați asupra Adevărului și nu urmați Poruncile lui Dumnezeu, veți fi goi în interior și lipsiți de pace spirituală. Doar ascultînd ceea ce promite Cuvîntul lui Dumnezeu puteți spera să vă fie bine și să găsiți pacea.

Din cauza minciunilor pe care satana le răspîndește prin lume pentru a înșela sufletele, mulți oameni, se simt pierduți și nu au o viață spirituală. Viața poate fi obținută doar acceptîndu-Mă pe Mine, Isus Cristos, ca Mîntuitor al vostru. Chiar și aceasta, în sine, nu este de ajuns. Voi trebuie să vă amintiți mereu ce v-am învățat. Cunoașterea a ceea ce v-am învățat Eu nu este, în sine, de folos dacă voi nu vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit Eu. Cînd vă ridicați și proclamați cu mîndrie că sunteți discipoli ai Mei, fără să arătați dragoste unii față de alții și fără să-i tratați pe ceilalți așa cum vă așteptați să fiți tratați voi, atunci sunteți ipocriți.

Dacă Mă cunoașteți pe Mine, îi veți iubi pe ceilalți indiferent de păcatele de care se fac vinovați. Nu îi veți judeca niciodată pe alții în Numele Meu, pentru că nu este dreptul vostru.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-18-7