Daily Archives: 22 iulie 2014

Lumea M-a uitat, aşa cum a fost prezis, iar cea mai mare trădare asupra Trupului Meu a început să fie aplicată

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marți, 15 iulie 2014

Jesus

           Preaiubita Mea fiică, lumea M-a uitat, aşa cum a fost prezis, iar cea mai mare trădare asupra Trupului Meu a început să fie aplicată.

Cuvîntul Meu a început să fie sfîşiat în bucăţi şi mulţi dintre cei care spun că sunt cunoscători ai Învăţăturilor Mele vor ignora persecuţiile care se vor abate asupra Bisericii Mele. Aşa cum am fost blestemat, în timpul Crucificării Mele, de către cei care îşi proclamau cu mîndrie priceperea în Căile Mele, tot aşa voi fi denunţat şi acum, în timpul Celei de A Doua Veniri, cînd vin să-Mi revendic Împărăţia Mea.

Suflete nerecunoscătoare, lipsite de simplitate şi smerenie, ei nu vor accepta niciodată vocile celor pe care îi consideră nedemni de a proclama Adevărul. Ei nu vor accepta niciodată Adevărul, pentru că, atunci cînd acceptă minciunile spuse în Numele Meu, nu mai rămîne loc în sufletele lor pentru ca Duhul lui Dumnezeu să le inunde. În loc să pregătească omenirea pentru Marea Mea Milostivire – pentru Ziua pe care am promis-o lumii – ei îşi întorc spatele. Ei nu vor recunoaşte Semnele Divine trimise să le deschidă inimile cu promptitudine faţă de Mine, din cauza mîndriei şi a împietririi inimii lor. De asemenea, ei vor face tot ceea ce le va sta în putere pentru a opri să ajungă Cuvîntul lui Dumnezeu la fiecare păcătos de pe Pămînt, iar Eu nu-i voi lăsa să uite niciodată acest lucru.

Cel care-Mi pierde Mie un suflet şi-l pierde pe al lui. Cel care blochează Calea Mea, nu va avea către ce să se îndrepte. Cel care aruncă blesteme asupra Voii lui Dumnezeu, va fi blestemat. Ce aţi învăţat voi de la Mine, dacă nu vă puteţi aminti Adevărul Promisiunii Mele de a veni din nou? Împărăţia Mea va veni pe Pămînt aşa cum este în Ceruri, iar cei care nu au reuşit să înţeleagă ceea ce am spus Eu nu vor fi cu nimic mai înţelepţi. Ei vor fi irosit Harurile pe care le trimit Eu acum şi s-au baricadat ei înşişi într-o închisoare atît de întunecată încît vor fi orbiţi de Lumina Mea în acea Zi Măreaţă.

Timpul Meu este aproape şi am făcut tot ce s-a putut pentru a vă pregăti. Iubirea Mea rămîne pe atît de Mare pe cît este de Milostivă, dar voi trebuie de asemenea să vă ajutaţi pe voi înşivă, pentru că nu este uşor să fii vrednic de Promisiunea Mea de Mîntuire.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-18-7